Kapitel 1 Komma igång... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 1 Komma igång... 3"

Transkript

1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt projekt för första gången... 6 Projektmapp... 7 Skapa ett nytt projekt för första gången... 7 Projektinformation... 8 Projektmeny... 9 Plan våning Hur - när det inte stämmer... 9

2 Kapitel 1 Komma i gång

3 Kapitel 1 Komma igång Välkommen Välkommen som användare av rit- och projekteringsverktyget från Data Design System ASA. Som professionell planläggare vet du hur viktigt det är att ha bra verktyg och, inte minst, hur viktigt det är att förstå och lära sig verktygets funktioner, krav och möjligheter. DDS-CAD som består av flera applikationer som hanterar Arkitekt, Konstruktion, Terräng, Elektro och VVS, är utvecklat för - och tillsammans med - byggbranschens fackfolk och planläggare. Alla är skapade enligt samma modell och öppnar därmed för en effektiv projektering över flera områden. Många års erfarenhet har visat, att de som helt från starten av tar sig tid med att sätta sig in grundligt i programmens funktioner, logik och många möjligheter, efter mycket kort tid uppnår stora vinster som t.ex. ökad effektivitet, mer tid till intressant och kreativt arbete och inte minst bättre kvalitet på de underlag som blir producerat. Vi rekommenderar alla nybörjare att delta i en specialkurs på minst 2 dagar och räknar med att du deltar/har deltagit i en liknande kurs. Denna handbok är avsedd att vara ett supplement till kursen, och inte en lärobok för självstudier. Konkreta exempel är använda för att ge tips och råd till hur man enklast och bäst löser olika uppgifter Som vanligt finns det många olika sätt att nå målet, och vi föreslår därför den enskilde att försöka flera metoder, för att därmed bättre förstå DDS-CADs funktion och kunna utnyttja de möjligheter för effektivisering som ligger inbyggda. Skulle du mot förmodan köra fast eller få problem du inte ser någon lösning på, så kommer fackfolket hos Consultec att hjälpa dig. Ett telefonsamtal eller räcker i de flesta fall. Genom underhållsavgiften kommer sådana tjänster, samt fortlöpande uppgradering av programvaran, att täckas in. Som nybörjare kommer du kanske att tycka att det är mycket nytt. Det är många som de första dagarna efter en kurs tycker så. Praxis har dock visat, att om man bara jobbar på och inte ger sig, så kommer man efter ganska få dagar att få uppleva glädjen av att producera planritningar, fasader, sektioner, perspektivritningar och mycket mer på avsevärt kortare tid och med bättre kvalitet jämfört med hur situationen var innan DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion togs i bruk. Lycka till och med vänlig hälsning från Data Design System ASA Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB

4 Kapitel 1 Komma i gång Denna introduktion kommer att gå igenom de grundläggande begreppen som behövs för att kunna rita ett enkelt hus i DDS-CAD Arkitekt. Övningen ska resultera i två ark, nämligen planer och sektion samt fasader. Planer och sektion Fasader

5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat? Installation av programmet utförs enligt vägledningen på skärmen via installationsrutinerna. Operativmiljön Windows DDS-CAD är baserat på Windows. Lär dig därför det mest grundläggande om Windows innan du startar. Lär dig att arbeta med mus, med flera fönster och att öppna/stänga filer. Alla operationer utförs antingen med hjälp av musen och/eller tangentbordet. Begrepp Vid användning av mus används begreppen peka (positionera) och klicka. Genom att peka (positionera) menas att musen flyttas för att placera markören på en plats på skärmen. Klicka snabbt på musen när ett element på skärmen som pekas på ska aktiveras. I instruktionen används bl.a. orden Välj och Klicka. Välj hänvisar till att bläddra i en meny (rullgardinsmeny) eller listan med data. Klicka hänvisar till en av verktygsknapparna som normalt är märkta med en symbol. Det är möjligt att tangenterna på tangentbordet är märkta något annat än som beskrivits. Alla tangentnamn beskrivs inom hakparanteser, några är även förkortade. Exempel på det är Escape som skrivs [Esc] och Control som skrivs [Ctrl]. Piltangenterna kan beskrivas [Pil upp], [Pil ned] ev. [ ] eller [ ] osv. Annars används ofta [Mellanslagstangenten]. Tangenten överst till höger om bokstavstangenterna kallas [Backspace]. Den är vanligtvis i dubbel bredd och märkt med pil som pekar till vänster. Vid skärmtips kan texter som: [RP] Rita om visas. Bokstäverna inom hakparantesen är ett kommando som också kan anges direkt från tangentbordet.

6 Kapitel 1 Komma i gång Starta DDS-CAD Arkitekt Installationsprogrammet skapar automatiskt en egen programgrupp för Data Design Systems programikoner. I Windows kommer ikonerna för de olika programmen visas i gruppen märkta Data Design System. Starta DDS-CAD Arkitekt med musen. Peka på ikonen och dubbelklicka. Starta ett nytt projekt för första gången Första gången DDS-CAD startas efter en ny installation, kommer programmet att skapa ett startprojekt och följande projektmeny visas på skärmen. Detta visar ritningslistan som är utgångspunkt för ett nytt projekt. Skapa ett nytt projekt genom att skriva in projektnamnet i fältet överst till vänster, märkt Projekt. Skriv in projektnamnet. Undvik användning av mellanslag, kolon o.s.v. Detta kan skapa problem i vissa datorer. Klicka [Upprätta]. Programmet kommer med utgångspunkt från givna tecken att skapa en mapp under mappen...\projekt - samt ett projektnamn som skapar grunden för alla filnamnen (ritningarna) som skapas för projektet. Projektinformationen som byggherrens namn, adress, ritningslista, mm. blir lagrad i projektfilen, som får namn enligt det angivna projektnamnet med efternamn PRJ. Projektnamn och mappnamn blir samma. Använd gärna bara fyra tecken i projektnamnet så att du känner igen dem med en gång utifrån ritningsnamnet.

7 Projektmapp Det skapas en egen mapp för varje projekt. Detta ger god översikt över alla ritningar i projektet. Projektnamnet kan bestå av obegränsat antal tecken. Programmet använder de fyra första till ritningsnamnen som tillhör projektet. Projektnamn och mappnamn bör vara samma. Projektmapparna läggs under katalogen \DDS9\Projekt\... Skapa ett nytt projekt för första gången Dialogboxen som visar ritningslistan kallas projektmeny. Via denna kan nya projekt skapas, man kan starta nya och gamla projekt, samt öppna och skapa självständiga ritningar som är oberoende av ett projekt såsom systemfiler, figurer och symboler. Skriv in det nya projektnamnet i fältet märkt projekt här kallad Bygg. Klicka på [Upprätta]. Ny mapp upprättas under \DDS9\Projekt med namnet Bygg d.v.s. \DDS9\Projekt\Bygg

8 Kapitel 1 Komma i gång Projektinformation Det ska skrivas in information om projektet som beställare, ritningens innehåll, mm. Dessa upplysningar kommer senare automatiskt ut på titelfältet på ritningarna knutna till projektet. Klicka på "Info... " - se dialogboxen Fyll i lämpliga texter. Klicka [OK].

9 Projektmeny En ritningslista för projektet visas. Här är förslag till ritningar som kan användas. Efter varje ny ritning som skapas, läggs dessa till i projektmeny. Ritningsnummer knyts till varje enskild ritning. Det finns max 1000 ritningar per projekt, från ritningsnr. 000 till ritningsnr Programmet fyller ut ledande nollor så att om man skriver in ritningsnr. 5, kommer det i programmet att bli omgjort till 005. I projektmeny visas existerande ritningar och ev. förslag till aktuella ritningar. Ritningsnummer kan väljas genom att bläddra i listan med mus/piltangenter eller skriva numret i fältet överst till vänster. Skapade ritningar är markerade i listan med ett + till vänster om ritningsnamnet. Önskad ritning i listan markeras och öppnas genom att dubbelklicka - eller markera och sedan klicka på "Öppna". Plan våning 1 Peka i listan på ritningsnummer Våning 1 och klicka [Öppna]. Ritprogrammet är i gång. Vid valet "Våning 1", blir en del "standard- värden" som gäller den aktuella våningen inlagda först i ritningen. Dessa värden ligger lagrade i en egen fil som automatiskt blir inkopierad i den nya ritningen. Denna kallas startfil. Värdena är nödvändiga för ritarbetet och ska normalt inte förändras. Anpassningar av startfilen utförs i samförstånd med de enskilda företagen som använder programmet. Om sådana anpassningar redan är gjorda på den maskin där denna övningsuppgift utförs, kan resultatet av övningen bli något annorlunda än vad som visas i beskrivningen. Det kan vara ändringar av väggtyp, takutstick, m.m. Detta ska inte ge några större skillnader i detta fall övningen är baserad på en standardinstallation utan systemanpassning. Hur - när det inte stämmer Är resultatet på skärmen under ritprocessen annorlunda än förväntat, är det nödvändigt att göra ändringar ev. radera och rita på nytt. Detta beskrivs i egna inramade avsnitt. Se exempel nedan: Hur när det inte stämmer? Om fel längd anges eller linjen som visar väggen går i fel riktning, kan detta rättas till genom att trycka på tangenten [Backspace]. Denna är markerad [ ] och ligger vanligvis över tangenten [Enter] på höger sida av tangentbordet. Varje gång tangenten [ ] används, går programmet ett steg tillbaka. Denna möjlighet för att rätta till fel kan användas så länge meddelandet i skärmen är: Ange nästa punkt i vägg.