Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linjär algebra med tillämpningar, lab 1"

Transkript

1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt vid datorn och kör bokens exempel. Viktiga begrepp som tas upp på labben är: samla kommandon i M-filer arbeta i olika kataloger aritmetiska operationer matematiska funktioner, anonyma funktioner variabler och tilldelningssatser inläsning och utskrift till skärmen inläsning och utskrift till fil utskriftsformat Instuderingsuppgifter Följande instuderingsuppgifter till boken skall vara skriftligen besvarade vid labtillfället. Instuderingsuppgifter 1. Vad är en M-fil? 2. Hur kör man en M-fil? 3. Hur tolkar Matlab text som skrivs efter %-tecknet? 4. Vilket kommando ger man för att ändra arbetskatalog till C:\lab1? 5. Vad menas med att ett tal är på exponentform? Skriv och på exponentform. 6. Vid en beräkning har Matlab skrivit ut talet e+004. Hur tolkar du detta? Skriv talet med hjälp av tiopotenser. 7. Vad står Inf och NaN för? 8. Vilka är kommandona för att få de trigonometriska funktionerna i grader istället för radianer? 1

2 9. Hur inför och använder man anonyma funktioner? Ge ett exempel på en anonym funktion. 10. Vad är en variabel? 11. Vad är en tilldelningssats? 12. Vilken effekt har ett semikolon ; i slutet av en kommandorad? 13. Vad skriver man för att se vilka variabler som är definierade? 14. Hur raderar man alla variabler från datorns minne? 15. Hur skriver (sparar) man variabler till en fil? 16. Hur läser man variabler från en fil? Datoruppgifter grundläggande del 1. Linjära ekvationssystem är användbara i många sammanhang. Det linjära ekvationssystemet x+2y + z = 1 2x+5y 3z = 4 3x+4y 7z = 0 löses genom att lagra koefficienterna framför x, y och z i en matris A (vi kan använda vilket namn som helst på matrisen) där semikolon separerar de olika raderna A = [1 2 1 ; ; 3 4-7] Sedan lagrar man högerledet i en matris b b = [1 ; 4 ; 0] Lösningen fås genom att skriva (notera att snedstrecket lutar åt vänster!) x = A\b och Matlab svarar x = Lösningen är lagrad i en variabel x. För att få lösningen på rationell form ger vi kommandona format rat x 2

3 vilket ger x = -49/20 7/4-1/20 För att ställa tillbaka utskrifterna till decimaltal ger vi kommandot format short Lös ekvationssystemet 2x 2y +2z = 1 x 2y + z = 2 3x+2y + z = 1 för hand och visa uträkningen på labben. Lös sedan systemet med Matlab och omvandla lösningen till rationell form. Kontrollera att det blev rätt. Ställ sedan tillbaka så att tal visas i decimalform. 2. (a) Aktivera editorn i Matlab eller Octave och skriv in kommandona i exempel 1.5 i läroboken. Var noga så att det inskrivna blir exakt som det står i exemplet. Text efter %-tecknet behöver inte skrivas in. Spara M-filen som summa.m. Kör M-filen genom att skriva summa i kommandofönstret. (b) Gå in i editorn igen och ändra så att summan s = beräknas. Observera att du måste spara ändringen i M-filen genom att på nytt klicka på disketten i verktygsfältet. Kör M-filen genom att skriva summa i kommandofönstret. Kontrollera att den beräknade summan blev rätt. Skriv ner och visa hur du beräknar summan för hand. Titta här om du glömt hur man beräknar summan 3. Skriv följande matematiska uttryck i Matlab. (a) (b) e 2 tan( 5) (c) ln(6) (d) sin 2 (π/2) (e) sin((π/2) 2 ) (f) 5 1/3 (g) log 10 (8) (h) e 6 11/5 (i) sin(45 o ) (j) arcsin(1/2) 4. Använd prioritetsreglerna i avsnitt 2.2 för att bestämma vilka värden man får från följande uttryck. Skriv ner och förklara hur du räknade ut värdena. Du skall inte köra Matlab eller Octave utan skriva ned och förklara hur man tolkar uttrycken. Du skall visa upp det handräknade svaret! Du inser genom denna övning att det är viktigt att använda parenteser vi beräkningar på dator. Misstag med parenteser är en av de viktigaste misstagen vid programmering. (a) 4/2*3 (b) 5/4/5*6 (c) (5/4)/(5*2) (d) 9^1/2 (e) 9^(1/2) (f) 2*3/2^2 3

4 5. I många tillämpningar behöver man bestämma vinkeln θ mellan vektorn (x,y) och x- axeln. Rita in vektorerna nedan i ett koordinatsystem. Bestäm sedan vinkeln i grader med hjälp av miniräknare. Kontrollmät med gradskiva. Du skall visa upp dina räkningar på labben. Har du glömt hur man gör beräkningen studera då kapitel 10 i Överbryggningskurs i matematik del I som ligger på it slearning. Kontrollera dina värden genom att använda kommandot atan2(y,x). Vinkeln från atan2 ges i radianer. Omvandla vinkeln till grader. Obs, obs, när du använder atan2 skall y-koordinaten skrivas in före x-koordinaten. (a) (x,y) = ( 1,1) (b) (x,y) = 3 ( 2, 1 2 ) (c) (x,y) = (3,7) (x,y) θ Figur 1: Vektor med komponenter (x,y). 6. Vinklar kan mätas i radianer, grader och gon (nygrader). Ett varv motsvaras av 400 gon. Inom lantmäteriet och även byggsektorn använder man gon och i kursen Markbyggnad/mätningsteknik kommer du att arbeta vidare med detta vinkelbegrepp. Använd anonyma funktioner och definiera sinus- och cosinusfunktioner där argumenten ges i gon. Du kan lämpligen kalla dina funktioner sing och cosg. Testa dina funktioner och verifiera att sinusvärdet och cosinusvärdet för 100 gon blir 1 respektive Använd anonyma funktioner och definieraf(x) = sin(x). Verifiera numeriskt attf(x) 1 x då x 0 genom att beräkna funktionsvärdet för x = 0.1, 0.01, 0.001, , Beskriv med ord hur Matlab eller Octave uppfattar kommandot x = 2*x Om talet 2 ligger lagrat i x förekommandot, vilket värde ligger lagrat i x efter kommandot? 9. Skriv följande M-fil x = input( Ange ett värde på x ) y = sqrt(x); disp( Roten av x-värdet är ) disp(y) Spara den som test.m. Kör M-filen genom att skriva test vid kommandopromptern. Skriv sedan in ett värde på x. Vad händer om man skriver in ett negativt värde? 4

5 10. Vi har 10 observationer enligt nedan x x Skriv ett program som ber dig mata in datavärdena med hjälp av kommandot input och som lagrar värdena i en vektor med namn x. Vidare skall ditt program beräkna medelvärde, median och standardavvikelse av de inmatade data. Resultat skall skrivas ut snyggt och prydligt med förklarande text och med användande av kommandot fprintf. Medelvärde, median och standardavvikelse skall skrivas ut med två decimaler. 11. I Matlab och Octave måste kunna spara arbetsdata till fil. På samma sätt måste man enkelt kunna läsa in data som ligger lagrade på fil. Detta görs med kommandona load and save. Mata in talen x = 2 och y = 5. Använd kommandot save och spara x och y i en binär fil med namnet variabler.mat. Radera variablerna genom att använda kommandot clear all. Läs in x och y med kommandot load och kontrollera att du fick tillbaka dina ursprungliga variabler. Datoruppgifter fördjupningsdel 1. Att kunna beräkna kvoten resten vid heltalsdivision är användbart i många praktiska sammanhang. Betrakta heltalsdivisionen Kvoten är 3 och fås i Matlab genom floor(16/5). Resten vid divisionen är 1 och fås som mod(16,5). Betrakta heltalsdivisionen Kvoten är 19 och fås i Matlab genom floor(138/7). Resten vid divisionen är 5 och fås som mod(138,7) ( se vidare exempel 2.3 (e) i Matlabboken). Använd kvot och rest för att lösa nedanstående uppgift Murstenar till ett bygge kommer på lastpallar med lastbil. En lastbil tar 20 pallar och varje pall innehåller 1440 stenar. Till bygget behövs stenar. Hur många fulla lastbilar, överblivna pallar och lösa stenar motsvarar detta? Skriv ner din lösning 2. I filen tempvekt.mat, vilken kan laddas ner från kursens it slearningsida, finns vektorn Tvekt med uppmätta temperaturvärden under 23 år för en väderstation i Skåne. Överför filen tempvekt.mat från it slearning och lagra den i lämplig katalog. Läs sedan vektorn Tvekt från filen tempvekt.mat med hjälp av kommandot load. Kontrollera att inläsningen blev korrekt genom att ge kommandot whos. Du skall nu se att där finns en vektor med det angivna namnet. (a) Rita ett histogram med 20 klasser över data. Är data normalfördelad? Varför eller varför inte? (b) Beräkna och skriv ut årsmedeltemperaturen med hjälp av kommandot fprintf. Bestäm själv hur många decimaler som det kan vara lämpligt att ha med i utskriften. 5

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Starta gärna en dagbok genom att ge kommandot diary lab1. Skriv in alla beräkningar som efterfrågas i uppgifterna i dagboken. Glöm inte diary off om det skrivna

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok Denna handbok avser TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition programvara version 2.55MP. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides.

Läs mer

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Andreas Axelsson Vi beskriver här de grundläggande teknikerna för att lösa icke-linjära ekvationssystem. Detta är en nödvändig kunskap för att kunna lösa diverse

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.

Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18. Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.1 Delkapitlet introducerar en del terminologi och beteckningar som används.

Läs mer

Datorövning 2 Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Datorövning 2 Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Dator- och Elektroteknik 08/ Thomas Munther Datorövning 2 Matlab/Simulink i Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Laborationen förutsätter en del förberedelser

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Liten MATLAB introduktion

Liten MATLAB introduktion Liten MATLAB introduktion Denna manual ger en kort sammanfattning av de viktigaste Matlab kommandon som behövs för att definiera överföringsfunktioner, bygga komplexa system och analysera dessa. Det förutsätts

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer