Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 2 Vägg/golv... 3"

Transkript

1 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 9 Anpassa vägg till platta på mark Innervägg Hur ser väggarna ut? Ångra/göra om Tips och trix - vägg Vägg med känd vinkel och okänd längd mellan två väggar Flytta vägg UTAN att väggriktning är låst Vägg med okänd vinkel och längd mellan två väggar Justering av väggände Dela vägg i Två Sammanfoga väggar Välj alla väggarna i en sekvens Lägg till en knutpunkt och parallellförskjut Fortsätt att rita vägg i samma sekvens Infoga identisk vägg... 39

2 2... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7

3 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Kapitel 2 Vägg/golv Yttervägg Vägg/golv Börja planritningen med att rita ytterväggarna. Genomför projektet enligt beskrivning. Resultatet ska se ut så här: Planritning med ytter- och innerväggar Ytterväggarna ska ritas med vägg nr Utvändig vägg med liggande panel 267 mm. Detta är en standardyttervägg med stomtjocklek på 45 x 195 med liggande panel. Väggen är 267 mm tjock. Vid uppritning av vägg anges längder och positioner via en referenslinje. Referenslinjen ska ligga längs utsida stomme och är en tänkt linje genom de punkter som du anger vid uppritning av väggen. Ytterväggarna ritas alltid i positiv riktning runt Z-axeln (motsols) då kommer insida vägg att hamna inåt i huset. Vi kan också sätta referenslinjen till utsida och insida vägg eller höger sida och vänster sida av väggen sett i väggens ritriktning. Det kan också anges att referenslinjen ska ligga i centrum av väggen från insida vägg till t.ex. utvändig stomme.. Innsida yttervägg Ritriktning Referenslinje Utsida yttervägg

4 4... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Utsida Utvändig stomme ligger 208 mm från insida vägg Insida Hörnen längs utvändig stomme ska anges när ytterväggen ritas. Heldragen linje markerar utvändig stomme. Streckad linje markerar väggens utsida. Klicka Verktygsset för vägg Välj i verktygssetet Vägg Rita vägg...

5 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv I följande dialogruta tas det ställning tilll väggtyp, referenslinje, höjd, referenshöjd, knutbräda m.m. Klicka på dialogrutans hjälpknapp för mer införmation. Välj som det visas ovan. Avsluta med OK. Se meddelanden från programmet i meddelandefältet längst upp och följ dessa. Ange startpunkt för vägg se meddelandefältet överst på skärmen. Starta i origo. Placera trådkorset i närheten av det lilla krysset där x- och y-axeln skär varandra tills du ser texten Punkt (0, 0, 0) i skärmtipsrutan. Klicka vänster musknapp. Första hörnet är nu markerat. Nästa hörn ska ligga horisontellt åt höger ifrån detta. Ritriktning är motsols. Ange nästa punkt i vägg - se meddelandefältet överst på skärmen. Tryck [ ]. Skriv 9.6. Tryck OK (från hörn 1 till 2 - se figuren ovanför.) Tryck [ ], skriv 7.8. Tryck [OK] (från hörn 2 till 3). Om väggen försvinner utanför synfältet på skärmen, kan du rulla skrollhjulet mot dig för att zooma ut bilden på skärmen. Detta kan göras samtidigt som du är i processen för att rita vägg. Hur när det inte stämmer? Om fel längd anges eller väggen/referenslinjen som visas går i fel riktning, kan detta rättas till genom att trycka på tangenten [Backspace]. Denna är markerad [ ] och ligger vanligtvis ovanför tangenten [Enter] på höger sida av tangentbordet. Varje gång tangenten [ ] används, går programmet ett steg tillbaka. Denna möjlighet för att rätta till fel kan användas så länge meddelandet överst på skärmen är: Ange nästa punkt (eller startpunkt) i vägg...

6 6... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Uppritning av vägg där längd från hörn till hörn anges. Tryck [ ], skriv 7.8. Tryck [OK](från hörn 3 till 4) Tryck [ ], skriv 3.6. Tryck [OK](från hörn 4 till 5) Tryck [ ], skriv 1.8. Tryck [OK](från hörn 5 till 6) Tryck [ ], skriv 3.6. Tryck [OK](från hörn 6 till 7) Hur när det inte stämmer Om hörn är felplacerat och du önskar att börja om, kan kommandot Rita vägg avbrytas. Tryck [Esc]. Klicka Rita om innehåll på skärm [RP] När alla sex hörnen är markerade, och punkten har kommit tillbaka till det första hörnet (1/7) igen, kommer programmet att rita upp väggarna.

7 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Det dyker upp en dialogruta som bekräftar val av vägg, höjder, mm och diverse egenskaper som kan anges rörande vägg. Denna gång bekräftas det som föreslås genom att klicka på OK-knappen. Mer information finns och läsa under hjälp-knappen i dialogrutan. I meddelandefältet överst på skärmen visar programmet meddelandet om att ny vägg kan ritas upp då med samma inställning som tidigare. Ange startpunkt för vägg - se meddelandefältet överst på skärmen. Vid detta tillfälle ska det inte ritas upp fler ytterväggar och vägguppritning avslutas via [Esc]- tangenten. Detta kan också utföras genom att klicka på det röda krysset uppe till vänster. Uppritning av ytterväggarna är avslutad Lägg märket till att vägglängden visas i väggarna. Detta för kontroll av vägglängden det kommer aldrig med på utskriften. Kan slås av/på via visa knappen.

8 8... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Hur när det inte stämmer... Är resultatet annorlunda än det som visas i ovanstående skärmbild, kan väggarna redigeras, ev. tas bort och ritas på nytt. Under upplärning kan du ta bort och rita på nytt för att få det riktigt första gången. Du måste då ta bort väggen först. Här visas en metod där du tar bort alla väggar som är ritade i en sekvens. Peka på en av väggarna och klicka vänster musknapp. Klicka sedan på höger musknapp för att få från snabbmenyn. Välj Välj alla väggarna i sekvensen. Alla väggarna i sekvensen kommer att bli markerade i ritningen. Klicka på tangentbordet [Del] och alla väggarna tas bort. Observera Ångra-knappen överst på skärmen. Bekräfta med [OK] på frågan om väggsekvensen ska tas bort. Rita väggarna som det beskrivits tidigare.

9 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Golv Vägg/golv Det kan läggas på golv automatiskt i förhållande till väggarna som är ritade. Då kommer också utvändig väggkontur att ha en golvtjocklek att förhålla sig till när fasader och 3D-modeller ska genereras d.v.s. inkludera golvtjocklek i utvändig beklädnad. Markera den nedersta ytterväggen och klicka på höger musknapp för att få fram snabbmenyn. Välj i snabbmenyn: Upprätta golv baserat på väggsekvens. Följande dialogruta dyker upp: Välj önskat golv i listan överst i dialogrutan här väljs: Platta på mark. Kontrollera att det inte är markerat som Invändigt golv. Med referenshöjd menas referenshöjd för placering av överkant golv relativt till origo utgångspunkten för 1:a våning är 0. Se annars i flikarna Snitt och Färg/lager hur skikten i golvet är uppbyggda. Lägg märke till att du kan bygga upp och spara sina egna golvtyper på ett mycket enkelt sätt. Acceptera de föreslagna värdena för golvet. Kontrollera de andra valalternativen och tryck OK.

10 10... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Golvet blir markerat på planen med ett rutnät på 60 x 60. Detta kan slås av/på via lager som kan väljas i huvudknappraden Visa lager (se nedan) eller via Lokalisera lager genom att peka (se nedan) Dessutom kommer det aldrig att komma med på en utskrift av planritningen. Välj i huvudknappraden Lokalisera lager genom att peka. Peka på objekt på skärmen för att hitta lager som ska slås av. Programmet visar namn på det lager du pekar på. Klicka med vänster musknapp för att slå av det. För att slå på lager igen högerklicka och välj det lager du önskar visa igen eller välj avsluta. Avsluta markering av lager kan också utföras via knappen [Esc]. Lager kan också slås av/på via Visa lager i huvudknappraden.

11 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Hur när det inte stämmer... Är resultatet annorlunda än det som visas på ovanstående skärmbild, kan golvkonturen justeras. När golvet är markerat, klicka höger musknapp för att se alternativen i snabbmenyn. Radera markera rutnätet i golvet så att golvet blir streckat och tryck på [Del]-tangenten. Flytta - markera rutnätet i golvet så att golvet blir streckat, peka på den markerade punkten som ligger ungefär i mitten av golvet, så att skärmtipset Flytta objekt visas. Klicka på vänster musknapp och flytta golvet. Golvet fästes med hjälp av vänster musknapp eller med valalternativ som ligger i hjälpmenyn, som du får fram genom att högerklicka på musen. När golvet är dynamiskt, kommer det i utgångsläget att ha fästpunkten i den markerade mittpunkten. Men fästpunkten kan flyttas till en av de andra hörnpunkterna i konturen. Om du klickar på [Tab]-tangenten när golvet är dynamiskt, kommer du se att fästpunkten flyttas. Då kan du fästa golvet på ritningen utifrån den punkt i golvet som passar bäst. Ändra egenskap önskas golvets egenskaper ändras, t.ex. golvtyp, referenshöjd m.m. pekar du på golvet och dubbelklickar med vänster musknapp, då kommer dialogrutan för golvet från så att ändringar kan utföras. Ändra kontur i varje hörn i konturen är det markerat en knutpunkt. Dessa kan flyttas, raderas m.m. Peka på önskad knutpunkt och högerklicka med musen.

12 12... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Utvidga kontur du kan också tillföra nya punkter i konturen genom att peka på de punkter som ligger mellan knutpunkterna. Peka på önskad knutpunkt och högerklicka för att få fram hjälpmenyn. Här kan du välja om en ny punkt ska läggas till, om en hel linje (d.v.s. mellan två knutpunkter) ska förskjutas eller om hela konturen ska parallellförskjutas inåt eller utåt. Här visas ett exempel där det är infogat två nya knutpunkter på höger sida.

13 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Anpassa vägg till platta på mark Vägg/golv I och med att ytterväggarna ska stå på platta på mark måste det göras justeringar i förhållande till hur väggen ska anpassas mot golvet. Markera en av väggarna och högerklicka för att få från snabbmenyn. Välj Välj alla väggarna i sekvensen. Alla ytterväggarna som är ritade i en sekvens blir då markerade. Högerklicka för att få fram snabbmenyn och välj Ändra egenskap.

14 14... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Välj fliken Justeringar i väggdialogrutan. Ändringen kommer då att bli utförd på alla väggarna i sekvensen. Ta bort markeringen för att inkludera golvtjocklek vid utsida vägg. Ange att utsida vägg vid start och slut ska dras ned (minus 50 mm) i underkant. Gittret kan också slås av/på via Visa gitter på huvudknappraden Innervägg Innerväggarna ritas genom att ange position och längd på väggen med hjälp av att peka med musen. Punkterna markeras genom att trycka vänster musknapp. Nu ska vi använda gittret (modulnät) som visas på skärmen. Det föreslagna gittret är på 60 cm. Gittret är egentligen inställt på: 0.30 x 0.30 x 2. Detta ger ett gitter (modulnät) med 0,3 m rutor. Varannan punkt är synlig.

15 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Välj Verktygsset för vägg Rita vägg Välj väggtyp via Bläddra: Val av väggtyp kan även ske genom att ange numret på väggen. Välj referenslinje: Höger sida/utsida d.v.s. referenslinjen anger den högra sidan i väggens riktning. Programmet är färdigt för att ta emot startpunkten för väggen. Klicka OK. Innervägg Ange startpunkt för vägg - se meddelandefältet. Peka ut startpositionen för väggen genom att placera trådkorset på det invändiga vänstrahörnet. Programmet kvitterar med en röd cirkel när du träffar kända punkter i ritningen. En punkt markerad med en röd cirkel är en känd punkt i ritningen och kallas för snappunkt d.v.s. en punkt som du kan snappa mot. Klicka med vänster musknapp på ändpunkten då har startpunkten för väggen angetts.

16 16... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Ange nästa punkt i väggen - se meddelandefältet överst på skärmen. Placera trådkorset vinkelrätt mot insidan av den högra väggen. Programmet kvitterar med ett rött kryss när du träffar vinkelrätt (normalt) mot en linje. Klicka vänster musknapp. Avsluta positioneringen med att ange [Enter], acceptera förslagna värden. Kommandot för att rita vägg är fortsatt aktivt och kan avslutas med [Esc]. Aktivera Rita vägg från verktygset för vägg. Sätt Referenslinje till Centrisk d.v.s. referenslinjen anger centrum för väggen. Klicka därefter på [OK].

17 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Ange startpunkt för vägg använd gitter som hjälp för placering väggen ska ritas på den 5:e modulen från höger på den nedersta väggen, placera trådkorset över aktuell gitterpunkt och högerklicka. Klicka INTE på VÄNSTER musknapp. Högerklicka för att få fram hjälpmenyn. Välj i menyn Flytta relativt från markörens position I nästa meny som dyker upp välj: Flytta vinkelrätt mot angiven linje. Nu används snappunkten som utgångspunkt för nästa position. Observera att det inte har angetts någon punkt i gitterpunkten, utan man har bara placerat trådkorset i en känd position. Lokalisera linjen som punkten ska projekteras mot peka på insida vägg och klicka vänster musknapp för startpunkt. Därifrån ska väggen ritas 2.1m uppåt där den sedan ska svänga vinkelrätt till höger yttervägg. Använd piltangenterna för att ange relativt avstånd. Klicka på tangentbordets uppåt pil [ ]. Ange 2.1 i dialogboxen och klicka därefter på [OK].

18 18... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Nästa vägg ska ritas fram till insida av höger yttervägg. Peka på insida av höger vägg medelandet på bilden kommer fram- klicka på vänster musknapp. Uppritning av vägg avslutas med att ange [Enter] och väggen ritas upp. Bekräfta väggens egenskaper i dialogrutan genom att klicka på [OK]. Rita vägg processen avslutas med [Esc]. Fel placering av väggen kan rättas till på samma sätt som beskrevs under yttervägg. Placering kan ändras när meddelandet Ange nästa punkt/startpunkt för vägg visas genom att trycka på tangenten [ ] (Backspace). Kommandot kan också avbrytas genom att trycka [Esc]. Lokalisering av startpunkten görs på nytt efter det att Rita vägg i menyn Vägg är vald. Väggen kan också flyttas genom att klicka på den d.v.s. markera väggen och högerklicka för snabbmeny. Peka på knutpunkten som visas i väggens mittpunkt: Infoga knutpunkt och högerklicka: Välj Flytta vägg.

19 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Önskas väggen förkortas/förlängas, pekar man på knutpunkten i den aktuella väggänden. Välj Flytta väggände. Tänk på att många av valen på menyerna även har snabbkomandon för att skapa ett bättre flyt i ritandet. Dessa står till höger om valen i menyn. Nästa vägg ska ritas enligt ovan d.v.s. rummets bredd ska bli 3.2 m. Startpunkten får utgångspunkt i rummets övre högra hörn och flyttas därifrån 3.2m till vänster. Välj Rita vägg från verktygsetet Vägg/Räcke. Sätt referenslinje till Vänster sida/insida och klicka på OK.

20 20... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Placera trådkorset i övre högra hörnet (se ovan). Klicka INTE på vänster musknapp. Startpunkten ska placeras 3,2 m till vänster om denna punkt. Punkten kan anges via kortkommandot [Shift] + [ ] eller via att högerklicka och välja flytta relativt från markörens position flytta i negativ X-riktning. Ange längden 3.2m och klicka på OK. Väggen ska ritas vinkelrätt mot mittenväggen. För trådkorset till mittenväggen och vänsterklicka, när programmet (med ett kryss) bekräftar att trådkorset befinner sig vinkel rätt från föregående punkt, se nedan. Ytter- och innerväggar

21 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Hur ser väggarna ut? Modellen kan visas i flera detaljnivåer - plan, fasad och 3-dimensionellt. Klicka på Presentationsegenskaper Vägg/golv Välj Detaljerad m/tät väggskravur. Klicka OK. Via alternativet Visa lager eller Lokalisera lager genom att peka kan rutnätet i golvet slås av. Klicka på 3D-modell

22 22... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Dubbelklicka på mittersta musknappen för att fylla ut skärmbilden i standard perspektiv framställning. Bilden kan flyttas genom att flytta reglagen på rullisterna nere och till höger på skärmen. Roterad 3Dmodell i 3D Full Om du håller nere den mittersta musknappen så kommer det från en symbol som består av två stycken ellipser, se ovan. Håll denna knapp nedtryckt så kan du rotera bilden genom att flytta musen. Klicka på Rumsmodell och gör motsvarande. Genom att rulla på hjulet (mittersta musknappen) på musen kommer modellen att flyttas mot eller ifrån dig på skärmen.

23 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Roterad rumsmodell i 3D flat Välj Fönster Ordna horisontellt. Klicka i varje enskilt fönsters överskrift för att få det specifika fönstret aktivt. Är resultatet som visas, sparas ritningen för att säkerställa att all information tillvaratas. För övrigt sparar programmet en säkerhetskopia var 5:e minut. Välj Arkiv Spara allt. Välj Spara. För att maximera ett fönster klicka i mittersta rutan i det önskat fönsters övre högra hörn; alternativt dubbelklicka på överskriften i önskat fönster.

24 24... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Ångra/göra om Det är möjligt att bara ångra och göra om givna kommandon i ritningen. Allt eftersom du anger kommandon i ritningen, kommer dessa att bli registrerade i en egen lista som kan visas i listfältet - se till vänster på bilden av skärmen ovanför. Klicka på Ångra/Gör om i listan. Denna lista beskriver kommandona som är angivna och kommer att finnas med till ritningen avslutas. Det är kommandona i denna lista som du kan ångra och göra om. Via listfältet kan du ångra ett eller flera kommandon genom att markera dessa i listan. När önskade kommandon är markerade, högerklickar du på musen och klickar sedan på vänster musknapp i fältet som visar Ångra markerade handlingar. Listan blir delad från det överst markerade kommandot med en streckad linje. Det nedanför den streckade linjen kan göras om d.v.s. hämtas tillbaka till ritningen innan du väljer att spara. Det ovanför den streckade linjen kan du markera och ångra såsom beskrivits

25 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Det är också möjligt att ångra kommandon ett och ett via knapp i huvudknappraden. Spara ritningen och lägg märke till att om ritningen är sparad, så kan det ångras. Varje gång du kommer in i ritningen, är listan helt tömd och startas på nytt med de kommandon som anges.

26 26... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Tips och trix - vägg Stäng väggkontur Du har nu sett att väggen ritas upp när man avslutar med att ange en sista punkt i den första punkten d.v.s. man har markerat en stängd kontur. Programmet avslutar då ritprocessen för uppritning av vägg och väggen ritas upp. Detta sker också när du trycker på [Enter]-tangenten. I snabbmenyn för uppritning av vägg, fins också tre andra möjligheter för att avsluta uppritningen och få väggen uppritad. Här visas exempel på användning av de tre möjligheterna: Stäng kontur När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt en sista punkt i den startpunkten d.v.s. stänger konturen och ritar upp väggen. Välj Rita vägg och ange t.ex. 4 punkter som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka sedan på valet i menyn Stäng konturen eller tryck på tangenten/bokstaven [H] som är snabbtangenten för detta val. Uppritningen avslutas och väggen blir ritad.

27 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Slut konturen med ett rätvinkligt hörn När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt de två sista punkterna i konturen d.v.s. det skapas ett vinkelrätt hörn och avslutar där den första punkten angavs. Välj Rita vägg och ange t.ex. 3 punkter som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka sedan på valet i menyn Stäng konturen med ett vinkelrätt hörn. Uppritningen avslutas och väggen blir uppritad med det näst sista hörnet i 90.

28 28... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Slut konturen med två vinkelräta hörn När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt de två sista punkterna i konturen d.v.s. det skapas två vinkelräta hörn där det sista avslutas där den första punkten angavs. Välj Rita vägg och ange t.ex. 3 punkter som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka sedan på valet i menyn Slut konturen med två vinkelräta hörn. Uppritningen avslutas och väggen blir uppritad med de två sista hörnen i 90.

29 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Slut konturen vinkelrätt mot första linje Vägg/golv När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt de två sista punkterna i konturen d.v.s. den sista linjen anpassas automatiskt så att det blir en rät vinkel mellan start- och slutlinjen. Den sista punkten anges i den första, konturen stängs och väggen ritas upp automatiskt. Välj Rita vägg och ange minimum 4 punkter t.ex. som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka så på valet i menyn Slut konturen vinkelrätt mot första linje. Uppritningen avslutas och väggen mellan punkt 3 och 4 blir automatiskt justerad så att den avslutas med ett hörn på 90 där uppritningen startade.

30 30... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg med känd vinkel och okänd längd mellan två väggar Här visas hur du kan ange en vägglängd i en bestämd riktning d.v.s. att flytta roterat (polärt). Exempel: Välj Rita vägg "Ange startpunkt för vägg..." Peka för startpunkt i punkt. 1 - och tryck vänster musknapp. Högerklicka för att få fram hjälpmenyn och välj Flytta relativt från sista position ange i undermenyn Polära koordinater (vinkel + längd) eller ange snabbtangent för att uppnå samma funktion genom att trycka på [9]. Ange en längd på väggen som är kortare än antaget - samt vinkeln som ger väggens riktning Ange såsom det visas här. Tryck OK. Avsluta med [Enter]. Avbryt väggkommando med [Esc].

31 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Den sneda väggens start och slut ska nu justeras mot väggen nedanför och ovanför. Markera väggen och peka på knutpunkten i den änden som ska justeras mot annan vägg så att skärmbilden visar Flytta väggände. Klicka på knutpunkten och peka sedan på skärningspunkten mellan den gröna hjälplinjen och väggen. Alternativt klicka på knutpunkten, högerklicka och välj Lås väggriktning. Håll nere [Ctrl] tangenten och peka på aktuell linje. När den blir rödmarkerad, klicka på vänster musknapp. Gör motsvarande i andra änden. Flytta vägg UTAN att väggriktning är låst Justering av väggände som visades i föregående avsnitt har låst riktning och väggen kan förlängas/förkortas i samma riktning. Om en vägg ska justeras i fri riktning måste den låsta riktningen stängas av. I exemplet under, en vägg mellan två väggar. Höger ände av väggen ska nu flyttas på till skåpet. Markera väggen och klicka på Flytta väggände.

32 32... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Peka på aktuell väggände och högerklicka för snabbmenyn. Klicka på Lås väggriktning så slås den av detta ger möjlighet till och styra väggen fritt. Peka och klicka på punkten som väggen ska flyttas till. Justering av väggänden mot annan vägg utförs som tidigare beskrivits. Vägg med okänd vinkel och längd mellan två väggar Start och slut på en vägg kan anpassas i väggens riktning i förhållande till de vägglinjer den ska sträckas från och mot. I detta exempel ska väggen pekas in med hjälp av punkter. Start- och slutpunkt kan vara kända och givna på förhand annars kan man använda snapp/gitterpunkter. Välj Rita vägg Peka och markera för startpunkt punkt 1. Peka och markera för slutpunkt i väggen och avsluta med [Enter] punkt 2. Här har det först lagts in en hjälplinje. Startpunkten för väggen ska placeras i skärningspunkten mellan vägg och hjälplinjen. Den andra punkten skall placeras mot väggen till höger. Håll nere [Ctrl] markera linjen och klicka på vänster musknapp.

33 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Avsluta med [Enter]+ OK +[Esc] Väggen justeras då automatiskt vid både start- och slut. Justering av väggände När vägg ska gå emot annan vägg bara placeras med punkter bör justering av väggändar göras i efterhand. Då programmet inte justerar detta automatiskt vid uppritning av vägg med bara punkter. Starta Rita vägg och ange startpunkt. Ange slutpunkt Avsluta med [Enter]+ OK +[Esc] Väggen ritas, men med raka väggändar

34 34... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Markera väggen och peka på. Flytta väggände Klicka på markeringen för flytta väggände. Håll nere knapparna [Ctrl] peka på aktuell linje. Klicka på vänster musknapp. Gör likadant på den andra väggänden Dela vägg i Två Att dela en vägg i två d.v.s. göra två väggobjekt av ett väggobjekt. Ett väggstycke med eventuella fönster, dörrar och öppning som tillhör väggen lagras som ett väggobjekt. Normalt är varje rak vägg ett eget väggobjekt. Men ibland kan det vara nödvändigt att dela upp väggen i två väggobjekt t.ex. om endast en del av väggen ska ansluta till ett tak; då ett väggobjekt som ansluter till ett tak förväntar sig att hela väggobjektet befinner sig under taket. Det kan även vara aktuellt att dela en vägg om man ska ta bort mitten av en vägg. I sådana fall utförs delningen två gånger; varpå mitten delen kan raderas. Dela vägg i Två Markera en väggen som ska delas, högerklicka och välj Dela vägg i två.

35 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv En röd pil och ett rött streck anger var väggen delas vid aktuell positionering av markören, vänsterklicka för att slutföra delningen. Markören kan med andra ord placeras direkt på en lämplig referenspunkt och behöver inte vara på väggen när väggen delas. Genom att klicka på den enskilda väggdelen ser man att delningen är utförd. Sammanfoga väggar Önskas väggobjekten att sammanfogas till ett igen; markeras bägge genom att först vänsterklicka på den ena, sedan med [Ctrl]-tangenten nertryckt vänsterklicka på den andra. Därefter högerklickar man och väljer Sammanfoga väggar i menyn som kommer fram.

36 36... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 Välj alla väggarna i en sekvens När alla väggarna i sekvensen ska ändras räcker det att markera en vägg högerklicka sedan för snabbmenyn och klicka på Välj alla väggar i sekvensen Nu är alla väggar markerade högerklicka igen och välj Ändra egenskap. Nu kommer alla ändringar man gör i väggen påverka alla väggar i sekvensen. Hela sekvensen kan också raderas eller zoomas in.

37 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Lägg till en knutpunkt och parallellförskjut Vägg/golv Genom att markera en vägg och sedan högerklicka på den vita kvadraten mitt på väggen nås en meny för att modifiera väggens utsträckning. Infoga knutpunkt Lägg till fler punkter för att ändra dragningen av en väggsekvens. I följande exempel använder vi infoga knutpunkt för att skapa ett utsprång 1 m från det nedre högra hörnet. Kommandot kan aktiveras från tidigare nämnda meny alternativt genom att vänsterklicka på kvadraten som visas på mitten av en markerad vägg. Markera aktuell vägg och för muspekaren till mittpunkten på väggen den vita fyrkanten, klicka med vänster musknapp på punkten och nya punkter kan anges genom att klicka in dem med vänster musknapp eftersom väggen nu är dynamisk. Peka nu på den punkt som ska vara utgångspunkt för nästa punkt. I detta fall ska den anges ett utstick 1 meter från det nedre högra hörnet. Placera markören i nedre högra hörnet och tryck [Shift] + [ ] för att ange 1 meter förflyttning Vidare anges 1 meter till höger, 2 meter upp och 1 meter till vänster med hjälp av piltangenterna Avsluta med [Enter].

38 38... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7 När en väggsekvens är markerad och man pekar på den mittersta knutpunkten i en av väggarna kan följande utföras. Parallellförskjut sekvens Parallelleforskjuter hela konturen; d.v.s. väggarna i en sekvens; in eller ut. Parallellförskjut Parallellförskjuter den aktuella väggen och bevarar kopplingar till anslutna väggar. Längden på de kopplade väggarna justeras automatisk till det nya läget på väggen.

39 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 7 Fortsätt att rita vägg i samma sekvens Vägg/golv Om en vägg inte är kopplad vid star-/slutpunkt kan man fortsätta att rita väggar i samma sekvens genom att markera väggen; högerklicka på den punkt som inte är kopplad och välja Infoga knutpunkt. På detta vis skapar du fler väggobjekt i samma sekvens och med samma egenskaper som den markerade väggen. Markera väggände för att fortsätta att rita nya väggar, högerklicka och välj Infoga knutpunkt. Fortsätt att rita in nya väggar. Avsluta med [Enter] de nya väggarna är nu med i samma sekvens. Infoga identisk vägg För att skapa en vägg med samma egenskaper som en befintlig vägg men utan att koppla den till samma sekvens. Markera den befintliga väggen; högerklicka och välj Infoga identisk, rita den nya väggen.

40 40... Kapitel Vägg/golv DDS-CAD Arkitekt 7

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

Kapitel 17 Delritning... 3

Kapitel 17 Delritning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Delritning Kapitel 17 1 Innehåll Sida Kapitel 17 Delritning... 3 Starta delritning... 3 Vägg... 4 Golv... 6 Tak... 7 Automatiska taksymboler...11 Kantegenskaper...12 Delritning...13

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 10.03.2014 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion 9 Golvelement Kapitel Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 2... Kapitel 8 10.03.2014 Golvelement DDS-CAD

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

Kapitel 13 Placera på ark... 3

Kapitel 13 Placera på ark... 3 2012-08-13 Kapitel 14... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 13... 3 Rithuvud... 3 Projektinformation... 7 Skriv ut arket... 9 Fasader på ark... 10 2... Kapitel 14 2012-08-13 2012-08-13 Kapitel 14... 3

Läs mer

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3 25.05.2009 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Innehållsregister Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 - Komma i gång... 3 Välkommen...3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?...6 Operativmiljön Windows...6 Begrepp...6 Starta

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Bjälklagsritning. Kapitel 1 - Bjälklagsritning... 3

Bjälklagsritning. Kapitel 1 - Bjälklagsritning... 3 2013-03-18 Kapitel 1... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 -... 3 Generella rekommendationer... 3 Anpassning i DDS-CAD Arkitekt... 4 Kontroll av Arkitekt-underlag... 4 Kontroll av balkar... 4 Kontroll

Läs mer

CAD, GRUND. Topocad CAD, grundkurs. Adtollo Academy Topocad grundkurs i CAD

CAD, GRUND. Topocad CAD, grundkurs. Adtollo Academy Topocad grundkurs i CAD CAD, GRUND Topocad CAD, grundkurs Adtollo Academy Topocad grundkurs i CAD Topocad CAD, grundkurs Copyright Adtollo AB 2015 Materialet framtaget av Adtollo AB. Författare Tomas Sandström Topocad CAD grundkurs

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Kapitel 16 Situationplan... 3

Kapitel 16 Situationplan... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Situationsplan Kapitel 16 1 Innehåll Sida Kapitel 16 Situationplan... 3 Infoga situationsplan/nbk... 3 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 7 Skaleringsuträknare...10 Ändra skala

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Översikt och syfte. Översiktsområde. Få en översikt på ditt rum och välj de sektioner du vill titta på. Kontrollområde

Översikt och syfte. Översiktsområde. Få en översikt på ditt rum och välj de sektioner du vill titta på. Kontrollområde Översikt och syfte Översiktsområde Kontrollområde Ritområde Egenskapsområde Spark Blueprint TM är ett väldigt enkelt och snabbt ritverktyg. Det är ett snabbt sätt att säkra försäljningen, tack vare att

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet En av de nya funktionerna i In Print version 2.8 är att det blir möjligt för dig att kostnadsfritt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor.

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer Handledning RoofCon Viewer Innehållsförteckning Handledning RoofCon Viewer... 1 Innehållsförteckning... 2 Installation... 3 Markera objekt... 3 Zoom... 3 Mät avstånd... 3 Verktygsfält och Ritalternativ...

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Träff 1 Skissa & Extrudera

Träff 1 Skissa & Extrudera Skapa en folder Jag rekommenderar att samla filer och övningar i en egen folder som man har full kontroll på. Muff-foldern som vi delar är tänkt som en gemensam övningsyta. Innehåll som du vill komma åt

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Hjälpmanual till Entré Digitalmätning

Hjälpmanual till Entré Digitalmätning Entré Målerikalkyl Hjälpmanual till Entré Digitalmätning Support Hantverksdata Norden AB Vendevägen 85 B 182 91 Danderyd Telefon: 08-473 70 10 välj nr 5 Robert.Schmidt@hantverksdata.se 2015-09-23 www.hantverksdata.se

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Polygoner. Trianglar på tre sätt

Polygoner. Trianglar på tre sätt Polygoner Trianglar på tre sätt Man kan skriva in punkter antingen via punktverktyget eller genom att skriva punktens namn och koordinater i inmatningsfältet. Då man ritar månghörningar lönar det sig att

Läs mer

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter.

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter. 2. Windows 10 Starta Windows logga in När du startar datorn, startar också Windows. Men för att du ska kunna använda systemets möjligheter, måste du i de allra flesta fall logga in. Det innebär att du

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Första introduktionen i T4

Första introduktionen i T4 Första introduktionen i T4 Tidbok Hur man öppnar sin tidbok. Klicka på ikonen Tidbok längst upp på listen och skriv ditt namn ok Klicka på personalträdet (resurspaletten) längst upp till höger och välj

Läs mer

OptiWay GIS Vind. Manual - Version OptiWay

OptiWay GIS Vind. Manual - Version OptiWay OptiWay GIS Vind - Version 3.7.1 OptiWay Innehållsförteckning Ämne Sida Inledning sida. 3 Översikt sida. 3 Startsida sida. 4 Öppna sida. 4 Återställ sida. 5 Import sida. 5 Import av Projekt, Verk, Vindmätare

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Instruktioner till Styckeformattexten

Instruktioner till Styckeformattexten Instruktioner till Styckeformattexten Öppna G:\Uppgiftsmapp\ove\Openoffice\Writer\Forts\2 Styckeformat råtext.odt Välj Arkiv, Spara som. Spara i Mina Dokument Markera översta raden. Ställ in Teckensnitt

Läs mer

PM Banläggning i OCAD 12 CS

PM Banläggning i OCAD 12 CS PM Banläggning i OCAD 12 CS 2017-02-23 // Jakob Emander 1 Arbeta i Ocad OCAD är det mest spridda programmet för att framställa orienteringskartor och lägga banor och finns i olika versioner. Denna manual

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Foo Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken bakom detta

Läs mer