Kapitel. Finansräkning (TVM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. Finansräkning (TVM)"

Transkript

1 Kapitel Finansräkning (TVM) Innan finansräkning startas 2-2 Enkel ränta 2-3 Ränta på ränta 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-5 Amortering 2-6 Ränteomvandling 2-7 Kostnad, försäljningspris, marginal 2-8 Räkning med dagar/datum 2-9 Avskrivning 2-10 Obligationer 2-11 TVM graf

2 2-1-1 Innan finansräkning startas 2-1 Innan finansräkning startas k Läget TVM Uppvisa huvudmenyn och välj ikonen TVM. * Det ovanstående visar skärmen ALGEBRA FX 2.0 PLUS. När du går in i läget TVM visas finansskärmen nedan. Finansskärm 1 Finansskärm 2 1(SMPL)... Enkel ränta 2(CMPD)... Ränta på ränta 3(CASH)... Betalningsflöde (investeringsbedömning) 4(AMT)... Amortering 5(CNVT)... Ränteomvandling 6(g)1(COST)... Kostnad, försäljningspris, marginal 2(DAYS)... Räkning med dagar/datum 3(DEPR)... Avskrivning 4(BOND)... Obligationer 5(TVMG)... TVM graf (simulation av ränta på ränta)

3 2-1-2 Innan finansräkning startas k Posterna SET UP u Payment {BGN}/{END}... Betalning vid {början av period}/{slutet av period} u Date Mode {365}/{360}... Räkning med ett år med {365 dagar}/{360 dagar} u Periods/YR. (Bond) {Annual}/{SEMI}... Anger {årlig}/{halvårlig} period Observera det följande för inställningarna SET UP i finansläget. Ritning av en finansgraf när posten Label är påslagen uppvisar etiketten CASH för den vertikala axeln (depositioner, uttag) och TIME för den horisontella axeln (frekvens). Axeletiketterna visas inte på grafen TVM. Antalet uppvisade siffror i finansläget skiljer sig från antalet siffror i övriga lägen. Räknaren ställs automatiskt på Norm 1 när du går in i finansläget, vilket makulerar inställningen Sci (antalet signifikanta siffror) och Eng (teknisk notation) som gjorts i ett annat läge. k Grafritning i läget TVM Efter att ha utfört finansräkning går det att använda 6(GRPH) för att rita resultaten såsom anges nedan. Ett tryck på 1(TRACE) när en graf visas på skärmen aktiverar sökning, som kan användas för att betrakta andra finansvärden. När det gäller t.ex. enkel ränta uppvisar tryck på e PV, SI och SFV. Tryck på d uppvisar samma värden i motsatt ordning. Zoom, rullning och skissfunktionen kan inte användas i finansläget. Huruvida du ska använda ett positivt eller negativt värde för nuvarande värde (PV) eller inköpspris (PRC) beror på typen av beräkning som utförs. Tänk på att grafer bara bör användas i referenssyfte när du tittar på räkneresultat i läget TVM. Räkneresultat som framställs i detta läge bör endast betraktas som referensvärden. Efter att ha utfört finansräkning bör du för säkerhets skull jämföra resultaten som erhållits med denna räknare med de siffror som beräknats av ditt finansinstitut.

4 2-2-1 Enkel ränta 2-2 Enkel ränta Denna räknare använder följande formler för att beräkna enkel ränta. uformel 365-dagarsläget SI' = 365 n PV i I% i = SI : ränta 100 SI' = 360 n n : antal ränteperioder 360-dagarsläget PV i I% i = PV : kapitalbelopp 100 I% : årlig ränta SFV : kapitalbelopp plus ränta SI = SI' SFV = (PV + SI') Tryck på 1(SMPL) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för enkel ränta. 1(SMPL) n... antal ränteperioder (dagar) I%... årlig ränta PV... kapitalbelopp Konfigurera parametrarna och tryck sedan på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(SI)... Enkel ränta 2(SFV)... Enkelt framtida värde

5 2-2-2 Enkel ränta Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande tangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Vart tryck på e när sökning är påslagen kretsar genom de visade värdena i ordningen: nuvarande värde (PV) enkel ränta (SI) enkelt framtida värde (SFV). Tryck på d visar dem i motsatt ordning. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

6 2-3-1 Ränta på ränta 2-3 Ränta på ränta Denna räknare använder följande standardformler för att beräkna ränta på ränta. uformel I PV+PMT Här: (1+ i S)[(1+ i) n 1] + FV 1 i(1+ i) n (1+ i) n I % = 0 i = 100 PV= (PMT α + FV β ) FV= PMT α + PV β PV + FV β PMT= α (1+ i S ) PMT FVi log{ (1+ i S ) PMT+PVi } n = log(1+ i) PV : nuvarande värde FV : framtida värde PMT : betalning n : antal sammansatta perioder I% : årlig ränta i beräknas med hjälp av Newtons metod. S = 0 antaget för slutet av löptiden S = 1 antaget för början av löptiden α = β = (1+ i S)[(1+ i) n 1] 1 (1+ i) n i(1+ i) n F(i) = Formel I [ PMT (1+ i S)[1 (1+ i) n ] F(i) = i i +S [1 (1+ i) n ] nfv(1+ i) ] n 1 + (1+ i S)[n(1+ i) n 1 ]+S [ uformel II (I% = 0) PV + PMT n + FV = 0 Här: PV = (PMT n + FV )

7 2-3-2 Ränta på ränta FV = (PMT n + PV ) PMT = PV + FV n n = PV + FV PMT En deposition anges av ett plustecken (+) och ett uttag av ett minustecken ( ). uomvandling mellan nominell ränta och effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% inmatat av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') när antalet avbetalningar per år (P/Y ) skiljer sig från antalet sammansatta ränteperioder (C/Y ). Denna omvandling krävs för avbetalningssparkonton, låneåterbetalning o.dyl. [C / Y ] P/Y: avbetalningsperioder per år I% [P / Y ] I%' = (1+ ) 1 { 100 [C / Y ] } 100 C/Y: sammansatta perioder per år Vid beräkning av n, PV, PMT, FV Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell ränta till effektiv ränta, och resultatet används för alla efterföljande beräkningar. i = I%' 100 Vid beräkning av I% Efter att I% erhållits utförs följande beräkning för att omvandla till I%'. [P / Y ] P/Y : avbetalningsperioder per år I% [C / Y ] I%' = { (1+ ) } [C / Y ] 100 C/Y: sammansatta perioder per år Värdet för I%' returneras som resultat av beräkningen I%

8 2-3-3 Ränta på ränta Tryck på 2(CMPD) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för ränta på ränta. 2(CMPD) n... antal sammansatta perioder I%... årlig ränta PV... nuvarande värde (lånebelopp ifråga om lån; kapitalbelopp ifråga om besparing) PMT... betalning för varje avbetalning (återbetalning ifråga om lån; deposition ifråga om besparing) FV... framtida värde (obetald återstod ifråga om lån; kapitalbelopp plus ränta ifråga om besparing) P/Y... avbetalningsperioder per år C/Y... sammansatta perioder per år Viktigt! Inmatning av värden En period (n) uttrycks som ett positivt värde. Antingen det nuvarande värdet (PV ) eller det framtida värdet (FV ) är positivt, medan det andra värdet (PV eller FV ) är negativt. Exakthet Denna räknare utför ränteberäkning med hjälp av Newtons metod, som framställer approximativa värden vars exakthet kan påverkas av diverse räknevillkor. Resultat av ränteräkning som framställs av denna räknare bör alltså betraktas som ungefärliga och kontrolleras med hjälv av andra källor.

9 2-3-4 Ränta på ränta Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(n)... Antal sammansatta perioder 2(I%)... Årlig ränta 3(PV)... Nuvarande värde (Lån: lånbelopp; Besparing: tillgodohavande) 4(PMT)... Betalning (Lån: avbetalning; Besparing: deposition) 5(FV)... Framtida värde (Lån: obetald återstod; Besparing: kapitalbelopp plus ränta) 6(AMT)... Amorteringsskärm Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 4(AMT)... Amorteringsskärm 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

10 2-4-1 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) Denna räknare använder sig av nuvärdemetoden (DCF) för att utföra investeringsbedömning genom att lägga samman betalningsflödet för en fast period. Räknaren kan utföra följande fyra typer av investeringsbedömning. Nuvarande nettovärde (NPV) Framtida nettovärde (NFV) Intern avkastningsgrad (IRR) Återbetalningsperiod (PBP) Ett diagram över betalningsflöde som det nedanstående gör det enklare att betrakta hur medlen rör sig. CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF0 CF1 På denna graf motsvaras det ursprungliga investeringsbeloppet av CF0. Betalningsflödet ett år senare visas av CF1, två år senare av CF2 o.s.v. Investeringsbedömning kan användas för att bestämma om en investering uppnår de utstakade vinstmålen. unpv CF1 CF2 CF3 CFn NPV = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 (1+ i) n I % i = 100 n: naturligt tal upp till 254 unfv NFV = NPV (1 + i ) n uirr CF1 CF2 CF3 0 = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 CFn (1+ i) n I denna formel är NPV = 0, och värdet för IRR motsvarar i 100. Det bör dock noteras att smärre delvärden ackumuleras under efterföljande beräkningar som räknaren utför automatiskt, så NPV når faktiskt aldrig exakt noll. IRR blir mer exakt ju närmare NPV ligger noll.

11 2-4-2 Betalningsflöde (investeringsbedömning) upbp PBP är värdet av n när NPV > 0 (när investeringen kan återfås) Tryck på 3(CASH) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för betalningsflöde (Cash Flow). 3(CASH) I%... ränta (%) Csh... lista för betalningsflöde Om du ännu ej matat in data i en lista ska du trycka på 5('LIST) och sedan göra detta. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(NPV)... Nuvarande nettovärde 2(IRR)... Intern avkastningsgrad 3(PBP)... Återbetalningsperiod 4(NFV)... Framtida nettovärde 5('LIST)... Inmatar data från en lista 6(LIST)... Specificerar en lista för datainmatning Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(GRPH)... Grafritning

12 2-4-3 Betalningsflöde (investeringsbedömning) Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

13 2-5-1 Amortering 2-5 Amortering Denna räknare kan användas för att beräkna kapitalbelopp och räntedelen av en månatlig avbetalning, det återstående kapitalbeloppet och summan av kapitalbelopp och ränta som återbetalats fram till en viss punkt. uformel Belopp per betalning e ;;; ; ;;; d ;;; ;; ;;;; ; ;; ; ;;;; ;; ;;; a ; ;;; ;;;; ;;;; ;;; ;; 1 2 m n b (Antal betalningar) c a: räntedelen av avbetalning PM1 (INT) b: kapitalbeloppsdelen av avbetalning PM1 (PRN) c: återstående kapitalbelopp efter avbetalning PM2 (BAL) d: totalt kapitalbelopp från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣPRN) e: total ränta från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣINT) *a + b = en återbetalning (PMT) a : INTPM1 = I BALPM1 1 i I (PMT tecken) b : PRNPM1 = PMT + BALPM1 1 i c : BALPM2 = BALPM2 1 + PRNPM2 PM2 d : Σ PRN = PRNPM1 + PRNPM PRNPM2 PM1 PM2 e : Σ INT = INTPM1 + INTPM INTPM2 PM1 BAL0 = PV (INT1 = 0 och PRN1 = PMT vid början av avbetalningens löptid)

14 2-5-2 Amortering uomvandling mellan nominell ränta och effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% inmatat av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') för ett avbetalningslån där antalet avbetalningar per år skiljer sig från antalet sammansatta ränteperioder. [C / Y ] I% [P / Y ] I%' = {(1+ ) [C / Y ] } 100 Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell ränta till effektiv ränta, och resultatet används för alla efterföljande beräkningar. i = I%' 100 Tryck på 4(AMT) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för ränteomvandling. 4(AMT) PM1... första avbetalning av avbetalning 1 t.o.m. n PM2... andra avbetalning av avbetalning 1 t.o.m. n n... antal avbetalningar I%... ränta PV... kapitalbelopp PMT... betalning för varje avbetalning FV... återstod efter sista avbetalning P/Y... avbetalningar per år C/Y... sammansättningar per år

15 2-5-3 Amortering Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(BAL)... Återstående kapitalbelopp efter avbetalning PM2 2(INT)... Räntedelen av avbetalning PM1 3(PRN)... Kapitalbeloppsdelen av avbetalning PM1 4(Σ INT)... Totalt betald ränta från avbetalning PM 1 till avbetalning PM2 5(Σ PRN)... Totalt betalt kapitalbelopp från avbetalning PM1 till avbetalning PM2 6(CMPD)... Skärm för ränta på ränta Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 4(CMPD)... Skärm för ränta på ränta 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Det första trycket på 1(TRACE) visar INT och PRN när n = 1. Vart tryck på e visar INT och PRN när n = 2, n = 3 o.s.v. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

16 2-6-1 Ränteomvandling 2-6 Ränteomvandling Procedurerna i detta avsnitt beskriver omvandling mellan årlig procentsats och effektiv ränta. uformel EFF = APR = n APR/ n 1 n EFF 1+ 1 n APR : årlig procentsats (%) EFF :effektiv ränta (%) n : antal sammansättningar Tryck på 5(CNVT) på finansskärm 1 för att visa följande inmatningsskärm för ränteomvandling. 5(CNVT) n... antal sammansättningar I%... ränta Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1('EFF)... Omvandlar årlig procentsats till effektiv ränta 2('APR)... Omvandlar effektiv ränta till årlig procentsats Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangent för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm

17 2-7-1 Kostnad, försäljningspris, marginal 2-7 Kostnad, försäljningspris, marginal Kostnad, försäljningspris eller marginal kan beräknas genom att mata in de övriga två värdena. uformel MRG CST = SEL SEL = CST MRG CST MRG(%) = SEL CST : kostnad SEL :försäljningspris MRG : marginal Tryck på 1(COST) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm. 6(g)1(COST) Cst... kostnad Sel... försäljningspris Mrg... marginal Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(COST)... kostnad 2(SEL)... försäljningspris 3(MRG)... marginal Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangent för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm

18 2-8-1 Räkning med dagar/datum 2-8 Räkning med dagar/datum Det går att beräkna antalet dagar mellan två datum eller bestämma vilket datum som kommer ett specifikt antal dagar före eller efter ett annat datum. Tryck på 2(DAYS) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för räkningar med dagar/datum. 6(g)2(DAYS) d1... datum 1 d2... datum 2 D... antal dagar Mata in ett datum genom att först framhäva d1 eller d2. Ett tryck på en siffertangent för att mata in månaden uppvisar följande inmatningsskärm. # Uppställningsskärmen för finansräkning kan användas för att specificera ett år med antingen 365 eller 360 dagar. Räkning med dagar/datum utförs också enligt den nuvarande inställningen för antal dagar under året, men följande beräkningar kan inte utföras när ett år på 360 dagar är inställt. Ett försök därtill framställer ett fel. (Datum) + (Antal dagar) (Datum) (Antal dagar) #Tillåtet beräkningsomfång är från 1 januari 1901 till 31 december 2099.

19 2-8-2 Räkning med dagar/datum Mata in månad, dag och år och tryck på w efter varje. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(PRD)... Antal dagar från d1 till d2 (d2 d1) 2(d1+D)... d1 plus ett antal dagar (d1 + D) 3(d1 D)... d1 minus ett antal dagar (d1 D) Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangent för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm Räkning i 360-dagarsläget Det följande beskriver hur beräkningarna behandlas när 360 valts för posten Date Mode på skärmen SET UP. Om d1 är dag 31 i en månad betraktas d1 som dag 30 i denna månad. Om d2 är dag 31 i en månad betraktas d2 som dag 1 i följande månad, såvida inte d1 är dag 30.

20 2-9-1 Avskrivning 2-9 Avskrivning De fyra metoderna nedan kan användas för att beräkna avskrivning. umetod med rak linje Denna metod beräknar avskrivningen för en given period. (PV FV ) {Y 1} SL1 = u n 12 (PV FV ) SLj = n (PV FV ) 12 {Y 1} SLn+1 = u n 12 ({Y 1}G12) SL j : avskrivningsavgift för j:e året n : praktisk livslängd i år PV : ursprunglig kostnad (bas) FV : skrotvärde (utrangeringsvärde) j :år Y 1 : antal avskrivningsbara månader det första året Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad. umetod med fast procentsats Denna metod kan användas för att beräkna avskrivning för en given period eller för att beräkna avskrivningstakten. I% {Y 1} FP1 = PV I% FPj = (RDVj 1 + FV ) 100 FPj : avskrivningsavgift för j:e året FPn+1 = RDVn ({Y 1}G12) RDVj : återstående avskrivningsbart värde vid slutet av det j:e året RDV1 = PV FV FP1 I% : avskrivningstakt RDVj = RDVj 1 FPj RDVn+1 = 0 ({Y 1}G12) Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad.

21 2-9-2 Avskrivning umetod med årssummans siffror Denna metod beräknar avskrivningen för en given period. n (n +1) Z = 2 {Y 1} n' = n 12 (n' heltalsdel +1)(n' heltalsdel + 2*n' bråkdel) Z' = 2 n {Y 1} SYD1 = (PV FV ) Z 12 n' j+2 SYDj = ( )(PV FV SYD1) ( jg1) Z' n' (n +1)+2 12 {Y 1} SYDn+1 = ( )(PV FV SYD1) Z' 12 ({Y 1}G12) RDV1 = PV FV SYD1 RDVj = RDVj 1 SYDj SYDj RDVj : avskrivningsavgift för j:e året : återstående avskrivningsbart värde vid slutet av det j:e året Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad. umetod med fallande återstod Denna metod beräknar avskrivningen för en given period. I% Y 1 DB1 = PV 100n 12 RDV1 = PV FV DB1 DBj = (RDVj 1 + FV ) RDVj = RDVj 1 DBj I% 100n DBj : avskrivningsavgift för j:e året RDVj :återstående avskrivningsbart värde vid slutet av det j:e året I% : faktor (%) DBn +1 = RDVn RDVn+1 = 0 ({Y 1}G12) ({Y 1}G12) Avskrivning för ett föremål som införskaffas en bit in på året kan beräknas per månad

22 2-9-3 Avskrivning Tryck på 3(DEPR) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för avskrivning. 6(g)3(DEPR) n... praktisk livslängd i år I%... avskrivningstakt/faktor PV... ursprunglig kostnad (bas) FV... skrotvärde (utrangeringsvärde) j... år Y 1... antal avskrivningsbara månader det första året Parametrar kan uppvisas enbart som heltal eller decimaltal. Inmatning av ett bråktal gör att det omvandlas till ett decimaltal. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(SL)... Metod med rak linje 2(FP) Metod med fast procentsats Avskrivningsgrad 3(SYD)... Metod med årssummans siffror 4(DB)... Metod med fallande återstod

23 2-9-4 Avskrivning Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(TABL)... Tabell över räkneresultat Följande funktionstangenter finns på tabellskärmen för räkneresultat. 1(REPT)... Parameterinmatningsskärm 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

24 Obligationer 2-10 Obligationer Funktionen för obligationsräkning beräknar pris och avkastning för en obligation. uformel D A B Inlösningsdag Emissionsdag Inköpsdag Kupongbetalningsdagar PRC : pris per $100 av nominellt värde CPN : årlig kupongsats (%) YLD : avkastning till förfallodag (%) A : upplupna dagar M : antal kupongbetalningar per år (1 = årlig, 2 = halvårlig) N : antal kupongbetalningar mellan likviddag och förfallodag RDV : inlösningspris eller avistapris per $100 av nominellt värde D : antal dagar i kupongperioden då betalning äger rum B : antal dagar från likviddagen till nästa kupongbetalningsdag = D A INT : upplupen ränta CST : pris inklusive ränta Mindre än sex månader till inlösning CPN RDV + M A CPN PRC = ( ) B YLD/100 D M 1+ ( ) D M Sex månader eller längre till inlösning RDV PRC = + YLD/100 (1+ ) M A CPN INT = D M CST = PRC + INT CPN M N Σ k=1 (N 1+B/D ) (K 1+B/D ) YLD/100 (1+ ) M A D CPN M

25 Obligationer Tryck på 4(BOND) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för obligationsräkning. 6(g)4(BOND) d1... inköpsdag d2... inlösningsdag RDV... inlösningspris eller avistapris per $100 av nominellt värde CPN... årlig kupongsats (%) PRC... pris per $100 av nominellt värde YLD... avkastning till förfallodag (%) Mata in ett datum genom att först framhäva d1 eller d2. Ett tryck på en siffertangent för att mata in månaden uppvisar följande inmatningsskärm. Mata in månad, dag och år och tryck på w efter varje. Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på en av funktionstangenterna nedan för att utföra motsvarande beräkning. 1(PRC)... Pris per $100 av nominellt värde 2(YLD)... Avkastning till förfallodag

26 Obligationer Ett fel (Ma ERROR) uppstår om parametrarna är felaktigt konfigurerade. Använd följande funktionstangenter för att flytta mellan skärmarna för räkneresultat. 1(REPT)...Parameterinmatningsskärm 5(MEMO)... Skärm över olika värden för obligationsräkning* 6(GRPH)... Grafritning Ett tryck på 5(MEMO) visar en skärm över olika värden för obligationsräkning såsom här anges. *Datum för räntebetalning från d2 när 365 valts för posten Date Mode på skärmen SET UP. w~w 6(GRPH) Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen.

27 TVM graf 2-11 TVM graf En TVM graf gör det möjligt att tilldela två av de fem parametrarna (n, I%, PV, PMT, FV) till x-axeln och y-axeln på en graf och rita ändringar för y när värdet för x ändras. Tryck på 5(TVMG) på finansskärm 2 för att visa följande inmatningsskärm för TVM graf. 6(g)5(TVMG) Efter konfiguration av parametrarna ska du trycka på funktionstangenterna nedan för att tilldela parametrar till x-axeln och y-axeln. 1(X)... Tilldelar framhävd parameter till x-axeln 2(Y)... Tilldelar framhävd parameter till y-axeln Utför önskade inställningar och rita sedan grafen. 6(GRPH)... Grafritning Efter grafritning kan du trycka på 1(TRACE) för att slå på sökning och avläsa räkneresultat längs grafen. Tryck på i för att slå av sökning.

28 TVM graf Ett tryck på 6(Y-CAL) efter grafritning visar skärmen nedan. Inmatning av ett x-axelvärde på denna skärm och tryck på w visar motsvarande y-axelvärde. Tryck på i igen för att återgå till parameterinmatningsskärmen. Beräkningen kan ta ganska lång tid när I% specificerats som y-axelparameter.

Kapitel. Finansiell räkning

Kapitel. Finansiell räkning Kapitel Finansiell räkning 19 19-1 Innan finansiell räkning utförs 19-2 Räkning av enkel ränta 19-3 Räkning av ränta på ränta 19-4 Värdering av investering 19-5 Amortering av ett lån 19-6 Omvandling mellan

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Ekvationsräkning

Kapitel Ekvationsräkning Kapitel Ekvationsräkning Din grafiska räknare kan lösa följande tre typer av beräkningar: Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Högregradsekvationer (kvadratiska, tredjegrads) Lösningsräkning

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2995545

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2995545 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL. Du hittar svar på alla dina frågor i TEXAS

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap. 5-6 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Investera eller dela ut? F03 - Investeringsbedömning 2 Huvudmetoder för investeringsbedömning Payback-metoden

Läs mer

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000 Kapitel 1 Läs detta först! Symbolerna i denna bruksanvisning anger följande meddelanden. : Viktiga anmärkningar : Anmärkningar Sid. 000 : Referenssidor Kapitel 1 1. Hur du använder huvudmenyn Huvudmenyn

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

11-1 Innan dubbelgraf används

11-1 Innan dubbelgraf används Kapitel Dubbelgraf Funktionen för dubbelgraf gör att du kan dela upp skärmen i två halvor och därmed titta på två olika grafer samtidigt. Detta ger dig möjlighet att jämföra och analysera graferna i detalj.

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

8-1 Före ritning av en graf

8-1 Före ritning av en graf Kapitel Grafritning En samling effektiva grafritningsverktyg plus en stor skärm på 127 63 punkter gör det möjligt att rita ett flertal olika funktionsgrafer snabbt och enkelt. Denna räknare kan rita följande

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

7x 2 5x + 6 c.) lim x 15 8x + 3x 2. 4. Bestäm eventuella extrempunkter, inflexionspunkter samt horizontella och vertikala asymptoter

7x 2 5x + 6 c.) lim x 15 8x + 3x 2. 4. Bestäm eventuella extrempunkter, inflexionspunkter samt horizontella och vertikala asymptoter TM-Matematik Mikael Forsberg 074-42 Pär Hemström 026-648962 För ingenjörs och distansstudenter Envariabelanalys ma04a 202 06 04 Skrivtid: 09:00-4:00. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

Lösa ekvationer på olika sätt

Lösa ekvationer på olika sätt Lösa ekvationer på olika sätt I denna aktivitet ska titta närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt. I kurserna lär du dig att lösa första- och andragradsekvationer exakt med algebraiska metoder.

Läs mer

Kort introduktion till Casio fx-9750 GII. Knappsats

Kort introduktion till Casio fx-9750 GII. Knappsats Kort introduktion till Casio fx-9750 GII Knappsats För ytterligare information kontakta Viweka Palm Viweka.palm@casio.se Tel 08-442 70 25 1 De vanligaste programmen: RUN- MAT Vanliga beräkningar och matrisberäkning

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan din Power Graphic enhet och en annan CASIO Power Graphic enhet som kan anslutas med extra

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Lösningar till Matematik 3000 Komvux Kurs D, MA1204. Senaste uppdatering Dennis Jonsson

Lösningar till Matematik 3000 Komvux Kurs D, MA1204. Senaste uppdatering Dennis Jonsson , MA104 Senaste uppdatering 009 04 03 Dennis Jonsson Lösningar till Matematik 3000 Komvu Kurs D, MA104 Fler lösningar kommer fortlöpande. Innehåll 110... 6 111... 6 11... 6 1130... 7 1141... 7 114... 8

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Denna räknare kan utföra följande operationer som innefattar olika talsystem. Talsystemsomvandling Aritmetiska operationer Negativa

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan.

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. Kapitel Differentialekvationer Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. 3 Differentialekvationer av första ordningen Linjära differentialekvationer av

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 2014-10-29 kl 09.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20 OBS! För

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

KAPITEL 4 MTU AB

KAPITEL 4 MTU AB KAPITEL 4 MTU AB 2007 65 TIDSDIAGRAM Ett vanligt diagram består av två axlar. Den ena är horisontell (x) och den andre vertikal (y). Dessutom har man en kurva. W V Ovan har vi som ex. ritat in en kurva

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN Beräkningsprinciper för den svenska enningmarknaden Gällande för affärsöverenskommelser som träffas fr o m 00-04-0 Detta dokument ersätter ett tidigare dokument från april

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) OMTENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng 2014-03-29 kl 09.30-14.30 Hjälpmedel:

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

EMISSIONSBILAGA Lån 420 FöreningsSparbanken ABs

EMISSIONSBILAGA Lån 420 FöreningsSparbanken ABs EMISSIONSBILAGA Lån 420 FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 420 Twostep - Återbetalningsdag 2006-12-20 Serie A (FSPOTS11) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter som

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

UPPGIFTER KAPITEL 2 ÄNDRINGSKVOT OCH DERIVATA KAPITEL 3 DERIVERINGSREGLER

UPPGIFTER KAPITEL 2 ÄNDRINGSKVOT OCH DERIVATA KAPITEL 3 DERIVERINGSREGLER UPPGIFTER KAPITEL 2 ÄNDRINGSKVOT OCH DERIVATA KAPITEL 3 DERIVERINGSREGLER 1. Figuren visar grafen till funktionen f där f(x) = x 3 3x 2. I punkter där xkoordinaterna är 1 respektive 3 är tangenter till

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Fredrik Armerin Matematisk statistik, KTH Aktuarieföreningen 17-18 november 2004 Dag 1 INTRODUKTION TILL RÄNTEMARKNADEN 1 Kreditmarknaden Penningmarknaden

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Tal Räknelagar Prioriteringsregler

Tal Räknelagar Prioriteringsregler Tal Räknelagar Prioriteringsregler Uttryck med flera räknesätt beräknas i följande ordning: 1. Parenteser 2. Exponenter. Multiplikation och division. Addition och subtraktion Exempel: Beräkna 10 5 7. 1.

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen Bra att veta om Hogia Anläggningsredovisning. Programmet arbetar med månadsvis planmässig avskrivning. (ej på dagnivå) Avskrivning sker med utgångspunkt

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Tänkbara behållningar på premiepensionskonton

Tänkbara behållningar på premiepensionskonton SOU 1997:131 Bilaga 6 285 Tänkbara behållningar på premiepensionskonton Promemorians syfte är att ge en bild av olika tänkta personers behållning på premiepensionskontot. Beräkningarna bygger på en rad

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

MATEMATIK Datum: 2014-01-14 Tid: förmiddag Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christo er Standar, Tel.

MATEMATIK Datum: 2014-01-14 Tid: förmiddag Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christo er Standar, Tel. MATEMATIK Datum: -- Tid: förmiddag Chalmers Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christo er Standar, Tel.: 7-88 Lösningar till tenta i TMV Analys och linjär algebra K/Bt/Kf,

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1016 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolant (HIT) OMTENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 4 december 2014 kl 9.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Baserat på ett exempel ur Anderssons bok kapitel 5.4 Som vanligt gäller att kalkylmodellen endast är en förenklad modell av verkligheten. För att du

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster)

Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster) Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster) Vi har lite olika upplägg i de kurser vi håller och i vissa kurser finns det med något som vi kallar "poster" (eng. "record"). I andra har vi inte med detta. Vi har

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer