Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011"

Transkript

1 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia Olagliga däck (<1,6 mm)! 8%! 6%! 4%! 6,5%! 5,3%! 4,5%! 4,5%! 4,6%! 3,5%! 2%!

2 Sida 2 av 24 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Vinterdäck på sommaren...4 Finsk förebild...4 Kampanj Däckrazzia i Sverige...4 Genomförande...5 Syfte...5 Resultat Förares kön och bilarnas ålder Slitna däck Omedvetna om slitna däck Olagligt mönsterdjup Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket Dålig koll på lufttrycket Punktering eller på gränsen till punktering Stor skillnad i däcktryck på samma axel Vinterdäck på sommaren Skillnader om förare äger bilen eller inte Var finns de bästa och sämsta däcken i Sverige?...21

3 Sida 3 av 24 Sammanfattning 30,0 procent av de undersökta bilarna hade minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup, vilket är en förbättring jämfört med resultaten 2009 och De uppmätta värdena, om de är representativa för hela Sverige, innebär att cirka 1,3 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup. Av dem som hade minst ett slitet däck bedömde de flesta att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att nästan var fjärde bil på Sveriges vägar (23,7 procent) kördes av en förare som hade minst ett slitet däck på bilen utan att vara medveten om detta. En större andel kvinnor kör med minst ett slitet däck utan att vara medvetna om detta jämfört med manliga förare, men skillnaden var i 2011 års mätningar mindre än vid tidigare mätningar. Andelen bilar med slitna däck var, liksom vid tidigare undersökningar, tydligt mindre på nyare bilar. Till skillnad från tidigare år var det däremot ingen skillnad i andelen slitna däck på bilar som var 5 9 år och bilar som var 10 år eller äldre. Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm mönsterdjup) var 3,5 procent vilket är den lägsta andelen sedan mätningarna startade. Sedan däckrazzior genomfördes första gången över stora delar av Sverige 2005 har andelen undersökta bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup nästan halverats, men fortfarande kör, om mätningarna är representativa för hela Sverige, cirka bilister med minst ett däck med olagligt mönsterdjup. På bilar 10 år och äldre samt bilar 5 9 år var det betydligt vanligare med olagligt mönsterdjup än på bilar som var yngre än 5 år. Medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket på undersökta bilar var 4,3 mm. Nästan två av tre tillfrågade förare (63,9 procent) hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Detta är en något lägre andel än vid tidigare års mätningar, men innebär ändå, om resultatet är representativt för hela Sverige, att 2,8 miljoner bilister inte har koll på lufttrycket. Kvinnliga förare hade generellt sämre koll på lufttrycket än manliga förare. Andelen bilar som hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) var 6,6 procent. Detta är en tydligt lägre andel än tidigare år. Av alla undersökta fordon hade 14,1 procent 0,5 bar eller mer i skillnad i trycket i däcken på samma axel. Andelen är den lägsta sedan kampanj däckrazzia startade men innebär ändå, om den uppmätta andelen är representativ för hela Sverige, att bilar kör med stor skillnad i däcktryck på samma axel. 3,9 procent av alla undersökta bilar hade vinterdäck, vilket är samma andel som Om alla län där däckrazzior genomfördes rangordnas efter resultat i respektive undersökt moment hamnar Norrlands län överst i rangordningen. I perioden 29 augusti till 9 september 2011 genomfördes 41 razzior fördelade på sex län: Norrbotten, Värmland, Södermanland, Gotland, Västra Götaland och Kalmar. Efter Polisens obligatoriska kontroll erbjöds bilisterna en frivillig mätning av däckens mönsterdjup och lufttryck samt att få information om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Bakom kampanjen står Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Trafikverket.

4 Sida 4 av 24 Bakgrund Däckrisk När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland fanns någon däckrisk med i 15 procent av alla de dödsolyckor som inträffade i trafiken under perioden I olycksundersökningen antecknas en med däck relaterad brist som riskfaktor endast när däcket anses ha inverkat på händelseförloppet. I 47 procent av fallen har det varit fråga om däck i dåligt skick, i 31 procent fråga om olämpliga däck och i 14 procent fråga om däck med felaktigt lufttryck (för lågt lufttryck eller olika tryck i däcken). Övriga däckriskers andel är 9 procent. Motsvarande undersökningar har inte gjorts i Sverige, men det antas att resultaten i Finland är relevanta även för svenska förhållanden. Mönsterdjup När däcken slits under 3 mm ökar både bromssträckan vid vått väglag och risken för vattenplaning betydligt. Sommardäcken är olagliga när de slits under 1,6 mm. Minsta tillåtna mönsterdjup när krav på vinterdäck gäller är 3 mm. Lufttryck Med för lite lufttryck kan bilen bli svår att hantera i en kritisk situation. För lågt lufttryck gör också att däcken slits ut i förtid och ökar bränsleförbrukningen. Dåligt pumpade däck kan också bli för varma och då ökar risken för punktering. Stora skillnader i lufttryck på samma axel (0,5 bar eller mer) kan bidra till att göra bilen instabil och kan försvåra för föraren att klara av en undanmanöver eller häftig inbromsning. Vinterdäck på sommaren Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria vinterdäck sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid en undanmanöver. Finsk förebild I Finland startade en motsvarande kampanj 1997 och pågår fortfarande. Genomslaget där har varit mycket stort och andelen i Finland som kör med slitna däck har minskat betydligt under kampanjperioden. Kampanj Däckrazzia i Sverige Under 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 har 440 däckrazzior genomförts, under perioden i alla Sveriges län. Totalt har nästan bilar kontrollerats. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 genomfördes även informationsaktiviteter i samband med MHF:s Tylösandsseminarium.

5 Sida 5 av 24 Genomförande I perioden 29 augusti till 9 september 2011 genomfördes 41 razzior fördelade på sex län: Norrbotten, Värmland, Södermanland, Gotland, Västra Götaland och Kalmar. Efter Polisens ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat fick visa körkort och genomgå nykterhetsprov, erbjöds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen var frivillig. Under tiden som däckspecialister och på vissa platser tekniker från Bilprovningen mätte mönsterdjup och lufttryck berättade en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren fick också svara på några frågor. När däckkontrollen var klar fick föraren en nyckelring som man kan använda för att kolla om däcken börjar bli slitna (och använda som femma i kundvagnen), en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad. Totalt kontrollerades bilar. Den regionala fördelningen var följande: Norrbottens län: bilar Luleå Värmlands län län: bilar Karlstad, Kristinehamn, Grums, Säffle Södermanlands län: bilar Nyköping, Flen, Eskilstuna Gotlands län: bilar Visby (kommun) Västra Götalands län: bilar Trollhättan, Alingsås Kalmar län: bilar Kalmar, Oskarshamn Uppmätta värden på mönsterdjup och lufttryck på bilens däck antecknades tillsammans med uppgifter om huruvida bilen hade vinterdäck, bilens årsmodell, förarens bedömning av kvaliteten på däckets mönsterdjup samt svar på frågan när lufttrycket i däcken kontrollerades senast. Denna rapport redovisar resultaten från de däckrazzior som genomfördes 2011 samt även resultat från däckrazziorna 2005, 2007, 2008, 2009 och 2010 (2006 genomfördes inga däckrazzior). Syfte Syftet med kampanj Däckrazzia är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Syftet är också att påminna om bilistens ansvar att hålla koll på sina däck. Resultatet av däckundersökningen används som underlag för planering av framtida motsvarande kampanjer. Däckundersökningen görs också för att få underlag för kommunikation till olika målgrupper och för att ha underlag för utvärderingar av effekter av kampanjen.

6 Sida 6 av 24 Resultat 1. Förares kön och bilarnas ålder Av de kontrollerade bilarna kördes 31,7 procent av kvinnor. Av bilarna som undersöktes var 37 procent 10 år eller äldre, 30 procent var 5 till 9 år och 33 procent var nyare än 5 år. 2. Slitna däck Däck med ett mönsterdjup under 3 mm får längre bromssträcka vid vått väglag, dessutom ökar risken för vattenplaning betydligt. 30,0 procent av de undersökta bilarna hade minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup, vilket är en förbättring jämfört med resultaten 2009 och Se även figur 1. De uppmätta värdena, om de är representativa för hela Sverige, innebär att cirka 1,3 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup. 5 Slitna däck alla bilar! ,1%! 32,5%! 28,8%! 32,6%! 31,6%! 30, 2 1 Figur 1: Andel av alla undersökta bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Andelen kvinnliga förare med minst ett slitet däck var för första gången sedan däckrazziorna startade lägre (29,8 procent) än andelen manliga (30,2 procent). Se även figur 2. I princip hela den minskning i den uppmätta andelen som kör med slitna däck av alla fordon i figur 1 kan härröras till en minskning bland de kvinnliga förarna 5 Slitna däck kvinnar och män! ,3%! 34,8%! 31,8%! 31,3%! 30,4%! 28,1%! 35,3%! 33,6%! 31,1%! 30,3%! 30,2%! 29,8%! Kvinnor! Män! 1 Figur 2: Andel bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på kön 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

7 Sida 7 av 24 Andelen bilar med slitna däck var, liksom vid tidigare undersökningar, tydligt mindre på nyare bilar. Till skillnad från tidigare år var det däremot ingen skillnad i andelen slitna däck på bilar som var 5 9 år och bilar som var 10 år eller äldre. Av de undersökta bilarna som var 10 år eller äldre hade 34,4 procent minst ett däck med 3 mm mönsterdjup eller mindre. 34,1 procent av bilar 5 till 9 år samt 17,9 procent av bilar nyare än 5 år hade minst ett slitet däck. Se även figur 3. 5 Slitna däck ålder på bil! 4 41,3%! 40,7%! 36,9%! 38,4%! 38,7%! 34,4%! ,7%! 34,6%! 23,3%! 23,6%! 31,1%! 31,5%! 32,6%! 34,1%! 27,3%! 20,3%! 22,1%! 17,9%! Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Figur 3: Andel bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på ålder på bil 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Största andel som körde med minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup uppmättes i Gotlands län (38 procent) och minst andel i Värmlands län (25 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 4. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. Slitna däck regionala skillnader! %! 27%! 3 30, 35%! 35%! 38%! 2 1 Figur 4: Andel 2011 med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på län.

8 Sida 8 av Omedvetna om slitna däck Förare som stannades i däckrazziorna fick svara på hur de ansåg att kvaliteten på bilens däck var med avseende på mönsterdjup. Alternativen som föraren fick välja mellan var slitna (3 mm och mindre), tillfredsställande (mellan 3 och 5 mm) samt bra (5 mm och mer). Av dem som hade minst ett slitet däck bedömde de flesta att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att nästan var fjärde bil på Sveriges vägar (23,7 procent) kördes av en förare som hade minst ett slitet däck på bilen utan att vara medveten om detta. Se även figur 5. 5 Omedveten om slitna däck alla bilar! ,1%! 25,9%! 21,7%! 25,7%! 23,7%! 23,7%! 1 Figur 5: Andel av alla undersökta bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och En något större andel kvinnor kör med minst ett slitet däck utan att vara medvetna om detta (25,0 procent) jämfört med manliga förare (23,2 procent), men skillnaden var i 2011 års mätningar mindre än vid tidigare mätningar. Se även figur 6. 5 Omedveten om slitna däck kvinnor och män! ,9%! 30, 23,5%! 23,9%! 23,7%! 20,7%! 28,3%! 27,2%! 24,4%! 21,6%! 25, 23,2%! Kvinnor! Män! 1 Figur 6: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta skillnad med avseende på kön 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

9 Sida 9 av 24 En mindre andel av förarna av nyare bilar hade minst ett slitet däck utan att vara medveten om detta, jämfört med förare av bilar 5 år eller äldre. 17,9 procent av förarna av bilar nyare än 5 år körde både på minst ett slitet däck och angav att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande. Motsvarande andel för bilar 5 till 9 år var 26,1 procent och för bilar 10 år eller äldre 26,6 procent. Se även figur 7. 5 Omedveten om slitna däck ålder på bil! , 32,2%! 26,8%! 26,8%! 18,1%! 19,1%! 26,7%! 23,2%! 16,1%! 29,8%! 29,3%! 26,6%! 26,3%! 26,1%! 23,4%! 21,1%! 16,8%! 17,9%! Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Figur 7: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta skillnad med avseende på ålder på bil 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Störst andel förare som både körde på minst ett slitet däck och samtidigt ansåg att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande fanns i Kalmar län (30 procent) och minst var denna andel i Värmlands län (20 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 8. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 5 Omedveten om slitna däck regionala skillnader! %! 23%! 23,7%! 25%! 28%! 3 1 Figur 8: Andel 2011 med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där förare är omedveten om detta skillnad med avseende på län.

10 Sida 10 av Olagligt mönsterdjup Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm mönsterdjup) var 3,5 procent vilket är den lägsta andelen sedan mätningarna startade. Sedan däckrazzior genomfördes första gången över stora delar av Sverige 2005 har andelen undersökta bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup nästan halverats, men fortfarande kör, om mätningarna är representativa för hela Sverige, cirka bilister med minst ett däck med olagligt mönsterdjup. Se även figur 9. 1 Olagligt mönsterdjup alla fordon! 8%! 6,5%! 6%! 5,3%! 4,5%! 4,5%! 4,6%! 4%! 3,5%! 2%! Figur 9: Andel av alla undersökta bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Den uppmätta andelen kvinnliga förare med minst ett däck med olagligt mönsterdjup var liksom 2010 lägre (3,2 procent) än andelen manliga (3,6 procent). Sedan 2005 har andelen kvinnliga förare med olagligt mönsterdjup minskat mer än andelen manliga förare med olagligt mönsterdjup. Se även figur Olagligt mönsterdjup kvinnor och män! 8%! 7,8%! 6%! 4%! 2%! 5,7%! 5,7%! 5,1%! 5,3%! 5,6%! 4,1%! 3,9%! 5,2%! 3,7%! 3,6%! 3,2%! Kvinnor! Män! Figur 10: Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på kön 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

11 Sida 11 av 24 På bilar 10 år och äldre samt bilar 5 9 år var det betydligt vanligare med olagligt mönsterdjup (4,3 respektive 4,6 procent) än på bilar som var yngre än 5 år (1,6 procent). Jämfört med 2010 har andelen bilar med olagligt mönsterdjup 2011 minskat bland nyare bilar och bilar 10 år och äldre, medan andelen är i princip oförändrad bland bilar 5 9 år. Sedan kampanj Däckrazzia drog igång på allvar 2005 bedöms en minskande trend i andel bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup kunna utläsas i alla tre ålderskategorierna. Se även figur %! 6%! 4%! 2%! Figur 11: 9,1%! 7,9%! 5,8%! 5,6%! 4,3%! Olagligt mönsterdjup ålder på bil! 6,4%! 5,5%! 2,7%! 2,4%! 6,1%! 3,8%! 3,3%! 6,4%! 4,5%! 2,6%! 4,6%! 4,3%! 1,6%! Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på ålder på bil 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Största andel förare som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup fanns i Gotlands län (4,3 procent) och minst andel i Västra Götalands län (1,4 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 12. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 1 Olagligt mönsterdjup regionala skillnader! 8%! 6%! 4%! 2%! 1%! 3%! 3,5%! 4%! 4%! 4%! 4%! Figur 12: Andel 2011 med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på län.

12 Sida 12 av Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket Sedan däckrazzior genomfördes första gången över stora delar av Sverige 2005 har medelmönsterdjupet på undersökta bilars mest slitna däck ökat i mätningarna, från 3,9 mm 2005 till 4,3 mm Se även figur 13. Undersökta bilar har ofta inte samma mönsterdjup på alla fyra däcken. Medelmönsterdjupet på alla undersökta däck låg 0,7 mm över medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket och var således 5,0 mm. (mm)! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Mönsterdjup sämsta däcket alla fordon! 3,9! 4,0! 4,1! 4,1! 4,1! 4,3! Figur 13: Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket på alla undersökta bilar 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Tidigare år har mätningarna visat på att manliga förare i genomsnitt har något mer mönsterdjup på det mest slitna däcket jämfört med kvinnliga förare, men vid 2011 års däckrazzior blev resultatet samma (4,3 mm). Se även figur 14. (mm)! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Mönsterdjup sämsta däcket kvinnor och män! 3,9! 4,0! 4,1! 4,2! 4,2! 4,3! 3,7! 3,9! 4,0! 3,9! 4,0! 4,3! Kvinnor! Män! Figur 14: Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket skillnad med avseende på kön 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

13 Sida 13 av 24 Äldre bilar hade, liksom 2005, 2007, 2008, 2009 och 2010, ett lägre medelmönsterdjup på det mest slitna däcket jämfört med nyare bilar. Mätningarna visar att medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket sedan 2005 har blivit bättre i alla tre ålderskategorierna. Se även figur 15. (mm)! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Mönsterdjup sämsta däcket ålder på bil! 4,7! 4,3! 4,3! 4,4! 4,3! 4,6! 3,8! 3,9! 3,9! 4,1! 4,1! 4,1! 3,5! 3,6! 3,8! 3,9! 3,8! 4,0! Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Figur 15: Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket skillnad med avseende på ålder på bil 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Minst medelmönsterdjup på det mest slitna däcket fanns i Gotlands län (3,7 mm) och störst i Södermanlands län (4,5 mm). Resultatet i respektive län redovisas i figur 16. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. (mm)! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Mönsterdjup sämsta däcket regionala skillnader! 4,5! 4,3! 4,3! 4,3! 4,1! 4,1! 3,7! Figur 16: Medelmönsterdjup 2011 på det mest slitna däcket skillnad med avseende på län.

14 Sida 14 av Dålig koll på lufttrycket Nästan två av tre tillfrågade förare (63,9 procent) hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Detta är en något lägre andel än vid tidigare års mätningar, men innebär ändå, om resultatet är representativt för hela Sverige, att 2,8 miljoner bilister inte har koll på lufttrycket. Se även figur Ej koll på lufttrycket alla fordon! ,7%! 69,1%! 69, 67,4%! 67,3%! 63,9%! 4 2 Figur 17: Andel förare av alla tillfrågade som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och Kvinnorna var sämre på att ha koll på lyfttrycket i däcken. Av kvinnorna hade 72,6 procent inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när det skett senast. Motsvarande andel för männen var 59,7 procent. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga förares koll på lufttrycket var motsvarande vid tidigare års däckrazzior. Se även figur Ej koll på lufttrycket kvinnor och män! 8 74,9%! 77,4%! 76,2%! 74,2%! 74,9%! 72,6%! ,7%! 64,8%! 65,2%! 63,9%! 62,9%! 59,7%! Kvinnor! Män! 2 Figur 18: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på kön 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

15 Sida 15 av 24 Förare av bilar nyare än 5 år är enligt mätningarna generellt något sämre än förare av bilar 5 år eller äldre på att hålla koll på lufttrycket, men det är inga stora skillnader och resultaten har varierat en del sedan Se även figur Ej koll på lufftrycket ålder på bil! ,2%! 70,9%! 69,7%! 66,1%! 70,5%! 68,9%! 69,7%! 69,1%! 67,5%! 68,6%! 67,4%! 67,8%! 62,9%! 63,2%! 63,9%! 65,2%! 64,7%! 61, Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Figur 19: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på årsmodell 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och I Gotlands län var andelen som inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller inte visste när det skett senast högst (73 procent) och i Kalmar län lägst (59 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 20. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 10 Ej koll på lufttrycket regionala skillnader! %! 62%! 62%! 63,9%! 66%! 7 73%! 4 2 Figur 20: Andel förare 2011 som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på län.

16 Sida 16 av Punktering eller på gränsen till punktering Andelen bilar som hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) var 6,6 procent. Se även figur 21. Detta är en tydligt lägre andel än tidigare år. Lufttrycksmätningar har genomförts alla år då däckrazzior genomförts, men från 2009 användes lufttrycksmätningsinstrument av högre kvalitet än tidigare. Kvaliteten på mätningarna genomförda 2008 är osäker varför dessa resultat inte redovisas i denna rapport. 5 1,6 bar eller mindre alla fordon! ,6%! 9,6%! 9,4%! 11,3%! 6,6%! Figur 21: 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! Andel 2005, 2007, 2009, 2010 och 2011 av alla undersökta bilar med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck. Andelen kvinnor som körde med 1,6 bar eller mindre i minst ett däck var större (8,8 procent) än andelen män (5,6 procent). Kvinnliga förare har generellt i mätningarna oftare minst ett däck med mycket dåligt lufttryck jämfört med manliga förare. Se även figur ,6 bar eller mindre kvinnor och män! ,5%! 11,8%! 11,8%! 14,1%! 8,8%! 8,8%! 8,6%! 9,8%! 8,2%! 5,6%! 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! Kvinna! Man! Figur 22: Andel 2005, 2007, 2009, 2010 och 2011 med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck skillnad med avseende på kön.

17 Sida 17 av 24 Andelen bilar som hade minst ett däck med 1,6 bar eller mindre lufttryck har i mätningarna generellt varit klart högre bland de äldre bilarna. Andelen 2011 var 10,1 procent bland bilar 10 år eller äldre. Motsvarande andel för bilar 5 till 9 år gamla var 6,3 procent och för bilar nyare än 5 år 2,8 procent. Se även figur ,6 bar eller mindre ålder på bil! Bilar 10 år och äldre! 16,7%! 16,4%! 14,2%! 16, Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! 10,1%! 10,3%! 6,9%! 10,9%! 7,6%! 6,3%! 4,3%! 4,5%! 4,6%! 4,9%! 2,8%! 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! Figur 23: Andel 2005, 2007, 2009, 2010 och 2011 med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck skillnad med avseende på ålder på bil. Västra Götalands län hade den högsta andelen bilar med mycket lågt lufttryck i minst ett däck (1,6 bar eller mindre) (12 procent) och i Gotlands län var andelen lägst (4 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 24. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 5 1,6 bar eller mindre regionala skillnader! %! 5%! 6%! 6,6%! 7%! 8%! 12%! Figur 24: Andel 2011 med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck skillnad med avseende på län.

18 Sida 18 av Stor skillnad i däcktryck på samma axel Av alla undersökta fordon hade 14,1 procent 0,5 bar eller mer i skillnad i trycket i däcken på samma axel. Andelen är den lägsta sedan kampanj däckrazzia startade men innebär ändå, om den uppmätta andelen är representativ för hela Sverige, att bilar kör med stor skillnad i däcktryck på samma axel. Se även figur ,5 bar eller mer i skillnad på samma axel alla fordon! ,7%! 15,1%! 16,7%! 16,1%! 14,1%! Figur 25: 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! Andel 2005, 2007, 2009, 2010 och 2011 av alla undersökta bilar med en skillnad i däcktryck på 0,5 bar eller mer på samma axel.

19 Sida 19 av Vinterdäck på sommaren Andelen som körde med vinterdäck på bilen under mätperioden 2011 var 3,9 procent, vilket är samma som Äldre bilar har i klart högre utsträckning vinterdäck på bilen på sommaren jämfört med nyare bilar. En tydlig ökning i andelen vinterdäck på sommaren sedan 2009 kan ses bland kvinnliga förare och bland förare av bilar 5 till 9 år gamla. Se även figur 26. Vinterdäck på sommaren alla kategorier! ! 8%! 2010! 2011! 6%! 4%! 2%! 2,6%! 3,9%! 3,9%! 1,8%! 3,1%! 4,6%! 4,3%! 3,5%! 3,1%! 3,4%! 5,7%! 5,1%! 3,4%! 2,5%! 4,7%! 1,8%! 1,9%! 1,6%! Sverige! Kvinnor! Män! Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Figur 26: Uppmätt andel med vinterdäck under kampanjperioden 2009, 2010 och Västra Götalands län hade den högsta andelen bilar med vinterdäck på sommaren (10 procent) och i Gotlands län var andelen lägst (2 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 27. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 5 Vinterdäck på sommaren regionala skillnader! %! 3%! 3%! 3,9%! 4%! 4%! 1 Figur 27: Andel 2011 med vinterdäck på bilen på sommaren skillnad med avseende på län.

20 Sida 20 av Skillnader om förare äger bilen eller inte Föraren fick även svara på om det var han eller hon som äger bilen. Skillnader mellan resultat från förare som äger bilen jämfört med förare som inte äger bilen i de undersökta kategorier som redovisats ovan presenteras i figur 28. Vinterdäck på sommaren! 0,5 bar eller mer i skillnad på samma axel! 1,6 bar eller mindre i minst ett däck! Ej koll på lufttrycket! Olagligt mönsterdjup (<1,6 mm)! Slitna däck utan att föraren vet om det! Slitna däck (3 mm eller mindre)! 4,2%! 3,3%! 13,4%! 15,3%! 7,1%! 5,7%! 3,7%! 3,1%! 23,8%! 23,5%! 31, 28,3%! Föraren äger bilen! Föraren äger inte bilen! 61,6%! 68, Figur 28: Skillnader om föraren äger bilen eller inte.

21 Sida 21 av Var finns de bästa och sämsta däcken i Sverige? När ovan redovisade resultat för respektive län vägs samman hamnar Norrbottens län överst i rangordningen av de län där däckrazzior genomfördes Länen tilldelas poäng efter respektive placering, 1 poäng för en bästa placering, 9 poäng för en sämsta placering (lägst poäng innebär alltså bäst resultat): 1. Norrbotten Värmland Södermanland Kalmar Gotland Västra Götaland 29 Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor.

22 Sida 22 av 24 För mer information, kontakta: Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, , Gunnar Österberg, trafikpolischef, Polismyndigheten i Västerbottens län, Mats Carlsson, utvecklingschef, NTF, , Marit Thorin, informatör, Bilprovningen, , Johan Strandroth, trafiksäkerhetsanalytiker, Trafikverket ,

23 Sida 23 av 24

24 Sida 24 av 24

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Publiceringsdatum: 140825 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Publiceringsdatum: 150831 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 2% www.polisen.se www.vv.se www.dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se

Läs mer

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004...

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2005 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Finsk förebild...4 Mindre

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ

Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ 1/24 BILDÄCKSFÖRBUNDET TRAFIKSKYDDET POLISEN KAMPANJTEMA 2/24 KOLLA DÄCKEN I TID betonar bilistens eget ansvar KAMPANJENS MÅLSÄTTNINGAR 3/24 Att påminna om däckens säkerhetsbetydelse

Läs mer

DÄCKRATSIA UTGÅNGSPUNKTER:

DÄCKRATSIA UTGÅNGSPUNKTER: DÄCKRATSIA 1997-2015 UTGÅNGSPUNKTER: BAKGRUND Vått väglag och slitna sommardäck är en farlig kombination Nästan hälften av bilisterna är omedvetna om däckens skick MÅLSÄTTNINGAR Att påminna om däckens

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Pilotstudie av däckens mönsterdjup och andel vintermönster på tunga fordon i januari februari 2012

Pilotstudie av däckens mönsterdjup och andel vintermönster på tunga fordon i januari februari 2012 Pilotstudie av däckens mönsterdjup och andel vintermönster på tunga fordon i januari februari 2012 Publicerad: 5 april, 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande...

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER

PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PÅ 2 0 0 0 -TA L E T Innehåll: Inledning till riskanalys av bildäck...3 Däcken som del av trafiksäkerheten...4 Däckriskerna under kontroll: Dåliga däck...6 Olämpliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

I en klass för sig. Trust the Natives.

I en klass för sig. Trust the Natives. I en klass för sig. Trust the Natives. Grattis till ett bra val av däck! Nokian Tyres har tillverkat Hakkapeliitta vinterdäck sedan 1936. Det är alltså inte så konstigt att de är ett begrepp överallt där

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken Däckspecialisternas Riksförbund 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@enterprise.ministry.se N2009/104/TR Remiss Däckspecialisternas Riksförbunds synpunkter på förslagen och materialet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Förord Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län Företagsamheten 2012 VÄRMLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Värmlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Läs mer på:

Läs mer på: VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Läs mer på: www.volvocars.se/dack VARFÖR ÄR DÄCKEN SÅ VIKTIGA? Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer