CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning"

Transkript

1 CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter Flerfärg utskrift 15 Infoga egen grafik 16 Omkastad utskrift 17 Justering av verktygsfält 18 Rotera 18 Grupperingsfunktion 18 Sida vid sida funktion Streckkodning Sekventiell numrering Databas access 28-30

2 Öppna mjukvaran För att öppna mjukvaran, dubbelklicka på Lighthouse for MAX ikonen. Mjukvaran öppnas. För att formge en ny etikett, klicka på Fil Ny (För att öppna en existerande etikett, gå till Fil Öppna och dit etiketten har sparats.) En etikett kommer att öppnas med standardlängden 400mm.

3 Ändra sidans storlek Om sidans storlek behöver ändras efter etiketten öppnats, dubbelklicka på utsidan av etiketten och dialogrutan Etikett Inställningar kommer att öppnas. Klicka på Dimensioner fliken, ändra bredden (vilket är längden av etiketten) och klicka på OK. Sidan kommer att ändras i enlighet därmed.

4 Infoga text För att infoga text till etiketten, klicka på A Text på vänstra sidan av verktygsfältet, klicka därefter på etiketten. En blinkande markör visas. Infoga texten som vanligt och klicka sedan på utsidan av rutan så att texten infogas och rutan fortfarande är markerad. Formatera texten som önskas, dvs. fet, kursiv, typsnitt stil, typsnitt storlek, etc.

5 Redigera text För att redigera text som redan finns på etiketten, dubbelklicka på texten och en Text ruta öppnas. Ändra orden som önskas och klicka OK. Om text rutan är utanför etikettområdet, indikeras detta av en röd kant runt etiketten och texten kommer att bli röd. Detta är en visuell varning för att visa att objekt kan befinna sig utanför utskriftsområdet. Försäkra dig om att den relevanta informationen finns inom den röda kanten.

6 Infoga grafik Mjukvaran har ett inbyggt klippkonstgalleri kallat CliArt Gallery med över symboler. För att infoga grafik klicka på Bild ikonen och därefter på etiketten Klicka på ClipArt Galleri Det finns två mappar, CM-200 och CPM-100. Klicka på + tecknet vid sidan av CPM-100. En lista med kategorier visas.

7 Gå till relevant sektion och infoga den önskade symbolen. Den kommer då att synas på etiketten. Ändra storlek som vanligt genom att dra i hörnen eller dubbelklicka på bilden. Några av kategorierna har två set av symboler, en formgiven för enkelfärg utskrift, dvs. för exemplet nedan, ett set är för svart band på orange vinyl, och ett set är för flerfärg utskrift, dvs. orange och svart bandutskrift på vit vinyl.

8 OBSERVERA: Oberoende av längden som etiketten är inställd på kommer skrivaren att skära av vid denna längd. Så för exemplet ovan måste sidans längd kortas ner till ca 100mm. För att göra detta, se sidan 3. Det kommer alltid att bli lite över i början av varje etikett vid utskrift. Det är en mekanisk begränsning hos skrivaren. För att undvika att behöva klippa av framkanten, eller för att göra ett märke av en exakt storlek kan en form infogas från klippkonst galleriet och ställas på klipp ut istället för skriv ut.

9 Skära former CPM kan skära likväl som att skriva ut. Skärning används huvudsakligen runt etiketter som behöver vara en speciell storlek eller för att undvika att behöva klippa vinylen manuellt till den önskade storleken. Alla element som är infogade på en etikett är som standard inställda på endast utskrift. Inställningar kan göras för utskrift, klipp ut eller utskrift och klipp ut, dvs. text, grafik, etc... För att klippa ut en etikett till en speciell storlek, ställ in etiketten som önskas, och gå sedan till ClipArt galleriet (se sidan 6) och gå sedan till sektionen kallad Shapes. Det finns två set av former. Hela former Detta skrivs ut som ett helt block med färg och används för utskrift av flerfärgs märken, dvs. Varningsmärken. Kontur Former Dessa används för skärning snarare än utskrift. Rektanglar Det finns ganska många olika rektanglar i Clipart galleriet, dessa har olika hörn radier, olika formade hörnor etc. Välj formen som önskas och klicka OK. Formens storlek kan anpassas för att passa runt etiketten (se till att det är innanför den röda kanten).

10 Om formen behöver vara en exakt storlek, dubbelklicka formen och gå till fliken Utseende. Infoga den önskade storleken och klicka OK. Formen kommer att synas på etiketten. För att justera den till etiketten, högerklicka över formen och välj Justera. Välj de relevanta valmöjligheterna, dvs. Mitten och Center och se till att Justera till Etikett är markerad och klicka OK.

11 Print and Cut Icons Formen behöver nu ställas till Klipp ut istället för utskrift. Markera endast formen (om andra objekt är markerade kommer dessa även att ställas till klipp) och i nedre delen av den vänstra vertygsfältet finns två symboler, skriv ut och klipp. Avmarkera skriv ut och markera klipp. Objektet bör nu vara ställt att klippa och det bör finnas en dolksymbol i nedre hörnet till höger i objektet.

12 Duplicera Etiketter Om ett speciellt antal av samma etikett önskas, kan en etikett ställas in för att reproduceras ner längs sidans längd. Detta ger minimalt materialsvinn i jämförelse med individuella utskrifter, dessa kan användas för sekventiell numrering och länkar till ett databasfält. När flerfärgs etiketter skrivs ut, dvs. etiketter som är röda och svarta kommer allt som är rött att skrivas ut för alla etiketter, sen allt svart för alla etiketter etc. För att ställa in duplikat etiketter, öppna en ny etikett, dubbelklicka på etiketten som kommer öppna rutan Etikett Inställning. Gå till fliken Pappersuppställning och klicka på Välj Pappersstorlek. Ändra Bredd till den önskade längden. Detta kan ställas in upp till de 2 fulla meter (1 meter om CPM-100H skrivaren används) Detta ställer in den totala papperslängden och säger till mjukvaran att sidan kommer att delas upp i mindre etiketter. Gå till fliken Dimensioner. Infoga Bredd och Höjd av en individuell etikett, dvs. 50mm x 24mm.

13 Se till att den Vänstra och Topp marginalen är inställd på 5 mm för att hålla etiketterna inom utskriftsområdet. Under sektionen Etikett Liggande, öka Rader och Kolumner. Räknaren kommer att stanna när sidan inte kan få plats med fler etiketter. X mellanrum och Y mellanrum bör ställas tilll minst 1 mm. Det här är mellanrummet mellan etiketterna och om det inte är något mellanrum kan det bli svårt att separera etiketterna. Klicka OK. Formge etiketten som vanligt och kom ihåg att endast infoga en klippt form runt den första etiketten, och inte hela sidan (sidor 9-11). Vad som ställts in för den första (den med vit botten nedan) etiketten kommer automatiskt att kopieras till de följande etiketterna (de med grå bakgrund nedan). För att kontrollera att etiketterna kommer att dupliceras, klicka på Zooma till Sida och en ny sida visas.

14 Klicka Skriv ut och välj Sidor 1. Klicka Förhandsvisning och alla etiketter visas. Klicka Avsluta och gör ändringar om så önskas. OBSERVERA: Alla etiketter kommer endast visas i läget Förhandsvisning Utskrift.

15 Flerfärgs utskrift CPM-100 Etikett utskriftssystem kan skriva ut flerfärgade etiketter likväl som en färg. För att ge färger till objekt, infoga det önskade elementen på etiketten och klicka sedan på ett objekt för att markera det. Klicka på den relevanta färgen i färgpaletten. När det finns två eller fler färger anvisade på skärmen kommer systemet att fråga efter varje färg vid utskrift. OBSERVERA: Sätt alltid en klippt form runt ett flerfärgat tecken. Om detta inte är gjort kommer inte skrivaren att klippa av etiketten från vinylrullen och den manuella kniven på sidan av skrivaren måste då användas.

16 Infoga egen grafik Det är möjligt att infoga grafik och loggor i mjukvaran. Med en öppen etikett, klicka på ikonen Bild på vänster verktygsfält och klicka på etiketten. Gå dit grafiken finns sparats, markera den och klicka Öppna. Grafiken kommer då att finnas på etiketten. Mjukvaran letar efter de flesta grafik fil typerna, dvs..bmps,.gif,.jpg,.tif,.tiff,.png, wmf,.emf,.pcx, etc Emellertid är det ideala rekommenderade formatet.wmf. För att se den fulla listan, klicka på ner pilen vid sidan av 'Typ av filer i rutan ovan. Flerfärgs Grafik Om loggor/grafik är i två färger och är i något annat format än.wmf kommer mjukvaran endast att registrera en färg och kommer därför att skriva ut en färg. Om loggan är en wmf fil och är flerfärgad kommer mjukvaran att registrera de olika färgerna och kommer därför att fråga om de relevanta färgbanden.

17 Omkastad utskrift Omkastad utskrift används huvudsakligen vid utskrift på färgat band på vit vinyl eller för att betona en del av informationen. För att använda omkasta valen, klicka på ikonen Omkasta på vänster sida i verktygsfältet. Klicka endera på etiketten eller drag en ruta på etiketten. Justera storleken i enlighet därmed. Omkast rutan visas i svart för att omkast rutan och texten i rutan måste ha samma färg anvisad, så för exemplet ovan är omkast rutan och texten båda i blått. OBSERVERA: Det är viktigt att komma ihåg att ställa både omkast rutan och texten till samma färg. Om texten är ställd till vitt och omkast rutan är ställd till en annan färg, kommer mjukvaran att upptäcka två färger, dvs. blått och vitt och kommer att fråga efter båda band färger.

18 Justering av verktygsfält För att orientera alla objekt tillsammans, använd justeringsverktygsfältet till höger på skärmen. Markera objekten antingen genom att hålla shift ned tryckt och klicka på de relevanta objekten, eller dra musen over objekten och därefter använda justeringsikonerna. Rotera Under justeringsikonerna befinner sig rotera knappen. Objekt kommer att rotera 90 Grupperingsfunktion Det finns en grupperingsfunktion inbyggd i mjukvaran. Detta tillåter objekt att markeras och grupperas, vilket gör det lättare att flytta och anpassa objekten samtidigt. Objekt kan även bortgrupperas efter gruppering.

19 Sida vid sida funktion Mjukvaran kan ställas för att skriva ut över 2, 3, 4 eller till och med 5 våder av 100 mm vinyl. Detta tillåter producering av märken upp till 500 mm höjd! För att göra ett större märke, klicka på ner pilen vid sidan av Skriv ut, gå till Skrivar inställningar och välj fliken Detaljer Klicka på Klipp Utskriftsområdet. Klicka OK. Dubbelklicka på etiketten och gå till fliken Dimensioner. Ändra Bredden till den önskade storleken (om liggande, Höjd om stående) Klicka på Multiband Utskrift vilket öppnar rutan Multiband Utskrift Kryssa i Aktivera Multibandutskrift

20 Markera antalet band som önskas, dvs. 2, 3, 4 eller 5 Överlappningsmåtten kommer att variera beroende på antalet band som används. Det finns en 5 mm icke-utskriftsområde runt varje etikett. Det behöver även vara ett 2 mm överlapp så att bandet/remsan kan varvas korrekt. Antal band Överlappningsmått 2 14 mm 3 16 mm 4 18 mm 5 20 mm Klicka OK och igen OK

21 Streckkodning Mjukvaran har över 35 olika förprogrammerade streckkodtyper. För att infoga en streckkod på etiketten, klicka på ikonen streckkod på vänstra sidan av verktygsfältet, klicka på etiketten. Infoga den relevanta informationen i rutan för värden. För att ändra streckkodtypen, klicka på fliken Streckkod och klicka på Definera Fliken Allmänt visar en förteckning av alla olika streckkodsstiler. Förhandsvisa streckkod till höger visar de olika formaten. Kontroll Tecken

22 Vissa streckkodtyper ger valet att inkludera eller exkludera en kontroll tecken. För att ändra den här inställningen, klicka på fliken Kontroll tecken och kryssa i eller av valet Inkludera Kontroll tecken. Tolkning Det finns möjligheter att exkludera texten fullkomligt (ingen tolkning) eller ha informationen ovan eller under streckkoden. Texten under streckkoden kan också ändras, kom ihåg att kryssa av Auto typsnitt skalering och klicka därefter på Typsnitt och gör korrigeringar. Streckkod kan även användas för sekventiell numrering. Var god och se sida 23

23 Sekventiell numrering För att undkomma att skriva ut och redigera varje individuell etikett har mjukvaran en sekventiell numreringsfunktion, för att mjukvaran automatiskt ska öka nummer och bokstäver för varje etikett eller till och med sänka! För att ställa in detta, gå till Data - Variabler - Ny Ge variabeln ett namn. Det kan finnas ett flertal variabler på en etikett, därför måste varje ha ett namn. Ändra Maximum längd till det totala antalet tecken, dvs. 10 skulle vara 2 tecken, 100 skulle vara 3 tecken, skulle vara 4 tecken, etc. Mjukvaran kommer att lämna utrymme för antalet tecken som infogas här. OBSERVERA: Maximum längden inkluderar inte prefix eller suffix. Klicka på fliken Inkrement Välj Stegrande räknare om nummer ska gå upp, dvs. 1, 2, 3, etc. Välj Avtagande räknare om nummer ska gå ner, dvs.10, 9, 8, etc.

24 Steg är hur många tecken sekventiella numreringen går upp med, dvs. om det ändrades till 2, skulle det gå upp två för varje steg, 2, 4, 6, 8 etc... Om det ändrades till 5 skulle det gå upp med fem för varje steg. Ändra värde efter antalet etiketter är hur många av samma etikett som skrivs ut innan den går upp till nästa nummer eller bokstav, dvs. om det var två (två av varje etikett önskas), skulle utskriften bli 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc... Klicka på fliken Databearbetning. Om fliken inte är synlig, klicka på Avancerat i botten av vänstra hörnet i rutan Variabel. Om ett prefix eller suffix önskas kan det föras in här. Ett prefix kommer alltid att stå före det sekventiella numret, och suffixet kommer alltid att stå på slutet.

25 Klicka på fliken Ledtext Skriv i För in Start Nr. Detta är en visuell ledtext som kommer att visas före utskrift så att start numret kommer att läggas till.

26 Klicka på OK och Stäng För att lägga till variabel/sekventiellt nummer till etiketten, klicka på ner pilen till höger av A Text. Det sista valet är Använd Existerande Variabel och till höger förs namnet in. Klicka på det och klicka på etiketten. Justera till önskad storlek, etc. Om en sekventiell streckkod önskas, klicka på ner pilen vid sidan av Streckkoden och repetera som ovan. När etiketter ska skrivas ut, klicka Skriv ut och en Utskrift ruta kommer att öppnas.

27 För in startnumret i rutan för värde. Utskriften kommer att starta från detta nummer. Skriv in antalet etiketter under Kvantitet. För exemplet ovan, den första etiketten kommer att skrivas ut med L1000 på och de därefter skrivs ut med L1001, L1002, L1003, etc. tills 50 etiketter har skrivits ut. Förhandsvisning kan användas för att se hur etiketterna bör skriva ut. Detta är rekommenderat eftersom etiketterna kan då dubbel kontrolleras för att undvika möjligt spill!

28 Databas access Om informationen är lagra i en databas, som Excel eller Access, kan programmet linka till databasen och använda den sparade informationen för att skriva ut den. Detta sparar tid eftersom varje etikett inte behöver läggas till efter varje utskrift. Det hjälper också om informationen inte är sekventiell. Se till att databasen har kolumn huvuden och är sparad men stängd före försök att linka programmet dit. Ha en etikett öppen och gå till Data Databas Access - Assisten Databasens Assistent kommer att öppnas. Klicka på Bläddra och gå dit den sparade databasen är och klicka Nästa. Nästa skärm har alla kolumn huvuden markerade. Använd Ctrl tangenten för att välja bort det fält som inte önskas. Klicka Nästa

29 Nästa skärm ger anvisningar för utskrift. Det första alternativet betyder att alla register in databasen kommer att skrivas ut varje gång. Det andra alternativet ger valet att skriva ut alla eller individuella etiketter. Den andra delen ger anvisningar om kvantitet. Det första alternativet kommer att skriva ut varje register från databasen. Det andra alternativet tillåter ett fält från databasen att användas som kvantitet summa, dvs. ett kolumnhuvud är kvantitet, mjukvaran använder den informationen i kolumnen för att skriva ut det antalet etiketter. Det sista alternativet ger möjligheten att manuellt skriva in det önskade antalet etiketter för varje register. Välj som önskas och klicka Nästa På den sista skärmen, lämna det översta alternativet markerat. Mjukvaran kommer att gå igenom det första registret och positionera det på etiketten. Klicka Avsluta, därefter Stäng

30 Det första registret kommer att visas på skärmen som text. Korrigera formateringen som önskas. Om ett fält önskas som streckkod, klicka på ner pilen till höger om streckkoden använd existerande variabel - fil namn och infoga på etiketten (se sida 29) Klicka Skriv ut. Beroende på de inställda alternativen i stödprogrammet kan etiketterna redan vara valda för utskrift. Om inte, klicka på Välj Register och använd antingen knappen Välj Alla, eller klicka på den relevanta informationen.

Lighthouse for MAX Version 5 Instruktioner för mjukvara för CPM-100

Lighthouse for MAX Version 5 Instruktioner för mjukvara för CPM-100 Lighthouse for MAX Version 5 Instruktioner för mjukvara för CPM-100 Innehåll Sidonummer: Ändra styrrutininställningar 2-3 Öppna mjukvaran 4 Ändra sidans storlek 5-6 Infoga text 7 Redigera text 8 Böj text

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

LABEL PRINTER TUTORIAL

LABEL PRINTER TUTORIAL TUTORIAL LABEL PRINTER Självstudie Självstudien är uppdelad i åtta lektioner. Vissa lektioner bygger på metoder och processer som inlärts under en tidigare lektion. För förstagångsanvändaren är det viktigt

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lägga till artiklar i Joomla

Lägga till artiklar i Joomla Lägga till artiklar i Joomla från framsidan Logga först in så att du är inloggad. Klicka sedan på Lägg till ny artikel i menyn under hem. Skriv in en rubrik på rubrikraden ej för lång! Skriv sedan artikeln

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2013-12-04 Lathund ImageVault 1 IMAGEVAULT För att kunna göra de ändringar och uppdateringar som du önskar på er sida så behöver du veta vad ImageVault är och används till. En beskrivning av

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Ska du göra Husfakturor i programmet så är det ett speciellt blankettsett som heter Husfaktura som ska användas.

Ska du göra Husfakturor i programmet så är det ett speciellt blankettsett som heter Husfaktura som ska användas. 1 Blankettdesign Hogia Small Office Fakturering För att skriva ut fakturorna som du vill att de ska se ut ifrån programmet behöver du anpassa blankettdesignen. Gör du inga ändringar kommer fakturorna skrivas

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer