KL-750. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KL-750. Bruksanvisning"

Transkript

1 KL-750 Bruksanvisning

2 Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål, t.ex. på namnbrickor, kassettband, datordisketter, pärmar m.m. Det går att framställa snygga, originella etiketter tack vare egenskaper som: Variabla remsstorlekar (6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm) Tilltalande groteskt typsnitt Typsnittseffekter (skuggning, understrykning, inrutning) Inbyggda symboler Textminne Det går även att använda remsor med separat inköpta hållare för att skapa egna stämplar. Allt detta gör denna etikettskrivare från CASIO till det perfekta redskapet för alla dina märkningsbehov! Kontakta din handlare när enheten kräver service. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för förluster eller krav från tredje man som uppstår vid användning av denna produkt. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador orsakade av dataförlust till följd av fel, reparationer eller avbruten strömförsörjning. Det är upp till användaren att förvara reservkopior av viktiga data. Håll denna bruksanvisning nära till hands för framtida referens. Innehåll Del 1 Att lära känna enheten... 2 Viktiga föreskrifter... 2 Allmän översikt... 3 Etikettskrivarens menyer... 4 Del 2 Förberedelser... 4 Strömförsörjning... 4 Batteribyte... 4 Att byta batterier... 4 Nättillsats... 5 Anslutning av nättillsatsen... 5 Att slå strömmen på och av... 5 Nollställning av minnet... 5 Att nollställa minnet... 5 Automatiskt strömavslag... 5 Papperskassetter... 5 Isättning av en papperskassett... 6 Specificering av remsbredd... 6 Att specificera 6 mm remsbredd... 6 Del 3 Inmatning av tecken och symboler... 7 Symboler och indikeringar på skärmen... 7 Grundläggande alfanumerisk inmatning... 8 Inmatning av alfanumeriska tecken... 8 Angående tangenten CODE... 8 Specialsymboler... 8 Inmatning av specialsymboler... 8 Del 4 Radering och infogning av tecken... 9 Att flytta markören... 9 Hur markören flyttas... 9 Radering av enskilda tecken... 9 Att radera tecken med tangenten BS... 9 Att radera tecken med tangenten DEL... 9 Att tömma skärmen... 9 Hur skärmen töms... 9 Textredigering... 9 Infogning av nya tecken... 9 Ändring av existerande tecken Sw-1

3 Del 5 Teckenstorlek och texteffekter Teckenstorlek Ändring av teckenstorlek Texteffekter Att specificera en texteffekt Del 6 Utskrift Utskrift av en remsa Att skriva ut en remsa Stämpelutskrift Att skriva ut en stämpelremsa Spegelutskrift Att slå spegelutskrift på och av Övriga utskriftsegenskaper och tillvägagångssätt Automatisk matning Att slå automatisk matning på och av Manuell matning av remsan Trycksvärta Justering av trycksvärta Del 7 Minnet Att lagra data Att återkalla text från minnet Att radera text från minnet Del 8 Referenser Byte av remsskärarbladet Att byta remsskärarbladet Rengöring av skrivarhuvudet och rullen Att rengöra skrivarhuvud och rulle Grundinställningar vid strömpåslag Initialisering av etikettskrivaren Att initialisera etikettskrivaren Felsökning Tekniska data Del 1 Att lära känna enheten Denna del av bruksanvisningen förmedlar viktig information som du bör känna till för att kunna utnyttja etikettskrivaren på bästa sätt. Läs noga detta avsnitt innan etikettskrivaren tas i bruk för första gången. Viktiga föreskrifter Håll etikettskrivaren borta från ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer, fukt och solsken. Rekommenderad temperatur är 10 C till 35 C. Låt inte kaffe, juice eller andra vätskor skvätta på etikettskrivaren. Låt inte gem, nålar eller andra främmande föremål tränga in i remsöppningen eller själva skrivaren. Placera inte tunga föremål ovanpå etikettskrivaren. Försök aldrig att ta isär etikettskrivaren eller utföra egna reparationer. Undvik att tappa etikettskrivaren eller utsätta den för kraftiga stötar. Dra inte i pappersremsan och försök inte att trycka den tillbaka in i etikettskrivaren. Den gula skärarpatronen inuti etikettskrivaren är försedd med ett skarpt blad för att skära av pappersremsan. Håll fingrarna borta från denna patron och låt inte barn komma i närheten av den. Använd inte skärarspaken då en papperskassett inte är isatt i etikettskrivaren. Detta kan orsaka skador på skärarbladet. Handskas inte onödigt hårdhänt med skärarspaken. Detta kan orsaka skador på etikettskrivaren. Använd inte bensin, thinner eller andra flyktiga kemikalier för att rengöra etikettskrivarens hölje. Torka av enheten med en mjuk, torr trasa, eller en trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel och sedan vridits ur ordentligt. Ett smutsigt skrivarhuvud gör att utskriften blir fläckig. Torka i så fall av skrivarhuvudet med en bomullstopp som fuktats i rengöringssprit (sidan 15). Etikettskrivaren kan orsaka störningar på mottagningen hos en närliggande radio eller TV-apparat. Sw-2

4 Allmän översikt Framsidan Strömbrytare Slår strömmen på och av. Flytande kristallskärm (LCD) Remsskärarspak Bak/vänster sida Remsskärarspak Funktionstangent Uttag för nättillsats Bokstavstangenter Batterifack Att observera angående remsskäraren Observera följande viktiga säkerhetsföreskrifter när remsskärarspaken används. 1. Tryck inte alltför hårt på remsskärarspaken. 2. Ställ alltid tillbaka remsskärarspaken till dess ursprungliga position för hand efter att remsan skurits av. 1 2 Remsöppning Sw-3

5 Etikettskrivarens menyer Etikettskrivaren är utformad för att kunna hanteras så enkelt som möjligt. Menyerna som visas på skärmen gör det möjligt att välja de önskade inställningarna. Var och en av menyerna beskrivs i närmare detalj i respektive avsnitt, men du bör observera följande generella tillvägagångssätt vid användning av menyer. Posten som är understruken på menyn är den som nu är vald.,.: ; Använd K och L för att flytta understrykningen upp och ned och välja önskad post. Tryck på SET för att verkställa den valda posten eller ESC för att lämna den nuvarande menyn (och återgå till föregående meny eller skärm) utan att välja något. När du trycker på SET för att verkställa en menypost kommer etikettskrivaren att antingen gå vidare till nästa meny eller verkställa den valda funktionen och återgå till textinmatningsskärmen du startade från. Del 2 Nu vald post Förberedelser Denna del av bruksanvisningen beskriver isättning av batterier och papperskassett samt grundläggande inställningar på etikettskrivaren. Läs noga detta avsnitt innan etikettskrivaren tas i bruk. Strömförsörjning Etikettskrivaren kan strömförsörjas med åtta batterier av storlek AA eller en separat inköpt nättillsats (AD-A95100). Batteribyte En praktisk batterivarning upplyser dig om när batterierna börjar bli svaga. Meddelandet BATT visas på skärmen om batterierna är svaga då du utför något av det nedanstående. Slår på strömmen Verkställer en utskrift Tryck på SET för att ta bort meddelandet BATT på skärmen. I detta läge går det fortfarande att utföra en del åtgärder, men mera strömkrävande operationer (som utskrift) kan inte utföras om batterierna blivit alltför svaga. Du bör i vilket fall som helst byta ut batterierna eller skifta till nätspänning så snart som möjligt efter att BATT har visats. Batterierna kan spricka eller läcka och orsaka skador på enheten om de hanteras felaktigt. Ge noga akt på följande punkter. Var noga med att plus- (+) och minuspolerna ( ) hos varje batteri är vända åt rätt håll. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Låt inte urladdade batterier ligga kvar i batterifacket. Ta ur batterierna om etikettskrivaren inte ska användas under en längre tid. Byt ut batterierna minst vart 2 år. Varning! Använd inte laddningsbara batterier med denna enhet. Utsätt inte batterierna för hög värme, kortslut dem inte och försök aldrig att plocka isär dem. Förvara batterier utom räckhåll för småbarn. Kontakta omedelbart en läkare om ett batteri råkar sväljas. Byt ut batterierna i enlighet med den batterilivslängd som står skriven på själva batteriet. Att byta batterier 1. Slå av strömmen. Koppla också bort den separat inköpta nättillsatsen om denna används för att driva etikettskrivaren. Sw-4

6 2. Öppna batterifacklocket på enhetens baksida genom att skjuta locket i pilens riktning. 3. Ta ur samtliga åtta gamla batterier. 4. Sätt i åtta nya batterier så att varje batteri hamnar med dess plus- (+) och minuspol ( ) vänd åt rätt håll. 5. Sätt på batterifacklocket. Nättillsats Observera följande föreskrifter när den separat inköpta nättillsatsen används för att driva etikettskrivaren. Använd endast en genuin CASIO nättillsats AD-A95100 med samma nätspänning som den som råder i området där du bor. Användning av fel nättillsats kan orsaka skador på etikettskrivaren. Var noga med att slå av etikettskrivaren innan nättillsatsen ansluts. Slå inte på strömmen förrän nättillsatsen är ansluten till både etikettskrivaren och ett vägguttag. Koppla alltid bort nättillsatsen från vägguttaget när etikettskrivaren inte används. Anslutning av nättillsatsen Anslut nättillsatsen till etikettskrivaren såsom visas på bilden. Anslut sedan den andra ändan till ett vägguttag. Att slå strömmen på och av Tryck på ON för att slå på strömmen och OFF för att slå av strömmen. Om etikettskrivaren används för första gången bör den först nollställas. Nollställning av minnet Etikettskrivarens minne bör nollställas innan enheten används för första gången, när du inte har använt enheten under en längre tid eller om inget händer när strömmen slås på, trots att nya batterier är isatta. Tänk på att nollställningen raderar all data som lagrats i minnet. Att nollställa minnet 1. Slå av strömmen till etikettskrivaren. 2. Håll tangenterna PRINT och ESC intryckta och tryck samtidigt på ON för att slå på strömmen. 3. Fortsätt hålla PRINT och ESC intryckta och släpp enbart tangenten ON. INT? 4. Tryck på SET för att nollställa etikettskrivaren eller på ESC för att avbryta nollställningen utan att radera något. Se Initialisering av etikkettskrivaren på sidan 15 för information om vilka grundlägen enheten ställs i efter en nollställning. Automatiskt strömavslag Etikettskrivaren slås av automatiskt om du inte trycker på någon tangent inom cirka sex minuter. Tryck på ON för att slå på strömmen igen. Papperskassetter Använd proceduren nedan för att sätta i en papperskassett i etikettskrivaren. Efter isättning av kassetten ska du följa åtgärderna under Specificering av remsbredd på sidan 6 för att ställa in etikettskrivaren på den remsbredd du använder. Försök aldrig att trycka pappersremsan tillbaka in i kassetten. Det går inte att spola tillbaka remsan. Ett försök att göra detta kan orsaka problem med etikettskrivaren. Sw-5

7 Isättning av en papperskassett 1. Slå av strömmen till etikettskrivaren. 2. Öppna facklocket för papperskassetten. Om en kassett redan är isatt ska denna tas ur genom att fatta tag i kassettens båda sidor med tummen och pekfingret och lyfta den rakt uppåt. 3. Ta av stopparen på den nya papperskassetten och kontrollera att pappersremsan är redo för användning. 4. Använd en penna eller annat tunnt föremål för att spänna färgbandet såsom visas på bilden. Lägg märke till att remsan inte rör sig i detta läge. Färgbandet kan brytas av eller orsaka andra problem om det är slakt när det sätts i etikettskrivaren. Färgbandet får endast spännas i den riktning som anges av pilen (a). Vrid på spolen tills den andra spolen (b) börjar vridas i den riktning som anges av pilen. Detta antyder att bandet är ordentligt spänt. (b) (a) Kontrollera att remsan befinner sig under remsledaren och att den inte är böjd eller vriden. Remsledare 5. Sätt i papperskassetten i etikettskrivaren så att både pappersremsan och färgbandet passerar mellan huvudet och rullen. 6. Stäng facklocket för papperskassetten. Rulle Huvud 7. Slå på strömmen och tryck på FUNCTION och sedan PRINT(FEED) två eller tre gånger för att kontrollera att remsan matas ut som den ska. Slå av strömmen och utför proceduren ovan från steg 1 igen om remsan inte matas ut på normalt sätt. Kontrollera att remsan inte sticker ut alltför långt förbi remsledaren. Skär i så fall av ändan med en sax. Specificering av remsbredd Vid användning av en 6 mm bred remsa kan användning av vissa teckenstorlekar göra att tecknen löper ovanför eller under remsan. Gör på följande sätt när du ska använda 6 mm remsbredd. Att specificera 6 mm remsbredd 1. Slå på strömmen. 2. Tryck på FUNCTION och sedan 9 (6mm). 3. Använd H, J, K eller L för att ändra inställningen på skärmen mellan ON (6 mm remsa) eller OFF (annan remsbredd). 4. Tryck på SET för att registrera den valda rembredden. Den inställda remsbredden är ikraft ända tills den ändras eller tills du nollställer etikettskrivaren. Sw-6

8 Del 3 Inmatning av tecken och symboler Denna del av bruksanvisningen beskriver inmatning av tecken. För att förenkla anvisningarna kallar vi allt som matas in för ett tecken, oavsett om det rör sig om en bokstav, siffra eller symbol. Nedanstående förklaringar förutsätter de grundinställningar som gäller när enheten tas i bruk första gången. Se sidan 10 för information om andra teckenstilar, effekter och storlekar. Det går att mata in upp till 63 tecken per etikett. Efter det 63:e tecknet går det inte att mata in fler tecken. Symboler och indikeringar på skärmen Innan du påbörjar inmatningen bör du lära dig de symboler och indikeringar som visas på etikettskrivarens skärm. Funktionsindikering Skiftindikering Kodindikering FUNCTION SHIFT CODE CAPS Effektindikeringar A A A CAS Indikering för stämpelutskrift STAMP MIRROR M-FEED 6mm Indikering för spegelutskrift Indikering för manuell matning Versalindikering Markör Indikering för 6 mm remsa Teckenpositionsmärken Funktionsindikering Denna visas när tangenten FUNCTION trycks in. Ett tryck på en tangent när denna indikering visas på skärmen gör att funktionen markerad ovanför tangenten verkställs. Skiftindikering Denna visas när tangenten SHIFT trycks in. Tangentbordet är skiftat när indikeringen visas, så bokstavstangenterna matar in versaler. Siffertangenterna matar in de skiljetecken som är markerade överst till höger på tangenterna. Om både versalindikeringen och skiftindikeringen visas på skärmen kommer tangentbordet att mata in små bokstäver. Tangentbordet skiftas automatiskt tillbaka till små bokstäver (och indikeringen slocknar) så snart ett tecken matats in. Kodindikering Denna visas när tangenten CODE trycks in. När indikeringen är tänd matar sifferantangenterna 1 till 5 in de accenter som är markerade ovanför dem, och tangenterna O, S och C matar in de specialtecken som är markerade nederst till höger på tangenterna. Tangentbordet skiftas automatiskt tillbaka till normalt läge (och indikeringen slocknar) så snart ett kodtecken matats in. Versalindikering (CAPS) Denna visas när etikettskrivaren står i versalläget. Alla inmatade bokstäver i detta läge blir versaler. När indikeringen inte visas matas alla bokstäver in som små bokstäver. Till skillnad från skiftläget förblir enheten i versalläget ända tills tangenten CAPS trycks in på nytt. Om både versalindikeringen och skiftindikeringen visas på skärmen kommer tangentbordet att mata in små bokstäver. Effektindikeringar Dessa indikeringar pekar på den teckeneffekt som nu används. Det går att välja mellan skuggning, understrykning och inrutning. Indikering för stämpelutskrift Denna visas när etikettskrivaren står inställd på stämpelutskrift. Etiketter som skapas med stämpelutskrift kan fästas på en separat inköpt remshållare och sedan användas som en bläckstämpel. Indikering för spegelutskrift Denna visas när etikettskrivaren står inställd på utskrift av en spegelvänd bild. Normal utskrift (icke-spegel) gäller när indikeringen är släckt. Sw-7

9 Indikering för manuell matning Denna visas när du matar fram pappersremsan manuellt istället för automatiskt. Automatisk matning gäller när indikeringen är släckt. När utskriften är avslutad efter att du använt manuell matning ska du vara noga med att trycka på FUNCTION och sedan PRINT (FEED) för att mata fram remsan innan den skärs av. I annat fall riskerar du att klippa av en del av den utskrivna texten. Indikering för 6 mm remsa Denna visas när du använder proceduren på sidan 6 för att specificera en remsbredd på 6 mm. Ingen indikering visas när du använder en annan remsbredd (9 mm, 12 mm, 18 mm). Markör Markören visar positionen för nästa inmatning. Alla tecken matas in vid punkten där markören befinner sig. Teckenpositionsmärken Dessa märken visar var tecknen kommer att uppträda efter hand som de matas in. Denna del av skärmen är alltid tom när strömmen slås på. Grundläggande alfanumerisk inmatning Följande operation visar de grundläggande metoderna för inmatning av bokstäver och siffror. Vi förklarar proceduren genom att mata in följande tecken när enheten står i dess grundinställningar. ABXYZ Computer Company Anm. Håll en tangent intryckt för att upprepa inmatning av samma tecken. Tryck på SPACE för att mata in mellanslag. Tryck på BS för att radera ett felaktigt tecken och mata sedan in rätt tecken. Se sidan 9 för ytterligare detaljer om textredigering. 3. Vid slutet av en textrad ska du trycka på B (markörtangenten L) för att mata in ett nyradsmärke. En nyradsoperation anges av symbolen på skärmen. Detta visar var du ändrade rad. 4. Mata in tecken på den andra raden. 5. Tryck på PRINT för att skriva ut den inmatade texten. Se sidan 11 för närmare detaljer om utskrift. Angående tangenten CODE Tangenten CODE gör det möjligt att mata in speciella accenter och symboler som används i vissa språk. Följande tabell visar hur CODE används med vissa tangenter för att mata in dessa tecken. Tangentoperation Inmatning Tangentoperation Inmatning CODE S* ß CODE 2 ` CODE O Œ CODE 3 CODE C Ç CODE 4 CODE 1 CODE 5 ˆ * Endast liten bokstav. Exempel: Att mata in á. CODE 1 A Specialsymboler Tryck på FUNCTION 4 (SYMBOL) för att tillgå en meny över specialsymboler. Inmatning av specialsymboler Inmatning av alfanumeriska tecken 1. Slå på strömmen. 2. Mata in tecken på den första raden. Tryck på SHIFT eller CAPS för att mata in stora bokstäver. SHIFT måste tryckas in för varje enskild bokstav, men ett tryck på CAPS skiftar tangentbordet till versaler ända tills tangenten CAPS trycks in på nytt. Exempel: Mata in specialsymbolen #. 1. Placera markören vid punkten där specialsymbolen ska matas in och tryck på FUNCTION 4 (SYMBOL). Den understrukna symbolen på skärmen är den som nu är vald.,.: ; Sw-8

10 2. Använd markörtangenterna H och J för att leta upp den önskade symbolen. En del av symbolerna ryms inte inom skärmen. Använd markörtangenterna för att rulla menyn. Understryk symbolen # i detta exempel. 3. Understryk önskad symbol och tryck på SET. Textinmatningsskärmen visas nu på nytt, och den valda symbolen är inmatad vid punkten där markören var placerad när du uppvisade symbollistan. IO# Del 4 Radering och infogning av tecken Detta avsnitt beskriver allt du behöver veta om radering och infogning av tecken i en redan inmatad text. Att flytta markören Använd markörtangenterna för att flytta markören runt skärmen och placera den vid punkten där tecken ska raderas eller infogas. Hur markören flyttas Tryck på H för att flytta markören åt vänster och J för att flytta den åt höger. Tryck på FUNCTION och sedan H för att få markören att hoppa till början (längst till vänster) av tecknen på skärmen. Tryck på FUNCTION och sedan J för att få markören att hoppa till slutet (längst till höger) av tecknen på skärmen. Håll H eller J intryckt för att flytta markören i snabbare takt. Radering av enskilda tecken Enskilda tecken kan raderas med antingen tangenten BS eller DEL (markörtangenten K). Den enda skillnaden mellan dessa tangenter är markörens placering vid tillfället. Att radera tecken med tangenten BS Exempel: Ändra ordet commmputer till computer. 1. Använd H och J för att flytta markören till punkten under p. 2. Tryck på BS två gånger för att radera två m till vänster om markören och samtidigt flytta puter åt vänster. 3. Tryck på FUNCTION och sedan J för att hoppa till slutet av texten och mata in fler tecken. Att radera tecken med tangenten DEL Exempel: Ändra ordet commmputer till computer. 1. Använd H och J för att flytta markören till punkten under det första (vänstra) m:et. 2. Tryck på DEL två gånger för att radera två m vid markörpositionen och samtidigt flytta mputer åt vänster. 3. Tryck på FUNCTION och sedan J för att hoppa till slutet av texten och mata in fler tecken. Att tömma skärmen Gör på följande sätt för att tömma skärmen på all inmatad text. Hur skärmen töms Tryck på FUNCTION och sedan BS (CLS). Meddelandet CLS? visas nu på skärmen för att bekräfta att du verkligen vill tömma skärmen. Tryck på SET för att tömma skärmen eller på ESC om du vill avbryta utan att radera något. Textredigering Använd följande metoder för att redigera texten på skärmen. Infogning av nya tecken Exempel: Ändra texten ABCDEF till ABCXYZDEF. pute Sw-9

11 1. Uppvisa den ursprungliga texten på skärmen och placera markören under D. 2. Mata in den nya texten (XYZ). Inmatning av nya tecken gör att de fogas in vid markörpositionen. De existerande tecknen öppnas upp för att göra plats för de nya. Ändring av existerande tecken Exempel: Ändra texten ABCDEF till XYZDEF. 1. Uppvisa den ursprungliga texten på skärmen och använd tangenten BS eller DEL för att radera tecknen som ska ändras(abc). Tänk på att placera markören på rätt ställe för tangenten som ska användas. Se sidan 9 för detaljer. 2. Mata in de nya tecknen (XYZ). Del 5 Teckenstorlek och texteffekter Denna del av bruksanvisning förklarar användning av olika teckenstorlekar och hur du tilldelar texten effekter som understrykning, skuggning och inrutning. Teckenstorlek Följande tabell visar de sex teckenstorlekar som kan användas. Indikering för teckenstorlek Faktisk storlek (mm) Den valda teckenstorleken tillämpas bara på den utskrivna texten. Storleken som visas på skärmen ändras inte. Den valda teckenstorleken tillämpas på samtliga tecken på skärmen. Det går inte att välja olika storlekar för olika tecken. Etikettskrivaren justerar automatiskt teckenstorleken när symbolen matas in för att ange en 2-radig etikett såsom visas nedan. Grundstorlek Storlek efter operationen B Tänk på att symbolen inte kan matas in vid användning av en 6 mm bred remsa. Ändring av teckenstorlek Exempel: Mata in ABXYZ som 2 2 tecken. 1. Mata in texten. 2. Tryck på FUNCTION 2 (SIZE) för att uppvisa den nuvarande teckenstorleken. 3. Använd K och L för att ändra den uppvisade storleken i följande ordning Uppvisa den önskade storleken och tryck på SET för att välja denna och och återgå till textskärmen. 2 2 XYZ Anm. Det ovanstående kan också utföras i omvänd ordning, d.v.s. specificera teckenstorleken först och sedan mata in texten. Sw-10

12 Texteffekter Tre olika effekter kan tilldelas texten: skuggning, understrykning och inrutning. Det följande visar exempel på de tre typerna. Del 6 Utskrift Skuggning: Understrykning: Inrutad text: Den valda texteffekten tillämpas bara på den utskrivna texten. Textens utseende på skärmen ändras inte, men texteffektindikeringarna visar när en texteffekt används. Den valda texteffekten tillämpas på samtliga tecken på skärmen. Det går inte att välja olika effekter för olika tecken. Att specificera en texteffekt Exempel: Skugga texten ABXYZ. 1. Mata in texten. 2. Tryck på FUNCTION 3 (EFFECT) för att uppvisa en meny över texteffekter. Normal (ingen effekt) Skuggning Markör Inrutning Understrykning Markören befinner sig vid den nu valda effekten. 3. Använd H och J för att flytta markören till den önskade effekten. 4. Placera markören under den önskade effekten och tryck på SET för att välja denna och och återgå till textskärmen. XYZ Anm. Det ovanstående kan också utföras i omvänd ordning, d.v.s. specificera texteffekten först och sedan mata in texten. Denna del av bruksanvisningen innehåller information om utskrift av pappersremsor. Här beskrivs också hur du trycker ut speciella stämpelremsor som kan fästas i en stämpelhållare och därmed skapa egna stämplar. Att observera vid utskrift Slå aldrig av strömmen medan utskrift pågår. Kontrollera att remsöppningen inte är blockerad innan utskriften startas. Rör inte vid remsskäraren medan utskrift pågår (anges av meddelandet PRNT på skärmen). Etikettskrivaren kan stoppa utskriften i cirka fem sekunder vid utskrift med hög trycksvärta, utskrift av en väldigt lång text eller repeterad utskrift av samma text. Detta tyder inte på fel, och normal utskrift återupptas efter en stund (anges av meddelandet P R N T på skärmen). Utskrift av en remsa Tryck helt enkelt på tangenten PRINT för att skriva ut en remsa. Att skriva ut en remsa 1. Tryck på PRINT för att skriva ut en remsa av texten du matat in och arrangerat. Tryck på ESC för att avbryta pågående utskrift. 2. Tryck ned remsskärarspaken för att skära av remsan när utskriften är avslutad. 3. Använd en sax för att klippa till remsan, om så behövs. Efter att remsan skrivits ut går det att ta av bakstycket och fästa remsan på det önskade föremålet. Remsan kan inte fästas på grova, våta, Bakstycke oljiga eller smutsiga ytor. Remsan bör inte heller fästas på ställen som utsätts för solsken eller regn. Försök aldrig att fästa remsan på huden. Remsa Sw-11

13 Det är enklast att ta av bakstycket och blotta fästytan genom att böja remsan nära den ena ändan. Detta gör att bakstycket lossnar och kan dras av. Stämpelutskrift Funktionen för stämpelutskrift möjliggör utskrift på en speciell stämpelremsa. Denna remsa kan sedan fästas på en separat inköpt stämpelhållare för att skapa en egen bläckstämpel. Följande typ av stämpelhållare kan för närvarande användas med stämpelremsor. Typ Maximal stämpelstorlek Exempel ST-15 5,5 cm Observera det följande för stämpelutskrift. Texten skrivs ut spegelvänt vid stämpelutskrift. Stämpelutskrift kan inte göras med en remsbredd på 6 mm. Ett felmeddelande (ERR!) visas på skärmen och utskriften förhindras vid försök att skriva ut text som är längre än den maximala längden du angav. Att skriva ut en stämpelremsa 1. Mata in texten du vill skriva ut. 2. Tryck på FUNCTION och sedan 5 (STAMP). 5,5 cm 7,9 cm PRN? STAMP MIRROR 3. Välj maximal längd och tryck på SET för att registrera denna. Ett märke visas intill indikeringen STAMP på skärmen när spegelutskrift är påslagen. Ett felmeddelande (sidan 16) visas när du trycker på SET om texten som matades in i steg 1 är längre än den maximala längden du angav. 4. Tryck på SET för att trycka ut stämpelremsan eller på ESC för att avbryta utskriften och återgå till inmatningsskärmen i steg 1. Etikettskrivaren återställs till inmatningsskärmen i steg 1 efter avslutad utskrift. 5. Skär av remsan och fäst den på stämpelhållaren. Se bruksanvisningen som medföljer den separat inköpta stämpelhållaren för detaljer om hur stämpelremsan ska fästas. Spegelutskrift Texten skrivs ut spegelvänt när du specificerar spegelutskrift. Använd spegelutskrift när du vill skriva ut på en genomskinlig remsa med texten på insidan. Texten ter sig sedan normal när den ses genom den genomskinliga remsan. Det går också att använda spegelutskrift vid användning av en järnkopieremsa för att skapa järnkopior. Normal Spegelbild Att slå spegelutskrift på och av 1. Tryck på FUNCTION och sedan 6 (MIRROR). JOFF 2. Använd H, J, K, eller L för att ändra inställningen på skärmen mellan ON (spegelutskrift) och OFF (normal utskrift). 3. Tryck på SET för att registrera den valda inställningen. Ett märke visas intill indikeringen MIRROR på skärmen när spegelutskrift är påslagen. Mata in texten och utför utskriften som vanligt (sidan 11). Övriga utskriftsegenskaper och tillvägagångssätt Följande metoder och inställningar kan också användas vid utskrift. Sw-12

14 Automatisk matning Automatisk pappersmatning kan slås på och av. I det automatiska läget matas remsan fram automatiskt cirka 12 mm vid början och slutet av varje utskrift. Detta skapar lika stora marginaler på textens båda sidor. När utskriften är avslutad efter att du använt manuell matning ska du vara noga med att trycka på FUNCTION och sedan PRINT (FEED) för att mata fram remsan innan den skärs av. I annat fall riskerar du att klippa av en del av den utskrivna texten. Att slå automatisk matning på och av 1. Tryck på FUNCTION och sedan 7 (M-FEED). 2. Använd H, J, K, eller L för att ändra inställningen på skärmen mellan YES (manuell matning) och NO (automatisk matning). 3. Tryck på SET för att registrera den valda inställningen. Manuell matning av remsan Tryck på FUNCTION och sedan PRINT (FEED) för att mata fram remsan cirka 13 mm. Trycksvärta Inställningen för trycksvärta reglerar hur mörka tecknen på remsan ska bli. Justering av trycksvärta 1. Tryck på FUNCTION och sedan 8 (DENSITY). JNO Använd H och J för att understryka den önskade trycksvärtan. Den ljusaste inställningen är 1 och den mörkaste är 5. Normal inställning är 3. Enbart fyra av de fem tillgängliga inställningarna visas på skärmen. Skärmen rullas till vänster och höger när så är nödvändigt för att visa alla inställningar. 3. Tryck på SET för att registrera den valda inställningen. Del 7 Minnet Denna del av bruksanvisningen beskriver lagring av textdata i minnet och återkallning från minnet. Det går att lagra två textblock i minnet, var och en på högst 63 tecken, d.v.s. totalt 126 tecken. Att lagra data 1. Mata in texten du vill lagra. 2. Tryck på FUNCTION och sedan 1 (MEMO). 3. Tryck på SET för att lagra texten i minnet eller på ESC om du vill avbryta utan att lagra något. Om minnet är tomt lagras texten automatiskt i område 1. Om det förekommer data i område 1 lagras texten automatiskt i område 2. Meddelandet FUL! visas när du trycker på SET i steg 3 om det inte finns utrymme i minnet för texten. Att återkalla text från minnet STR? OK EFG Exempel: Återkalla innehållet i område 2 då minnet innehåller följande två texter. Område 1: ABCDEFG Område 2: CASIO 1. Tryck på FUNCTION och sedan 1 (MEMO) när inmatningsskärmen visas. Tänk på att texten som återkallas från minnet ersätter den eventuella text som nu finns på skärmen. STR? Sw-13

15 2. Tryck på L för att ändra till uppmaningen för textåterkallning. CAL? 3. Tryck på SET. Använd H eller J för att rulla åt vänster eller höger om all text inte ryms på skärmen. ABCD 3. Tryck på SET. Använd H eller J för att rulla åt vänster eller höger om all text inte ryms på skärmen. 4. Tryck på L för att gå till område 2. Använd K och L för att skifta mellan område 1 och Tryck på SET för att återkalla texten från området som nu visas på skärmen. Tänk på att återkallning från minnet ersätter eventuell text som återfinns på inmatningsskärmen. Text från minnet kan inte vidhäftas texten på skärmen. Att radera text från minnet 1. Tryck på FUNCTION och sedan 1 (MEMO) när inmatningsskärmen visas. 2. Tryck på L två gånger för att ändra till uppmaningen för textradering. ABCD Text i område 1 CASI Text i område 2 CASI STR? DEL? 4. Använd K och L för att välja område 1 eller 2 och tryck sedan på SET. 5. Tryck på SET för att radera texten från området som nu visas på skärmen. När du raderar texten i område 1 då det förekommer en text i område 2, kommer texten i område 2 att automatiskt flyttas till område 1. Del 8 Referenser Detta avsnitt innehåller information om etikettskrivaren som kan användas som referens i behövliga fall. Byte av remsskärarbladet Remsskärarbladet är utformat för att kunna hantera ca skärningar. Gör på följande sätt för att byta ut bladet när det börjar bli slött. Att byta remsskärarbladet 1. Slå av strömmen till etikettskrivaren. 2. Öppna facklocket för papperskassetten. Text i område 1 OK? Sw-14

16 Om en kassett redan är isatt ska denna tas ur genom att fatta tag i kassettens båda sidor med tummen och pekfingret och lyfta den rakt uppåt. 4. Använd en bomullstopp fuktad i rengöringssprit för att torka av skrivarhuvudet och rullen såsom visas på bilden. Skrivarhuvudet 3. Använd ett tunnt, spetsigt föremål för att lyfta ut den gula skärarpatronen såsom visas på bilden. Remsskärarbladet kan tas ut ur skärarpatronen om om du trycker på patronens framsida. Akta dig för att skära fingrarna på bladet. 4. Sätt i en ny skärarpatron genom att skjuta den längs skåran i etikettskrivaren. Kontakta din CASIO-handlare för inköp av en ny skärarpatron. 5. Sätt på facklocket. NEJ! 5. Sätt tillbaka papperskassetten och stäng facklocket. Rullen Grundinställningar vid strömpåslag Etikettskrivaren är inställd på följande grundinställningar varje gång strömmen slås på. Post Strömmen på SIZE(storlek) 2 2 EFFECT(effekt) CANCEL(makulera) MIRROR(spegel) OFF(av) M-FEED(manell matning) NO(nej) 6 mm OFF(av) Rengöring av skrivarhuvudet och rullen Ett smutsigt skrivarhuvud och rulle kan resultera i dålig utskrift. Rengör dessa delar då och då på nedanstående sätt. Att rengöra skrivarhuvud och rulle 1. Slå av strömmen till etikettskrivaren. 2. Tryck på frigöringsspaken för att öppna facklocket för papperskassetten. 3. Ta ur papperskassetten. Initialisering av etikettskrivaren Utför nedanstående procedur för att initialisera skrivaren om det uppstår allvarliga fel eller om skrivaren inte fungerar alls. En initialisering av etikettskrivaren raderar all data i dess minne. Skriv ner viktiga data på separata handlingar innan denna åtgärd utförs. Sw-15

17 Att initialisera etikettskrivaren 1. Slå av strömmen. 2. Håll tangenterna PRINT och ESC intryckta och tryck samtidigt på ON för att slå på strömmen. 3. Fortsätt hålla PRINT och ESC intryckta och släpp enbart tangenten ON. INT? Denna uppmaning visas och ber dig att bekräfta initialiseringen. 4. Tryck på SET för att initialisera etikettskrivaren eller på ESC för att avbryta åtgärden. Följande tabell visar grundinställningarna. Post Skärm Minne SYMBOL(symbol) EFFECT(effekt) M-FEED(manuell matning) MIRROR(spegel) MEMO(minne) DENSITY(svärta) WIDTH(bredd) Nollställd Tömd Tömt, CANCEL(makulera) NO(nej) OFF(av) STR?(lagra?) 3 OFF(av) Felsökning Problem Meddelandet ERR! visas på skärmen. Möjlig orsak Du har försökt mata in två märken inom samma text. Du har försökt mata in märket vid användning av remsbredden 6 mm. Du har matat in en text innehållande märket och sedan ändrat remsbredden till 6 mm. (Meddelandet ERR! visas vid försök att göra en utskrift.) Texten är längre än 5,5 cm när stämpelutskrift har valts. Du har försökt med stämpelutskrift då remsbredden 6 mm är specificerad. Åtgärd Använd endast ett märke. Enbart två textrader kan matas in, så det går bara att använda ett märke. Använd inte märket. En 6 mm bred remsa kan bara ha en textrad, så märket ska inte användas. Radera märket om du ska använda en 6 mm bred remsa, eller använd en annan remsbredd. Korta ner texten och försök sedan på nytt. Ställ inställningen för remsbredd på OFF och försök sedan på nytt. Sw-16

18 Tekniska data Problem Meddelandet FUL! visas på skärmen. Meddelandet BATT visas på skärmen. Meddelandet ERR! visas på skärmen. Möjlig orsak Båda områdena för textminne (område 1 och 2) innehåller en text. Batterierna börjar bli svaga. Minnesdatan har av någon anledning blivit förvrängd. Åtgärd Radera texten i ett av minnesområdena och lagra sedan den nya texten. Byt ut batterierna. Initialisera etikettskrivaren. Modell: KL-750 Inmatning Tangentbordets utformning: Skrivmaskin (QWERTY) Teckentyper Bokstäver (engelska och övriga språk): 99 Siffror: 10 Symboler: 37 Skärm Typ: Flytande kristallskärm Spalter: 4 Teckenmatris: 5 7 punkter Utskrift Typ: Värmeöverföring Hastighet: Cirka 6,67 mm/sekund Bredd: 4 mm (6 mm remsa) eller 8 mm (övrig remsa) Teckenmatris: punkter Teckentypsnitt: Grotesk Teckeneffekter: Skuggning, understrykning, inrutning Teckenstorlekar: 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3 Antal rader: 1 (6 mm remsa); 1 eller 2 (övrig remsa) Minne Text: Upp till cirka 126 tecken (total lagring för område 1 och 2) Allmänt Strömförsörjning: Åtta batterier av storlek AA eller separat inköpt nättillsats AD-A95100 Batterilivslängd: Cirka 1 papperskassett (kontinuerlig utskrift) Strömförbrukning: 9 W Automatiskt strömavslag: Cirka sex minuter efter senaste tangenttrycket. Mått: 44,6 (H) 174 (B) 212 (D) mm Vikt: 452 g Omgivande temperatur: 10 C ~ 35 C Sw-17

19 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

KL-8100. Instruktionshäfte

KL-8100. Instruktionshäfte KL-8100 Instruktionshäfte Svenska Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter innan etikettskrivaren tas i bruk för första gången. Förvara dessa föreskrifter och bruksanvisningen

Läs mer

KL-C500. Instruktionshäfte

KL-C500. Instruktionshäfte KL-C500 Instruktionshäfte Viktiga säkerhetsföreskrifter Observera noga följande säkerhetsföreskrifter innan etikettskrivaren tas i bruk för första gången. Förvara dessa säkerhetsföreskrifter och andra

Läs mer

KL-780. Instruktionshäfte

KL-780. Instruktionshäfte KL-780 Sw Instruktionshäfte Svenska Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter innan etikettskrivaren tas i bruk för första gången. Förvara dessa föreskrifter och bruksanvisningen

Läs mer

Samtalsapparat DialogNova. Bruksanvisning

Samtalsapparat DialogNova. Bruksanvisning Samtalsapparat DialogNova Bruksanvisning DialogNova Bruksanvisning Dok.nr: 10.0254.A0-2 Revision A0-2 Producerad av: Polycom Technologies AB Polycom Technologies AB, 2005 Dialog och DialogNova är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

KL-120 Instruktionshäfte

KL-120 Instruktionshäfte KL-120 Sw Instruktionshäfte RJA518623-001V01 Svenska Läs detta först! CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för några förluster eller krav från dig eller en annan person eller organ som kan uppkomma

Läs mer

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING Avsedd användning Den här produkten läser och lagrar information från upp till fyra simkort. Informationen kan sedan skyddas med hjälp av lösenord. Den har också en backupfunktion

Läs mer

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

KL-60 Instruktionshäfte

KL-60 Instruktionshäfte KL-60 Instruktionshäfte ESGFISw Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter innan märkmaskinen tas i bruk för första gången. Förvara dessa föreskrifter och bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

Specifikationer. Professionell säker elmärkning för elektriker och installatörer. P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP

Specifikationer. Professionell säker elmärkning för elektriker och installatörer. P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Specifikationer P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Tangentbord ABCD med separat numeriskt tangentbord ABCDmedseparatnumeriskt tangentbord ABCD medseparat numeriskttangentbord Kniv Manuell Manuell

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-632ISLE Knappar och Funktioner FRAMSIDAN LCD DISPLAY Längd Vikt BMI BMI Symbol Undervikt Normal Övervikt Fetma = Bekräfta knapp för val = Ändra din längd Välj minne i Memory Mode & Recall Mode

Läs mer

Exam Pen Instruktionsbok

Exam Pen Instruktionsbok Exam Pen Instruktionsbok Översättning av XnX Data AB Vid skillnader mellan den svenska och engelska manualen gäller den svenska. 2014 XnX Data AB OBS! Läs manualen och kom ihåg dessa viktiga punkter för

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KL Instruktionshäfte

KL Instruktionshäfte KL-8200 Instruktionshäfte Svenska Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter innan etikettskrivaren tas i bruk för första gången. Förvara dessa föreskrifter och bruksanvisningen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

KL-820 Instruktionshäfte

KL-820 Instruktionshäfte KL-820 Sw Instruktionshäfte RJA519067-001V01 Svenska Läs detta först! CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för några förluster eller krav från dig eller en annan person eller organ som kan uppkomma

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

DYMO DYMO. Strömförsörjning

DYMO DYMO. Strömförsörjning 1 1 Inledning Med hjälp av Dymo LabelPoint 200 kan du skapa en stor mängd självhäftande etiketter av hög kvalitet med upp till 90 tecken. I LabelPoint används tapekassetter med en bredd på 6 mm, 9 mm eller

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 420P

Bruksanvisning. LabelManager 420P Bruksanvisning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 Etikettskrivaren DYMO LabelManager 420P 1 Skriv ut 9 Accenttecken 17 Format 2 Förhandsgranska

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 7018156 Försiktighetsåtgärder Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen

Läs mer

PRESENTATION. intygar härmed att etiketteringsmaskinen PT-1800 uppfyller de krav de följande normgivande

PRESENTATION. intygar härmed att etiketteringsmaskinen PT-1800 uppfyller de krav de följande normgivande 1800 BRUKSANVISNING Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din P-touch. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida referens. PRESENTATION Tack för inköpet av P-touch

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR DRIVS MED LJUSENERGI INGA BATTERIBYTEN BEHÖVS RÄCKER 6 MÅNADER (Kal. V145) / 2 MÅNADER (Kal. V182) EFTER FULL LADDNING VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST SNABBSTART ÖVERLADDNINGSSKYDD

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KC

INSTRUKTIONSMANUAL KC INSTRUKTIONSMANUAL KC Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 4 3. Enkelt handhavande sid. 5 3.1 Nollställ vågen sid. 5 3.2 Tarera vågen sid. 5 4. Räknevägning sid. 6 4.1 Ställ in enhetsvikt

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer