Lunds universitet Institutionen för kommunikation och medier MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik Praktikrapport Carl Rydh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds universitet Institutionen för kommunikation och medier MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik Praktikrapport Carl Rydh"

Transkript

1 Lunds universitet Institutionen för kommunikation och medier MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik Praktikrapport Carl Rydh Arbetsplats: Kommunicera PR (pr-byrå) Adress: Norra Vallgatan Malmö Telefon: E-post: Handledare: Tomas André Verksamhet och bakgrund På företaget finns sju anställda, varav två har arbetat deltid under hösten vid sidan av studier. Bland de sju anställda är två delägare och seniorkonsulter, en byråchef och seniorkonsult, en seniorkonsult och sociala medier-ansvarig, samt två juniorkonsulter och en student som jobbar extra. Byrån har runt tjugo kunder inom allt från livsmedel till kemi och arbetar därför mycket varierat och dynamiskt. De anställda har inget uttalat huvudansvar för enskilda kunder utan uppgifter och uppdragsgivare varierar mellan konsulterna beroende på uppgiftens karaktär, tidigare kontakter med kunden, och vem som kan frigöra tid. Detta innebär att alla anställda är, och måste vara, inkluderade och ständigt uppdaterade på alla kunders status. Något som bidrar till homogenitet och gemensam grund i arbetet. Det ska dock sägas att uppgifternas karaktär naturligtvis bestämmer vem som är troligast att utföra arbetet, och varje anställd har ansvarsområden i arbetets process. Min egen funktion har således varierat och aldrig varit statisk, i den meningen att jag alltid fått vara uppdaterad på vad som händer i kontakten och arbetet mot kunderna. Funktionen har alltså berott helt på i vilket stadium jag har blivit inkopplad, vilken kund det gäller, och vad som ska utföras. Ska en skillnad mellan juniorkonsulter och seniorkonsulter beskrivas, så finns det naturligtvis en olikhet i vem som oftast har det slutgiltiga ansvaret mot kunden, vem som fastställer strategier i arbetet, vem som bedömer kvalité, och vem som gör förberedande arbete, och avlastar i det dagliga arbetet.

2 Samtliga arbetar på kontoret mellan och måndag till fredag, i en lokal med ca tio skrivbordsplatser. Viss beredskap för andra arbetstider kan sägas finnas då byrån erbjuder vissa av sina kunder assistans och bistånd i kriskommunikation. I händelse av ett sådant fall kan snabbhet och tillgänglighet vara mycket viktigt och arbetstider måste därför anpassas efter det behov som finns. Dessutom närvarar de anställda regelbundet på seminarier, sammanträden, föredrag och events som kan infalla när som helst under dygnets vakna timmar. Ingen stämpelklocka finns vid hissdörren då man snarare är av uppfattningen att det är upp till varje anställd att utföra sitt veckovisa arbete på ett sätt som motsvarar de timmar som krävs. Mina arbetsuppgifter Med tidigare resonemang som grund kan jag först betona att mina arbetsuppgifter har varierat från dag till dag, vecka till vecka, och från kund till kund. En relativt stor del av arbetet skulle till att börja med att kunna sammanfattas med termerna research och kartläggning. I den ständigt pågående jakten på nya kunder behövs alltid en mer eller mindre grundläggande kartläggning över kommunikationsbehov, luckor i kontakten med relevanta målgrupper, och uppenbar potential i olika aspekter av organisationers verksamhet. Inför ett första möte med nya eller potentiella kunder kunde jag alltså få uppgiften att skapa den bild av kundens verksamhet som skulle ligga till grund för säljargument eller bara uppvisande av engagemang och förståelse för organisationen i fråga. Detta arbete inleddes oftast med en målgruppsanalys för att förstå kontexten kunden verkar i, och vem man vänder sig till. Sedan undersöktes aspekter som kommunicerade målsättningar, kanaler för kommunikation, samt mediernas och allmänhetens intresse och eventuella kommentarer på organisationens kommunikation. När denna bild sedan blev tydlig kunde jag ställa de olika aspekterna mot varandra och se luckor och defekter i kommunikationen. Luckor som pressmeddelanden som inte får önskad uppmärksamhet i mediernas rapportering, obefintlig dialog i sociala medier, dåligt utnyttjande av hög potential i en produkt, eller andra saker som rimmar illa med hur en optimal kommunikation skulle se ut gentemot målgruppen. Sammanställningar eller presentationer av kartläggningen presenterades sedan till den som skulle ha kontakt med kunden och diskuterades för att eventuellt gå djupare in i extra intressanta eller tydliga aspekter. En annan del av arbetet med research och kartläggning rörde de befintliga kundernas verksamhet och kommunikation. En kund som exempelvis ett livsmedelsföretag inom dryckesindustrin har stor nytta av en ständigt uppdaterad kartläggning över

3 opinionsbildare och gatekeepers inom mat och dryck, bloggare som skriver om produkter av en viss typ, relevanta journalister inom ämnet, och utvärderingar av publicitet och mottagande gällande produkter eller företagets profil utåt. Ett helt nödvändigt arbete för att i nästa steg kunna grundlägga en kommunikationsstrategi som verkligen kan matcha de behov, mål och den status företaget har. Arbetsuppgifter som i nästa steg var aktuella blev mer konkreta då de ofta handlade om direkt kontakt med kundens målgrupp. Författande och utskick av pressmeddelanden gjordes med den bakomliggande kartläggningen som grund, och naturligtvis i förhållande till uttryckta önskemål och preferenser från kunden själv. Vare sig det gällde direktkontakt med kund, kundens målgrupp eller arbetet med kartläggning och utvärdering, var det nödvändig att anlägga ett brett perspektiv för att kunna utgå från en relevant kontext och för att faktiskt förstå den aktuella situationen. Utanför kontoret Vid sidan av det dagliga arbetet på kontoret fick jag också komma i direkt kontakt med såväl kunder som bransch. I arbetet mot kunder fick jag vid flera tillfällen vara med på möten där relationen och arbetet mellan byrå och uppdragsgivare diskuterades, planerades och utvärderades. Jag närvarade också vid flera seminarier och konferenser som behandlade trender, sociala medier och strategier i kommunikationsbranschen. Vid två tillfällen var jag också med på praktiska övningar med kommunledningar, två riktiga höjdpunkter under praktikperioden. Den första utgjordes av en medieträning med chefer och ledning från en sydsvensk kommun. Byrån, tillsammans med ett par anlitade journalister och kameramän, agerade media och tränade chefer för skola, äldrevård och näringsliv i hur man bör agera framför en kamera och reporter i skarpt läge. Deltagarna fick skräddarsydda scenarion presenterade för sig, och ställdes sedan framför en realistisk intervjusituation där de svarade på frågor och framförde kommunens officiella uttalanden till allmänheten. Intervjuerna spelades sedan upp för gruppen varpå diskussion och rådgivning vidtog. Vid det andra tillfället genomförde byrån en krisövning med ledningen för en skånsk stad. Ett scenario angående en stor vattenläcka presenterades för såväl ledning som byrå tidigt på morgonen. Sedan fick byrån, som tillsammans med anlitade journalister agerade media, genomföra en realistisk mediebevakning av händelseförloppet under dagen. Staden anordnade tre presskonferenser under övningen med uttalanden och reaktioner på scenariot. Vi i drevet agerade reportrar från tidningar och tv och berörda invånare i staden. Tillfälliga

4 kommunikationskanaler mellan ledning och media uppfördes för att på ett realistiskt sätt simulera pressens och invånarnas reaktioner i sociala medier, på nyhetssajter, och i tidningar och tv. Allt från arg kritik på Facebook till artiklar, nyhetsinslag och rapportering av ett skenande händelseförlopp kastades mot räddningstjänst och kommunledning under dagen för att träna staden i krishantering och beredskap. Analys Terminen har varit extremt nyttig, i den meningen att den har konkretiserat en ganska övergripande teorivärld. Tillfällena är dock få, då jag har kunnat se direkta samband mellan teorier och verktyg från utbildningen, och det praktiska arbetet. Inom branschen är det väl sällan sambandet mellan teori och verklighet är så simpelt. Däremot kan det sägas att medieoch kommunikationsvetenskapen erbjuder ett tankesätt, och en bred förståelse för hur kommunikation fungerar och vilken central betydelse den har i alla processer som kan tänkas uppstå mellan en sändare och en mottagare. Modeller och verktyg för målgruppsanalyser, kriskommunikation, kommunikationsplaner och strategier i all ära, men i många fall är det breda perspektivstänkandet det som verkligen är nyttigt i den praktiska verkligheten. I ett omvänt perspektiv kan liknande påståenden göras om själva arbetet som jag har utfört under perioden. En del viktiga verktyg och lärdomar har utan tvekan utvecklats. Konkreta erfarenheter från att skriva pressmeddelanden, göra analyser och research, vara med på kundmöten, medieträna och krishantera, är kunskaper som är måste sägas vara väldigt viktiga att ha med i sin verktygslåda om man siktar på att arbeta i branschen i någon form. Det är dock också i detta avseende de breda perspektiven som kan sägas lämna mest bestående intryck. Att verkligen få se och skapa sig en bild av hur den kommunikativa processen ser ut från ax till limpa, genom att vara i kontakt med såväl byråvärlden som företag och organisationer, är en viktig erfarenhet att bära med sig. Den lägger grunden till en förståelse för vilka behov och perspektiv som finns hos såväl arbetsplats som uppdragsgivare, som kommer till nytta oberoende av vilken form som mitt kommande arbetsliv antar framöver. Rekommendationer Generellt sett bör man nog så snabbt som möjligt försöka urskilja och analysera sina egna intressen i arbetet. Ha alltid något övergripande och något specifikt mål med din termin. Detta är av stor nytta både för din egen utveckling och för din prestation utåt. Går man in med en bred målsättning att lära sig hur saker och ting fungerar praktiskt, kan man sedan med fördel utveckla målsättningar i mer specifika områden. Gör man det ökar förutsättningarna för att

5 faktiskt visa för sig själv vad man tycker är extra intressant, vad man är bra på, var man kan bidra mest, och vad man faktiskt brinner för i en annars extremt bred kontextuell värld. Det skickar också tydliga signaler till arbetsgivaren om man verkligen visar att man vill utvecklas och hitta specialområden i arbetet. I fortsatt generella termer, men också specifikt till studenter på min praktikplats, vill jag också betona vikten av feedback och handledning från kollegor och mentor på arbetsplatsen. Att få konstruktiv kritik på det du gör är viktigt, men ett mer övergripande omdöme gällande din insats och hur ditt arbete uppfattas är lika centralt för att utvecklas. Att höra att det saknas något i hur du antar dig uppgifter eller beter dig på arbetsplatsen kan vara jobbigt att höra för stunden, men det är nyttigt i det långa loppet och handledningen sker efter halva terminen ger det dig möjlighet och tid att förändra det som inte fungerar optimalt. Slutligen måste jag återigen peka på värdet i att komma ut och göra praktik. Utan att blinka skulle jag rekommendera alla som läser ett ämne utanför naturvetenskapen att ge sig själv möjligheten att konkretisera sina tankar och uppfattningar om en annars ganska allomfattande vetenskap. Man lär sig inte bara om verktygen som används i arbetet utan också var man själv står, vad man är intresserad av och vad man är bra på. Hade jag själv gått direkt från skolbänken till platsannonserna hade jag haft en betydligt sämre hållning i stolen vid en arbetsintervju än vad som nu kommer vara fallet.

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight Pernilla Assarsson Medieteknik Maj 2011 Förord & Tack Jag vill tacka alla inblandade till denna studie. Först vill jag rikta ett stort tack till First Flight som har hjälpt mig att kunna genomföra studien,

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför?

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C vt 2004 Examensarbete 10p 2004-05-25 Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? Författare: Kerstin Mjömark Madeleine Sandgren Handledare:

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln Karriärcenter Dags att söka jobb -din guide i jobbsökardjungeln Innehåll Viktiga begrepp 3 Att söka jobb idag 4 Identifiera din motivation och kompetens 5 Motivation 5 Kompetens 6 Dolda färdigheter 7 Generisk

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer