Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg"

Transkript

1 Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg

2 Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att, på viss väg eller vägsträcka, meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck (för de kommuner som har stora problem med höga partikelhalter) Ta bort undantaget för utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet så att de också omfattas av de svenska reglerna om vinterdäck 2

3 Nya vinterdäcksregler Transportstyrelsen har beslutat att införa följande ändringar i däckreglerna från den 1 december 2009 Krav på 5 mm mönsterdjup på däck till tunga lastbilar och bussar den 1 december - 31 mars vid vinterväglag Upphäva undantaget för utländska fordon med totalvikt av högst 3,5 ton från kravet på 3 mm mönsterdjup Begränsa tiden då dubbdäck är tillåtna med 2 veckor, innebär dubbdäcksförbud 16 april 30 september Begränsa antalet tillåtna dubbar till högst 50 per meter rullningsomkrets. Gäller inte däck som är tillverkade före den 1 juli

4 Inget (vinter)däck bäst på allt

5 Tre typer av vinterdäck Dubbdäck Dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden Dubbfria vinterdäck för mellaneuropeiska förhållanden

6 Olika vinterdäcks egenskaper enligt STRO Dubb Dubbfri N Dubbfri E Våt is ***** **** ** Rå is ***** ***** *** Hård snö **** **** *** Lös snö **** ***** *** Våt asfalt *** ** ***** Torr asfalt **** *** ***** Stabilitet *** ** ***** Komfort **** ***** **** Ljudnivå *** ***** ***** N=nordiska E=mellaneuropeiska 5 * bäst 1 * sämst

7 Däcktyp under vintern i Sverige Sommardäck 1,7% Dubbfria vinterdäck 30,5% E N Dubbdäck 67,8% Källa: Däckbranschens Informationsråd

8 Däckanvändning i februari Däck: D = dubbdäck; V = vinterdäck utan dubb; S = Sommardäck Region D V S D V S D V S D V S VN VM VMN VST VSÖ VVÄ VSK Däckbranschens Informationsråd Vinterdäcklag

9 En viktig orsak till debatten Dubbdäck sliter ner vägbeläggningar Slitaget har ökat under 2000-talet pga Ökad trafik Lägre krav på ballaststen i beläggningar sedan 2003 (EU) Standarden kommer att höjas i år pga detta Kostar ca mnkr per år En del av slitaget blir inandningsbara partiklar (PM 10 ) Viktig orsak till att miljökvalitetsnormen för PM 10 inte klaras i ett flertal väg- och gatumiljöer.

10 Månadsmedelvärden av PM10 halter i Södra länken tunneln: Röd: inne i tunneln nära mynning Årsta Blå: inne i tunneln nära mynning Hammarby Svart streckad: Dubbandel (manuellt räknade fordon, varje vecka) PM10 µg/m 3 Dubbandel % Sommar Sommar Feb 2006 Figur: Christer Johansson SLB-Analys, Stockholm Nov 2007

11 Kort om slitagepartiklar i vägmiljön Består till stor del av mineralfragment, men även bidrag från däck, bromsar, bitumen De partiklar som bidrar till PM10 är förhållandevis grova (0,5 10 µm) Bidrar främst till luftvägsrelaterade sjukdomar, men möjligen också till akut dödlighet. Verkar inte vara kopplade till hjärt-kärlsjukdom och för tidig död, till skillnad från mycket små partiklar (< 100 nm) från t.ex. avgaser. Liten brasklapp: i lab verkar dubbdäck orsaka även en fraktion nanopartiklar (20-50 nm) av okänt ursprung. Möjligen kan även odubbade vinterdäck skapa en annan fraktion nanopartiklar. Ej styrkt i verklig trafikmiljö, men kan komma att påverka den hälsomässiga bedömningen.

12 Buller Dubbdäck ökar vägtrafikbullret med 2-5 db(a) jämfört med samma däck utan dubb; ökningen är störst vid låga hastigheter Dubbdäck bullrar inte mer än sommardäck ( km/h), vanligen t o m mindre Vid låga hastigheter bullrar dubbade vinterdäck mer än alla andra däck Dubbars ljudalstring svagt samband med hastigheten Dubbfria däck (sommar och vinter) starkt samband med hastigheten Vid höga hastigheter hörs dubbarna knappast alls men vid låga hastigheter hörs ett tydligt knattrande

13 Nya EU-regler - buller Från 2012 Gränsnivån sänks, vissa däck överskrider utgår Personbilsdäck blir på sikt troligen 2 db tystare Vinterdäck fick lägre krav än sommardäck trots att de är tystare Dubbdäck omfattas inte av kraven Lastbilar: kraven leder inte till någon märkbar förändring Kraven omfattar ej regummerade däck Troligen bara 1 db i reduktion om 10 år för vägtrafiken som helhet I stadsmiljö med ryckig trafik ingen förbättring

14 Rullmotstånd Intensiv utveckling mot lägre rullmotstånd De bästa däcken har halva rullmotståndet mot de sämsta Det innebär ca 10 % skillnad i bränsleförbrukning

15 Nya EU-regler - rullmotstånd Från 2012 Gränsvärden införs, men eliminerar bara omoderna däck Beslut om lufttrycksindikator i däcken, vilket bör leda till minskat rullmotstånd när optimalt ringtryck används oftare

16 Nya EU-regler - Märkning av bildäck Från 2012: Krav på märkning av rullmotståndsklass på bildäck Krav på märkning av våtfriktionsklass på bildäck Krav på märkning av bullernivå på bildäck Inga krav på väggrepp på is/snö

17 Marknadskrafter Internbullret minskat med ca 20 db under de senaste decennierna, för både lätta och tunga fordon Beträffande externt buller: Upplysning av allmänhet, beslutsfattare, upphandlare Påverka politiker, andra beslutsfattare bl a EUkommissionen Krav vid upphandling Buss i Hong Kong med reklam för lågbullerdäck Beträffande rullmotstånd: mer självgående

18 Frågeställning: 1. Hur väl fungerar ett antisladdsystem på halt underlag med bra och dåliga däck? Olycksstatistik med och utan antisladd är gjord på nya bilar med nya däck. 2. Kan ett antisladdsystem kompensera för sämre däck vid en kritisk undanmanöver? VTI rapport 662, 2009

19 Resultat Genomsnittshastigheter för däcken utan antisladdsystem Hastighet (km/h) Däck 1: Nordisk friktion Däck 2: Europeisk friktion Däck 3: Europeisk friktion Däck 4: Europeisk friktion VTI rapport 662, 2009

20 Resultat Genomsnittshastigheter för däcken med och utan antisladdsystem Hastighet (km/h) Antisladd av Antisladd på Däck 1: Nordisk friktion Däck 2: Europeisk friktion Däck 3: Europeisk friktion Däck 4: Europeisk friktion VTI rapport 662, 2009

21 Resultat Bromstester VTI rapport 662, 2009

22 Poleringseffekt! Jämför friktionen på packad snö vid en busshållplats ute i gatan! Poleringseffekten blir tydlig om dubbdäck förbjuds! VTI rapport 618, 2008

23 Skillnad i olycksrisk med olika vinterdäck? Dubbdäck Dubbfria nordiska däck Dubbfria mellaneuropeiska däck

24 Fördelar med olika däck utifrån STRO-klassning och VTI-mätningar avseende däck förr I S - S N Ö Prestanda Dubb Dubbfria N E Dubbfria förr Dubb förr B A R M A R K VTI-rapport 648, 2009 figur 1

25 VTI-meddelande 722, olika analysmetoder Data från 1990 Dubbdäck % lägre olycksrisk än sommardäck Dubbdäck hade 4-23 % lägre olycksrisk än annat vinterdäck dubbdäck % lägre olycksrisk än annat vinterdäck (då trafikarbete ingick)

26 Vinterdäcklagen Prognos 1995 Utfall 2001 Svårt skadade färre färre Döda 5 6 färre 7 9 färre VTI rapport 479, 2002

27 VTI-rapport 648, 2009 Väggrepp olycksrisk Trafiksäkerhetseffekt på statliga vägar Is/snö Tunn is O halka/barmark (dubbdäck : sommardäck) 0,60 0,60 O halka/barmark (Nordiskt vinterdäck : sommardäck) 0,63 0,68 O halka/barmark (Europeiskt vinterdäck : sommardäck) 0,76 0,80 VTI-rapport 648, 2009 tabell 23

28 Dubbdäcksrestriktion i Stockholm (gult) Region Stockholm 50% Övriga kommuner 30% Inga beräkningar 20% 69% använder dubbdäck VTI-rapport 648, 2009

29 Dubbdäcksrestriktion i Stockholm Olyckseffekt vid is/snö Område Däck D-N-E Antal personskadeolyckor Is/snöväglag Antal döda persone r Antal svårt skadade personer Is Antal döda personer Antal svårt skadade personer Innerstad , ,2 0 0 Ytterstad ,8 0 1,9 4,1 0 1,2 Antal personskadeolyckor VV- Region Stockhol m ,1 0,05 1,7 4,8 0,04 1,1 IS/I 39/11 161/55 267/132 TOTALT 18,3 <0,1 3,6 10,1 <0,1 2,3 OBS enbart motorfordonsolyckor VTI-rapport 648, 2009

30 Dubbdäcksminskning på det statliga vägnätet då is/snö Däckkombinationer Is/snöväglag Is D-N-E Antal personskadeolyckor Antal döda personer Antal svårt skadade personer Antal personskadeolyckor Antal döda personer Antal svårt skadade personer Nedan anges skillnader till ovanstående faktiska utfall vintern 2005/ ,6-2,7-19, ,4-13, ,0 1,8 13,1 37,1 0,9 9, ,2-1,3-9,4-2,8-0,1-0, ,1 4,8 35,7 77,0 1,9 18, ,3 4,4 33,0 93,0 2,3 22, ,6-0,4-3,2 29,1 0,7 7, ,2 9,3 69,1 156,8 3,9 38,0 VTI-rapport 648, 2009 tabell 11

31 NORGE Hva sier Trafikksikkerhetshåndboken om piggdekk? bruke piggdekk om vinteren anslås til ca 4% nedgang i ulykkesrisiko for alle føreforhold 3% økning i de fire byene sett under ett ved en halvering av piggdekkbruken (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) Andelen bilar som kör med dubbfria vinterdäck i Trondheim är samma andel som är inblandade i olyckor på halt väglag under

32 Effekt på olyckor under hela vintern vid ett dubbdäcksförbud År Referens Olycksökning 1973 Transportforskningsdelegation 6-13 % 1975: VTI rapport 223A, % 1989 VTI meddelande 674, % 1993/94 VTI meddelande 756, 1995 ~ 10 %

33 Grund till debatten Juridiskt: Sverige har att efterleva Miljökvalitetsnormen (EUdirektiv), där åtgärder mot grövre PM10-fraktioner är effektivast. (PM10 är ett massbaserat mått). Även den nya normen för PM2,5 åtgärdas bäst genom att minska partiklar i den grövre delen av PM2,5. Alltså juridiskt oantastligt med dubbdäcksförbud. Men: Två centrala frågor: Är slitagepartiklarna tillräckligt farliga för att motivera minskad dubbdäcksanvändning? Hur viktiga är dubbdäcken för trafiksäkerheten?

34 Bättre kunskap behövs för att stödja - trafikanter i val av vinterdäck - kommuner i eventuella regleringar och uppföljningar - beslutsfattare vid lagändringar

35 Några hemsidor med däckfakta Tack till kollegorna på VTI Mattias Hjort, Mats Gustafsson, Mats Wiklund, Ulf Sandberg Göran Andersson, Transportstyrelsen Torsten Johansson, STRO Tack för er uppmärksamhet

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

SUNE ENVALL. Nr 1-2009

SUNE ENVALL. Nr 1-2009 SUNE ENVALL Nr 1-2009 FÄLGAR 2009 VÄGHÅLLNING - TUNING - TILLBEHÖR Vårens sortiment är här! Besök vår uppdaterade hemsida eller beställ den nya katalogen. NY! NY! LASCAR 8 x 17 8 x 18 8,5 x 19 9,5 x 19

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Åtgärder mot olaglig däckimport

Åtgärder mot olaglig däckimport Nr 1-2010 Tidningen för däck- och fälgbranschen SUNE ENVALL Regummerarna upphör med svanen Åtgärder mot olaglig däckimport Det började med skog och vatten ST EN DA H LS 245/35 19" runflat på 2,5 minuter!

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Krav på snökedjor på tunga fordon?

Krav på snökedjor på tunga fordon? 1 Krav på snökedjor på tunga fordon? 2007-11-14 Göran Forssén 2 Krav på snökedjor på tunga fordon? Innehåll 0. Sammanfattning sid 2 1. Frågeställning 3 2. Utredningens genomförande 4 3. Bestämmelser i

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal ÅSA MURRAY Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet Individ, omvärld och lärande/forskning nr 8 Åsa Murray Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Nr 6-2007 60ÅR FERRARI. Sune Envall

Nr 6-2007 60ÅR FERRARI. Sune Envall Nr 6-2007 Sune Envall FERRARI 60ÅR LEDARE & INNEHÅLL NUMMER 6 2007 ÅRGÅNG 28 Redaktör Sven-Erik Johansson Ansvarig utgivare Anders Karpesjö Redaktionens adress Däck Debatt, Vasavägen 33, 352 61 Växjö Tel:

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

PEUGEOT REGIONSTRÄFF

PEUGEOT REGIONSTRÄFF PEUGEOT REGIONSTRÄFF 1 Introduktion Pon 2 Introduktion PTG PON historia, viktiga händelser 1895 Pon startar som ett handelshus 1949 Importör Continental och Porsche 1996 Startar PON North America 2011

Läs mer

Motorföraren granskar ekonomin i det nya alternativet till traditionellt bilägande

Motorföraren granskar ekonomin i det nya alternativet till traditionellt bilägande En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 3 april 2015 Årg LEASA FÖR SJÄLEN? Motorföraren granskar ekonomin i det nya alternativet till traditionellt bilägande G-kraft möter e-kraft. Nya Golf

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

DÄCK Nr 1 2011. Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam.

DÄCK Nr 1 2011. Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam. DÄCK Nr 1 2011 Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Fortsatt framåt för Däckteam Biltransportör med känsla för Nitrogen Vårtrimma bilen När han drömmer sig bort på resan, ser vi till att han kommer

Läs mer

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014 Index för hållbar bilism Årlig sammanställning, maj 2014 25% 30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle. Men samtidigt

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

- OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN

- OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN OCH NEWSFACTORY AB ANNONS Naturskyddsföreningen i Stockholms län - OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN foto: Mårten Adolfsson

Läs mer