STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION SVARVARGATAN 7, SE STOCKHOLM E-POST:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION."

Transkript

1 STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION SVARVARGATAN 7, SE STOCKHOLM E-POST:

2 Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler idag. Anledningarna är många; för att bygga varumärket, sköta kundservice, fördjupa relationer till kunder, försäljning och så vidare. Men det saknas ofta en plan för hur man ska agera om en krissituation uppstår i de sociala kanalerna. Vad gör du när de negativa kommentarerna börjar hagla på Facebook? Eller en missnöjd kund köper synlighet på Twitter? Eller parodisajten som skojar med dina produkter eller varumärke? Hur kan du hantera digitala troll eller berättigad kritik på ett sätt så att ditt varumärke går stärkt ur krisen istället för att försvagas? I detta white paper går vi igenom såväl vad du kan göra innan krisen slår till, för att vara så väl förberedd som möjligt, och hur du ska agera när krisen är ett faktum. 2

3 ETT DET BÄSTA SÄTTET ATT UNDVIKA EN KRIS ÄR ATT HA EN PLAN Om ditt företag har bestämt sig för att ha en närvaro i sociala kanaler behöver ni en plan, en strategi, som tydligt svarar på frågor som: VAD SKA VI GÖRA? Vilket syfte har vi med vår närvaro? Är det att sälja mer, bygga relationer eller varumärke, rekrytera och så vidare. VAR SKA VI GÖRA DET? Vilka sociala kanaler ska vi vara aktiva i? Och detta beror förstås på var vår målgrupp finns. VEM SKA VI GÖRA DET FÖR? Vilka är vår målgrupp? Vad vill de ha av oss? HUR SKA VI GÖRA DET? Hur vill målgruppen att vi ska interagera med dem? Vilken typ av innehåll ska vi dela med oss av? VARFÖR SKA VI GÖRA DET? Vilka mål har vi? HUR FÖLJER VI UPP? Hur, vad och när kan vi mäta att det vi gör ger resultat? 3

4 Utifrån svaren på de här frågorna kan du ta fram riktlinjer som gör att du kan undvika många vanliga fallgropar. Ett tydligt syfte, till exempel, talar om vad du och dina kollegor ska ägna er åt i sociala kanaler. Om du vill sälja mer, ägna dig då åt att prata om dina produkter, och inte åt andra saker. Det minskar risken för att problem uppstår. Det är när det saknas en plan som de meningslösa posterna frodas (Om du vill läsa mer om hur du kan ställa upp tydliga mål för din närvaro i sociala medier så läs vårt white paper Så lyckas du i sociala medier. Du hittar det här: jgcommunication.se/kunskapsbank/white-papers/ sa-lyckas-du-i-sociala-medier/) En förutsättning som du måste ta med i din plan är att i kundens ögon är varje kanal kundtjänst. Detta betyder att sociala kanaler, eftersom de är så direkta och omedelbara, blir ett enkelt val för den som vill fråga eller klagas. En undersökning (1) visar att 60% av tillfrågade svenskar är beredda att dela med sig av en dålig upplevelse i sociala kanaler, medan motsvarande siffra för en bra upplevelse är 49%. Samma undersökning visar att 60% av de tillfrågade är missnöjda med den respons de fått. Du kan alltså nå direkta framgångar genom att lägga tid och resurser på att besvara frågor i sociala kanaler, och göra det så snabbt som möjligt. För att vara så väl förberedd som möjligt finns det en del saker du kan ta med i din strategi. Olika sociala kanaler fungerar på olika sätt. Om du ska vara aktiv på Facebook, lär dig då vad som gäller på Facebook. Genom att definiera målgruppen kan du lära dig vad de vill ha av er. Är det tips och kunskaper om produkter, är det service och snabb hjälp vid problem och så vidare. Och kom ihåg att för dina kunder är alla dina kanaler kundtjänst, så därför kommer du att få sådana frågor och synpunkter i sociala kanaler. Det är viktigt att du har en tydlig linje för hur du svarar, hur snabbt och så vidare. SJ gjorde ett grundläggande fel i målgruppsanalysen när de började twittra. Det kunden vill prata om är sannolikt kundtjänstfrågor. 4

5 För att vara så väl förberedd som möjligt finns det en del saker du kan ta med i din strategi. Ställ samman de vanligaste frågorna kring dina produkter, ditt företag och så vidare så du snabbt kan svara på dem Gör en redaktionell kalender för vad som ska publiceras i dina olika kanaler och när det ska gå ut i till exempel sociala kanaler. Dels ökar det effektiviteten i ditt arbete, dels vet du vad som går ut i sociala medier och kan förbereda svar på kommentarer med mera. Arbeta med så kallade scripts, där du skriver ned exakt vad som ska stå i de olika posterna på till exempel Facebook, LinkedIn, Twitter och så vidare. Dels kan du fixa med formuleringarna, dels kan du få godkännande/input från andra som är berörda (till exempel produktägare, olika avdelningar, ämnesexperter) Så här kan ett så kallat script se ut Så här kan till exempel en innehållsplan utformas 5

6 Du kan välja mellan att lägga in din plan för sociala medier i en mer övergripande kommunikationsstrategi eller låta den vara separat. Du kan även ta fram riktlinjer för arbetet, där du kan bli ännu mer konkret. Några mycket handfasta råd som kan bidra till att undvika kriser är de här: Sköt inte sociala medier-konton för flera personer eller företag från samma browser eller Social media management system (till exemple Hootsuite). Det har vid flera tillfällen gått ut olämpliga poster där orsaken varit sammanblandning av olika konton. Se till att inloggningsuppgifter till kontona finns hos mer än en person och att någon i ansvarig ställning har tillgång till dem Plan, riktlinjer och policy Det bästa du kan göra är att integrera sociala medier i din övergripande kommunikationsstrategi. Därutöver kan det ibland vara befogat att ta fram en särskild strategi för arbetet i sociala kanaler. I nästa steg kan det vara praktiskt att skapa ett dokument med riktlinjer för hur arbetet i sociala medier ska gå till. I det ska det finnas praktiska tips, erfarenheter, förklaringar av verktyg med mera. I många företag finns det en policy som reglerar aktiviteter i sociala kanaler, både för företaget och medarbetarna. Det är viktigt att detta inte bara blir en lista med förbud och straff, utan ett pedagogiskt dokument som förklarar och sätter sociala medier i ett större sammanhang. Det kan också vara värdefullt att utbilda de medarbetare som ska arbeta med eller vars arbete påverkas av sociala medier, så de känner trygghet i vad som ska göras. Det här tweetet orsakades troligen av en sammanblandning av ett privat twitterkonto och företagets. Gör upp ett schema eller en rutin för vem som ska posta och/eller hålla ett öga på de sociala kanalerna. Tänk på att de är igång 24/7. Den tid kunderna förväntar sig svar inom från företag på Twitter är en timma, visar en färsk undersökning (November 2013). 6

7 TVÅ MÅNGA KRISER UPPSTÅR FÖRST NÄR VI SVARAR Det är vanligt att negativa interaktioner i sociala medier först har uppstått någon annan stans; i en affär, vid användandet av en produkt, via annonser eller reklam. En eller flera missnöjda kunder bestämmer sig för att synliggöra sitt missnöje i sociala kanaler. Men detta är i sig självt inte en krissituation. Många gånger blir det en krissituation på grund av det sätt företaget väljer att besvara kritiken eller interagera med den som kommenterat. Så först och främst måste du identifiera vad det är du står inför. Det upplevda problemet som ligger bakom posten kanske har dykt upp tidigare och då fått en bra lösning. Eller så finns det praktiska tips och råd som kan lösa det. Tumregeln för hur du ska hantera en negativ interaktion och det gäller hela vägen från en lätt missbelåten kund till en fullskalig krissituation är att Alltid vara tålmodig och vänlig i dina svar även när du svarat på samma fråga flera gånger under samma dag. För frågeställaren är det en unik situation Alltid ge nyanserade, konstruktiva svar. Försök hitta lösningar och ge pedagogiska förklaringar Aldrig under några som helst omständigheter bli defensiv, sur, sarkastisk eller ironisk. Förutom att det är negativt i sig ser den sortens interaktioner alltid ännu värre ut i tryck, och när de riktas från ett företag mot enskilda individer. Försök att svara på så mycket du kan. Om det inte är ett fullständigt svar, be att få återkomma när du har resten av svaret. Om du kan - ta hela diskussionen offline. Det vill säga bort från sociala kanaler till mejl, telefon eller liknande. Ett av de mest kända exemplen på hur man snabbt kan förvärra en situation kommer från Nestle: 7

8 Ett exempel från Nestlé facebooksida. Ett annat tydligt exempel är följande dialog från Nordeas Facebooksida: hänvisa till ett samtal med förskolan som den missnöjde kunden uppenbarligen inte känner till. Det hade varit bättre om Nordeas kundtjänst bekräftat hennes upplevelse och försökt ta hela samtalet offline. Nu blev slutresultatet kring 6,000 gillanden av den ursprungliga posten och över 500 negativa kommentarer. Fördelen med att ta en interaktion offline är förstås att möjligheten att föra en nyanserad diskussion ökar när inte andra kan lägga sig i och öka missnöjesnivån. Därmed ökar möjligheten att komma fram till en lösning som är bra för alla inblandade oerhört mycket. Så länge dialogen sker inför öppen ridå riskerar positionerna att bli mer låsta och krisläget skruvas upp genom att andra tar chansen att uttrycka sitt missnöje. Ett exempel från Nordeas facebooksida. De som svarar är hela tiden vänliga, men börjar ändå urskulda vad som hade hänt, och 8

9 TRE KRISHANTERING HANDLAR OM PROCESSER, MANDAT OCH TYDLIGA MÅL I många företag har sociala medier existerat vid sidan av traditionella kommunikationskanaler, vilket betyder att de inte omfattats av de processer och rutiner som finns kring kriskommunikation. Bara det är en mycket god anledning att integrera dem i en övergripande kommunikationsstrategi (även om du sedan väljer att bryta ned den i en separat sociala medier-strategi). Ofta finns nämligen redan processer och rutiner på plats för krishantering till exempel hos de personer eller den avdelning som ansvarar för medierelationer. Mycket av detta kan användas i sociala medier också. Och under alla omständigheter kommer sociala medier kanaler att vara en del av din kriskommunikation, så de måste under alla omständigheter finnas med i dina planer. Om det inte finns några processer eller rutiner på plats, sätt igång med att ta fram dem så snart du kan. I det arbetet är det viktigt att du tar hjälp av de som redan har erfarenhet på detta område till exempel de som arbetar med medierelationer, kundtjänst och HR. Några viktiga personalfrågor som ska finnas med i en sådan process är: Vem får uttala sig om det krävs ett mera formellt uttalande. Vilka ska sköta kontakterna i sociala medier. Här är det viktigt att de känner att de har ledningens stöd, för de kommer att vara under press. Vem/Vilka kommer att stötta ta fram information, kolla upp påståenden, avlasta om det behövs. Vem/Vilka kommer ska lyssna och bevaka sociala kanaler för att veta vad som sägs om företaget. Det bästa är om du kontinuerligt lyssnar eller söker av vad som sägs eller görs kring ditt företag i sociala medier. Inte bara för att känna till vad som sägs och kunna vidta åtgärder om det behövs. På senare år har det blivit vanligt med falska företagskonton på till exempel Instagram, som ofta lovar bort något eller erbjuder gåvor. Om ett sådant konto skapas kring ditt 9

10 företag är det viktigt att du anmäler det så snabbt som möjligt, både till polisen och till kanalen (Facebook, Twitter, Instagram med flera) så det kan stängas ned. Konkreta åtgärder vid en kris När ditt företag står inför en situation som antingen börjat i sociala medier eller tagit steget in dit, och som meriterar krishantering, finns det ett antal åtgärder du bör vidta: Skapa en webbsida där du postar konkret information, uppdateringar och så vidare. Det är den sidan du ska hänvisa till i alla sociala kanaler. Lägg inte uttalanden och liknande direkt på till exempel Facebook (eftersom du inte har full kontroll över kanalen). Om du har schemalagda poster, stoppa dem tills vidare. Det ser illa ut om du fortsätter att kommunicera till exempel om produkter eller framgångar samtidigt som du har en krissituation att lösa. Var proaktiv erbjud information och uppmuntra de som är berörda att höra av sig. Svara på alla seriösa kommentarer, även om du inte kan säga så mycket. Se till att alla dina medarbetare vet vad som pågår, de kommer också att få frågor. I en krissituation kommer du att få kommentarer med mera från olika typer av användare. Här är de vanligaste och hur du ska agera gentemot dem: De som är genuint arga eller upprörda: Svara seriöst och ge konkret information. Ibland räcker en ursäkt, men den ska åtföljas av så mycket information du kan ge. Troll, de som är lika arga men som inte vill ha en konstruktiv dialog: Svara först, men ignorera sedan. De som söker information, men som kanske inte är direkt inblandade: Se till att ge dem så mycket du kan. Påpekarna, de som inte är berörda men gärna vill visa på att det har blivit fel: Tacka dem för deras bidrag, de vill ofta mest bli hörda När du tittar igenom kommentarerna och synar avsändarna är det viktigt att du försöker analysera vilka de egentligen är: Är det genuina avsändare, det vill säga konton som funnits en tid, som har haft andra interaktioner och så vidare. Eller har de skapats för just detta tillfälle. Kan det finnas bakomliggande motiv till missnöjet? Utgå inte från att du har hela bilden Kommer kommentarerna från din målgrupp? Detta kommer förstås att påverka hur du svarar och interagerar. Det sätt du väljer att besvara och hantera situationen kan kräva lite olika saker: 10

11 En ursäkt kan ofta räcka långt och kan lösa upp fastlåsta situationer. Var ödmjuk Om det krävs en ordentlig ursäkt, se till att du levererar den så snabbt som möjligt. Om du inte anser att ditt företag har gjort något fel stå på dig, men var vänlig och respektfull. Var aldrig under några omständigheter överlägsen eller otrevlig. Alla situationer går inte att lösa, ibland anser sig båda sidor ha rätt och kan inte/vill inte backa. Det viktiga här är att vara tydlig och empatisk. 11

12 FYRA MÅLEN MED KRISHANTERINGEN Återupprätta och helst stärka upplevelsen av ditt varumärke hos målgruppen Det är viktigt att behålla fokus på varför ditt företag har en närvaro i sociala medier. Framför allt vilken målgrupp som interaktionen är riktad emot. Om ditt varumärke har försvagats eller sargats i deras ögon är det viktigt att lägga resurser på att återupprätta det. Om däremot inte målgruppens syn på varumärket påverkats är situationen inte lika akut. Så långt som möjligt försöka lösa problemet för de som råka illa ut Här kan det röra sig om allt från ursäkter till konkreta handlingar för att se till att inga kvardröjande källor till missnöje finns kvar. Se till att utfallet inte ger negativa effekter i traditionella medier eller genom delningar i sociala medier En av de viktigaste orsakerna till varför det är så avgörande att försöka lösa krisen så snart det går är för att undvika att den spiller över i traditionella media, där genomslaget fortfarande är oerhört stort. Det är också viktigt att försöka begränsa delningar i sociala kanaler. På längre sikt kan det krävas särskilda insatser för att återupprätta varumärket. Om den orsakats av något som ligger utanför sociala kanaler, som produktfel, reklam eller negativ närvaro i något sammanhang, måste problemet lösas där det uppstått. Du behöver även analysera vad som orsakade krisen, hur företaget hanterade den och vad resultatet blev. Utifrån vad du kommer fram till kan du förändra och förbättra strategin och processerna. Särskilt viktigt är att följa upp hur dina målgrupper har reagerat, och helst på något sätt mäta om deras upplevelse av varumärket förändrats. 12

13 FEM SAMMANFATTNING Framgångsrikt arbete i sociala medier bygger i hög grad på att det finns tydliga mål och en ordentlig strategi. Målgruppen bör stå i centrum för vårt arbete, för det är interaktionen med den vi vill fördjupa och, i en krissituation, bevara. I den strategi ska ingå verktyg för att så långt det går kunna undvika och begränsa kriser som uppstår i eller flyttas över till sociala medier. Riktlinjer och konkreta verktyg som FAQ, tonalitet och rutiner är avgörande. Att en kund eller annan person väljer någon av våra sociala kanaler för att klaga, kritisera eller fråga är i sig själv ingen kris. Ofta är det vårt agerande som förvärrar situationen. Tålamod, vänlighet och öppenhet med information måste styra vårt agerande. Om vi är klara över varför vi befinner oss i sociala medier har vi större möjligheter att kommunicera tydligt och konsekvent. Det finns ofta krisplaner med mera för traditionella kanaler, och det är viktigt att ta in dem i sociala kanaler också. Samt att ta med sociala medier i den övergripande strategin för såväl kommunikation som kriser. På kort och medellång sikt är målet med krishanteringen att återupprätta och helst stärka varumärket. Utgångspunkten här är om och i så fall hur målgruppen har påverkats. På längre sikt kan vi följa upp och mäta vad effekterna har blivit samt dra lärdomar för framtida bruk 13

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Boksammanfattning. Modern Kriskommunikation Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer. Om författaren

Boksammanfattning. Modern Kriskommunikation Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer. Om författaren Boksammanfattning Modern Kriskommunikation Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer Varför går vissa företag på den ena förödande krisen efter den andra medan andra rider ut liknande

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE Praktisk kriskommunikation Det du behöver veta för att kommunicera och agera på rätt sätt i en krissituation. Och hur du förbereder dig innan krisen är ett faktum. Av Jeanette

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound 2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound DIGITALA STRAT EGIER FÖRORD CONTENT MARKETING Folk vill göra affärer

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Monica Nilsson KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV

Monica Nilsson KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV Monica Nilsson 2017-04-18 KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV Syfte med föreläsningen: Förståelse och verktyg för att ge konstruktiv feedback/återkoppling Upplägget på föreläsningen

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer