Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014"

Transkript

1 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens: 44% ( 12 / 27 ). Se bifogat dokument för fullständiga svar från studenterna. Vad som fungerat bra och/eller särskilt bra Studenterna ansåg att kursmomentens förväntade studieresultat hade uppfyllts väl för deras egen del. Studenterna upplevde det som att detta kursmoment hängde väl samman med det andra kursmomentet om projektarbete som de läste parallellt med detta. Vad som fungerat mindre bra eller brustit Kurslitteraturen ansågs generellt vara god med undantag för Monica Lööw, Att leda och arbeta i projekt handbok om att lyckas i projekt som fick ett sämre betyg. Vilka förändringar som anses nödvändiga inför nästa kurstillfälle. Litteraturen borde möjligen ses över då, synnerhet Lööws bok känns något utdaterad. Seminarierna var obligatoriska men genomförandet uppfattades kanske inte som en examination vilket är något som ansvarig lärare bör funderar på inför nästa omgång av kursmomentet. Mer handledning av projektplanen efterlystes också. Här bör de lärare som håller båda projektmomenten fundera på hur ansvarsfördelningen skall göras.

2 Kursutvärdering - Projektledning och arbete i ITprojekt (BIT), vt2014 Informatik B2-Projektledning och arbete i IT-projekt (v2014) Results of survey Startade: den 15 maj 2014 Avslutad: den 29 maj 2014 Svarsfrekvens: 44% ( 12 / 27 ) Elektroniskt utvärderingssystem

3 Kursutvärdering - Projektledning och arbete i ITprojekt (BIT), vt2014 Kursutvärdering - Projektledning och arbete i IT-projekt (BIT), vt2014 Kurs/grupp-frågor: 1. Hur väl tycker du att det förväntade kursresultet: I samarbete med andra organisera och initiera ett projektarbete." har upppfyllts för din del? 12 svar, medelvärde = 4,00 50 % (6) 5. Hur väl tycker du att det förväntade kursresultet: Genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten." har upppfyllts för din del? 12 svar, medelvärde = 3,83 67 % (8) 2. Hur väl tycker du att det förväntade kursresultet: Föra en kritisk diskussion om fördelar och nackdelar hos projekt som organisationsform." har upppfyllts för din del? 12 svar, medelvärde = 4,58 6. Vad anser du om kurslitteraturen: Monica Lööw Mireille Mooij-Lindman handbok om att lyckas i projekt? 12 svar, medelvärde = 3,25 Att leda och arbeta i projekt 58 % (7) 3. Hur väl tycker du att det förväntade kursresultet: Identifiera och hantera problem där projekt som organisationsform tillämpas." har upppfyllts för din del? 12 svar, medelvärde = 3,83 7. Vad anser du om kurslitteraturen: Jesper Blomberg projektprat och prakti? 12 svar, medelvärde = 4,00 Projektorganisationen 58 % (7) 4. Hur väl tycker du att det förväntade kursresultet: Författa, diskutera och försvara en skriftlig delprojektrapport." har upppfyllts för din del? 12 svar, medelvärde = 3,75 8. Vad anser du om kurslitteraturen: Tomas Björkholm, till Lean, Agile, Scrum och XP? 12 svar, medelvärde = 3,33 Prioritera, fokusera, leverera

4 höga tempot på föreläsningarna. 9. Vad har varit bra med detta kursmoment? Det mesta, bra föreläsningar med givande föreläsningsanteckningar. Framför allt de djupare diskussionerna kring projekt som organisationsform. Frågan om Propeller på hemtentan var intressant och lärorik. Pedagogiska föreläsningar, mycket lärorikt grupparbete. Stort plus för verklighetsförankring i projektens utformning. Givande litteratur. Överlag en kurs som känns genomarbetad och väl förberedd (strukturerat schema, inget strul med lokaler, välplanerade föreläsningar etc) Det har varit lärorikt. Litteraturseminarium Praktisk undervisning, tack vare uppdragsgivare - Litteraturen Jag tycker semenariumen har varit intressanta med bra frågeställningar. Problemet är att diskussionen inte riktigt tog fart. Hur detta ska lösas vet jag inte. 10. Vad har inte varit bra med detta kursmoment? Vissa seminarier har inte varit tillräckligt givande. Seminarierna hade kunnat vara bättre. Det var inte så hög närvaro. Gör seminarierna obligatoriska och VÅGA STÄLL KRAV. Överlag på Informatik-kurserna är kraven pinsamt låga om man jämför med kurser på andra institutioner. Formen på hemtentan där kvantitet uppmuntras istället för kvalitét känns bara...varför? Speciellt när man får se en del arbeten som blivit godkända som saknar all form av formalia och rörigt innehåll. Tipset till nästa års tvåor blir att ta det så lugnt som möjligt med hemtentan eftersom det verkar vara otroligt svårt att bli underkänd. Kvalitét måste premieras istället för kvantitet. Den individuella uppgifterna var inte så exalterande. Litteraturseminariet kändes lite "inslängt" för sakens skull (precis som i övriga kurser som tillämpat denna examinationsform). Blomberg var obegriplig emellanåt Gärna lite mer förberedelser på hur man skriver en projektplan och vad den ska innehålla. Själva mallen var väldigt dålig och vi fick gissa oss fram på det mesta. Lite få och snabba föreläsningar. Dock tydliga, men lite svårt att sätta sig in till 100% som nybörjare, kanske för det 11. Vad har du saknat på detta kursmomentet? Tyckte att det mest föll på plats när de individuella uppgifterna skulle göras. Innan jag började med den individuella examinationen så förstod jag inte riktigt kopplingen mellan de båda. Inget speciellt egentligen som jag kan tänka på. Pass Inget Hade gärna haft fler individuella uppgifter, mindre i omfång än hemtentanen. 12. Vad borde förändras på detta kursmoment? Seminarium som är mer givande kanske, jag missade ett och det var tydligen inte som jag missade då enligt andra. Se fråga 10. Litteraturseminariet Mer handledning för projektplanen Fler föreläsningar för att inte få känslan att man stressar igenom dem. 13. Vilken är din uppfattning om lärarens prestationer på kursmomentet? Mycket bra! Bra föreläsningar. Väldigt pedagogisk och tydlig. Snäll, kanske för snäll. Jag tänker på att ställa krav igen. Om ingen har läst på till seminariet är det inget seminarium, då är det en föreläsning. Kunnig, kompetent och förberedd Helt okej Kunnig och förklarar på ett bra sätt Mycket bra! Generellt bra. 14. Hur har detta kursmomentet fungerat i relation till den fjärde kursmomentet (Praktiskt projektarbete)? Mycket bra! Skönt att få tid för de individuella uppgifterna innan den andra delen drar igång. Hyfsat, helt okej. Relativt väl, kändes lite stökigt i början. Har varit svårt att få grepp om hur gruppexaminationen skiljer sig åt på de

5 respektive momenten Bra Mycket bra. Mycket bra! Kul att detta moment var med och vägde in så pass mycket i fjärde momentet. Bra 15. Ytterligare kommentarer? Bra jobbat, med högre krav blir det en av de bättre kurserna på Informatik. Önskar mer info kring hur bland annat en projektplan genomförs. Önskar mer strukturerade instruktioner. Glad sommar :)