LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013"

Transkript

1 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna: Stryk under ditt svar (d.v.s. det värde som du anser vara det korrekta svaret) med dubbla streck!. NPV (5 p) Du har fått uppdraget att räkna på huruvida en planerad rekreationsanläggning kan bli en lönsam affär eller inte redan från första driftåret. Turligt nog är rekreationsanläggningen redan innan bygget är färdigt fullbokad av en stor charterresearrangör, vilket gör att du redan idag vet exakt hur stor intäkt företaget får år. Dessutom finns rekreationsanläggningen i ett land där banker lånar ut pengar till riskfri ränta. Din chef har följande beräknade betalningsströmmar: Planeringskostnader innan byggstart år 0 (projektplanering, tomtinköp etc): 20 miljoner kr Byggkostnader (som skall betalas när bygget år klart år ): 50 miljoner kronor Första driftårets intäkter (år ): 75 miljoner kr Riskfri ränta: 6%

2 2 Beräkna nettonuvärdet (NPV) av investeringen. NPV = PVintäkter PVkostnader Rf = 6% PVintäkter = 75 /,06 = 70,75 PVkostnader idag = - 20 PVkostnader år = - 50 /,06 = 47,7 NPV = 70, ,7 =,58 miljoner kr

3 2. OBLIGATIONER (2 p delfråga a & b, p delfråga c) Maturity Yield- to-,950% 2,50% 2,550% 2,995%,50% maturity Betrakta ovanstående tabell. Använd ovanstående riskfria räntor för att beräkna: a. Priset på en 4- årig nollkupongobligation med nominellt värde på kr? b. Priset på en 2- årig nollkupongobligation med nominellt värde på kr? c. Förklara skillnaden mellan en nollkupongobligation och en kupongobligation. a / (,02995^4) = 44.42,98 kr b / (,0250^2) = 8.,92 kr c. Nollkupongobligation säljs till ett diskonterat pris ( rabatt ) redan vid år 0 (inköpstillfället) och den riskfria avkastningen är redan inräknat i försäljningspriset; vid inlösendatum erhålls endast obligationens nominella värde. Kupongobligation ger en avtalad periodvis avkastning motsvarande kupongräntan under löptiden (givet att man behåller obligationen under hela löptiden); vid inlösendatum erhålls den sista kupongavkastningen samt obligationens nominella värde.

4 4. AKTIEPRISVÄRDERING (5 p) Företaget ÖRU/HH Consulting AB vill ha din hjälp att marknadsvärdera sina aktier. VD:n vet inte hur man gör, men har en idé om vilken utdelningsandel man vill ligga på med hänsyn till aktieägarnas avkastningskrav. Denna utdelningsandel kommer vara konstant de närmaste åren. Även tillväxten för företaget uppskattas till att vara konstant under många år framåt. Företaget planerar inte heller några förändringar i antalet utställda aktier. Du tackar ja till uppdraget och jobbar utifrån nedanstående värden: ÖRU/HH Consulting AB:s prognosticerade intäkter (Earnings) under det innevarande året och det närmaste året uppskattas till 9 miljoner kr (År 0) och 4 miljoner kr (År ) Antal aktier: 8 miljoner Utdelningsandel (Dividend Payout Rate): 85% Tillväxtfaktorn (Growth rate) för ÖRU/HH Consulting AB:s aktie: % Avkastning på EK (Return on Equity): 0% Vad blir ÖRU/HH Consulting AB:s aktiepris idag? Antal aktier = 8 miljoner Div payout rate = 85% Earnings (t) = 4 milj kr g = % re = 0%

5 5 Div (År ) = ( / ) 0,85 =,49 kr per aktie P0 =,49 / (0, 0,0) = 2,29 kr 4. BEGREPPSFÖRKLARING (p per delfråga) svara kortfattat du behöver inte redovisa några beräkningar om du inte vill! a. Varför spelar inte kapitaliseringsstrukturen någon roll enligt Modigliani & Millers teori? b. Vad beskriver Beta (β)? c. Vad beskriver Alfa (α)? d. Varför fyller en skattesköld en viktig funktion för ett skuldfinansierat aktiebolag? e. Vad innebär en break even- analys? a. Därför att på en perfekt kapitalmarknad måste tillgångarnas marknadsvärde T (NV av de kommande FCF- flödena) vara lika med marknadsvärdet på eget kapital EK (för unlevered- företag) eller marknadsvärdet skuld S + marknadsvärdet eget kapital EK (för ett levered- företag): (Smarknadsväde + EKmarknadsväde) = EKmarknadsväde = Tmarknadsväde. b. Beta (β) anger risken för en tillgång/investering. c. Alfa (α) anger aktiens avstånd från Security Market Line (SML), dvs differensen mellan den förväntade avkastningen och den av marknaden krävda avkastningen (SML = vektorn för den absolut optimala avkastningen givet den information som vi har idag). d. Det ger företaget en skattekredit som ökar likviditeten för ett företag (givet att räntekostnader är avdragsgilla). e. Ett investeringsbeslut som baseras på en enkel investeringskalkyl som anger hur lång tid det tar innan summan av avkastningarna (i nominella termer) motsvarar investeringskostnaden. Ingen diskontering sker i denna metod.

6 6 5. VOLATILITETEN FÖR EN AKTIEPORTFÖLJ (5 p) Betrakta nedanstående tabell över företagen A, B & Cs volatilitet samt kovarianser. A B C Volatilitet 40% 50% 25% A 0,44 0,005 B 0,44 0,025 C 0,005 0,025 Med hjälp av värdena i ovanstående tabell är din uppgift att räkna ut den genomsnittliga volatiliteten i en jämnt vägd portfölj (volatility of an equally weighted portfolio), där de tre aktierna för företagen A, B & C ingår med exakt samma andel i portföljen. Var! = SD! = 0,40! + 0,50! + 0,25! = 0,05 + 0,08 + 0,0208 = 0,575 2 Cov! = 0,44 + 0,005 + Cov! = 0,07666 = 0, ,025 = 0,07666 Vol! = SD! = 0, ,058 = 0, = 0,297 Svar: Portföljens genomsnittliga volatilitet är 29,7%.

7 7 Alt. lösning 𝑉𝑎𝑟! = 𝑆𝐷! = 0,40! + 0,50! + 0,25! = 0,05 + 0,08 + 0,0208 = 0,575 𝐶𝑜𝑣! = 𝑉𝑜𝑙! = 𝑆𝐷! = 0,44 + 0, ,025 = 0,058 0, ,058 = 0, = 0,297 Alt. lösning 2 𝑉𝑜𝑙! = 𝑆𝐷! = = 0,40! + 0, = 0,297 Formler!! 0,50! +! 0,25! + 2 0, , ,025

8 8 r E Div P = + 0 g Div t Earnings t = Shares Outstandingt Standard Deviation (Standardavvikelse) SD = Var E PS Earnings Growth Rate Variance for two- stock portfolio t = Dividend Payout Rate Change in Earnings Earnings = Retention Rate Covariance for two- stock portfolio CovP (R, R2) = Corr (R, R2) SD (R) SD (R2) Return on New Investment Var( R ) = x Var( R ) + x Var( R ) + 2 x x Cov( R, R ) P t Variance of an Equally Weighted Portfolio of n Stocks

9 9 Var( R P ) = (Average Variance of the Individual Stocks) n! " + $ %(Average Covariance between the Stocks) & n '

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12

Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12 Datum 2008-11-28 Dokumentnummer Titel Instuderingsfrågor Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12 Rev 0.0 Upprättat av Göran Hägg Godkänt av Distribueras till För kännedom Instuderingsuppgifter utan svar

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats?

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Malin Hägg SLU, Department of Economics Thesis 568 Degree Thesis in Economics Uppsala,2009 C-level, 15 ECTS credits ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-568-SE

Läs mer

Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag

Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag - styrande faktorer Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Per Larsson Claes Lennartsson ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5183 SE Copyright

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer