fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS"

Transkript

1 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw

2 För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller. Observera innebörden av följande symboler i denna bruksanvisning. Symbol Innebörd CFX Anger information om en funktion som inte kan utföras av fx-9750g PLUS. Hoppa över information med detta märke intill. 8-1 Före ritning av en graf k Att gå in i grafläget Uppvisa huvudmenyn och všljikonen GRAPH fšr att gœ in i lšget GRAPH. Graffunktionsmenyn visas dœ pœ skšrmen. AnvŠnd denna meny fšr att lagra, redigera och Œterkalla funktioner och rita grafer šver dessa. MinnesomrŒde AnvŠnd f och c fšr att všlja CFX {SEL}... {ritning/icke-ritning} {DEL}... {funktionsradering} {TYPE}... {graftypsmeny} {COLR}... {graffšrg} {GMEM}... {lagring/œterkallning av grafminne} {DRAW}... {grafritning} anger att {COLR} inte kan utföras av fx-9750g PLUS.

3 INNAN RÄKNAREN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN... Var noga med att utföra följande procedur för att sätta i batterier, nollställa räknaren och justera kontrasten innan räknaren tas i bruk för första gången. 1. Akta dig för att trycka in tangenten o av misstag, fäst fodralet på räknaren och vänd sedan på räknaren. Ta av räknarens baklock genom att dra med ett finger vid punkten märkt Sätt i de fyra medföljande batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med plus- (+) och minuspolerna ( ) vända åt rätt håll. BACK UP 3. Ta bort isoleringsarket vid stället märkt BACK UP genom att dra det i pilens riktning. BACK UP 4. Sätt på baklocket genom att föra in dess flikar i hålen märkta 2 och vänd sedan räknaren med framsidan uppåt. Räknaren bör nu slås på automatiskt och utföra nollställning av minnet. 2 i

4 5. Tryck på m. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. * Det ovanstående visar skärmen fx-9750g PLUS. Om huvudmenyn som visas ovan ej dyker upp på skärmen ska du trycka in knappen P på räknarens baksida för att utföra nollställning av minnet. Knappen P 6. Använd markörtangenterna (f, c, d, e) för att välja ikonen CONT och tryck på w eller tryck helt enkelt på c E för att uppvisa skärmen för kontrastjustering. CFX-9850(9950)GB PLUS fx-9750g PLUS 7. Justera kontrasten. CFX uatt justera kontrasten Använd f och c för att flytta pekaren till CONTRAST. Tryck på e för att göra tecknen på skärmen mörkare eller på d för att göra dem ljusare. CFX uatt justera färgnyansen Använd f och c för att flytta pekaren till färgen som ska justeras (ORANGE, BLUE eller GREEN). Tryck på e för att ge färgen en grönaktig nyans eller på d för att ge den en orangeaktig nyans. 8. Tryck på m för att lämna skärmen för kontrastjustering. ii

5 CFX ANGÅENDE FÄRGERNA PÅ SKÄRMEN Skärmen använder sig av tre färger (orange, blå, grön) för att göra datan lättare att förstå. Huvudmeny Justering av färgkontrast Graffunktionsmeny Grafskärm (Exempel 1) Grafskärm (Exempel 2) Skärm för graf-till-tabell Skärm för dynamisk graf Siffertabell för tabell & graf Exempel på konvergens/ divergensgraf för rekursionsformel iii

6 CFX Exempel på statistisk regressionsgraf Vid ritning av en graf eller körning av ett program visas all kommentartext normalt sett i blått. Kommentartexten kan dock ändras till orange eller grönt om så önskas. Exempel: Att rita en sinuskurva 1. Gå in i läget GRAPH och mata in det följande. 3(TYPE)1(Y=) (Specificerar rektangulära koordinater.) svwf 45 (Lagrar uttrycket.) 2. 4(COLR) Tryck på funktionstangenten som motsvarar den önskade färgen för grafen: 1 för blå, 2 för orange, 3 för grön. 3. 2(Orng) (Specificerar graffärg.) J (DRAW) (Ritar grafen.) iv Det går också att rita flera grafer av olika färg på skärmen så att de olika graferna blir lättare att urskilja.

7 TANGENTER Alfalås Efter att du har tyckt på a tangenten och ett alfabetisk tecken, återgår tangentbordet till inmatning av primära funktioner. Tangentbordet kan låsas i alfaläget genom att trycka ned! tangenten och a tangenten samtidigt. v

8 TANGENTÖVERSIKT Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan vi

9 Snabbstart Att slå strömmen på och av Användning av lägen Grundläggande beräkningar Repeteringsfunktion Beräkning med bråktal Exponenter Grafiska funktioner Dubbelgraf Boxzoom Dynamisk graf Tabellfunktion

10 Snabbstart Vi introducerar dig härmed till grafiska räknare. Avsnittet "Snabbstart" är inte en komplett handledning, men det presenterar många av de vanligaste funktionerna, från att slå på strömmen till att specificera färger och att rita grafer över komplexa ekvationer. När du gått igenom avsnittet bör du behärska den grundläggande hanteringen för denna räknare och vara redo att gå vidare med resten av bruksanvisningen för att lära dig hela spektrat av tillgängliga funktioner. Varje steg i exemplen illustreras grafiskt för att göra det enklare att följa med. Inmatning av talet 57 anges t.ex. på följande sätt: Tryck på fh När så är nödvändigt har vi inkluderat exempel på hur skärmen bör se ut. Om din skärm inte matchar exemplet kan du börja om från början med ett tryck på tangenten för komplett radering o. ATT SLÅ STRÖMMEN PÅ OCH AV Tryck på o för att slå på strömmen. Tryck på!o OFF för att slå av strömmen. Räknaren slås av automatiskt om ingen åtgärd har utförts på cirka sex minuter. (efter ungefär 60 minuter när en beräkning stoppas av ett resultatkommando (^)). ANVÄNDNING AV LÄGEN Denna räknare gör det enkelt att utföra ett flertal olika typer av beräkningar genom att helt enkelt välja lämpligt arbetsläge. Innan vi börjar med de faktiska beräkningarna och exemplen ska vi förklara hur man tar sig in i olika lägen. Val av läget RUN 1. Tryck på m för att uppvisa huvudmenyn. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. viii

11 Snabbstart 2. Använd d,e,fochc för att framhäva RUN och tryck sedan på w. Detta är grundskärmen för läget RUN (beräkningsläget) där du kan utföra manuella beräkningar och köra program. GRUNDLÄGGANDE BERÄKNINGAR Vid manuella beräkningar matar du in formler från vänster till höger, precis som de skrivs på ett papper. Med formler som innefattar blandade aritmetiska operatörer och parenteser använder sig räknaren av sann algebraisk logik för att beräkna resultatet. Exempel: Tryck på o för att tömma räknaren. 2. Tryck på bf*d+gbw. Beräkningar med parenteser Exempel: 15 (3 + 61) 1. Tryck påbf*(d +gb)w. Inbyggda funktioner Denna räknare innefattar ett flertal inbyggda vetenskapliga funktioner, inklusive trigonometriska och logaritmiska funktioner. Exempel: 25 sin 45 Viktigt! Var noga med att specificera Deg (grader) som vinkelenhet innan du provar detta exempel. ix

12 Snabbstart 1. Tryck på o. 2. Tryck på!m SET UP vinkelenheter. för att uppvisa menyn över. 3. Tryck påcccc1 (Deg) för att specificera grader som vinkelenhet. 4. Tryck på J för att lämna menyn. 5. Tryck på o för att tömma räknaren. 6. Tryck på cf*sefw. REPETERINGSFUNKTION Tryck på d eller e för att återkalla den senast utförda beräkningen. Beräkningen återkallas så att du kan göra ändringar eller genomföra den igen i befintligt skick. Exempel: Ändra beräkningen i det senaste exemplet från (25 sin 45 ) till (25 sin 55 ) 1. Tryck på d för att uppvisa den senaste beräkningen. 2. Använd d för att flytta markören till siffran Tryck på f. 4. Tryck på w för att genomföra beräkningen på nytt. x

13 Snabbstart BERÄKNING MED BRÅKTAL Använd tangenten $ för att mata in bråktal i beräkningen. Symbolen { används för att avskilja delarna i bråktalet. Exempel: 1 15 / / 9 1. Tryck på o. 2. Tryck på b$bf$ bg+dh$ jw. Anger 6 7 / 144 Omvandling av blandat bråk till oegentligt bråk Kontrollera att ett blandat bråk visas på skärmen och tryck på! d/c $för att omvandla det till ett oegentligt bråk. Tryck åter på! d/c $ för att omvandla det tillbaka till ett blandat bråk. Omvandling av ett bråk till ett decimaltal Kontrollera att ett bråk visas på skärmen och tryck på M för att omvandla det till dess decimala motsvarighet. Tryck åter på M för att omvandla det tillbaka till ett bråk. xi

14 Snabbstart EXPONENTER Exempel: , Tryck på o. 2. Tryck på bcfa*c.ag. 3. Tryck på M för att uppvisa indikeringen ^ på skärmen. 4. Tryck på f. ^5 på skärmen anger att 5 är en exponent. 5. Tryck på w. xii

15 GRAFISKA FUNKTIONER Snabbstart Kapaciteten för grafritning hos denna räknare gör det möjligt att rita komplexa grafer med antingen rektangulära koordinater (horisontell axel: x ; vertikal axel: y) eller polära koordinater (vinkel: θ ; avstånd från utgångsläget: r). Exempel 1: Rita en graf över Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på m. 2. Använd d, e, f och c för att framhäva GRAPH och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. v(v+b) (v-c)w 4. Tryck på 6 (DRAW) eller wför att rita grafen. Exempel 2: Bestäm rötterna av Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på! 5 (G-Solv). 1 xiii

16 Snabbstart 2. Tryck på 1 (ROOT). Tryck på e för att få fram övriga rötter. Exempel 3: Bestäm ytan som begränsas av utgångsläget och roten X = 1 som erhålls för Y = X(X + 1)(X 2) 1. Tryck på!5 (G-Solv) Tryck på 6 (g) Tryck på 3 ( dx). 4. Använd d för att flytta markören till platsen där X = 1 och tryck sedan på w. Använd sedan e för att flytta markören till platsen där X = 0 och tryck sedan på w för att mata in integreringsomfånget, vilket skuggas på skärmen. xiv

17 DUBBELGRAF Snabbstart Denna funktion gör att du kan dela in skärmen i två delar och uppvisa två grafer på samma skärm. Exempel: Rita följande två grafer och bestäm skärningspunkterna. Y1 = X(X + 1)(X 2) Y2 = X + 1,2 1. Tryck på!zcc1(grph) för att specificera Graph för dubbelskärmsinställning Tryck på J och mata sedan in de två funktionerna. v(v+b) (v-c)w v+b.cw 3. Tryck på 6 (DRAW) eller w för att rita graferna BOXZOOM Använd denna funktion för att specificera en yta av grafen som ska förstoras. 1. Tryck på!2 (Zoom) 1 (BOX). 2. Använd d,e,f och cför att flytta markören till den ena hörnan av den önskade ytan och tryck sedan på w. xv

18 Snabbstart 3. Använd d,e,f och cför att flytta markören på nytt. En ruta visas nu på skärmen. Flytta markören så att rutan innesluter ytan du vill förstora. 4. Tryck på w. Den förstorade ytan visas nu på den inaktiva skärmen (höger sida). DYNAMISK GRAF Denna funktion gör det möjligt att se hur formen på en graf förändras efter hand som värdet för en av koefficienterna i dess funktion ändras. Exampel: Rita grafer när värdet för koefficient A i följande funktion ändras från 1 till 3. Y = AX 2 1. Tryck på m. 2. Använd d, e, f och c för att framhäva DYNA och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. aavxw xvi

19 Snabbstart 4. Tryck på 4 (VAR)bw för att ge koefficient A grundvärdet Tryck på 2 (RANG) bwdwb wför att specificera intervall och ökningssteg för förändringen av koefficient A Tryck på J. 7. Tryck på 6(DYNA) för att starta ritning av dynamisk graf. Graferna ritas 10 gånger. xvii

20 Snabbstart TABELLFUNKTION Tabellfunktionen gör det möjligt att framställa en lösningstabell efter hand som olika värden tilldelas variablerna i en funktion. Exempel: Skapa en siffertabell för följande funktion. 1. Tryck på m. Y = X (X+1) (X 2) 2. Använd d, e, f och cför att framhäva TABLE och tryck sedan på w. 3. Mata in formeln. v(v+b) (v-c)w 4. Tryck på 6(TABL) eller wför att framställa siffertabellen. Läs vidare och utforska vilka ytterligare egenskaper som räknaren har att erbjuda! xviii

21 Att observera Samtliga delar i räknaren är precisionstillverkade. Ta inte isär räknaren. Tappa inte räknaren. Utsätt inte heller räknaren för kraftiga stötar. Förvara inte räknaren på platser där den utsätts för värme, fukt och/eller damm. Det kan hända att det tar längre tid i anspråk innan svaren visas i teckenfönstret när räknaren utsätts för kyla. Det kan då också hända att räknaren inte fungerar alls. Räknaren kommer att fungera på normalt sätt så fort dess temperatur har stigit till normal temperatur. Under pågående, interna räkneoperationer visas ingenting alls i teckenfönstret samtidigt som tangenterna inte kan tryckas in. Observera teckenfönstret vid tangenternas intryckning för att vara säker på att tangenterna trycks in på korrekt sätt. Huvudbatterierna måste bytas ut efter senast 2 år, oberoende av hur mycket räknaren används. Låt aldrig urladdade batterier ligga kvar i batterifacket. Batterierna kan läcka, vilket skadar räknaren. Håll batterier utom räckhåll för småbarn. Kontakta omedelbart en läkare om ett batteri råkar sväljas. Använd inte flyktiga vätskor, som t.ex. lösningsmedel och bensin, för att rengöra räknaren. Torka räknaren med en mjuk, torr trasa eller en trasa som fuktats i mild diskmedelslösning och kramats ur. Undvik att repa skärmen genom att torka av den ytterst försiktigt. Varken tillverkaren eller de lokala representanterna åtar sig något som helst ansvar för krav på skadeersättning, som ställs av ägaren eller någon annan person, för skador, utgifter, förlorade vinster, besparingar och liknande på grund av förlust av data och/eller formler som uppstått vid felfunktioner, reparation och/eller batteribyte. Ägaren måste förvara datauppgifterna i form av anteckningar eller på annat lämpligt sätt för att skydda sig mot datauppgifternas radering. Gör dig inte av med urladdade batterier, isärtagna delar, som t.ex. teckenfönstret med flytande kristaller och liknande, genom att elda upp dem. Byt ut huvudbatterierna så fort som möjligt när varningen Low battery! för låg batterispänning visas i teckenfönstret. Kom ihåg att slå av strömmen före batteribytet. Det kan hända att minnesinnehållet skadas eller att tangenterna inte fungerar när räknaren utsätts för kraftiga elektrostatiska stötar. Nollställ i detta fall räknaren för att tömma minnet och återgå till normal tangentfunktion. Om räknaren av någon anledning börjar uppträda underligt ska du trycka in knappen P på räknarens baksida med ett tunnt, spetsigt föremål. Tänk dock på att denna åtgärd raderar all data i räknarens minne. Observera att, om räknaren utsätts kraftiga vibrationer eller kraftig stöt under pågående exekvering, kan det hända att exekveringen avbryts eller att minnesinnehållet skadas. Det kan uppstå störningar vid TV- och/eller radiomottagning när räknaren används nära en TV och/eller radio. Läs om de lämpliga kapitlen i bruksanvisningen, när det uppstår fel, för att kontrollera att felet inte beror på låg batterispänning, fel vid uppgifters/formlers inmatning och/eller tillvägagångssättet innan du antar att det är fel på räknaren. xix

22 Reservkopior bör tas av alla viktiga data! Den stora minneskapaciteten hos apparaten gör det möjligt att förvara stora mängder data. Observera att låg batterispänning eller felaktig isättning av batterierna kan förändra eller totalt förstöra minnesinnehållet. Data kan också påverkas av starka elektromagnetiska urladdningar eller starka stötar. Eftersom denna räknare använder sig av ledigt minne som arbetsområde för dess interna beräkningar, kan det var lämpligt att ständigt lämna 1 eller 2 kbytes av minnet ledigt (oanvänt). Observera att CASIO Computer Co., Ltd. inte påtar sig något som helst ansvar för direkta eller indirekta förluster i samband med användning av denna produkt. CASIO Computer Co., Ltd. påtar sig inte heller något ansvar för förluster åsamkad tredje man i samband med användning av denna produkt. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Det är förbjudet utan tillverkarens skriftliga medgivande att i någon form återge några delar av denna bruksanvisning. Tillbehören som beskrivs i kapitel 21 i denna bruksanvisning är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Kontakta närmaste CASIO-handlare eller distributör för att höra efter vad som finns tillgängligt i ditt område. xx

23 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

24 Innehåll Att lära känna räknaren Läs detta först! Tangentmarkeringar Att välja ikoner och gå in i lägen Bildskärmen Kontrastjustering När problem uppstår flera gånger Kapitel 1 Grundläggande användning Innan räkningen påbörjas Minne Alternativmenyn (OPTN) Variabeldatamenyn (VARS) Programmenyn (PRGM) Kapitel 2 Manuella beräkningar Grundläggande beräkningar Specialfunktioner Funktionsberäkningar Kapitel 3 Numeriska beräkningar Före beräkning Differentialräkning Räkning med kvadratiska differentialer Räkning med integraler Beräkning av maximi/minimivärde Summaberäkningar (Σ) Kapitel 4 Komplexa tal Före beräkning av ett komplext tal Att utföra beräkning av komplexa tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal med heltal Före beräkning med binära, oktala, decimala eller hexadecimala tal med heltal Val av talsystem Aritmetiska operationer Negativa värden och bitvisa operationer Kapitel 6 Matrisräkning Före matrisräkning Matriscelloperationer Modifiering av matriser med matriskommandon Matrisräkning xxii

25 Innehåll Kapitel 7 Ekvationsräkning Före ekvationsräkning Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Kvadratiska och tredjegradsekvationer Lösningsräkning Om fel inträffar Kapitel 8 Grafritning Före ritning av en graf Inställningar för tittfönstret (V-Window) Graffunktionsoperationer Grafminnet Manuell grafritning Övriga grafritningsfunktioner Bildminnet Grafbakgrund Kapitel 9 Graflösning Innan graflösning används Analys av en funktionsgraf Kapitel 10 Skissfunktion Innan skissfunktionen används Grafritning med skissfunktionen Kapitel 11 Dubbelgraf Innan dubbelgraf används Specificering av tittfönsterparametrar för vänster och höger sida Ritning av en graf på den aktiva skärmen Visning av en graf på den inaktiva skärmen Kapitel 12 Graf-till-tabell Före användning av graf-till-tabell Användning av graf-till-tabell Kapitel 13 Dynamisk graf Före användning av dynamisk graf Lagring, redigering och val av funktioner för dynamisk graf Ritning av en dynamisk graf Användning av minnet för dynamisk graf Tillämpningsexempel för dynamisk graf Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Före grafritning av en konisk sektion Grafritning av en konisk sektion Grafanalys för koniska sektioner xxiii

26 Innehåll Kapitel 15 Tabell & graf Före användning av tabell & graf Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell Redigering och radering av funktioner Redigering av tabeller och grafritning Kopiering av en tabellspalt till en lista Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Före användning av funktionen för rekursionstabell och graf Inmatning av en rekursionsformel och framställning av en tabell Redigering av tabeller och grafritning Kapitel 17 Listfunktion Listdatalänkning Listoperationer Redigering och omplacering av listor Hantering av listdata Aritmetiska beräkningar med listor Skiftning mellan listfiler Kapitel 18 Statistikgrafer och beräkningar Före statistikräkning Exempel på statistikräkning med parade variabler Beräkning och grafritning av statistikdata med en variabel Beräkning och grafritning av statistikdata med parade variabler Att utföra statistikräkning Tester Konfidensintervall Fördelning Kapitel 19 Finansiell räkning Innan finansiell räkning utförs Räkning av enkel ränta Räkning av ränta på ränta Värdering av investering Amortering av ett lån Omvandling mellan procentuell ränta och effektiv ränta Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal Räkning med dag/datum Kapitel 20 Programmering Före programmering Programmeringsexempel xxiv

27 Innehåll 20-3 Avlusning av program Att beräkna antalet bytes som ett program använder Sekretessfunktion Att söka efter en fil Att söka efter uppgifter inom ett program Redigering av filnamn och programinnehåll Att radera ett program Användbara programkommandon Kommandoreferenser Visning av text Att använda beräkningsfunktioner i program Kapitel 21 Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Innan du utför datakommunikation Att sända data Skärmöverföring Att observera angående datakommunikation Kapitel 22 Programbibliotek Primfaktoranalys Största gemensamma mått t-testvärde Cirkel och tangenter Rotation av bild Bilagor Bilaga A Nollställning av räknaren Bilaga B Strömförsörjning Bilaga C Felmeddelanden Bilaga D Inmatningsomfång Bilaga E Tekniska data Index Kommandoindex Register över tangenterna Programlägets kommandolista xxv

fx-7400g PLUS Instruktionshäfte RCA

fx-7400g PLUS Instruktionshäfte RCA Sw fx-7400g PLUS Instruktionshäfte RCA500501-1 http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000 Kapitel 1 Läs detta först! Symbolerna i denna bruksanvisning anger följande meddelanden. : Viktiga anmärkningar : Anmärkningar Sid. 000 : Referenssidor Kapitel 1 1. Hur du använder huvudmenyn Huvudmenyn

Läs mer

Att lära känna räknaren

Att lära känna räknaren Getting Acquainted Read This First! Att lära känna räknaren Läs detta först! Angående detta instruktionshäfte ufunktionstangenter och menyer Många av operationerna som räknaren utför kan exekveras med

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan din Power Graphic enhet och en annan CASIO Power Graphic enhet som kan anslutas med extra

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Kapitel Ekvationsräkning

Kapitel Ekvationsräkning Kapitel Ekvationsräkning Din grafiska räknare kan lösa följande tre typer av beräkningar: Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Högregradsekvationer (kvadratiska, tredjegrads) Lösningsräkning

Läs mer

11-1 Innan dubbelgraf används

11-1 Innan dubbelgraf används Kapitel Dubbelgraf Funktionen för dubbelgraf gör att du kan dela upp skärmen i två halvor och därmed titta på två olika grafer samtidigt. Detta ger dig möjlighet att jämföra och analysera graferna i detalj.

Läs mer

8-1 Före ritning av en graf

8-1 Före ritning av en graf Kapitel Grafritning En samling effektiva grafritningsverktyg plus en stor skärm på 127 63 punkter gör det möjligt att rita ett flertal olika funktionsgrafer snabbt och enkelt. Denna räknare kan rita följande

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

fx-9860g Slim Maskinvara

fx-9860g Slim Maskinvara Sw fx-9860g Slim Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Företags- och produktnamn som används i detta

Läs mer

Kapitel. Grundläggande användning

Kapitel. Grundläggande användning Kapitel 1 Grundläggande användning 1-1 Innan räkningen påbörjas 1-2 Minne 1-3 Alternativmenyn (OPTN) 1-4 Variabeldatamenyn (VARS) 1-5 Programmenyn (PRGM) 1-1 Innan räkningen påbörjas Använd uppsättningsskärmen

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Denna räknare kan utföra följande operationer som innefattar olika talsystem. Talsystemsomvandling Aritmetiska operationer Negativa

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Kort introduktion till Casio fx-9750 GII. Knappsats

Kort introduktion till Casio fx-9750 GII. Knappsats Kort introduktion till Casio fx-9750 GII Knappsats För ytterligare information kontakta Viweka Palm Viweka.palm@casio.se Tel 08-442 70 25 1 De vanligaste programmen: RUN- MAT Vanliga beräkningar och matrisberäkning

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation Detta kapitel beskriver överföring av program mellan två grafiska räknare från CASIO med hjälp av den medföljande anslutningskabeln. Denna kabel kan också användas för att ansluta

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus

Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus Grundläggande hantering i COMP-läge Användningslägen COMP (w1): Enkla beräkningar, slumptal, kombinatorik STAT (w2): Statistik och regressionsberäkning

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SVENSKA Borttagning

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 Digitala övningar med TI-8 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 digitala övningar med TI-8 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel kan

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Kapitel. 6-1 Före matrisräkning 6-2 Matriscelloperationer 6-3 Modifiering av matriser med matriskommandon 6-4 Matrisräkning

Kapitel. 6-1 Före matrisräkning 6-2 Matriscelloperationer 6-3 Modifiering av matriser med matriskommandon 6-4 Matrisräkning Kapitel Matrisräkning 26 matrisminnen (A t.o.m. Z) plus ett matrissvarsminne (MatAns) kan användas för att utföra följande matrisoperationer. Addition, subtraktion, multiplikation Räkning med skalär multiplikation

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

KL-750. Bruksanvisning

KL-750. Bruksanvisning KL-750 Bruksanvisning Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål,

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR Tiden anges med visarna för timmar, minuter och sekunder Datum anges med visaren för datum Veckodagen anges med visaren för veckodag Visaren för 24-timmarsformatet anger timmen

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan.

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. Kapitel Differentialekvationer Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. 3 Differentialekvationer av första ordningen Linjära differentialekvationer av

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Kan pitch på CASIO FX- CG20 ge oss någon glädje?

Kan pitch på CASIO FX- CG20 ge oss någon glädje? NR 2-2014 20:e årgången Kan pitch på CASIO FX- CG20 ge oss någon glädje? LITE KORT OM TVÅ AV CASIOS TEKNISKA RÄKNARE. Av Bjørn Bjørneng Av: Tor Andersen UPPDATERINGAR. Nya operativsystem klara för nedladdning.

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång

Kapitel 1: Komma igång Kapitel 1: Komma igång 1 Innan du börjar använda TI.92...2 Utföra beräkningar...4 Plotta en funktion...7 Konstruera geometriska objekt...9 I det här kapitlet får du hjälp med att snabbt komma igång med

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kapitel. Numeriska beräkningar

Kapitel. Numeriska beräkningar Kapitel 3 Numeriska beräkningar 3-1 Före beräkning 3-2 Differentialräkning 3-3 Räkning med kvadratiska differentialer 3-4 Räkning med integraler 3-5 Beräkning av maximi/minimivärde 3-6 Summaberäkningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Kapitel. Programmering

Kapitel. Programmering Kapitel Programmering 20-1 Före programmering 20-2 Programmeringsexempel 20-3 Avlusning av program 20-4 Att beräkna antalet bytes som ett program använder 20-5 Sekretessfunktion 20-6 Att söka efter en

Läs mer

Laboration 1: Linjär algebra

Laboration 1: Linjär algebra MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för teknikstudier MA119A VT 2010, Yuanji Cheng Viktigt information om labb Vid laborationen gäller följande: 1. Labben görs i grupp av två studenter, och redovisningsuppgifterna

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

Lösa ekvationer på olika sätt

Lösa ekvationer på olika sätt Lösa ekvationer på olika sätt I denna aktivitet ska titta närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt. I kurserna lär du dig att lösa första- och andragradsekvationer exakt med algebraiska metoder.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

KL-C500. Instruktionshäfte

KL-C500. Instruktionshäfte KL-C500 Instruktionshäfte Viktiga säkerhetsföreskrifter Observera noga följande säkerhetsföreskrifter innan etikettskrivaren tas i bruk för första gången. Förvara dessa säkerhetsföreskrifter och andra

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Användarmanual Megaspin S

Användarmanual Megaspin S Användarmanual Megaspin 200-2+S Med och utan automatisk inläsning av diameter och avstånd. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

Läs mer

Läsanvisningar till kapitel 6 i Naturlig matematik. Avsnitt 6.6 ingår inte.

Läsanvisningar till kapitel 6 i Naturlig matematik. Avsnitt 6.6 ingår inte. Läsanvisningar till kapitel 6 i Naturlig matematik Avsnitt 6.6 ingår inte. Avsnitt 6.1 Detta avsnitt illustrerar hur sekanten övergår i en tangent genom att den ena skärningspunkten rör sig mot den andra.

Läs mer

Matematik 1 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 1 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 1 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 1 digitala övningar med TI-82 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2 Algebra & Ekvationer Algebra & Ekvationer Parenteser En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Förenkla uttrycket 42 9. 42 9 4 2 4 9 8 36

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Fråga 3: Räknaren är på men min skärm är blank. Allmänt Fråga 1: Jag vill avsluta/rensa/komma ut från det jag håller på med

Fråga 3: Räknaren är på men min skärm är blank. Allmänt Fråga 1: Jag vill avsluta/rensa/komma ut från det jag håller på med Allmänt Fråga 1: Jag vill avsluta/rensa/komma ut från det jag håller på med Fråga 3: Räknaren är på men min skärm är blank. Svar 1: Pröva följande alternativ: Tryck C Tryck yî Tryck o eventuellt följt

Läs mer

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Sw fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Angående detta instruktionshäfte

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

http://edu.casio.com http://world.casio.com/manual/calc CASIO Webbsida för Global Utbildning Bruksanvisningen finns på flera språk på hemsidan

http://edu.casio.com http://world.casio.com/manual/calc CASIO Webbsida för Global Utbildning Bruksanvisningen finns på flera språk på hemsidan Sw fx-9860gii SD (Version 2.09) fx-9860gii (Version 2.09) fx-9860g AU PLUS (Version 2.09) fx-9750g (Version 2.04) fx-7400g (Version 2.04) Programvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning

Läs mer