Kapitel. Finansräkning (TVM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. Finansräkning (TVM)"

Transkript

1 Kapitel Finansräkning (TVM) Innan finansräkning startas 2-2 Enkel ränta 2-3 Ränta på ränta 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-5 Amortering 2-6 Ränteomvandling 2-7 Kostnad, försäljningspris, marginal 2-8 Räkning med dagar/datum 2-9 Avskrivning 2-10 Obligationer 2-11 TVM graf

2 2-1-1 Innan finansräkning startas 2-1 Innan finansräkning startas k Läget TVM Uppvisa huvudmenyn och välj ikonen TVM. * Det ovanstående visar skärmen ALGEBRA FX 2.0 PLUS. När du går in i läget TVM visas finansskärmen nedan. Finansskärm 1 Finansskärm 2 1(SMPL)... Enkel ränta 2(CMPD)... Ränta på ränta 3(CASH)... Betalningsflöde (investeringsbedömning) 4(AMT)... Amortering 5(CNVT)... Ränteomvandling 6(g)1(COST)... Kostnad, försäljningspris, marginal 2(DAYS)... Räkning med dagar/datum 3(DEPR)... Avskrivning 4(BOND)... Obligationer 5(TVMG)... TVM graf (simulation av ränta på ränta)

3 2-1-2 Innan finansräkning startas k Posterna SET UP u Payment {BGN}/{END}... Betalning vid {början av period}/{slutet av period} u Date Mode {365}/{360}... Räkning med ett år med {365 dagar}/{360 dagar} u Periods/YR. (Bond) {Annual}/{SEMI}... Anger {årlig}/{halvårlig} period Observera det följande för inställningarna SET UP i finansläget. Ritning av en finansgraf när posten Label är påslagen uppvisar etiketten CASH för den vertikala axeln (depositioner, uttag) och TIME för den horisontella axeln (frekvens). Axeletiketterna visas inte på grafen TVM. Antalet uppvisade siffror i finansläget skiljer sig från antalet siffror i övriga lägen. Räknaren ställs automatiskt på Norm 1 när du går in i finansläget, vilket makulerar inställningen Sci (antalet signifikanta siffror) och Eng (teknisk notation) som gjorts i ett annat läge. k Grafritning i läget TVM Efter att ha utfört finansräkning går det att använda 6(GRPH) för att rita resultaten såsom anges nedan. Ett tryck på 1(TRACE) när en graf visas på skärmen aktiverar sökning, som kan användas för att betrakta andra finansvärden. När det gäller t.ex. enkel ränta uppvisar tryck på e PV, SI och SFV. Tryck på d uppvisar samma värden i motsatt ordning. Zoom, rullning och skissfunktionen kan inte användas i finansläget. Huruvida du ska använda ett positivt eller negativt värde för nuvarande värde (PV) eller inköpspris (PRC) beror på typen av beräkning som utförs. Tänk på att grafer bara bör användas i referenssyfte när du tittar på räkneresultat i läget TVM. Räkneresultat som framställs i detta läge bör endast betraktas som referensvärden. Efter att ha utfört finansräkning bör du för säkerhets skull jämföra resultaten som erhållits med denna räknare med de siffror som beräknats av ditt finansinstitut.

4 2-2-1 Enkel ränta 2-2 Enkel ränta Denna räknare använder följande formler för att beräkna enkel ränta. uformel 365-dagarsläget SI' = 365 n PV i I% i = SI : ränta 100 SI' = 360 n n : antal ränteperioder 360-dagarsläget PV i I% i = PV : kapitalbelopp 100 I% : årlig ränta SFV : kapitalbelopp plus ränta SI = SI' SFV = (PV + SI') Tryck på 1(SMPL) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för enkel ränta. 1(SMPL) n... antal ränteperioder (dagar) I%... årlig ränta PV... kapitalbelopp Konfigurera parametrarna och tryck sedan på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(SI)... Enkel ränta 2(SFV)... Enkelt framtida värde

5 2-2-2 Enkel ränta Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande tangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Vart tryck på e när sökning är påslagen kretsar genom de visade värdena i ordningen: nuvarande värde (PV) enkel ränta (SI) enkelt framtida värde (SFV). Tryck på d visar dem i motsatt ordning. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

6 2-3-1 Ränta på ränta 2-3 Ränta på ränta Denna räknare använder följande standardformler för att beräkna ränta på ränta. uformel I PV+PMT Här: (1+ i S)[(1+ i) n 1] + FV 1 i(1+ i) n (1+ i) n I % = 0 i = 100 PV= (PMT α + FV β ) FV= PMT α + PV β PV + FV β PMT= α (1+ i S ) PMT FVi log{ (1+ i S ) PMT+PVi } n = log(1+ i) PV : nuvarande värde FV : framtida värde PMT : betalning n : antal sammansatta perioder I% : årlig ränta i beräknas med hjälp av Newtons metod. S = 0 antaget för slutet av löptiden S = 1 antaget för början av löptiden α = β = (1+ i S)[(1+ i) n 1] 1 (1+ i) n i(1+ i) n F(i) = Formel I [ PMT (1+ i S)[1 (1+ i) n ] F(i) = i i +S [1 (1+ i) n ] nfv(1+ i) ] n 1 + (1+ i S)[n(1+ i) n 1 ]+S [ uformel II (I% = 0) PV + PMT n + FV = 0 Här: PV = (PMT n + FV )

7 2-3-2 Ränta på ränta FV = (PMT n + PV ) PMT = PV + FV n n = PV + FV PMT En deposition anges av ett plustecken (+) och ett uttag av ett minustecken ( ). uomvandling mellan nominell ränta och effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% inmatat av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') när antalet avbetalningar per år (P/Y ) skiljer sig från antalet sammansatta ränteperioder (C/Y ). Denna omvandling krävs för avbetalningssparkonton, låneåterbetalning o.dyl. [C / Y ] P/Y: avbetalningsperioder per år I% [P / Y ] I%' = (1+ ) 1 { 100 [C / Y ] } 100 C/Y: sammansatta perioder per år Vid beräkning av n, PV, PMT, FV Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell ränta till effektiv ränta, och resultatet används för alla efterföljande beräkningar. i = I%' 100 Vid beräkning av I% Efter att I% erhållits utförs följande beräkning för att omvandla till I%'. [P / Y ] P/Y : avbetalningsperioder per år I% [C / Y ] I%' = { (1+ ) } [C / Y ] 100 C/Y: sammansatta perioder per år Värdet för I%' returneras som resultat av beräkningen I%

8 2-3-3 Ränta på ränta Tryck på 2(CMPD) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för ränta på ränta. 2(CMPD) n... antal sammansatta perioder I%... årlig ränta PV... nuvarande värde (lånebelopp ifråga om lån; kapitalbelopp ifråga om besparing) PMT... betalning för varje avbetalning (återbetalning ifråga om lån; deposition ifråga om besparing) FV... framtida värde (obetald återstod ifråga om lån; kapitalbelopp plus ränta ifråga om besparing) P/Y... avbetalningsperioder per år C/Y... sammansatta perioder per år Viktigt! Inmatning av värden En period (n) uttrycks som ett positivt värde. Antingen det nuvarande värdet (PV ) eller det framtida värdet (FV ) är positivt, medan det andra värdet (PV eller FV ) är negativt. Exakthet Denna räknare utför ränteberäkning med hjälp av Newtons metod, som framställer approximativa värden vars exakthet kan påverkas av diverse räknevillkor. Resultat av ränteräkning som framställs av denna räknare bör alltså betraktas som ungefärliga och kontrolleras med hjälv av andra källor.

9 2-3-4 Ränta på ränta Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(n)... Antal sammansatta perioder 2(I%)... Årlig ränta 3(PV)... Nuvarande värde (Lån: lånbelopp; Besparing: tillgodohavande) 4(PMT)... Betalning (Lån: avbetalning; Besparing: deposition) 5(FV)... Framtida värde (Lån: obetald återstod; Besparing: kapitalbelopp plus ränta) 6(AMT)... Amorteringsskärm Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 4(AMT)... Amorteringsskärm 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

10 2-4-1 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) Denna räknare använder sig av nuvärdemetoden (DCF) för att utföra investeringsbedömning genom att lägga samman betalningsflödet för en fast period. Räknaren kan utföra följande fyra typer av investeringsbedömning. Nuvarande nettovärde (NPV) Framtida nettovärde (NFV) Intern avkastningsgrad (IRR) Återbetalningsperiod (PBP) Ett diagram över betalningsflöde som det nedanstående gör det enklare att betrakta hur medlen rör sig. CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF0 CF1 På denna graf motsvaras det ursprungliga investeringsbeloppet av CF0. Betalningsflödet ett år senare visas av CF1, två år senare av CF2 o.s.v. Investeringsbedömning kan användas för att bestämma om en investering uppnår de utstakade vinstmålen. unpv CF1 CF2 CF3 CFn NPV = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 (1+ i) n I % i = 100 n: naturligt tal upp till 254 unfv NFV = NPV (1 + i ) n uirr CF1 CF2 CF3 0 = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 CFn (1+ i) n I denna formel är NPV = 0, och värdet för IRR motsvarar i 100. Det bör dock noteras att smärre delvärden ackumuleras under efterföljande beräkningar som räknaren utför automatiskt, så NPV når faktiskt aldrig exakt noll. IRR blir mer exakt ju närmare NPV ligger noll.

11 2-4-2 Betalningsflöde (investeringsbedömning) upbp PBP är värdet av n när NPV > 0 (när investeringen kan återfås) Tryck på 3(CASH) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för betalningsflöde (Cash Flow). 3(CASH) I%... ränta (%) Csh... lista för betalningsflöde Om du ännu ej matat in data i en lista ska du trycka på 5('LIST) och sedan göra detta. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(NPV)... Nuvarande nettovärde 2(IRR)... Intern avkastningsgrad 3(PBP)... Återbetalningsperiod 4(NFV)... Framtida nettovärde 5('LIST)... Inmatar data från en lista 6(LIST)... Specificerar en lista för datainmatning Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(GRPH)... Grafritning

12 2-4-3 Betalningsflöde (investeringsbedömning) Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

13 2-5-1 Amortering 2-5 Amortering Denna räknare kan användas för att beräkna kapitalbelopp och räntedelen av en månatlig avbetalning, det återstående kapitalbeloppet och summan av kapitalbelopp och ränta som återbetalats fram till en viss punkt. uformel Belopp per betalning e ;;; ; ;;; d ;;; ;; ;;;; ; ;; ; ;;;; ;; ;;; a ; ;;; ;;;; ;;;; ;;; ;; 1 2 m n b (Antal betalningar) c a: räntedelen av avbetalning PM1 (INT) b: kapitalbeloppsdelen av avbetalning PM1 (PRN) c: återstående kapitalbelopp efter avbetalning PM2 (BAL) d: totalt kapitalbelopp från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣPRN) e: total ränta från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣINT) *a + b = en återbetalning (PMT) a : INTPM1 = I BALPM1 1 i I (PMT tecken) b : PRNPM1 = PMT + BALPM1 1 i c : BALPM2 = BALPM2 1 + PRNPM2 PM2 d : Σ PRN = PRNPM1 + PRNPM PRNPM2 PM1 PM2 e : Σ INT = INTPM1 + INTPM INTPM2 PM1 BAL0 = PV (INT1 = 0 och PRN1 = PMT vid början av avbetalningens löptid)

14 2-5-2 Amortering uomvandling mellan nominell ränta och effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% inmatat av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') för ett avbetalningslån där antalet avbetalningar per år skiljer sig från antalet sammansatta ränteperioder. [C / Y ] I% [P / Y ] I%' = {(1+ ) [C / Y ] } 100 Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell ränta till effektiv ränta, och resultatet används för alla efterföljande beräkningar. i = I%' 100 Tryck på 4(AMT) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för ränteomvandling. 4(AMT) PM1... första avbetalning av avbetalning 1 t.o.m. n PM2... andra avbetalning av avbetalning 1 t.o.m. n n... antal avbetalningar I%... ränta PV... kapitalbelopp PMT... betalning för varje avbetalning FV... återstod efter sista avbetalning P/Y... avbetalningar per år C/Y... sammansättningar per år

15 2-5-3 Amortering Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(BAL)... Återstående kapitalbelopp efter avbetalning PM2 2(INT)... Räntedelen av avbetalning PM1 3(PRN)... Kapitalbeloppsdelen av avbetalning PM1 4(Σ INT)... Totalt betald ränta från avbetalning PM 1 till avbetalning PM2 5(Σ PRN)... Totalt betalt kapitalbelopp från avbetalning PM1 till avbetalning PM2 6(CMPD)... Skärm för ränta på ränta Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 4(CMPD)... Skärm för ränta på ränta 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Det första trycket på 1(TRACE) visar INT och PRN när n = 1. Vart tryck på e visar INT och PRN när n = 2, n = 3 o.s.v. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

16 2-6-1 Ränteomvandling 2-6 Ränteomvandling Procedurerna i detta avsnitt beskriver omvandling mellan årlig procentsats och effektiv ränta. uformel EFF = APR = n APR/ n 1 n EFF 1+ 1 n APR : årlig procentsats (%) EFF :effektiv ränta (%) n : antal sammansättningar Tryck på 5(CNVT) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för ränteomvandling. 5(CNVT) n... antal sammansättningar I%... ränta Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1('EFF)... Omvandlar årlig procentsats till effektiv ränta 2('APR)... Omvandlar effektiv ränta till årlig procentsats Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangent för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm

17 2-7-1 Kostnad, försäljningspris, marginal 2-7 Kostnad, försäljningspris, marginal Kostnad, försäljningspris eller marginal kan beräknas genom att mata in de övriga två värdena. uformel MRG CST = SEL SEL = CST MRG CST MRG(%) = SEL CST : kostnad SEL :försäljningspris MRG : marginal Tryck på 1(COST) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm. 6(g)1(COST) Cst... kostnad Sel... försäljningspris Mrg... marginal Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(COST)... kostnad 2(SEL)... försäljningspris 3(MRG)... marginal Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangent för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm

18 2-8-1 Räkning med dagar/datum 2-8 Räkning med dagar/datum Det går att beräkna antalet dagar mellan två datum eller bestämma vilket datum som kommer ett specifikt antal dagar före eller efter ett annat datum. Tryck på 2(DAYS) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för räkningar med dagar/datum. 6(g)2(DAYS) d1... datum 1 d2... datum 2 D... antal dagar Mata in ett datum genom att först framhäva d1 eller d2. Ett tryck på en siffertangent för att mata in månaden uppvisar följande inmatningsskärm. # Uppställningsskärmen för finansräkning kan användas för att specificera ett år med antingen 365 eller 360 dagar. Räkning med dagar/datum utförs också enligt den nuvarande inställningen för antal dagar under året, men följande beräkningar kan inte utföras när ett år på 360 dagar är inställt. Ett försök därtill framställer ett fel. (Datum) + (Antal dagar) (Datum) (Antal dagar) #Tillåtet beräkningsomfång är från 1 januari 1901 till 31 december 2099.

19 2-8-2 Räkning med dagar/datum Mata in månad, dag och år och tryck på w efter varje. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(PRD)... Antal dagar från d1 till d2 (d2 d1) 2(d1+D)... d1 plus ett antal dagar (d1 + D) 3(d1 D)... d1 minus ett antal dagar (d1 D) Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangent för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm Räkning i 360-dagarsläget Det följande beskriver hur beräkningarna behandlas när 360 valts för posten Date Mode på skärmen SET UP. Om d1 är dag 31 i en månad betraktas d1 som dag 30 i denna månad. Om d2 är dag 31 i en månad betraktas d2 som dag 1 i följande månad, såvida inte d1 är dag 30.

20 2-9-1 Avskrivning 2-9 Avskrivning De fyra metoderna nedan kan användas för att beräkna avskrivning. umetod med rak linje Denna metod beräknar avskrivningen för en given period. (PV FV ) {Y 1} SL1 = u n 12 (PV FV ) SLj = n (PV FV ) 12 {Y 1} SLn+1 = u n 12 ({Y 1}G12) SL j : avskrivningsavgift för j:e året n : praktisk livslängd i år PV : ursprunglig kostnad (bas) FV : skrotvärde (utrangeringsvärde) j :år Y 1 : antal avskrivningsbara månader det första året Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad. umetod med fast procentsats Denna metod kan användas för att beräkna avskrivning för en given period eller för att beräkna avskrivningstakten. I% {Y 1} FP1 = PV I% FPj = (RDVj 1 + FV ) 100 FPj : avskrivningsavgift för j:e året FPn+1 = RDVn ({Y 1}G12) RDVj : återstående avskrivningsbart värde vid slutet av det j:e året RDV1 = PV FV FP1 I% : avskrivningstakt RDVj = RDVj 1 FPj RDVn+1 = 0 ({Y 1}G12) Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad.

21 2-9-2 Avskrivning umetod med årssummans siffror Denna metod beräknar avskrivningen för en given period. n (n +1) Z = 2 {Y 1} n' = n 12 (n' heltalsdel +1)(n' heltalsdel + 2*n' bråkdel) Z' = 2 n {Y 1} SYD1 = (PV FV ) Z 12 n' j+2 SYDj = ( )(PV FV SYD1) ( jg1) Z' n' (n +1)+2 12 {Y 1} SYDn+1 = ( )(PV FV SYD1) Z' 12 ({Y 1}G12) RDV1 = PV FV SYD1 RDVj = RDVj 1 SYDj SYDj RDVj : avskrivningsavgift för j:e året : återstående avskrivningsbart värde vid slutet av det j:e året Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad. umetod med fallande återstod Denna metod beräknar avskrivningen för en given period. I% Y 1 DB1 = PV 100n 12 RDV1 = PV FV DB1 DBj = (RDVj 1 + FV ) RDVj = RDVj 1 DBj I% 100n DBj : avskrivningsavgift för j:e året RDVj :återstående avskrivningsbart värde vid slutet av det j:e året I% : faktor (%) DBn +1 = RDVn RDVn+1 = 0 ({Y 1}G12) ({Y 1}G12) Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad

22 2-9-3 Avskrivning Tryck på 3(DEPR) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för avskrivning. 6(g)3(DEPR) n... praktisk livslängd i år I%... avskrivningstakt/faktor PV... ursprunglig kostnad (bas) FV... skrotvärde (utrangeringsvärde) j... år Y 1... antal avskrivningsbara månader det första året Parametrar kan uppvisas enbart som heltal eller decimaltal. Inmatning av ett bråktal gör att det omvandlas till ett decimaltal. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(SL)... Metod med rak linje 2(FP) Metod med fast procentsats Avskrivningsgrad 3(SYD)... Metod med årssummans siffror 4(DB)... Metod med fallande återstod

23 2-9-4 Avskrivning Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(TABL)... Tabell över räkneresultat Följande funktionstangenter finns på tabellskärmen för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

24 Obligationer 2-10 Obligationer Funktionen för obligationsräkning beräknar pris och avkastning för en obligation. uformel D A B Inlösningsdag Emissionsdag Inköpsdag Kupongbetalningsdagar PRC : pris per $100 av nominellt värde CPN : årlig kupongsats (%) YLD : avkastning till förfallodag (%) A : upplupna dagar M : antal kupongbetalningar per år (1 = årlig, 2 = halvårlig) N : antal kupongbetalningar mellan likviddag och förfallodag RDV : inlösningspris eller avistapris per $100 av nominellt värde D : antal dagar i kupongperioden då betalning äger rum B : antal dagar från likviddagen till nästa kupongbetalningsdag = D A INT : upplupen ränta CST : pris inklusive ränta Mindre än sex månader till inlösning CPN RDV + M A CPN PRC = ( ) B YLD/100 D M 1+ ( ) D M Sex månader eller längre till inlösning RDV PRC = + YLD/100 (1+ ) M A CPN INT = D M CST = PRC + INT CPN M N Σ k=1 (N 1+B/D ) (K 1+B/D ) YLD/100 (1+ ) M A D CPN M

25 Obligationer Tryck på 4(BOND) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för obligationsräkning. 6(g)4(BOND) d1... inköpsdag d2... inlösningsdag RDV... inlösningspris eller avistapris per $100 av nominellt värde CPN... årlig kupongsats (%) PRC... pris per $100 av nominellt värde YLD... avkastning till förfallodag (%) Mata in ett datum genom att först framhäva d1 eller d2. Ett tryck på en siffertangent för att mata in månaden uppvisar följande inmatningsskärm. Mata in månad, dag och år och tryck på w efter varje. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(PRC)... Pris per $100 av nominellt värde 2(YLD)... Avkastning till förfallodag

26 Obligationer Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)...Parameterinmatningsskärm 5(MEMO)... Skärm över olika värden för obligationsräkning* 6(GRPH)... Grafritning Ett tryck på 5(MEMO) visar en skärm över olika värden för obligationsräkning såsom här anges. *Datum för räntebetalning från d2 när 365 valts för posten Date Mode på skärmen SET UP. w~w 6(GRPH) Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

27 TVM graf 2-11 TVM graf En TVM graf gör det möjligt att tilldela två av de fem parametrarna (n, I%, PV, PMT, FV) till x-axeln och y-axeln på en graf och rita ändringar för y när värdet för x ändras. Tryck på 5(TVMG) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för TVM graf. 6(g)5(TVMG) Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på funktionstangenterna nedan för att tilldela parametrar till x-axeln och y-axeln. 1(X)... Tilldelar framhävd parameter till x-axeln 2(Y)... Tilldelar framhävd parameter till y-axeln Utför önskade inställningar och rita sedan grafen. 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning.

28 TVM graf Ett tryck på 6(Y-CAL) efter grafritning visar skärmen nedan. Inmatning av ett x-axelvärde på denna skärm och tryck på w visar motsvarande y-axelvärde. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen. Beräkningen kan ta ganska lång tid när I% specificerats som y-axelparameter.

Kapitel. Finansiell räkning

Kapitel. Finansiell räkning Kapitel Finansiell räkning 19 19-1 Innan finansiell räkning utförs 19-2 Räkning av enkel ränta 19-3 Räkning av ränta på ränta 19-4 Värdering av investering 19-5 Amortering av ett lån 19-6 Omvandling mellan

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Detta kapitel beskriver inmatning av statistikdata i listor, beräkning av medelvärde, maximivärde och andra statistiska värden, bestämning av konfidensintervall

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok Denna handbok avser TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition programvara version 2.55MP. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides.

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Periodisk Fakturering v9.0 Å-DATA Infosystem AB Periodisk fakturering 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida Periodisk fakturering... 7 2.3 Rullgardinsmenyer...

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer