H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28"

Transkript

1 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9% 2. I vilken utsträckning anser du att kursen byggde vidare på dina tidigare kunskaper? (1) Mkt liten 4 14,3% (2) Liten 8 28,6% (3) Ganska liten 5 17,9% (5) Stor 2 7,1% (6) Mkt stor 2 7,1% 3. I vilken utsträckning anser du att kursens uppläggning varit lämplig för att uppnå kurmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

2 4. I vilken utsträckning anser du att kurslitteraturen var ett stöd i ditt lärande? (1) Mkt liten 5 17,9% (2) Liten 5 17,9% (3) Ganska liten 3 10,7% (4) Ganska stor 4 14,3% (5) Stor 2 7,1% (6) Mkt stor 1 3,6% (7) Vet ej/ej relevant 8 28,6% 5. I vilken utsträckning anser du att utbildningshjälpmedlen (datorprogram, internet, modeller, utrustning och annat material) var ett stöd för att uppnå målen? Antal svar på frågan: 27 (2) Liten 1 3,6% (3) Ganska liten 1 3,6% (5) Stor 10 35,7% (6) Mkt stor 7 25% (7) Vet ej/ej relevant 2 7,1% (8) Antal som ej svarat 1 3,6% 6. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att

3 stödja ditt lärande under kursen? (3) Ganska liten 5 17,9% (5) Stor 9 32,1% (6) Mkt stor 7 25% 7. I vilken utsträckning anser du att kunskapskontrollen/examinationerna var lämpligt utformade med hänsyn till kursmålen? (3) Ganska liten 1 3,6% (5) Stor 11 39,3% (6) Mkt stor 7 25% (7) Vet ej/ej relevant 3 10,7% 8. I vilken utsträckning anser du arbetsbelastningen under kursen var rimlig i förhållande till kursens omfattning/poängtal? Antal svar på frågan: 27 (3) Ganska liten 1 3,6% (4) Ganska stor 8 28,6% (5) Stor 8 28,6% (6) Mkt stor 8 28,6% (7) Vet ej/ej relevant 2 7,1% (8) Antal som ej svarat 1 3,6%

4 9. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara teoretiska kunskaper? (4) Ganska stor 11 39,3% (5) Stor 11 39,3% (6) Mkt stor 4 14,3% (7) Vet ej/ej relevant 2 7,1% 10. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara praktiska färdigheter? (3) Ganska liten 3 10,7% (5) Stor 12 42,9% (6) Mkt stor 1 3,6% (7) Vet ej/ej relevant 3 10,7% 11. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? (3) Ganska liten 1 3,6% (5) Stor 12 42,9% (6) Mkt stor 5 17,9%

5 12. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett kritiskt tänkande? (5) Stor 14 50% (6) Mkt stor 7 25% 13. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 24 lagom takt bra med individuella undersökningen Bra med en ministudie Bra med ett grupparbete med granskning Bra med två kursledare som har lite olika erfarenhet att dela med sig av Tydliga mål från undervisning till uppgifterna. Lärorika uppgifter, alldeles lagom stora och bra med presentation. Intressant. bra lärare tiden:) gruppuppgiften redovisningen Bra lärare känns riktigt skönt som omväxling -Genomgången av Instat. -Det långsamma tempot som gör att man känner att man hänger med även om det är mycket nytt. -Genomgången av förra årets examensarbete. Man blev medveten om falllgropar. Bra upplägg med ministudie och mycket praktiskt arbete. Bra upplägg och mky intressant l förberedande inför examensarbete, lite mer info omhur examensjobben är uppbyggda Bra att kursen ligger år tre. Och att den går in i examenskursen, man har allt fräscht i huvudet och kursen var väldigt lärorik! I början känndes den trög och svår, men det mesta klarnade efter redovisningen av kursuppgiften. bra inför examensarbetet bra med kompendier Bra och lämpligt utförmad kurs sett till innehåll. Bra föreläsare Bra uppgifter Tony & Gustaf har stöttat och haft jättebra föreläsningar De svarar på frågor o tar sig tid att reda ut eventuella frågetecken De började verkligen från scratch och såg till att alla var med från början Tony! Bra förberedelse inför examensarbetet. Ministudien. inlämningsuppgifter istället för tenta att i tidig stadie välja ett ämne inför examensarbetet få en idé över vetenskapligt tänkande Bra med tid, bra uppgifter, bra att vi fick börja fundera på examensjobb tidigt.

6 Bra med mycket egna studier x 3! mkt eget arbete, fbra förberedelse inför ex jobbet Bra och lagom mycket material att läsa( föreläsningar) Ministudien Bra med tid till egna studier Bra med tid för exjobb-snack Tony är bra och inspirerande. Bra schema. Viktiga förkunnskaper för att kunna fortsätta med kursen examensarbete. LAgom fart och lättförståligt Tony. Att vi fick diskutera ex-jobb med Tony och Gustav hur mycket vi ville. Bra med egna studier. Kul eximinationssätt. 14. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 23 kanske lite mer information om kursuppgiften Dålig feedback vid ministudien Synd dock när dessa två inte hunnit diskutera igenom alla delar hel och hållet. Jag tänker speciellt på halvklass redovisningen där vi fick uppenbart olika besked om hur vi skulle ha gjort (...) Men detta kan ni förbättra till nästa år! :) Film som inte kändes helt relevant i ämnet i förhållande till dess längd. Lite oklart när var hur uppgifterna skulle läggas upp. Oklart också om vi var tvungna att ha exjobbsidéerna klara. -Att vi plötsligt skulle presentera en examensarbetesidé. Man kände sig mycket utlämnad till sin egen begränsade kunskap eftersom vi inte hade handledare och inte alla lärare var speciellt välvilligt inställda på alla våra frågor. 5 minuter första dagen räcker INTE. Ordet är frustration. Lite luddigt med vad som skulle göras till inlämningar och redovisningar! Att vi ej hade tillgång till skrivare i datorsalen l gustav, prata gärna högre. Det var svårt att höra vad du sa Schemat för tvärredovisningen måste planeras in till nästa år. Sedan måste Tony och Gustaf bli MYCKET bättre på att ge ut information. Man hörde mycket från klasskompisar eller sista sekund på hemsidan. Var tydliga me PP-presentation, tider och när allt ska ske. Schemat måste ses över ang. redovisningarna! enformigt första halvan av kursen lite flummigt kring hur kursupg och grupparbetsés uppgift skulle genomföras. miss i schemaläggningen kring grupp uppgiften. Förvirringen om uppgifter och projektarbetet, Att uppgifterna inte var så väl definerade som de kunde h varit och det blev många frågetecken. Tyvärr Gustav. De föreläsningarna som han höll i kändes orelevanta på det sättet att man lika väl hade kunnat läsa allt innan till. Han höll sig helt till texten och det va inte så inspirerade. för lite/vag genomgång av INSTAT-programmet Gärna mer tid till att diskutera examensjobb med lärare så att det växer fram istället för att tvingas fram. Mer kunskap om vad som redan varit gjort som ex-jobb. Tvärgruppsdiskussionen borde varit schemalagd från början. Lite drygt ed vetenskapens historia.

7 Kursledarna är inte alltid överens i sitt sätt att lära ut Ibland otydligt hur resultatet av en uppgift skall se ut, vad som förväntas ministudieredovisning, bedömning. fick ingen feedback eller diskussion Mycket termer som gjorde en del av föreläsningarna sega och tunga. Föreläsningarna gav inte alltid så mycket. Ställde man frågor så besvarades dom inte alltid. Innan vi har samtal om examensarbet så borde lärarna vara mer pålästa om vad som gjorts och om vad som inte fungerar att göra, i allfall det som gjorts de senaste åren. Ibland svårt föreläsningsmaterial. Spec. Gustavs Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) behövs kanske inte lika många individuellt arbetes dagar Direkt feedback efter presentation av ministudie (se ovan) Inte direkt. det var dåligt att ni inte skrev på schemat om de obligatoriska gruppträffarna, man trodde att man var ledig Det tar tid att komma på bra idéer. Försöka pusha att vi börjar tidigare genom att ha kursen lagd flera månade börjar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Förbered alla lärare på att vi elever kommer att behöva ställa frågor för at kunna presentera en realistisk idé utrustning vi kan få låna, vad som är gjort hundra gånger innan och vad som är rimlig avgränsning. -Föreläsn vara mer inriktad på det vi ska göra. Nu kändes den mest flummig och orelevant vilket jag antar att det inte ä Schemalägg tvärgruppsredovisning! Alt va bra l nej förbättra första halvan, kändes ej tillräckligt relevant Vid redovisning av examensarbetet som går ut på att hitta en handledare skulle det vara bra att veta vad vissa som vi knappt. Blir svårt att veta vad dom kan tänka sig hjälpa till med och då går man inte fram till dem elle efterhand heller. Gäller framför allt lärare vi har haft lite mindre. Att tydligt berätta om alla kursmoment tidigare i kursen så vi hade haft bättre koll på vad somn skulle göras. Svårt att säga...kursen är så pass kort. Men kanske lägga mer fokus på det som känns viktigt. Så som analys m upp sin forskning men kanske framför allt hur man tolkar instat och de siffror man kommer fram till. Ministu Fått mer användning av boken. Kanske ytterligare ett tillfälle för exjobb disk. lärarna måste snacka ihop sig hur de ska bedöma ministudien. olika. skriv ut på schemat när det ska vara gruppdiskussioner och inte "egna studier" annars bra och trevlig k se under svagheter Mer kronketa exempel. Samlat omdöme: Bra 16. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen? Antal svar på frågan: 27

8 (5) Stor 14 50% (6) Mkt stor 4 14,3% (7) Vet ej/ej relevant 0 0% (8) Antal som ej svarat 1 3,6%