Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning"

Transkript

1 Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant med alla försiktighetsåtgärder, terminologi och hanteringsprocedurer som gäller för både räknaren och EA-100.

2 4-1-1 Överblick av E-CON 4-1 Överblick av E-CON Uppvisa huvudmenyn och välj E-CON för att gå in i läget E-CON. Läget E-CON ger tillgång till följande funktioner för enkel och effektiv dataprovtagning med CASIO EA (SETUP)... Visar en skärm för uppställning av EA (MEM)... Visar en skärm för lagring av uppställningsdatan för EA-100 under ett filnamn. 3(PRGM)... Utför programomvandling. Denna funktion omvandlar uppställningsdatan för EA-100 skapad av E-CON till ett program. Den kan också omvandla datan till ett program som kan köras på en räknare i serien CFX-9850/fx-7400 och att överföra datan till räknaren. 4(START)... Starta datainsamling. 6(HELP)... Visar hjälpfunktionen för E-CON. Ett tryck på tangenten K(Setup Preview) eller en markörtangent när huvudmenyn för E-CON förekommer på skärmen visar en granskningsruta som visar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet. Tryck på i för att stänga granskningsrutan. Angående hjälpfunktionen Ett tryck på 6(HELP) uppvisar hjälpfunktionen för läget E-CON på skärmen.

3 4-2-1 Uppställning av EA Uppställning av EA-100 Läget E-CON kan användas för att ställa upp EA-100 för provtagning och sedan starta provtagning omedelbart eller lagra uppställningen i räknarens minne. Uppställning av EA- 100 kan ske på ett av följande två sätt. Setup Wizard: Med denna metod kan EA-100 uppställas på ett enkelt sätt (uppställningsguide) genom att helt enkelt besvara frågorna som dyker upp. Advanced Setup: Denna metod ger dig kontroll över olika (avancerad uppställning) provtagningsparametrar, vilket innebär att uppställningen av EA-100 kan skräddarsys till att passa önskad typ av provatgning. k Användning av Setup Wizard för uppställning av EA-100 Setup Wizard gör det möjligt att uppställa EA-100 genom att blott besvara frågorna som visas på skärmen. u Parametrar för Setup Wizard Setup Wizard gör det möjligt att ändra följande grundläggande provtagningsparametrar på EA-100 med hjälp av ett interaktivt guideformat. Sensor (Select Sensor) Specificera en CASIO eller VERNIER* 1 sensor från en valmeny. Provtagningsintervall (Sampling Time) När Photogate specificerats som sensortyp går det att specificera provtagningens timing (Gate Status) och provtagningstidens registreringsmetod (Record Time) med denna parameter. Antal stickprov (Number of Samples) Det går att specificera ett värde från 1 till 255. Observera följande begränsningar som gäller för en uppställning gjord med Setup Wizard. Setup Wizard kan bara användas när provtagningskanalen på EA-100 är CH1 eller SONIC. En uppställning gjord med Setup Wizard aktiveras alltid med tangenten w. Provtagningsresultat lagras alltid i List 1 (för provtagningstid) och List 2 (för provtagningsvärden). * 1 Vernier Software & Technology

4 4-2-2 Uppställning av EA-100 u Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard Before getting started... Innan proceduren nedan startas ska du bestämma om du vill starta provtagning omedelbart med uppställningen som skapades med Setup Wizard eller om du vill lagra uppställningen för senare bruk. Se avsnitten 4-3, 4-4 och 4-5 i detta instruktionshäfte om proceduren som ska utföras för att starta provtagning och lagra en uppställning. Det kan vara lämpligt att först läsa igenom proceduren och titta på de avsnitt den hänvisar till innan du faktiskt utför den. Tryck på!i(quit) om du vill avbryta pågående uppställning med Setup Wizard. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-Con. 2. Tryck på 1(SETUP). Detta visar delmenyn Setup EA Tryck på b(wizard). Detta visar grundskärmen för Setup Wizard. 4. Tryck på valfri tangent för att starta Setup Wizard och visa skärmen för sensorspecifikation. Tryck på 1 för att ange en CASIO sensor eller på 2 för att ange en VERNIER sensor. Välj sedan önskad sensor från menyn som visas. 5. Skärmen som visas efter val av sensor i steg 4 beror på om du valde Photogate eller inte som sensor. Om du inte valde Photogate visas en skärm för inställning av provtagningsintervall efter steg Mata in provtagningsintervall med siffertangenterna. Inmatning av ett värde mellan 0.52 och 300 medger provtagning i realtid. Inmatning av ett värde utanför detta omfång medger provtagning i icke-realtid. 2. Tryck på w. Om du valde Photogate som sensor visas en skärm för provtagningens timing efter steg Tryck på antingen 1(Open) eller 2(Close) för att ange timing. Ett tryck på endera tangenten visar en skärm för inställning av tidens registreringsmetod. Anlita hjälpfunktionen (GATE TRIGGER STATUS HELP) för detaljer om inställningarna Open och Close. 2. Tryck på 1(Abs) eller 2(Rel) för att ange tidens registreringsmetod.

5 4-2-3 Uppställning av EA Efter att ha avslutat steg 5 visas en skärm för inställning av antalet stickprov. Mata in antalet stickprov med siffertangenterna och tryck sedan på w. 7. Efter att ha avslutat steg 6 visas en skärm som frågar vad du vill göra med uppställningen som skapats. Tryck på en av funktionstangenterna nedan för att ange vad du vill göra med uppställningen som skapats med stegen ovan. 1(YES)... Starta provtagning med uppställningen (sidan 4-5-1). 2(NO)... Återgå till huvudmenyn för E-CON (sidan 4-1-1). 3(SAVE)... Lagra uppställningen (sidan 4-3-1). 4(PRGM)... Omvandla uppställningen till ett program (sidan 4-4-1). Ett tryck på 2(NO) i steg 7 återgår till huvudmenyn för E-CON och lagrar uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet för E-CON. På huvudmenyn för E-CON kan följande funktionstangenter användas för att hantera innehållet i det nuvarande uppställningsminnet. 2(MEM) och sedan 2(SAVE)... Lagrar det nuvarande innehållet i uppställningsminnet (sidan 4-3-1). 3(PRGM)... Omvandlar det nuvarande innehållet i uppställningsminnet till ett program (sidan 4-4-1). 4(START)... Startar provtagning med det nuvarande innehållet i uppställningsminnet (sidan 4-5-1). Ett tryck på 1(SETUP) och sedan c(advan) visar skärmen Advanced Setup som medger mera detaljerad kontroll över parametrarna som bildar uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet. Se Användning av Advanced Setup för uppställning av EA-100 för närmare detaljer om hur de olika parametrarna ska ändras

6 4-2-4 Uppställning av EA-100 k Användning av Advanced Setup för uppställning av EA-100 Advanced Setup ger dig fullständig kontroll över de parametrar som bildar en uppställning för EA-100 så att du kan skräddarsy den efter behov. u Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup Det följande beskriver den generella proceduren för att använda Advanced Setup. Titta på sidorna som anges för mera detaljerad information. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-Con. 2. Tryck på 1(SETUP). Detta visar delmenyn Setup EA Tryck på c(advan). Detta visar menyn Advanced Setup. 4. Om du vill konfigurera en anpassad sond i detta läge ska du trycka på f(custom Probe). Följ sedan stegen under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan En anpassad sond kan också konfigureras med proceduren under Att ändra kanalens parameterinställningar på sidan Konfigurationer för en anpassad sond som lagrats i minnet kan väljas med Channel i steg 5 nedan. 5. Använd följande funktionstangenter för att ställa in övriga parametrar. b(channel)... Visar en skärm för inställning av följande parametrar: provtagningskanal, sensor, sensorkonfiguration och lagringsplats för stickprovsdata (sidan 4-2-5). c(sample)... Visar en skärm för inställning av följande parametrar: inställningar för realtid, provtagningsintervall, antal stickprov, tidsmätningens registreringsmetod och lagringsplats för tidsregistrering (sidan 4-2-7). d(trigger)... Visar en skärm för inställning av provtagningens startvillkor (sidan 4-2-8). e(option)... Visar en skärm för inställning av tittfönstret, realtidsinställningar (kanal för provtagning i realtid) och filterinställningar (sidan ).

7 4-2-5 Uppställning av EA-100 Inställningarna på ovanstående uppställningsskärmar (b till e) kan återställas med proceduren under Att återställa uppställningsparametrar till grundinställningarna. 6. Efter att ha skapat en uppställning kan funktionstangenterna nedan användas för att starta provtagning eller en annan operation. 1(START)... Startar provtagning med uppställningen (sidan 4-5-1). 2(MULT)... Startar provtagning i läget MULTIMETER med uppställningen (sidan ). 3(MEM)... Lagrar uppställningen (sidan 4-3-1). 4(PRGM)... Omvandlar uppställningen till ett program (sidan 4-4-1). u Att återställa uppställningsparametrar till grundinställningarna Gör på följande sätt när du vill återställa parametrarna för uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet till deras grundinställningar. 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på g(initialize). 2. Tryck som svar på bekräftelsemeddelandet som visas på w för att initialisera uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att initialisera. u Parametrar för avancerad inställning Här följer en närmare beskrivning av de parametrar som kan ändras i steg 5 under proceduren Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan Channel (kanal) Val av denna parameter visar en skärm för val av kanalen på EA-100 som ska användas för provtagning, typen av sensor som används för varje kanal och lagringsplatsen för stickprovsdata

8 4-2-6 Uppställning av EA-100 Att ändra parametern Channel 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på b(channel). Vald post Nuvarande inställning för vald post Detta visar inställningsskärmen för kanalparametern. 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra parameterinställningar. (1) Vald kanal 1(CH1)... Kanal 1 2(CH2)... Kanal 2 3(CH3)... Kanal 3 4(SONIC)... Sonisk kanal (2) Vald sensor (Sensor) 1(CASIO)... CASIO sensor 2(VERN)... VERNIER sensor 3(CSTM)... Anpassad sond 4(None)... Ingen sensor (3) Stickprovsdatans lagringsplats (Store Data) 1(LIST)... Visar en meddelanderuta för att specificera listan för lagring av mätdata. Ange ett listnummer från 1 till 20. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. Inställningarna som görs för parametern Channel påverkar enbart Selected Channel (vald kanal). Du behöver göra separata inställningar för varje kanal som ska användas för provtagning. Specificering av en sensor gör att dess provtagningsomfång (Range) och måttenhet (Unit) visas på skärmen. 3. Kontrollera att alla inställningar är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. # Om listan du anger för lagring av stickprovsdata (Store Data) i steg 2 redan används för datalagring, överskrivs datan enligt proriteringsföljden nedan. 1. (Highest) SONIC 4. CH1 2. CH3 5. (Lowest) 3. CH2 Registreringstid Exempel: Specificering av samma listnummer för stickprovsdatan CH3 och stickprovsdatan SONIC gör att datan CH3 överskrivs av datan SONIC

9 4-2-7 Uppställning av EA-100 Sample (stickprov) Val av denna parameter visar en skärm för inställning av realtid och för specificering av provtagningsintervall, antal stickprov, registreringsmetod för tidsmätning och lagringsplats för tidsregister. Att ändra inställningarna Sample Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på c(sample). Detta visar skärmen Sample Setup. 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Inställningar för realtid (Real-Time) 1(NO)... Spärrar provtagning i realtid 2(YES)... Medger provtagning i realtid (2) Provtagningsintervall (Interval) 1(TIMER)... Visar en meddelanderuta för att specificera ett timervärde och medger provtagning med fast intervall. 2(KEY)... Startar stickprovstagning med tangenten [TRIGGER] på EA-100. [TRIGGER] måste tryckas in lika många gånger som antalet angivna stickprov. 3(GATE)... Startar stickprovstagning i enlighet med utlösningstimingen för Photogate Gate Status. Tryck på 1, 2 eller 3 för att ange kanal för Photogate sensorn. Photogate tilldelas sensorn för den angivna kanalen. (3) Antal stickprov (Number) 1(NUM)... Visar en meddelanderuta för specificering av antal stickprov genom att mata in ett värde från 1 till

10 4-2-8 Uppställning av EA-100 (4) Registreringsmetod för tidsmätning (Rec Time) 1(None)... Ingen tid registreras 2(Abs)... Absolut tid i sekunder från provtagningsstart 3(Rel)... Relativ tid (intervall mellan stickprov) i sekunder 4(Int A)... Absolut tid beräknad från provtagningsintervall och antal stickprov 5(Int R)... Relativ tid beräknad från provtagningsintervall och antal stickprov (5) Sample Data Storage Location (Store Data) 1(LIST)... Displays a dialog box for specifying the list (1 to 20) for storing sample data. 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. Trigger (start) Använd skärmen Trigger Setup för att specificera följande villkor för mätningsstart: startkälla, starttröskel, startkant. Att ändra inställningarna Trigger Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på d(trigger). Detta visar skärmen Trigger Setup. Vald post Nuvarande inställning för vald post

11 4-2-9 Uppställning av EA Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Startkälla (Source) 1(KEY) b([exe])... Tangenten w på räknaren startar provtagning c(triger)... Tangenten [TRIGGER] på EA-100 startar provtagning 2(CH1)... Kanal 1 3(CH2)... Kanal 2 4(CH3)... Kanal 3 Val av CH1, CH2 eller CH3 som startkälla uppvisar den angivna kanalens sensornamn, grundvärde för starttröskel, måttenhet och grundvärde för startkant. (2) Starttröskel (Treshold) 1(EDIT)... Visar en meddelanderuta för inmatning av starttröskel. Detta alternativ är bara tillgänglig när CH1, CH2 eller CH3 valts som startkälla. (3) Startkant (Edge) 1(Rise)... Stigande kant startar provtagning 2(Fall)... Fallande kant startar provtagning 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup

12 Uppställning av EA-100 Option (alternativ) Använd skärmen Option Setup för att göra tittfönsterinställningar, specificera kanalen för provtagning i realtid och göra filterinställningar. Att ändra inställningarna Option Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på e(option). Detta visar skärmen Option Setup. Vald post Nuvarande inställning för vald post 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Tittfönsterinställningar (V-Window) 1(Auto)... Utför tittfönsterinställningar automatiskt 2(Man)... Medger manuell tittfönsterinställning 3(Set Y)... Visar skärmar för specificering av Y-axelns (stickprovsdatans) minimivärde (Ymin) och maximivärde (Ymax). (2) Inställningar för realtid (Real-Time) 1(NO)... Spärrar provtagning i realtid 2(YES)... Medger provtagning i realtid Tänk på att denna post är länkad med posten Real-Time hos Sample Setup på sidan

13 Uppställning av EA-100 (3) Provtagningskanal för realtid (Use CH) 1(CH1)... Kanal 1 2(CH2)... Kanal 2 3(CH3)... Kanal 3 4(SONIC)... Sonisk kanal Alternativen ovan visas enbart när provtagning i realtid är påslagen (genom att trycka på 1(YES) för posten Real-Time). (4) Filterinställningar (Filter) 1(None)... Ingen inställning 2(S-G)... S-G utjämning b(5-p): 5-punkts c(9-p): 9-punkts d(17-p): 17-punkts e(25-p): 25-punkts 3(MED)... Median-filter b(3-p): 3-punkts c(5-p): 5-punkts Alternativen ovan visas enbart när provtagning i realtid är avslagen (genom att trycka på 2(NO) för posten Real-Time). 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. u Att konfigurera en anpassad sond Använd proceduren i detta avsnitt för att konfigurera en anpassad sond* 1 för användning med EA-100. Att skapa en ny konfiguration för anpassad sond För att konfigurera en anpassad sond måste du mata in värden för konstanterna hos den fasta linjära omvandlingsformeln (ax + b). De konstanter som krävs är lutning (a) och skärningspunkt (b). x i det ovanstående uttrycket (ax + b) är det provtagna spänningsvärdet (provtagningsomfång: 0 till 5 volt). Det går att använda en av följande två metoder för att skapa en ny konfiguration för anpassad sond medan du skapar en uppställning för EA-100 med Advanced Setup. * 1 Begreppet anpassad sond innebär valfri sensor utöver en CASIO eller VERNIER sensor som specificeras som standard för läget E-CON

14 Uppställning av EA-100 Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup 1. Uppvisa huvumenyn för E-CON, tryck på 1(SETUP) och sedan på c(advan) för att visa menyn Advanced Setup. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Tryck på menyn Advanced Setup på f(custom Probe) för att visa Custom Probe List. Meddelandet No Custom Probe visas om listan är tom. 3. Tryck på 2(NEW). Detta visar en skärm för inmatning av namnet på en ny anpassad sond. 4. Mata in upp till 18 tecken för namnet och tryck sedan på w. Detta visar en skärm för konfiguration av en ny anpassad sond. 5. Använd funktionstangenterna nedan för att göra inställningarna för konfigurationen. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Lutning (Slope) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av lutningen för den linjära omvandlingsformeln. (2) Skärningspunkt (Intercept) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av skärningspunkten för den linjära omvandlingsformeln. (3) Enhetsnamn (Unit Name) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av upp till åtta tecken för enhetsnamnet. 6. Tryck på w och mata sedan in ett minnesnummer (1 till 99). Detta lagrar konfigurationen för den anpassade sonden och återgår till Custom Probe List, som nu bör innehålla den nya anpassade sond du just konfigurerat

15 Uppställning av EA-100 Att konfigurera en anpassad sond med början från parameterskärmen Channel 1. Uppvisa huvumenyn för E-CON, tryck på 1(SETUP) och sedan på c(advan) för att visa menyn Advanced Setup. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Tryck på menyn Advanced Setup på b(channel). 3. På parameterinställningsskärmen Channel ska du trycka på funktionstangenten (1, 2, eller 3) för kanalen vars parametrar du vill ändra. 4. Tryck på c 3(CSTM) för att visa Custom Probe List. 5. Utför steg 3 t.o.m 6 under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan Redigering av en existerande konfiguration för anpassad sond Gör på följande sätt för att redigera konfigurationen för en existerande anpassad sond. 1. Uppvisa Custom Probe List. 2. Välj den anpassade sond vars konfiguration du vill redigera. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på sonden. 3. Tryck på 3(EDIT). Detta visar skärmen för konfiguration av en anpassad sond. Utför proceduren med början från steg 5 under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan för att redigera inställningarna. Radering av en konfiguration för anpassad sond Gör på följande sätt för att radera konfigurationen för en anpassad sond. 1. Uppvisa Custom Probe List. 2. Välj den anpassade sond vars konfiguration du vill radera. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på sonden. 3. Tryck på 4(DEL). 4. Som svar på befräftelsemeddelandet som visas ska du trycka på w för att radera konfigurationen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att radera något

16 Uppställning av EA-100 u Att använda läget MULTIMETER Parametern Channel på menyn Advanced Setup kan användas för att konfigurerar en kanal så att provtagning i läget MULTIMETER på EA-100 startas av en beräkningsoperation. 1. Använd posten Sensor för parametern Channel för att konfigurera en sensor. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Utför önskade inställningar, tryck på w för att visa menyn Advanced Setup och tryck sedan på 2(MULT). Detta visar kanalvalsskärmen för provtagning i läget MULTIMETER. 3. Specificera en kanal för provtagning. Ett tryck på en funktionstangent för att välja en kanal gör att EA-100 ställs i läget MULTIMETER och startar provtagning över den angivna kanalen. 4. Stoppa provtagning i läget MULTIMETER genom att först trycka på tangenten A. Tryck sedan på i när skärmen Break visas. Stickprovsdata uppdateras med ett intervall på 0,52 sekund. Låt inte sensorer vara anslutna till kanaler utöver den som angavs i steg 3. Det är dock inte nödvändigt att specificera None för posten Sensor för de kanaler som inte används. Stickprovsdatan lagras inte i minnet

17 4-3-1 Uppställningsminne 4-3 Uppställningsminne Uppställningsminnet kan användas för att lagra uppställningar för EA-100 som skapats med Setup Wizard eller Advanced Setup i räknarens minne för senare återkallning. k Lagring av en uppställning En uppställning kan lagras i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen Lagring av uppställningen när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen lagrar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). Proceduren för lagring av en uppställning anges ovan. u Att lagra en uppställning 1. Starta lagringen med en av funktionstangentoperationerna nedan. Tryck på 3(SAVE) om slutskärmen för Setup Wizard visas. Tryck på 3(MEM) om menyskärmen Advanced Setup visas. Tryck på 2(MEM) om huvudmenyn för E-CON visas. En av operationerna ovan uppvisar uppställningsminnets lista. Meddelandet No Setup-MEM visas om uppställningsminnet är tomt

18 4-3-2 Uppställningsminne 2. Tryck på 2(SAVE). Detta visar skärmen för inmatning av uppställningsnamn. 3. Tryck på w och mata sedan in ett minnesnummer (1 till 99). Om du startade från den slutliga uppställningsskärmen lagrar detta uppställningen och visar meddelandet Complete!.Tryck på w för att återgå till den slutliga uppställningsskärmen. Om du startade från menyn Advanced Setup eller huvudmenyn E-CON lagrar detta uppställningen och återgår till uppställningsminnets lista, som nu inkluderar det tilldelade namnet. k Användning och hantering av uppställningar i uppställningsminnet Alla lagrade uppställningar visas på uppställningsminnets lista. Efter val av en uppställning från listan kan den användas för provtagning eller redigeras. u Att granska lagrad uppställningsdata Gör på följande sätt för att kontrollera innehållet i en uppställning innan den används för provtagning. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på K(Setup Preview). Detta visar en granskningsruta. 4. Tryck på i för att stänga granskningsrutan

19 4-3-3 Uppställningsminne u Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning Var noga med att utföra det följande innan provtagning med EA-100 startas. 1. Anslut räknaren till EA Slå på strömmen till EA Anslut lämplig sensor till lämplig kanal på EA-100 i enlighet med uppställningen som ska användas. 4. Förbered posten vars data ska bli föremål för provtagning. Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 1(START). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas. Ett tryck på w ställer upp EA-100 och startar sedan provtagning. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att utföra provtagning. u Att ändra namn på uppställningsdata 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 3(REN). Detta visar skärmen för inmatning av uppställningsnamn. 4. Mata in upp till 18 tecken för uppställningsnamnet och tryck sedan på w. Detta ändrar uppställningsnamnet och återgår till uppställningsminnets lista. # Se Operationer under provtagning på sidan för information om vilka åtgärder som kan utföras under pågående provtagning.

20 4-3-4 Uppställningsminne u Att radera uppställningsdata 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 4(DEL). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas för att radera uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att radera något. u Att återkalla uppställningsdata Återkallning av uppställningsdata lagrar denna data i det nuvarande uppställningsminnet. Uppställningen kan sedan redigeras med Advanced Setup. Detta är praktiskt när du vill utföra en uppställning som skiljer sig en aning från den som är lagrad i minnet. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 5(LOAD). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas för att återkalla uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att återkalla något. #Återkallning av uppställningsdata ersätter eventuell annan data som återfinns i det nuvarande uppställningsminnet.

21 4-4-1 Programomvandling 4-4 Programomvandling Programomvandling innebär att en uppställning för EA-100 som skapats med Setup Wizard eller Advanced Setup omvandlas till ett program som kan köras på räknaren. Programomvandling kan också användas för att omvandla en uppställning till ett program kompatibelt med räknare i serien CFX-9850/fx-7400 och överföra den till räknaren.* 1 * 2 k Omvandling av en uppställning till ett program En uppställning kan omvandlas till ett program i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen En programomvandling när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen omvandlar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). Proceduren för programomvandling är densamma i samtliga fall. u Att omvandla en uppställning till ett program 1. Starta omvandlingen med en av funktionstangentoperationerna nedan. Tryck på 4(PRGM) om slutskärmen för Setup Wizard visas. Tryck på 4(PRGM) om menyskärmen Advanced Setup visas. Tryck på 3(PRGM) om huvudmenyn för E-CON visas. Detta visar inmatningsskärmen för programnamn. 2. Mata in namnet du vill tilldela programmet. * 1 Se dokumentationen som medföljer din vetenskapliga räknare eller EA-100 för information om hur ett omvandlat program används. * 2 Anlita hjälpfunktionen (PROGRAM CON- VERTER HELP) för information om understödda modeller i serien CFX-9850 och fx-7400.

22 4-4-2 Programomvandling 3. Tryck på w. Detta startar omvandling av uppställningsdatan till ett program. Meddelandet Complete! visas när omvandlingen är avslutad. u Att omvandla uppställningsdata till ett program och överföra det till en räknare i serien CFX-9850/fx Anslut den vetenskapliga räknaren (i serien CFX-9850 eller fx-7400) till räknaren ALGE- BRA. Utför nödvändiga åtgärder på den vetenskapliga räknaren för att förbereda den på datamottagning. 2. Utför steg 1 och 2 i proceduren under Att omvandla en uppställning till ett program på sidan Tryck på 1 (TRNS). På delmenyn som visas ska du specificera den typ av vetenskaplig räknare (b: FX9850 eller c: fx7400) för vilken ett program ska skapas. Programomvandling och överföring startas så snart en räknarmodell angetts. Meddelandet Complete! visas efter avslutad omvandling. #Vid omvandling av uppställningsdata till ett program för serien CFX-9850 eller fx-7400 kommer alla listnummer för lagring av provtagningsvärden som är större än 5 att ändras till 5. # Räknare i serien CFX-9850 eller fx-7400 kan enbart stödja upp till sex listor. #List 6 används till uppställningen för EA-100.

23 4-5-1 Att starta provtagning 4-5 Att starta provtagning Detta avsnitt förklarar hur en uppställning skapad med läget E-CON används för att starta provtagning på EA-100. k Innan du startar... Var noga med att utföra det följande innan provtagning med EA-100 startas. 1. Anslut räknaren till EA Slå på strömmen till EA Anslut lämplig sensor till lämplig kanal på EA-100 i enlighet med uppställningen som ska användas. 4. Förbered posten vars data ska bli föremål för provtagning. k Att starta provtagning En provtagningsoperation kan startas i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen Start av en provtagningsoperation när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen utför provtagning med hjälp av innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). När uppställningsminnets lista visas på skärmen Välj önskad uppställning från listan och starta sedan provtagning. Efterföljande procedurer gäller de tre första situationerna ovan. Se Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning på sidan för detaljer om att starta provtagning från uppställningsminnets lista.

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan.

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. Kapitel Differentialekvationer Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. 3 Differentialekvationer av första ordningen Linjära differentialekvationer av

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan din Power Graphic enhet och en annan CASIO Power Graphic enhet som kan anslutas med extra

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Ekvationsräkning

Kapitel Ekvationsräkning Kapitel Ekvationsräkning Din grafiska räknare kan lösa följande tre typer av beräkningar: Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Högregradsekvationer (kvadratiska, tredjegrads) Lösningsräkning

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation Detta kapitel beskriver överföring av program mellan två grafiska räknare från CASIO med hjälp av den medföljande anslutningskabeln. Denna kabel kan också användas för att ansluta

Läs mer

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000 Kapitel 1 Läs detta först! Symbolerna i denna bruksanvisning anger följande meddelanden. : Viktiga anmärkningar : Anmärkningar Sid. 000 : Referenssidor Kapitel 1 1. Hur du använder huvudmenyn Huvudmenyn

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

11-1 Innan dubbelgraf används

11-1 Innan dubbelgraf används Kapitel Dubbelgraf Funktionen för dubbelgraf gör att du kan dela upp skärmen i två halvor och därmed titta på två olika grafer samtidigt. Detta ger dig möjlighet att jämföra och analysera graferna i detalj.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

8-1 Före ritning av en graf

8-1 Före ritning av en graf Kapitel Grafritning En samling effektiva grafritningsverktyg plus en stor skärm på 127 63 punkter gör det möjligt att rita ett flertal olika funktionsgrafer snabbt och enkelt. Denna räknare kan rita följande

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

GASMÄTARE DRÄGER PacIII

GASMÄTARE DRÄGER PacIII ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(6) 1. Introduktion Dräger PacIII är ett liten bärbart gasmätningsinstrument för att kontinuerligt mäta en gas i omgivande luft. Pac III använder de intelligenta

Läs mer

USB styrt DMX gränssnitt

USB styrt DMX gränssnitt USB styrt DMX gränssnitt Inledning...2 DMX bibliotek...3 Programmering av kanalerna...7 Skapa en show...11 Inledning DMX LightPlayer är mycket enkel att använda. Inför en existerande fixtur eller skapa

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Instruktionshäfte. Pocket Sheet Sync. for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1

Instruktionshäfte. Pocket Sheet Sync. for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1 Instruktionshäfte Pocket Sheet Sync for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1 Sw Angående copyright Copyright 2000-2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Med ensamrätt. Copyright 2000-2001 Yellow Computing

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Kapitel. Finansräkning (TVM)

Kapitel. Finansräkning (TVM) Kapitel Finansräkning (TVM) 2 2-1 Innan finansräkning startas 2-2 Enkel ränta 2-3 Ränta på ränta 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-5 Amortering 2-6 Ränteomvandling 2-7 Kostnad, försäljningspris,

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

Bruksanvisning för SeSAm 2.5.2. GENETICA : Mendels Lagar

Bruksanvisning för SeSAm 2.5.2. GENETICA : Mendels Lagar Bruksanvisning för SeSAm 2.5.2 GENETICA : Mendels Lagar Innehåll 1 Programinstallation... 3 2 Programmet SeSAm... 4 2.1 Start... 4 2.2 Meny... 4 2.3 Grundläggande funktioner... 5 2.3.1 Simulerings Kör...

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Instruktion Ishockey

Instruktion Ishockey 2314sv07 Sida: 1 of 5 Instruktion Ishockey Tastaturmall 20957-01 för resultattavla ishockey LED- och elektromekaniska versioner Igångsättning A. Slå på strömmen till grundtavlan. B. Fäst tastaturmallen

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

KL-750. Bruksanvisning

KL-750. Bruksanvisning KL-750 Bruksanvisning Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning 990147 Bruksanvisning Eutech 35 ph/lt fickmätare Före användning Bli inte orolig om det finns vita kristaller runt elektroden, det är helt normalt. Ta av skyddskåpan och doppa elektroderna i kranvatten

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal.

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: Var noga med att inte skada den vita givarsladden (logger med extern givare) genom klämning. Kontrollera alltid

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmering Skriva program till TI-86... 214 Köra program... 221 Arbeta med program... 223 Hämta och köra assemblerprogram... 226 Arbeta med strängar... 227 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 214

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Kapitel. 6-1 Före matrisräkning 6-2 Matriscelloperationer 6-3 Modifiering av matriser med matriskommandon 6-4 Matrisräkning

Kapitel. 6-1 Före matrisräkning 6-2 Matriscelloperationer 6-3 Modifiering av matriser med matriskommandon 6-4 Matrisräkning Kapitel Matrisräkning 26 matrisminnen (A t.o.m. Z) plus ett matrissvarsminne (MatAns) kan användas för att utföra följande matrisoperationer. Addition, subtraktion, multiplikation Räkning med skalär multiplikation

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre TTSF-601PROXL, ver 091210 Kortformsinstruktion 601 PRO XL Elsäkerhetstestare Firmware version 2.00 och högre Med användning av testmallar (Templates) Postadress Telefon E-post Tesika Teknik AB 046-55 080

Läs mer

Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus

Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus Grundläggande hantering i COMP-läge Användningslägen COMP (w1): Enkla beräkningar, slumptal, kombinatorik STAT (w2): Statistik och regressionsberäkning

Läs mer

DI-Plot. Instruktionsmanual

DI-Plot. Instruktionsmanual DI-Plot Instruktionsmanual Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright by Digital Information Ltd. 2006 Mångfaldigande av innehållet I denna manual, helt eller delvis, är enligt

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Easy Referencer Tool for PV

Easy Referencer Tool for PV Instruktionshäfte Easy Referencer Tool for PV Version 1.0 Sw Angående copyright Copyright 2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Med ensamrätt. Copyright 2001 Yellow Computing Computersysteme GmbH. Med ensamrätt.

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer