SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRINT-HANDBOK (version 0.4)"

Transkript

1 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare får du frågan om du verkligen vill radera användaren. En användare (Dandy) med användarens specifika inställningar finns färdigt. För att skapa en ny användare Väljer du Ny användare (1.) vid startemnyn. I det nya fönstret som då öppnas kan du välja att radera en användare eller att skapa För att skapa en ny användare väljer du Ny Användare () och i det fönster som då öppnas kan du skriva in namnet på den nya användaren och godkänna det med Ok (3.). Då åker du tillbaka till den föregående menyn där du ännu skall spara den nya användaren (4.). Den nya användaren blir då synlig i listan över användare (5.) Användare raderas genom att i listan över användare markera den användare som skall raderas och sedan välja Radera Användare (6.). Då du valt det 3. Då en ny användare har skapats gäller det att göra inställningar för den nya användaren. Dels kan man göra globala inställningar dvs. inställningar som skall gälla för alla övningar men det går också att för varje enskild övning göra skilda inställningar. Vi börjar med att titta på de globala isntällningarna. Kom ihåg att också spara dina inställningar! Detta gäller både för globala inställningar och inställningar gjorda för specifika övningar. 1

2 Här väljer du om ljudet och feedbacken skall vara på i alla övningar. Här kan du skriva in ett lösenord för att hindra att någon obehörig skall komma åt att ändra inställningarna. 3. Om den här funktionen är markerad kan programmet direkt avslutas i de olika övningarna. Detta sker genom att föra markören upp i det vänstra hörnet. Då blir texten Avsluta synlig och programmet avslutas om du klickar här. 4. Om detta alternativ är markerat kommer programmet att slumpmässigt välja övningar från de valda övningarna. 5. Scanning inställningen är aktuell då programmet skall styras med tangentbordet (enter och mellanslag). 6. Hastigheten gäller för hur snabbt markören skall flytta från ett alternativ till ett annat då programmet styrs med tangentbordet. (Högre siffra gör det långsammare.) 7. Här kan du ställa in hur bred ramen skall vara runt det aktuella alternativet. 8. Här kan du välja färg på ramen. Alternativen 5-8 hänger ihop Här går det att markera vilka övningar en användare skall göra. Genom att gallra bland övningarna kan ett onödigt hoppande mellan övningar eventuellt förhindras. Programmet innehåller 11 övningar och beroende på vilka övningar som är aktiverade i användarens globala inställningar kan följande meny exempelvis se ut så här; 2

3 I den här övningen skall former av olika färger sorteras i rätt behållare. 1. Här går det att välja vilka former som skall ingå i övningen. Antalet former som skall sorteras bestäms här (mellan 1 och 10). Val av svårighetsgrad: 3. Fritt val; formerna får placeras var som helst. 4. Lätt; formerna placeras enligt färg. 5. Medel; formerna placeras enligt färg och samtidigt visar en siffra ovanför behållaren hur många former som finns i behållaren. 6. Då du väljer svår dyker två nya alternativ upp (alternativ 7 och 8). 7. Väljer du att dra siffror efter betyder det att formerna först skall placeras enligt färg. När alla former är rätt placerade blir siffror synliga, och dessa skall dras till rätt behållare. 8. Alternativet Dra siffror direkt betyder att efter det att en form dragits till en behållare skall också en siffra, motsvarande antalet former i behållaren, dras upp till behållaren. 9. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. Feedback innebär att ett litet ansikte dyker upp på skärmen efter avklarad övning. 10. Här går det att välja mellan vilka färger som skall användas i övningarna. 3

4 I övningen gäller det att flytta in trianglar för att åstadkomma enfärgade kvadrater. Beroende på inställningar, måste trianglarna ibland roteras för att kunna placeras. Roteringen sker genom att en eller flera gånger klicka på triangeln med höger musknapp (fel mus knapp). Då triangeln är rätt vänd kan den släpas till figuren. 1. Här väljer du om kvadraten skall bestå av 4 eller 9 rutor. Om du vill att de hela raderna har samma färg kryssa du för här. I annat fall är färgerna blandade. 3. Om du väljer att kryssa för detta alternativ kommer endast trianglar med aktuell färg att visas. SVÅRIGHETSGRADERNA 4. Lätt; tianglarna kan placeras ut utan att de måste roteras. 5. Medel; trianglarna är riktade åt samma håll, men trianglarna måste roteras innan de kan placeras ut. 6. Svår; trianglarna är riktade åt olika håll och måste roteras innan de kan placeras ut. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. Feedback innebär att ett litet ansikte dyker upp på skärmen efter avklarad övning. 7. Här går det att välja mellan vilka färger som skall användas i övningarna. 4

5 I övningen gäller det att bläddra fram rätt fordon. När det är gjort ges fordonet rätt färg genom att du klickar på en färgburk. Sedan kan fordonet dras till rätt ruta. Om du under inställningar har valt Framväxande bild (8) kommer en del av en bild att bli synlig då ett fordon med rätt färg dras till rätt ruta. Modellen (bilden till höger) är utgående från grundinställningarna. 4. Dessa val kan lämnas tomma. Du kan i viss mån kombinera så att två alternativ är förkryssade. För att avmarkera ett val klickar du på nytt i rutan. 1. Fritt val; du väljer själv vilken färg fordonet skall ha och var den skall placeras. Radvis samma färg; alla fordon på en rad skall ha samma färg. 3. Radvis samma modell; fordonen på en rad är av samma mdell. 4. Endast en modell; alla fordon är av samma modell. 5. Här kan du välja kategori på bild som skall växa fram an efter som bilden blir färdig. 6. Här väljer du antal rutor som bilden skall bestå av. 7. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång ett val görs. Feedbackljud innebär att ett ljud hörs då bilden är klar. 8. Här väljer du om en bild skall växa fram eller inte. 9. Här går det att välja om markören skall vara en vanlig muspekare eller en pensel, när man väljer färg. 10. Här går det att välja mellan vilka färger som skall användas i övningarna 5

6 I övre raden saknas siffror, som skall hämtas i den nedre raden. Talområdet kan variera mellan 10. Antalet sifferhål kan också väljas 1. Fritt val rätt ordning; siffrorna i den övre raden är i rätt ordning. Radvis samma färg; siffrorna i den nedre raden har alla samma färg. 3. Rätt ordning; om du har kryssat för det här alternativet måste luckorna fyllas i rätt ordning från den minsta siffran till den största. 4. Siffror ligger kvar; siffrorna i den nedre raden blir kvar också efter det att de använts. 5. Om du valt att siffrorna skall bläddras fram är bara en siffra åt gången synlig i den nedre raden. 6. Här går det att välja talområde. 7. Svårighetsgraderna Lätt; den nedre sifferraden är i rätt ordning. Medel; Den nedre sifferrraden är i omvänd ordning. Svår; Den nedre sifferraden är slumpmässigt ordnad. 8. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. Feedback innebär att ett litet ansikte dyker upp på skärmen efter avklarad övning. 9. Här kan du välja antal sifferhål i den övre raden. 10. Här kan du välja typsnitt för siffrorna. 11. Här går det att välja mellan vilka färger som skall användas i övningarna 6

7 4- Olika färgers ballonger med figurer med olika färger i sig visas. En skall bort. Ibland är det ballongens färg som avgör och ibland är det figurens färg som bestämmer vilken ballong som skall bort. 1. Om du väljer Bi som muspekare blir muspekaren ett bi som sedan sticker hål på ballongen. Här kan du välja antal ballonger. 3. Här kan du välja om du vill ha feedbackljud eller inte då du valt rätt ballong. 4. Här går det att välja mellan vilka färger som skall användas i övningarna 4-5- På skärmen visas 10 ballonger. På alla finns en färg som visar vilken färg ballongen skall ha. Från färgburken skall rätt färg plockas upp och droppas i ballongen. 1. Här kan du välja om du vill att muspekaren skall vara en vanlig muspekare eller en Färgpensel. 7

8 Här kan du välja om alla färgalternativ är synliga eller om de skall bläddras fram. 3. Här väljer du antal ballonger. 4. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. 5. Här går det att välja mellan vilka färger som skall användas i övningarna Fyra bollar eller siffror skall placeras in i ballongerna. 1. Drag samma färg och antal till ballongerna. Bollarna som skall samlas i en ballong är av samma färg. Drag samma färg och antal till ballongerna. Bollarna som skall samlas i en ballong är av olika färg. 3. En slumpmässigt vald siffra skall dras till ballongerna. Siffrorna 10 är synliga längst nere. 4. Detta alternativ är liksom alternativ 3 med den skillnaden att nu är bara en valbar siffra synlig åt gången och de andra siffrorna skall bläddras fram. 5. Under ballongen finns en siffra och samma antal bollar skall dras till ballongerna. 6. Under ballongerna finns 4 bollar och rätt siffra skall dras till ballongerna. 7. Samma som ovan bara att rätt siffra skall bläddras fram. 8. Fritt val betyder att man fritt kan välja vilken färgs och hur många bollar som skall dras till ballongerna. 9. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. Feedback innebär att ett litet ansikte dyker upp på skärmen efter avklarad övning. 10. Här kan du välja färger åt ballongerna, bollarna och siffrorna. 8

9 5-4- Tre kvadrater av olika storlek och färg skall placeras ut enligt en given modell. 1. Här väljer du storlek på kvadraterna som skall placeras. Du kan välja en, två eller tre storlekar samtidigt. Du kan välja mellan två eller tre kvadrater i modellen. 3. Svårighetsgraderna; Lätt; Modellen (uppe till vänster) som skall efterliknas är hela tiden synlig och nere visas kvadrater i de tre olika storlekarna och i alla sex färger. (Detta oavsett vilka andra inställningar man gjort.) Medel; Liksom den lätta nivån med den skillnaden att modellen är synlig tills den första kvadraten väljs. Sedan flyter en platta över modellen så att den inte längre är synlig. Om man klickar på plattan försvinner den så att modellen igen blir synlig. Svår; Liksom den föregående nivån med den skillnaden att det inte längre finns färdiga färgade kvadrater att välja mellan utan nu finns det färgburkar och tre ofärgade kvadrater ovanför dem. Det gäller att först välja färg och sedan storlek på kvadraten innan den kan föras på plats. Genast då den första kvadraten har färglagts flyter en platta över modellen. 4. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. 5. Här kan du välja färger som skall ingå i övningen. 9

10 6. FÄRG OCH FORM 4- En given figur skall placeras på rätt plats. 1. Här väljer du antal rutor. Här väljer du figur. Du kan aktivera flera alternativ åt gången. 3. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. 4. Här kan du välja färger som skall ingå i övningen. 1. Du kan välja mellan tecknade bilder, fotografier eller egna bilder. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. 3. Här väljer du antal pusselbitar 10

11 En tom rektangel skall fyllas med ett urval av elva former. Med högermusknapp kan formerna roteras. Samma form kan användas många gånger. 1. Om du kryssar för detta alternativ kommer alla former som skall placeras in i rutan att ha samma färg. Knappljud innebär att ett ljud hörs varje gång en form flyttas. Feedback innebär att ett litet ansikte dyker upp på skärmen efter avklarad övning. 3. Här kan du välja vilka färger formerna skall ha. 11

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer