Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: Besvarad av: 13(30) (43%)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)"

Transkript

1 Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning 15,4% 30,8% 46,2% 7,7% 0% antal (2) (4) (6) (1) (0) Kommentar: Det fanns några studenter som var osäkra på vad som förväntades av dem. Vi kommer att vara tydligare i nästa kurs. 2. Kursen utvecklade min problemlösningsförmåga fördelning 7,7% 30,8% 23,1% 38,5% 0% antal (1) (4) (3) (5) (0)

2 3. Lärarna motiverade mig att göra mitt bästa fördelning 23,1% 15,4% 23,1% 38,5% 0% antal (3) (2) (3) (5) (0) 4. Arbetsbördan var alltför tung fördelning 84,6% 15,4% 0% 0% 0% antal (11) (2) (0) (0) (0) 5. Kursen skärpte min analytiska förmåga fördelning 7,7% 30,8% 23,1% 38,5% 0% antal (1) (4) (3) (5) (0)

3 6. Jag hade för det mesta en klar bild av vad som krävdes av mig fördelning 30,8% 38,5% 30,8% 0% 0% antal (4) (5) (4) (0) (0) 7. Jag är nöjd med mina studieinsatser under kursen fördelning 0% 7,7% 61,5% 30,8% 0% antal (0) (1) (8) (4) (0)

4 8. Jag fick relevant återkoppling på mina studieprestationer fördelning 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 0% antal (2) (3) (5) (3) (0) 9. Examinationen krävde att jag verkligen förstått kursinnehållet fördelning 0% 33,3% 16,7% 50% 0% antal (0) (4) (2) (6) (0) 12 har svarat av 30 (40%) 10. Kursen utvecklade min förmåga att arbeta i grupp fördelning 23,1% 46,2% 7,7% 23,1% 0% antal (3) (6) (1) (3) (0)

5 11. Jag tog min del av ansvaret för att utbytet av kursen skulle bli så bra som möjligt fördelning 0% 0% 38,5% 61,5% 0% antal (0) (0) (5) (8) (0) 12. Kursen gjorde att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem fördelning 0% 23,1% 30,8% 46,2% 0% antal (0) (3) (4) (6) (0)

6 13. Kursen förbättrade min förmåga att kommunicera skriftligt fördelning 15,4% 15,4% 30,8% 30,8% 7,7% antal (2) (2) (4) (4) (1) 14. En alltför stor del av examinationen handlade enbart om fakta fördelning 69,2% 15,4% 7,7% 0% 7,7% antal (9) (2) (1) (0) (1) 15. Det var ofta svårt att veta vad som förväntades av mig fördelning 7,7% 69,2% 0% 23,1% 0% antal (1) (9) (0) (3) (0)

7 16. Jag fick tillräckligt med tid för att förstå det jag måste lära mig fördelning 0% 15,4% 30,8% 53,8% 0% antal (0) (2) (4) (7) (0) 17. Lärarna försökte förstå de problem och svårigheter som uppstod fördelning 7,7% 7,7% 30,8% 46,2% 7,7% antal (1) (1) (4) (6) (1)

8 18. Jag deltog i diskussioner, ställde frågor och var aktiv under kursen fördelning 0% 0% 46,2% 46,2% 7,7% antal (0) (0) (6) (6) (1) 19. Examinationen var alltför mycket inriktad på enskilda moment och för litet på hur dessa är relaterade till varandra fördelning 76,9% 7,7% 0% 7,7% 7,7% antal (10) (1) (0) (1) (1) 20. Kursen kändes angelägen för min utbildning fördelning 0% 7,7% 7,7% 84,6% 0% antal (0) (1) (1) (11) (0)

9 21. Lärarna gav mig återkoppling på hur jag låg till fördelning 30,8% 7,7% 15,4% 7,7% 38,5% antal (4) (1) (2) (1) (5) 22. Lärarna var bra på att förklara saker och ting fördelning 7,7% 23,1% 38,5% 15,4% 15,4% antal (1) (3) (5) (2) (2)

10 23. Examinationen kontrollerade mer mina detaljkunskaper än min förståelse av principer och sammanhang fördelning 53,8% 30,8% 15,4% 0% 0% antal (7) (4) (2) (0) (0) 24. Lärarna gjorde ämnet intressant fördelning 7,7% 7,7% 23,1% 61,5% 0% antal (1) (1) (3) (8) (0) 25. Jag kände mig hårt pressad på den här kursen fördelning 53,8% 30,8% 15,4% 0% 0% antal (7) (4) (2) (0) (0)

11 26. Jag prioriterade den här kursen högt under den aktuella perioden fördelning 0% 15,4% 53,8% 30,8% 0% antal (0) (2) (7) (4) (0) 27. Kursen hjälpte mig att utveckla min förmåga att planera mitt arbete fördelning 15,4% 7,7% 53,8% 15,4% 7,7% antal (2) (1) (7) (2) (1)

12 28. Kursinnehållet var så omfattande att man inte kunde begripa allt fördelning 46,2% 38,5% 7,7% 7,7% 0% antal (6) (5) (1) (1) (0) 29. Lärarna klargjorde redan från början vad de väntade sig av studenterna fördelning 7,7% 30,8% 15,4% 46,2% 0% antal (1) (4) (2) (6) (0) 30. Kursen förbättrade min förmåga att kommunicera muntligt fördelning 53,8% 15,4% 7,7% 15,4% 7,7% antal (7) (2) (1) (2) (1)

13 31. Kursens mål stimulerade mitt lärande fördelning 0% 30,8% 15,4% 53,8% 0% antal (0) (4) (2) (7) (0) 32. Jag är på det hela taget nöjd med den här kursen fördelning 7,7% 15,4% 30,8% 46,2% 0% antal (1) (2) (4) (6) (0) 33. Vad var det viktigaste du lärde dig under kursen? 10 har svarat av 30 (33%) Kommentar: -Bra litteratur och diskussioner kring ledarskap -Utökade teoribildningar och utvidgad syn på ledarskapsämnet. -Grupp processer faser, gruppdynamik, olika ledarskapsteorier, konflikthantering i grupp, vägar till kommunikation i grupper, beredskap inför kommande ledarskap! -Svårt att välja ut något speciellt. Allt var matnyttigt. Jag har under en tid varit intresserad av ledarfrågor men inte vetat riktigt hur jag skulle gå vidare med detta. Under kursen har jag fått "nosa" på olika saker gällande ledarskap och det har gett mig mycket och gjort mig ännu mer intresserad av området. Tack! -Hur man kan utveckla ledarskap inom vården, vilket var syftet med kursen. -Hur grupper fungerar och vad ledaren kan göra för att få det att fungera. -Ledarskapets olika delar och hur jag ska se på min egen del av ledarskapet. -Kunskap om grupputveckling samt så startade den viktiga processer angående mitt ledarskap hos mig. -Att det finns ga olika ledarstilar och jag behöver reda ut vilken jag är. Att vara ledare är komplext och för att lyckas behöver jag ha medarbetares förtroende och mitt eget självförtroende.

14 34. Vad var kursens styrkor? 10 har svarat av 30 (33%) Kommentar: -Lätt att ta in, bra diskussionsämnen -Mycket fokus på reflektion och inte så mycket fokus på prestation. -Föreläsarna!!! Jättebra föreläsningar! Givande och utvecklande uppgifter. -Bra att kunskap från verkliga livet togs upp vid föreläsningar. Lärarna var hjälpsamma och svarade snabbt på svar. Både via pim och telefon vilket jag uppskattade mycket. -Föreläsningarna, att man utgick från verkligheten och inte baserade kursen på massa teorier och modeller -Bra föreläsare och kurslitteratur. -Det öppna klimatet och alla diskussioner runt intressanta ämnen. -Föreläsningarna. -Många olika utvecklande diskussioner på ping pong samt 2 jättebra föreläsningar 35. Vad kan förbättras? 10 har svarat av 30 (33%) Kommentar: -Kommunikationen, de artiklar vi examinerades på var inte relevanta och väldigt gamla upplevde jag. Bristfällig information om examinationsuppgift -Inget. Bar som det är. -Examinationsuppgiftens formuleringar. -Fler fysiska träffar. -Jag hade gärna gått på 1 eller 2 föreläsningar till. Jag tyckte de två som var, var toppen. Kanske att man skippar en av gruppdiskussionerna och istället har en kortare inlämningsuppgift på kanske 1 A4 istället. I den uppgiften skulle man kunna ge exempel från arbetslivet på när man har upplevt bra ledarskap och kunna dra paralleller till teorier och modeller. Det är alltid kul att höra exempel från verkligheten när ledarskap fungerar. -Gärna någon mer föreläsning sen lite klarare direktiv vad det gäller diskussioner och uppgifter. -Strukturen i examinationsuppgiften var lite otydlig. -Tydliga uppgifter och ecxamination. Jag hade ga gånger svårt att förstå. -Gruppdiskussioner över PingPong blir sällan diskussioner utan bara individuella redovisningar. -Lägga in en eller två till föreläsningar. Ämnet är så spännande så det skulle ha varit bra med mer.. Kommentar: Vi kommer att se över de vetenskapliga artiklarna inför nästa kurs. Vi kan inte ha mer än 2 dagar föreläsningar eftersom kursen är på distans. 36. Beskriv vilken betydelse du tror att kursen har för ditt framtida yrkesutövande 10 har svarat av 30 (33%) Kommentar: -Att jag har mer litteratur att utgå ifrån nu -Framför allt att kunna sätta fingret på detta med medarbetarskap och delägarskap i verksamhet. Har haft det på känn sedan länge men inte kunnat formulera det innan kursen. -Den har givit mig oerhört mycket för mitt arbete, idag och framtida. Större förståelse för vad grupper behöver och går igenom och vad man som ledare då behöver ge. Hur man lyckas med förändringsarbete! -Detta med ledarskap är något som jag vill utveckla vidare. Kommer att läsa mer. Mycket tacksam att jag fick möjlighet att gå denna kurs. -Jag kommer ha ett helt annat tänk när jag kommer ny till en arbetsplats, jag kommer känna av kulturen först innan jag börjar föreslå förändringar. Jag kommer också sluta skylla allt på chefen då medarbetarna också har ett ansvar. -Jag tror att den kommer hjälpa mig i mitt framtida yrkesutövande. Även om jag inte har blivit någon expert vet jag mer och jag vet var jag kan hitta information om hur man som ledare bör styra grupper framåt. -Stor betydlese då jag hoppas att kunna avancera som ledare inom framtiden. -Inspirerande att få diskutera ledarskap med andra pararellt med att kompetensen när det gäller olika teorier ökade. Främst kommer den få betydelse för att den inspirerat mig till att läsa mer. Kursen har gett mig lust till att fortsätta arbeta som ledare. -Blivit mer trygg och ga nya tankar har väckts under kursens gång hur jag på bästa sätt ska kunna leda en grupp. Kommentar: Tack för väldigt positiv respons!

15 37. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter antal fördelning 1 7,7% I mycket liten grad 2 15,4% I liten grad 0 0% Delvis 7 53,8% I hög grad 3 23,1% I mycket hög grad 38. Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål antal fördelning 0 0% I mycket liten grad 0 0% I liten grad 1 7,7% Delvis 11 84,6% I hög grad 1 7,7% I mycket hög grad

16 39. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen - från lärandemål till examination antal fördelning 0 0% I mycket liten grad 0 0% I liten grad 3 23,1% Delvis 8 61,5% I hög grad 2 15,4% I mycket hög grad 40. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information) antal fördelning 1 7,7% I mycket liten grad 0 0% I liten grad 3 23,1% Delvis 6 46,2% I hög grad 3 23,1% I mycket hög grad

17 41. Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll antal fördelning 0 0% I mycket liten grad 0 0% I liten grad 2 15,4% Delvis 8 61,5% I hög grad 3 23,1% I mycket hög grad

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer