PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg"

Transkript

1 PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

2 Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg. Publikation: : Utgivning: November Utgivare: Vägverket Region Stockholm Kontaktperson: Linda Eriksson, Ove Lindkvist Författare: Ipsos Layout: Tecknar n i Roslagen Tryck: Tryckeriet Vägverket ISSN: Distributör: Vägverket Region Stockholm, Solna Telefon:, telefax Epost:

3 Förord Sverige ska följa EU:s miljökvalitetsnormer men periodvis bryter vi mot normerna för partikelhalter i luften. På flera orter, bland annat vid ett stort antal vägar i Stockholms län och längs med många av innerstadens gator, är dubbdäcken den viktigaste orsaken till de höga halterna av hälsofarliga partiklar (PM). Dubben river upp partiklar från vägbanan som följer med inandningsluften ned i våra luftvägar. Studier visar att höga partikelhalter i luften leder till en ökad sjuklighet och dödlighet i lungsjukdomar och i hjärt och kärlsjukdomar. Mest utsatta är barn och äldre. Regeringen har därför gett Vägverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen samt kommunerna i Stockholms län i uppdrag att genomföra åtgärder för att informera om hälsokonsekvenserna av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning. Syftet är att vi ska få en bättre utomhusmiljö genom att följa EU:s miljökvalitetsnormer för partikelhalter. Vägverket region Stockholm har tillsammans med Stockholms stad och Länsstyrelsen påbörjat ett långsiktigt informationsarbete i syfte att öka kunskapen om vinterdäckens påverkan på stadsluften. Som ett första steg har en mätning av stockholmarnas kännedom och attityder kring vinterdäck genomförts. Samma undersökning genomfördes samtidigt i Göteborg av Vägverket Region Väst och i resultatredovisningen presenteras resultat från både Stockholms och Göteborgsundersökningen. I den undersökning som gjorts i Stockholm framkommer att procent tycker att hälsofarliga partiklar är viktiga att beakta vid val av vinterdäck. En annan slutsats i undersökningen är att kunskapen om vinterdäckens påverkan på stadsluften är låg. Stockholm i november.

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... Metod och respondentfördelning.... Metod.... Respondentfördelning.... Sammanfattning.... Hur många bilar har ni i ert hushåll?.... Kör du själv bil?.... Kör du tjänstebil eller privat bil?.... Vilken typ av däck använder du på vintern?.... Hur många mil kör du per år.... Påverkar du själv vilka däck som sitter på bilen?.... Om du skulle köpa vinterdäck.... Hur ofta köper du vinterdäck?.... Vilka egenskaper associerar du med dubbdäck?.... Vilka egenskaper associerar du med dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)?.... Om du skulle köpa vinterdäck idag.... Om du skulle köpa vinterdäck idag vad är det då troligast att skulle köpa.... Du svarade att du skulle dubbdäck, kan du förklara/motivera ditt svar?.... Du svarade att du skulle dubbfria vinterdäck, kan du förklara/motivera.... Du svarade att du skulle åretruntdäck, kan du förklara/motivera ditt svar?.... Om du skulle köpa vinterdäck idag, hur stor påverkan har följande källor.... Vad tycker du är viktigt vid val av vinterdäck generellt?.... Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden?.... Vilken däckstyp tycker du passar bäst till att köra med då vinterväglaget.... Var kör du mest?.... Bakgrundsfrågor...

5 Metod och respondentfördelning. Metod Undersökningen för Vägverket genomfördes i Stockholms Län och Stor Göteborg under perioden av Ipsos, definitionerna på dessa områden är enligt SCB. Respondenterna i undersökningen var år. Undersökningen genomfördes på Internet genom Ipsos Internetpanel och bestod av ett formulär på ca minuter som skickades ut den september. Respondenterna fick två påminnelser, den första påminnelsen skickades ut den september och den andra den oktober. Nedanstående matris redovisar bortfall samt genomförda intervjuer. Stockholm Göteborg Totalt Screenade/ Kvoten full Ofullständiga Genomförda intervjuer

6 . Respondentfördelning Stockholm Göteborg Kvinna år Kvinna år eller äldre Man år Man år eller äldre Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr Grund/Gymn. Högsk/Univers. Söder Väster Norr Öster Innerstad

7 . Sammanfattning Antal och typ av bil Stockholm: I Stockholm har % av befolkningen en bil. De som har flest bilar är män år där % har två bilar eller fler. Vi kan även se att inkomst spelar en stor roll för huruvida man har bil överhuvudtaget eller ej. I Stockholm är det endast % av de som har en årsinkomst på tkr eller mer som inte har någon bil. I Stockholm har % inte någon bil och minst antal bilar återfinns i Stockholms innerstad där % inte har någon bil. Det är endast % I Stockholm som kör både tjänste och privatbil och en femtedel som endast kör tjänstebil i Stockholm. Göteborg: I Göteborg har % av befolkningen en bil. De som har flest bilar är män år där % har två bilar eller fler. I Göteborg är det endast % av de som har en årsinkomst på tkr eller mer som inte har någon bil. I Göteborg har % inte någon bil och minst antal bilar återfinns i Göteborgs innerstad där % inte har någon bil. Det är endast % i Göteborg som kör både tjänste och privatbil och % som endast kör tjänstebil i Göteborg. Typ av vinterdäck Stockholm Dubbdäck är den absolut vanligaste typen av vinterdäck följt av dubbfria vinterdäck. I Stockholm har % dubbdäck och % dubbfria vinterdäck. Dubbfria vinterdäck är vanligast bland män i åldern år (%). Kvinnor i åldern vet i minst utsträckning vilken typ av vinterdäck de har på sin bil. Hela % i denna grupp vet inte vilken typ av vinter däck de har. Invånarna i Stockholm som har både privat och tjänstebil samt de högutbildade har i störst utsträckning dubbfria vinterdäck. Bland de som har dubbdäck på bil nummer ett i Stockholm så är det endast % som har dubbfria vinterdäck på bil. Däremot är det % av de som har dubbfria vinterdäck på bil ett som har dubbdäck på bil. % av de tillfrågade i Stockholm påverkar själva vilka däck som sitter på bilen. De som i minst utsträckning påverkar valet av vinterdäck är kvinnor i åldern i Stockholm där % i denna grupp påverkar valet av vinterdäck. Majoriteten i alla grupper skulle köpa nya vinterdäck.

8 Göteborg Dubbdäck är den vanligaste typen av vinterdäck följt av dubbfria vinterdäck. På frågan Vilken typ av däck använder du på vintern svarar % av göteborgarna att de har dubbdäck och % dubbfria vinterdäck ( respondenterna har i denna fråga inkluderat alla bilar de har vilket gör att summan överstiger %). Dubbfria vinterdäck är vanligast bland män i åldern år ( %). Kvinnor i åldern vet i minst utsträckning vilken typ av vinterdäck de har på sin bil. Åtta procent i denna grupp vet inte vilken typ av vinter däck de har. Invånarna i Göteborg som har både privat och tjänstebil samt de högutbildade har i störst utsträckning dubbfria vinterdäck. Bland dem som har dubbdäck på bil nummer ett i Göteborg så är det endast % som har dubbfria vinterdäck på bil. Däremot är det % av dem som har dubbfria vinterdäck på bil ett som har dubbdäck på bil. Åttio procent av de tillfrågade i Göteborg påverkar själva vilka däck som sitter på bilen. De som i minst utsträckning påverkar valet av vinterdäck är kvinnor i åldern i Göteborg, där % i denna grupp påverkar valet av vinterdäck. Majoriteten i alla grupper skulle köpa nya vinterdäck. Däckpreferenser och associationer Stockholm: Det som främst associeras med dubbdäck i Stockholm är bra grepp/fäste % och säkerhet/trygghet %. Medan det som främst associeras med friktionsdäck är bra grepp/fäste i vissa väglag %, att de är tystare %. % av Stockholmarna skulle köpa dubbdäck om de skulle köpa vinterdäck idag, vilket återspeglas av de positiva vägegenskaper som dubbdäck associeras med. Majoriteten av dem som idag har dubbfria vinterdäck ( %) och dubbdäck ( %) skulle köpa samma typ av däck igen, endast % av dubbdäcksanvändarna i Stockholm säger att de skulle köpa dubbfria vinterdäck idag. Det främsta motivet till varför stockholmarna skulle köpa dubbdäck är att de upplevs som säkrare ( %). När det gäller dubbfria vinterdäck är det främst pg av att de upplevs som tillräckligt bra % och att de inte sliter lika mycket på vägen %. Göteborg: Det som främst associeras med dubbdäck i Göteborg är bra grepp/fäste % och säkerhet/trygghet %. Medan det som främst associeras med friktionsdäck är bra grepp/fäste i vissa väglag %, att de är tystare % samt att de upplevs som sämre än dubbdäck/ej säkra %. % av Göteborgarna skulle köpa dubbdäck om de skulle köpa vinterdäck idag vilket återspeglas av de positiva vägegenskaper som dubbdäck associeras med. Majoriteten av de som idag har dubbfria vinterdäck (%) och dubbdäck (%) skulle köpa samma typ av däck igen, endast % av dubbdäcksanvändarna i Göteborg säger att de skulle köpa dubbfria vinterdäck idag. Det främsta motivet till varför göteborgarna skulle köpa dubbdäck är att de upplevs som säkrare vid vissa väglag ( %). När det gäller dubbfria vinterdäck är det främst pg av att de upplevs som tillräckligt bra % och att de inte sliter lika mycket på vägen %.

9 Påverkansfaktorer/källor vid val av däck Stockholm Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Pris % Egen kunskap % Däckstester % Återförsäljarnas Vänner och familj % rekommendationer % Viktiga faktorer vid val av vinterdäck Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Trafiksäkerhet % Att däcken inte river upp Lång hållbarhet % hälsofarliga partiklar % Framkomlighet % Låg bullernivå % Lågt pris % Påverkansfaktorer/källor vid val av däck Göteborg Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Pris % Återförsäljarnas Däckstester % rekommendationer % Vänner och familj % Egen kunskap % Viktiga faktorer vid val av vinterdäck Viktigaste (betyg ) Minst viktiga (betyg ) Trafiksäkerhet % Låg bullernivå % Framkomlighet % Att däcken inte river upp Lång hållbarhet % hälsofarliga partiklar % Lågt pris %

10 Dubbdäck vs Dubbfria vinterdäck Stockholm Dubbdäck och dubbfria vinterdäck har helt olika profiler, dubbfria vinterdäck får bra betyg på miljöfrågor men sämre på vägegenskaper. Hög instämmande grad för Dubbdäck Dubbdäck gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern % Jag måste ibland köra på besvärligt underlag och då passar dubbdäck bäst % Jag kan ta mig fram nästan överallt med dubbdäck % Jag skulle rekommendera mina vänner och familj att använda dubbdäck % Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck % Passar bäst till den/de bil/ar jag kör % Hög instämmande grad för Dubbfria vinterdäck Dubbfria vinterdäck river inte upp hälsofarliga partiklar % Dubbfria vinterdäck bullrar relativt lite % Dubbfria vinterdäck är bra för miljön % Dubbfria vinterdäck bidrar inte till vägslitage % Dubbdäck vs Dubbfria vinterdäck Göteborg Dubbdäck och dubbfria vinterdäck har helt olika profiler, dubbfria vinterdäck får bra betyg på miljöfrågor men sämre på vägegenskaper. Hög instämmande grad för Dubbdäck Dubbdäck gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern % Jag måste ibland köra på besvärligt underlag och då passar dubbdäck bäst % Jag kan ta mig fram nästan överallt med dubbdäck % Jag skulle rekommendera mina vänner och familj att använda dubbdäck % Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck % Passar bäst till den/de bil/ar jag kör % Hög instämmande grad för Dubbfria vinterdäck Dubbfria vinterdäck bullrar relativt lite % Dubbfria vinterdäck bidrar inte till vägslitage % Dubbfria vinterdäck river inte upp hälsofarliga partiklar % Dubbfria vinterdäck är bra för miljön %

11 På frågan om respondenterna känner till fördelarna med att använda dubbdäck/dubbfria vinterdäck så var det en högre andel som instämde på detta vad det gäller dubbdäck än dubbfria vinterdäck. Detta tyder på en okunskap om vilka egenskaper som dubbfria vinterdäck defacto besitter och ses därmed inte som ett tydligt alternativ. Detta återspeglas även då respondenterna ombads att besvara vilket typ av däck som passar till vilket vinterväglag. Mellan % kunde inte besvara frågorna och ca % sa att dubbdäck var bäst påalternativen, slaskigt, snöigt och nysnö där dubbfria vinterdäck är ett bättre alternativ. Det som främst krävs är att förändra attityden till dubbfria vinterdäck så att de inte bara förknippas med miljöfrågor utan att deras vägegenskaper också lyfts fram så att det blir ett reellt alternativ för de som har dubbdäck idag. Fördelarna med att använda dubbfria vinterdäck på olika vintervägunderlag samt typ av körning dvs stadskörning mm bör lyftas fram.

12 Antal bilar. Hur många bilar har ni i ert hushåll? I Stockholm och Göteborg är det ca hälften av befolkningen som har bil. Ca % i Stockholm och ca % i Göteborg som inte har någon bil. De som har flest bilar är män år. I Stockholms innerstad är det knappt hälften som inte har någon bil och i Göteborg %. Flest bilar återfinns i öster och Gtb norr. Den största delen som innehar bil är de som är gifta/parter/sambo och minst antal återfinns bland singlar utan barn. När det gäller utbildning finns det inga direkta skillnader däremot ser vi att inkomst spelar en stor roll för huruvida man har bil eller ej. eller fler Ingen Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i eller fler Ingen Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster eller fler Ingen Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr

13 Antal bilförare. Kör du själv bil? Det är framför allt äldre kvinnor och män som själva kör bil. Det är färre i Stockholm söder och Göteborg öster som själva kör bil än de andra regionerna. Av naturliga skäl är det singlar utan barn som själva kör bil i minst utsträckning då det är denna grupp som i störst utsträckning inte har en bil. Det är flest höginkomsttagare som själva kör bil. Ja Nej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Ja Nej Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster Ja Nej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr

14 Typ av bil. Kör du tjänstebil eller privat bil? Det är endast % respektive % som kör både tjänste och privatbil och en femtedel som endast kör tjänstebil i Stockholm. I Göteborg är det endast % som bara kör tjänstebil. I Stockholms innerstad och Göteborg norr återfinns den största andelen tjänstebilsförare. Singlar utan barn i Stockholm samt gifta, har partner eller sambo i Göteborg samt höginkomsttagare kör i större utsträckning tjänstebil. Höginkomsttagare kör i störst utsträckning både tjänste och privatbil. Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr

15 Däckinnehav. Vilken typ av däck använder du på vintern? (Multipla svar) Dubbdäck är den absolut vanligaste typen av vinterdäck följt av dubbfria vinterdäck. Dubbfria vinterdäck är vanligast bland män i åldern år. Kvinnor i åldern vet i minst utsträckning vilken typ av vinterdäck de har på sin bil. Dubbfria vinterdäck är vanligast i Stockholms innerstad samt i Göteborg söder. Dubbfria vinterdäck är vanligast bland de som är Gifta, har en partner eller sambo utan hemmavarande barn i Stockholm och i Göteborg återfinns den största gruppen bland singlar utan barn. De som har både privat och tjänstebil har i störst utsträckning dubbfria vinterdäck. Utbildningsnivån påverkar inte valet av dubbfria vinterdäck i lika stor utsträckning som inkomstnivån där de högutbildade i större utsträckning har dubbfria vinterdäck. Bland de som har dubbdäck på bil nummer ett så är det endast % respektive % som har dubbfria vinterdäck på bil. Det är hela % av de som har dubbfria vinterdäck på bil ett som har dubbdäck på bil. Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster

16 Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänsteoch Privatbil Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Sommardäck Vet ej mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år

17 Påverkan på däckinnehav. Hur många mil kör du per år (på ett ungefär) mot vilken typ av däck använder du på vintern? De som kör mer än mil per år använder dubbfria vinterdäck i störst utsträckning. Bil Dubbdäck Bil Dubbfria vinterdäck Bil Året runtdäck Bil Sommardäck Bil Vet ej Bil Dubbdäck Gbg Bil Dubbdäck Bil Dubbfria vinterdäck Gbg Bil Dubbfria vinterdäck Bil Året runtdäck Gbg Bil Året runtdäck

18 . Påverkar du själv vilka däck som sitter på bilen? Ca % av de tillfrågade påverkar själva vilka däck som sitter på bilen. De som i minst utsträckning påverkar valet av vinterdäck är kvinnorna. De som i störst utsträckning påverkar vilka däck de har är de som är gifta, har en partner eller sambo i Stockholm samt singlar med barn i Göteborg. Samt de som har både tjänstebil och privatbil i Stockholm och de som endast har privatbil i Göteborg. Ja Nej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Ja Nej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänsteoch Privatbil

19 Nya vs begagnade däck. Om du skulle köpa vinterdäck, skulle du då? Majoriteten i alla grupper skulle köpa nya vinterdäck. De som i minst utsträckning skulle köpa nya vinterdäck är de som kör mindre än mil per år...nya vinterdsck..begagnade vinterdsck Stockholm Gsteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i MSn i MSn i MSn i MSn i..nya vinterdäck..begagnade vinterdäck Gbg Mer än mil/år Mer än mil/år Gbg mil/år mil/år Gbg mindre än mil/år mindre än mil/år Gbg Mer än Tkr Mer än Tkr Gbg TKr Tkr TKr Tkr Gbg Mindre än TKr Mindre än TKr

20 Köpfrekvens. Hur ofta köper du vinterdäck? Det vanligaste intervallet att köpa vinterdäck är vart fjärde till vart sjunde år förutom bland de som kör mer än mil per år där det vanligaste intervallet är vart annat till vart tredje år. De som i störst utsträckning aldrig köpt vinterdäck återfinns bland de som kör mindre än mil/år och bor i Göteborg. Varje år Vart annat till vart tredje år Vart fjärde vart sjunde år Vart sjunde år eller mer sällan Har aldrig köpt vinterdäck Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år Varje år Vartannat till vart tredje år Vart fjärde vart sjunde år Vart sjunde år eller mer sällan Har aldrig köpt vinterdäck Stockholms innerstad Göteborgs innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Norr Gbg Norr Öster Gbg Öster

21 Däcks Associationer. Vilka egenskaper associerar du med dubbdäck? Det som främst associeras med dubbdäck är bra grepp/fäste och säkerhet/trygghet. Totalt Stockholm Totalt Göteborg Bra grepp/fäste/ Bra på is Säkerhet/trygghet Asfaltsdam/Slitage av vägar Högt ljud/bullriga Bra bromssträcka Ej miljövänligt Väghållning Dåligit fäste på barmark Mindre slitage på däck Ej ekonomiskt/dyrt Ökad bensinförbrukning Sämre bromssträcka Bra på vintern Sämre på snö Annat Vet ej/ej svar Dubbdäck Gbg Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Bra grepp/fäste/ Bra på is Säkerhet/trygghet Högt ljud/bullriga Asfaltsdam/Slitage av vägar Bra bromssträcka Ej miljövänligt Väghållning Dåligit fäste på barmark Ej ekonomiskt/dyrt Mindre slitage på däck Ökad bensinförbrukning Sämre bromssträcka Stenskott Sämre på snö Annat Bra på vintern Vet ej/ej svar

22 . Vilka egenskaper associerar du med dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)? Det som främst associeras med friktionsdäck är bra grepp/fäste i vissa väglag, att de är tystare samt att de upplevs som sämre än dubbdäck/ej säkra. Totalt Stockholm Totalt Göteborg Sämre än dubbdäck/ej säkra Bra grepp/fäste i vissa väglag Tystare Mindre asfaltsdamm/vägslitage Ej för is Generellt bra fäste/grepp Bättre för miljön Alla väder/bra däck Dyrt Säkerhet/Trygghet Bättre än dubbdäck Minskad bensinförbrukning Annat Vet ej/ej svar Dubbdäck Gbg Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Sämre än dubbdäck/ej säkra Bra grepp/fäste i vissa väglag Ej för is Tystare Mindre asfaltsdamm/vägslitage Generellt bra fäste/grepp Bättre för miljön Alla väder/bra däck Dyrt Bättre än dubbdäck Minskad bensinförbrukning Säkerhet/Trygghet Vet ej/ej svar Annat

23 Däckspreferens. Om du skulle köpa vinterdäck idag vad är det då troligast att skulle köpa för typ av vinterdäck? En majoritet skulle köpa dubbdäck om de skulle köpa vinterdäck idag. Flest köpare av dubbfria vinterdäck återfinns bland män i Göteborg i åldern. De som i störst utsträckning skulle välja dubbfria vinterdäck är de som är gifta, har en partner eller sambo i Stockholm och singlar utan barn I Göteborg samt de som har en inkomst på mer än. kr per år. Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Stockholm Göteborg Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Kvinnor i Män i Män i Män i Män i Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Singel med barn Gbg Singel med barn Gift/Partner/Sambo med barn Gbg Gift/Partner/Sambo med barn Singel utan barn Gbg Singel utan barn Gift/Partner/Sambo utan barn Gbg Gift/Partner/Sambo utan barn Grund/Gymn. Gbg Grund/Gymn. Högsk/Univers. Gbg Högsk/Univers. Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr TKr Tkr Gbg TKr Tkr Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänste och Privatbil

24 . Om du skulle köpa vinterdäck idag vad är det då troligast att skulle köpa för typ av vinterdäck mot vilken typ av däck använder du på vintern? (Multipla svar) Bland de som idag har dubbdäck så är det % respektive % som skulle välja dubbfria vinterdäck idag. Bland de som har dubbfria vinterdäck är det % respektive % som skulle välja dubbdäck. Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Vet ej Dubbdäck Gbg Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Året runtdäck Gbg Året runtdäck

25 Motiv till val av Däck. Du svarade att du skulle dubbdäck, kan du förklara/motivera ditt svar? Stockholm Generellt Säkrare/Bättre a Billigast/mest ekonomiskt b Bättre/säkrare vid vissa väglag c Minskad bromssträcka d Gammal vana/hade innan e Allmänt bra f Annat g Vet ej/ej svar Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Göteborg Generellt Säkrare/Bättre a Billigast/mest ekonomiskt b Bättre/säkrare vid vissa väglag c Minskad bromssträcka d Gammal vana/hade innan e Allmänt bra Annat f Vet ej/ej svar Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år

26 . Du svarade att du skulle dubbfria vinterdäck, kan du förklara/motivera ditt svar? Stockholm Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Generellt Bättre a Tillräckligt bra/behöver ej annat b Lägre/Bättre ljud c Praktiskt d Sliter ej lika mycket på vägen e Billigare/Mer ekonomiskt f Vänligare mot miljön g Gammal vana/hade innan h Annat i Vet ej/ej svar j Göteborg Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Generellt Bättre a Tillräckligt bra/behöver ej annat b Lägre/Bättre ljud c Praktiskt d Sliter ej lika mycket på vägen e Billigare/Mer ekonomiskt f Vänligare mot miljön g Gammal vana/hade innan h Annat i Vet ej/ej svar j Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år

27 . Du svarade att du skulle åretruntdäck, kan du förklara/motivera ditt svar? Stockholm Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Tillräckligt bra/behöver ej annat a Lägre/Bättre ljud b Praktiskt/Sl ipper byta c Sliter ej lika mycket på vägen d Billigare/Mer ekonomiskt e Miljövänlig are f Gammal vana/hade innan g Annat h Vet ej/ej svar Göteborg Totalt Kvinna Man år år eller äldre Mindre än TKr TKr Tkr Mer än Tkr En bil i hushållet Två bilar i hushållet Tre bilar i hushållet eller fler bilar i hushållet Ingen bil i huhshållet Endast Tjänstebil Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år mil/år Mer än mil/år Generellt Bättre a Tillräckligt bra/behöver ej annat b Lägre/Bättre ljud c Praktiskt/ Slipper byta d Sliter ej lika mycket på vägen e Billigare/Mer ekonomiskt f Gammal vana/hade innan g Annat h

28 Påverkansfaktorer vid val av däck. Om du skulle köpa vinterdäck idag, hur stor påverkan har följande källor/faktorer när du ska välja däck? Den viktigaste faktorn vid val av däck är priset följt av Däckstester. Återförsäljarens rekommendationer Gbg Återförsäljarens rekommendationer Vänner och familj Gbg Vänner och familj Däcktester Gbg Däcktester Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Egen kunskap dvs de däck du själv tror/vet är bäst Stor påverkan Gbg Egen kunskap dvs de däck du själv tror/vet är bäst Annat; Priset Gbg Annat; Priset % % % % % % Återförsäljarens rekommendationer är viktigast för kvinnor och män i ålder år. Återförsäljarens rekommendationer är viktigast för de som kör mindre än mil/år och land de som endast har tjänstebil. Återförsäljarens rekommendationer är viktigast i Göteborg. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

29 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Vänner och familj är viktigast för kvinnorna. Vänner och familj är viktigast för de som kör mindre än mil/år. Vänner och familj är minst viktiga i Göteborg norr och Stockholm öster. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Liten påverkan Ganska liten påverkan Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

30 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Däckstester är viktigast för kvinnor boende i Göteborg och kvinnor år eller äldre. Däckstester är viktigast dör de som har både tjänste och privatbil. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

31 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Egen kunskap är viktigast bland män år eller äldre. Egen kunskap är viktigast i Stockholm bland de som kör både tjänste och privat bil och minst viktigt i Göteborg i samma grupp. Egen kunskap är viktigast i Göteborg söder och norr. Stockholm Gsteborg Kvinna Ī r GbgKvinnaĪ r Kvinna Ī rellersldre Gbg Kvinna Ī r eller Sldre Liten pī verkan Ganska liten pī verkan Varken stor eller liten pī verkan Ganska stor pī verkan Man Ī r Stor pī verkan Gbg Man Ī r Man Ī rellersldre Gbg Man Ī r eller Sldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

32 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Priset är viktigast bland kvinnor i Göteborg i åldern år och minst viktig bland de äldre kvinnorna i Göteborg. Priset är viktigast för boende i Göteborg som kör mindre än mil/år och minst viktigt för de som endast kör tjänstebil i Göteborg. Priset är viktigast i Göteborg väst och minst viktigt i Göteborg öster. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Man år Stor påverkan Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Liten påverkan Både Tjänste och Privatbil Ganska liten påverkan Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Stor påverkan Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

33 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Liten påverkan Ganska liten påverkan Varken stor eller liten påverkan Ganska stor påverkan Norr Stor påverkan Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % %

34 Viktiga faktorer vid val av däck. Vad tycker du är viktigt vid val av vinterdäck generellt? Det som är viktigast vid val av vinterdäck är trafiksäkerheten följt av hållbarheten. Trafiksäkerhet Gbg Trafiksäkerhet Framkomlighet Gbg Framkomlighet Inte alls viktigt Låg bullernivå Ganska oviktigt Gbg Låg bullernivå River inte upp hälsofarliga partiklar från vägen Gbg River inte upp hälsofarliga partiklar från vägen Lågt pris Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg Lågt pris Lång hållbarhet Gbg Lång hållbarhet % % % % % % Inga större skillnader när det gäller trafiksäkerheten.. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Både Tjänste och Privatbil Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt % % % % % %

35 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Framkomligheten är viktigast för de äldre kvinnorna. Framkomligheten är viktigast för de som har både tjänste och privatbil. Framkomligheten är viktigast i Göteborg väster och norr. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

36 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Bullernivån är viktigast för de äldre kvinnorna samt de äldre männen i Göteborg. Bullernivån är viktigast hos dem som har både tjänste och privatbil i Stockholm. Bullernivån är viktigast i Göteborg väster. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

37 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Hälsofarliga partiklar är viktigast för kvinnorna. Hälsofarliga är viktigast för de som kör mindre än /mil år. Partiklarna är viktigast för Stockholmarna. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

38 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % % Priset är viktigast för kvinnorna. Priset är minst viktigt för de som endast kör tjänstebil i Göteborg. Priset är minst viktigt för höginkomsttagarna. Priset är viktigast i Stockholm. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

39 Mindre än TKr Gbg Mindre än TKr Inte alls viktigt TKr Tkr Gbg TKr Tkr Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Mer än Tkr Gbg Mer än Tkr % % % % % % Hållbarheten är viktigast för kvinnorna. Hållbarheten är viktigast i Stockholm bland de som kör både tjänste och privatbil och minst viktigt för Göteborgare som endast kör tjänstebil. Hållbarheten är viktigast i Stockholm söder. Stockholm Göteborg Kvinna år Gbg Kvinna år Kvinna år eller äldre Gbg Kvinna år eller äldre Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Man år Mycket viktigt Gbg Man år Man år eller äldre Gbg Man år eller äldre % % % % % % Endast Tjänstebil Gbg Endast Tjänstebil Endast Privatbil Gbg Endast Privatbil Inte alls viktigt Både Tjänste och Privatbil Ganska oviktigt Gbg Både Tjänste och Privatbil mindre än mil/år Gbg mindre än mil/år mil/år Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Gbg mil/år Mer än mil/år Gbg Mer än mil/år % % % % % %

40 Innerstad Gbg Innerstad Söder Gbg Söder Väster Gbg Väster Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Norr Mycket viktigt Gbg Norr Öster Gbg Öster % % % % % %

41 Däckprofiler. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Som vi kan se nedanstående diagram så har dubbdäck och dubbfria vinterdäck helt olika profiler. Dubbfria vinterdäck får bra betyg på miljöfrågor men sämre på vägegenskaper. Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör på Jag måste ibland jag kör på vintern köra på besvärligt Bidrar inte till underlag rligt underlag och då och vägslitage Bidrar inte till vägslitage passar st däck bäst Jag känner väl till fördelarna med att Jag kan med ta mig Jag känner väl till förde använda..däck fram nästan överallt med däck Passar bäst till däck river inte ar den/de passar bil/ar bäst jag till den upp hälsofarliga kör partiklar bullrar relativt lite lite. är bra för miljön..däck är bra för miljön Är slitstarka Är slitstarka och håller och håller länge länge ger Ger min bil bättre körege köregenskaper än vinterdä andra vinterdäck Jag skulle rekommendera mina vän Jag skulle rekommendera att använda mina vänner och familj att använda..däck Gbg Dubbdäck Gbg Dubbfria vinterdäck

42 . Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck kör med Dubbfria vinterdäck idag Gbg kör med Dubbfria vinterdäck idag. Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck kör med Dubbdäck idag Gbg kör med Dubbdäck idag. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare när jag kör på Jag måste ibland gör att köra jag känner mig säkrare när jag kör på vintern vintern Bidrar inte till på besvärligt underlag rligt underlag och då vägslitage och då passar bidrar inte till vägslitage k bäst dubbdäck bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan bbdäck överallt med använda dubbdäck Jag känner väl till fördelarna dubbdäck Dubbdäck river inte upp lar hälsofarliga partiklar Dubbdäck ativt bullrar lite relativt lite Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst jag till den/de kör Ger min bil bättre ger köregenskaper min bil bättre än köregensk andra vinterdäck däck är bra för miljön Dubbdäck är bra för miljön är Är slitstarka och och håller håller länge länge Stockholm Jag skulle rekommendera mina vänner o Jag skulle rekommendera använda dubbdäck mina vänner och familj att använda dubbdäck Göteborg

43 . Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare Jag måste ibland gör att jag känner när mig jag säkrare kör på vintern köra på besvärligt när jag kör på vintern underlag och då Bidrar inte till ligt underlag och då bidrar inte till vägslitage bäst passar dubbdäck vägslitage bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fram bbdäck Jag fördelarna känner med väl till att nästan överallt med fördelarna använda dubbdäck dubbdäck Dubbdäck Passar bäst till river inte upp ar passar bäst till den/de den/de bil/ar jag hälsofarliga kör partiklar Dubbdäck ativt lite Ger ger min bil bättre köregensk bullrar relativt köregenskaper än lite andra vinterdäck Jag skulle rekommendera mina vänner oc är bra för miljön Jag skulle använda dubbdäck Dubbdäck är bra rekommendera mina för miljön är slitstarka Är slitstarka och håller och länge vänner och familj att håller länge använda dubbdäck Kvinna Man Gbg Kvinna Gbg Man. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare Jag måste ibland gör att köra jag känner när mig jag säkrare kör på vintern när jag kör på vintern på besvärligt underlag Bidrar inte till underlag och då och då passar vägslitage bidrar inte till vägslitage st dubbdäck bäst Jag kan ta mig fram nästan äck överallt med dubbdäck Dubbdäck river inte upp hälsofarliga partiklar Jag känner väl till Jag fördelarna känner med väl till att fördelarna m använda dubbdäck Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst jag till den/de bil/ kör Dubbdäck lite bullrar relativt lite är bra för miljön Dubbdäck är bra för miljön är slitstarka Är slitstarka och håller och länge håller länge år Gbg år Gbg år Ger min bil bättre ger min bil bättre köregenskap köregenskaper än andra vinterdäck Jag skulle rekommendera mina vänner och Jag skulle använda dubbdäck rekommendera mina vänner och familj att använda dubbdäck år eller äldre. Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Jag måste ibland köra Gör att jag känner mig säkrare på besvärligt underlag gör att jag känner när jag mig kör säkrare på vintern när jag kör på Bidrar vintern inte och då passar dubbfria till värligt underlag och då vinterdäck bäst bidrar vägslitage inte till vägslitage terdäck bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fram fördelarna med att nästan överallt d dubbfria med Jag använda känner dubbfria väl till fördela dubbfria vinterdäck vinterdäck vin Dubbfria vinterdäck Passar bäst till river inte rtiklar upp passar den/de bäst bil/ar till jag den/d hälsofarliga kör partiklar Ger min bil bättre köregenskaper än Dubbfria vinterdäck relativt lite ger min bil bättre köregen andra vinterdäck bullrar relativt lite Jag skulle Jag skulle rekommendera mina vänner är Dubbfria bra för miljön rekommendera mina använda dubbfria vinterdä vinterdäck är bra vänner och familj att för miljön är Är slitstarka och och håller håller länge länge använda dubbfria vinterdäck Stockholm Göteborg

44 . Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig säkrare när Jag måste ibland köra på gör att jag känner jag mig kör säkrare på vintern när jag kör på vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till passar ärligt underlag dubbfria och vinterdäck då vägslitage bidrar inte till vägslitage bäst k bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fram fördelarna med att nästan överallt med bbdäck använda Jag känner dubbfria väl till fördela dubbfria vinterdäck vinterdäck Dubbfria vinterdäck river lar inte upp hälsofarliga partiklar Dubbfria vinterdäck ativt lite bullrar relativt lite Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst jag till den/d kör Ger min bil bättre ger köregenskaper min bil bättre än köregen andra vinterdäck Jag skulle Jag rekommendera skulle mina vänner är bra för miljön rekommendera använda mina Dubbfria vinterdäck är dubbdäck vänner och familj att bra för miljön Är är slitstarka och håller länge använda dubbfria Kvinna vinterdäck Man Gbg Kvinna Gbg Man. Hur tycker du dubbfria vinterdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och Gör att jag känner mig Jag måste ibland köra säkrare när jag kör på vintern gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern på besvärligt underlag Bidrar inte till värligt och underlag då passar och då dubbfria bidrar vägslitage inte till vägslitage äck bäst vinterdäck Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan dubbdäck Jag använda känner dubbfria överallt med väl till fördela vinterdäck dubbfria vinterdäck Dubbfria vinterdäck river inte upp rtiklar hälsofarliga partiklar Passar bäst till den/de passar bil/ar bäst till jag den/d kör Dubbfria vinterdäck relativt lite Ger min bil bättre köregenskaper än ger min bil bättre köregen andra vinterdäck bullrar relativt lite Jag skulle rekommendera Jag skulle rekommendera mina vänner är bra för miljön mina vänner och familj att Dubbfria vinterdäck är använda dubbdäck använda dubbfria vinterdäck bra för miljön är Är slitstarka och håller länge år år eller äldre Gbg år Gbg år eller äldre. Hur tycker du dubbdäck stämmer in på följande påståenden? Baserad på andel betyg och gör att jag Gör känner att jag mig känner säkrare mig säkrare när jag när kör jag på Jag måste ibland köra på kör på vintern vintern besvärligt underlag och då Bidrar inte till esvärligt underlag och passar däck bäst vägslitage Bidrar inte till vägslitage.. bäst Jag känner väl till Jag kan ta mig fördelarna med att fram nästan llt med Jag känner vä använda däck överallt med däck river inte upp tiklar hälsofarliga partiklar passar Passar bä bäst till den/de bil/ar jag kör elativt lite bullrar relativt lite ger Ger min bil bättre köregenskaper än andra vinterdäck... är bra för miljön däck är bra för miljön Är Är slitstarka och och håller länge Jag skulle rekommendera m Jag skulle rekommendera att använd mina vänner och familj att använda däck kör med Dubbdäck idag Gbg kör med Dubbdäck idag

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck.

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö 2007-01-17 1 (7) Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. I SLL:s budget för 2006 fick LSF Miljö i uppdrag att utreda möjligheten

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer