Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf"

Transkript

1 Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning av y-skärningspunkt Bestämning av skärningspunkt för två grafer Bestämning av koordinater vid valfri punkt (y för en given x/ x för en given y) Bestämning av integralen för valfritt intervall 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf 9

2 9-1 Innan graflösning används Använd läget GRAPH för att rita grafen och tryck sedan på! 5 (G-Solv) för att uppvisa en funktionsmeny som innehåller följande poster. {ROOT}/{MAX}/{MIN}/{Y-ICPT}/{ISCT}... {rot}/{lokalt maximivärde}/{lokalt minimivärde}/{y-skärningspunkt}/{skärningspunkt för två grafer} {Y-CAL}/{X-CAL}/{ dx}... {y-koordinat för en given x-koordinat}/{x-koordinat för en given y-koordinat}/{integral för ett givet intervall} 144

3 9-2 Analys av en funktionsgraf De följande två graferna används för alla exempel i detta avsnitt, förutom exemplet för att bestämma skärningspunkter för två grafer. Minnesplats Y1 = x + 1 Y2 = x(x + 2)(x 2) Använd tittfönstret för att specificera följande parametrar. (A) (B) Xmin = 5 Ymin = 5 Xmin = 6.3 Ymin = 3.1 Xmax = 5 Ymax = 5 Xmax = 6.3 Ymax = 3.1 Xscale = 1 Yscale = 1 Xscale = 1 Yscale = 1 k Att bestämma rötter Exempel Bestäm rötterna för y = x(x + 2)(x 2) Tittfönstret: (B) 1(ROOT) (Detta gör att räknaren ställs i beredskapsläge och väntar på val av en graf.) Markören k visas på grafen med det lägsta minnesareanumret. Specificera grafen du vill använda. c Använd f och c för att flytta markören till grafen vars rötter du vill finna. Bestäm roten. Rötter återfinns med början från vänster. 145

4 9-2 Analys av en funktionsgraf Leta upp nästa rot till höger. e Inget händer när e trycks in om det inte finns någon rot till höger. e Använd d för att flytta bakåt till vänster. Om det enbart finns en graf gör ett tryck på 1(ROOT) att roten visas direkt (val av en graf krävs inte). koordinater (Y =) och olikhetsgrafer. k Att bestämma lokala maximivärden och lokala minimivärden Exempel Bestäm lokalt maximivärde och lokalt minimivärde för y = x (x + 2) (x 2) Tittfönstret: (A) 2(MAX) (Detta gör att räknaren ställs i beredskapsläge och väntar på val av en graf.) Specificera en graf och bestäm lokalt maximivärde. c 146

5 Analys av en funktionsgraf 9-2 Specificera en graf och bestäm lokalt minimivärde. 3(MIN) c Om det finns fler än ett lokalt maximi/minimivärde kan d och e användas för att flytta mellan dessa. Om det enbart finns en graf gör ett tryck på 2 (MAX) / 3 (MIN) att lokalt maximi/minimivärde visas direkt (val av en graf krävs inte). koordinater (Y =) och olikhetsgrafer. k Bestämning av y-avskärningar Exempel Att bestämma y-avskärningar för y = x + 1 Tittfönstret: (B) 4(Y-ICPT) (Detta gör att räknaren ställs i beredskapsläge och väntar på val av en graf.) Bestäm y-avskärningen. y-avskärningar är de punkter där grafen skär y-axeln. Om det enbart finns en graf gör ett tryck på 4 (Y-ICPT) att y-avskärningarna visas direkt (val av en graf krävs inte). koordinater (Y =) och olikhetsgrafer. 147

6 9-2 Analys av en funktionsgraf k Att bestämma skärningspunkter för två grafer Exempel Rita följande tre grafer och bestäm sedan skärningspunkterna för graf Y1 och graf Y3. Tittfönstret: (A) Y1 = x + 1 Y2 = x (x + 2) (x 2) Y3 = x 2 5(ISCT) (Detta gör att räknaren ställs i beredskapsläge och väntar på val av en graf.) Specificera graf Y1. Ett tryck på ändrar k till för specificering av den första grafen. Specificera den andra grafen (grafen Y3) för att bestämma skärningspunkterna. c Använd f och c för att flytta k på den andra grafen. Skärningspunkterna återfinns med början från vänster. e Nästa skärningspunkt till höger hittas. Om det inte finns någon skärningspunkt till höger händer inget när detta utförs. Använd d för att flytta bakåt till vänster. Om det enbart finns två grafer gör ett tryck på 5 (ISCT) att skärningspunkterna visas direkt (val av en graf krävs inte). koordinater (Y =) och olikhetsgrafer. 148

7 Analys av en funktionsgraf 9-2 k Att bestämma en koordinat (x för en given y/y för en given x) Exempel Bestäm y-koordinaten för x = 0,5 och x-koordinaten för y = 3,2 i grafen y = x (x + 2) (x 2) Tittfönstret: (B) 6(g)1(Y-CAL) Specificera en graf. c Räknaren väntar nu på inmatning av ett x- koordinatvärde. Mata in x-koordinatvärdet. a.f Bestäm motsvarande y-koordinatvärde. Specificera en graf. 6(g) 2(X-CAL) c Räknaren väntar nu på inmatning av ett y- koordinatvärde. Mata in y-koordinatvärdet d.c Bestäm motsvarande x-koordinatvärde. 149

8 9-2 Analys av en funktionsgraf Om det finns fler än ett x-koordinatvärde för ett givet y-koordinatvärde, eller fler än ett y-koordinatvärde för ett givet x-koordinatvärde, kan e och d användas för att flytta mellan dessa. Skärmen som används för koordinatvärden beror på vilken graftyp det rör sig om, såsom anges nedan. Polär koordinatgraf Parametrisk graf Olikhetsgraf Det går inte att bestämma en y-koordinat för en given x-koordinat med en parametrisk graf. Om det enbart finns en graf gör ett tryck på 1 (Y-CAL) / 2 (X-CAL) att x- koordinaten/y-koordinaten visas direkt (val av en graf krävs inte). k Bestämning av integralen för ett intervall Exempel 1,5 0 x (x + 2) (x 2) dx Tittfönstret: (A) 6(g) 3( dx) (Beredskap för val av graf) Välj önskad graf. c Skärmen uppmanar till inmatning av den nedre gränsen för integreringsintervallet. Flytta pekaren och mata in den nedre gränsen. d~d 150

9 Analys av en funktionsgraf 9-2 Mata in den övre gränsen och bestäm integralen. e~e (Övre gräns; x = 0) Vid specificering av integreringsintervallet måste den nedre gränsen alltid vara mindre än den övre gränsen. koordinater (Y =). k Att observera vid graflösning Beroende på tittfönstrets parameterinställning kan ibland resultaten fela vid diagramlösning. Meddelandet Not Found visas på skärmen om ingen lösning kan finnas för någon av de ovanstående operationerna. Följande förhållanden kan påverka beräkningens exakthet och göra det omöjligt att erhålla en lösning. När lösningen är en beröringspunkt till x-axeln. När lösningen är en beröringspunkt mellan två grafer. 151

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Detta kapitel beskriver inmatning av statistikdata i listor, beräkning av medelvärde, maximivärde och andra statistiska värden, bestämning av konfidensintervall

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Kapitel. Finansiell räkning

Kapitel. Finansiell räkning Kapitel Finansiell räkning 19 19-1 Innan finansiell räkning utförs 19-2 Räkning av enkel ränta 19-3 Räkning av ränta på ränta 19-4 Värdering av investering 19-5 Amortering av ett lån 19-6 Omvandling mellan

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer