fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS"

Transkript

1 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw

2 För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller. Observera innebörden av följande symboler i denna bruksanvisning. Symbol Innebörd CFX Anger information om en funktion som inte kan utföras av fx-9750g PLUS. Hoppa över information med detta märke intill. 8-1 Före ritning av en graf k Att gå in i grafläget Uppvisa huvudmenyn och všljikonen GRAPH fšr att gœ in i lšget GRAPH. Graffunktionsmenyn visas dœ pœ skšrmen. AnvŠnd denna meny fšr att lagra, redigera och Œterkalla funktioner och rita grafer šver dessa. MinnesomrŒde AnvŠnd f och c fšr att všlja CFX {SEL}... {ritning/icke-ritning} {DEL}... {funktionsradering} {TYPE}... {graftypsmeny} {COLR}... {graffšrg} {GMEM}... {lagring/œterkallning av grafminne} {DRAW}... {grafritning} anger att {COLR} inte kan utföras av fx-9750g PLUS.

3 INNAN RÄKNAREN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN... Var noga med att utföra följande procedur för att sätta i batterier, nollställa räknaren och justera kontrasten innan räknaren tas i bruk för första gången. 1. Akta dig för att trycka in tangenten o av misstag, fäst fodralet på räknaren och vänd sedan på räknaren. Ta av räknarens baklock genom att dra med ett finger vid punkten märkt Sätt i de fyra medföljande batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med plus- (+) och minuspolerna ( ) vända åt rätt håll. BACK UP 3. Ta bort isoleringsarket vid stället märkt BACK UP genom att dra det i pilens riktning. BACK UP 4. Sätt på baklocket genom att föra in dess flikar i hålen märkta 2 och vänd sedan räknaren med framsidan uppåt. Räknaren bör nu slås på automatiskt och utföra nollställning av minnet. 2 i

4 5. Tryck på m. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. * Det ovanstående visar skärmen fx-9750g PLUS. Om huvudmenyn som visas ovan ej dyker upp på skärmen ska du trycka in knappen P på räknarens baksida för att utföra nollställning av minnet. Knappen P 6. Använd markörtangenterna (f, c, d, e) för att välja ikonen CONT och tryck på w eller tryck helt enkelt på c E för att uppvisa skärmen för kontrastjustering. CFX-9850(9950)GB PLUS fx-9750g PLUS 7. Justera kontrasten. CFX uatt justera kontrasten Använd f och c för att flytta pekaren till CONTRAST. Tryck på e för att göra tecknen på skärmen mörkare eller på d för att göra dem ljusare. CFX uatt justera färgnyansen Använd f och c för att flytta pekaren till färgen som ska justeras (ORANGE, BLUE eller GREEN). Tryck på e för att ge färgen en grönaktig nyans eller på d för att ge den en orangeaktig nyans. 8. Tryck på m för att lämna skärmen för kontrastjustering. ii

5 CFX ANGÅENDE FÄRGERNA PÅ SKÄRMEN Skärmen använder sig av tre färger (orange, blå, grön) för att göra datan lättare att förstå. Huvudmeny Justering av färgkontrast Graffunktionsmeny Grafskärm (Exempel 1) Grafskärm (Exempel 2) Skärm för graf-till-tabell Skärm för dynamisk graf Siffertabell för tabell & graf Exempel på konvergens/ divergensgraf för rekursionsformel iii

6 CFX Exempel på statistisk regressionsgraf Vid ritning av en graf eller körning av ett program visas all kommentartext normalt sett i blått. Kommentartexten kan dock ändras till orange eller grönt om så önskas. Exempel: Att rita en sinuskurva 1. Gå in i läget GRAPH och mata in det följande. 3(TYPE)1(Y=) (Specificerar rektangulära koordinater.) svwf 45 (Lagrar uttrycket.) 2. 4(COLR) Tryck på funktionstangenten som motsvarar den önskade färgen för grafen: 1 för blå, 2 för orange, 3 för grön. 3. 2(Orng) (Specificerar graffärg.) J (DRAW) (Ritar grafen.) iv Det går också att rita flera grafer av olika färg på skärmen så att de olika graferna blir lättare att urskilja.

7 TANGENTER Alfalås Efter att du har tyckt på a tangenten och ett alfabetisk tecken, återgår tangentbordet till inmatning av primära funktioner. Tangentbordet kan låsas i alfaläget genom att trycka ned! tangenten och a tangenten samtidigt. v

8 TANGENTÖVERSIKT Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan vi

9 Snabbstart Att slå strömmen på och av Användning av lägen Grundläggande beräkningar Repeteringsfunktion Beräkning med bråktal Exponenter Grafiska funktioner Dubbelgraf Boxzoom Dynamisk graf Tabellfunktion

10 Snabbstart Vi introducerar dig härmed till grafiska räknare. Avsnittet "Snabbstart" är inte en komplett handledning, men det presenterar många av de vanligaste funktionerna, från att slå på strömmen till att specificera färger och att rita grafer över komplexa ekvationer. När du gått igenom avsnittet bör du behärska den grundläggande hanteringen för denna räknare och vara redo att gå vidare med resten av bruksanvisningen för att lära dig hela spektrat av tillgängliga funktioner. Varje steg i exemplen illustreras grafiskt för att göra det enklare att följa med. Inmatning av talet 57 anges t.ex. på följande sätt: Tryck på fh När så är nödvändigt har vi inkluderat exempel på hur skärmen bör se ut. Om din skärm inte matchar exemplet kan du börja om från början med ett tryck på tangenten för komplett radering o. ATT SLÅ STRÖMMEN PÅ OCH AV Tryck på o för att slå på strömmen. Tryck på!o OFF för att slå av strömmen. Räknaren slås av automatiskt om ingen åtgärd har utförts på cirka sex minuter. (efter ungefär 60 minuter när en beräkning stoppas av ett resultatkommando (^)). ANVÄNDNING AV LÄGEN Denna räknare gör det enkelt att utföra ett flertal olika typer av beräkningar genom att helt enkelt välja lämpligt arbetsläge. Innan vi börjar med de faktiska beräkningarna och exemplen ska vi förklara hur man tar sig in i olika lägen. Val av läget RUN 1. Tryck på m för att uppvisa huvudmenyn. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. viii

11 Snabbstart 2. Använd d,e,fochc för att framhäva RUN och tryck sedan på w. Detta är grundskärmen för läget RUN (beräkningsläget) där du kan utföra manuella beräkningar och köra program. GRUNDLÄGGANDE BERÄKNINGAR Vid manuella beräkningar matar du in formler från vänster till höger, precis som de skrivs på ett papper. Med formler som innefattar blandade aritmetiska operatörer och parenteser använder sig räknaren av sann algebraisk logik för att beräkna resultatet. Exempel: Tryck på o för att tömma räknaren. 2. Tryck på bf*d+gbw. Beräkningar med parenteser Exempel: 15 (3 + 61) 1. Tryck påbf*(d +gb)w. Inbyggda funktioner Denna räknare innefattar ett flertal inbyggda vetenskapliga funktioner, inklusive trigonometriska och logaritmiska funktioner. Exempel: 25 sin 45 Viktigt! Var noga med att specificera Deg (grader) som vinkelenhet innan du provar detta exempel. ix

12 Snabbstart 1. Tryck på o. 2. Tryck på!m SET UP vinkelenheter. för att uppvisa menyn över. 3. Tryck påcccc1 (Deg) för att specificera grader som vinkelenhet. 4. Tryck på J för att lämna menyn. 5. Tryck på o för att tömma räknaren. 6. Tryck på cf*sefw. REPETERINGSFUNKTION Tryck på d eller e för att återkalla den senast utförda beräkningen. Beräkningen återkallas så att du kan göra ändringar eller genomföra den igen i befintligt skick. Exempel: Ändra beräkningen i det senaste exemplet från (25 sin 45 ) till (25 sin 55 ) 1. Tryck på d för att uppvisa den senaste beräkningen. 2. Använd d för att flytta markören till siffran Tryck på f. 4. Tryck på w för att genomföra beräkningen på nytt. x

13 Snabbstart BERÄKNING MED BRÅKTAL Använd tangenten $ för att mata in bråktal i beräkningen. Symbolen { används för att avskilja delarna i bråktalet. Exempel: 1 15 / / 9 1. Tryck på o. 2. Tryck på b$bf$ bg+dh$ jw. Anger 6 7 / 144 Omvandling av blandat bråk till oegentligt bråk Kontrollera att ett blandat bråk visas på skärmen och tryck på! d/c $för att omvandla det till ett oegentligt bråk. Tryck åter på! d/c $ för att omvandla det tillbaka till ett blandat bråk. Omvandling av ett bråk till ett decimaltal Kontrollera att ett bråk visas på skärmen och tryck på M för att omvandla det till dess decimala motsvarighet. Tryck åter på M för att omvandla det tillbaka till ett bråk. xi

14 Snabbstart EXPONENTER Exempel: , Tryck på o. 2. Tryck på bcfa*c.ag. 3. Tryck på M för att uppvisa indikeringen ^ på skärmen. 4. Tryck på f. ^5 på skärmen anger att 5 är en exponent. 5. Tryck på w. xii

15 GRAFISKA FUNKTIONER Snabbstart Kapaciteten för grafritning hos denna räknare gör det möjligt att rita komplexa grafer med antingen rektangulära koordinater (horisontell axel: x ; vertikal axel: y) eller polära koordinater (vinkel: θ ; avstånd från utgångsläget: r). Exempel 1: Rita en graf över Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på m. 2. Använd d, e, f och c för att framhäva GRAPH och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. v(v+b) (v-c)w 4. Tryck på 6 (DRAW) eller wför att rita grafen. Exempel 2: Bestäm rötterna av Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på! 5 (G-Solv). 1 xiii

16 Snabbstart 2. Tryck på 1 (ROOT). Tryck på e för att få fram övriga rötter. Exempel 3: Bestäm ytan som begränsas av utgångsläget och roten X = 1 som erhålls för Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på!5 (G-Solv) Tryck på 6 (g) Tryck på 3 ( dx). 4. Använd d för att flytta markören till platsen där X = 1 och tryck sedan på w. Använd sedan e för att flytta markören till platsen där X = 0 och tryck sedan på w för att mata in integreringsomfånget, vilket skuggas på skärmen. xiv

17 DUBBELGRAF Snabbstart Denna funktion gör att du kan dela in skärmen i två delar och uppvisa två grafer på samma skärm. Exempel: Rita följande två grafer och bestäm skärningspunkterna. Y1 = X(X + 1)(X 2) Y2 = X + 1,2 1. Tryck på!zcc1(grph) för att specificera Graph för dubbelskärmsinställning Tryck på J och mata sedan in de två funktionerna. v(v+b) (v-c)w v+b.cw 3. Tryck på 6 (DRAW) eller w för att rita graferna BOXZOOM Använd denna funktion för att specificera en yta av grafen som ska förstoras. 1. Tryck på!2 (Zoom) 1 (BOX). 2. Använd d,e,f och cför att flytta markören till den ena hörnan av den önskade ytan och tryck sedan på w. xv

18 Snabbstart 3. Använd d,e,f och cför att flytta markören på nytt. En ruta visas nu på skärmen. Flytta markören så att rutan innesluter ytan du vill förstora. 4. Tryck på w. Den förstorade ytan visas nu på den inaktiva skärmen (höger sida). DYNAMISK GRAF Denna funktion gör det möjligt att se hur formen på en graf förändras efter hand som värdet för en av koefficienterna i dess funktion ändras. Exampel: Rita grafer när värdet för koefficient A i följande funktion ändras från 1 till 3. Y = AX 2 1. Tryck på m. 2. Använd d, e, f och c för att framhäva DYNA och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. aavxw xvi

19 Snabbstart 4. Tryck på 4 (VAR)bw för att ge koefficient A grundvärdet Tryck på 2 (RANG) bwdwb wför att specificera intervall och ökningssteg för förändringen av koefficient A Tryck på J. 7. Tryck på 6(DYNA) för att starta ritning av dynamisk graf. Graferna ritas 10 gånger. xvii

20 Snabbstart TABELLFUNKTION Tabellfunktionen gör det möjligt att framställa en lösningstabell efter hand som olika värden tilldelas variablerna i en funktion. Exempel: Skapa en siffertabell för följande funktion. 1. Tryck på m. Y = X (X+1) (X 2) 2. Använd d, e, f och cför att framhäva TABLE och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. v(v+b) (v-c)w 4. Tryck på 6(TABL) eller wför att framställa siffertabellen. Läs vidare och utforska vilka ytterligare egenskaper som räknaren har att erbjuda! xviii

21 Att observera Samtliga delar i räknaren är precisionstillverkade. Ta inte isär räknaren. Tappa inte räknaren. Utsätt inte heller räknaren för kraftiga stötar. Förvara inte räknaren på platser där den utsätts för värme, fukt och/eller damm. Det kan hända att det tar längre tid i anspråk innan svaren visas i teckenfönstret när räknaren utsätts för kyla. Det kan då också hända att räknaren inte fungerar alls. Räknaren kommer att fungera på normalt sätt så fort dess temperatur har stigit till normal temperatur. Under pågående, interna räkneoperationer visas ingenting alls i teckenfönstret samtidigt som tangenterna inte kan tryckas in. Observera teckenfönstret vid tangenternas intryckning för att vara säker på att tangenterna trycks in på korrekt sätt. Huvudbatterierna måste bytas ut efter senast 2 år, oberoende av hur mycket räknaren används. Låt aldrig urladdade batterier ligga kvar i batterifacket. Batterierna kan läcka, vilket skadar räknaren. Håll batterier utom räckhåll för småbarn. Kontakta omedelbart en läkare om ett batteri råkar sväljas. Använd inte flyktiga vätskor, som t.ex. lösningsmedel och bensin, för att rengöra räknaren. Torka räknaren med en mjuk, torr trasa eller en trasa som fuktats i mild diskmedelslösning och kramats ur. Undvik att repa skärmen genom att torka av den ytterst försiktigt. Varken tillverkaren eller de lokala representanterna åtar sig något som helst ansvar för krav på skadeersättning, som ställs av ägaren eller någon annan person, för skador, utgifter, förlorade vinster, besparingar och liknande på grund av förlust av data och/eller formler som uppstått vid felfunktioner, reparation och/eller batteribyte. Ägaren måste förvara datauppgifterna i form av anteckningar eller på annat lämpligt sätt för att skydda sig mot datauppgifternas radering. Gör dig inte av med urladdade batterier, isärtagna delar, som t.ex. teckenfönstret med flytande kristaller och liknande, genom att elda upp dem. Byt ut huvudbatterierna så fort som möjligt när varningen Low battery! för låg batterispänning visas i teckenfönstret. Kom ihåg att slå av strömmen före batteribytet. Det kan hända att minnesinnehållet skadas eller att tangenterna inte fungerar när räknaren utsätts för kraftiga elektrostatiska stötar. Nollställ i detta fall räknaren för att tömma minnet och återgå till normal tangentfunktion. Om räknaren av någon anledning börjar uppträda underligt ska du trycka in knappen P på räknarens baksida med ett tunnt, spetsigt föremål. Tänk dock på att denna åtgärd raderar all data i räknarens minne. Observera att, om räknaren utsätts kraftiga vibrationer eller kraftig stöt under pågående exekvering, kan det hända att exekveringen avbryts eller att minnesinnehållet skadas. Det kan uppstå störningar vid TV- och/eller radiomottagning när räknaren används nära en TV och/eller radio. Läs om de lämpliga kapitlen i bruksanvisningen, när det uppstår fel, för att kontrollera att felet inte beror på låg batterispänning, fel vid uppgifters/formlers inmatning och/eller tillvägagångssättet innan du antar att det är fel på räknaren. xix

22 Reservkopior bör tas av alla viktiga data! Den stora minneskapaciteten hos apparaten gör det möjligt att förvara stora mängder data. Observera att låg batterispänning eller felaktig isättning av batterierna kan förändra eller totalt förstöra minnesinnehållet. Data kan också påverkas av starka elektromagnetiska urladdningar eller starka stötar. Eftersom denna räknare använder sig av ledigt minne som arbetsområde för dess interna beräkningar, kan det var lämpligt att ständigt lämna 1 eller 2 kbytes av minnet ledigt (oanvänt). Observera att CASIO Computer Co., Ltd. inte påtar sig något som helst ansvar för direkta eller indirekta förluster i samband med användning av denna produkt. CASIO Computer Co., Ltd. påtar sig inte heller något ansvar för förluster åsamkad tredje man i samband med användning av denna produkt. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Det är förbjudet utan tillverkarens skriftliga medgivande att i någon form återge några delar av denna bruksanvisning. Tillbehören som beskrivs i kapitel 21 i denna bruksanvisning är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Kontakta närmaste CASIO-handlare eller distributör för att höra efter vad som finns tillgängligt i ditt område. xx

23 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

24 Innehåll Att lära känna räknaren Läs detta först! Tangentmarkeringar Att välja ikoner och gå in i lägen Bildskärmen Kontrastjustering När problem uppstår flera gånger Kapitel 1 Grundläggande användning Innan räkningen påbörjas Minne Alternativmenyn (OPTN) Variabeldatamenyn (VARS) Programmenyn (PRGM) Kapitel 2 Manuella beräkningar Grundläggande beräkningar Specialfunktioner Funktionsberäkningar Kapitel 3 Numeriska beräkningar Före beräkning Differentialräkning Räkning med kvadratiska differentialer Räkning med integraler Beräkning av maximi/minimivärde Summaberäkningar (Σ) Kapitel 4 Komplexa tal Före beräkning av ett komplext tal Att utföra beräkning av komplexa tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal med heltal Före beräkning med binära, oktala, decimala eller hexadecimala tal med heltal Val av talsystem Aritmetiska operationer Negativa värden och bitvisa operationer Kapitel 6 Matrisräkning Före matrisräkning Matriscelloperationer Modifiering av matriser med matriskommandon Matrisräkning xxii

25 Innehåll Kapitel 7 Ekvationsräkning Före ekvationsräkning Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Kvadratiska och tredjegradsekvationer Lösningsräkning Om fel inträffar Kapitel 8 Grafritning Före ritning av en graf Inställningar för tittfönstret (V-Window) Graffunktionsoperationer Grafminnet Manuell grafritning Övriga grafritningsfunktioner Bildminnet Grafbakgrund Kapitel 9 Graflösning Innan graflösning används Analys av en funktionsgraf Kapitel 10 Skissfunktion Innan skissfunktionen används Grafritning med skissfunktionen Kapitel 11 Dubbelgraf Innan dubbelgraf används Specificering av tittfönsterparametrar för vänster och höger sida Ritning av en graf på den aktiva skärmen Visning av en graf på den inaktiva skärmen Kapitel 12 Graf-till-tabell Före användning av graf-till-tabell Användning av graf-till-tabell Kapitel 13 Dynamisk graf Före användning av dynamisk graf Lagring, redigering och val av funktioner för dynamisk graf Ritning av en dynamisk graf Användning av minnet för dynamisk graf Tillämpningsexempel för dynamisk graf Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Före grafritning av en konisk sektion Grafritning av en konisk sektion Grafanalys för koniska sektioner xxiii

26 Innehåll Kapitel 15 Tabell & graf Före användning av tabell & graf Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell Redigering och radering av funktioner Redigering av tabeller och grafritning Kopiering av en tabellspalt till en lista Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Före användning av funktionen för rekursionstabell och graf Inmatning av en rekursionsformel och framställning av en tabell Redigering av tabeller och grafritning Kapitel 17 Listfunktion Listdatalänkning Listoperationer Redigering och omplacering av listor Hantering av listdata Aritmetiska beräkningar med listor Skiftning mellan listfiler Kapitel 18 Statistikgrafer och beräkningar Före statistikräkning Exempel på statistikräkning med parade variabler Beräkning och grafritning av statistikdata med en variabel Beräkning och grafritning av statistikdata med parade variabler Att utföra statistikräkning Tester Konfidensintervall Fördelning Kapitel 19 Finansiell räkning Innan finansiell räkning utförs Räkning av enkel ränta Räkning av ränta på ränta Värdering av investering Amortering av ett lån Omvandling mellan procentuell ränta och effektiv ränta Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal Räkning med dag/datum Kapitel 20 Programmering Före programmering Programmeringsexempel xxiv

27 Innehåll 20-3 Avlusning av program Att beräkna antalet bytes som ett program använder Sekretessfunktion Att söka efter en fil Att söka efter uppgifter inom ett program Redigering av filnamn och programinnehåll Att radera ett program Användbara programkommandon Kommandoreferenser Visning av text Att använda beräkningsfunktioner i program Kapitel 21 Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Innan du utför datakommunikation Att sända data Skärmöverföring Att observera angående datakommunikation Kapitel 22 Programbibliotek Primfaktoranalys Största gemensamma mått t-testvärde Cirkel och tangenter Rotation av bild Bilagor Bilaga A Nollställning av räknaren Bilaga B Strömförsörjning Bilaga C Felmeddelanden Bilaga D Inmatningsomfång Bilaga E Tekniska data Index Kommandoindex Register över tangenterna Programlägets kommandolista xxv

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer