Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter."

Transkript

1 Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

2 Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator som är utvecklad för att vara ett flexibelt sätt att använda sjökort. 88 SEA är utvecklad för att ge dig all funktionalitet du behöver för att navigera på sjön med en navigator du alltid har med dig. 88 SEA är alltid vid din sida. 88 SEA kräver ingen anslutning till mobilnätet för att fungera och kostar ingenting att använda. Det enda du behöver är en fungerande GPS-anslutning, vilket innebär att 88 SEA är helt operatörsoberoende. OBSERVERA! 88 Degrees North köper in all sjökortsdata från Sjöfartsverket. Både 88 SEA och sjökorten är ett hjälpmedel vid navigation och inte något precisionsinstrument. Sjökortens redovisning av verkligheten kan i många avseenden vara felaktig. Som användare av 88 SEA är du medveten om att felaktigheter och brister kan förekomma i både 88 SEA och dess sjökort, samt att du inte enbart ska navigera med hjälp av dessa. 88 Degrees North lämnar ingen garanti eller ersättning för effekter och konsekvenser som är ett resultat av användningen av 88 SEA. 88 Degrees North förbehåller sig för att fel i text och funktionsbeskrivningar kan förekomma. 2

3 Komma igång! Vad som behövs! För att kunna använda 88 SEA för iphone behöver du en iphone med en inbyggd GPS-mottagare. OBSERVERA! Mobiltelefonen är en elektronisk produkt och är i regel fukt och vattenkänslig. Använd därför telefonen i enlighet med tillverkarens anvisningar. TIPS! För att skydda din telefon finns praktiska mobilpåsar att köpa som skyddar telefonen mot fukt och vatten. Köp och ladda ner 88 SEA Skapa ett konto För att köpa applikationer till en iphone måste du skapa ett konto. Du kan göra detta på datorn i programmet itunes, som automatiskt installeras första gången du ansluter telefonen till datorn. I menyn Affär väljer du Skapa konto och följer anvisningarna. Om du väljer att skapa ett konto direkt i telefonen trycker du på ikonen för App Store, väljer Skapa konto och följer anvisningarna. Köp och ladda ner 88 SEA direkt i din iphone För att köpa 88 SEA för iphone direkt i telefonen följer du beskrivningen nedan. 1. Klicka på ikonen för App Store 2. Välj Sök i den nedre menyn 3. Skriv 88 SEA i sökfältet och klicka på Sök 4. Välj 88 SEA i sökresultatet 5. Klicka på Köp nu 6. Logga in på ditt konto 7. Välj Installera 88 SEA installeras nu automatiskt på din telefon. OBSERVERA! När du köper 88 SEA laddas enbart mjukvaran ner. Första gången du öppnar den laddas sjökorten ner. För att kunna ladda ner sjökorten kräver Apple att du har uppkoppling mot ett trådlöst nätverk för datamängd som är större än 20 MB TIPS! Sätt i sladden under nedladdningen så att batteriet inte tar slut. Köp och ladda ner 88 SEA via dator För att köpa 88 SEA för iphone via dator följer du beskrivningen nedan. 1. Öppna itunes (itunes installeras automatiskt första gången du ansluter telefonen till datorn) 2. Gå till itunes Store i den vänstra kolumnen 3. Sök på 88 SEA i sökfältet längst upp till höger 4. Välj 88 SEA i sökresultatet 5. Klicka på Köp (Buy App) 6. Logga in på ditt konto 88 SEA laddas nu ner till din dator. För att få 88 SEA till din telefon behöver du synkronisera program i itunes. Detta gör du genom att klicka på din telefon i vänsterkolumnen. Välj därefter Program-fliken längst upp och kontrollera att Synkronisera Program och 88 SEA är ikryssade. Välj därefter att synkronisera telefonen genom att antingen klicka på knappen Synkronisera längst ner till höger på program-fliken eller genom att högerklicka på din telefon i den vänstra kolumnen och välja Synkronisera. 3

4 En värld full av navigation Grundvyn I grundvyn, som visas automatiskt när 88 SEA öppnats ser du sjökort över hela Sveriges kust, inklusive Göta Älv, Vänern, Vättern, Göta Kanal, Mälaren och Hjälmaren. Sjökortsdatan kommer från Sjöfartsverket och deras symboler används. Se din position För att aktivera GPS-mottagaren trycker du på hålkorset längst till vänster i den nedre menyn. Tänk på att det ibland kan ta lite tid innan telefonen hittar GPS-positionen. När telefonen erhåller din position visas den automatiskt i form av en röd prick i nedre delen av skärmen. Den röda tonade cirkeln runt GPS-pricken visar GPS:ens noggrannhet. När en vit tryckvåg pulserar runt pricken är GPS-signalens noggrannhet bra. OBSERVERA! GPS-signalen påverkas av sin omgivning. Se därför till att ha fri sikt mellan telefon och himmel och sitt inte inne i båten och navigera. Exempelvis kan moln, regn, dimma och fysiska föremål påverka GPS-signalens noggrannhet. OBSERVERA! Telefonens GPS-kontakt kan påverka funktionaliteten i 88 SEA. OBSERVERA! När du söker efter GPS-positionen första gången stänger 88 SEA automatiskt av telefonens skärmsläckare så att du hela tiden ser sjökortet tydligt på skärmen. TIPS! Om enheten inte hittar GPS-positionen, gå till Inställningar och säkerställ under Platstjänster att 88 SEA tillåts fastslå din ungefärliga position. Hastighet och riktning Längst upp i Grundvyn ser du alltid din aktuella hastighet och den riktning du färdas i, så länge du har GPS-kontakt. 88 SEA får hastigheten från telefonens GPS-mottagare. I det fall 88 SEA inte får direkt svar från GPS:en blir hastighetsangivelsen gråtonad. OBSERVERA! När du är stilla eller rör dig i låga hastigheter kan hastigheten pendla runt den aktuella hastigheten. Detta beror på GPS:en och inte på 88 SEA. Zooma och flytta sjökortet Flytta på sjökortet För att flytta sjökortet drar du det i den riktning du vill med hjälp av valfritt finger. När du får GPS-kontakt visas din position på skärmen. Allt eftersom du rör dig flyttas sjökortet och markören ligger kvar på samma plats på skärmen. OBSERVERA! Om du flyttar sjökortet under färd samtidigt som du har GPS-kontakt börjar markören att flytta sig på sjökortet. För att återgå till att markören ligger statisk och sjökortet flyttar på sig trycker du åter på hålkorset längst ner till vänster i snabbmenyn. Zooma på sjökortet För att zooma in på sjökortet sätter du två fingrar samtidigt på skärmen och drar ihop dem. För att zooma ut sätter du två fingrar samtidigt på skärmen och drar isär dem. Snabbmenyn Längst ner i grundvyn finns en snabbmeny. Nedan beskrivs menyns funktioner. 4

5 1. Anslut GPS Genom att trycka på hålkorset till vänster i menyn söker telefonen efter din aktuella position. 2. Spara Favorit/Bokmärke Genom att trycka på stjärnan faller en knappnål ner på skärmen. Om du har GPSanslutning hamnar pilen på din aktuella position. Om GPS:en inte är aktiverad hamnar nålen i mitten av skärmen. Tryck på knappnålens huvud och du kan namnge den samt välja att radera den. OBSERVERA! Vid GPS-kontakt fungerar favoriter också som en man över bord-funktion. 3. GPS-spår När enheten får GPS-kontakt och positionsmarkören visas på skärmen kan 88 SEA spela in ett så kallat GPS-spår över din färd. Genom att trycka på knappen i menyfältet kan du starta inspelningen av spåret. Du kan när du vill välja att stoppa och spara spåret som en rutt. Du kan också välja att nollställa spåret och påbörja ett nytt från din nuvarande position. OBSERVERA! När enheten precis fått GPS-kontakt kan dess exakthet pendla innan din aktuella position blir stabil. 88 SEA påbörjar därför att visa spåret först 10 sekunder från det att positionen erhålls. När en vit tryckvåg pulserar runt pricken är noggrannheten bra på GPS-signalen. Det är endast när denna tryckvåg pulserar som 88 SEA automatiskt plottar båtens GPS-spår. OBSERVERA! I det fall du skulle stänga 88 SEA under färden och sedan öppna 88 SEA igen får du frågan om du vill fortsätta på ditt tidigare GPS-spår, spara ditt tidigare GPSspår eller nollställa ditt tidigare GPS-spår. Förutsättningen för att du ska få frågan att fortsätta på ditt tidigare GPS-spår är att du inte är för långt ifrån den position du var vid när 88 SEA stängdes ner (ca 1 kilometer). Är du längre ifrån får du således bara alternativen att spara föregående GPS-spår eller att nollställa GPS-spåret. En förutsättning är också att ditt tidigare GPS-spår inte är för kort. GPS-spåret behöver vara ca 500 m för att du ska få frågan om du vill fortsätta på det tidigare spåret. 4. Visa/Dölj statistik Genom att tryck på statistikknappen visar eller döljer du statistiken för rutten. Du får uppgifter om din aktuella hastighet, din riktning, hur långt du färdats, topphastighet samt din position med koordinater. 5. Inställningar Under inställningar finns resterande funktioner som 88 SEA tillhandahåller. Se beskrivning nedan Landskapsläge Genom 88 SEA:s landskapsläge kan du själv välja om du vill använda 88 SEA med stående eller liggande skärm. 5

6 Inställningar I Inställningar kan du själv ställa in val över hur din 88 SEA ska fungera. Du kan göra följande val: 1. 2D- eller 3D-vy Genom att välja att visa sjökortet i antingen 2D- eller 3D-vy väljer du om du vill se sjökortet rakt ovanifrån eller liggande framför dig på skärmen. 2. GPS-kurs, Norr eller Kompass Genom att välja GPS-kurs visas din riktning (Heading) alltid uppåt på skärmen. Sjökortet vrider då självt på sig allt eftersom du ändrar din riktning. Väljer du Norr visas alltid sjökortet med norr uppåt. Väljer du Kompass roterar sjökortet efter telefonens inbyggda kompass. Denna funktion är endast aktiv när du har GPS-kontakt. Annars är alltid norr upp. 3. Rutter och Aktiviteter Genom att trycka på knappen Rutter och Aktiviteter startar du 88 SEA:s rutthantering. Detta innebär att du ser en lista över dina samlade rutter. Vyn är också utgångsläget för rutthanteringen. Genom att välja Redigera / Edit kan du ta bort dina sparade rutter. När du trycker på Ny Rutt hamnar du i ruttläget där du kan skapa din rutt. När du valt att skapa en rutt lägger du ut dina waypoints genom att trycka direkt på sjökortet där du vill att de ska ligga. Fortsätt att sätta ut waypoints tills rutten är klar. Därefter väljer du Spara. Skulle du ångra en eller flera waypoints trycker du waypointen och sedan på Ta bort waypoint. Du kan ta bort vilken waypoint du vill och du kan lägga till nya waypoints var du vill på rutten genom att trycka på själva rutten. När du antingen valt en befintlig rutt eller att skapa en ny rutt kan du namnge/byta namn på rutten genom att rycka på Byt namn. Vill du följa den sparade rutten trycker du Följ. Väljer du Redigera kan du lägga till eller ta bort waypoints på en sparad rutt. Du kan lägga in så många rutter du själv vill. Autorutt 88 SEA kan med hjälp av sin automatiska ruttberäkning ge förslag på rutt mellan två waypoints. Du sätter helt enkelt en waypoint där du vill starta rutten och en waypoint där du vill sluta rutten. Genom att trycka på Skapa autorutt ritar 88 SEA ut den föreslagna rutten. Du kan själv därefter redigera rutten. För att återgå till Grundvyn trycker du på Spara. 6

7 4. Sök Genom att välja Sök öppnas 88 SEA:s sökfönster. I detta fönster anger du det namn du vill söka på. Allt eftersom du söker visas träffarna direkt i en lista. Efter varje sökresultat står avståndet från din nuvarande position på sjökortet (alltså inte GPS-position) till den aktuella platsen. Detta eftersom det finns flera platser som har liknande namn. TIPS! Tänk på att inte vara för utzoomad när du gör sökningen för att enklare kunna avgöra vilket sökresultat du avser. OBSERVERA! Sökfunktionen utgår från den data som Sjöfartsverket anger på sina sjökort. Det förekommer därför mycket förkortningar av namnen. För att få resultat behöver sökningen vara identisk med det namn som finns på sjökortet. 7

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Guide för Tele P iphone app INLEDNING

Guide för Tele P iphone app INLEDNING INLEDNING Ladda ner appen från App Store Först måste man ladda ner appen. Detta gör du på App Store. (Se bild nere till vänster). Sök sedan efter Tele P och ladda ner appen. Skriv in dina inloggningsuppgifter

Läs mer

handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun

handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

förtroendevalda i Strömstads kommun

förtroendevalda i Strömstads kommun handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda iphone steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda iphone steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda iphone steg-för-steg Studiematerial Mobiltelefonen i detta studiematerial heter iphone och är av märket Apple. 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning:

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda ipad steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda ipad steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda ipad steg-för-steg Studiematerial Surfplattan i detta studiematerial heter ipad och är av märket Apple. 2014 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning:

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer