Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 3 Fönster och dörr... 3"

Transkript

1 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8 Se på 3D-modell... 9 Ytterdörrar Innerdörrar Slagriktning Centrerat mellan två kända punkter Sätt in flera Kopiera egenskaper Sätt in identisk kopia Zoom panorera Radera fönster, dörr och öppning Flytta fritt eller med gitter Flytta relativt från sista position Flytta relativt från markörens position Ändra Ändra flera... 21

2 2... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7

3 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel 3 Fönster och dörr Fönster Fasaderna refereras till som det visas i figuren - fasad nr 1-4. Fönstren är numrerade från 1-7. Sätt in fönster 1 och 2 på fasad nr 3. Fönstren är fasta utan spröjs, dimension 1100 x Placering av fönster Fasad Fasad 4 Fasad Fasad 1 Zooma in den översta delen av planen där fönstren ska sättas in; genom att hålla ner mitten musknappen, föra musen neråt, och omsluta den övre delen med boxen och sedan släppa musknappen. Klicka på Verktygsset för vägg Kontrollera så att gittret är aktivt (intryckt). Välj Infoga fönster

4 4... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Fönstertyper kan väljas via listan eller via Bläddra genom som ger en förhandsvisning av alla fönster. Välj typ 11: Öppningsbart 1-luft. Ange bredd och höjd som visas: 1.1 x 1.2 När de önskade värdena har angetts, tryck på [OK]. Det du nu måste ta ställning till är var i fönstret insättningspunkten ska vara. Fönstret visas i väggen som ett rött fält och kan flyttas dynamiskt till önskad position innan det fästes. Meddelandefältet visar var symbolens insättningspunkt är i symbolen. Det finns tre alternativ som kan användas vid positionering av fönstret: Peka på insättningspunkt (Centrisk) Insättningspunkt är i centrum av symbolen. Peka på ins.punkt (sida) - Insättningspunkt är i framkant av symbolen sett i förfållande till väggensriktning. Peka på ins.punkt (sida) - Insättningspunkt är i bakkant av symbolen sett i Förhållande till väggens riktning. Du växlar metod genom att klicka på [Tab]-tangenten.

5 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Placera med gitter Fönster och dörr När du så har valt insättningspunkt använd centrum av symbolen, peka sedan på önskad gitterpunkt, och fönstret fästes genom att trycka på vänster musknapp. Placera markören vid gitterpunkten enligt ovan och tryck på vänster musknapp. Placera därefter markören enligt nedan och tryck på vänster musknapp. Nästa fönster placeras på fasad 2 enligt bild nedan. För att se hela ritningen tryck [Ctrl] + [Home] (tangent vanligtvis belägen ovanför piltangenterna) alternativt dubbelklicka på skrollhjulet på musen. Avbryt insättningen genom att trycka [Esc]-tangenten. Hur när det inte stämmer? Är resultatet annorlunda än önskat, kan fönstren flyttas genom att klicka på dem igen och flytta dessa dynamiskt eller med hjälp av piltangenterna till höger eller vänster och ange flyttavstånden ett i taget eller båda två genom att hålla ned [Ctrl]-tangenten och markera båda. Ska typ eller dimension ändras, dubbelklickar man på fönstret för att få fram dialogrutan för fönstret på nytt. Vid borttag markeras önskat fönster genom att peka på detta och klicka vänster musknapp. Tryck på [Del]-tangenten eller högerklicka och välj radera objekt i snabbmenyn. Spara ritningen genom att klicka på Spara.

6 6... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Hur ser fasaden ut? Välj menyn Fönster Välj Översta fasad - 3 Fasad 3 i detaljnivå 3D Flat Återgå till planritning som kan göras på flera sätt: 1. Välj i knappraden Plan 2. Välj i menyn Fönster Plan 3. Om du ser fönstret som innehåller planen klicka i detta fönsters överskrift. 4. Menyn Fönster Alla fönster Välj det fönster som slutar på Plan Klicka filnamnet...plan: 1

7 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 5. Välj i det vertikala listfältet till vänster på skärmen Fönster och dörr Relativ positionering Fönster nr 4 ska sättas in genom att ange ett känt avstånd från det nedre högra hörnet. Det är möjligt vid insättning av fönster/dörr och väggöppning att ange ett känt avstånd från ett hörn, känd position eller väggöppning fram till insättningspunkten. Klicka på Infoga fönster Välj Typ: 11 Öppningsbart 1-luft, Bredd: 1.1, Höjd: 1.2 klicka på [OK] Välj insättningstyp med hjälp av [Tab] att den är i framkant av symbolen; Peka på ins.punkt (sida) se meddelandefältet överst på skärmen. Lägg märket till att även den röda markeringen av fönstret skiftar var gång [Tab] används, för detta fönster vill vi att symbolen befinner sig till vänster om markören. Placera markören i utvändigt hörn längst ned till höger (ändpunkt). Fönstret ska placeras 1.25 meter från hörnet d.v.s meter till vänster från snappunkten, där markören är placerad. Använd snabbtangent [Shift] + [ ]. Ange längd 1.25 meter, Klicka på [OK]. Avbryt insättning med [Esc]. Spara ritningen.

8 8... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Fasta fönster Resterande fönster är fasta fönster. Klicka på Verktygsset för vägg Sätt in fönster Välj Typ: 1 Fast 1-luft Ange Bredd till 0.5 och höjd till 1.7. Tryck [Tab], för att ge fönstret en centrerad insättningspunkt, och placera därefter fönstret med hjälp av gitterpunkt enligt nedan. Vänsterklicka. Efter att fönstret är placerat, tryck [ ] (Backspace) för att ange en annan fönsterbredd för kommande fönster. Ange fönsterbredd 1.1m klicka därefter på [OK]. Placera markören i nedersta vänstra hörnet. Kontrollera att peka på insättningspunkt står på centrisk. Tryck på tangenterna [Shift]+[ ], ange längden 1.8m och klicka på [OK]. Placera markören på samma plats, tryck [Shift]+[ ], ange längden 3.0m klicka på [OK]. Modellen ska sedan se ut enligt följande följande:

9 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Se på 3D-modell Klicka på 3D-modell och ev. önskade Presentationsegenskaper. Modellen i 3D Full Rotera och flytta bilden på skärmen med hjälp av knapparna i rullisterna eller genom att hålla ned den mittersta musknappen och flytta musen samtidigt.

10 10... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Ytterdörrar Huset skall ha två ytterdörrar; en huvuddörr (A = 1 x 2.1 m, typ 203 BorDörren Planeten 836G3) och en balkongdörr (B = 1 x 2.1, typ 16 Balkongdörr) Placering av ytterdörrar B A Rutinen för att sätta in dörr följer samma tillvägagångssätt som vid insättning av fönster. Återgå till planritningen. Starta med huvuddörren A. Välj i verktygssetet för vägg Infoga dörr Välj BorDörren Planeten 836G3. Acceptera de föreslagna värdena som kommer fram i dialogrutan. Använd centrisk insättningspunkt och fäst dörren i önskad gitterpunkt som det beskrivs för fönster d.v.s. peka på centrumpunkten och klicka vänster musknapp. Kom ihåg att du under ritprocessen kan använda mittersta musknappen till att zooma. Avsluta med [Esc].

11 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Använd centrisk insättningspunkt och fäst dörren i önskad gitterpunkt som det beskrivs för fönster d.v.s. peka på centrumpunkten och klicka vänster musknapp. Kom ihåg att du under ritprocessen kan använda mittersta musknappen till att zooma. Avsluta med [Esc]. Dörren ska placeras som det visas. Det är också nödvändigt att ange slagriktning för dörren. Exemplet ovanför kommer resultera i en högerhängd dörr, men denna ska ändras till vänster slagriktning. Eter att Dörren är placerad dubbelklicka på symbolen med vänster musknapp och tillhörande dialogruta dyker upp på skärmen så att ändringar kan göras. Hängning anger slagriktning. Väggens ritriktning är avgörande för valet. Höger- och vänsterhängd, ut och in i rummet. Högerhängd ut = 1 Vänsterhängd ut = 2 Högerhängd in. = 3 Vänsterhängd in = 4

12 12... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Se på 3D-modellen. Välj Fönster 3D-modell. Kom ihåg att Spara med jämna mellanrum. Gå tillbaka till planritningen för att sätta in balkongdörr B. Välj Sätt in dörr 16: Balkongdörr i trä. Välj hängning 2: vänster, ut. Denna dörr ska ha mer information för t.ex. höjd på glasfält. Det måste anges som specialdata. Välj fliken Specialdata. Det kan anges upp till fyra stycken specialdata för enskilt fönster, dörr eller öppning. Dialogrutan visar de som är aktuella med beskrivande text. Vissa kan vara ganska omfattande, och då kan man klicka på hjälpknappen för att få mer information om den specifika öppningen i väggen. För balkongdörren är det aktuellt med att definiera höjden på glasfältet i dörren.

13 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Acceptera det som förslås. Balkongdörren skall ha spröjs. Välj fliken Spröjs... Markera bort Använd standardvärde. Det vill säga att det inte ska användas standardvärden som i utgångsläget är utan spröjs. Välj spröjstyp 5: Antal glasfält i varje riktning ange 2 i båda riktningarna. Klicka OK.

14 14... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Se på detaljerad planritning med skravur och text markerat. Plan i Detaljerad m/tät väggskravur som detaljnivå med utvändiga dörrar och fönster. Spara ritningen. Innerdörrar Innerdörrar sätts in på samma sätt som ytterdörrarna. Detta utförs i planritningen med förenklad detaljnivå. Innerdörrarna sätts in som visas i figuren numrerad från 1 till 3. Dörr 1 & 2 är av samma typ och storlek (0.9 x 2.1). Dörr 3 är en skjutdörr. Placering av innerdörrar - samma slagriktning 3 1 2

15 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Välj Sätt in dörr Standard invändig dörr typ 0 Fönster och dörr Skriv in önskad dimension. 90 cm bred. Sätt in dörren utifrån centrum dörr och med gitter. Lägg märke till att slagriktning inte stämmer mot ritningen ovanför. Detta skall ändras senare. Tryck [Esc] for att avsluta. Slagriktning Slagriktning i förhållande till väggritriktning Dubbelklicka på dörren vars slagriktning behöver ändras och välj lämplig hängning från rullistan. Innanför ytterdörren sätts en skjutdörr in i den längsgående väggen dörr 3. Välj Sätt in dörr 10: Skjutdörr enkel. Bredd 1.7 meter (innefattar hela dörrens bredd, såväl öppning som fält inne i vägg). Höjd 2.1 meter. Hängning 22: Skjutdörr mot riktning. Placera dörren centriskt i förhållande till gittret enligt tidigare figur. Spara ritningen.

16 16... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Följande är inte knutet till uppgiften projekt Bygg, men är med som vägledande beskrivning. Centrerat mellan två kända punkter Välj fönster och insättningspunkt. I detta tillfälle centrerat. Centrumpunkten kan hittas på följande sätt. Hämta aktuell öppning och ange önskade värden och klicka OK. Placera trådkorset i det ena hörnet (eller motsvarande känd position) observera att man kan förhålla sig till alla skikt i väggen. Klicka med höger musknapp och välj i snabbmenyn: Hjälppunkt mellan denna och nästa punkt. Placera trådkorset i det ena hörnet (eller motsvarande känd position) observera att man kan förhålla sig till alla skikt i väggen. Klicka höger musknapp och välj i snabbmenyn: Hjälpgeometri och så vidare Hjälppunkt mellan denna och nästa punkt. Placera trådkorset i nästa kända position och klicka vänster musknapp. Skriv in antal delar som det markerade avståndet skall delas i här är det 2 för att hitta centrum. Tryck OK. Centerpunkten blir markerad. Peka sedan på detta och klicka vänster musknapp för att placera fönstret.

17 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Man kan självklart också få tag i snappunkten mitt på en linje genom att bara peka på linjen. Sätt in flera När ett fönsterval har gjorts kan det användas flera olika sätt att placera ut detta. Man tar ställning till insättningspunktens placering mellan varje insättning också om det ska placeras ut i förhållande till ett gitter, eventuellt ge ett relativt värde i förhållande till andra objekt i väggen. Fönstertyp, dimensioner och andra saker som foder, spröjs, specialdata m.m. kan också ändras under tiden man placerar ut fönstret. När ett val har gjorts och man önskar att ändra diverse parametrar, trycker man på [Backspace]-tangenten som vanligtvis ligger överst till höger på tangentbordet och är märkt med en lång pil som pekar till vänster. Denna gör så att dialogrutan för fönstret kommer tillbaka och nya värden kan anges. Observera typlistan som finns nere till vänster i dialogrutan. Man kan också ändra egenskaper för öppningen via snabbmenyn. Kopiera egenskaper Om ett fönster (dörr/öppning) ska ha samma egenskaper som ett annat fönster (dörr/öppning) som finns i planritningen, kan egenskaperna kopieras från ett till ett annat. Markera det fönster (dörr/öppning) från vilket egenskaper ska kopieras och högerklicka för snabbmenyn.

18 18... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 I exemplet ska fönster 11x12 F s egenskaper kopieras över till fönstret till höger. Det vill säga alla värden och parametrar så som specialdata, spröjs, dimensioner, osv, ska kopieras över till fönstret 6x12 F. Välj i snabbmenyn Kopiera egenskap. Peka på fönstret som ska få nya egenskaper. Det markeras. Har du problem med och markera, rulla lite på scrollhjulet på musen och peka igen. Klicka på fönstret detta ger följande resultat: Flera fönster kan ändras genom att peka och klicka. Avsluta med [Esc]-knappen. Sätt in identisk kopia När en identisk kopia av ett objekt ska kopieras och sättas in i vägg, markeras det objektet som ska kopieras, högerklicka och välj Sätt in identisk kopia i snabbmenyn. Se meddelande i meddelandefältet: Peka på insättningspunkt.osv som är samma meddelande som dyker upp när nya objekt sätts in i vägg. Zoom panorera Tänk på att du kan zooma eller panorera med mittersta musknappen under tiden du sätter in figurer eller ändrar fönster, dörr och väggöppning.

19 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Radera fönster, dörr och öppning Fönster och dörr Fönster, dörr och/eller öppning i vägg raderas genom att placera markören på önskat objekt och trycka vänster musknapp. Objektet blir streckmarkerat med blå färg. Tryck sedan på [Del]-tangenten för att radera. Annars kan objekt d.v.s. flera fönster, dörrar och öppningar markeras samtidigt i enlighet med Windows markeringsmetoder. Flera fönster, dörrar och väggöppningar kan raderas samtidigt. Ändring och flyttning görs för varje enskilt objekt. Flytta fritt eller med gitter Markera det objekt fönster, dörr, öppning, som skall flyttas genom att peka och klicka på vänster musknapp. Hela väggen som fönstret är placerat i blir svagt markerad i blått. Öppningen är markerad i lite mörkare blåfärg och blir även markerad med tre stycken flyttpunkter en på varje sida och en i mitten av fönstret. Peka på den punkt du önskar som utgångspunkt vid förflyttningen (Flytta fönster) och klicka på vänster musknapp. Dra öppningen i den riktning du skall flytta den. När den dynamiska öppningen är placerad i önskad position, klickar man bara en gång på vänster musknapp för att fästa den i väggen. Flytta relativt från sista position Markera det objekt fönster, dörr, öppning, som skall flyttas genom att peka och klicka med vänster musknapp. Peka på den flyttpunkt som du önskar som referens när du skall flytta öppningen vänster, centrum eller höger. Förflyttningen kan väljas i menyn enligt ovan eller med hjälp av snabbtangenter i form av piltangenterna på tangentbordet, då anges förflyttning i förhållande till där öppningen var placerad i väggen. Dialogruta aktiverad som relativ förflyttning i förhållande till sista position piltangenterna aktiverar också denna.

20 20... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7 Flytta relativt från markörens position Markera det objekt fönster, dörr, öppning, som skall flyttas genom att peka och klicka på vänster musknapp. Peka på den flyttpunkt som du önskar som referens när du ska flytta öppningen vänster, centrum eller höger. I exemplet skall fönstret flyttas och placeras 15 cm från hörnet. Flytta det dynamiska fönstret bort till hörnet där man vet avståndet till fönstrets placering. Högerklicka för att få fram snabbmenyn och välj Flytta relativt från markörens position. Vidare kan man välja i menyn Flytta i positiv X-riktning. Observera att nu sker förflyttningen relativt till snappunktens placering. Förflyttningen kan väljas i menyn som visats eller som snabbtangent: [Shift] + [ ]. Aktiverad dialogruta för relativ förflyttning i förhållande till markörens position [Shift] + [piltangent] aktiverar också denna.

21 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Ändra Fönster och dörr OBS! Om du dubbelklickar på symbolen, kommer programmet att ge dig aktuell dialogruta. Dialogrutan för markerat objekt kommer fram på skärmen och nya dimensioner, typ, specialdata, m.m. kan anges. Vid ändring av bredden kommer detta att bli centrumjusterat i objektet. Ändra flera Markera flera öppningar samtidigt d.v.s. markera det första genom att vänsterklicka, håll inne [Ctrl]-knappen när nästa objekt som ska ändras markeras. Dialogrutan för markerat objekt kommer fram på skärmen och visar de parametrar som är samma och som kan ändras i dialogrutan

22 22... Kapitel Fönster och dörr DDS-CAD Arkitekt 7

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Kapitel 13 Placera på ark... 3

Kapitel 13 Placera på ark... 3 2012-08-13 Kapitel 14... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 13... 3 Rithuvud... 3 Projektinformation... 7 Skriv ut arket... 9 Fasader på ark... 10 2... Kapitel 14 2012-08-13 2012-08-13 Kapitel 14... 3

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Kapitel 17 Delritning... 3

Kapitel 17 Delritning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Delritning Kapitel 17 1 Innehåll Sida Kapitel 17 Delritning... 3 Starta delritning... 3 Vägg... 4 Golv... 6 Tak... 7 Automatiska taksymboler...11 Kantegenskaper...12 Delritning...13

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 10.03.2014 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion 9 Golvelement Kapitel Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 2... Kapitel 8 10.03.2014 Golvelement DDS-CAD

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 13.08.2012 Kapitel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 9 Anpassa vägg till platta på mark... 13 Innervägg... 14 Hur ser väggarna

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

Översikt och syfte. Översiktsområde. Få en översikt på ditt rum och välj de sektioner du vill titta på. Kontrollområde

Översikt och syfte. Översiktsområde. Få en översikt på ditt rum och välj de sektioner du vill titta på. Kontrollområde Översikt och syfte Översiktsområde Kontrollområde Ritområde Egenskapsområde Spark Blueprint TM är ett väldigt enkelt och snabbt ritverktyg. Det är ett snabbt sätt att säkra försäljningen, tack vare att

Läs mer

Kapitel 16 Situationplan... 3

Kapitel 16 Situationplan... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Situationsplan Kapitel 16 1 Innehåll Sida Kapitel 16 Situationplan... 3 Infoga situationsplan/nbk... 3 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 7 Skaleringsuträknare...10 Ändra skala

Läs mer

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3 25.05.2009 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Innehållsregister Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 - Komma i gång... 3 Välkommen...3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?...6 Operativmiljön Windows...6 Begrepp...6 Starta

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling Din guide till Ändra tillhörighetskoppling Januari 2013 Innehåll BAKGRUND... 3 Fastighetsutdrag... 3 Koppling objekt - internt företag... 4 Koppling användare - internt företag... 6 KORTKOMMANDON... 8

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Bjälklagsritning. Kapitel 1 - Bjälklagsritning... 3

Bjälklagsritning. Kapitel 1 - Bjälklagsritning... 3 2013-03-18 Kapitel 1... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 -... 3 Generella rekommendationer... 3 Anpassning i DDS-CAD Arkitekt... 4 Kontroll av Arkitekt-underlag... 4 Kontroll av balkar... 4 Kontroll

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor.

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

OptiWay GIS Vind. Manual - Version OptiWay

OptiWay GIS Vind. Manual - Version OptiWay OptiWay GIS Vind - Version 3.7.1 OptiWay Innehållsförteckning Ämne Sida Inledning sida. 3 Översikt sida. 3 Startsida sida. 4 Öppna sida. 4 Återställ sida. 5 Import sida. 5 Import av Projekt, Verk, Vindmätare

Läs mer

Bearbetning av 2D-Detalj

Bearbetning av 2D-Detalj Bearbetning av 2D-Detalj I princip så fungerar 2D bearbetning på samma sätt som om den utfördes i 3D. Därför kommer bara en bearbetningstyp att visas med exemplet nedan. Detaljen nedan har skapats i ett

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

KeyControl Utlämning och inlämning av nycklar

KeyControl Utlämning och inlämning av nycklar 1 Utlämning och inlämning av nycklar Detta dokument avhandlar utlämning av enskilda nycklar, nycklar kan också lämnas ut som knippor men det förfarandet beskrivs i en bilaga till manualen som heter bilaga-nyckelknippor.

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (7) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2014-04-25 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Brigadgatan 14, 587 58 Linköping 013-20 03 00 Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 08-691 49 00 www.cambio.se 2 (7)

Läs mer

När du startat programmet dyker Select Project fönstret upp:

När du startat programmet dyker Select Project fönstret upp: TUTORIAL 1 GRUNDER I FILSYSTEM, GRÄNSSNITT OCH KLIPPNING ATT STARTA AVID OCH VÄLJA ETT PROJEKT. Starta Avid Starta Avid genom att dubbelklicka på dess ikon. Den ser ut så här: PC På skolans datorer hittar

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Handledning för att använda Skogsägarplan Webb

Handledning för att använda Skogsägarplan Webb Handledning för att använda Skogsägarplan Webb Planen på webben kommer från början att vara ett tittskåp men kommer att utvecklas så att du som medlem skall kunna göra ekonomiska beräkningar och jämföra

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Projektmodulen I VITEC SÄLJSTÖD MARS 2013 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta Att anpassa gränssnittet i SolidWorks är enkelt. Högerklicka i antingen Command Manager eller statuslisten och välj Customize i listan, här finns alla verktyg som används för att anpassa SolidWorks gränssnitt.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Right On Target (ROT) annonsering

Right On Target (ROT) annonsering UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Right On Target (ROT) annonsering Juni 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer