Kapitel Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell"

Transkript

1 Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar. Denna funktion är praktisk för att summera resultat av grafanalyser. Var noga med att läsa Kapitel 8 Grafritning och Kapitel 9 Graflösning innan du försöker utföra någon av operationerna som beskrivs i detta kapitel Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell 12

2 12-1 Före användning av graf-till-tabell Sid Välj ikonen GRAPH på huvudmenyn för att gå in i läget GRAPH. Använd sedan uppsättningsskärmen för att ställa posten Dual Screen (dubbelskärm) i läget G to T. 2. Tryck på J för att uppvisa menyn för graf-till-tabell. Sid. 112 Se 8-1 Före ritning av en graf för detaljer om posterna på funktionsmenyn underst på skärmen. När posten Dual Screen på uppsättningsskärmen står i läget G to T går det enbart att lagra grafer med rektangulära koordinater (Y=), polära koordinater (r =) och parametriska funktionsgrafer i minnet. Det går inte att använda graf-till-tabell för att uppvisa delade graf/ tabellskärmar med X= konstantgrafer eller olikhetsgrafer för funktioner som lagrats i läget GRAPH eller TABLE. 176

3 12-2 Användning av graf-till-tabell uatt lagra pekarkoordinater i en tabell Sid. 5 Om posten Derivative (derivata) på uppsättningsskärmen står på On kommer också derivata vid pekarpositionen att lagras i tabellen. Exempel Lagra skärningspunkterna och koordinaterna för följande grafer där X = 0 Y1 = x 2 3 Y2 = x + 2 Använd följande tittfönsterparametrar. Xmin = 5 Ymin = 10 Xmax = 5 Ymax = 10 Xscale = 1 Yscale = 2 1. Mata in de två funktionerna. 2. Tryck på 6 (DRAW) (eller w) för att rita grafen på skärmens vänstra halva. 3. Tryck på 1 (Trace) och använd sedan d för att flytta pekaren till den första skärningspunkten. 4. Tryck på w för att lagra koordinaterna vid pekarpositionen i tabellen på skärmens högra halva. x/y-koordinatvärde 5. Använd e för att flytta pekaren till punkten där X = 0 och tryck sedan på w. Flytta därefter pekaren till nästa skärningspunkt och tryck på w igen. 177

4 12-2 Användning av graf-till-tabell 6. Ett tryck på A gör att framhävningen visas i tabellen. Det går sedan att använda markörtangenterna för att flytta framhävningen runt tabellen och kontrollera dess värden. Tryck åter på A för att återföra pekaren till grafskärmen. uatt lagra siffertabellvärden i en listfil Det går att lagra spalter av värden i listfiler. Upp till sex värden kan lagras i en listfil. Framhävningen kan befinna sig på valfri rad i den spalt vars data du vill lagra i listan. Exempel Lagra x-koordinatdatan i föregående exempel i List 1 1. Starta från skärmen som visas i steg 6 i det förra exemplet och tryck på K. Följande funktionsmeny visas. Sid. 139 {CHNG}... {skiftar aktiv skärm (mellan vänster och höger)} {LMEM}... {lagrar tabellspalt i listfil} {PICT}... {lagrar grafdata i grafminnet} 2. Tryck på 2 (LMEM). Sid Tryck på 1 (List1) för att lagra datan i x-koordinatspalten i List 1. Tabelldata använder samma minne som tabelldata för menyn TABLE. Var alltid noga med att lagra tabelldatan i en lista. Följande operationer kan göra att tabelldatan raderas. Redigering av uttrycksdata Ändring av inställningar på uppsättningsskärmen eller för tittfönstret Ändring till ett annat läge Om du lagrar data i en lista som redan innehåller data, ersätts den tidigare datan med den nya datan. Se 17. Listfunktion för detaljer om återkallning av sifferdata som lagrats i en listfil. 178

5 k Att observera angående graf-till-tabell Användning av graf-till-tabell 12-2 De enda koordinater som kan lagras i tabellen är sådana där pekaren kan flyttas runt för sökning och graflösning. De enda graffunktioner som kan användas med en graf framställd av graf-tilltabell är: sökning, rullning, zoomning och graflösning (dock ej integralberäkningar). Graffunktioner kan ej användas medan framhävningen blinkar i tabellen. Ta bort framhävningen och gör grafsidan till aktiv skärm genom att trycka på K 1 (CHNG). Tangenten K kan inte användas när det förekommer både en graf och en tabell på skärmen och tabellen ej innehåller sifferdata, eller när skärmen inte är delad (d.v.s. när enbart grafen eller enbart tabellen visas på skärmen). Ett fel uppstår om en graf för vilken ett intervall specificerats eller en överskrivningsgraf inkluderas bland grafuttrycken. 179

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Diagram. Tips för utformning av diagram

Diagram. Tips för utformning av diagram Diagram En ur Uljas uttagen tabell kan också granskas som statistikdiagram. Även om grafiken i Uljas är avsedd för snabb gestaltning och åskådliggörande av data, kan du genom att pröva de olika reglagen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse mellan två Ingate-brandväggar/SIParatorer. Lisa Hallingström Paul Donald

Att sätta upp en IPsec-förbindelse mellan två Ingate-brandväggar/SIParatorer. Lisa Hallingström Paul Donald Att sätta upp en IPsec-förbindelse mellan två Ingate-brandväggar/SIParatorer Lisa Hallingström Paul Donald Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar mellan två

Läs mer

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Vers 1.1 André Steinthorsson UPC Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Filsamlingen är ett verktyg i Mondo som gör att du bl.a. kan ladda upp filer i din sajt och på så vis göra de tillgängliga

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer