Kapitel Grafer för koniska sektioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel Grafer för koniska sektioner"
  • Rut Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före grafritning av en konisk sektion 14-2 Grafritning av en konisk sektion 14-3 Grafanalys för koniska sektioner

2 14-1 Före grafritning av en konisk sektion k Att gå in i läget CONICS 1. Välj ikonen CONICS på huvudmenyn för att gå in i läget CONICS. Följande inbyggda funktionsmeny visas då på skärmen. 2. Använd f och c för att framhäva önskad funktion och tryck sedan på w. Följande nio inbyggda funktioner kan användas. Graftyp Parabel Funktion X = A (Y K) 2 + H X = AY 2 + BY + C Y = A (X H) 2 + K Y = AX 2 + BX + C Cirkel (X H) 2 + (Y K) 2 = R 2 AX 2 + AY 2 + BX + CY + D = 0 Ellips (X H) 2 (Y K) 2 + = 1 A 2 B 2 Hyperbel (X H) 2 (Y K) 2 = 1 A 2 B 2 (Y K) 2 (X H) 2 = 1 A 2 B 2 194

3 14-2 Grafritning av en konisk sektion Exempel 1 Rita cirkeln (X 1) 2 + (Y 1) 2 = 2 2 Xmin = 6.3 Ymin = 3.1 Xmax = 6.3 Ymax = Välj funktionen vars graf du vill rita. cccc 2. Tryck på w för att uppvisa variabelinmatningsskärmen. Graffunktion Funktionsvariabler Värdena som visas är de värden som nu är tilldelade varje variabel, vilka är generella variabler som används av räknaren. Om värdet inkluderar en imaginär del visas endast den reella delen. 3. Tilldela värden till varje variabel. bwbwcw Det går även att använda f och c för att framhäva en variabel och sedan mata in ett värde. 4. Tryck på 6 (DRAW) för att rita grafen. Sid. 136 Vissa tittfönsterparametrar kan göra att cirkelgrafen ter sig elliptisk. I detta läge går det att använda grafkorrigeringsfunktionen (SQR) för att göra korrigeringar och framställa en perfekt cirkel. 195

4 14-2 Grafritning av en konisk sektion (X 3) 2 (Y 1) 2 Exempel 2 Rita hyperbeln = Xmin = 8 Ymin = 10 Xmax = 12 Ymax = Välj funktionen vars graf du vill rita. ccccccc 2. Tryck på w för att uppvisa variabelinmatningsskärmen. 3. Tilldela värden till varje variabel. cwcwdwbw 4. Tryck på 6 (DRAW) för att rita grafen. k Att observera vid grafritning av koniska sektioner Det uppstår ett fel om du tilldelar följande typer av värden till variablerna i de inbyggda funktionerna. (1) Parabelgraf A = 0 (2) Cirkelgraf R = 0 för (X H) 2 + (Y K) 2 = R 2 A = 0 för AX 2 + AY 2 + BX + CY + D = 0 (3) Ellips/hyperbelgraf A = 0 eller B = 0 196

5 Grafritning av en konisk sektion 14-2 CFX Koniska sektionsgrafer kan bara ritas i blått. Koniska sektionsgrafer kan inte överskrivas. Räknaren tömmer automatiskt skärmen före ritning av en ny konisk sektionsgraf. Det går att använda sökning, rullning, zoomning eller skissning efter ritning av en konisk sektionsgraf. Det går dock inte att använda rullning under pågående sökning. Grafritning av en konisk sektion kan inte införlivas i ett program. En parabel är den geometriska orten för punkter som är lika långt från den fasta linjen l och den fasta punkten F som ej är på linjen. Den fasta punkten F är fokus, den fasta linjen l är ledlinje, den horisontella linje som passerar genom fokusledlinjen är symmetriaxeln, längden hos en rak linje som skär parabeln, passerar genom den geometriska orten och är parallell till den fasta linjen l är latus rectum, och punkten där parabeln skär symmetriaxeln är spetsen. Ledlinje l Symmetriaxel Latus rectum Spets A Fokus F (p, 0) En ellips är geometrisk ort för punkter som är summan av avstånd vars två fasta punkter F och F är konstanta. Punkterna F och F är fokus, punkterna A, A, B och B där ellipsen skär x- och y-axlarna är spetsar, x-koordinatvärden för spets A och A kallas för x-skärningspunkt, och y-koordinatvärden för spetsarna B och B kallas y-skärningspunkt. y-skärningspunkt B x-skärningspunkt A Fokus F Fokus F x-skärningspunkt A y-skärningspunkt B 197

6 14-2 Grafritning av en konisk sektion En hyperbel är geometrisk ort för punkter relaterade till två givna punkter F och F så att skillnaden i avstånd för varje punkt från de två givna punkterna är konstant. Punkterna F och F är fokus, punkterna A och A där hyperbelen skär x-axeln är spetsar, x-koordinatvärden för spetsarna A och A kallas x- skärningspunkt, y-koordinatvärden för spetsarna A och A kallas y- skärningspunkt, och de raka linjerna l och l', som kommer närmare hyperbelen när de avlägsnar sig från fokus, är asymptoter. Asymptot l Fokus F Spets A Spets A Fokus F Asymptot l' 198

7 14-3 Grafanalys för koniska sektioner Det går att bestämma approximationer för följande analysresultat med koniska sektionsgrafer. Beräkning av fokus/spets Beräkning av latus rectum Beräkning av mittpunkt/radie Beräkning av x-/y-skärningspunkt Ritning och analys av ledlinje/symmetriaxel Ritning och analys av asymptot Rita en graf över en konisk sektion och tryck sedan på för att uppvisa grafanalysmenyn. Analys av parabelgraf {FOCS}... {bestämmer fokus} {SYM}/{DIR}... ritar {symmetriaxeln}/{ledlinjen} {VTX}/{LEN}... bestämmer {spetsen}/{latus rectum} Analys av cirkelgraf {CNTR}/{RADS}... bestämmer {mittpunkt}/{radie} Analys av ellipsgraf {FOCS}/{X-IN}/{Y-IN}... bestämmer {fokus}/{x-skärningspunkt}/ {y-skärningspunkt} Analys av hyperbelgraf {FOCS}/{X-IN}/{Y-IN}/{VTX}... bestämmer {fokus}/{x-skärningspunkt}/ {y-skärningspunkt}/{spetsen} {ASYM}... {ritar asymptot} De efterföljande exemplen visar hur ovanstående menyer ska användas med olika typer av koniska sektionsgrafer. uatt beräkna fokus och spets [G-Solv]-[FOCS]/[VTX] Exempel Bestäm fokus och spets för parabeln X = (Y 2) Xmin = 1 Ymin = 5 Xmax = 10 Ymax = 5 199

8 14-3 Grafanalys för koniska sektioner 1 (FOCS) (Beräknar fokus) 4 (VTX) (Beräknar spetsen) Tryck på e för att beräkna den andra fokusen vid beräkning av två fokusar för en ellipsgraf eller hyperbelgraf. Ett tryck på d återgår till den första fokusen. Tryck på e för att beräkna den andra spetsen vid beräkning av två spetsar för en hyperbelgraf. Ett tryck på d återgår till den första spetsen. uatt beräkna latus rectum [G-Solv]-[LEN] Exempel Bestäm latus rectum för parabeln X = (Y 2) Xmin = 1 Ymin = 5 Xmax = 10 Ymax = 5 5 (LEN) (Beräknar latus rectum) uatt beräkna mittpunkt och radie [G-Solv]-[CNTR]/[RADS] Exempel Bestäm mittpunkt och radie för cirkeln X 2 + Y 2 2X 2Y 3 = 0 Xmin = 6.3 Ymin = 3.1 Xmax = 6.3 Ymax =

9 Grafanalys för koniska sektioner (CNTR) (Beräknar mittpunkt) 2 (RADS) (Beräknar radie) uatt beräkna x- och y-skärningspunkter [G-Solv]-[X-IN]/[Y-IN] Exempel Beräkna x- och y-skärningspunkt för hyperbeln (X 1) 2 (Y 1) 2 = Xmin = 6.3 Ymin = 3.1 Xmax = 6.3 Ymax = (X-IN) (Beräknar x-skärningspunkt) 3 (Y-IN) (Beräknar y-skärningspunkt) Tryck på e för att beräkna den andra omgången x-/y-skärningspunkter. Ett tryck på d återgår till den första omgången. 201

10 14-3 Grafanalys för koniska sektioner uatt rita och analysera symmetriaxel och ledlinje [G-Solv]-[SYM]/[DIR] Exempel Rita symmetriaxel och ledlinje för parabeln X = 2(Y 1) Xmin = 6.3 Ymin = 3.1 Xmax = 6.3 Ymax = (SYM) (Ritar symmetriaxel) 3 (DIR) (Ritar ledlinje) uatt rita och analysera asymptoter [G-Solv]-[ASYM] Exempel Rita asymptoter för hyperbeln (X 1) 2 (Y 1) 2 = Xmin = 6.3 Ymin = 5 Xmax = 6.3 Ymax = 5 5 (ASYM) (Ritar asymptoter) 202

11 Grafanalys för koniska sektioner 14-3 Vissa tittfönsterparametrar kan framställa fel i värdena som framställs som grafanalysresultat. Meddelandet Not Found visas på skärmen när grafanalysen inte kan framställa ett resultat. Det följande kan leda till felaktiga analysresultat eller göra det omöjligt att erhålla något resultat alls. När lösningen är tangent till x-axeln. När lösningen är en tangentpunkt mellan två grafer. 203

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer