Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL"

Transkript

1 Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

2 Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga satsningar tex. Linnémiljöer och centra - Få kvinnor leder dessa centra. Regeringens satsning på Strategiska forskningsområden Ännu färre kvinnor! Delegationen för jämställdhet i högskolan 2,3 miljoner för att motverka effekten av ovanstående satsningar och stärka kvinnors ställning inom akademin. LU bidrog med ytterligare 1.2 miljoner.

3 Deltagarna 80st, hälften kvinnor och häften män, från: Alla fakulteter Strategiska forskningsområdena (12 st i Lund) Linnémiljöerna (2006, 8 st och 2008, 6 st) Miljöerna har nominerat deltagare utifrån: potentiella ledare för större forskningsmiljöer deltagarna skall vara lika till antalet män respektive kvinnor

4 Struktur 2-årigt program 3 olika grupper om ca 30 pers Internat plus seminarier Projektarbete Handledning - Men hur?

5 Teman Önskemål från ledningen (1) Tema: Chefs-och ledarskap Effektiv intern, extern kommunikation och utveckling av kommunikationsstrategi Personalpolitiska frågor: Jämställdhet, och utbildning/kompetensutveckling Ekonomi, administration och förvaltning: Beslutsfattande och information för dynamiska, jämställda miljöer Forskningspolitik; nationellt och internationellt. Hur är den jämställd? Innovationspolitik; nationellt och internationellt, effektiva innovationssystem Kvinnor och män

6 Teman Önskemål från ledningen (2) Tema: Ledningsmiljö Forskningspolitik Mångvetenskap/flervetenskap gränsöverskridande forskning; hinder och möjligheter. Hur leder man jämställt? Principer för en kreativ, jämställd och utvecklande forsknings- och lärandemiljö Principer för en dynamisk arbetsmiljö, teambildning, etiska aspekter samt identifikation och hantering av potentiella konflikter

7 Teman Önskemål från ledningen (3) Tema: Övrigt Balans mellan arbets- och privatliv, personlig utveckling och karriärutveckling Forskargruppen sammansättning horisontellt och vertikalt, nyrekrytering och strategisk rekrytering och risker för systematisk bias med hänsyn till tex. kön Uppföljning och utvärdering; peer review som en intern utvärderingsmetod, risker för potentiell nedvärdering av olika områden Forskningspolitiken nu och möjlig utveckling, nationellt, inom Europa och internationellt Morgondagens forskningsfrågor interdisciplinärt respektive intradisciplinärt

8

9 Hur vi löste det: 1. Kunskapsseminarier Fokuserar VAD som gäller och ska göras: ger kontaktinformation för hjälp/service föredrag och presentationer om ämnesområden som deltagarna behöver för att kunna utföra sitt chefs- och ledarskap

10 2. Eget arbete: Projektuppgift Tema: Konkurrenskraftig forskningsplanering och att skriva strategiska forskningsansökningar Mål: Designa och beskriva ledningssystem för strategiskt viktiga forskningsmiljöer inom ditt forskningsfällt. Upplägg: Deltagarna läser om miljö, gör studiebesök och intervjuer, skriver rapport, får feedback från kollegor i Critical Friends seminarium Frågor tex: Hur kan organisationen beskrivas? Hur fungerar arbetsfördelning och delegation? Hur involveras medarbetarna i mål och planeringsarbete? Hur följs resultat upp? Hur rekryterar man? Strategier nu och i framtiden. Jämställdhetsaspekter? Är miljön jämställd och hur arbetar man med detta?

11 3. Backstage grupper: 7-9 pers i främlingsgrupper med facilitator Fokuserar HUR chefs- och ledaruppdraget görs; Alla bidrar med sina case: Hur leder jag arbete med de resurser som jag har Utgår från nulägesbeskrivning, Hur jag arbetar nu Hur vill jag arbeta Reflektion över goda och mindre goda erfarenheter av andras ledarskap UPPGIFT Innehåll VAD HUR Process MÅL

12 Exempel på problemformuleringar- Backstage: Utmaningen i att etablera auktoritet som ledare Utmaningen i att ta ett delprojektledarskap i skuggan av egen tidigare handledare. Hur ska X få en fungerande arbetsrelation (ledande) till teknisk chef? Fatta svåra beslut och samtidigt upprätthålla relationer Hur upprätthålla bra relationer med forskarkollegor i roller som ansvarig inom utbildning? Att forma en god arbetsmiljö Hur släppa in, och behålla, nya kollegor i en välfungerande grupp? Hur ta emot en doktorand som varit föräldraledig? Strategisk bedömning i forskningsprojekt Hur ska man bedöma värdet av att LU går in som vetenskaplig koordinator i projektet? Frågor om jämställdhet och relationer Konkurrens med medarbetare om tjänst Föräldraledig doktorand kommer tillbaka. Relation med vikarie fungerar dåligt Skapa utrymme och publicitet för egen forskning Hur agera på en institution med en frånvarande prefekt och oklar arbetsfördelning? Hur förmedla sin forskning till massmedia?

13 Genomfört 2 internat plus 7 ½ dags seminarier per år Backstage grupper 14 tillfällen 3 timmar, 8-9 deltagare/grupp Projektarbeten 29 st har genomförts

14 Resultat enligt utvärderingen Hur lär man sig om jämställdhet: I backstage-diskussioner lär man mest om jämställdhet! Projektredovisningen och diskussioner i andra sammanhang är också viktiga för att inhämta ny kunskap, skapa strategier för jämställdhet och konkretisera vad man själv kan göra. De flesta har utökat sitt nätverk av chefs/ledarkollegor, fått feedback på ditt sätt att vara som chef/ledare, blivit hjälpt i konkreta ärenden, stärkt sitt självförtroende, tydliggjort sin ledarroll och utvecklats som ledare

15 Resultat enligt utvärderingen 30 talet förslag på jämställdhetsinsatser från deltagarna: Några exempel från workshop: Kvinnliga nätverk och förebilder Bjud in fler kvinnliga gästprofessorer/föreläsare som fungerar som förebilder, och fördela seminarieinbjudningar jämnt mellan könen. Låt kvinnor ge (och gå) strategiskt viktiga och tunga kurser. Inkluderande och stimulerande arbetsklimat Likvärdig respekt till alla, och observera om andra i ens miljö också efterlever detta. Skapa en arbetsmiljö med högt i tak och skapa en öppen miljö. Ge konstruktiv kritik; både negativ och positiv. Inventera strukturer och hinder Gör en organisationstriangel som inventerar vilka som finns på varje nivå på din institution/avdelning. Systematiskt identifiera avdelningar med få kvinnor på högre positioner och ha ett åtgärdsprogram för att stimulera alternativt tvinga fram en förändring.

16 Några bilder från avslutningen!

17

18

19

20

21

22

23

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv

Balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv Balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv Rapport av christina franzén jenny lantz balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv rapport 00/01 näringslivets

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag. högskolerådet. Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla?

Redovisning av regeringsuppdrag. högskolerådet. Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning av regeringsuppdrag till Universitetsoch högskolerådet Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning

Läs mer