PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg"

Transkript

1 PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

2 Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg. Publikation: : Utgivning: November Utgivare: Vägverket Region Stockholm Kontaktperson: Linda Eriksson, Ove Lindkvist Författare: Ipsos Layout: Tecknar n i Roslagen Tryck: Tryckeriet Vägverket ISSN: Distributör: Vägverket Region Stockholm, Solna Telefon:, telefax Epost:

3 Förord Sverige ska följa EU:s miljökvalitetsnormer men periodvis bryter vi mot normerna för partikelhalter i luften. På flera orter, bland annat vid ett stort antal vägar i Stockholms län och längs med många av innerstadens gator, är dubbdäcken den viktigaste orsaken till de höga halterna av hälsofarliga partiklar (PM). Dubben river upp partiklar från vägbanan som följer med inandningsluften ned i våra luftvägar. Studier visar att höga partikelhalter i luften leder till en ökad sjuklighet och dödlighet i lungsjukdomar och i hjärt och kärlsjukdomar. Mest utsatta är barn och äldre. Regeringen har därför gett Vägverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen samt kommunerna i Stockholms län i uppdrag att genomföra åtgärder för att informera om hälsokonsekvenserna av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning. Syftet är att vi ska få en bättre utomhusmiljö genom att följa EU:s miljökvalitetsnormer för partikelhalter. Vägverket region Stockholm har tillsammans med Stockholms stad och Länsstyrelsen påbörjat ett långsiktigt informationsarbete i syfte att öka kunskapen om vinterdäckens påverkan på stadsluften. Som ett första steg har en mätning av stockholmarnas kännedom och attityder kring vinterdäck genomförts. Samma undersökning genomfördes samtidigt i Göteborg av Vägverket Region Väst och i resultatredovisningen presenteras resultat från både Stockholms och Göteborgsundersökningen. I den undersökning som gjorts i Stockholm framkommer att procent tycker att hälsofarliga partiklar är viktiga att beakta vid val av vinterdäck. En annan slutsats i undersökningen är att kunskapen om vinterdäckens påverkan på stadsluften är låg. Stockholm i november.

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... Metod och respondentfördelning.... Metod.... Respondentfördelning.... Sammanfattning.... Hur många bilar har ni i ert hushåll?.... Kör du själv bil?.... Kör du tjänstebil eller privat bil?.... Vilken typ av däck använder du på vintern?.... Hur många mil kör du per år.... Påverkar du själv vilka däck som sitter på bilen?.... Om du skulle köpa vinterdäck.... Hur ofta köper du vinterdäck?.... Vilka egenskaper associerar du med dubbdäck?.... Vilka egenskaper associerar du med dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)?.... Om du skulle köpa vinterdäck idag.... Om du skulle köpa vinterdäck idag vad är det då troligast att skulle köpa.... Du svarade att du skulle dubbdäck, kan du förklara/motivera ditt svar?.... Du svarade att du skulle dubbfria vinterdäck, kan du förklara/motivera.... Du svarade att du skulle åretruntdäck, kan du förklara/motivera ditt svar?.... Om du skulle köpa vinterdäck idag, hur stor påverkan har följande källor.... Vad tycker du är viktigt vid val av vinterdäck generellt?.... Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden?.... Vilken däckstyp tycker du passar bäst till att köra med då vinterväglaget.... Var kör du mest?.... Bakgrundsfrågor...

5 Metod och respondentfördelning. Metod Undersökningen för Vägverket genomfördes i Stockholms Län och Stor Göteborg under perioden av Ipsos, definitionerna på dessa områden är enligt SCB. Respondenterna i undersökningen var år. Undersökningen genomfördes på Internet genom Ipsos Internetpanel och bestod av ett formulär på ca minuter som skickades ut den september. Respondenterna fick två påminnelser, den första påminnelsen skickades ut den september och den andra den oktober. Nedanstående matris redovisar bortfall samt genomförda intervjuer. Stockholm Göteborg Totalt Screenade/ Kvoten full Ofullständiga Genomförda intervjuer

6 . Respondentfördelning Stockholm Göteborg Kvinna år Kvinna år eller äldre Man år Man år eller äldre Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr Grund/Gymn. Högsk/Univers. Söder Väster Norr Öster Innerstad

7 . Sammanfattning Antal och typ av bil Stockholm: I Stockholm har % av befolkningen en bil. De som har flest bilar är män år där % har två bilar eller fler. Vi kan även se att inkomst spelar en stor roll för huruvida man har bil överhuvudtaget eller ej. I Stockholm är det endast % av de som har en årsinkomst på tkr eller mer som inte har någon bil. I Stockholm har % inte någon bil och minst antal bilar återfinns i Stockholms innerstad där % inte har någon bil. Det är endast % I Stockholm som kör både tjänste och privatbil och en femtedel som endast kör tjänstebil i Stockholm. Göteborg: I Göteborg har % av befolkningen en bil. De som har flest bilar är män år där % har två bilar eller fler. I Göteborg är det endast % av de som har en årsinkomst på tkr eller mer som inte har någon bil. I Göteborg har % inte någon bil och minst antal bilar återfinns i Göteborgs innerstad där % inte har någon bil. Det är endast % i Göteborg som kör både tjänste och privatbil och % som endast kör tjänstebil i Göteborg. Typ av vinterdäck Stockholm Dubbdäck är den absolut vanligaste typen av vinterdäck följt av dubbfria vinterdäck. I Stockholm har % dubbdäck och % dubbfria vinterdäck. Dubbfria vinterdäck är vanligast bland män i åldern år (%). Kvinnor i åldern vet i minst utsträckning vilken typ av vinterdäck de har på sin bil. Hela % i denna grupp vet inte vilken typ av vinter däck de har. Invånarna i Stockholm som har både privat och tjänstebil samt de högutbildade har i störst utsträckning dubbfria vinterdäck. Bland de som har dubbdäck på bil nummer ett i Stockholm så är det endast % som har dubbfria vinterdäck på bil. Däremot är det % av de som har dubbfria vinterdäck på bil ett som har dubbdäck på bil. % av de tillfrågade i Stockholm påverkar själva vilka däck som sitter på bilen. De som i minst utsträckning påverkar valet av vinterdäck är kvinnor i åldern i Stockholm där % i denna grupp påverkar valet av vinterdäck. Majoriteten i alla grupper skulle köpa nya vinterdäck.

8 Göteborg Dubbdäck är den vanligaste typen av vinterdäck följt av dubbfria vinterdäck. På frågan Vilken typ av däck använder du på vintern svarar % av göteborgarna att de har dubbdäck och % dubbfria vinterdäck ( respondenterna har i denna fråga inkluderat alla bilar de har vilket gör att summan överstiger %). Dubbfria vinterdäck är vanligast bland män i åldern år ( %). Kvinnor i åldern vet i minst utsträckning vilken typ av vinterdäck de har på sin bil. Åtta procent i denna grupp vet inte vilken typ av vinter däck de har. Invånarna i Göteborg som har både privat och tjänstebil samt de högutbildade har i störst utsträckning dubbfria vinterdäck. Bland dem som har dubbdäck på bil nummer ett i Göteborg så är det endast % som har dubbfria vinterdäck på bil. Däremot är det % av dem som har dubbfria vinterdäck på bil ett som har dubbdäck på bil. Åttio procent av de tillfrågade i Göteborg påverkar själva vilka däck som sitter på bilen. De som i minst utsträckning påverkar valet av vinterdäck är kvinnor i åldern i Göteborg, där % i denna grupp påverkar valet av vinterdäck. Majoriteten i alla grupper skulle köpa nya vinterdäck. Däckpreferenser och associationer Stockholm: Det som främst associeras med dubbdäck i Stockholm är bra grepp/fäste % och säkerhet/trygghet %. Medan det som främst associeras med friktionsdäck är bra grepp/fäste i vissa väglag %, att de är tystare %. % av Stockholmarna skulle köpa dubbdäck om de skulle köpa vinterdäck idag, vilket återspeglas av de positiva vägegenskaper som dubbdäck associeras med. Majoriteten av dem som idag har dubbfria vinterdäck ( %) och dubbdäck ( %) skulle köpa samma typ av däck igen, endast % av dubbdäcksanvändarna i Stockholm säger att de skulle köpa dubbfria vinterdäck idag. Det främsta motivet till varför stockholmarna skulle köpa dubbdäck är att de upplevs som säkrare ( %). När det gäller dubbfria vinterdäck är det främst pg av att de upplevs som tillräckligt bra % och att de inte sliter lika mycket på vägen %. Göteborg: Det som främst associeras med dubbdäck i Göteborg är bra grepp/fäste % och säkerhet/trygghet %. Medan det som främst associeras med friktionsdäck är bra grepp/fäste i vissa väglag %, att de är tystare % samt att de upplevs som sämre än dubbdäck/ej säkra %. % av Göteborgarna skulle köpa dubbdäck om de skulle köpa vinterdäck idag vilket återspeglas av de positiva vägegenskaper som dubbdäck associeras med. Majoriteten av de som idag har dubbfria vinterdäck (%) och dubbdäck (%) skulle köpa samma typ av däck igen, endast % av dubbdäcksanvändarna i Göteborg säger att de skulle köpa dubbfria vinterdäck idag. Det främsta motivet till varför göteborgarna skulle köpa dubbdäck är att de upplevs som säkrare vid vissa väglag ( %). När det gäller dubbfria vinterdäck är det främst pg av att de upplevs som tillräckligt bra % och att de inte sliter lika mycket på vägen %.

9 Påverkansfaktorer/källor vid val av däck Stockholm Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Pris % Egen kunskap % Däckstester % Återförsäljarnas Vänner och familj % rekommendationer % Viktiga faktorer vid val av vinterdäck Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Trafiksäkerhet % Att däcken inte river upp Lång hållbarhet % hälsofarliga partiklar % Framkomlighet % Låg bullernivå % Lågt pris % Påverkansfaktorer/källor vid val av däck Göteborg Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Pris % Återförsäljarnas Däckstester % rekommendationer % Vänner och familj % Egen kunskap % Viktiga faktorer vid val av vinterdäck Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Trafiksäkerhet % Låg bullernivå % Framkomlighet % Att däcken inte river upp Lång hållbarhet % hälsofarliga partiklar % Lågt pris %

10 Dubbdäck vs Dubbfria vinterdäck Stockholm Dubbdäck och dubbfria vinterdäck har helt olika profiler, dubbfria vinterdäck får bra betyg på miljöfrågor men sämre på vägegenskaper. Hög instämmande grad för Dubbdäck Dubbdäck gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern % Jag måste ibland köra på besvärligt underlag och då passar dubbdäck bäst % Jag kan ta mig fram nästan överallt med dubbdäck % Jag skulle rekommendera mina vänner och familj att använda dubbdäck % Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck % Passar bäst till den/de bil/ar jag kör % Hög instämmande grad för Dubbfria vinterdäck Dubbfria vinterdäck river inte upp hälsofarliga partiklar % Dubbfria vinterdäck bullrar relativt lite % Dubbfria vinterdäck är bra för miljön % Dubbfria vinterdäck bidrar inte till vägslitage % Dubbdäck vs Dubbfria vinterdäck Göteborg Dubbdäck och dubbfria vinterdäck har helt olika profiler, dubbfria vinterdäck får bra betyg på miljöfrågor men sämre på vägegenskaper. Hög instämmande grad för Dubbdäck Dubbdäck gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern % Jag måste ibland köra på besvärligt underlag och då passar dubbdäck bäst % Jag kan ta mig fram nästan överallt med dubbdäck % Jag skulle rekommendera mina vänner och familj att använda dubbdäck % Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck % Passar bäst till den/de bil/ar jag kör % Hög instämmande grad för Dubbfria vinterdäck Dubbfria vinterdäck bullrar relativt lite % Dubbfria vinterdäck bidrar inte till vägslitage % Dubbfria vinterdäck river inte upp hälsofarliga partiklar % Dubbfria vinterdäck är bra för miljön %

11 På frågan om respondenterna känner till fördelarna med att använda dubbdäck/dubbfria vinterdäck så var det en högre andel som instämde på detta vad det gäller dubbdäck än dubbfria vinterdäck. Detta tyder på en okunskap om vilka egenskaper som dubbfria vinterdäck defacto besitter och ses därmed inte som ett tydligt alternativ. Detta återspeglas även då respondenterna ombads att besvara vilket typ av däck som passar till vilket vinterväglag. Mellan % kunde inte besvara frågorna och ca % sa att dubbdäck var bäst påalternativen, slaskigt, snöigt och nysnö där dubbfria vinterdäck är ett bättre alternativ. Det som främst krävs är att förändra attityden till dubbfria vinterdäck så att de inte bara förknippas med miljöfrågor utan att deras vägegenskaper också lyfts fram så att det blir ett reellt alternativ för de som har dubbdäck idag. Fördelarna med att använda dubbfria vinterdäck på olika vintervägunderlag samt typ av körning dvs stadskörning mm bör lyftas fram.

12 Antal bilar. Hur många bilar har ni i ert hushåll? I Stockholm och Göteborg är det ca hälften av befolkningen som har bil. Ca % i Stockholm och ca % i Göteborg som inte har någon bil. De som har flest bilar är män år. I Stockholms innerstad är det knappt hälften som inte har någon bil och i Göteborg %. Flest bilar återfinns i öster och Gtb norr. Den största delen som innehar bil är de som är gifta/parter/sambo och minst antal återfinns bland singlar utan barn. När det gäller utbildning finns det inga direkta skillnader däremot ser vi att inkomst spelar en stor roll för huruvida man har bil eller ej. eller fler Ingen Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i eller fler Ingen Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster eller fler Ingen Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr

13 Antal bilförare. Kör du själv bil? Det är framför allt äldre kvinnor och män som själva kör bil. Det är färre i Stockholm söder och Göteborg öster som själva kör bil än de andra regionerna. Av naturliga skäl är det singlar utan barn som själva kör bil i minst utsträckning då det är denna grupp som i störst utsträckning inte har en bil. Det är flest höginkomsttagare som själva kör bil. Ja Nej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Ja Nej Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster Ja Nej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr

14 Typ av bil. Kör du tjänstebil eller privat bil? Det är endast % respektive % som kör både tjänste och privatbil och en femtedel som endast kör tjänstebil i Stockholm. I Göteborg är det endast % som bara kör tjänstebil. I Stockholms innerstad och Göteborg norr återfinns den största andelen tjänstebilsförare. Singlar utan barn i Stockholm samt gifta, har partner eller sambo i Göteborg samt höginkomsttagare kör i större utsträckning tjänstebil. Höginkomsttagare kör i störst utsträckning både tjänste och privatbil. Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr

15 Däckinnehav. Vilken typ av däck använder du på vintern? (Multipla svar) Dubbdäck är den absolut vanligaste typen av vinterdäck följt av dubbfria vinterdäck. Dubbfria vinterdäck är vanligast bland män i åldern år. Kvinnor i åldern vet i minst utsträckning vilken typ av vinterdäck de har på sin bil. Dubbfria vinterdäck är vanligast i Stockholms innerstad samt i Göteborg söder. Dubbfria vinterdäck är vanligast bland de som är Gifta, har en partner eller sambo utan hemmavarande barn i Stockholm och i Göteborg återfinns den största gruppen bland singlar utan barn. De som har både privat och tjänstebil har i störst utsträckning dubbfria vinterdäck. Utbildningsnivån påverkar inte valet av dubbfria vinterdäck i lika stor utsträckning som inkomstnivån där de högutbildade i större utsträckning har dubbfria vinterdäck. Bland de som har dubbdäck på bil nummer ett så är det endast % respektive % som har dubbfria vinterdäck på bil. Det är hela % av de som har dubbfria vinterdäck på bil ett som har dubbdäck på bil. Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster

16 Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänsteoch Privatbil Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år

17 Påverkan på däckinnehav. Hur många mil kör du per år (på ett ungefär) mot vilken typ av däck använder du på vintern? De som kör mer än mil per år använder dubbfria vinterdäck i störst utsträckning. Bil Dubbdäck Bil Dubbfria vinterdäck Bil Året runtdäck Bil Sommardäck Bil Vet ej Bil Dubbdäck Gbg Bil Dubbdäck Bil Dubbfria vinterdäck Gbg Bil Dubbfria vinterdäck Bil Året runtdäck Gbg Bil Året runtdäck

18 . Påverkar du själv vilka däck som sitter på bilen? Ca % av de tillfrågade påverkar själva vilka däck som sitter på bilen. De som i minst utsträckning påverkar valet av vinterdäck är kvinnorna. De som i störst utsträckning påverkar vilka däck de har är de som är gifta, har en partner eller sambo i Stockholm samt singlar med barn i Göteborg. Samt de som har både tjänstebil och privatbil i Stockholm och de som endast har privatbil i Göteborg. Ja Nej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Ja Nej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänsteoch Privatbil

19 Nya vs begagnade däck. Om du skulle köpa vinterdäck, skulle du då? Majoriteten i alla grupper skulle köpa nya vinterdäck. De som i minst utsträckning skulle köpa nya vinterdäck är de som kör mindre än mil per år...nya vinterdsck..begagnade vinterdsck Stockholm Gsteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i MSn i MSn i MSn i MSn i..nya vinterdäck..begagnade vinterdäck Gbg Mer än mil/år Mer än mil/år Gbg mil/år mil/år Gbg mindre än mil/år mindre än mil/år Gbg Mer än Tkr Mer än Tkr Gbg TKr Tkr TKr Tkr Gbg Mindre än TKr Mindre än TKr

20 Köpfrekvens. Hur ofta köper du vinterdäck? Det vanligaste intervallet att köpa vinterdäck är vart fjärde till vart sjunde år förutom bland de som kör mer än mil per år där det vanligaste intervallet är vart annat till vart tredje år. De som i störst utsträckning aldrig köpt vinterdäck återfinns bland de som kör mindre än mil/år och bor i Göteborg. Varje år Vart annat till vart tredje år Vart fjärde vart sjunde år Vart sjunde år eller mer sällan Har aldrig köpt vinterdäck Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år Varje år Vartannat till vart tredje år Vart fjärde vart sjunde år Vart sjunde år eller mer sällan Har aldrig köpt vinterdäck Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster

21 Däcks Associationer. Vilka egenskaper associerar du med dubbdäck? Det som främst associeras med dubbdäck är bra grepp/fäste och säkerhet/trygghet. Totalt Stockholm Totalt Göteborg Bra grepp/fäste/ Bra på is Säkerhet/trygghet Asfaltsdam/Slitage av vägar Högt ljud/bullriga Bra bromssträcka Ej miljövänligt Väghållning Dåligit fäste på barmark Mindre slitage på däck Ej ekonomiskt/dyrt Ökad bensinförbrukning Sämre bromssträcka Bra på vintern Sämre på snö Annat Vet ej/ej svar Dubbdäck Gbg Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Bra grepp/fäste/ Bra på is Säkerhet/trygghet Högt ljud/bullriga Asfaltsdam/Slitage av vägar Bra bromssträcka Ej miljövänligt Väghållning Dåligit fäste på barmark Ej ekonomiskt/dyrt Mindre slitage på däck Ökad bensinförbrukning Sämre bromssträcka Stenskott Sämre på snö Annat Bra på vintern Vet ej/ej svar

22 . Vilka egenskaper associerar du med dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)? Det som främst associeras med friktionsdäck är bra grepp/fäste i vissa väglag, att de är tystare samt att de upplevs som sämre än dubbdäck/ej säkra. Totalt Stockholm Totalt Göteborg Sämre än dubbdäck/ej säkra Bra grepp/fäste i vissa väglag Tystare Mindre asfaltsdamm/vägslitage Ej för is Generellt bra fäste/grepp Bättre för miljön Alla väder/bra däck Dyrt Säkerhet/Trygghet Bättre än dubbdäck Minskad bensinförbrukning Annat Vet ej/ej svar Dubbdäck Gbg Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Sämre än dubbdäck/ej säkra Bra grepp/fäste i vissa väglag Ej för is Tystare Mindre asfaltsdamm/vägslitage Generellt bra fäste/grepp Bättre för miljön Alla väder/bra däck Dyrt Bättre än dubbdäck Minskad bensinförbrukning Säkerhet/Trygghet Vet ej/ej svar Annat

23 Däckspreferens. Om du skulle köpa vinterdäck idag vad är det då troligast att skulle köpa för typ av vinterdäck? En majoritet skulle köpa dubbdäck om de skulle köpa vinterdäck idag. Flest köpare av dubbfria vinterdäck återfinns bland män i Göteborg i åldern. De som i störst utsträckning skulle välja dubbfria vinterdäck är de som är gifta, har en partner eller sambo i Stockholm och singlar utan barn I Göteborg samt de som har en inkomst på mer än. kr per år. Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänste och Privatbil

24 . Om du skulle köpa vinterdäck idag vad är det då troligast att skulle köpa för typ av vinterdäck mot vilken typ av däck använder du på vintern? (Multipla svar) Bland de som idag har dubbdäck så är det % respektive % som skulle välja dubbfria vinterdäck idag. Bland de som har dubbfria vinterdäck är det % respektive % som skulle välja dubbdäck. Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Dubbdäck Gbg Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Gbg Året runtdäck

25 Motiv till val av Däck. Du svarade att du skulle dubbdäck, kan du förklara/motivera ditt svar? Stockholm Generellt Säkrare/Bättre a Billigast/mest ekonomiskt b Bättre/säkrare vid vissa väglag c Minskad bromssträcka d Gammal vana/hade innan e Allmänt bra f Annat g Vet ej/ej svar Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Göteborg Generellt Säkrare/Bättre a Billigast/mest ekonomiskt b Bättre/säkrare vid vissa väglag c Minskad bromssträcka d Gammal vana/hade innan e Allmänt bra Annat f Vet ej/ej svar Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år

26 . Du svarade att du skulle dubbfria vinterdäck, kan du förklara/motivera ditt svar? Stockholm Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Generellt Bättre a Tillräckligt bra/behöver ej annat b Lägre/Bättre ljud c Praktiskt d Sliter ej lika mycket på vägen e Billigare/Mer ekonomiskt f Vänligare mot miljön g Gammal vana/hade innan h Annat i Vet ej/ej svar j Göteborg Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Generellt Bättre a Tillräckligt bra/behöver ej annat b Lägre/Bättre ljud c Praktiskt d Sliter ej lika mycket på vägen e Billigare/Mer ekonomiskt f Vänligare mot miljön g Gammal vana/hade innan h Annat i Vet ej/ej svar j Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år

27 . Du svarade att du skulle åretruntdäck, kan du förklara/motivera ditt svar? Stockholm Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Tillräckligt bra/behöver ej annat a Lägre/Bättre ljud b Praktiskt/Sl ipper byta c Sliter ej lika mycket på vägen d Billigare/Mer ekonomiskt e Miljövänlig are f Gammal vana/hade innan g Annat h Vet ej/ej svar Göteborg Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Generellt Bättre a Tillräckligt bra/behöver ej annat b Lägre/Bättre ljud c Praktiskt/ Slipper byta d Sliter ej lika mycket på vägen e Billigare/Mer ekonomiskt f Gammal vana/hade innan g Annat h

28 Påverkansfaktorer vid val av däck. Om du skulle köpa vinterdäck idag, hur stor påverkan har följande källor/faktorer när du ska välja däck? Den viktigaste faktorn vid val av däck är priset följt av Däckstester. Återförsäljarens rekommendationer Gbg Återförsäljarens rekommendationer Vänner och familj Gbg Vänner och familj Däcktester Gbg Däcktester Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Egen kunskap dvs de däck du själv tror/vet är bäst Stor påverkan Gbg Egen kunskap dvs de däck du själv tror/vet är bäst Annat; Priset Gbg Annat; Priset % % % % % % Återförsäljarens rekommendationer är viktigast för kvinnor och män i ålder år. Återförsäljarens rekommendationer är viktigast för de som kör mindre än mil/år och land de som endast har tjänstebil. Återförsäljarens rekommendationer är viktigast i Göteborg. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

29 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Vänner och familj är viktigast för kvinnorna. Vänner och familj är viktigast för de som kör mindre än mil/år. Vänner och familj är minst viktiga i Göteborg norr och Stockholm öster. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Liten påverkan Ganska liten påverkan Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

30 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Däckstester är viktigast för kvinnor boende i Göteborg och kvinnor år eller äldre. Däckstester är viktigast dör de som har både tjänste och privatbil. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

31 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Egen kunskap är viktigast bland män år eller äldre. Egen kunskap är viktigast i Stockholm bland de som kör både tjänste och privat bil och minst viktigt i Göteborg i samma grupp. Egen kunskap är viktigast i Göteborg söder och norr. Stockholm Gsteborg Kvinna Ī r GbgKvinnaĪ r Kvinna Ī rellersldre Gbg Kvinna Ī r eller Sldre Liten pī verkan Ganska liten pī verkan Varken stor eller liten pī verkan Ganska stor pī verkan Man Ī r Stor pī verkan Gbg Man Ī r Man Ī rellersldre Gbg Man Ī r eller Sldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

32 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Priset är viktigast bland kvinnor i Göteborg i åldern år och minst viktig bland de äldre kvinnorna i Göteborg. Priset är viktigast för boende i Göteborg som kör mindre än mil/år och minst viktigt för de som endast kör tjänstebil i Göteborg. Priset är viktigast i Göteborg väst och minst viktigt i Göteborg öster. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

33 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % %

34 Viktiga faktorer vid val av däck. Vad tycker du är viktigt vid val av vinterdäck generellt? Det som är viktigast vid val av vinterdäck är trafiksäkerheten följt av hållbarheten. Trafiksäkerhet Gbg Trafiksäkerhet Framkomlighet Gbg Framkomlighet Inte alls viktigt Låg bullernivå Ganska oviktigt Gbg Låg bullernivå River inte upp hälsofarliga partiklar från vägen Gbg River inte upp hälsofarliga partiklar från vägen Lågt pris Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg Lågt pris Lång hållbarhet Gbg Lång hållbarhet % % % % % % Inga större skillnader när det gäller trafiksäkerheten.. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt % % % % % %

35 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Framkomligheten är viktigast för de äldre kvinnorna. Framkomligheten är viktigast för de som har både tjänste och privatbil. Framkomligheten är viktigast i Göteborg väster och norr. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

36 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Bullernivån är viktigast för de äldre kvinnorna samt de äldre männen i Göteborg. Bullernivån är viktigast hos dem som har både tjänste och privatbil i Stockholm. Bullernivån är viktigast i Göteborg väster. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

37 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Hälsofarliga partiklar är viktigast för kvinnorna. Hälsofarliga är viktigast för de som kör mindre än /mil år. Partiklarna är viktigast för Stockholmarna. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

38 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Priset är viktigast för kvinnorna. Priset är minst viktigt för de som endast kör tjänstebil i Göteborg. Priset är minst viktigt för höginkomsttagarna. Priset är viktigast i Stockholm. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

39 Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr Inte alls viktigt TKr Tkr Gbg TKr Tkr Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr % % % % % % Hållbarheten är viktigast för kvinnorna. Hållbarheten är viktigast i Stockholm bland de som kör både tjänste och privatbil och minst viktigt för Göteborgare som endast kör tjänstebil. Hållbarheten är viktigast i Stockholm söder. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

40 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % %

41 Däckprofiler. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Som vi kan se nedanstående diagram så har dubbdäck och dubbfria vinterdäck helt olika profiler. Dubbfria vinterdäck får bra betyg på miljöfrågor men sämre på vägegenskaper. Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör på Jag måste ibland jag kör på vintern köra på besvärligt Bidrar inte till underlag rligt underlag och då och vägslitage Bidrar inte till vägslitage passar st däck bäst Jag känner väl till fördelarna med att Jag kan med ta mig Jag känner väl till förde använda..däck fram nästan överallt med däck Passar bäst till däck river inte ar den/de passar bil/ar bäst jag till den upp hälsofarliga kör partiklar bullrar relativt lite lite. är bra för miljön..däck är bra för miljön Är slitstarka Är slitstarka och håller och håller länge länge ger Ger min bil bättre körege köregenskaper än vinterdä andra vinterdäck Jag skulle rekommendera mina vän Jag skulle rekommendera att använda mina vänner och familj att använda..däck Gbg Dubbdäck Gbg Dubbfria vinterdäck

42 . Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck kör med Dubbfria vinterdäck idag Gbg kör med Dubbfria vinterdäck idag. Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck kör med Dubbdäck idag Gbg kör med Dubbdäck idag. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare när jag kör på Jag måste ibland gör att köra jag känner mig säkrare när jag kör på vintern vintern Bidrar inte till på besvärligt underlag rligt underlag och då vägslitage och då passar bidrar inte till vägslitage k bäst dubbdäck bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan bbdäck överallt med använda dubbdäck Jag känner väl till fördelarna dubbdäck Dubbdäck river inte upp lar hälsofarliga partiklar Dubbdäck ativt bullrar lite relativt lite Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst jag till den/de kör Ger min bil bättre ger köregenskaper min bil bättre än köregensk andra vinterdäck däck är bra för miljön Dubbdäck är bra för miljön är Är slitstarka och och håller håller länge länge Stockholm Jag skulle rekommendera mina vänner o Jag skulle rekommendera använda dubbdäck mina vänner och familj att använda dubbdäck Göteborg

43 . Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare Jag måste ibland gör att jag känner när mig jag säkrare kör på vintern köra på besvärligt när jag kör på vintern underlag och då Bidrar inte till ligt underlag och då bidrar inte till vägslitage bäst passar dubbdäck vägslitage bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fram bbdäck Jag fördelarna känner med väl till att nästan överallt med fördelarna använda dubbdäck dubbdäck Dubbdäck Passar bäst till river inte upp ar passar bäst till den/de den/de bil/ar jag hälsofarliga kör partiklar Dubbdäck ativt lite Ger ger min bil bättre köregensk bullrar relativt köregenskaper än lite andra vinterdäck Jag skulle rekommendera mina vänner oc är bra för miljön Jag skulle använda dubbdäck Dubbdäck är bra rekommendera mina för miljön är slitstarka Är slitstarka och håller och länge vänner och familj att håller länge använda dubbdäck Kvinna Man Gbg Kvinna Gbg Man. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare Jag måste ibland gör att köra jag känner när mig jag säkrare kör på vintern när jag kör på vintern på besvärligt underlag Bidrar inte till underlag och då och då passar vägslitage bidrar inte till vägslitage st dubbdäck bäst Jag kan ta mig fram nästan äck överallt med dubbdäck Dubbdäck river inte upp hälsofarliga partiklar Jag känner väl till Jag fördelarna känner med väl till att fördelarna m använda dubbdäck Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst jag till den/de bil/ kör Dubbdäck lite bullrar relativt lite är bra för miljön Dubbdäck är bra för miljön är slitstarka Är slitstarka och håller och länge håller länge år Gbg år Gbg år Ger min bil bättre ger min bil bättre köregenskap köregenskaper än andra vinterdäck Jag skulle rekommendera mina vänner och Jag skulle använda dubbdäck rekommendera mina vänner och familj att använda dubbdäck år eller äldre. Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Jag måste ibland köra Gör att jag känner mig säkrare på besvärligt underlag gör att jag känner när jag mig kör säkrare på vintern när jag kör på Bidrar vintern inte och då passar dubbfria till värligt underlag och då vinterdäck bäst bidrar vägslitage inte till vägslitage terdäck bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fram fördelarna med att nästan överallt d dubbfria med Jag använda känner dubbfria väl till fördela dubbfria vinterdäck vinterdäck vin Dubbfria vinterdäck Passar bäst till river inte rtiklar upp passar den/de bäst bil/ar till jag den/d hälsofarliga kör partiklar Ger min bil bättre köregenskaper än Dubbfria vinterdäck relativt lite ger min bil bättre köregen andra vinterdäck bullrar relativt lite Jag skulle Jag skulle rekommendera mina vänner är Dubbfria bra för miljön rekommendera mina använda dubbfria vinterdä vinterdäck är bra vänner och familj att för miljön är Är slitstarka och och håller håller länge länge använda dubbfria vinterdäck Stockholm Göteborg

44 . Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare när Jag måste ibland köra på gör att jag känner jag mig kör säkrare på vintern när jag kör på vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till passar ärligt underlag dubbfria och vinterdäck då vägslitage bidrar inte till vägslitage bäst k bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fram fördelarna med att nästan överallt med bbdäck använda Jag känner dubbfria väl till fördela dubbfria vinterdäck vinterdäck Dubbfria vinterdäck river lar inte upp hälsofarliga partiklar Dubbfria vinterdäck ativt lite bullrar relativt lite Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst jag till den/d kör Ger min bil bättre ger köregenskaper min bil bättre än köregen andra vinterdäck Jag skulle Jag rekommendera skulle mina vänner är bra för miljön rekommendera använda mina Dubbfria vinterdäck är dubbdäck vänner och familj att bra för miljön Är är slitstarka och håller länge använda dubbfria Kvinna vinterdäck Man Gbg Kvinna Gbg Man. Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig Jag måste ibland köra säkrare när jag kör på vintern gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern på besvärligt underlag Bidrar inte till värligt och underlag då passar och då dubbfria bidrar vägslitage inte till vägslitage äck bäst vinterdäck Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan dubbdäck Jag använda känner dubbfria överallt med väl till fördela vinterdäck dubbfria vinterdäck Dubbfria vinterdäck river inte upp rtiklar hälsofarliga partiklar Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst till jag den/d kör Dubbfria vinterdäck relativt lite Ger min bil bättre köregenskaper än ger min bil bättre köregen andra vinterdäck bullrar relativt lite Jag skulle rekommendera Jag skulle rekommendera mina vänner är bra för miljön mina vänner och familj att Dubbfria vinterdäck är använda dubbdäck använda dubbfria vinterdäck bra för miljön är Är slitstarka och håller länge år år eller äldre Gbg år Gbg år eller äldre. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck kör med Dubbdäck idag Gbg kör med Dubbdäck idag

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck.

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö 2007-01-17 1 (7) Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. I SLL:s budget för 2006 fick LSF Miljö i uppdrag att utreda möjligheten

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm.

Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm. Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm. Ett problem som uppmärksammats på senare år är att dubbdäck river loss mikroskopiskt små partiklar från vägbanan. De kallas PM 10 och kan följa med luften

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Konsekvensanalys. enligt SFS 2007:1244, med anledning av regeringens planer på bl.a. förkortad dubbdäckstid. Däckspecialisternas Riksförbund

Konsekvensanalys. enligt SFS 2007:1244, med anledning av regeringens planer på bl.a. förkortad dubbdäckstid. Däckspecialisternas Riksförbund Konsekvensanalys enligt SFS 2007:1244, med anledning av regeringens planer på bl.a. förkortad dubbdäckstid Däckspecialisternas Riksförbund 2009-09-18 Sammanfattning Regeringen vill få bort partiklar i

Läs mer

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken Däckspecialisternas Riksförbund 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@enterprise.ministry.se N2009/104/TR Remiss Däckspecialisternas Riksförbunds synpunkter på förslagen och materialet

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen PRODUKTÖVERKT 4x4/SUV Sommardäck Vi producerade däck för T-Forden, den första massproducerade bilen Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från varsågod... säkra vintertips från Berätta för oss hur du kör på vintern så hjälper vi dig välja rätt. Vårt jobb är säkerhet - och en sak är helt säker, det blir vinter i år igen. Vår frihet - vår styrka

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Prislista vinterdäck 2014/15

Prislista vinterdäck 2014/15 Prislista vinterdäck 2014/15 Arctictrekker WP-05 Arctictrekker NP3 Arctictrekker SP-02 maxxis.se Maxxis är en av världens 10:e största däcktillverkare. Originalmonteras av: företagsprofil grundat 1967

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-03611-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK.

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. En faktabroschyr från Nokian. 1 2 Sammanfattning Det allmänna miljömedvetandet har ökat kraftigt den senaste tiden. Det fi nns också ett stort och viktigt engagemang för att minska

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig.

Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Vinterdäck 2014 Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Nokian Tyres utvecklade världens första vinterdäck, för förhållanden med vind och köld redan år 1934. Två år senare föddes Hakkapeliitta, som numera

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

Vinterdäck 2013. es plc yr f Nokian T ademark o ed tr ter egis. NOKIAN TYRES is a r 06/2016 SE

Vinterdäck 2013. es plc yr f Nokian T ademark o ed tr ter egis. NOKIAN TYRES is a r 06/2016 SE Vinterdäck 2013 Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Nokian Tyres utvecklade världens första vinterdäck, för förhållanden med vind och köld redan år 1934. Två år senare föddes Hakkapeliitta, som numera

Läs mer

Vinterdäck 2015. nr_winter_tyre_brochure_2015_fiswe.indd 1 3.7.2015 14.09

Vinterdäck 2015. nr_winter_tyre_brochure_2015_fiswe.indd 1 3.7.2015 14.09 Vinterdäck 2015 nr_winter_tyre_brochure_2015_fiswe.indd 1 3.7.2015 14.09 Nokian Hakkapeliitta I en klass för sig VÄRLDENS NORDLIGASTE DÄCKTILLVERKARES PRESTATIONER 1932 1932 Produktionen av personbilsdäck

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Vatten, el eller bredband

Vatten, el eller bredband Vatten, el eller bredband vad är viktigast? Februari 2014 Höga krav på bredbandsleverantörerna men låg kännedom om vad man själv kan påverka Svenskarna har höga förväntningar på sin bredbandsleverantör.

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287)

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287) Lantmännen - Hill & Knowlton, Hikn0003 1 ---Kön---- --------Ålder-------- -----Har barn------ ---Utbildning----- ----Inkomst---- Högsk Alla 36-46- 56- Under Under Folk/ Univ 350- % Man Kvinna -35 45 55

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

Viktigare g än bilen

Viktigare g än bilen däcktest Viktigare g än bilen Vinterdäcktest 205/55-R16. Svårt att välja bilmodell? Glöm det och koncentrera dig på däcken istället. Valet av vinterdäck kan vara det viktigaste beslutet du tar det här

Läs mer

Nu kommer miljödubben

Nu kommer miljödubben däcktest Nu kommer miljödubben Nya krav på dubbdäck har gjort att tillverkarna tar olika vägar i sin jakt på goda testresultat och minskat slitage på vägbanan. Kreativiteten vet inga gränser när vi testar

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION Däckbarometern 2013 Däckbarometern 2013 Förord Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra Kompletta originalhjul från BMW Katalog 2010/11 www.bmw.se När du älskar att köra TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. M styling 208. Lättmetallfälg, 7,5J x 18

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

4 (4) Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande till Finansdepartementet.

4 (4) Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande till Finansdepartementet. SIGNERAD 2015-08-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-08-24 Vår referens Maria Bredin Sekreterare Maria.Bredin@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Finansdepartementet skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

En undersökning bland. Energirådgivare. På uppdrag av Geotec och Swedisol

En undersökning bland. Energirådgivare. På uppdrag av Geotec och Swedisol En undersökning bland Energirådgivare På uppdrag av Geotec och Swedisol 1 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Bakgrund, syfte och metod sid. 7 Bortfallsredovisning sid. 9 Resultat sid. 10-31 Bilaga 1 Samtliga

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer