fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)"

Transkript

1 Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA V07

2 Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands för framtida referens. CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 Innehåll SVENSKA Innan räknaren tas i bruk... 2 klägen... 2 Räkning med matematiska uttryck och redigeringsfunktioner... 3 kkopiering av repeteringsminnet... 3 kminnet CALC... 4 kfunktionen SOLVE... 4 Räkning med vetenskapliga funktioner... 5 kinmatning av tekniska symboler... 5 Räkning med komplexa tal... 7 kräkning med absoluta värden och argument... 7 kvisning av rektangulär form polär form... 8 kkonjugat av ett komplext tal... 8 Räkning med Base-n... 9 Statistikräkning Normalfördelning Differentialräkning Integrationsräkning Strömförsörjning Tekniska data Anlita Instruktionshäfte för fx-95ms/fx-100ms/fx-115ms/ fx-570ms/fx-991ms för närmare detaljer om följande poster. Borttagning och fastsättning av räknarens fodral/ Säkerhetsföreskrifter/ Hanteringsföreskrifter/ Tvåradig bildskärm/ Innan räknaren tas i bruk (utom för Lägen )/ Grundläggande beräkningar/ Minnesräkning/ Räkning med vetenskapliga funktioner/ Ekvationsräkning/ Statistikräkning/ Teknisk information Sw-1

4 Innan räknaren tas i bruk k Lägen Innan en beräkning startas måste du gå in i rätt läge såsom framgår av tabellen nedan. Nedanstående tabell visar lägen och nödvändiga operationer för modellerna fx-100ms och fx-115ms. Lägen för fx-100ms och fx-115ms För denna typ av Utför denna För att gå in beräkning: tangentoperation: i detta läge: Grundläggande aritmetisk beräkning F 1 COMP Räkning med komplexa tal F 2 CMPLX Standardavvikelse F F 1 SD Regressionsräkning F F 2 REG Räkning med Base-n F F 3 BASE Lösning av ekvationer F F F 1 EQN Fler än tre tryck på tangenten F uppvisar ytterligare uppställningsskärmar. Uppställningsskärmarna beskrivs i närmare detalj i de avsnitt där de faktiskt används för att ändra räknarens uppställningar. Läget du behöver gå in i för att utföra den aktuella beräkningen anges i huvudtiteln för varje avsnitt i detta instruktionshäfte. Exempel: Räkning med komplexa tal CMPLX Anm.! Tryck på A B 2(Mode) = för att återställa läget och uppställningarna till de som gäller som grundinställning. Räkneläge: COMP Vinkelenhet: Deg Exponentvisningsformat: Norm 1, Eng OFF Visningsformat för komplexa tal: a+bi Bråkvisningsformat: a b /c Decimaltecken: Dot (punkt) Lägesindikeringarna visas på den övre delen av skärmen, utom indikeringarna BASE, som visas i exponentdelen på skärmen. Sw-2

5 Tekniska symboler slås av automatiskt när räknaren ställs i läget BASE. Det går inte att ändra vinkelenhet eller andra inställningar för visningsformat (Disp) när räknaren står i läget BASE. Lägena COMP, CMPLX, SD och REG kan användas i kombination med inställningen för vinkelenhet. Kontrollera noga gällande räkneläge (SD, REG, COMP, CMPLX) och vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) innan en beräkning påbörjas. Räkning med matematiska uttryck och redigeringsfunktioner COMP Använd tangenten F för att gå in i läget COMP när du vill utföra räkning med matematiska uttryck eller redigera uttrycken. COMP... F 1 k Kopiering av repeteringsminnet Denna funktion gör det möjligt att återkalla flera uttryck från repeteringsminnet och sammanbinda dessa som flersatsformler på skärmen. Exempel: Repeteringsminnets innehåll: Flersatsformel: 4 + 4:5 + 5:6 + 6 Använd [ och ] för att visa uttrycket Tryck på A [(COPY). Det går också att redigera uttrycken på skärmen och utföra andra operationer med flersatsformler. Se avsnittet Flersatsformler i det separata Instruktionshäfte för närmare detaljer. Enbart uttrycken i repeteringsminnet med början från det nu uppvisade uttrycket och vidare till det sista uttrycket kopieras. Inget före det uppvisade uttrycket kopieras. Sw-3

6 k Minnet CALC COMP CMPLX Minnet CALC gör det möjligt att temporärt lagra ett matematiskt uttryck som du behöver utföra flera gånger med hjälp av olika värden. Du kan återkalla ett lagrat uttryck, mata in värden för dess variabler och beräkna ett nytt resultat snabbt och enkelt. Det går även att lagra ett enskilt matematiskt uttryck med upp till 79 steg. Tänk på att minnet CALC endast kan användas i lägena COMP och CMPLX. Variabelinmatningsskärmen visar de värden som nu är tilldelade variablerna. Exempel: Beräkna resultatet för Y = X 2 + 3X 12 när X = 7 (Resultat: 58), och när X = 8 (Resultat: 76). (Mata in funktionen.) p y p u p x K + 3 p x, 12 (Lagra uttrycket.) C (Mata in 7 för uppmaningen X?.) 7 = (Mata in 8 för uppmaningen X?.) C 8 = Tänk på att det lagrade uttrycket raderas när du startar en annan operation, ändrar till ett annat läge eller slår av räknaren. k Funktionen SOLVE Funktionen SOLVE gör det möjligt att lösa ett uttryck med hjälp av önskade variabelvärden utan att behöva omvandla eller förenkla uttrycket. Exempel: C är tiden det tar för ett föremål som kastas rakt upp med en ursprungshastighet på A att nå höjden B. Använd formeln nedan för att beräkna ursprungshastighet A för en höjd på B = 14 meter och en tid på C = 2 sekunder. Tyngdaccelerationen är D = 9,8 m/s 2. (Resultat: A = 16,8) 1 B AC DC 2 2 p 2 p u p 1 - p k, R 1 \ 2 T - p h - p k K A I Sw-4

7 (B?) 14 = (A?) ] (C?) 2 = (D?) 9 l 8 = [ [ (A?) A I Eftersom funktionen SOLVE använder Newtons metod kan vissa grundvärden (förutsatta värden) kan göra det omöjligt att erhålla lösningar. Försök i så fall att mata in ett annat värde som du tror ligger närmare lösningen och utför sedan beräkningen på nytt. Det kan hända att funktionen SOLVE inte lyckas finna en lösning, även om en sådan existerar. Beroende på vissa egenheter hos Newtons metod kan det vara svårt att beräkna lösningar för följande typer av funktioner: Periodiska funktioner (t.ex. y = sin x) Funktioner vars graf framställer branta lutningar (t.ex. y = e x, y = 1/x) Osammanhängande funktioner (t.ex. y = x ) Om ett uttryck ej inkluderar ett likhetstecken (=) framställer funktionen SOLVE en lösning för uttrycket = 0. Räkning med vetenskapliga funktioner COMP Använd tangenten F för att gå in i läget COMP när du vill utföra beräkningar med vetenskapliga funktioner. COMP... F 1 k Inmatning av tekniska symboler COMP EQN CMPLX Slå på funktionen för tekniska symboler för att kunna använda dessa slags symboler i beräkningarna. Sw-5

8 Tekniska symboler slås på och av genom att trycka på tangenten F tills uppställningsskärmen nedan visas. Disp 1 Tryck på 1. På inställningsskärmen för tekniska symboler som visas ska du trycka på siffertangenten (1 eller 2) som motsvarar önskad inställning. 1(Eng ON): Tekniska symboler på (anges av Eng på skärmen) 2(Eng OFF): Tekniska symboler av (ingen Eng på skärmen) Följande nio symboler kan användas när funktionen är påslagen. Att inmata denna symbol: Utför denna tangentoperation: Enhet k (kilo) A k 10 3 M (Mega) A M 10 6 G (Giga) A g 10 9 T (Tera) A t m (milli) A m 10 3 µ (mikro) A N 10 6 n (nano) A n 10 9 p (piko) A p f (femto) A f För uppvisade värden väljer räknaren den tekniska symbol som gör att sifferdelen av värdet faller inom omfånget 1 till Tekniska symboler kan inte användas vid inmatning av bråktal. Exempel: 9 10 = 0,9 m (milli) Eng F... 1(Disp) m 9 \ 10 = 900. När tekniska symboler är påslagna visas även resultaten av normala (icketekniska) beräkningar med tekniska symboler. A P 0.9 Sw m J 900.

9 Räkning med komplexa tal CMPLX Använd tangenten F för att gå in i läget CMPLX när du vill utföra beräkningar som inkluderar komplexa tal. CMPLX... F 2 Nuvarande inställning av vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) påverkar beräkningarna i läget CMPLX. Det går att lagra ett uttryck i minnet CALC när du befinner dig i läget CMPLX. Endast variablerna A, B, C och M kan användas i läget CMPLX. Variablerna D, E, F, X och Y används av räknaren, som ofta ändrar deras värden. Använd inte dessa variabler i dina uttryck. Indikeringen R I i det övre högra hörnet av ett räkneresultat anger ett komplext talresultat. Tryck på A r för att skifta visning mellan den reella och den imaginära delen av resultatet. Även repeteringsfunktionen kan användas i läget CMPLX. I läget CMPLX lagras dock komplexa tal i repeteringsminnet, så de förbrukar större minneskapacitet än vanligt. Exempel: (2 3i) (4 5i) 6 8i (Reell del 6) i i = (Imaginär del 8i) A r k Räkning med absoluta värden och argument Om vi förmodar att det imaginära talet uttryckt av den rektangulära formen z = a + bi representeras som en punkt på Gauss-planet, går det att bestämma det absoluta värdet (r) och argumentet ( ) hos det komplexa talet. Den polära formen är r. Exempel 1: Bestäm det absoluta värdet (r) och argumentet ( ) hos 3+4i (Vinkelenhet: Deg) (r = 5, = 53, ) Sw-7

10 Imaginär axel Reell axel (r 5) A A R i T = ( 53, ) A a R i T = Komplexa tal kan också matas in med den polära formen r. Exempel 2: i (Vinkelenhet: Deg) L 2 A Q 45 = A r k Visning av rektangulär form polär form Operationen nedan kan användas för att omvandla ett komplext tal med rektangulär form till dess polära form, och ett komplext tal med polär form till dess rektangulära form. Tryck på A r för att skifta mellan det absoluta värdet (r) och argumentet ( ). Exempel: 1 i 1, (Vinkelenhet: Deg) 1 + i A Y = A r L 2 A Q 45 A Z = A r Det går att välja en rektangulär form (a+bi) eller polär form (r ) för visning av räkneresultat för komplexa tal. F... 1(Disp) r 1(a+bi):Rektangulär form 2(r ): Polär form (anges av r på skärmen) k Konjugat av ett komplext tal För ett komplext tal z där z = a+bi, är dess konjugat (z) z = a bi. Sw-8

11 Exempel: Bestäm konjugat av det komplexa talet 1,23 + 2,34i (Resultat: 1,23 2,34i) A S R 1 l l 34 i T = A r Räkning med Base-n BASE Använd tangenten F för att gå in i läget BASE när du vill utföra beräkningar med värdena Base-n. BASE...F F 3 Förutom decimalvärden går det att utföra beräkningar med binära, oktala och hexadecimala värden. Det går att specificera grundläggande talsystem som ska tillämpas för alla inmatade och visade värden och även talsystem för enskilda värden efter hand som de inmatas. Det går inte att använda vetenskapliga funktioner i binära, oktala, decimala och hexadecimala beräkningar. Det går inte att mata in värden som inkluderar en decimaldel och en exponent. Enheten skär automatiskt av decimaldelen om du matar in ett värde som inkluderar en decimaldel. Negativa binära, oktala och hexadecimala värden erhålls med hjälp av tvåkomplement. Följande logiska operatörer kan användas mellan värdena vid beräkningar med Base-n : and (logisk produkt), or (logisk summa), xor (exklusiv or), xnor (exklusiv nor), Not (bitvis komplement) och Neg (negation). Följande tillåtna omfång gäller för respektive talsystem. Binär x x Oktal x x Decimal x Hexadecimal x FFFFFFFF 0 x 7FFFFFFF Sw-9

12 Exempel 1: Utför följande beräkning och framställ ett binärt resultat Binärt läge: t b 0. b = Exempel 2: Utför följande beräkning och framställ ett oktalt resultat Oktalt läge: t o 0. o l l l 4 (o) 7654 \ l l l 1 (d) 12 = Exempel 3: Utför följande beräkning och framställ ett hexadecimalt och ett decimalt resultat or d Hexadecimalt läge: t h 0. H 120 l 2 (or) l l l 3 (b) 1101 = Decimalt läge: K Exempel 4: Omvandla värdet till dess binära, oktala och hexadecimala motsvarighet. ( , 26 8, ) Binärt läge: t b 0. b l l l 1(d) 22 = b Oktalt läge: o 26. o Hexadecimalt läge: h 16. H Exempel 5: Omvandla värdet till dess binära motsvarighet. Binärt läge: t b 0. b l l l 1(d) 513 = Ma th ERROR b Sw-10

13 Det går kanske inte att omvandla ett värde från ett talsystem vars beräkningsomfång är större än beräkningsomfånget för det resulterande talsystemet. Meddelandet Math ERROR anger att resultatet har för många siffror (spill). Statistikräkning Normalfördelning SD REG SD Använd tangenten F för att gå in i läget SD när du vill utföra beräkning som innefattar normalfördelning. SD... F F 1 I läget SD och REG fungerar tangenten som tangenten S. Ett tryck på A D uppvisar skärmen nedan. P ( Q ( R ( t Mata in ett värde från 1 till 4 för att ange den typ av sannolikhetsfördelning du vill beräkna. P(t) Q(t) R(t) Exempel: Bestäm normaliserad variat ( t) för x = 53 och normal sannolikhetsfördelning P(t) för följande data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 ( t = 0, , P(t) = 0,38974 ) 55 S 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S 53 A D 4( t) = A D 1( P( ) D 0.28 F = Sw-11

14 Differentialräkning COMP Proceduren som beskrivs nedan erhåller derivatan av en funktion. Använd tangenten F för att gå in i läget COMP när du vill utföra beräkning som innefattar differentialer. COMP... F 1 Tre inmatningar krävs för differentialuttrycket: funktionen för variabel x, punkten (a) där differentialkoefficienten beräknas och ändringen i x ( x). A J uttryck P a P x T Exempel: Bestäm derivata vid punkten x = 2 för funktionen y = 3x 2 5x + 2, när ökningen eller minskningen för x är x = (Resultat: 7 ) A J 3 p x K, 5 p x + 2 P 2 P 2 e D 4 T = Det är inte nödvändigt att mata in x. Räknaren tilldelar automatiskt ett lämpligt värde för x om du inte matat in något. Diskontinuerliga punkter och extrema ändringar i värdet för x kan orsaka oriktiga resultat och fel. Välj Rad (radian) för vinkelenhet när du ska utföra differentialräkning med trigonometriska funktioner. Integrationsräkning Sw-12 COMP Proceduren nedan beskriver metoden att erhålla den definitiva integralen av en funktion. Använd tangenten F för att gå in i läget COMP när du vill utföra integrationsräkning. COMP... F 1 Följande fyra inmatningar krävs för integralräkning: en funktion med variabeln x, a och b, som definierar integrationsomfång för definitiv integral, samt n, som utgör antalet delningar (motsvarande N = 2 n ) för

15 integration med hjälp av Simpsons regel. d uttryck P a P b P n F Exempel: (2x 2 + 3x + 8) dx = 150, Anm.! 5 1 (Antal delningar n = 6) d 2 p x K + 3 p x + 8 P 1 P 5 P 6 T = Det går att specificera ett heltal från 1 till 9 för antal delningar eller slopa inmatning av antal delningar helt och hållet, om så önskas. Tänk på att intern integrationsräkning kan ta ganska lång tid. Innehåller på skärmen försvinner medan räknaren håller på med intern integrationsräkning. Välj Rad (radian) för vinkelenhet när du ska utföra integrationsräkning med trigonometriska funktioner. Strömförsörjning Batteritypen som ska användas beror på räknarens modellnummer. fx-115ms Systemet TWO WAY POWER gör att räknaren kan drivas på två olika sätt: med en solcell och ett knappbatteri av typ G13 (LR44). En räknare som är försedd enbart med solcell kan vanligtvis bara användas på relativt ljusa ställen. Systemet TWO WAY POWER gör det möjligt att använda räknaren så länge det är tillräckligt ljust för att avläsa skärmen. ubatteribyte Följande tecken tyder på att batteriet börjar bli svagt och behöver bytas. Tecknen på skärmen börjar bli suddiga och svårlästa på ställen med dålig belysning. Inget visas på skärmen vid ett tryck på tangenten 5. Sw-13

16 uatt byta batteri 1 Lossa de fem skruvarna som håller baklocket på plats och ta av locket. 2 Ta ur det gamla batteriet. 3 Torka av det nya batteriet med en mjuk, torr trasa och sätt i det i facket med sidan kvänd uppåt (så att plustecknet är synligt). 4 Sätt tillbaka baklocket och fäst det på plats med de fem skruvarna. Skruv Skruv 5 Tryck på 5 för att slå på strömmen. Hoppa inte över detta steg. fx-100ms Denna räknare drivs med ett enskilt batteri av storlek AA. ubatteribyte Batteriet börjar bli svagt när tecknen på skärmen börjar bli suddiga och svårlästa. Fortsatt användning av räknaren med ett svagt batteri kan resultera i fel. Byt batteri så snart som möjligt när skärmen börjar bli suddig. uatt byta batteri 1 Tryck på A i för att slå av strömmen. 2 Lossa de sex skruvarna som håller baklocket på plats och ta av locket. 3 Ta ur det gamla batteriet. 4 Sätt i ett nytt batteri i facket med polerna k och l vända åt rätt håll. 5 Sätt på baklocket och fäst det på plats med de sex skruvarna. 6 Tryck på 5 för att slå på strömmen. Sw-14 Skruv Skruv

17 Automatiskt strömavslag Räknaren slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom cirka sex minuter. Tryck i så fall på 5 för att slå på strömmen igen. Tekniska data Strömförsörjning: fx-100ms: Ett batteri av storlek AA (R6P (SUM-3)) fx-115ms: Solcell och ett knappbatteri av typ G13 (LR44) Batterilivslängd: fx-100ms: Cirka timmars kontinuerlig visning av en blinkande markör. Cirka 2 år när strömmen är avslagen. fx-115ms: Cirka 3 år (1 timmes bruk per dag). Mått: fx-100ms: 20,0 (H) 78 (B) 155 (D) mm fx-115ms: 12,7 (H) 78 (B) 154,5 (D) mm Vikt: fx-100ms: 133 g inklusive batteri fx-115ms: 105 g inklusive batteri Strömförbrukning: 0,0002 W Brukstemperatur: 0 C till 40 C Sw-15

18 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0403-F Printed in China

fx-570ms fx-991ms Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-570ms fx-991ms Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-570ms fx-991ms Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310035-001V09 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands för framtida

Läs mer

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Denna räknare kan utföra följande operationer som innefattar olika talsystem. Talsystemsomvandling Aritmetiska operationer Negativa

Läs mer

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SVENSKA Borttagning

Läs mer

Kapitel Ekvationsräkning

Kapitel Ekvationsräkning Kapitel Ekvationsräkning Din grafiska räknare kan lösa följande tre typer av beräkningar: Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Högregradsekvationer (kvadratiska, tredjegrads) Lösningsräkning

Läs mer

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000 Kapitel 1 Läs detta först! Symbolerna i denna bruksanvisning anger följande meddelanden. : Viktiga anmärkningar : Anmärkningar Sid. 000 : Referenssidor Kapitel 1 1. Hur du använder huvudmenyn Huvudmenyn

Läs mer

Kapitel. Numeriska beräkningar

Kapitel. Numeriska beräkningar Kapitel 3 Numeriska beräkningar 3-1 Före beräkning 3-2 Differentialräkning 3-3 Räkning med kvadratiska differentialer 3-4 Räkning med integraler 3-5 Beräkning av maximi/minimivärde 3-6 Summaberäkningar

Läs mer

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Sw fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innehåll Viktig information...

Läs mer

Innehåll SVENSKA Display... s.3 Komma Lgång Mata in Uttryck och Värden Inmatningsområde... s.10 Grundläggande Beräkningar

Innehåll SVENSKA Display... s.3 Komma Lgång Mata in Uttryck och Värden Inmatningsområde... s.10 Grundläggande Beräkningar SVENSKA Innehåll Display... s.3 Komma Lgång Strömknapp... s.4 Justering av Visningsfönstrets Kontrast... s.4 Lägesval... s.4 Inställningsmeny för av Funktioner ( Nyckel)... s.5 Räknarens Inställningsmeny...

Läs mer

DIGITALA TAL OCH BOOLESK ALGEBRA

DIGITALA TAL OCH BOOLESK ALGEBRA DIGITALA TAL OCH BOOLESK ALGEBRA Innehåll Talsystem och koder Aritmetik för inära tal Grundläggande logiska operationer Logiska grindar Definitioner i Boolesk algera Räknelagar BINÄRA TALSYSTEMET Binärt

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Att lära känna räknaren

Att lära känna räknaren Getting Acquainted Read This First! Att lära känna räknaren Läs detta först! Angående detta instruktionshäfte ufunktionstangenter och menyer Många av operationerna som räknaren utför kan exekveras med

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 Digitala övningar med TI-8 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 digitala övningar med TI-8 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel kan

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Digital elektronik CL0090

Digital elektronik CL0090 Digital elektronik CL9 Föreläsning 3 27--29 8.5 2. My Talsystem Binära tal har basen 2 Exempel Det decimala talet 9 motsvarar 2 Den första ettan är MSB, Most Significant Bit, den andra ettan är LSB Least

Läs mer

Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus

Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus Snabbguide för användning av CASIO FX-82ES Plus/FX-85ES Plus Grundläggande hantering i COMP-läge Användningslägen COMP (w1): Enkla beräkningar, slumptal, kombinatorik STAT (w2): Statistik och regressionsberäkning

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

HP 6S Vetenskaplig kalkylator

HP 6S Vetenskaplig kalkylator HP 6S Vetenskaplig kalkylator H 1 1299 HP Swedish.PM6 1 MEDDELANDE Denna manual och de exempel som den innehaller tillhandahalls i befintligt skick och andringar kan komma att goras utan att det meddelas.

Läs mer

F2 Binära tal EDA070 Datorer och datoranvändning

F2 Binära tal EDA070 Datorer och datoranvändning Datarepresentation F2 Binära tal EDA070 Roger Henriksson I en dator lagras och behandlas all information i form av binära tal ettor och nollor. En binär siffra kallas för en bit BInary digit. Ett antal

Läs mer

Hur implementera algoritmerna på maskinnivå - datorns byggstenar

Hur implementera algoritmerna på maskinnivå - datorns byggstenar Hur implementera algoritmerna på maskinnivå - datorns byggstenar Binära tal Boolesk logik grindar och kretsar A A extern representation intern representation minnet i datorn extern representation 1000001

Läs mer

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Sw fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Angående detta instruktionshäfte

Läs mer

fx-9860g Slim Maskinvara

fx-9860g Slim Maskinvara Sw fx-9860g Slim Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Företags- och produktnamn som används i detta

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

KL-750. Bruksanvisning

KL-750. Bruksanvisning KL-750 Bruksanvisning Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål,

Läs mer

Matematik D (MA1204)

Matematik D (MA1204) Matematik D (MA104) 100 p Betygskriterier med eempeluppgifter Värmdö Gymnasium Betygskriterier enligt Skolverket Kriterier för betyget Godkänd Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och

Läs mer

Moment 2 - Digital elektronik. Föreläsning 1 Binära tal och logiska grindar

Moment 2 - Digital elektronik. Föreläsning 1 Binära tal och logiska grindar Moment 2 - Digital elektronik Föreläsning 1 Binära tal och logiska grindar Jan Thim 1 F1: Binära tal och logiska grindar Innehåll: Introduktion Talsystem och koder Räkna binärt Logiska grindar Boolesk

Läs mer

11-1 Innan dubbelgraf används

11-1 Innan dubbelgraf används Kapitel Dubbelgraf Funktionen för dubbelgraf gör att du kan dela upp skärmen i två halvor och därmed titta på två olika grafer samtidigt. Detta ger dig möjlighet att jämföra och analysera graferna i detalj.

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik D Kurskod Ma 104 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Muntligt prov Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Övrigt Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik D t.ex.

Läs mer

Lösa ekvationer på olika sätt

Lösa ekvationer på olika sätt Lösa ekvationer på olika sätt I denna aktivitet ska titta närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt. I kurserna lär du dig att lösa första- och andragradsekvationer exakt med algebraiska metoder.

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Digitalitet. Kontinuerlig. Direkt proportionerlig mot källan. Ex. sprittermometer. Elektrisk signal som representerar ljud.

Digitalitet. Kontinuerlig. Direkt proportionerlig mot källan. Ex. sprittermometer. Elektrisk signal som representerar ljud. Analog Digitalitet Kontinuerlig Direkt proportionerlig mot källan Ex. sprittermometer Elektrisk signal som representerar ljud Diskret Digital Representation som siffror/symboler Ex. CD-skiva Varje siffra

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #2 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Talomvandling Principer för omvandling mellan olika talsystem:

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE24 F2 : Logiska Grindar och Kretsar, Boolesk Algebra william@kth.se IE24 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska

Läs mer

Handbok Miniräknare. Bernd Johannes Wuebben Pamela Roberts Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Miniräknare. Bernd Johannes Wuebben Pamela Roberts Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Bernd Johannes Wuebben Pamela Roberts Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Användning 6 2.1 Allmän användning..................................... 6 2.2 Enkelt läge..........................................

Läs mer

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 1 Torsdag 2005-08-25 Upprop. Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ Kurslitteratur är Per Foyer Mikroprocessorteknik. Finns på bokhandeln.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Matematik E (MA1205)

Matematik E (MA1205) Matematik E (MA105) 50 p Betygskriterier med eempeluppgifter Värmdö Gymnasium Mål och betygskriterier Ma E (MA105) Matematik Läsåret 003-004 Betygskriterier enligt Skolverket KRITERIER FÖR BETYGET GODKÄND

Läs mer

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs.

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs. Uppföljning av diagnostiskt prov 06-0- Repetition av kursmoment i TNA00-Matematisk grundkurs. Reella tal, intervall, räta linjer, cirklar Faktorsatsen, faktoriseringar, polynomekvationer Olikheter Ekvationer

Läs mer

Mattias Wiggberg Collaboration

Mattias Wiggberg Collaboration Informationsteknologi sommarkurs 5p, 24 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE75 5 Uppsala +46 847 3 76 Collaboration Jakob Carlström Binära tal Slideset 5 Agenda Binära tal Talbaser

Läs mer

Snabbguide för användning av. CASIO FX-991ES Plus

Snabbguide för användning av. CASIO FX-991ES Plus Snabbguide för användning av CASIO FX-991ES Plus Grundläggande hantering i COMP-läge Användningslägen COMP (w1): Enkla beräkningar, ekvationslösning, numerisk differentialberäkning och integration, slumptal,

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Kapitel. Manuella beräkningar. 2-1 Grundläggande beräkningar 2-2 Specialfunktioner 2-3 Funktionsberäkningar

Kapitel. Manuella beräkningar. 2-1 Grundläggande beräkningar 2-2 Specialfunktioner 2-3 Funktionsberäkningar Kapitel 2 Manuella beräkningar 2-1 Grundläggande beräkningar 2-2 Specialfunktioner 2-3 Funktionsberäkningar 2-1 Grundläggande beräkningar k Aritmetiska beräkningar Mata in aritmetiska beräkningar som de

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

y y 1 = k(x x 1 ) f(x) = 3 x

y y 1 = k(x x 1 ) f(x) = 3 x Räta linjen på olika former Här ska vi bara påpeka att förutom k-form, den som vi är mest vana vid y = k y + m finns också allmän form: ax + by + c = 0 där a och b är konstanter, som inte någon står för

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Sw fx-570es PLUS fx-991es PLUS Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innehåll Viktig information... 2 Exempeloperationer...

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #7 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Aritmetik i digitala system Speciella egenskaper: Systemet

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Teorifrå gor kåp

Teorifrå gor kåp Teorifrå gor kåp. 2.2 5.2 Funktioner och dess grafer 1) Vad är en funktion? 2) Vad är den naturliga definitionsmängden ge några eempel 3) Vad är en värdemängd? 4) Vad är en sammansatt funktion? 5) Varför

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan din Power Graphic enhet och en annan CASIO Power Graphic enhet som kan anslutas med extra

Läs mer

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan.

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. Kapitel Differentialekvationer Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. 3 Differentialekvationer av första ordningen Linjära differentialekvationer av

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Kapitel. Grundläggande användning

Kapitel. Grundläggande användning Kapitel 1 Grundläggande användning 1-1 Innan räkningen påbörjas 1-2 Minne 1-3 Alternativmenyn (OPTN) 1-4 Variabeldatamenyn (VARS) 1-5 Programmenyn (PRGM) 1-1 Innan räkningen påbörjas Använd uppsättningsskärmen

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

Fråga 3: Räknaren är på men min skärm är blank. Allmänt Fråga 1: Jag vill avsluta/rensa/komma ut från det jag håller på med

Fråga 3: Räknaren är på men min skärm är blank. Allmänt Fråga 1: Jag vill avsluta/rensa/komma ut från det jag håller på med Allmänt Fråga 1: Jag vill avsluta/rensa/komma ut från det jag håller på med Fråga 3: Räknaren är på men min skärm är blank. Svar 1: Pröva följande alternativ: Tryck C Tryck yî Tryck o eventuellt följt

Läs mer

F2 Datarepresentation talbaser, dataformat och teckenkodning

F2 Datarepresentation talbaser, dataformat och teckenkodning F2 Datarepresentation talbaser, dataformat och teckenkodning EDAA05 Roger Henriksson Jonas Wisbrant Datarepresentation I en dator lagras och behandlas all information i form av binära tal ettor och nollor.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Planering för kurs C i Matematik

Planering för kurs C i Matematik Planering för kurs C i Matematik Läromedel: Holmström/Smedhamre, Matematik från A till E, kurs C Antal timmar: 85 (70 + 15) I nedanstående planeringsförslag tänker vi oss att C-kursen studeras på 85 klocktimmar.

Läs mer

Uppgift 1 - programmet, Uppg6.m, visade jag på föreläsning 1. Luftmotståndet på ett objekt som färdas genom luft ges av formeln

Uppgift 1 - programmet, Uppg6.m, visade jag på föreläsning 1. Luftmotståndet på ett objekt som färdas genom luft ges av formeln Matlab-föreläsning (4), 10 september, 015 Innehåll m-filer (script) - fortsättning från föreläsning 1 In- och utmatning Sekvenser, vektorer och matriser Upprepning med for-slingor (inledning) Matlab-script

Läs mer

Exponentialform av komplexa tal Postad av Michell Andersson - 06 dec :27

Exponentialform av komplexa tal Postad av Michell Andersson - 06 dec :27 Exponentialform av komplexa tal Postad av Michell Andersson - 06 dec 2014 00:27 Jag bestämde för en vecka sedan att det kan vara praktiskt att lära sig ω-metoden. Jag har fastnat på något och det är exponentialformen

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

M0038M Differentialkalkyl, Lekt 16, H15

M0038M Differentialkalkyl, Lekt 16, H15 M0038M Differentialkalkyl, Lekt 16, H15 Staffan Lundberg Luleå Tekniska Universitet Staffan Lundberg M0038M H15 1/ 25 Repetition Lekt 15 Femte och trettioförsta elementet i en aritmetisk talföljd är 7

Läs mer

8-1 Före ritning av en graf

8-1 Före ritning av en graf Kapitel Grafritning En samling effektiva grafritningsverktyg plus en stor skärm på 127 63 punkter gör det möjligt att rita ett flertal olika funktionsgrafer snabbt och enkelt. Denna räknare kan rita följande

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Betygskriterier Matematik D MA p. Respektive programmål gäller över kurskriterierna

Betygskriterier Matematik D MA p. Respektive programmål gäller över kurskriterierna Betygskriterier Matematik D MA04 00p Respektive programmål gäller över kurskriterierna MA04 är en nationell kurs och skolverkets kurs- och betygskriterier finns på http://www3.skolverket.se/ Detta är vår

Läs mer

Datorsystem. Övningshäfte. Senast uppdaterad: 22 oktober 2012 Version 1.0d

Datorsystem. Övningshäfte. Senast uppdaterad: 22 oktober 2012 Version 1.0d Datorsystem Övningshäfte Senast uppdaterad: 22 oktober 2012 Version 1.0d Innehåll Innehåll i 1 Introduktion 1 1.1 Errata............................................... 1 2 Datorns grunder 2 2.1 Övningsuppgifter.........................................

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

G VG MVG Programspecifika mål och kriterier

G VG MVG Programspecifika mål och kriterier Betygskriterier Matematik C MA10 100p Respektive programmål gäller över kurskriterierna MA10 är en nationell kurs oc skolverkets kurs- oc betygskriterier finns på ttp://www.skolverket.se/ Detta är vår

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #7 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Speciella egenskaper: Systemet arbetar med kodord (s k

Läs mer

KAPITEL 4 MTU AB

KAPITEL 4 MTU AB KAPITEL 4 MTU AB 2007 65 TIDSDIAGRAM Ett vanligt diagram består av två axlar. Den ena är horisontell (x) och den andre vertikal (y). Dessutom har man en kurva. W V Ovan har vi som ex. ritat in en kurva

Läs mer

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p)

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p) TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF TEN Datum: -- Tid: :5-7:5 Hjälpmedel: Formelblad, delas ut i salen Miniräknare (av vilken tp som hels Förbjudna hjälpmedel: Ägna formelblad, telefon, laptop

Läs mer

Denna tentamen består av två delar. Först sex enklare uppgifter, som vardera ger maximalt 2 poäng. Andra delen består av tre uppgifter, som

Denna tentamen består av två delar. Först sex enklare uppgifter, som vardera ger maximalt 2 poäng. Andra delen består av tre uppgifter, som Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Eaminator: Jan Eriksson sin( + ) sin + + n 6 LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MATEMATIK MAA1 och MMA1 Basutbildning II i matematik

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

matematik Prov, Övningsblad och Aktiviteter SANOM A UT B IL DNI NG

matematik Prov, Övningsblad och Aktiviteter SANOM A UT B IL DNI NG matematik b Prov, Övningsblad och Aktiviteter SANOM A UT B IL DNI NG Övningsblad Potenser Multiplikation och division av potenser samt potens av potens Potenslagar Multiplikation av potenser med samma

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ClassPad 330 Plus studentexamen Hösten 2012 kort matematik. Mer tid för matematik och mindre tid för att lära sig räknaren.

ClassPad 330 Plus studentexamen Hösten 2012 kort matematik. Mer tid för matematik och mindre tid för att lära sig räknaren. ClassPad 330 Plus studentexamen Hösten 2012 kort matematik Mer tid för matematik och mindre tid för att lära sig räknaren. Kära läsare! Användningen av CAS-beräkningar i studentexamen är ännu i ett tidigt

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

sanningsvärde, kallas utsagor. Exempel på utsagor från pass 1 är

sanningsvärde, kallas utsagor. Exempel på utsagor från pass 1 är PASS 7. EKVATIONSLÖSNING 7. Grundbegrepp om ekvationer En ekvation säger att två matematiska uttryck är lika stora. Ekvationen har alltså ett likhetstecken och två deluttryck på var sin sida om likhetstecknet.

Läs mer