OneHandMaid. Bokstavsordningen i övningarna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OneHandMaid. Bokstavsordningen i övningarna:"

Transkript

1 OneHandMaid OneHandMaid är ett datorprogram som är utvecklat för att öva skrivning med fem fingrar på ett vanligt tangentbord. Programmet riktas till personer, som kan använda endast en hand. OneHandMaid är utarbetat speciellt för barn och ungdomar. Programmet består av aderton övningar. Varje övning byggs upp av fem, åtta eller nio rader. Raderna däremot består av bokstäver, ord och siffror samt till slut av satser. Alla övningar börjar med att öva basraden F, G, H och J. I början skriver man endast med dessa tangenter för att lära sig grundpositionen i skrivandet med en hand. I fortsättningen tilläggs en eller flera tangenter i varje övning. Ordningsföljden i vilken de nya tangenterna presenteras baserar sig på ergonomi och svårighetsgrad. Övningarna bildar en berättelse, där användaren spelar huvudrollen. Som guide genom programmet har användaren en hjälpreda. Tillsammans utför de roliga uppgifter, som tränar användandet av ett vanligt tangentbord med en hand. Som belöning för varje genomförd uppgift får användaren en peng. I slutet av programmet ges användaren tre alternativ och han eller hon får välja vad de samlade pengarna skall användas till. Användaren får även ett diplom, som kan skrivas ut. Bokstavsordningen i övningarna: Övning 1: Basraden F, G, H och J Övning 2: Bokstäverna F, G, H och J, samt nya bokstäver E och I Övning 3: Bokstäverna F, G, H och J, samt nya bokstäver D och K Övning 4: Bokstäverna F och J, samt nya bokstäver R och U Övning 5: BokstävernaD, F och G, samt nya bokstäver A och S Övning 6: Bokstäverna H, I och K, samt nya bokstäver L och Ö Övning 7: Bokstäverna F och H, samt nya bokstäver N och V Övning 8: Bokstäverna G och J, samt nya bokstäver O och T Övning 9: Bokstäverna D, F och G, samt nya bokstäver X och Z Övning 10: Bokstäverna H, K och I, samt nya bokstäver P och Å Övning 11: Bokstäverna E och H, samt nya bokstäver Q, W och Y Övning 12: Bokstäverna G, M och Ö, samt nya bokstäver B, M och Ä Övning 13: Bokstäverna B, V, X och Z, samt ny bokstav C Övning 14: Siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0 Övning 15: Skiljetecken., - +!? ( ) och = Övning 16: Stor och liten bokstav, samt repetition av bokstävernas position på tangentbordet Övning 17: Stor och liten bokstav, samt repetition av bokstävernas position på tangentbordet Övning 18: Repetitionssatser

2 Krav på maskin- och programvara Operativsystem Programmet fungerar på datorer som har Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 eller XP som operativsystem. Maskinvara Programmet kräver ca 200 megabyte på hårddisken samt en skärm med 1024x768 upplösning och 32-bitars färgstöd. Installation Dubbelklicka på Setup.exe-filen i CD-rom registret för att påbörja intsllationen. Man kan installera programmet med grundinställningarna genom att i varje ruta klicka på Nextknappen och till slut på Finish-kanppen. Figur 1: Stäng alla andra program och fortsätt installationen genom att klicka på Next.

3 Figur 2: Välj i vilken mapp du vill installera programmet. Om du vill välja någon annan mapp än den som föreslås, klicka på Browse och välj den mapp du vill installera programmet i. Tryck på Next för att fortsätta. Figur 3: Välj var i Startmenyn OneHandMaid ikonen skall placeras. Automatiskt placeras den under Start -> Alla program -> OneHandMaid. Du kan ändra på positionen genom att trycka på Browse. Fortsätt installationen genom att klicka på Next.

4 Figur 4: Om du vill skapa en ikon till arbetsbordet, kryssa i Create a desktop icon. Fortsätt genom att klicka på Next. Figur 5: För att installera programmet klicka på Install.

5 Att avinstallera programmet I den mapp som programmet är installerat finns en uninst000.exe-fil. Genom att välja filen tas programmet preliminärt bort från datorn. All information raderas dock inte. De filer som återstår kan raderas genom att föra dem till sopkorgen. Att börja programmet För den som använder programmet med vänster hand lönar det sig att gå och byta musinställningarna före användningen av programmet för att det ska vara smidigt att använda även musen med vänster hand. Börja med att öppna Start-menyn och välj Inställningar. Fortsätt med att klicka på Kontrollpanel och sedan på Mus. Välj Väsnterhänt på Knappar-mellanbladet och avsluta med att trycka på OK. Börja programmet med att välja språk genom att klicka på På svenska eller Suomeksi..

6 I nästa ruta loggar man in. Skriv ditt användarnamn på den tomma raden och tryck sedan på Ny användare, du använder programmet för första gången. Om du har använt programmet tigare finns ditt användarnamn färdigt på listan. Välj ditt användarnamn och tyck på OK för att fortsätta direkt till huvudmenyn. Om du är ny användare kommer du till den här rutan. Du skall skriva in ditt användarnamn på den tomma raden och sedan välja om du vill skriva med vänster eller höger hand. Vem

7 du får som hjälpreda beror på ditt språkval. Mia hjälper de svenskspråkiga och Kimi de finskspråkiga. I nästa fönster hittar du huvudmenyn. Där kan du välja om du vill göra övningar, granska resultat, spela spel eller ändra dina inställningar. Du kan också välja att logga ut.

8 Om du väljer Övningar i huvudmenyn kommer du till övningsmenyn. Du se en bild med fem höghus. I ett av fönstren är det gardiner. Det betyder att den övningen är öppen och du skall börja i det fönstret. Genom att klicka på fönstret med gardinerna, kommer du in i övningen. Alltid när du har utfört en hel övning kommer du tillbaka till den här rutan. Då märker du att det har kommit upp gardiner i ett nytt fönster och du kan fortsätta med det fönstret. Efter att du har utfört en övning är den öppen även i fortsättningen, vilket betyder att du när som helst kan gå tillbaka till en tidigare övning och repetera den. Övningarna som är bakom fönster utan gardiner är stängda, vilket betyder att du inte kan gå in i dem före du har utfört alla de föregående övningarna. Lycka till! Genom att välja Resultat i huvudmenyn kan du granska dina resultat. Ur menyn på högra sidan kan du välja en övning vars resultat du vill granska. Resultaten visas med grönt för rätt och rött för fel samt som procent. Du kan kontrollera och jämföra resultat från första, bästa och senaste övningstillfället. Du kan också se hur lång tid du använt för att utföra övningarna om Administratören har kryssat i för Visa tid i elevens resultat i dina inställningar. Du kan även skriva ut resultaten i en övning åt gången genom att trycka på Skriv ut. Om du trycker på Ok, återgår du till huvudmenyn.

9 När du trycker på Spel i huvudmenyn, kommer du till en spelmeny där du kan välja att spela spelet genom att trycka på Gissa och skriv. Gissa och skriv-spelet består av tio kategorier med ord. När du väljer till exempel Frukt-kategorin, får du en ledtråd som hjälper dig att gissa vilken frukt det handlar om. När du vet det rätta svaret skall du skriva namnet på frukten på de tomma strecken. Om du gissade rätt, får du se en bild av frukten.

10 Om du väljer att trycka på Inställningar i huvudmenyn, kan du gå in och ändra på om du vill skriva med vänster eller höger hand. Tryck på OK när du är klar. Tryck på Avbryt om du inte vill ändra dina inställningar.

11 Genom att trycka på Logga ut i huvudmenyn återgår du till inloggningsrutan. Där kan man logga in med ett nytt användarnamn eller välja ett annat användarnamn som redan finns på listan. Tryck på Avsluta om du vill sluta använda OneHandMaid-programmet.

12 Administratören (förälder eller lärare) På inloggningssidan finns en Administratör-knapp. Administratörens sidor består av användarnas resultat och inställningar. För att komma in på Administratörens sidor behöver du ett lösenord, som är onehandmaid. Du kan byta lösenord genom att trycka på Byt lösenord. Resultat Resultaten som kan väljas ur huvudmenyn är avsedda för användaren. Administratörens resultat är mera omfattande och exakta. Administratören kan granska alla användares resultat genom att välja olika användarnamn ur Användare-menyn till vänster om resultatrutan. Administratören kan också välja mellan att granska de senaste resultaten i varje övning eller jämföra resultat från olika övningstillfällen i en viss övning i.

13 Administratören har tillgång till följande uppgifter om resultaten: Övning: Övningens ordningsnummer samt delövningsnummer. Övningarna består av tre delar. I den första delen bekantar man sig med de nya tangenterna. I den andra delen övar man att skriva med de nya tangenterna tillsammans med de tidigare inlärda och i den tredje delen övar man att skriva ord där de nya bokstäverna förekommer. Endast de två sista delarna räknas till resultaten. Typ: Kort beskrivning av innehållet i varje delövning samt de nya bokstäverna. Varaktig: Tiden som använts för varje delövning. Svårighetsnivå: Svårighetsgraden som använts i övningen vid övningstillfället. Administratören kan ställa in svårighetsgraden på lätt, medelsvår eller svår. Rader: Den första siffran berättar hur många rader användaren har gjort för att utföra övningen. Den senare siffran berättar minimiantalet rader som krävs för att göra övningen. Till exempel betyder 5/4 att användaren har haft så många fel på en övningsrad att han eller hon har varit tvungen att skriva en extra rad för att klara övningen. Om användaren har behövt skriva extra rader i flera övningar kan det vara skäl att ändra svårighetsnivån till en lättare. Om användaren däremot har klarat alla övningar med minimiantalet övningsrader kan det vara skäl att höja svårighetsgraden i övningarna.

14 Rättskrivningsprocent: Procenten beskriver hur många procent av tangenttryckningarna har skrivits rätt på första försöket i varje delövning. Datum: Datumet då övningen har genomförts Övningsgång: Anger från vilket övningstillfälle resultaten är. Genom att välja Senaste resultaten ur Övning-menyn till vänster, visas alltid resultaten från det senaste övningstillfället. I de övningsspecifika resultaten visas resultaten från första gången och de fyra senaste övningstillfällen. Administratören kan även välja funktionen Problematiska bokstäver ur Övning-menyn för att få fram ett stapeldiagram som visar vilka bokstäver är svåra för den aktuella användaren genom att ange felslag vid varje bokstav i procent. Användarinställningar Genom att välja Användarinställningar-fliken bredvid resultaten kan administratören gå in och ändra på de olika användarnas inställningar, så som svårighetsgrad, utseende av tangentbordet och övningsinställningar. Administratören kan även radera användare. Kom ihåg att spara de ändringar i inställningarna som du som administratör gör genom att trycka på Spara inställningarna. Om du däremot vill återgå till grundinställningarna, tryck på Grundinställningar. Du kan granska hur de olika inställningarna påverkar övningarna genom att välja Förhandsvisa inställningar. För administratören är alla övningarna

15 öppna och du kan gå och bekanta dig med de olika övningarna och dess innehåll genom att trycka på Kontrollera övningarna. Användare: Välj en användare vars inställningar du vill ändra Svårighetsnivå: Svårighetsnivån bestämmer hur många procent felsslag det kan vara i en övningsrad utan att användaren behöver skriva en extra rad. Svår 10 % fel, medelsvår 10-20% fel och lätt 20-30% fel. Tangentbordsinställningar: Färger: Om alternativet Grått tangentbor är ikryssat, är alla tangenterna på tangentbordet i övningarna gråa. Genom att välja alternativet Färgad basrad, visas bokstäverna F, G, H och J med olika färger. Om man väljer alternativet Färgat tangentbord visas de tangenter som används i var och en övning med olika färger. Storlek: Genom att välja mellan Litet, Medelstort och Stort kan man välja hur stort tangentbord som visas i övningarna. Annat: Visa tangentbordets alla tecken: Genom att kryssa för detta alternativ visas tecknet som tangenten skriver på alla de tangenter som används i programmet. Annars visas endast bokstäverna, mellanslag, capslock samt enter. Siffrorna och skiljetecknen visas i de övningar där de används.

16 Visa siffror och skiljetecken i ljusare nyans: Detta alternativ kan användas endast när du har valt att Visa tangentbordets alla tecken. Genom att kryssa för detta alternativ visas tecknen för siffror och skiljetecken med ljus nyans på tangentbordet i övningarna. Dela in tangentbordet i områden: Genom att kryssa för alternativet Dela in tangentbordet i områden delas tangentbordet i olika områden beroende på med vilket finger var och en tangent är avsedd att tryckas. Annars visas tangentbordet i sin helhet. Hjälpreda: Vill man att hjälpredan skall visas i alla responsrutor, skall man kryssa för detta alternativ. Annars framträder hjälpredan endast i början och i slutet av en övning. Inställningar för handen: Välj hand: Genom att kryssa för Vänster eller Höger väljer man om övningen genomförs med vänster eller höger hand. Användaren har själv också möjlighet att ändra på den här inställningen. Visa hand: Genom att kryssa för alternativet Hand syns visas handen under tangentbordet i övningarna. Inställningar för övningarna: Övningarnas språk Inställningen definierar om övningarna genomförs på Finska eller Svenska. Om inställningen inte förändras visas övningarna för användaren på det språk han eller hon har loggat in på när användarnamnet skapades. Teckensnitt: Inställningen definierar vilket teckensnitt som används i övningarna. Man kan välja mellan Arial och Times New Roman. Storlek: Inställningen definierar storleken på teckensnittet i övningarna. Man kan välja mellan Liten (26), Medelstor (28) och Stor (30). Resultat: Visa tid i elevens resultat: Genom att kryssa för alternativet Visa tid i elevens resutat visas tiden som använts för att genomföra respektive övning även i användarens resultatruta. Administratören kan ta bort användare genom att först välja ett användarnamn ur Användare-menyn högst upp till vänster och sedan trycka på Ta bort användare. Ergonomi Genom att ta ergonomin i beaktande kan man påverka funktionsförmågan positivt och förebygga överansträngningsskador som ofta orsakas av ensidig aktivitet som t.ex. just användande av en dator.

17 Nedanför följer en lista på saker, som är värda att tänka på före man börjar öva. Alla punkter behöver inte följas bokstavligen, utan det är meningen att råden tillämpas efter individuella behov. Utrymme: Arbetsutrymmet skall ge möjlighet till arbetsro och koncentration. Temperaturen måste vara passlig och t.ex. ljudnivån får inte vara störande. Det skall också vara tillräckligt med ljus. Arbetsbord: Man skall sträva till att placera arbetsbordet på en så lugn plats som möjligt. Arbetsbordet skall dessutom vara lätt tillgängligt även med t.ex. rullstol. Bordsytan borde vara så stor att alla apparater som behövs ryms bra och att användaren kan vid behov stöda sin arm mot bordskivan. Ljus: Ljuset borde riktas så att det inte reflekterar från skärmen eller bländar användaren. Bäst är det om ljuset kommer från sidan eller rakt uppifrån. Stol: Stolen skall vara bekväm och det skall vara möjligt att justera den enligt individuella behov. Det skall vara möjligt att stöda fötterna mot golvet eller mot ett separat forstöd. Tangentbord: Det är bra om tangentbordet är så litet som möjligt, när man använder det med en hand. En bra plats för tangentbordet hittar man genom följande punkter: 1. Sätt dig vid arbetsbordet. 2. Låt din arm hänga raklång avspänt bredvid sidan. 3. Pressa armbågen mjukt mot sidan. 4. Lyft handen upp på bordet, men håll armbågen lätt pressad mot sidan. 5. Flytta stolen mot arbetsbordet tills magen tar i bordsskivan. 6. Placera tangentbordet så att dina fingrar är på basraden (F, G, H, J) när du håller din hand rakt fram och armbågen lätt pressad mot sidan. Se till att det finns rum på bordet att stöda armen på. Om du använder en bärbar dator, är det bra att använda ett skilt tangentbord eller en bärbar dator med en skärm som går att vrida i sidled. Skärm: Skärmen skall placeras rakt framför användaren. Det är viktigt att skärmen är på rätt höjd och avstånd. Det är även viktigt att beakta skärmens kvalitet eftersom flimmer anstränger ögonen. Centralenhet: Centralenheten skall placeras så att den är lätt att nå men att ljudet och värmen som den producerar inte stör användaren. Ledningar: Ledningarna skall placeras så att de inte är i vägen och orsakar risk för att snubbla. Pauser: Det är bra att ta en paus med minuters mellanrum samt då när det känns att man tappar koncentrationen.

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Frågor och funderingar? Hör av dig till: Britt Tågmark 019-58 82 13 eller 070-55 88 260 britt.tagmark@kumla.se. Senast ändrad 2009-12-14

Frågor och funderingar? Hör av dig till: Britt Tågmark 019-58 82 13 eller 070-55 88 260 britt.tagmark@kumla.se. Senast ändrad 2009-12-14 Frågor och funderingar? Hör av dig till: Britt Tågmark 019-58 82 13 eller 070-55 88 260 britt.tagmark@kumla.se Senast ändrad 2009-12-14 Innehåll BLANDADE LEXIATIPS...1 ÅTERSTÄLLNING AV LEXIA TILL URSPRUNGSLÄGET...1

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer