CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning"

Transkript

1 CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter Flerfärg utskrift 15 Infoga egen grafik 16 Omkastad utskrift 17 Justering av verktygsfält 18 Rotera 18 Grupperingsfunktion 18 Sida vid sida funktion Streckkodning Sekventiell numrering Databas access 28-30

2 Öppna mjukvaran För att öppna mjukvaran, dubbelklicka på Lighthouse for MAX ikonen. Mjukvaran öppnas. För att formge en ny etikett, klicka på Fil Ny (För att öppna en existerande etikett, gå till Fil Öppna och dit etiketten har sparats.) En etikett kommer att öppnas med standardlängden 400mm.

3 Ändra sidans storlek Om sidans storlek behöver ändras efter etiketten öppnats, dubbelklicka på utsidan av etiketten och dialogrutan Etikett Inställningar kommer att öppnas. Klicka på Dimensioner fliken, ändra bredden (vilket är längden av etiketten) och klicka på OK. Sidan kommer att ändras i enlighet därmed.

4 Infoga text För att infoga text till etiketten, klicka på A Text på vänstra sidan av verktygsfältet, klicka därefter på etiketten. En blinkande markör visas. Infoga texten som vanligt och klicka sedan på utsidan av rutan så att texten infogas och rutan fortfarande är markerad. Formatera texten som önskas, dvs. fet, kursiv, typsnitt stil, typsnitt storlek, etc.

5 Redigera text För att redigera text som redan finns på etiketten, dubbelklicka på texten och en Text ruta öppnas. Ändra orden som önskas och klicka OK. Om text rutan är utanför etikettområdet, indikeras detta av en röd kant runt etiketten och texten kommer att bli röd. Detta är en visuell varning för att visa att objekt kan befinna sig utanför utskriftsområdet. Försäkra dig om att den relevanta informationen finns inom den röda kanten.

6 Infoga grafik Mjukvaran har ett inbyggt klippkonstgalleri kallat CliArt Gallery med över symboler. För att infoga grafik klicka på Bild ikonen och därefter på etiketten Klicka på ClipArt Galleri Det finns två mappar, CM-200 och CPM-100. Klicka på + tecknet vid sidan av CPM-100. En lista med kategorier visas.

7 Gå till relevant sektion och infoga den önskade symbolen. Den kommer då att synas på etiketten. Ändra storlek som vanligt genom att dra i hörnen eller dubbelklicka på bilden. Några av kategorierna har två set av symboler, en formgiven för enkelfärg utskrift, dvs. för exemplet nedan, ett set är för svart band på orange vinyl, och ett set är för flerfärg utskrift, dvs. orange och svart bandutskrift på vit vinyl.

8 OBSERVERA: Oberoende av längden som etiketten är inställd på kommer skrivaren att skära av vid denna längd. Så för exemplet ovan måste sidans längd kortas ner till ca 100mm. För att göra detta, se sidan 3. Det kommer alltid att bli lite över i början av varje etikett vid utskrift. Det är en mekanisk begränsning hos skrivaren. För att undvika att behöva klippa av framkanten, eller för att göra ett märke av en exakt storlek kan en form infogas från klippkonst galleriet och ställas på klipp ut istället för skriv ut.

9 Skära former CPM kan skära likväl som att skriva ut. Skärning används huvudsakligen runt etiketter som behöver vara en speciell storlek eller för att undvika att behöva klippa vinylen manuellt till den önskade storleken. Alla element som är infogade på en etikett är som standard inställda på endast utskrift. Inställningar kan göras för utskrift, klipp ut eller utskrift och klipp ut, dvs. text, grafik, etc... För att klippa ut en etikett till en speciell storlek, ställ in etiketten som önskas, och gå sedan till ClipArt galleriet (se sidan 6) och gå sedan till sektionen kallad Shapes. Det finns två set av former. Hela former Detta skrivs ut som ett helt block med färg och används för utskrift av flerfärgs märken, dvs. Varningsmärken. Kontur Former Dessa används för skärning snarare än utskrift. Rektanglar Det finns ganska många olika rektanglar i Clipart galleriet, dessa har olika hörn radier, olika formade hörnor etc. Välj formen som önskas och klicka OK. Formens storlek kan anpassas för att passa runt etiketten (se till att det är innanför den röda kanten).

10 Om formen behöver vara en exakt storlek, dubbelklicka formen och gå till fliken Utseende. Infoga den önskade storleken och klicka OK. Formen kommer att synas på etiketten. För att justera den till etiketten, högerklicka över formen och välj Justera. Välj de relevanta valmöjligheterna, dvs. Mitten och Center och se till att Justera till Etikett är markerad och klicka OK.

11 Print and Cut Icons Formen behöver nu ställas till Klipp ut istället för utskrift. Markera endast formen (om andra objekt är markerade kommer dessa även att ställas till klipp) och i nedre delen av den vänstra vertygsfältet finns två symboler, skriv ut och klipp. Avmarkera skriv ut och markera klipp. Objektet bör nu vara ställt att klippa och det bör finnas en dolksymbol i nedre hörnet till höger i objektet.

12 Duplicera Etiketter Om ett speciellt antal av samma etikett önskas, kan en etikett ställas in för att reproduceras ner längs sidans längd. Detta ger minimalt materialsvinn i jämförelse med individuella utskrifter, dessa kan användas för sekventiell numrering och länkar till ett databasfält. När flerfärgs etiketter skrivs ut, dvs. etiketter som är röda och svarta kommer allt som är rött att skrivas ut för alla etiketter, sen allt svart för alla etiketter etc. För att ställa in duplikat etiketter, öppna en ny etikett, dubbelklicka på etiketten som kommer öppna rutan Etikett Inställning. Gå till fliken Pappersuppställning och klicka på Välj Pappersstorlek. Ändra Bredd till den önskade längden. Detta kan ställas in upp till de 2 fulla meter (1 meter om CPM-100H skrivaren används) Detta ställer in den totala papperslängden och säger till mjukvaran att sidan kommer att delas upp i mindre etiketter. Gå till fliken Dimensioner. Infoga Bredd och Höjd av en individuell etikett, dvs. 50mm x 24mm.

13 Se till att den Vänstra och Topp marginalen är inställd på 5 mm för att hålla etiketterna inom utskriftsområdet. Under sektionen Etikett Liggande, öka Rader och Kolumner. Räknaren kommer att stanna när sidan inte kan få plats med fler etiketter. X mellanrum och Y mellanrum bör ställas tilll minst 1 mm. Det här är mellanrummet mellan etiketterna och om det inte är något mellanrum kan det bli svårt att separera etiketterna. Klicka OK. Formge etiketten som vanligt och kom ihåg att endast infoga en klippt form runt den första etiketten, och inte hela sidan (sidor 9-11). Vad som ställts in för den första (den med vit botten nedan) etiketten kommer automatiskt att kopieras till de följande etiketterna (de med grå bakgrund nedan). För att kontrollera att etiketterna kommer att dupliceras, klicka på Zooma till Sida och en ny sida visas.

14 Klicka Skriv ut och välj Sidor 1. Klicka Förhandsvisning och alla etiketter visas. Klicka Avsluta och gör ändringar om så önskas. OBSERVERA: Alla etiketter kommer endast visas i läget Förhandsvisning Utskrift.

15 Flerfärgs utskrift CPM-100 Etikett utskriftssystem kan skriva ut flerfärgade etiketter likväl som en färg. För att ge färger till objekt, infoga det önskade elementen på etiketten och klicka sedan på ett objekt för att markera det. Klicka på den relevanta färgen i färgpaletten. När det finns två eller fler färger anvisade på skärmen kommer systemet att fråga efter varje färg vid utskrift. OBSERVERA: Sätt alltid en klippt form runt ett flerfärgat tecken. Om detta inte är gjort kommer inte skrivaren att klippa av etiketten från vinylrullen och den manuella kniven på sidan av skrivaren måste då användas.

16 Infoga egen grafik Det är möjligt att infoga grafik och loggor i mjukvaran. Med en öppen etikett, klicka på ikonen Bild på vänster verktygsfält och klicka på etiketten. Gå dit grafiken finns sparats, markera den och klicka Öppna. Grafiken kommer då att finnas på etiketten. Mjukvaran letar efter de flesta grafik fil typerna, dvs..bmps,.gif,.jpg,.tif,.tiff,.png, wmf,.emf,.pcx, etc Emellertid är det ideala rekommenderade formatet.wmf. För att se den fulla listan, klicka på ner pilen vid sidan av 'Typ av filer i rutan ovan. Flerfärgs Grafik Om loggor/grafik är i två färger och är i något annat format än.wmf kommer mjukvaran endast att registrera en färg och kommer därför att skriva ut en färg. Om loggan är en wmf fil och är flerfärgad kommer mjukvaran att registrera de olika färgerna och kommer därför att fråga om de relevanta färgbanden.

17 Omkastad utskrift Omkastad utskrift används huvudsakligen vid utskrift på färgat band på vit vinyl eller för att betona en del av informationen. För att använda omkasta valen, klicka på ikonen Omkasta på vänster sida i verktygsfältet. Klicka endera på etiketten eller drag en ruta på etiketten. Justera storleken i enlighet därmed. Omkast rutan visas i svart för att omkast rutan och texten i rutan måste ha samma färg anvisad, så för exemplet ovan är omkast rutan och texten båda i blått. OBSERVERA: Det är viktigt att komma ihåg att ställa både omkast rutan och texten till samma färg. Om texten är ställd till vitt och omkast rutan är ställd till en annan färg, kommer mjukvaran att upptäcka två färger, dvs. blått och vitt och kommer att fråga efter båda band färger.

18 Justering av verktygsfält För att orientera alla objekt tillsammans, använd justeringsverktygsfältet till höger på skärmen. Markera objekten antingen genom att hålla shift ned tryckt och klicka på de relevanta objekten, eller dra musen over objekten och därefter använda justeringsikonerna. Rotera Under justeringsikonerna befinner sig rotera knappen. Objekt kommer att rotera 90 Grupperingsfunktion Det finns en grupperingsfunktion inbyggd i mjukvaran. Detta tillåter objekt att markeras och grupperas, vilket gör det lättare att flytta och anpassa objekten samtidigt. Objekt kan även bortgrupperas efter gruppering.

19 Sida vid sida funktion Mjukvaran kan ställas för att skriva ut över 2, 3, 4 eller till och med 5 våder av 100 mm vinyl. Detta tillåter producering av märken upp till 500 mm höjd! För att göra ett större märke, klicka på ner pilen vid sidan av Skriv ut, gå till Skrivar inställningar och välj fliken Detaljer Klicka på Klipp Utskriftsområdet. Klicka OK. Dubbelklicka på etiketten och gå till fliken Dimensioner. Ändra Bredden till den önskade storleken (om liggande, Höjd om stående) Klicka på Multiband Utskrift vilket öppnar rutan Multiband Utskrift Kryssa i Aktivera Multibandutskrift

20 Markera antalet band som önskas, dvs. 2, 3, 4 eller 5 Överlappningsmåtten kommer att variera beroende på antalet band som används. Det finns en 5 mm icke-utskriftsområde runt varje etikett. Det behöver även vara ett 2 mm överlapp så att bandet/remsan kan varvas korrekt. Antal band Överlappningsmått 2 14 mm 3 16 mm 4 18 mm 5 20 mm Klicka OK och igen OK

21 Streckkodning Mjukvaran har över 35 olika förprogrammerade streckkodtyper. För att infoga en streckkod på etiketten, klicka på ikonen streckkod på vänstra sidan av verktygsfältet, klicka på etiketten. Infoga den relevanta informationen i rutan för värden. För att ändra streckkodtypen, klicka på fliken Streckkod och klicka på Definera Fliken Allmänt visar en förteckning av alla olika streckkodsstiler. Förhandsvisa streckkod till höger visar de olika formaten. Kontroll Tecken

22 Vissa streckkodtyper ger valet att inkludera eller exkludera en kontroll tecken. För att ändra den här inställningen, klicka på fliken Kontroll tecken och kryssa i eller av valet Inkludera Kontroll tecken. Tolkning Det finns möjligheter att exkludera texten fullkomligt (ingen tolkning) eller ha informationen ovan eller under streckkoden. Texten under streckkoden kan också ändras, kom ihåg att kryssa av Auto typsnitt skalering och klicka därefter på Typsnitt och gör korrigeringar. Streckkod kan även användas för sekventiell numrering. Var god och se sida 23

23 Sekventiell numrering För att undkomma att skriva ut och redigera varje individuell etikett har mjukvaran en sekventiell numreringsfunktion, för att mjukvaran automatiskt ska öka nummer och bokstäver för varje etikett eller till och med sänka! För att ställa in detta, gå till Data - Variabler - Ny Ge variabeln ett namn. Det kan finnas ett flertal variabler på en etikett, därför måste varje ha ett namn. Ändra Maximum längd till det totala antalet tecken, dvs. 10 skulle vara 2 tecken, 100 skulle vara 3 tecken, skulle vara 4 tecken, etc. Mjukvaran kommer att lämna utrymme för antalet tecken som infogas här. OBSERVERA: Maximum längden inkluderar inte prefix eller suffix. Klicka på fliken Inkrement Välj Stegrande räknare om nummer ska gå upp, dvs. 1, 2, 3, etc. Välj Avtagande räknare om nummer ska gå ner, dvs.10, 9, 8, etc.

24 Steg är hur många tecken sekventiella numreringen går upp med, dvs. om det ändrades till 2, skulle det gå upp två för varje steg, 2, 4, 6, 8 etc... Om det ändrades till 5 skulle det gå upp med fem för varje steg. Ändra värde efter antalet etiketter är hur många av samma etikett som skrivs ut innan den går upp till nästa nummer eller bokstav, dvs. om det var två (två av varje etikett önskas), skulle utskriften bli 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc... Klicka på fliken Databearbetning. Om fliken inte är synlig, klicka på Avancerat i botten av vänstra hörnet i rutan Variabel. Om ett prefix eller suffix önskas kan det föras in här. Ett prefix kommer alltid att stå före det sekventiella numret, och suffixet kommer alltid att stå på slutet.

25 Klicka på fliken Ledtext Skriv i För in Start Nr. Detta är en visuell ledtext som kommer att visas före utskrift så att start numret kommer att läggas till.

26 Klicka på OK och Stäng För att lägga till variabel/sekventiellt nummer till etiketten, klicka på ner pilen till höger av A Text. Det sista valet är Använd Existerande Variabel och till höger förs namnet in. Klicka på det och klicka på etiketten. Justera till önskad storlek, etc. Om en sekventiell streckkod önskas, klicka på ner pilen vid sidan av Streckkoden och repetera som ovan. När etiketter ska skrivas ut, klicka Skriv ut och en Utskrift ruta kommer att öppnas.

27 För in startnumret i rutan för värde. Utskriften kommer att starta från detta nummer. Skriv in antalet etiketter under Kvantitet. För exemplet ovan, den första etiketten kommer att skrivas ut med L1000 på och de därefter skrivs ut med L1001, L1002, L1003, etc. tills 50 etiketter har skrivits ut. Förhandsvisning kan användas för att se hur etiketterna bör skriva ut. Detta är rekommenderat eftersom etiketterna kan då dubbel kontrolleras för att undvika möjligt spill!

28 Databas access Om informationen är lagra i en databas, som Excel eller Access, kan programmet linka till databasen och använda den sparade informationen för att skriva ut den. Detta sparar tid eftersom varje etikett inte behöver läggas till efter varje utskrift. Det hjälper också om informationen inte är sekventiell. Se till att databasen har kolumn huvuden och är sparad men stängd före försök att linka programmet dit. Ha en etikett öppen och gå till Data Databas Access - Assisten Databasens Assistent kommer att öppnas. Klicka på Bläddra och gå dit den sparade databasen är och klicka Nästa. Nästa skärm har alla kolumn huvuden markerade. Använd Ctrl tangenten för att välja bort det fält som inte önskas. Klicka Nästa

29 Nästa skärm ger anvisningar för utskrift. Det första alternativet betyder att alla register in databasen kommer att skrivas ut varje gång. Det andra alternativet ger valet att skriva ut alla eller individuella etiketter. Den andra delen ger anvisningar om kvantitet. Det första alternativet kommer att skriva ut varje register från databasen. Det andra alternativet tillåter ett fält från databasen att användas som kvantitet summa, dvs. ett kolumnhuvud är kvantitet, mjukvaran använder den informationen i kolumnen för att skriva ut det antalet etiketter. Det sista alternativet ger möjligheten att manuellt skriva in det önskade antalet etiketter för varje register. Välj som önskas och klicka Nästa På den sista skärmen, lämna det översta alternativet markerat. Mjukvaran kommer att gå igenom det första registret och positionera det på etiketten. Klicka Avsluta, därefter Stäng

30 Det första registret kommer att visas på skärmen som text. Korrigera formateringen som önskas. Om ett fält önskas som streckkod, klicka på ner pilen till höger om streckkoden använd existerande variabel - fil namn och infoga på etiketten (se sida 29) Klicka Skriv ut. Beroende på de inställda alternativen i stödprogrammet kan etiketterna redan vara valda för utskrift. Om inte, klicka på Välj Register och använd antingen knappen Välj Alla, eller klicka på den relevanta informationen.

Lighthouse for MAX Version 5 Instruktioner för mjukvara för CPM-100

Lighthouse for MAX Version 5 Instruktioner för mjukvara för CPM-100 Lighthouse for MAX Version 5 Instruktioner för mjukvara för CPM-100 Innehåll Sidonummer: Ändra styrrutininställningar 2-3 Öppna mjukvaran 4 Ändra sidans storlek 5-6 Infoga text 7 Redigera text 8 Böj text

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Steg 13 Windows 7/8 Bildhantering

Steg 13 Windows 7/8 Bildhantering Steg 13 Windows 7/8 Bildhantering Okt-14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 13 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 7. Den här kursen handlar om hur man producerar, strukturerar och flyttar

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html PDFX-Change Viewer Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html Skanna in dokument genom att trycka på ikonen som liknar en skanner. Efterföljande steg i skanningsprocessen varierar beroende

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer