Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da"

Transkript

1 Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen låda: a) Välj några olika värden på den rektangulära skivans längd och bredd, a och b. Bestäm sedan vilket värde på den bortklippta kvadratens sida, x som ger maximal volym. b) Ta fram en formel så att du direkt från de givna värdena på rektangelns sidor, a och b cm kan beräkna vilket värde på x som ger den största volymen. Kontrollera att detta stämmer med de exempel du valt. Frågeställning: Hitta en formel som gör att du från givna värden på a och b kan bestämma värdet på x som ger maximala volymen på lådan. Kortfattat svar Genom algebraisk lösning av frågeställningen har jag kommit fram till att, det exakta värdet på x som ger den maximala volymen av en låda enl. ovan utifrån bestämda värden på a och b är då x. Man kan även genom GeoGebra (metod 3) bestämma värdena på a och b och utifrån detta direkt hitta värdet på x som ger den maximala volymen, och vad denna är i detta fall.

2 Metod 1: Algebraisk lösning För denna metod har jag valt att lösa frågeställningen algebraiskt steg för steg, för att få ett exakt värde på x som ger den maximala volymen för lådan, då du har ett bestämt värde på sidorna a och b. V = x (a 2x) (b 2x) = abx 2ax 2 2bx 2 + 4x 3 V = ab 4ax 4bx + 12x 2 V = - 4a 4b + 24x Hitta volymens extrempunkter: V = ab 4ax 4bx + 12x 2 0 = ab 4ax 4bx + 12x 2 = = ( ) p = - ( ) q = Pq-formel ger: ( ) = = = Hitta det x som ger maximal volym: V (x) = - 4a 4b + 24x V (x 1 ) = - 4a 4b + 24 ( )= - 4a 4b + 4 ( )= - 4a 4b+ 4a +4b +4 = 4

3 V (x 2 ) = - 4a 4b + 24 ( )= - 4a 4b + 4 ( )= - 4a 4b+ 4a +4b - 4 = - 4 så V (x 1 ) = 4 då a 0 och b 0 vilket ger att ab vilket i sin tur ger att V (x 1 ) minimipunkt V (x 2 ) = - 4 då a 0 och b 0 vilket ger att ab vilket i sin tur ger att V (x 2 ) maximipunkt Detta betyder att volymen blir störst då x Kontrollexempel: Vi sätter att a=20 och b=15 X max = = 2,8333 ger V = abx 2ax 2 2bx 2 + 4x 3 = , , , , ,04 för att kolla att detta verkligen är en max.punkt sätter vi x=1 ger V= =234 x=4 ger V= =336 ger båda mindre värden än x max så x ger en maximipunkt för V. (detta kan också kontrolleras med någon av GeoGebra-metoderna) Metod 2: GeoGebra modell För denna metod har jag gjort en modell i GeoGebra för att visa att denna algebraiska lösning stämmer. Men också för att i 3d kunna se framför sig hur lådans form och volym ändras då du varierar värdena på a, b och x. Jag har då gjort en modell av en låda i 3D där man kan variera värdena på a, b och x och även få ut volymen av lådan. Detta gör att man kan bestämma värdena på a och b och sedan variera värdet på x

4 och samtidigt kolla volymen för att se när denna är som störst beroende på x (även a eller b om det önskas). Vilket då även gör att man kan kontrollera att den algebraiska lösningen stämmer, genom att från bestämda värden på a och b beräkna x utifrån den algebraiska lösningen. Sedan sätter man in detta värde på x som man får och kan då se om detta är den maximala volymen genom att utifrån x variera denna variabel till större och mindre värden, och då samtidigt kolla av volymen. Metod 3: GeoGebra graf För denna metod har jag ritat upp volymen, derivatan av volymen och andraderivatan av volymen som tre funktioner, grafer beroende av a och b. För att direkt från bestämda värden på a och b kunna avläsa det värde på x som ger den maximala volymen och vad denna är. Då ser vi att som i exemplet nedan där a=20 och b=15 ger två nollställen av V och då ser vi även att den maximala volymen ges av x 1 som är ca 2,8 detta värde får du genom att hitta skärningspunkten mellan x-axel och V och då ta fram x-koordinaten ur detta från GeoGebra. Sedan drog jag även en lodrät linje genom x=2,8 för att se allt tydligare. Vi ser även genom att titta på V funktionen då x=2,8 ger att V < 0 vilket betyder att V har en maximipunkt för x=2,8. Och om man ändrar på a och b gör man samma sak igen kan man direkt ur GeoGebra bestämma värdet på x för den maximala volymen.

5 V = (20-2x) (15-2x) x V = 12x 2-140x V = 24x 140 Metod 4: Verklig modell För denna metod har jag med hjälp av kartong byggt ihop 3 lådor enligt modell nedan, alla med samma värde på a och b men varierande värden på x. I låda nr. 2 har jag med hjälp av den algebraiska lösningen beräknat det värde på x som ger den största volymen för lådan. För låda nr. 1 och nr.3 har jag då tagit ett mindre och ett större värde än detta. Sedan tog jag ca 4 dl quinoa, en sorts sädesslag och hällde i en skål se bild nedan. Sedan hällde jag i denna quinoa i den första lådan och fyllde lådan upp till toppen, det resterande quinoan hällde jag upp i ett glas, se bild nedan. Efter detta hällde jag tillbaka all quinoa i skålen för att hela tiden använda samma mängd (4 dl) quinoa. Och detta för att kunna se vilken låda som fick plats med mest quinoa (minst kvar i glaset) och därmed hade störst volym. För att i verkligheten kunna visa och se att lösningen stämmer och hur allting hänger ihop. (cm)

6 4 dl quinoa a=20 a=20 a=20 b=15 b=15 b=15 x=2 x=2,8 x=4 Resultatet av detta ser vi här att låda nr.2 fick plats med mest quinoa eftersom det finns minst kvar i glaset. Både låda nr.1 och nr.3 har mer quinoa kvar i glaset, och har därmed fått plats med mindre quinoa i lådan. Detta betyder att låda nr.2 då x=2,8 cm har störst volym, precis som den algebraiska lösningen visade. Diskussion: För att jämföra dessa metoder, med lösningar; den algebraiska lösningen är den enda av dessa metoder som ger en lösning i exakt form, som man sedan självklart kan beräkna och därefter avrunda till ett ungefärligt/exakt resultat. Medan båda GeoGebra metoderna ger ungefärliga, avrundade värden på x och volymen beroende på värdet på a och b. Även den verkliga modellen ger ett ungefärligt resultat, men tillräckligt noggrant för att man ska se det jag ville visa, att låda nr. 2 hade störst volym. I denna uppgift ger som sagt den algebraiska lösningen en exakt lösning, medan GeoGebra direkt beräknar ut värdet på x och volymen, som då är avrundat beroende på x som heltal eller ej. Men i denna uppgift gör det inte någon större skillnad om x räknas ut exakt eller ungefärligt, eftersom volymen ändå kommer att bli ungefär densamma då det inte handlar om så stora marginaler i detta fall. Vilken metod som är bäst att använda beror helt på vad man vill få ut av uppgiften och lösningen. Den algebraiska metoden är bäst att använda/titta på om man vill steg för steg se hur man generellt beräknar en formel för att beräkna det värde på x som ger den största volymen för lådan med a och b som beroende variabler. Eller om du vill för hand, med räknare beräkna utifrån denna formel det värde som ger den största volymen på lådan, i exakt form, eller avrundad form.

7 GeoGebra modellen, metod 2 är bra om man vill kunna se lådan i 3D och samtidigt kunna variera värdena på både a, b och x och se hur dessa ändringar påverkar lådans form, men också hur ändringarna påverkar lådans volym. Tack vare detta kan man också bestämma värdena på a och b och sedan variera värdet på x och se hur detta påverkar volymen, och se vid vilket värde på x som volymen är störst. Man kan även använda denna modell som en kontroll av den algebraiska lösningen, att det värde man beräknat på x faktiskt ger den största volymen. Om man på direkten vill se och få ut värdet på både x, som ger den största volymen för lådan, och vad denna är, är metod 3 med GeoGebra graferna den bästa och enklaste metoden att använda. Då du endast behöver bestämma värdena på a och b som går att variera, och sedan ser du på direkten det ungefärliga nollställets x-koordinat för den maximala volymen och även vad denna är. Vill du ha ett mer noggrant värde går det även att få fram genom GeoGebra. Denna metod fungerar även utmärkt som kontroll av algebraisk lösning. Den verkliga modellen, metod 4 är den som är mest ungefärlig men tillräckligt noggrann för det den är till för. Vilket är att i verkligheten kunna se och förstå hur allt fungerar och hänger ihop. Från ritning av lådan till att bygga ihop den med olika mått, till att se framför sig att den algebraiska lösningen stämmer, och faktiskt ger den största volymen. Alla metoder var enligt mig lyckade till denna uppgift och frågeställning. Vare sig du på direkten vill bestämma värdet på x för den maximala volymen på lådan, och vad denna är med redan bestämda värden på a och b. Eller om du vill steg för steg se och förstå hur du beräknar en generell formel för värdet på x för maximal volym, med a och b som beroende variabler. Eller i verkligheten, se och förstå hur hela uppgiften hänger ihop och se att den algebraiska lösningen faktiskt stämmer. De är som sagt varierande och relevanta metoder som belyser flera olika sätt och tillvägagångsätt för att lösa och samtidigt förstå uppgiften.

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Inledning ARBETE VAD ÄR DET? När vi till vardags pratar om arbete är det en helt annan sak än begreppet arbete i fysikens värld. Ett lönearbete är t ex att arbeta som vaktpost utanför Buckingham Palace.

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer