4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)"

Transkript

1 Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: :50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att beskriva grunderna för systematiskt förbättringsarbete och tillämpa tekniker för ständig kvalitetsförbättring? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) 2. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att tillämpa tekniker för planering och genomförande av målinriktade, i tid och till resurser begränsade projekt? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 0% 25% 25% 18,8% 31,3% 0% antal (0) (0) (4) (4) (3) (5) (0)

2 3. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att tillämpa olika förbättringsverktyg genom ett personligt förbättringsprojekt? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 0% 12,5% 6,3% 12,5% 68,8% 0% antal (0) (0) (2) (1) (2) (11) (0) 4. Hur upplever du din kunskapsnivå i förhållandet till att Leda och arbeta effektivt i grupper genom att tillämpa dina kunskaper om grupprocesser och ledning av grupper? Jag upplever att jag kan alternativ 1. Komma ihåg 2. Förstå 3. Applicera 4. Analysera 5. Evaluera 6. Skapa Vet ej fördelning 0% 6,3% 31,3% 25% 6,3% 31,3% 0% antal (0) (1) (5) (4) (1) (5) (0) 5. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen totalt sett?

3 alternativ Mycket Liten Liten stor Stor Mycket stor tillämpbar fördelning 0% 0% 0% 6,3% 43,8% 50% 0% antal (0) (0) (0) (1) (7) (8) (0) 6. I vilken utsträckning anser Du att kursen byggde på Dina tidigare kunskaper/erfarenheter? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 25% 31,3% 25% 18,8% 0% antal (0) (0) (4) (5) (4) (3) (0) 7. I vilken utsträckning anser Du att kursens uppläggning gett Dig stöd för att uppnå kursens utfallsmål? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 25% 37,5% 37,5% 0% antal (0) (0) (0) (4) (6) (6) (0)

4 8a. I vilken utsträckning anser Du att kurslitteraturen var ett stöd i Ditt lärande? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 6,3% 31,3% 37,5% 12,5% 12,5% 0% antal (0) (1) (5) (6) (2) (2) (0) 8b. I vår strävan att ständigt uppdatera litteraturlistan undrar vi om det fanns några böcker eller artiklar som var av stor hjälp och bör finnas med i nästa versionen? 12 har svarat av 22 (54%) - Boken om Agile men då som komplement till prioriter och fokusera. Det va litteraturen som jag fokuserade på att läsa. - Boken "Agile - konsten att slutföra projekt" av Tomas Gustavsson - Agile - Konsten att slutföra projekt, Tomas Gustavsson Att skapa effektiva team, Susan A. Wheelan - Tomas Gustavssons bok om Agile. - Bra med artiklar, men brq om det finns lite mera diskussion kring dem. Att man samlas och går igenom det man läst, får någon återkoppling. Dä tror jag att jag skulle lära mig mera. - Tyckte att det var bra den litteraturen som fanns. jag beställde några böcker som dök upp som tips, (Drive, The art of possibility) Forstätt att ha med dessa tips ifall man vill fördjupa sig. - Wheelans bok- att skapa effektiva team. Delar av den boken tyckte jag var. Tror den fanns med som obligatorisk litteratur i kursplanen men kunde ha rekommenderatas i den här "aktiviten" projektledning och management. - Nej -skulle kunna ta med något test online för att identifiera sig i Belbins roller. - Ingen kommentar - Det skulle vara bra med en kursbok/kurskompendium med olika metoder (även traditionella) för systematisk kvalitetsförbättring. - Prioritera, leverera, fokusera - En bok vi hittade som handlade om Agile. Texten prioritera, fokusera...var mcyekt bra och bör finnas kvar. Texten om pfp där man kunde läsa om olika diagram etc. 8c. Fanns det böcker som vi borde ta bort från litteraturlistan? 7 har svarat av 22 (31%) - Nej - Vet ej - Fanns många böcker på den listan som först skickades ut, använde endast 2 av dem. - nej - nej - Vet ej - vet ej

5 9a. I vilken utsträckning anser Du att IT (datorer, program, Internet) var ett stöd för att uppnå kursens utfallsmål? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% antal (0) (0) (0) (0) (8) (8) (0) 9b. Har du några kommentarer om PingPong? 14 har svarat av 22 (63%) - Ping pong var bra dock tog det ibland lite tid att få återkoppling vilket var frustrande eftersom vi då inte kunde gå vidare till nästa moment. - Jag tycker att det har fungerat bättre än förväntat! - Lite krångligt upplägg. Kursledningen borde vara konsekvent med att använda antingen pingpong eller mail för kommunikation. - Lite rörigt men bra verktyg för en distanskurs. - Bra, jag gillar det! Man får bra övrsikt, lite teknikska problem ibland men annars är det jättebra att kunan ha allt materialt samlat och det är lätt och smidigt att ta kontakt eller få respons från er kursledare! Mycket positivt! - Lite svårt att orientera sig - Mycket bra! Efter en deadline inlämning är det alltid bra att öppna upp möjlighet till inlägg igen ifall en komplettering behövdes (snabbt efter). - Det kunde ha varit bra om kursens första dag hade innehållit en introduktion hur PingPong fungerar, eftersom det var ganska nytt för många i kursen. - I början lite svårt att veta vart man kunde hitta allt. Blev klara ju längre vi använde pingpong. - All litteratur skulle kunna samlas på en egen sida som tillägg till der som redan finns. - Jag tyckte att det fungerade mycket bra med pingpong! Kändes som att man höll koll på vad som skulle göras och vad som var avklarat. - Bra att ha allting samlat på ett ställe; det funkar! - Jag tycker att det fungerat bra med Ping Pong, men ibland har jag varit lite rädd för att jag missat någon undersida, eftersom det varit mycket länkar och undetsidor. - Det var svårt att navigera sig ibland. All litteratur borde samlas på samma ställe, nu fanns den under länkar i texter och lite var stans vilket gjorde det svårt att hitta och man glömde var man läst saker och hade känslan av att man kan ha missat att läsa något viktigt. Det hade även varit bra om man fått veta lite mer om de olika momenten i förväg så att man kan planera sin tid bättre när man vet hur stora och tidskrävande olika uppgifter är. 10. I vilken utsträckning anser Du att lärarna förmådde att stödja Ditt lärande under kursen?

6 alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 12,5% 12,5% 43,8% 31,3% 0% antal (0) (0) (2) (2) (7) (5) (0) 11. I vilken utsträckning anser Du att kunskapskontrollen/examinationerna var lämpligt utformade med hänsyn till kursens utfallsmål (lärandemål)? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 18,8% 43,8% 37,5% 0% antal (0) (0) (0) (3) (7) (6) (0) 12. I vilken utsträckning anser Du att den tid Du fick lägga ner på kursen var rimlig med hänsyn till vad Du lärt Dig? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 12,5% 12,5% 50% 25% 0%

7 fördelning 0% 0% 12,5% 12,5% 50% 25% 0% antal (0) (0) (2) (2) (8) (4) (0) 13. I vilken utsträckning anser Du att kursen hjälpt Dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? alternativ Mycket Liten stor Stor Mycket stor fördelning 0% 0% 0% 31,3% 43,8% 25% 0% antal (0) (0) (0) (5) (7) (4) (0) 14. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) 13 har svarat av 22 (59%) - Bra och engagerade lärare Bra upplägg Bra med inlämnings uppgifter så att man håller sig i fas - Rolig Innovativ Lärorik - Nytänkande Ett mer interaktivt lärande Praktiskt arbete - pingpong praktiskt lärande grupparbete - Lärande under arbetets gång, återkoplling och koplettringar var jättebra för att verkligen förstå vad som skulel göras annorluna. Flexibilitet Eget ansvar Bra kontakt med lärarna - mycket praktisk kunskap bra och engagerade lärare tydliga utfallsmål - Utgick från att hitta egna styrkor och integrera med en grupp. Nya sätt att jobba med projektledning. Praktiskt arbete på ett sjukhus Lärande genom att göra!!! 2. Att bidra med något nyttigt för arbetsverksamma är en stor motivation för att prestera. 3. Roligt att få jobba i en grupp jag aldrig jobbat med förrut. - Engagerade lärare!! Bra, lärorika och roliga uppgifter. Bra struktur, ordning och reda - Carl och Carolina! - - Intressant pedagogik och innovation i materialet som lärdes ut - Mer praktisk än teoretisk karaktär - Kul med PFP - Utmanande och annorlunda uppgifter som man lärde sig mycket genom, inspirerande kursledare - Bra att vi fick applicera våra kunskaper i verkligheten. Engagerade kursledare Att det var många delmoment vilket gjorde att allt arbete inte koncentrerades till sista kursveckan och att man var tvungen att göra saker hela tiden. 15. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) 11 har svarat av 22 (50%) - Lite jobbigt att det är på "distans", skulle vara skönt med en träff i början och en i slutet med datum satt redan från kursstart. Då kan man träffas o ställa alla frågor man vill innan den slutgiltiga inlämningen. Ibland frustrerande att man inte kunde komma åt alla uppgfiter på en gång dock förstår jag en poäng med det men kanske att man skulle kunna kolla på dem men inte lämna in dem innan ett viss datum? Tätare kontakt med de andra grupperna kanske skulle vara önskvärt att man skapar studiecirklar eller liknande - För få föreläsningar (ingen) Borde haft åt minstonde en kursbok Ibland lite otydligt formulerade uppgifter - För få lärarledda tilfällen. Svårt att veta vad som förväntades i början. För lite info ang litteratur - rörig början. lång sista dag, hade kunnat dela upp det i två dagar. - Intressant kurs, men skulle vilja ha lite mer innehåll. Känns som det finns mer att lära. Kanske något seminarie

8 - Intressant kurs, men skulle vilja ha lite mer innehåll. Känns som det finns mer att lära. Kanske något seminarie där man kan disskutera olika case eller kopplingar till litteratur som man läst. - distans inte mycket litteratur ej föreläsningar - 1. Dålig kontakt med DSAB i början. 2. Tråkigt att inte träffa klassen mer. 3. En föreläsning om PDSA hade varit bra. - Vet ej - - Går ifrån kursen utan speciellt stora kunskaper om projektledning - Hade önskat någon föreläsning kring agile, scrum och lean som en introduktion i början, hade också varit bra med ett seminarie i mitten och en tidigarelagd handledning - Ibland otydligt formulerade uppgifter Inga "vanliga" föreläsningar Svårnavigerat på pingpong ibland 16. Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) 13 har svarat av 22 (59%) - Föreläsningar om agile, traditionell pl och lean - En introduktionsföreläsning till varje tema. - vet ej - Någon mer föreläsning eller seminarie liknande, kanske i halvklass där man kan få utökat grepp och exempel på ledarskap och management. - Kanske någon föreläsning - Under sista två veckorna hade läkarlinjen bokat upp alla grupprum i biblioteket. Kanske skulle vara bra om fhprogrammet också kan gå in och boka i förhand för att undvika svårigheter att sitta tillsammans. Speciellt sista veckan! Ibland behövde vi flytta runt flertal gånger under dagen och även sitta i matsalen där det var mycket liv och rörelse. - Att lägga in några föreläsningar i början av kursen om exempelvis Agile projektledning. - Bättre kontakt med flödesgrupperna så att det fungerar bättre att få komma och träffa dom. Kanske ha någon föreläsning i början av kursen om Agile management X team möte i klassen - Ev ha ett seminarium där t ex agile kan diskuteras. För att se olika uppfattningar och lära av alla, inte bara de från sin grupp. - - En kursbok behövs för mer teori - Några lektioner kan ändå schemaläggas - se ovan - Formulera uppgifter lite mer specifikt och vad som förväntas av oss (ibland fattade man efter flera kompletteringar och kände "jahaa men varför sa de inte från början att det var DET HÄR vi skulle göra?") Lägga in en introföreläsning om agile första dagen (jag hade panik efter introt och fattade INGENTING vad vi skulle göra eller vad agile var) Lägga in obligatorisk handledning i kasnke v3 ang grupparbetet så att man inte arbetar åt fel håll 17. Övriga kommentarer om lärarna? 10 har svarat av 22 (45%) - Otroligt duktiga och kompetenta! Lyssnade och märktes att de är kunniga inom sitt ämne och tycker att det är roligt att förmedla kunskapen! - Väldigt bra. - har ingen - Tydliga, flexibla, uppmuntrande! - Fantastiska!!! - Väldigt kunniga och här verkligen stöttat och varit otrolligt positiva! - Tycker att lärarna har varit jättebra. Engagerade och har verkligen varit ett stöd. Dessutom har de haft ett bra upplägg och haft koll på allt. - Kanon! - De var motiverade och engagerade att hjälpa oss - Lärarna kändes mycket engagerade och verkade brinna för ämnet vilket var roligt! Eftersom att vi är så ovana att arbeta på det här sättet tror jag att det krävs att kursledarna tar lite med initiativ till kontakt (genom exempelvis obligatorisk handledning) för även om ni sa att ni vill att vi hör av oss så kan man känna sig dum att höra av sig hela tiden och det kan kännas som att vi "stör" er. 18. Vilket är Ditt samlade omdöme om kursen?

9 alternativ Mycket dåligt Dåligt dåligt bra Bra Mycket bra fördelning 0% 0% 0% 12,5% 37,5% 50% 0% antal (0) (0) (0) (2) (6) (8) (0) 19. Det viktigaste jag tar med mig från den här kursen är har svarat av 22 (50%) - Mina kunskaper om agile och lean -... att jag kunde tillämpa mina kunskaper om projektledning jag fick i kursen både i ett individuellt arbete och i ett grupparbete. Jag känner mig kunnig vilket har gett mig självförtroende och jag känner mig hungrig på att även få tillämpa detta i framtida arbeten! - Att jag hela tiden kan förbättra mig själv. - medvetenhet om gruppdynamik och verktyg att använda i projekt - Bara genom att individuellt och som grupp reflektera över arbetssituationen man är i, så har man kommit en bit på vägen i arbetet för bra ledarskap. - att arbete effektivt i en grupp - att tro mer på min förmåga och ta med alla mina styrkor. Att arbeta med en grupp, och det nyttiga och roliga att hantera konflikter. - Hur jag är som en gruppmedlem och hur jag kan utveckla den rollen (Belbin) samt hur en trivsam och effektiv gruppdynamik kan skapas genom enkla och roliga metoder som SCRUM och WWDD. - Har utvecklat min förståelse för grupputveckling samt om hur jag är som person. Jag tar även med mig hur mycket en grupp kan hjälp varandra framåt genom att diskutera olika saker. Jag tar även med mig ett nytt sätt att tänka när det gäller projekt ledning som det känns som att jag kommer att ha stor nytta utav i framtiden. - -Mitt PFP som motiverar än att förbättras inom vilket område som helst. - De nya skillsen kring agilemanagement - Det allra viktigaste jag tar med mig är att misslyckanden inte ska ses som en motgång utan en möjlighet till förbättring och utveckling eftersom att jag är en mycket målmedveten person med höga krav på mig själv. Jag har även mig mycket om grupprocesser vilket jag tar med mig till senare kurser och ut utanför skolvärlden. Jag tar med mig mycket från pfp som jag absolut tror att jag kommer använda mig av igen. Känner även att jag lärt mig mycket om lean och agile och hur man kan arbeta med det för att effektivisera arbete och få bättre flöden. Har redan börjat fundera över hur detta skulle kunna användas på olika arbetsplatser jag jobbar/har jobbat på.

10 Kursledarens reflektioner PN5 (Folkhälsovetenskapsprogrammet, Masterprogrammet i folkhälosvetenskap, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Magisterprogrammet i global hälsa.) Sid: 1 / 2 Reflektioner - kursutvärdering Projektledning och management (1FH009), Folkhälsovetenskapsprogrammet, VT11, Carl Savage, Carolina Wannheden, Mats Brommels Statistik Genomströmning 22 studenter deltog i kursen och alla avslutade med betyget VG. Underlag till våra reflektioner bygger på kursenkäten (bifogas) som besvarades av 16/22 (72%) studenter och våra Förhoppningar och farhågor och Worked Well/Do Differently reflektioner som gjordes tillsammans med studenterna. Styrkor Alla kursens kompetensmål/lärandemål överträffades av studenterna. Vi upplevde studenterna som mycket engagerade och studenterna upplevde detsamma om kursledningen. Studenterna brottades med verkliga problem där deras arbete ledde till förslag på konkreta lösningar. PingPong lät oss som lärare följa alla deltagarna både i grupp och individuellt och identifiera när de behövde stöd, uppmuntran eller beröm. Trots få fysiska träffar upplevdes kursen som interaktiv och innovativ där upplägget med olika delmoment såg till att deltagarna arbetade kontinuerligt under hela kursen. Svagheter För att tydliggöra förbättringsförslagen har vi kopplat ihop svagheter med åtgärderna. Se reflektioner och omedelbara åtgärder nedan. Reflektioner Några studenter hade svårt att komma i kontakt med tilldelad kontaktperson på sjukhuset för att planera in sitt studiebesök. Det är en utmaning när man förlägger undervisning i verkligheten. Genom att tillsammans reflektera över det som hände kunde en inledningsvis tuff situation för studenterna upplevas som mycket lärorikt.

11 2 / 2 Omedelbara åtgärder Kurslitteraturen har utvidgats med ny svensk litteratur om Agile utifrån studenternas förslag. Vårt sätt att låta studenterna själva bedöma när de hade behov av att kontakta oss (det vi kallar Learning on Demand) fungerade väl genom PingPong men inte när det gällde att diskutera frågor i helklass. Lägger därför in en seminarieträff under andra veckan och uppmuntrar studenterna att arbeta närmare oss (exempelvis i våra lokaler). Framtida fundering: Ett sätt att öka interaktion mellan grupperna vore att lägga in en X-teams träff under kursens tredje vecka där alla studenter kan ge återkoppling till varandra och diskutera praktisk tillämpning av olika teorier. Att diskutera vidare Möjligheten för studenter att praktiskt tillämpa kunskap och studera hur man arbetar med projektmanagement och förbättringsprocesser i verkligheten uppskattades mycket. Vi bör försöka att ständigt förbättra möjligheten för studenter att tillämpa kunskaper i praktiken på ett sätt som bidrar till att förbättra verkligheten. Det finns många fler sätt att integrera PingPong i undervisning för att stöda studenternas lärande.

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING

UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING OMGÅNG 1 & 2 HT -12 OM UTVÄRDERINGEN Antal svar omgång 1: 30 Campus (av 37=81,1%), 8 Distans (av 8=100%)

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Handledning under grupparbetsprocessen Att skapa positiv gruppdynamik och hantera negativ gruppdynamik

Handledning under grupparbetsprocessen Att skapa positiv gruppdynamik och hantera negativ gruppdynamik Handledning under grupparbetsprocessen Att skapa positiv gruppdynamik och hantera negativ gruppdynamik Caroline Carlström Peter Halvarsson Sofia Folestam Inledning Den pedagogiska idén med grupparbete

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Personlig utvecklingsprojektet

Personlig utvecklingsprojektet Personlig utvecklingsprojektet EDIT Projekt Personlig utveckling (PUP) Marie Bernelo Sofia Honsberg Anette Järelöw Svl E Svl D Svl IT Referensgrupp: Lärare, studenter, näringsliv, Careers Service Varför

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer