Bjälklagsritning. Kapitel 1 - Bjälklagsritning... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bjälklagsritning. Kapitel 1 - Bjälklagsritning... 3"

Transkript

1 Kapitel Kapitel Innehåll... Sida Kapitel Generella rekommendationer... 3 Anpassning i DDS-CAD Arkitekt... 4 Kontroll av Arkitekt-underlag... 4 Kontroll av balkar... 4 Kontroll av avstånd mellan fönster/dörrar... 5 Underlag for Konstruktion... 6 DDS-CAD Konstruktion... 7 Underlag från Arkitekt... 8 Standardinställning för överföring från Arkitekt Standardvärde för maskinexport Markering av område Maskinstyrning: Nedsänkt badrumsgolv Exempel: Maskinstyrning - borrning Kortlingar Justering av origo för kortlingar Justering av hålöppning Bjälklag i våtutrymmen Dela modulbjälkar Exempel: Dela bjälkar mot infälld stålbalk Exempel: Balkonggolv Redigering av bjälkesområde Måttsätta ritning Producera materiallista Vektorfil Placera på ark (ram och titelfält)... 48

2 2... Kapitel

3 Kapitel Kapitel 1- Med bjälklagsmodulen av DDS-CAD kan man konstruera/rita godtyckliga bjälklag. Det finns funktioner i modulen som täcker vanlig utläggning av bjälkar, samt funktioner som möjliggör uppbyggnad baserad på elementproduktion. OBS! - Bjälklaget kan automatisk genereras av programmet i förhållande till det som är inlagt i DDS-CAD Arkitekt. Detta förutsätter emellertid att riktig information är inlagd. Exemplet som visas baseras på övningen i Instruktionshäftet för DDS-CAD Arkitekt 7. OBS! I Konstruktion är "input"-enheten i mm! Generella rekommendationer OBS! Öppna alltid konstruktionsmodeller genom den här dialogen: Det er endast ark ritningar (t.ex. 501) som ska öppnas via Ritningslisa... OBS! - Jobba alltid i samma projekt i Arkitekt och Konstruktion. Når man står i ett projekt i Konstruktion öppna INTE ett annat projekt i Arkitekt.

4 4... Kapitel Anpassning i DDS-CAD Arkitekt Underlaget för bjälklaget görs klart i Arkitekt. Starta DDS-CAD Arkitekt 7 och öppna planritningen vån 1 i projektet BYGG. Kontroll av Arkitekt-underlag Innan vi skapar ett underlag för DDS-CAD Konstruktion är det viktigt att kontrollera att de delar som vi skall hämta information från är ritat så rätt som möjligt i Arkitekt, så vi får bästa möjliga underlag till Konstruktion. Det gäller i detta fall väggar och golv. Kontroll av balkar I det här exempelet ska vi se närmare på den balk som är inritad överst till vänster på planen. Välj i meny Fönster Vänster fasad för att se den från sidan. Zooma in närmare på balken. Balken ska i det här läget ligga ett givet avstånd in i väggen och övre kanten av balken ska liva med hammarband. Återvänd till planritning. Balken bör ändras i planläge för att kontrollera avstånd i plan till vägg/stolpe.

5 Kapitel Zooma in och dubbelklicka på balken. Vi kommer då in i dialogen som beskriver balken. Kontrollera balkens dimensioner och Z-referens. (Vegghöjd=2,441m d.v.s. 2,4m rumshöjd plus innertak). Välj sedan fliken Takjustering, och att det inte är någon justering till tak. Kontrollera längden på balken. Vi önskar att balken ska gå in 90mm in i väggen mätt från utsida stomme. Detta för att kunna sätta in en stolpe som bär upp lasten från balken (2st 45-reglar).

6 6... Kapitel OBS! Glöm inte att kontrollera längden för utvändiga stolpen i modellen. Detta visas inte i exemplet, då stolpen inte blir överförd till Konstruktion. Kontroll av avstånd mellan fönser/dörrar Kontrollera att avstånd mellan fönster och dörrar stämmer överens med den konstruktionslösning som skall användas. Justera fönster/dörr placering om det inte stämmer. Tips! Det är mycket viktigt att underlaget från Arkitekt är så korrekt som möjligt. Då får man mest nytta av automatiken i Konstruktion. Modellen är nu klar för överföring till Konstruktion. Underlag for Konstruktion När ursparingar, golv och väggar är på plats, kan underlaget för Konstruktion genereras. Välj verktygsset för Lagring från modellen.

7 Kapitel Välj Spara Info för Konstruktion + IFC + Vec (vån. 0, 1, 2). Starta sedan Konstruktion direkt från menyn. Vektorfiler (underlagsritning) lagras automatiskt för plan 0-2. DDS-CAD Konstruktion Bjälklag med ursparingar, kortlingar och balkong skall konstrueras. Kontrollera våningsnumret och markera Golv som byggnadsdel och Bjälklagsplan som ritningstyp. Klicka [Öppna] Programmet startar med att hämta in en startfil, d.v.s. en standard kommandosekvens som t ex styr regelnumrens storlek och färg, vilka nummer som skall flyttas globalt, sätta måttsättningsnivå (AD), osv.

8 8... Kapitel Resultatet vi ska uppnå: Underlag från Arkitekt Välj Verktygsset för golvområde Välj Automatisk golvgenerering

9 Kapitel Programmet läser information om de golvområden som lagts in i Arkitekt. Man kan välja om en vektorfil som visar själva planen från Arkitekt ska vara med som underlag och sätta rutnätet (grid) till samma höjd som underkant bjälklag. (nollnivå). Dialogboxen föreslår att hämta information från områden i Arkitekt. Välj OK.

10 10... Kapitel Standardinställning för överföring från Arkitekt Innan bjälklaget konstrueras kan man göra ändringar av värden som hämtas in. Vanligtvis så skräddarsys en anpassning när programmet tas i bruk och då behöver inställningarna inte ändras. Det räcker då med att välja Automatisk golvgenerering så som beskrivits i stycket innan. För att se på valmöjligheterna, kan du ta en titt i dialogboxen där koppling mellan Arkitekt och Konstruktion ställs in. Välj Verktysett för Golvområde kopplingsområde... Här visas de områden som kan överföras från Arkitekt. Se på detaljerna för huvudbjälklaget (bjälkarna följer Y-axeln). Bjälkarnas riktning anges i Arkitekt via dialogboxen Golv. Tryck [Ändra].

11 Kapitel Här kan bjälkestyp samt dimension mm ändras i förhållandet till inställningar som kommer från Arkitekt. I Konstruktion är det möjligt att göra dessa ändringar när som helst under ritningsprocessen. Gå igenom denna dialogbox för att se vilka möjligheter som finns. Avsluta genom att trycka [Avbryt] eller [Ok]. Standardvärden för maskinexport Här finns inställningar för märkning och fräsning av kant- och avväxlingar: Märkninga av reglar/bjälkar OBS! Det är viktigt att globala nr används när man skal kör maskinexport. Det väljs från menyn Format => Globala nummer

12 12... Kapitel Välj Globala nummer, bocka i Uppdatera igen og tryck sedan på Initiera igen. Bekräfta meddelandet som dycker upp.

13 Kapitel Markering av område OBS! - Va uppmärksam på att det är viktigt att välja rätt golvområde, om det förekommer flera områden i samma modell: Detta gäller speciellt när man jobbar med golvområden och ska generera enskilda bjälkar, t.ex. avväxlingar ock liknande. Maskinstyrning: nedsänkt badrumsgolv I badrumsområdet ska golvet jackas ner 50mm för pågjutning. Markering av jackning sätts in före kortlingar och andra ändringar i golvområdet. Området med nedsäknt golv ska ligga innanför väggskivor. Använd hjälpgeometri och markera hjälplinjer och centrumpunkter längs området. (Läs mer om använding av hjälpgeometri i hjälpen: DDS CAD Konceptet) OBS! Det ska markeras 2 områden i det här fallet. Området som ska ha kortlingar markeras som ett eget område, för att nedfäsningen ska markeras vinkelrätt mot bjälkar. Motsvarande måste man markera 2 områden om man t.ex. har flera bredder på ett badrum(vinklade rum och liknande). Aktivera knappen Infoga vertikal urfräsning, markera 2 punkter:

14 14... Kapitel Mata in följande värden: Längden är i det här fallet bredden på området som skall sänkas ned. De insatta punkterna markerar längden på området. Var observant på Z-nivån under fliken Position Gör motsvarande för området över kortlingar, men markera det vertikalt:

15 Kapitel Mata in följande värden: Område är nu markerat i plan: I 3D kommer det att visas rätt endast i IFC exporten. Själva 3D visningen i Konstruktion kommer endast innehålla samma skravur som i plan.

16 16... Kapitel OBS! För att IFC visningen ska presenteras korrekt måste OpenCASCADE vara aktiv i IFC visningen. Den aktiveras under menyen Verktyg => Inställningar => IFC-innställningar :

17 Kapitel Exempel: Maskinstyrning - borrning OBS! Det här är inte en del av kursprojektet, bara nämnt som exempel. Borrning kan läggas in på samma sätt som urfräsning. OBS! Kom ihåg att ställa Z-värde för centrum hål Exempel bild: Borrning och fräsning i Weinmann elementlinje Produktionsstyrning via Weinmann.

18 18... Kapitel Kortlingar Vi börjar med att lägga in kortlingar på gavlarna av bjälklaget. Markera först underlagsritningen och tryck [Del] för att radera den. Vi tar först den vänstra delen av planen. Markera bjälkes området (det svagt gråtonade 45-graders rutnätet), högerklicka och välj Infoga kortlingar: Det ska nu anges 2 diagonala punkter för området där kortlingar ska läggas ut. Första punkten anges i områdets nedre vänstra hörn (punkt 1) Högerklicka därefter i punkten diagonalt uppe till höger på planen (punkt 2) och välj spara rektangel. 2 1

19 Kapitel Dialogen för kortlingar kommer upp. Ange höjd till 220mm. Tryck OK Gör motsvarande i området uppe till vänster vid balkonggolv och på planens högra sida. Markera kortlingar även i området med nedsänkt golv. Urfräsningen kommer att hantera detta. Justering av origo för kortlingar Kortlingar uppe till vänster kan få fel origoposition. Det är beroende vilken punkt som är markerad för området. Det kan enkelt justeras genom att markera kortlingarna, ta tag i origo markeringen och flytta den till önskad position. Justera ev. andra kortlingsområden på motsvarande sätt.

20 20... Kapitel Resultat: Justering av hålöppning Det är nu klart att generera bjälkar för att kunna justera hålöppningar och lägga till extra bjälkar. Ursparingen för skorstenen ska justeras genom att sträcka bjälken som ligger i X- led till närmaste bjälke i Y-led. Nu ligger alla bjälkarna kopplade till området. När ändringar ska göras på enskilda bjälkar måste först området genereras (konverteras) från område till bjälkar. Tips: Regelnummer kan slås av genom att trycka på knappen Visa regelnummer på huvudknappraden. Klicka vänster musknapp på rutnätet i bjälklaget. Klicka höger musknapp och välj Generera bjälkar.

21 Kapitel Programmet föreslår att generera modulbjälkar och avväxlingar. Tryck [OK]. Valda bjälkar blir nu uppdelade i enskilda bjälkar som kan redigeras i programmet. Ta bort de vertikala avväxlingarna, då dessa inte är nödvändiga i det här fallet. Kan tas bort: Uppdatera skärmbilden genom att rita om. Markera då den övre horisontella avväxlingen genom att peka och klicka vänster musknapp. Tryck vänster musknapp i grepp punkt på höger sida av avväxling som ska sträckas ut.

22 22... Kapitel Flytta mörkören längs hjälplinjen intill närmaste modulbjälke i Y-riktning. Markören häktar sig fast på närmaste existerande punkt längs bjälkriktningen och markerar detta med en röd cirkel med meddelandet Normal till linjen. Välj vänster musknapp för att bekräfta insättningspunkt. Peka igen på samma avväxling och klicka vänster musknapp. Följ meddelandet i meddelandefältet överst på skärmen och peka in som du blir uppmanad: Peka på aktuell bjälkände, peka på änden(1) och klicka vänster musknapp i grepp punkt. Peka och klicka vänster musknapp på linje vid närmaste kantbjälke (2). Peka på nedersta bjälke och klicka vänster musknapp. Peka på aktuell bjälkände (3) och klicka vänster musknapp i grepp punkt. Peka och klicka vänster musknapp på linje vid närmaste kantbjälke(4). Peka på aktuell bjälkände, peka på änden (5) och klicka vänster musknapp. Peka ditt du vill att bjälken ska sträckas peka på linjen till närmaste modulbjälke (6) och klicka vänster musknapp. Resultatet blir följande:

23 Kapitel Bjälkarna runt trappan ska också sträckas enligt samma metod som för skorstenen. Zomma in öppningen för trappan. Markera sedan en av de horisontella bjälkarna genom att peka på den och klicka vänster musknapp. Klicka vänster musknapp på grepp punkt vid bjälkänden som ska sträckas. Flytta markören längs hjälplinjen intill närmaste modulbjälke i Y-riktning. Programmet vill snappa sig intill bjälken när du närmar dig och meddelandet Normal till linjen kommer upp. Tryck vänster musknapp för att bekräfta insättningspunkt. Avbryt med [Esc] Samma utförs även på motstående horisontella bjälken. Bjälklag i våtrum I Badrumet ska det sättas in extra modulbjälkar och kortlingar för det nedsänkta golvet. Vi ska lägga in extra kortlingar vinkelrätt mot modulbjälkar på var sida om badrummet. Välj Bjälke. Vi startar med nedersta kortling mot trappan. Markera punkten intill trappan och till nästa modulbjälke.

24 24... Kapitel Kom ihåg att välja rätt bjälktyp och dimension: Flytta om nödvändigt kortlingen i efterhand om referensen blir fel. Gör motsvarande på motsatta sidan av rummet.

25 Kapitel Resultat: Sätt på samma sätt in extra avväxling längs Y-axeln med höjden 220: Ett annat sätt är att kopiera en bjälke och klistra in den. Resultat: Justera eventuellt kortlingar vid trappan om det blir konflikt. I badet skall det läggas klinkers på golvet och då behöver vi ett bjälklag med centrumavstånd 300mm. Aktivera underlagsritning för vån.1.

26 26... Kapitel Zooma in området för bad Vi börjar med att markera det grå rutmönstret och högerklicka på musen. Välj Infoga modulbjälkar...

27 Kapitel Markera ett område längs insida bad, antingen genom att klicka runt insida vägg i bad, eller sätta ut två diagonalpunkter och välja spara rektangel. Kolla att rätt värden är inställda i dialogen. Programet har nu lagt ut extrabjälkar baserat på origo för våtrumsområdet som markeras med en röd cirkel. Extrabjälkarna skall hamna mellan de tidigare utlagda modulbjälkarna. Lägg ut en hjälppunkt genom att aktivera Hjälpgeometrin Ställ markören i punkt 1, högerklicka och välj enligt menyn nedan

28 28... Kapitel Ställ markören i punkt 1, högerklicka och välj enligt menyn nedan Ställ markören i punkt 2, vänsterklicka och välj enligt dialogen nedan En grön hjälppunkt har skapats och nu ska vi flytta den röda cirkeln (modulorigot för badrumsgolvet) till den gröna punkten.

29 Kapitel För att kunna flytta modulorigot för badrumsgolvet måste vi markera golvområdet, välj enl. Nedan Dra markören över golvområdet till badrummet så det blir markerat med en kraftigare linje. Klicka sedan med vänster musknapp på linjen Vi har nu fått en svart fyrkant med en vit cirkel i. Denna kan vi nu klicka på och flytta till den gröna hjälppunkten.

30 30... Kapitel Resultatet blir enl. Följande: Vi ser nu att modulorigot är flyttat och att även att modulbjälkarna refererar till punkten. För att vi ska få upplag för våra extrabjälkar måste vi också förlänga området i nedre och övre kant. Det görs genom att markera golvområdet för badrumsgolv och högerklicka på den vita fyrkanten längs sidan som ska sträckas/minskas. Välj Parallellförskjut linje. Ställ markören på linje som den ska sträcka/förkortas till och håll ner Ctrknappen. Linjen som nu blir rödmarkerad visar att det är hit området kommer att justeras. Klicka på linjen och området justeras dit. Gör mosvarande justering i övre delen av området fram till upplag.

31 Kapitel Resultatet blir följande: Vill man göra enskilda justeringar av extrabjälkarna måste de genereras som enskilda bjälkar. Se kapitel Justering av hålöppning

32 32... Kapitel Resultat i 3D- Vis 3D IFC fil: Dela modulbjälkar Modulbjälkarna ska delas, och det ska kopplas på skarplåtar. Placera skarven mellan mm från upplaget genom att lägga en hjälplinje där. Välj Underlagsritning. Skriv in 1 för vån. 1- OK.

33 Kapitel Välj Dela bjälkar... Nu ska delningslinjen placeras ut genom att ange start- och slutpunkt. Här får vi lägga ut det i två omgångar. En delningslinje som delar fram till trappan och en efter trappan. Välj knappen för dela bjälke som ska delas. och sätt ut start och slut vinkelrät mot bjälkar 1 2 Positionera 2 punkter längs hjälplinjen inom vilka alla valda bjälkar kommer att delas. Dialogen for Dela bjälkar presenteras. Välj alternativ enligt nedan om du vill ha med dellängder och totallängd av bjälkarna. Klicka på knappen Mer och fyll i dimension för skarvplåt/lask. Välj sida som plåten/lasken ska sitta på.

34 34... Kapitel Välj inställning enligt dialogen ovan och tryck OK Resultat: Spara. Exempel: Dela bjälkar mot infälld stålbalk OBS! Det här är inte en del av kursprojektet, bara nämnt som ett exempel. Här är ett exempel på bjälkar som delas för infälld stålbalk. Börja med att lägga ut stålbalk HEA160. Välj och sätt ut start- och slutpunkt för balken. Justera den genom att förlänga/förkorta eller parallelförflytta om så behövs.

35 Kapitel Ändra egenskaper för balken genom att dubbelklicka på den, bocka i Överstyr standardparametrar och välj fliken Parameter Bocka ur kontrollen mot Bjälkar

36 36... Kapitel Resultatet blir: För att bjälkarna som vilar på flänsen inte ska kolidera med svetsfogen i livet bör man ha lite undermått. I vårt fall ska vi korta av bjälkarna med 20mm på var sida om centrumlinje balk (d.v.s. 20mm på varje sida). Välj Dela bjälkar Ange 2 punkter, en i varje ände av centrum stålbalk: 1 2 Sätt in avstånd mellan modulbjälkarna på 40 mm. Markera för detaljnummer 160 (specifikation på att bjälkar ska kapas mot HE160A-balk framkommer då i kaplistan).

37 Kapitel OK. Resultat: Exempel: Balkonggolv OBS! Det här är inte en del av kursprojektet, bara nämnt som ett exempel. Balkonggolvet var utlagt i A-delen och då använder vi den. Annars kan man lägga in ett nytt golv direkt i K-delen enligt beskrivning nedan. Börja med att ta bort underlagsritningen. Markera den och tryck [Del]-knappen. Välj Bjälkes område för balkong.

38 38... Kapitel Klicka på vänster musknapp i ytterkant av hörn vid punkt 1 (en röd cirkel markerar hörnet) En dynamisk linje blir aktiv. Peka på gitterpunkt vid punkt 2 (som är i linje med kantbjälken) och tryck höger musknapp. Välj spara rektangel. En dialogbox kommer automatiskt fram. Här definieras informationen om det nya området (balkongområdet).

39 Kapitel Välj fliken Modul. Kontrollera inställningar. Avsluta med [OK]. Balkongen blir nu uppritad. En röd cirkel i nedre vänstra hörnet visar var modulorigo för bjälkesområdet är placerat. Det placerar sig i den första punkten man markerar för att definiera bjälkesområdet. Detta kan flyttas genom att trycka ned vänster musknapp i den gröna cirkeln och välja flytta modulorigo (tryck vänster musknapp) och detta blir dynamiskt, placera origo med vänster musknapp. Följande är inte knutet till uppgiften, men avsett som en vägledning: Efter det att ett bjälke område är uppritat, har man flera möjliga alternativ att göra ändringar. Vi ska ta en titt på vilka möjligheter vi har i samband med redigering av bjälkes område.

40 40... Kapitel Redigering av bjälkesområde När golvet är markerat, klicka höger musknapp för snabbmeny. Generera bjälkar... Gör om bjälkes område till enkelbjälkar som kan flyttas parallellt, förlängas/förkortas, ändra dimension, raderas o.s.v. Infoga öppning: Vi kan sätta in ursparingar i t.ex. trapp eller skorsten efter det att bjälklaget är uppritat. Ursparingen anges antingen med två diagonala punkter, eller genom att gå runt konturen. Rektangulära utsparingar anges genom att trycka ned vänster musknapp i den första punkten och förflytta sig diagonalt mot den andra punkten. När en röd cirkel blir synlig kan man högerklicka och välja spara rektangel. Ursparingen blir synlig, och bjälkarna anpassas till det nya området. Infoga modulbjälkar: Här kan man lägga till extra områden med bjälkar i ett existerande område. Infoga kortlingar: Lägger till kortlingar i området antingen via 2 eller 4 punkter. Editera öppning: Här kan man ändra existerande information för respektive område. Ändra modulområde: Peka på konturen som ska ändras. Ändra kortlingar: Peka på kortlingar som ska ändras

41 Kapitel Aktivera område: Om man jobbar med flera bjälklagsområden är det viktigt att vara uppmärksam på att om man är aktiv i ett område (det senast ritade) och ska jobba vidare med ett annat som redan ä ritat, ska man aktivera det nya området innan man kan jobba vidare med det. Välj kontur som ska ändras: Dra markören över t.ex. en trappöppning och denna blir kraftigt markerat. Klicka på den om det är den du ska ändra. Konturens positioner: Här kan man via egen dialog exakt kontrollera konturens position (koordinater). Redigera och göra ändringar. Kopiera objekt [Ctrl+C]: Tar kopia av aktivt/aktiva objekt. Klistras in i modellen med klistra in kopierade objekt funktionen (Ctrl+V) Kopiera objekt via fri referens: Tar kopia av aktivt/aktiva objekt, där man dessutom har möjlighet att peka på en speciell punkt som ska vara referens för kopian. Klistras in i modellen med klistra in kopierade objekt funktionen (Ctrl+V) Radera objekt Markera rutnät i golv så att golvet är streckat och tryck på radera. Ev. tryck [Del]- tangenten. Flytta objekt: Flyttar markerat objekt. Objektet fästs med hjälp av vänster musknapp eller alternativ som ligger i hjälpmenyn som du får fram genom att klicka höger musknapp. När objektet är dynamiskt, kan fästpunkten ändras med [Tab]-tangenten. Då kan du fästa objektet i ritningen utifrån den mest ändamålsenliga fästpunkten. Flytta objekt via fri referenspunkt: Klicka på punkten där du önskar att fästpunkten i objektet ska vara. Flytta objekt till absolut Z-koordinat: Klicka på objektet som du önskar att flytta till en absolut z-position

42 42... Kapitel Flytta relativt från markörens position: Flyttar dynamiskt objekt relativt utifrån markörens position. Flytta relativt från sista position: Flyttar dynamiskt objekt relativt utifrån sista position. Rotera objekt runt Z-axeln: Möjlighet att rotera objekt runt z-axel. Zooma objekt: Markera objekt som zoomas in till max-presentation på skärmen. Ändra egenskap Önskas egenskaperna för golvet ändrade, t.ex. bjälkes dimension, z-höjd, c/c- avstånd, referenshöjd o.dyl. används denna. Detta kan också göras genom att dubbelklicka med vänster musknapp på den 45- graders svaga skravuren. Då kommer man att komma tillbaka till dialogboxen som definierar området och utföra ev. ändringar. Ändra kontur I varje hörn i konturen är det markerat en knutpunkt. Dessa kan flyttas, raderas, m.m. Peka på önskad knutpunkt och tryck ned höger musknapp. Svart/ifylld knutpunkt (i varje hörn): Vit/öppen knutpunkt (på mitten mellan 2 svarta knutpunkter):

43 Kapitel Utvidga kontur Det kan också läggas till nya punkter i konturen genom att peka på de punkter som ligger mellan knutpunkterna. Peka på önskad knutpunkt och klicka med höger musknapp för att få fram en hjälpmeny. Här kan man välja om ny punkt ska läggas till, en hel linje (d.v.s. mellan två knutpunkter) ska förskjutas eller hela konturen ska parallellförskjutas inåt eller utåt. Aktivera område: Om man jobbar med flera bjälklagsområden är det viktigt att vara uppmärksam på att om man är aktiv i ett område (det senast ritade) och ska jobba vidare med ett annat som redan ä ritat, ska man aktivera det nya området innan man kan jobba vidare med det. Detta görs via knappen för områdesadministrering som finns i verktygssetet. Tryck på ikonen, och peka sedan i området som ska aktiveras., alternativt markera ett område, högerklicka och välj aktivera område. Måttsätt ritning välj Verktygsset för måttsättning och Måttsätt bjälkar/extra Ange avstånd till måttlinje med 15. Tryck OK.

44 44... Kapitel Vad måttsätts: 0 = ingen måttsättning 1 = del-mått 2 = huvudmått 3 = del + huvudmått Ange som visas delmått över och under planritning. Tryck [OK] Välj Måttsätt öppningar Ange 20 som avstånd till måttlinje:

45 Kapitel Och följande för vilka måttlinjer som ska med:

46 46... Kapitel Välj Måttsätt huvudområde Skriv in som visas och tryck [OK] Skriv in som visas d.v.s. del- och huvudmått till höger och över. Tryck [OK]

47 Kapitel Producera materiallista Varje bjälke i planritningen blir också automatiskt numrerad. Om numren är avslagna kan dessa aktiveras igen Välj i översta knappraden Visa regelnummer Nu kan kaplista sparas i förhållande till ritningen. Välj i huvudknappraden Verktygsset för lagring från modellen. Välj Producera lista

48 48... Kapitel Vektorfil Önskas ritningen placerad på ark med ram och titelfält, måste det först sparas en vektorfil. Välj i snabbmenyn spara 2D-modell Bjälklaget är nu färdigt att spara. Välj Arkiv Stäng (och spara) Placera på ark (ram och titelfält) Placering på ark görs som i DDS-CAD Arkitekt. Välj projektmeny special:

49 Kapitel Välj Ritningslista längst ned till höger i dialogboxen. Vi kan använda samma nummerserie som Arkitekt använder för sina ark. Skriv in 502 i fältet eller välj från listan och klicka på Öppna. Vi börjar med att hämta arkets ram och titelfält. Välj Arkformat ISO A2

50 50... Kapitel Välj Titelfält typ 2. Vi fortsätter med titelfältet som kommer att fästa sig i nedre högra hörnet på arkets ram. Vilket hörn det placeras i, väljs från 2 parameter: 1 = nedre vänstra hörnet 2 = nedre högra hörnet 3 = övre högra hörnet 4 = övre vänstra hörnet Välj Infoga vektorfil Vektorn kommer fram dynamiskt, och om den ska ändra storlek (d.v.s. skalan ska ändras), kan du högerklicka och välja skalera objekts. Denna kan nu flyttas med hjälp av trådkorset till önskad position. Fästas i ritningen med vänster musknapp. Avbryt kommandot med [Esc].

51 Kapitel Kaplistan ska placeras vid sidan av planen. Välj Infoga kaplista OK Placera listan på en lämplig plats på arket.

52 52... Kapitel Ritningen är klar för utskrift. Välj Skriv ut i översta knappraden Anpassa storlek efter skrivare och arkformat, och tryck [OK] för utskrift. Avsluta plotterprogrammet med [Avsluta]. Modellen kan kontrolleras i Visa och spara IFC-fil

53 Kapitel Avsluta DDS-CAD Konstruktion med att spara ritningen.

Kapitel 1 Bjälklagsritning... 3

Kapitel 1 Bjälklagsritning... 3 DDS-CAD Konstruktion 9 Bjälklagsritning Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Bjälklagsritning... 3 Generella rekommendationer... 3 Anpassning i DDS-CAD Arkitekt... 3 Kontroll av Arkitekt-underlag... 4 Kontroll

Läs mer

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 10.03.2014 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion 9 Golvelement Kapitel Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 2... Kapitel 8 10.03.2014 Golvelement DDS-CAD

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Kapitel 13 Placera på ark... 3

Kapitel 13 Placera på ark... 3 2012-08-13 Kapitel 14... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 13... 3 Rithuvud... 3 Projektinformation... 7 Skriv ut arket... 9 Fasader på ark... 10 2... Kapitel 14 2012-08-13 2012-08-13 Kapitel 14... 3

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Kapitel 16 Situationplan... 3

Kapitel 16 Situationplan... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Situationsplan Kapitel 16 1 Innehåll Sida Kapitel 16 Situationplan... 3 Infoga situationsplan/nbk... 3 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 7 Skaleringsuträknare...10 Ändra skala

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Kapitel 17 Delritning... 3

Kapitel 17 Delritning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Delritning Kapitel 17 1 Innehåll Sida Kapitel 17 Delritning... 3 Starta delritning... 3 Vägg... 4 Golv... 6 Tak... 7 Automatiska taksymboler...11 Kantegenskaper...12 Delritning...13

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3 25.05.2009 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Innehållsregister Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 - Komma i gång... 3 Välkommen...3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?...6 Operativmiljön Windows...6 Begrepp...6 Starta

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 13.08.2012 Kapitel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 9 Anpassa vägg till platta på mark... 13 Innervägg... 14 Hur ser väggarna

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Inställningar i vån.1 av projektet för grund

Inställningar i vån.1 av projektet för grund Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Väggsammanslagning... 3 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 5 Inställning för Grundritning... 6 Grundritning

Läs mer

DDS-CAD 10. Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruktion

DDS-CAD 10. Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruktion DDS-CAD 10 Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruktion Välkommen till DDS-CAD 10 Välkommen till DDS-CAD 10 med release mars 2015. Läs igenom de olika punkter som presenteras nedanför. Det är viktigt

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion

DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Nyheter i version 7 2011 - december Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion 7 Innan installationen Detta häfte beskriver viktig information rörande uppdatering av version

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

19.02.2013. DDS-CAD Arkitekt version 9. i Ifc-ex. xport... 3. InställningarI. r... 5 Filter... 6 Generer... 7. Diverse... 8

19.02.2013. DDS-CAD Arkitekt version 9. i Ifc-ex. xport... 3. InställningarI. r... 5 Filter... 6 Generer... 7. Diverse... 8 19.02.2013 DDS-CAD Arkitekt version 9 Unikk delritning i Ifc-export 1 Innhold... Side Unik delritning i Ifc-ex xport... 3 Ifc-export avv delritning... 3 Exempel användning av delritning... 3 Vad sker vid

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Foo Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken bakom detta

Läs mer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer Handledning RoofCon Viewer Innehållsförteckning Handledning RoofCon Viewer... 1 Innehållsförteckning... 2 Installation... 3 Markera objekt... 3 Zoom... 3 Mät avstånd... 3 Verktygsfält och Ritalternativ...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Kapitel 12 Dekorera fasad och sektion... 3

Kapitel 12 Dekorera fasad och sektion... 3 13.08.2012 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad... 3 Vektorfil... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderar

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1

Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1 Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1 Innehåll 1. Flytta detalj till nollpunkten... 2 2. Vrida detalj samt flytta nollpunkt.... 5 Vrida detalj samt flytta nollpunkt 2 1. Flytta detalj till nollpunkten I

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Kapitel 10 Rumsdefinition... 3

Kapitel 10 Rumsdefinition... 3 DDS-CAD Arkitekt 11 Rumsdefinition Kapitel 10 1 Innehåll Sida Kapitel 10 Rumsdefinition... 3 Rektangulära rum... 3 Icke rektangulära rum... 7 Textstorlek och typ... 8 2 Kapitel 10 Rumsdefinition DDS-CAD

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer