4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)"

Transkript

1 Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: :50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att beskriva grunderna för systematiskt förbättringsarbete och tillämpa tekniker för ständig kvalitetsförbättring? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) 2. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att tillämpa tekniker för planering och genomförande av målinriktade, i tid och till resurser begränsade projekt? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 0% 25% 25% 18,8% 31,3% 0% antal (0) (0) (4) (4) (3) (5) (0)

2 3. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att tillämpa olika förbättringsverktyg genom ett personligt förbättringsprojekt? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 0% 12,5% 6,3% 12,5% 68,8% 0% antal (0) (0) (2) (1) (2) (11) (0) 4. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att Leda och arbeta effektivt i grupper genom att tillämpa dina kunskaper om grupprocesser och ledning av grupper? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 6,3% 31,3% 25% 6,3% 31,3% 0% antal (0) (1) (5) (4) (1) (5) (0) 5. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen totalt sett?

3 alternativ Mycket Liten Liten stor Stor Mycket stor tillämpbar fördelning 0% 0% 0% 6,3% 43,8% 50% 0% antal (0) (0) (0) (1) (7) (8) (0) 6. I vilken utsträckning anser Du att kursen byggde på Dina tidigare kunskaper/erfarenheter? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 25% 31,3% 25% 18,8% 0% antal (0) (0) (4) (5) (4) (3) (0) 7. I vilken utsträckning anser Du att kursens uppläggning gett Dig stöd för att uppnå kursens utfallsmål? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 25% 37,5% 37,5% 0% antal (0) (0) (0) (4) (6) (6) (0)

4 8a. I vilken utsträckning anser Du att kurslitteraturen var ett stöd i Ditt lärande? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 6,3% 31,3% 37,5% 12,5% 12,5% 0% antal (0) (1) (5) (6) (2) (2) (0) 8b. I vår strävan att ständigt uppdatera litteraturlistan undrar vi om det fanns några böcker eller artiklar som var av stor hjälp och bör finnas med i nästa versionen? 12 har svarat av 22 (54%) - Boken om Agile men då som komplement till prioriter och fokusera. Det va litteraturen som jag fokuserade på att läsa. - Boken "Agile - konsten att slutföra projekt" av Tomas Gustavsson - Agile - Konsten att slutföra projekt, Tomas Gustavsson Att skapa effektiva team, Susan A. Wheelan - Tomas Gustavssons bok om Agile. - Bra med artiklar, men brq om det finns lite mera diskussion kring dem. Att man samlas och går igenom det man läst, får någon återkoppling. Dä tror jag att jag skulle lära mig mera. - Tyckte att det var bra den litteraturen som fanns. jag beställde några böcker som dök upp som tips, (Drive, The art of possibility) Forstätt att ha med dessa tips ifall man vill fördjupa sig. - Wheelans bok- att skapa effektiva team. Delar av den boken tyckte jag var. Tror den fanns med som obligatorisk litteratur i kursplanen men kunde ha rekommenderatas i den här "aktiviten" projektledning och management. - Nej -skulle kunna ta med något test online för att identifiera sig i Belbins roller. - Ingen kommentar - Det skulle vara bra med en kursbok/kurskompendium med olika metoder (även traditionella) för systematisk kvalitetsförbättring. - Prioritera, leverera, fokusera - En bok vi hittade som handlade om Agile. Texten prioritera, fokusera...var mcyekt bra och bör finnas kvar. Texten om pfp där man kunde läsa om olika diagram etc. 8c. Fanns det böcker som vi borde ta bort från litteraturlistan? 7 har svarat av 22 (31%) - Nej - Vet ej - Fanns många böcker på den listan som först skickades ut, använde endast 2 av dem. - nej - nej - Vet ej - vet ej

5 9a. I vilken utsträckning anser Du att IT (datorer, program, Internet) var ett stöd för att uppnå kursens utfallsmål? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% antal (0) (0) (0) (0) (8) (8) (0) 9b. Har du några kommentarer om PingPong? 14 har svarat av 22 (63%) - Ping pong var bra dock tog det ibland lite tid att få återkoppling vilket var frustrande eftersom vi då inte kunde gå vidare till nästa moment. - Jag tycker att det har fungerat bättre än förväntat! - Lite krångligt upplägg. Kursledningen borde vara konsekvent med att använda antingen pingpong eller mail för kommunikation. - Lite rörigt men bra verktyg för en distanskurs. - Bra, jag gillar det! Man får bra övrsikt, lite teknikska problem ibland men annars är det jättebra att kunan ha allt materialt samlat och det är lätt och smidigt att ta kontakt eller få respons från er kursledare! Mycket positivt! - Lite svårt att orientera sig - Mycket bra! Efter en deadline inlämning är det alltid bra att öppna upp möjlighet till inlägg igen ifall en komplettering behövdes (snabbt efter). - Det kunde ha varit bra om kursens första dag hade innehållit en introduktion hur PingPong fungerar, eftersom det var ganska nytt för många i kursen. - I början lite svårt att veta vart man kunde hitta allt. Blev klara ju längre vi använde pingpong. - All litteratur skulle kunna samlas på en egen sida som tillägg till der som redan finns. - Jag tyckte att det fungerade mycket bra med pingpong! Kändes som att man höll koll på vad som skulle göras och vad som var avklarat. - Bra att ha allting samlat på ett ställe; det funkar! - Jag tycker att det fungerat bra med Ping Pong, men ibland har jag varit lite rädd för att jag missat någon undersida, eftersom det varit mycket länkar och undetsidor. - Det var svårt att navigera sig ibland. All litteratur borde samlas på samma ställe, nu fanns den under länkar i texter och lite var stans vilket gjorde det svårt att hitta och man glömde var man läst saker och hade känslan av att man kan ha missat att läsa något viktigt. Det hade även varit bra om man fått veta lite mer om de olika momenten i förväg så att man kan planera sin tid bättre när man vet hur stora och tidskrävande olika uppgifter är. 10. I vilken utsträckning anser Du att lärarna förmådde att stödja Ditt lärande under kursen?

6 alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 12,5% 12,5% 43,8% 31,3% 0% antal (0) (0) (2) (2) (7) (5) (0) 11. I vilken utsträckning anser Du att kunskapskontrollen/examinationerna var lämpligt utformade med hänsyn till kursens utfallsmål (lärandemål)? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 18,8% 43,8% 37,5% 0% antal (0) (0) (0) (3) (7) (6) (0) 12. I vilken utsträckning anser Du att den tid Du fick lägga ner på kursen var rimlig med hänsyn till vad Du lärt Dig? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 12,5% 12,5% 50% 25% 0%

7 fördelning 0% 0% 12,5% 12,5% 50% 25% 0% antal (0) (0) (2) (2) (8) (4) (0) 13. I vilken utsträckning anser Du att kursen hjälpt Dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 31,3% 43,8% 25% 0% antal (0) (0) (0) (5) (7) (4) (0) 14. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) 13 har svarat av 22 (59%) - Bra och engagerade lärare Bra upplägg Bra med inlämnings uppgifter så att man håller sig i fas - Rolig Innovativ Lärorik - Nytänkande Ett mer interaktivt lärande Praktiskt arbete - pingpong praktiskt lärande grupparbete - Lärande under arbetets gång, återkoplling och koplettringar var jättebra för att verkligen förstå vad som skulel göras annorluna. Flexibilitet Eget ansvar Bra kontakt med lärarna - mycket praktisk kunskap bra och engagerade lärare tydliga utfallsmål - Utgick från att hitta egna styrkor och integrera med en grupp. Nya sätt att jobba med projektledning. Praktiskt arbete på ett sjukhus Lärande genom att göra!!! 2. Att bidra med något nyttigt för arbetsverksamma är en stor motivation för att prestera. 3. Roligt att få jobba i en grupp jag aldrig jobbat med förrut. - Engagerade lärare!! Bra, lärorika och roliga uppgifter. Bra struktur, ordning och reda - Carl och Carolina! - - Intressant pedagogik och innovation i materialet som lärdes ut - Mer praktisk än teoretisk karaktär - Kul med PFP - Utmanande och annorlunda uppgifter som man lärde sig mycket genom, inspirerande kursledare - Bra att vi fick applicera våra kunskaper i verkligheten. Engagerade kursledare Att det var många delmoment vilket gjorde att allt arbete inte koncentrerades till sista kursveckan och att man var tvungen att göra saker hela tiden. 15. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) 11 har svarat av 22 (50%) - Lite jobbigt att det är på "distans", skulle vara skönt med en träff i början och en i slutet med datum satt redan från kursstart. Då kan man träffas o ställa alla frågor man vill innan den slutgiltiga inlämningen. Ibland frustrerande att man inte kunde komma åt alla uppgfiter på en gång dock förstår jag en poäng med det men kanske att man skulle kunna kolla på dem men inte lämna in dem innan ett viss datum? Tätare kontakt med de andra grupperna kanske skulle vara önskvärt att man skapar studiecirklar eller liknande - För få föreläsningar (ingen) Borde haft åt minstonde en kursbok Ibland lite otydligt formulerade uppgifter - För få lärarledda tilfällen. Svårt att veta vad som förväntades i början. För lite info ang litteratur - rörig början. lång sista dag, hade kunnat dela upp det i två dagar. - Intressant kurs, men skulle vilja ha lite mer innehåll. Känns som det finns mer att lära. Kanske något seminarie

8 - Intressant kurs, men skulle vilja ha lite mer innehåll. Känns som det finns mer att lära. Kanske något seminarie där man kan disskutera olika case eller kopplingar till litteratur som man läst. - distans inte mycket litteratur ej föreläsningar - 1. Dålig kontakt med DSAB i början. 2. Tråkigt att inte träffa klassen mer. 3. En föreläsning om PDSA hade varit bra. - Vet ej - - Går ifrån kursen utan speciellt stora kunskaper om projektledning - Hade önskat någon föreläsning kring agile, scrum och lean som en introduktion i början, hade också varit bra med ett seminarie i mitten och en tidigarelagd handledning - Ibland otydligt formulerade uppgifter Inga "vanliga" föreläsningar Svårnavigerat på pingpong ibland 16. Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) 13 har svarat av 22 (59%) - Föreläsningar om agile, traditionell pl och lean - En introduktionsföreläsning till varje tema. - vet ej - Någon mer föreläsning eller seminarie liknande, kanske i halvklass där man kan få utökat grepp och exempel på ledarskap och management. - Kanske någon föreläsning - Under sista två veckorna hade läkarlinjen bokat upp alla grupprum i biblioteket. Kanske skulle vara bra om fhprogrammet också kan gå in och boka i förhand för att undvika svårigheter att sitta tillsammans. Speciellt sista veckan! Ibland behövde vi flytta runt flertal gånger under dagen och även sitta i matsalen där det var mycket liv och rörelse. - Att lägga in några föreläsningar i början av kursen om exempelvis Agile projektledning. - Bättre kontakt med flödesgrupperna så att det fungerar bättre att få komma och träffa dom. Kanske ha någon föreläsning i början av kursen om Agile management X team möte i klassen - Ev ha ett seminarium där t ex agile kan diskuteras. För att se olika uppfattningar och lära av alla, inte bara de från sin grupp. - - En kursbok behövs för mer teori - Några lektioner kan ändå schemaläggas - se ovan - Formulera uppgifter lite mer specifikt och vad som förväntas av oss (ibland fattade man efter flera kompletteringar och kände "jahaa men varför sa de inte från början att det var DET HÄR vi skulle göra?") Lägga in en introföreläsning om agile första dagen (jag hade panik efter introt och fattade INGENTING vad vi skulle göra eller vad agile var) Lägga in obligatorisk handledning i kasnke v3 ang grupparbetet så att man inte arbetar åt fel håll 17. Övriga kommentarer om lärarna? 10 har svarat av 22 (45%) - Otroligt duktiga och kompetenta! Lyssnade och märktes att de är kunniga inom sitt ämne och tycker att det är roligt att förmedla kunskapen! - Väldigt bra. - har ingen - Tydliga, flexibla, uppmuntrande! - Fantastiska!!! - Väldigt kunniga och här verkligen stöttat och varit otrolligt positiva! - Tycker att lärarna har varit jättebra. Engagerade och har verkligen varit ett stöd. Dessutom har de haft ett bra upplägg och haft koll på allt. - Kanon! - De var motiverade och engagerade att hjälpa oss - Lärarna kändes mycket engagerade och verkade brinna för ämnet vilket var roligt! Eftersom att vi är så ovana att arbeta på det här sättet tror jag att det krävs att kursledarna tar lite med initiativ till kontakt (genom exempelvis obligatorisk handledning) för även om ni sa att ni vill att vi hör av oss så kan man känna sig dum att höra av sig hela tiden och det kan kännas som att vi "stör" er. 18. Vilket är Ditt samlade omdöme om kursen?

9 alternativ Mycket dåligt Dåligt dåligt bra Bra Mycket bra fördelning 0% 0% 0% 12,5% 37,5% 50% 0% antal (0) (0) (0) (2) (6) (8) (0) 19. Det viktigaste jag tar med mig från den här kursen är har svarat av 22 (50%) - Mina kunskaper om agile och lean -... att jag kunde tillämpa mina kunskaper om projektledning jag fick i kursen både i ett individuellt arbete och i ett grupparbete. Jag känner mig kunnig vilket har gett mig självförtroende och jag känner mig hungrig på att även få tillämpa detta i framtida arbeten! - Att jag hela tiden kan förbättra mig själv. - medvetenhet om gruppdynamik och verktyg att använda i projekt - Bara genom att individuellt och som grupp reflektera över arbetssituationen man är i, så har man kommit en bit på vägen i arbetet för bra ledarskap. - att arbete effektivt i en grupp - att tro mer på min förmåga och ta med alla mina styrkor. Att arbeta med en grupp, och det nyttiga och roliga att hantera konflikter. - Hur jag är som en gruppmedlem och hur jag kan utveckla den rollen (Belbin) samt hur en trivsam och effektiv gruppdynamik kan skapas genom enkla och roliga metoder som SCRUM och WWDD. - Har utvecklat min förståelse för grupputveckling samt om hur jag är som person. Jag tar även med mig hur mycket en grupp kan hjälp varandra framåt genom att diskutera olika saker. Jag tar även med mig ett nytt sätt att tänka när det gäller projekt ledning som det känns som att jag kommer att ha stor nytta utav i framtiden. - -Mitt PFP som motiverar än att förbättras inom vilket område som helst. - De nya skillsen kring agilemanagement - Det allra viktigaste jag tar med mig är att misslyckanden inte ska ses som en motgång utan en möjlighet till förbättring och utveckling eftersom att jag är en mycket målmedveten person med höga krav på mig själv. Jag har även mig mycket om grupprocesser vilket jag tar med mig till senare kurser och ut utanför skolvärlden. Jag tar med mig mycket från pfp som jag absolut tror att jag kommer använda mig av igen. Känner även att jag lärt mig mycket om lean och agile och hur man kan arbeta med det för att effektivisera arbete och få bättre flöden. Har redan börjat fundera över hur detta skulle kunna användas på olika arbetsplatser jag jobbar/har jobbat på.

10 Kursledarens reflektioner PN5 (Folkhälsovetenskapsprogrammet, Masterprogrammet i folkhälosvetenskap, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Magisterprogrammet i global hälsa.) Sid: 1 / 2 Reflektioner - kursutvärdering Projektledning och management (1FH009), Folkhälsovetenskapsprogrammet, VT11, Carl Savage, Carolina Wannheden, Mats Brommels Statistik Genomströmning 22 studenter deltog i kursen och alla avslutade med betyget VG. Underlag till våra reflektioner bygger på kursenkäten (bifogas) som besvarades av 16/22 (72%) studenter och våra Förhoppningar och farhågor och Worked Well/Do Differently reflektioner som gjordes tillsammans med studenterna. Styrkor Alla kursens kompetensmål/lärandemål överträffades av studenterna. Vi upplevde studenterna som mycket engagerade och studenterna upplevde detsamma om kursledningen. Studenterna brottades med verkliga problem där deras arbete ledde till förslag på konkreta lösningar. PingPong lät oss som lärare följa alla deltagarna både i grupp och individuellt och identifiera när de behövde stöd, uppmuntran eller beröm. Trots få fysiska träffar upplevdes kursen som interaktiv och innovativ där upplägget med olika delmoment såg till att deltagarna arbetade kontinuerligt under hela kursen. Svagheter För att tydliggöra förbättringsförslagen har vi kopplat ihop svagheter med åtgärderna. Se reflektioner och omedelbara åtgärder nedan. Reflektioner Några studenter hade svårt att komma i kontakt med tilldelad kontaktperson på sjukhuset för att planera in sitt studiebesök. Det är en utmaning när man förlägger undervisning i verkligheten. Genom att tillsammans reflektera över det som hände kunde en inledningsvis tuff situation för studenterna upplevas som mycket lärorikt.

11 2 / 2 Omedelbara åtgärder Kurslitteraturen har utvidgats med ny svensk litteratur om Agile utifrån studenternas förslag. Vårt sätt att låta studenterna själva bedöma när de hade behov av att kontakta oss (det vi kallar Learning on Demand) fungerade väl genom PingPong men inte när det gällde att diskutera frågor i helklass. Lägger därför in en seminarieträff under andra veckan och uppmuntrar studenterna att arbeta närmare oss (exempelvis i våra lokaler). Framtida fundering: Ett sätt att öka interaktion mellan grupperna vore att lägga in en X-teams träff under kursens tredje vecka där alla studenter kan ge återkoppling till varandra och diskutera praktisk tillämpning av olika teorier. Att diskutera vidare Möjligheten för studenter att praktiskt tillämpa kunskap och studera hur man arbetar med projektmanagement och förbättringsprocesser i verkligheten uppskattades mycket. Vi bör försöka att ständigt förbättra möjligheten för studenter att tillämpa kunskaper i praktiken på ett sätt som bidrar till att förbättra verkligheten. Det finns många fler sätt att integrera PingPong i undervisning för att stöda studenternas lärande.

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kursutvärdering. A. Inledande Frågor. Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13

Kursutvärdering. A. Inledande Frågor. Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13 Kursutvärdering Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13 Cemus kurser har tillkommit på studentinitiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt redskap för oss som driver kursen

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer