fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS"

Transkript

1 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw

2 För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller. Observera innebörden av följande symboler i denna bruksanvisning. Symbol Innebörd CFX Anger information om en funktion som inte kan utföras av fx-9750g PLUS. Hoppa över information med detta märke intill. 8-1 Före ritning av en graf k Att gå in i grafläget Uppvisa huvudmenyn och všljikonen GRAPH fšr att gœ in i lšget GRAPH. Graffunktionsmenyn visas dœ pœ skšrmen. AnvŠnd denna meny fšr att lagra, redigera och Œterkalla funktioner och rita grafer šver dessa. MinnesomrŒde AnvŠnd f och c fšr att všlja CFX {SEL}... {ritning/icke-ritning} {DEL}... {funktionsradering} {TYPE}... {graftypsmeny} {COLR}... {graffšrg} {GMEM}... {lagring/œterkallning av grafminne} {DRAW}... {grafritning} anger att {COLR} inte kan utföras av fx-9750g PLUS.

3 INNAN RÄKNAREN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN... Var noga med att utföra följande procedur för att sätta i batterier, nollställa räknaren och justera kontrasten innan räknaren tas i bruk för första gången. 1. Akta dig för att trycka in tangenten o av misstag, fäst fodralet på räknaren och vänd sedan på räknaren. Ta av räknarens baklock genom att dra med ett finger vid punkten märkt Sätt i de fyra medföljande batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med plus- (+) och minuspolerna ( ) vända åt rätt håll. BACK UP 3. Ta bort isoleringsarket vid stället märkt BACK UP genom att dra det i pilens riktning. BACK UP 4. Sätt på baklocket genom att föra in dess flikar i hålen märkta 2 och vänd sedan räknaren med framsidan uppåt. Räknaren bör nu slås på automatiskt och utföra nollställning av minnet. 2 i

4 5. Tryck på m. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. * Det ovanstående visar skärmen fx-9750g PLUS. Om huvudmenyn som visas ovan ej dyker upp på skärmen ska du trycka in knappen P på räknarens baksida för att utföra nollställning av minnet. Knappen P 6. Använd markörtangenterna (f, c, d, e) för att välja ikonen CONT och tryck på w eller tryck helt enkelt på c E för att uppvisa skärmen för kontrastjustering. CFX-9850(9950)GB PLUS fx-9750g PLUS 7. Justera kontrasten. CFX uatt justera kontrasten Använd f och c för att flytta pekaren till CONTRAST. Tryck på e för att göra tecknen på skärmen mörkare eller på d för att göra dem ljusare. CFX uatt justera färgnyansen Använd f och c för att flytta pekaren till färgen som ska justeras (ORANGE, BLUE eller GREEN). Tryck på e för att ge färgen en grönaktig nyans eller på d för att ge den en orangeaktig nyans. 8. Tryck på m för att lämna skärmen för kontrastjustering. ii

5 CFX ANGÅENDE FÄRGERNA PÅ SKÄRMEN Skärmen använder sig av tre färger (orange, blå, grön) för att göra datan lättare att förstå. Huvudmeny Justering av färgkontrast Graffunktionsmeny Grafskärm (Exempel 1) Grafskärm (Exempel 2) Skärm för graf-till-tabell Skärm för dynamisk graf Siffertabell för tabell & graf Exempel på konvergens/ divergensgraf för rekursionsformel iii

6 CFX Exempel på statistisk regressionsgraf Vid ritning av en graf eller körning av ett program visas all kommentartext normalt sett i blått. Kommentartexten kan dock ändras till orange eller grönt om så önskas. Exempel: Att rita en sinuskurva 1. Gå in i läget GRAPH och mata in det följande. 3(TYPE)1(Y=) (Specificerar rektangulära koordinater.) svwf 45 (Lagrar uttrycket.) 2. 4(COLR) Tryck på funktionstangenten som motsvarar den önskade färgen för grafen: 1 för blå, 2 för orange, 3 för grön. 3. 2(Orng) (Specificerar graffärg.) J (DRAW) (Ritar grafen.) iv Det går också att rita flera grafer av olika färg på skärmen så att de olika graferna blir lättare att urskilja.

7 TANGENTER Alfalås Efter att du har tyckt på a tangenten och ett alfabetisk tecken, återgår tangentbordet till inmatning av primära funktioner. Tangentbordet kan låsas i alfaläget genom att trycka ned! tangenten och a tangenten samtidigt. v

8 TANGENTÖVERSIKT Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan vi

9 Snabbstart Att slå strömmen på och av Användning av lägen Grundläggande beräkningar Repeteringsfunktion Beräkning med bråktal Exponenter Grafiska funktioner Dubbelgraf Boxzoom Dynamisk graf Tabellfunktion

10 Snabbstart Vi introducerar dig härmed till grafiska räknare. Avsnittet "Snabbstart" är inte en komplett handledning, men det presenterar många av de vanligaste funktionerna, från att slå på strömmen till att specificera färger och att rita grafer över komplexa ekvationer. När du gått igenom avsnittet bör du behärska den grundläggande hanteringen för denna räknare och vara redo att gå vidare med resten av bruksanvisningen för att lära dig hela spektrat av tillgängliga funktioner. Varje steg i exemplen illustreras grafiskt för att göra det enklare att följa med. Inmatning av talet 57 anges t.ex. på följande sätt: Tryck på fh När så är nödvändigt har vi inkluderat exempel på hur skärmen bör se ut. Om din skärm inte matchar exemplet kan du börja om från början med ett tryck på tangenten för komplett radering o. ATT SLÅ STRÖMMEN PÅ OCH AV Tryck på o för att slå på strömmen. Tryck på!o OFF för att slå av strömmen. Räknaren slås av automatiskt om ingen åtgärd har utförts på cirka sex minuter. (efter ungefär 60 minuter när en beräkning stoppas av ett resultatkommando (^)). ANVÄNDNING AV LÄGEN Denna räknare gör det enkelt att utföra ett flertal olika typer av beräkningar genom att helt enkelt välja lämpligt arbetsläge. Innan vi börjar med de faktiska beräkningarna och exemplen ska vi förklara hur man tar sig in i olika lägen. Val av läget RUN 1. Tryck på m för att uppvisa huvudmenyn. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. viii

11 Snabbstart 2. Använd d,e,fochc för att framhäva RUN och tryck sedan på w. Detta är grundskärmen för läget RUN (beräkningsläget) där du kan utföra manuella beräkningar och köra program. GRUNDLÄGGANDE BERÄKNINGAR Vid manuella beräkningar matar du in formler från vänster till höger, precis som de skrivs på ett papper. Med formler som innefattar blandade aritmetiska operatörer och parenteser använder sig räknaren av sann algebraisk logik för att beräkna resultatet. Exempel: Tryck på o för att tömma räknaren. 2. Tryck på bf*d+gbw. Beräkningar med parenteser Exempel: 15 (3 + 61) 1. Tryck påbf*(d +gb)w. Inbyggda funktioner Denna räknare innefattar ett flertal inbyggda vetenskapliga funktioner, inklusive trigonometriska och logaritmiska funktioner. Exempel: 25 sin 45 Viktigt! Var noga med att specificera Deg (grader) som vinkelenhet innan du provar detta exempel. ix

12 Snabbstart 1. Tryck på o. 2. Tryck på!m SET UP vinkelenheter. för att uppvisa menyn över. 3. Tryck påcccc1 (Deg) för att specificera grader som vinkelenhet. 4. Tryck på J för att lämna menyn. 5. Tryck på o för att tömma räknaren. 6. Tryck på cf*sefw. REPETERINGSFUNKTION Tryck på d eller e för att återkalla den senast utförda beräkningen. Beräkningen återkallas så att du kan göra ändringar eller genomföra den igen i befintligt skick. Exempel: Ändra beräkningen i det senaste exemplet från (25 sin 45 ) till (25 sin 55 ) 1. Tryck på d för att uppvisa den senaste beräkningen. 2. Använd d för att flytta markören till siffran Tryck på f. 4. Tryck på w för att genomföra beräkningen på nytt. x

13 Snabbstart BERÄKNING MED BRÅKTAL Använd tangenten $ för att mata in bråktal i beräkningen. Symbolen { används för att avskilja delarna i bråktalet. Exempel: 1 15 / / 9 1. Tryck på o. 2. Tryck på b$bf$ bg+dh$ jw. Anger 6 7 / 144 Omvandling av blandat bråk till oegentligt bråk Kontrollera att ett blandat bråk visas på skärmen och tryck på! d/c $för att omvandla det till ett oegentligt bråk. Tryck åter på! d/c $ för att omvandla det tillbaka till ett blandat bråk. Omvandling av ett bråk till ett decimaltal Kontrollera att ett bråk visas på skärmen och tryck på M för att omvandla det till dess decimala motsvarighet. Tryck åter på M för att omvandla det tillbaka till ett bråk. xi

14 Snabbstart EXPONENTER Exempel: , Tryck på o. 2. Tryck på bcfa*c.ag. 3. Tryck på M för att uppvisa indikeringen ^ på skärmen. 4. Tryck på f. ^5 på skärmen anger att 5 är en exponent. 5. Tryck på w. xii

15 GRAFISKA FUNKTIONER Snabbstart Kapaciteten för grafritning hos denna räknare gör det möjligt att rita komplexa grafer med antingen rektangulära koordinater (horisontell axel: x ; vertikal axel: y) eller polära koordinater (vinkel: θ ; avstånd från utgångsläget: r). Exempel 1: Rita en graf över Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på m. 2. Använd d, e, f och c för att framhäva GRAPH och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. v(v+b) (v-c)w 4. Tryck på 6 (DRAW) eller wför att rita grafen. Exempel 2: Bestäm rötterna av Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på! 5 (G-Solv). 1 xiii

16 Snabbstart 2. Tryck på 1 (ROOT). Tryck på e för att få fram övriga rötter. Exempel 3: Bestäm ytan som begränsas av utgångsläget och roten X = 1 som erhålls för Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på!5 (G-Solv) Tryck på 6 (g) Tryck på 3 ( dx). 4. Använd d för att flytta markören till platsen där X = 1 och tryck sedan på w. Använd sedan e för att flytta markören till platsen där X = 0 och tryck sedan på w för att mata in integreringsomfånget, vilket skuggas på skärmen. xiv

17 DUBBELGRAF Snabbstart Denna funktion gör att du kan dela in skärmen i två delar och uppvisa två grafer på samma skärm. Exempel: Rita följande två grafer och bestäm skärningspunkterna. Y1 = X(X + 1)(X 2) Y2 = X + 1,2 1. Tryck på!zcc1(grph) för att specificera Graph för dubbelskärmsinställning Tryck på J och mata sedan in de två funktionerna. v(v+b) (v-c)w v+b.cw 3. Tryck på 6 (DRAW) eller w för att rita graferna BOXZOOM Använd denna funktion för att specificera en yta av grafen som ska förstoras. 1. Tryck på!2 (Zoom) 1 (BOX). 2. Använd d,e,f och cför att flytta markören till den ena hörnan av den önskade ytan och tryck sedan på w. xv

18 Snabbstart 3. Använd d,e,f och cför att flytta markören på nytt. En ruta visas nu på skärmen. Flytta markören så att rutan innesluter ytan du vill förstora. 4. Tryck på w. Den förstorade ytan visas nu på den inaktiva skärmen (höger sida). DYNAMISK GRAF Denna funktion gör det möjligt att se hur formen på en graf förändras efter hand som värdet för en av koefficienterna i dess funktion ändras. Exampel: Rita grafer när värdet för koefficient A i följande funktion ändras från 1 till 3. Y = AX 2 1. Tryck på m. 2. Använd d, e, f och c för att framhäva DYNA och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. aavxw xvi

19 Snabbstart 4. Tryck på 4 (VAR)bw för att ge koefficient A grundvärdet Tryck på 2 (RANG) bwdwb wför att specificera intervall och ökningssteg för förändringen av koefficient A Tryck på J. 7. Tryck på 6(DYNA) för att starta ritning av dynamisk graf. Graferna ritas 10 gånger. xvii

20 Snabbstart TABELLFUNKTION Tabellfunktionen gör det möjligt att framställa en lösningstabell efter hand som olika värden tilldelas variablerna i en funktion. Exempel: Skapa en siffertabell för följande funktion. 1. Tryck på m. Y = X (X+1) (X 2) 2. Använd d, e, f och cför att framhäva TABLE och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. v(v+b) (v-c)w 4. Tryck på 6(TABL) eller wför att framställa siffertabellen. Läs vidare och utforska vilka ytterligare egenskaper som räknaren har att erbjuda! xviii

21 Att observera Samtliga delar i räknaren är precisionstillverkade. Ta inte isär räknaren. Tappa inte räknaren. Utsätt inte heller räknaren för kraftiga stötar. Förvara inte räknaren på platser där den utsätts för värme, fukt och/eller damm. Det kan hända att det tar längre tid i anspråk innan svaren visas i teckenfönstret när räknaren utsätts för kyla. Det kan då också hända att räknaren inte fungerar alls. Räknaren kommer att fungera på normalt sätt så fort dess temperatur har stigit till normal temperatur. Under pågående, interna räkneoperationer visas ingenting alls i teckenfönstret samtidigt som tangenterna inte kan tryckas in. Observera teckenfönstret vid tangenternas intryckning för att vara säker på att tangenterna trycks in på korrekt sätt. Huvudbatterierna måste bytas ut efter senast 2 år, oberoende av hur mycket räknaren används. Låt aldrig urladdade batterier ligga kvar i batterifacket. Batterierna kan läcka, vilket skadar räknaren. Håll batterier utom räckhåll för småbarn. Kontakta omedelbart en läkare om ett batteri råkar sväljas. Använd inte flyktiga vätskor, som t.ex. lösningsmedel och bensin, för att rengöra räknaren. Torka räknaren med en mjuk, torr trasa eller en trasa som fuktats i mild diskmedelslösning och kramats ur. Undvik att repa skärmen genom att torka av den ytterst försiktigt. Varken tillverkaren eller de lokala representanterna åtar sig något som helst ansvar för krav på skadeersättning, som ställs av ägaren eller någon annan person, för skador, utgifter, förlorade vinster, besparingar och liknande på grund av förlust av data och/eller formler som uppstått vid felfunktioner, reparation och/eller batteribyte. Ägaren måste förvara datauppgifterna i form av anteckningar eller på annat lämpligt sätt för att skydda sig mot datauppgifternas radering. Gör dig inte av med urladdade batterier, isärtagna delar, som t.ex. teckenfönstret med flytande kristaller och liknande, genom att elda upp dem. Byt ut huvudbatterierna så fort som möjligt när varningen Low battery! för låg batterispänning visas i teckenfönstret. Kom ihåg att slå av strömmen före batteribytet. Det kan hända att minnesinnehållet skadas eller att tangenterna inte fungerar när räknaren utsätts för kraftiga elektrostatiska stötar. Nollställ i detta fall räknaren för att tömma minnet och återgå till normal tangentfunktion. Om räknaren av någon anledning börjar uppträda underligt ska du trycka in knappen P på räknarens baksida med ett tunnt, spetsigt föremål. Tänk dock på att denna åtgärd raderar all data i räknarens minne. Observera att, om räknaren utsätts kraftiga vibrationer eller kraftig stöt under pågående exekvering, kan det hända att exekveringen avbryts eller att minnesinnehållet skadas. Det kan uppstå störningar vid TV- och/eller radiomottagning när räknaren används nära en TV och/eller radio. Läs om de lämpliga kapitlen i bruksanvisningen, när det uppstår fel, för att kontrollera att felet inte beror på låg batterispänning, fel vid uppgifters/formlers inmatning och/eller tillvägagångssättet innan du antar att det är fel på räknaren. xix

22 Reservkopior bör tas av alla viktiga data! Den stora minneskapaciteten hos apparaten gör det möjligt att förvara stora mängder data. Observera att låg batterispänning eller felaktig isättning av batterierna kan förändra eller totalt förstöra minnesinnehållet. Data kan också påverkas av starka elektromagnetiska urladdningar eller starka stötar. Eftersom denna räknare använder sig av ledigt minne som arbetsområde för dess interna beräkningar, kan det var lämpligt att ständigt lämna 1 eller 2 kbytes av minnet ledigt (oanvänt). Observera att CASIO Computer Co., Ltd. inte påtar sig något som helst ansvar för direkta eller indirekta förluster i samband med användning av denna produkt. CASIO Computer Co., Ltd. påtar sig inte heller något ansvar för förluster åsamkad tredje man i samband med användning av denna produkt. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Det är förbjudet utan tillverkarens skriftliga medgivande att i någon form återge några delar av denna bruksanvisning. Tillbehören som beskrivs i kapitel 21 i denna bruksanvisning är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Kontakta närmaste CASIO-handlare eller distributör för att höra efter vad som finns tillgängligt i ditt område. xx

23 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

24 Innehåll Att lära känna räknaren Läs detta först! Tangentmarkeringar Att välja ikoner och gå in i lägen Bildskärmen Kontrastjustering När problem uppstår flera gånger Kapitel 1 Grundläggande användning Innan räkningen påbörjas Minne Alternativmenyn (OPTN) Variabeldatamenyn (VARS) Programmenyn (PRGM) Kapitel 2 Manuella beräkningar Grundläggande beräkningar Specialfunktioner Funktionsberäkningar Kapitel 3 Numeriska beräkningar Före beräkning Differentialräkning Räkning med kvadratiska differentialer Räkning med integraler Beräkning av maximi/minimivärde Summaberäkningar (Σ) Kapitel 4 Komplexa tal Före beräkning av ett komplext tal Att utföra beräkning av komplexa tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal med heltal Före beräkning med binära, oktala, decimala eller hexadecimala tal med heltal Val av talsystem Aritmetiska operationer Negativa värden och bitvisa operationer Kapitel 6 Matrisräkning Före matrisräkning Matriscelloperationer Modifiering av matriser med matriskommandon Matrisräkning xxii

25 Innehåll Kapitel 7 Ekvationsräkning Före ekvationsräkning Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Kvadratiska och tredjegradsekvationer Lösningsräkning Om fel inträffar Kapitel 8 Grafritning Före ritning av en graf Inställningar för tittfönstret (V-Window) Graffunktionsoperationer Grafminnet Manuell grafritning Övriga grafritningsfunktioner Bildminnet Grafbakgrund Kapitel 9 Graflösning Innan graflösning används Analys av en funktionsgraf Kapitel 10 Skissfunktion Innan skissfunktionen används Grafritning med skissfunktionen Kapitel 11 Dubbelgraf Innan dubbelgraf används Specificering av tittfönsterparametrar för vänster och höger sida Ritning av en graf på den aktiva skärmen Visning av en graf på den inaktiva skärmen Kapitel 12 Graf-till-tabell Före användning av graf-till-tabell Användning av graf-till-tabell Kapitel 13 Dynamisk graf Före användning av dynamisk graf Lagring, redigering och val av funktioner för dynamisk graf Ritning av en dynamisk graf Användning av minnet för dynamisk graf Tillämpningsexempel för dynamisk graf Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Före grafritning av en konisk sektion Grafritning av en konisk sektion Grafanalys för koniska sektioner xxiii

26 Innehåll Kapitel 15 Tabell & graf Före användning av tabell & graf Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell Redigering och radering av funktioner Redigering av tabeller och grafritning Kopiering av en tabellspalt till en lista Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Före användning av funktionen för rekursionstabell och graf Inmatning av en rekursionsformel och framställning av en tabell Redigering av tabeller och grafritning Kapitel 17 Listfunktion Listdatalänkning Listoperationer Redigering och omplacering av listor Hantering av listdata Aritmetiska beräkningar med listor Skiftning mellan listfiler Kapitel 18 Statistikgrafer och beräkningar Före statistikräkning Exempel på statistikräkning med parade variabler Beräkning och grafritning av statistikdata med en variabel Beräkning och grafritning av statistikdata med parade variabler Att utföra statistikräkning Tester Konfidensintervall Fördelning Kapitel 19 Finansiell räkning Innan finansiell räkning utförs Räkning av enkel ränta Räkning av ränta på ränta Värdering av investering Amortering av ett lån Omvandling mellan procentuell ränta och effektiv ränta Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal Räkning med dag/datum Kapitel 20 Programmering Före programmering Programmeringsexempel xxiv

27 Innehåll 20-3 Avlusning av program Att beräkna antalet bytes som ett program använder Sekretessfunktion Att söka efter en fil Att söka efter uppgifter inom ett program Redigering av filnamn och programinnehåll Att radera ett program Användbara programkommandon Kommandoreferenser Visning av text Att använda beräkningsfunktioner i program Kapitel 21 Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Innan du utför datakommunikation Att sända data Skärmöverföring Att observera angående datakommunikation Kapitel 22 Programbibliotek Primfaktoranalys Största gemensamma mått t-testvärde Cirkel och tangenter Rotation av bild Bilagor Bilaga A Nollställning av räknaren Bilaga B Strömförsörjning Bilaga C Felmeddelanden Bilaga D Inmatningsomfång Bilaga E Tekniska data Index Kommandoindex Register över tangenterna Programlägets kommandolista xxv

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

fx-9860g Slim Maskinvara

fx-9860g Slim Maskinvara Sw fx-9860g Slim Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Företags- och produktnamn som används i detta

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2 Algebra & Ekvationer Algebra & Ekvationer Parenteser En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Förenkla uttrycket 42 9. 42 9 4 2 4 9 8 36

Läs mer

Studiehandledning. kurs Matematik 1b

Studiehandledning. kurs Matematik 1b Studiehandledning kurs Matematik 1b Innehållsförteckning Inledning och Syfte... 1 Ämnesplan för ämnet matematik... 1 Ämnets syfte... 1 Centralt innehåll... 2 Problemlösning... 2 Taluppfattning, aritmetik

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Kapitel. Programmering

Kapitel. Programmering Kapitel 1. Före programmering 2. sexempel 3. Avlusning av program 4. Att beräkna antalet bytes som ett program använder 5. Sekretessfunktion 6. Att söka efter fil 7. Redigering av programinnehåll 8. Att

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren Publicerad med tillstånd av Nämnaren Thomas Lingefjärd Geogebra i gymnasieskolan En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Approximation av funktioner

Approximation av funktioner Vetenskapliga beräkningar III 8 Kapitel Approximation av funktioner Vi skall nu övergå till att beskriva, hur man i praktiken numeriskt beräknar funktioner I allmänhet kan inte ens elementära funktioner

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs Matachana Autoklav Modell SC500 Kapacitet SPRI /STE från 2/2 till 4/8 Modell S1000 Kapacitet SPRI /STE från 3/4 till 15/12 AlessandroToneguzzi Kurs om spoldesinfektor Steelco Bp100HE-BP100HSER

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Innehåll SVENSKA Display... s.3 Komma Lgång Mata in Uttryck och Värden Inmatningsområde... s.10 Grundläggande Beräkningar

Innehåll SVENSKA Display... s.3 Komma Lgång Mata in Uttryck och Värden Inmatningsområde... s.10 Grundläggande Beräkningar SVENSKA Innehåll Display... s.3 Komma Lgång Strömknapp... s.4 Justering av Visningsfönstrets Kontrast... s.4 Lägesval... s.4 Inställningsmeny för av Funktioner ( Nyckel)... s.5 Räknarens Inställningsmeny...

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Bruksanvisning My Custom Design

Bruksanvisning My Custom Design Bruksanvisning My Custom Design Läs detta dokument innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du har dokumentet till hands för framtida bruk. Inledning Tack för att du använder programvaran My Custom

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer