CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning"

Transkript

1 CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter Flerfärg utskrift 15 Infoga egen grafik 16 Omkastad utskrift 17 Justering av verktygsfält 18 Rotera 18 Grupperingsfunktion 18 Sida vid sida funktion Streckkodning Sekventiell numrering Databas access 28-30

2 Öppna mjukvaran För att öppna mjukvaran, dubbelklicka på Lighthouse for MAX ikonen. Mjukvaran öppnas. För att formge en ny etikett, klicka på Fil Ny (För att öppna en existerande etikett, gå till Fil Öppna och dit etiketten har sparats.) En etikett kommer att öppnas med standardlängden 400mm.

3 Ändra sidans storlek Om sidans storlek behöver ändras efter etiketten öppnats, dubbelklicka på utsidan av etiketten och dialogrutan Etikett Inställningar kommer att öppnas. Klicka på Dimensioner fliken, ändra bredden (vilket är längden av etiketten) och klicka på OK. Sidan kommer att ändras i enlighet därmed.

4 Infoga text För att infoga text till etiketten, klicka på A Text på vänstra sidan av verktygsfältet, klicka därefter på etiketten. En blinkande markör visas. Infoga texten som vanligt och klicka sedan på utsidan av rutan så att texten infogas och rutan fortfarande är markerad. Formatera texten som önskas, dvs. fet, kursiv, typsnitt stil, typsnitt storlek, etc.

5 Redigera text För att redigera text som redan finns på etiketten, dubbelklicka på texten och en Text ruta öppnas. Ändra orden som önskas och klicka OK. Om text rutan är utanför etikettområdet, indikeras detta av en röd kant runt etiketten och texten kommer att bli röd. Detta är en visuell varning för att visa att objekt kan befinna sig utanför utskriftsområdet. Försäkra dig om att den relevanta informationen finns inom den röda kanten.

6 Infoga grafik Mjukvaran har ett inbyggt klippkonstgalleri kallat CliArt Gallery med över symboler. För att infoga grafik klicka på Bild ikonen och därefter på etiketten Klicka på ClipArt Galleri Det finns två mappar, CM-200 och CPM-100. Klicka på + tecknet vid sidan av CPM-100. En lista med kategorier visas.

7 Gå till relevant sektion och infoga den önskade symbolen. Den kommer då att synas på etiketten. Ändra storlek som vanligt genom att dra i hörnen eller dubbelklicka på bilden. Några av kategorierna har två set av symboler, en formgiven för enkelfärg utskrift, dvs. för exemplet nedan, ett set är för svart band på orange vinyl, och ett set är för flerfärg utskrift, dvs. orange och svart bandutskrift på vit vinyl.

8 OBSERVERA: Oberoende av längden som etiketten är inställd på kommer skrivaren att skära av vid denna längd. Så för exemplet ovan måste sidans längd kortas ner till ca 100mm. För att göra detta, se sidan 3. Det kommer alltid att bli lite över i början av varje etikett vid utskrift. Det är en mekanisk begränsning hos skrivaren. För att undvika att behöva klippa av framkanten, eller för att göra ett märke av en exakt storlek kan en form infogas från klippkonst galleriet och ställas på klipp ut istället för skriv ut.

9 Skära former CPM kan skära likväl som att skriva ut. Skärning används huvudsakligen runt etiketter som behöver vara en speciell storlek eller för att undvika att behöva klippa vinylen manuellt till den önskade storleken. Alla element som är infogade på en etikett är som standard inställda på endast utskrift. Inställningar kan göras för utskrift, klipp ut eller utskrift och klipp ut, dvs. text, grafik, etc... För att klippa ut en etikett till en speciell storlek, ställ in etiketten som önskas, och gå sedan till ClipArt galleriet (se sidan 6) och gå sedan till sektionen kallad Shapes. Det finns två set av former. Hela former Detta skrivs ut som ett helt block med färg och används för utskrift av flerfärgs märken, dvs. Varningsmärken. Kontur Former Dessa används för skärning snarare än utskrift. Rektanglar Det finns ganska många olika rektanglar i Clipart galleriet, dessa har olika hörn radier, olika formade hörnor etc. Välj formen som önskas och klicka OK. Formens storlek kan anpassas för att passa runt etiketten (se till att det är innanför den röda kanten).

10 Om formen behöver vara en exakt storlek, dubbelklicka formen och gå till fliken Utseende. Infoga den önskade storleken och klicka OK. Formen kommer att synas på etiketten. För att justera den till etiketten, högerklicka över formen och välj Justera. Välj de relevanta valmöjligheterna, dvs. Mitten och Center och se till att Justera till Etikett är markerad och klicka OK.

11 Print and Cut Icons Formen behöver nu ställas till Klipp ut istället för utskrift. Markera endast formen (om andra objekt är markerade kommer dessa även att ställas till klipp) och i nedre delen av den vänstra vertygsfältet finns två symboler, skriv ut och klipp. Avmarkera skriv ut och markera klipp. Objektet bör nu vara ställt att klippa och det bör finnas en dolksymbol i nedre hörnet till höger i objektet.

12 Duplicera Etiketter Om ett speciellt antal av samma etikett önskas, kan en etikett ställas in för att reproduceras ner längs sidans längd. Detta ger minimalt materialsvinn i jämförelse med individuella utskrifter, dessa kan användas för sekventiell numrering och länkar till ett databasfält. När flerfärgs etiketter skrivs ut, dvs. etiketter som är röda och svarta kommer allt som är rött att skrivas ut för alla etiketter, sen allt svart för alla etiketter etc. För att ställa in duplikat etiketter, öppna en ny etikett, dubbelklicka på etiketten som kommer öppna rutan Etikett Inställning. Gå till fliken Pappersuppställning och klicka på Välj Pappersstorlek. Ändra Bredd till den önskade längden. Detta kan ställas in upp till de 2 fulla meter (1 meter om CPM-100H skrivaren används) Detta ställer in den totala papperslängden och säger till mjukvaran att sidan kommer att delas upp i mindre etiketter. Gå till fliken Dimensioner. Infoga Bredd och Höjd av en individuell etikett, dvs. 50mm x 24mm.

13 Se till att den Vänstra och Topp marginalen är inställd på 5 mm för att hålla etiketterna inom utskriftsområdet. Under sektionen Etikett Liggande, öka Rader och Kolumner. Räknaren kommer att stanna när sidan inte kan få plats med fler etiketter. X mellanrum och Y mellanrum bör ställas tilll minst 1 mm. Det här är mellanrummet mellan etiketterna och om det inte är något mellanrum kan det bli svårt att separera etiketterna. Klicka OK. Formge etiketten som vanligt och kom ihåg att endast infoga en klippt form runt den första etiketten, och inte hela sidan (sidor 9-11). Vad som ställts in för den första (den med vit botten nedan) etiketten kommer automatiskt att kopieras till de följande etiketterna (de med grå bakgrund nedan). För att kontrollera att etiketterna kommer att dupliceras, klicka på Zooma till Sida och en ny sida visas.

14 Klicka Skriv ut och välj Sidor 1. Klicka Förhandsvisning och alla etiketter visas. Klicka Avsluta och gör ändringar om så önskas. OBSERVERA: Alla etiketter kommer endast visas i läget Förhandsvisning Utskrift.

15 Flerfärgs utskrift CPM-100 Etikett utskriftssystem kan skriva ut flerfärgade etiketter likväl som en färg. För att ge färger till objekt, infoga det önskade elementen på etiketten och klicka sedan på ett objekt för att markera det. Klicka på den relevanta färgen i färgpaletten. När det finns två eller fler färger anvisade på skärmen kommer systemet att fråga efter varje färg vid utskrift. OBSERVERA: Sätt alltid en klippt form runt ett flerfärgat tecken. Om detta inte är gjort kommer inte skrivaren att klippa av etiketten från vinylrullen och den manuella kniven på sidan av skrivaren måste då användas.

16 Infoga egen grafik Det är möjligt att infoga grafik och loggor i mjukvaran. Med en öppen etikett, klicka på ikonen Bild på vänster verktygsfält och klicka på etiketten. Gå dit grafiken finns sparats, markera den och klicka Öppna. Grafiken kommer då att finnas på etiketten. Mjukvaran letar efter de flesta grafik fil typerna, dvs..bmps,.gif,.jpg,.tif,.tiff,.png, wmf,.emf,.pcx, etc Emellertid är det ideala rekommenderade formatet.wmf. För att se den fulla listan, klicka på ner pilen vid sidan av 'Typ av filer i rutan ovan. Flerfärgs Grafik Om loggor/grafik är i två färger och är i något annat format än.wmf kommer mjukvaran endast att registrera en färg och kommer därför att skriva ut en färg. Om loggan är en wmf fil och är flerfärgad kommer mjukvaran att registrera de olika färgerna och kommer därför att fråga om de relevanta färgbanden.

17 Omkastad utskrift Omkastad utskrift används huvudsakligen vid utskrift på färgat band på vit vinyl eller för att betona en del av informationen. För att använda omkasta valen, klicka på ikonen Omkasta på vänster sida i verktygsfältet. Klicka endera på etiketten eller drag en ruta på etiketten. Justera storleken i enlighet därmed. Omkast rutan visas i svart för att omkast rutan och texten i rutan måste ha samma färg anvisad, så för exemplet ovan är omkast rutan och texten båda i blått. OBSERVERA: Det är viktigt att komma ihåg att ställa både omkast rutan och texten till samma färg. Om texten är ställd till vitt och omkast rutan är ställd till en annan färg, kommer mjukvaran att upptäcka två färger, dvs. blått och vitt och kommer att fråga efter båda band färger.

18 Justering av verktygsfält För att orientera alla objekt tillsammans, använd justeringsverktygsfältet till höger på skärmen. Markera objekten antingen genom att hålla shift ned tryckt och klicka på de relevanta objekten, eller dra musen over objekten och därefter använda justeringsikonerna. Rotera Under justeringsikonerna befinner sig rotera knappen. Objekt kommer att rotera 90 Grupperingsfunktion Det finns en grupperingsfunktion inbyggd i mjukvaran. Detta tillåter objekt att markeras och grupperas, vilket gör det lättare att flytta och anpassa objekten samtidigt. Objekt kan även bortgrupperas efter gruppering.

19 Sida vid sida funktion Mjukvaran kan ställas för att skriva ut över 2, 3, 4 eller till och med 5 våder av 100 mm vinyl. Detta tillåter producering av märken upp till 500 mm höjd! För att göra ett större märke, klicka på ner pilen vid sidan av Skriv ut, gå till Skrivar inställningar och välj fliken Detaljer Klicka på Klipp Utskriftsområdet. Klicka OK. Dubbelklicka på etiketten och gå till fliken Dimensioner. Ändra Bredden till den önskade storleken (om liggande, Höjd om stående) Klicka på Multiband Utskrift vilket öppnar rutan Multiband Utskrift Kryssa i Aktivera Multibandutskrift

20 Markera antalet band som önskas, dvs. 2, 3, 4 eller 5 Överlappningsmåtten kommer att variera beroende på antalet band som används. Det finns en 5 mm icke-utskriftsområde runt varje etikett. Det behöver även vara ett 2 mm överlapp så att bandet/remsan kan varvas korrekt. Antal band Överlappningsmått 2 14 mm 3 16 mm 4 18 mm 5 20 mm Klicka OK och igen OK

21 Streckkodning Mjukvaran har över 35 olika förprogrammerade streckkodtyper. För att infoga en streckkod på etiketten, klicka på ikonen streckkod på vänstra sidan av verktygsfältet, klicka på etiketten. Infoga den relevanta informationen i rutan för värden. För att ändra streckkodtypen, klicka på fliken Streckkod och klicka på Definera Fliken Allmänt visar en förteckning av alla olika streckkodsstiler. Förhandsvisa streckkod till höger visar de olika formaten. Kontroll Tecken

22 Vissa streckkodtyper ger valet att inkludera eller exkludera en kontroll tecken. För att ändra den här inställningen, klicka på fliken Kontroll tecken och kryssa i eller av valet Inkludera Kontroll tecken. Tolkning Det finns möjligheter att exkludera texten fullkomligt (ingen tolkning) eller ha informationen ovan eller under streckkoden. Texten under streckkoden kan också ändras, kom ihåg att kryssa av Auto typsnitt skalering och klicka därefter på Typsnitt och gör korrigeringar. Streckkod kan även användas för sekventiell numrering. Var god och se sida 23

23 Sekventiell numrering För att undkomma att skriva ut och redigera varje individuell etikett har mjukvaran en sekventiell numreringsfunktion, för att mjukvaran automatiskt ska öka nummer och bokstäver för varje etikett eller till och med sänka! För att ställa in detta, gå till Data - Variabler - Ny Ge variabeln ett namn. Det kan finnas ett flertal variabler på en etikett, därför måste varje ha ett namn. Ändra Maximum längd till det totala antalet tecken, dvs. 10 skulle vara 2 tecken, 100 skulle vara 3 tecken, skulle vara 4 tecken, etc. Mjukvaran kommer att lämna utrymme för antalet tecken som infogas här. OBSERVERA: Maximum längden inkluderar inte prefix eller suffix. Klicka på fliken Inkrement Välj Stegrande räknare om nummer ska gå upp, dvs. 1, 2, 3, etc. Välj Avtagande räknare om nummer ska gå ner, dvs.10, 9, 8, etc.

24 Steg är hur många tecken sekventiella numreringen går upp med, dvs. om det ändrades till 2, skulle det gå upp två för varje steg, 2, 4, 6, 8 etc... Om det ändrades till 5 skulle det gå upp med fem för varje steg. Ändra värde efter antalet etiketter är hur många av samma etikett som skrivs ut innan den går upp till nästa nummer eller bokstav, dvs. om det var två (två av varje etikett önskas), skulle utskriften bli 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc... Klicka på fliken Databearbetning. Om fliken inte är synlig, klicka på Avancerat i botten av vänstra hörnet i rutan Variabel. Om ett prefix eller suffix önskas kan det föras in här. Ett prefix kommer alltid att stå före det sekventiella numret, och suffixet kommer alltid att stå på slutet.

25 Klicka på fliken Ledtext Skriv i För in Start Nr. Detta är en visuell ledtext som kommer att visas före utskrift så att start numret kommer att läggas till.

26 Klicka på OK och Stäng För att lägga till variabel/sekventiellt nummer till etiketten, klicka på ner pilen till höger av A Text. Det sista valet är Använd Existerande Variabel och till höger förs namnet in. Klicka på det och klicka på etiketten. Justera till önskad storlek, etc. Om en sekventiell streckkod önskas, klicka på ner pilen vid sidan av Streckkoden och repetera som ovan. När etiketter ska skrivas ut, klicka Skriv ut och en Utskrift ruta kommer att öppnas.

27 För in startnumret i rutan för värde. Utskriften kommer att starta från detta nummer. Skriv in antalet etiketter under Kvantitet. För exemplet ovan, den första etiketten kommer att skrivas ut med L1000 på och de därefter skrivs ut med L1001, L1002, L1003, etc. tills 50 etiketter har skrivits ut. Förhandsvisning kan användas för att se hur etiketterna bör skriva ut. Detta är rekommenderat eftersom etiketterna kan då dubbel kontrolleras för att undvika möjligt spill!

28 Databas access Om informationen är lagra i en databas, som Excel eller Access, kan programmet linka till databasen och använda den sparade informationen för att skriva ut den. Detta sparar tid eftersom varje etikett inte behöver läggas till efter varje utskrift. Det hjälper också om informationen inte är sekventiell. Se till att databasen har kolumn huvuden och är sparad men stängd före försök att linka programmet dit. Ha en etikett öppen och gå till Data Databas Access - Assisten Databasens Assistent kommer att öppnas. Klicka på Bläddra och gå dit den sparade databasen är och klicka Nästa. Nästa skärm har alla kolumn huvuden markerade. Använd Ctrl tangenten för att välja bort det fält som inte önskas. Klicka Nästa

29 Nästa skärm ger anvisningar för utskrift. Det första alternativet betyder att alla register in databasen kommer att skrivas ut varje gång. Det andra alternativet ger valet att skriva ut alla eller individuella etiketter. Den andra delen ger anvisningar om kvantitet. Det första alternativet kommer att skriva ut varje register från databasen. Det andra alternativet tillåter ett fält från databasen att användas som kvantitet summa, dvs. ett kolumnhuvud är kvantitet, mjukvaran använder den informationen i kolumnen för att skriva ut det antalet etiketter. Det sista alternativet ger möjligheten att manuellt skriva in det önskade antalet etiketter för varje register. Välj som önskas och klicka Nästa På den sista skärmen, lämna det översta alternativet markerat. Mjukvaran kommer att gå igenom det första registret och positionera det på etiketten. Klicka Avsluta, därefter Stäng

30 Det första registret kommer att visas på skärmen som text. Korrigera formateringen som önskas. Om ett fält önskas som streckkod, klicka på ner pilen till höger om streckkoden använd existerande variabel - fil namn och infoga på etiketten (se sida 29) Klicka Skriv ut. Beroende på de inställda alternativen i stödprogrammet kan etiketterna redan vara valda för utskrift. Om inte, klicka på Välj Register och använd antingen knappen Välj Alla, eller klicka på den relevanta informationen.

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Presentation med OpenOffice.org Impress

Presentation med OpenOffice.org Impress Presentation med OpenOffice.org Impress Inte bara PowerPoint Version 1.A 28.11.2005 Ralf Rehn Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Beteckningar och begrepp...4 2 Att komma igång med OpenOffice Impress...5

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Att komma igång pdffactory är en drivrutin för skrivare. Det betyder att du måste skriva ut till den, precis som du skriver ut till andra skrivare. De flesta

Läs mer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer 1 av 25 2011-01-18 19:37 Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer SeaMonkey Composer låter dig skapa dina egna webbsidor och publicera dem på webben. Du behöver inte känna till HTML för att använda Composer;

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

1. Projektval (steg 1)!... 2. 1.1. Skapa ett nytt dokument... 2 1.2. Öppna ett onlinedokument... 3 1.3. Öppna ett sparat dokument...

1. Projektval (steg 1)!... 2. 1.1. Skapa ett nytt dokument... 2 1.2. Öppna ett onlinedokument... 3 1.3. Öppna ett sparat dokument... Innehåll 1. Projektval (steg 1)!... 2 1.1. Skapa ett nytt dokument... 2 1.2. Öppna ett onlinedokument... 3 1.3. Öppna ett sparat dokument... 4 2. Arbeta med databaser (steg 2)!... 5 2.1. 2.1. Arbeta med

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Generell rapportgenerator i Visma Administration 2000 1-1 Befintliga register och ordningar 1-2 Databasfråga mot Visma Admininstration 1-2 Fysiska och logiska register 1-2 Skapa ny, ändra, kopiera

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 7

Steg 2 Word 2007 Windows 7 Steg 2 Word 2007 Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Om du tidigare använt en äldre version av Word bör du först undersöka om

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer