MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA"

Transkript

1 Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna, som ofta varit lärorika Väldigt välorganiserat trots att kursmomentet rör en lång tidsperiod och mycket information Bra röd tråd i upplägget (2/51) Bra, kronologiskt strukturerat (3/51) Generellt sett fungerade det bra Intressant (3/51) Det finns både för- och nackdelar med att ett mycket stort tidsspann täcks på mycket kort tid En sammanfattande föreläsning hade uppskattats Lite mycket hopp i tiden Jag önskar fler seminarier, fast för att diskutera kursens innehåll i sin helhet, inte bara källtexterna i Axplock Bra upplägg, men det behövs fler seminarier Epoken i sig är relativt rörig, det blir mycket information som ibland kan bli överväldigande Det vore bättre om seminarier kommer efter motsvarande föreläsningar 2. Vad tycker du om kursklimatet? Kunde nog inte vara bättre Toppen! Öppet Öppet och högt i tak, speciellt på seminarierna Inspirerande och trevligt Stimulerande I stort sett mycket trivsamt, både på det sociala och det miljömässiga planet (2/51) Mycket bra (4/51) Bra (14/51) Bra klimat med utrymme för funderingar Trevligt, inget att anmärka på Bra kursklimat, men lite för få tillfällen för frågor under föreläsningarna (2/51) Bra, klara och tydliga föreläsningar, så inget behov av att ställa frågor Bra miljö med läsgrupper och lokal Trevligt men småstressigt Intensivt men väldigt bra Bra, men opersonligt Helt ok (2/51)

2 Det är dålig luft i föreläsningssalen (2/51) 3. Vad tycker du om kurslitteraturen? (omfång, svårighetsgrad, innehåll) MYCKET BRA (10/51) BRA (25/51) GANSKA BRA (15/51) INTE BRA (2/51) Mestadels lättläst, överskådlig, lärorik och lagom svår. Vissa böcker fordrar mer egen reflektion (2/51) Bra litteratur förutom att Ambjörnsson är ensidig och synd att Sellberg togs bort, eftersom den är mycket bra Hyfsat lätt att hålla koll på vad som ska läsas osv Jag hade användning av samtliga verk utom Rice och Graffon Mycket bra litteratur, men svårt att fördjupa sig i 1200 sidor på en 7,5 hp-kurs Vissa texter, som Nordin och Frängsmyr, var informativa och lättlästa. Outram samt Rice och Graffon var dock svåra att hänga med i. Stor läspress eftersom det var så många olika texter Nordin var ganska bra, men Shapin och Outram gav inte så mycket Bra omfång, men några böcker var lite för ingående, framför allt Shapin var mer problematiserande än upplysande, det hade varit bättre med ett mer informativt verk om händelseförloppet än att problematisera det som redan sagts (2/51) Annars är jag mycket nöjd med litteraturen, den tog upp kursens centrala punkter. Jag uppskattar fr a läsningen av Axplock I slutändan tyckte jag att endast fyra böcker var nödvändiga. Det upprepades ganska mycket som redan fanns i exempelvis Nordin Den engelska litteraturen var stundtals svår att förstå (2/51) Genomgående bra litteratur, men alldeles för stort omfång (2/51) Som långsam läsare fick jag svårt att hinna allt. Bra nivå dock Lite upprepande då många olika böcker behandlar samma sak men inte ur så olika perspektiv (2/51) För många böcker och Outram är seg För många böcker och vissa är svåra att få tag på Det var väldigt mycket, det kanske vore bättre att dela kursmomentet i två Det var mycket text som inte kändes relevant och svårt att avgöra vad som är mest väsentligt (4/51) Varierande nivå, stort plus för Outram, fantastisk bok Outram var dåligt skriven Mycket gubbar Svårt att hitta kopplingar mellan böckerna ibland Frängsmyr är värdelös, resten duger Lite brokigare än vid moment 1. Mycket litteratur och inte helt lättnavigerad 4. Hur tycker du att föreläsningarna har fungerat? MYCKET BRA (34/51)

3 BRA (15/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Fantastiska Toppen! Bra upplägg och innehåll (5/51) Bra tempo och pedagogiskt Relevanta, välplanerade och givande Perfekt timing och start och slut exakt på tiden. Lysande och engagerande föreläsare Engagerande föreläsare och bra struktur Kunnig och informativ föreläsare, lätt att hänga med och anteckna (2/51) Föreläsningarna överensstämde med litteratur och kursens övriga innehåll Läraren är kunglig som föreläsare (2/51) Fantastisk föreläsare! Roligt och lärorikt att lyssna på (2/51) Otroligt bra föreläsare, jag var lycklig varenda föreläsning Ofta lysande, men lite för ostrukturerat och mångordigt. Jag önskar mer om sammanhang och mindre om enskilda filosofer Högt tempo, men roliga och relevanta föreläsningar. Jag skulle gärna se en sammanfattande föreläsning om Sverige Mestadels intressanta, dock svårt att flika in med egna frågor, synpunkter och kommentarer (4/51) Läraren var ibland ovillig att svara på frågor (2/51) Ibland går det för fort fram, det skulle underlätta om man använde tavlan mer och förklarade konsekvenser av olika idéer (2/51) Mer bilder eller dylikt som variation skulle uppskattas Jag önskar namn på de böcker som refereras i föreläsningarna 5. Hur tycker du att seminarierna har fungerat? MYCKET BRA (19/51) BRA (17/51) GANSKA BRA (9/51) INTE BRA Mycket givande. Bra texter och frågeställningar. Givande diskussioner Läraren är verkligen i rätt element på seminarierna Bra gruppdiskussioner och bra att kunna ställa frågor till läraren andra timmen Oftast mycket berikande att delta, lyssna på andras resonemang och bidra med egna infallsvinklar Mycket bra frågor De flöt på bra Jag tycker att båda timmarna ska vara lärarledda (2/51) Det var få deltagare. Svårt att sammanfatta vad som sades och ha nytta av det vid tentan

4 Vi fick seminariefrågor, men de besvarades inte trots att jag försökte leda ämnet ditåt, jag hade velat följa frågorna mer Ett fåtal sitter och diskuterar, det kan vara svårt att anpassa sig för den blyge Svårt att föra sin talan Ibland kanske för många texter för att man skulle kunna sätta sig in i dem Jag ogillar seminarier Jag har inte gått på seminarierna (4/51) 6. Har seminariediskussionerna varit till nytta för dig vid inläsningen av kurslitteraturen? Absolut (3/51) Absolut, de hjälper jättemycket Ja, i hög grad (2/51) Ja, man får fler perspektiv och formuleringar kring allt (2/51) Ja som verktyg för analys Ja, det är alltid bra med konkreta exempel Ja, det ger en mer nyanserad bild av det man läst Ja, det tror jag. Jag uppskattar också att få läsa källtexter Ja (16/51) Det har gett mycket att dela tankarna Ja, delvis Till viss del, det är intressant att diskutera texter med andra, men påverkar inte min egen läsning För Axplock, men inte för övrig litteratur (2/51) Det som tas upp både på seminarierna och föreläsningarna (2/51) Inte speciellt, mer för att få mer insikt och förståelse för tiden och tänkarna Inte så mycket (6/51) Nej (3/51) Jag har inte gått på seminarierna (4/51) 7. Hur tycker du att examinationen har fungerat? MYCKET BRA (15/51) BRA (18/51) GANSKA BRA (9/51) INTE BRA (3/51) Svårt att ha total överblick över en så omfattande period. Men instuderingsfrågorna hjälpte (2/51) Relevanta frågor (3/51) Bra omfång och lättfattat (2/51) Det var kul. Bra frågor, men inte det jag hade pluggat på. Jag önskar mer omfång, samt undrar vart Rousseau tog vägen Jag tycker att det borde vara mer övergripande frågor, som ger en helhetsbild (5/51) En bra examinationsform Jag är nöjd med examinationsformen. Dock hade hemtenta kanske varit att föredra för en som omfattande period med väldigt många tänkare och idéströmningar Jag föredrar hemtenta (2/51)

5 Jag avskyr salstentor Det var rörigt på själva tentan Det fungerade inte bra med anmälningen till tentan. Utgångspunkten var inte att alla studenter skulle få plats Lokalerna är inte de bästa för skrivning, bl a dålig luft (2/51) Det borde vara hemtenta när det är så stora textmassor. Det tar tid att rätta men bedömningen blir mer rättvis Den tentamen jag har lärt mig mest av var när vi fick ett antal essäfrågor och skulle svara på ett visst antal av dem. Sådana tentor skulle jag gärna se fler av Det var oklarheter om sal och ventilationen där jag satt verkade inte gå att få igång, samt att den var underdimensionerad Vet ej, jag missade anmälningstiden Det är inte bra att lägga tentor på lördagar, man får ingen andhämtningstid Vi får se Jag har inte skrivit tentan (2/51) 8. Övriga kommentarer Jag är i stort sett nöjd med allt kursinnehåll Trevlig kurs, kunnig och inspirerande föreläsare Jag är positivt inställd till kursen, men den stora mängden kurslitteratur gjorde det stressande att hänga med i läsningen. Att ha salstenta på en så händelserik period var pressande. Jag hade föredragit en hemtenta med mer analysmöjligheter utifrån kurslitteraturen Tack! (2/51) Mycket bra planering av en tung kurs. Det hade kunnat bli splittrat och förvirrande men hölls samman snyggt av läraren

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Kursutvärdering. A. Inledande Frågor. Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13

Kursutvärdering. A. Inledande Frågor. Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13 Kursutvärdering Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13 Cemus kurser har tillkommit på studentinitiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt redskap för oss som driver kursen

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer