Att spara tid eller spara liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att spara tid eller spara liv"

Transkript

1 VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene

2 Sammanfattning Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. Syftet med studien är att undersöka hur stor andel tung trafik som fick böter under 29 och hur stor andel som inte betalade sina böter. Frågeställningar som studien syftar till att besvara är följande; Hur stor andel av den tunga trafiken som färdas på våra svenska vägar utgörs av utlandsregistrerade lastbilar och bussar? Hur stor andel av utlandsregistrerade och svenska lastbilar och bussar blev bötfällda på grund av hastighetsöverträdelser? Hur stor andel av dem som blev bötfällda, utlandsregistrerade och svenska betalade inte sina böter? För att få tillgång till statistiken över utfärdade böter till tung trafik kontaktades Polisens verksamhetsstöd. En förfrågan till dem om att ta fram statistik över böter som utfärdats till svenskregistrerade och utlandsregistrerade tunga fordon skickades därefter in. När denna information inkommit utökade utredaren även sökningen till att särskilja böter som utfärdats av ATK-sektionen och böter som utfärdats av Polisens manuella hastighetskontroller län för län. Kontakt har även tagits med Kronofogden med förfrågan om vad som händer med de böter som inte betalas och går vidare till dem. Denna statistik har dock inte kunnat tas fram. Totalt utfärdades hastighetsböter till tung trafik under fortkörningsböter (92 procent) utfärdades till svenskregistrerade lastbilar och bussar och 1966 fortkörningsböter (8 procent) utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar. Enligt statistik från SIKA utgjorde utlandsregistrerade tunga lastbilar under cirka procent av allt tungt trafikarbete i Sverige. Enligt statistiken från Polisens verksamhetsstöd var det 6 procent av de utfärdade böterna till svenskregistrerade lastbilar och bussar och 29 procent av böterna till utlandsregistrerade lastbilar och bussar som inte hade betalats utan gått vidare till indrivning. 1

3 Inledning Enligt en rapport från VTI körde cirka 75 procent av tunga lastbilar över gällande hastighetsgräns år 23 på det statliga vägnätet. I tätort var det cirka 35 procent av tunga lastbilar med släp och cirka 45 procent av tunga lastbilar utan släp som körde över gällande hastighetsgräns. Var femte person som omkom i vägtrafiken under 23 var i olyckor där tunga lastbilar var inblandade enligt rapporten från VTI, vilket innebär att den tunga trafikens inblandning i dödsolyckor är stor (Dödsolyckor med tunga lastbilar, s , VTI). Vägverkets årliga hastighetsmätning av bussar och lastbilar som utfördes under 29 visade att cirka 6 procent av lastbilsförarna kör för fort på 5-vägar och drygt hälften (57 procent) av bussförarna håller hastigheten på 5-vägar. Bussarnas hastighetsefterlevnad var bättre på de högre hastigheterna och 82 procent håller hastighetsgränsen 9 km/tim. Av de lastbilar som var med i mätningen var det endast 4 procent som körde 8 km/tim på 9-vägar (Få lastbilar och bussar håller 5-gränsen, Pressmeddelande, 21). Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur stor andel tung trafik som fick böter under 29 och hur stor andel som inte betalade sina böter. Frågeställningar som studien syftar till att besvara; 1. Hur stor andel av den tunga trafiken som färdas på våra svenska vägar utgörs av utlandsregistrerade lastbilar och bussar? 2. Hur stor andel av utlandsregistrerade och svenska lastbilar och bussar blev bötfällda på grund av hastighetsöverträdelser? 3. Hur stor andel av de som blev bötfällda, utlandsregistrerade och svenska betalade inte sina böter? Metod Inledningsvis togs kontakt med statistikansvariga på SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, för att få fram information över hur stor andel av den tunga trafiken som färdas på våra svenska vägar som utgörs av utlandsregistrerade lastbilar och bussar. Den 2

4 statistik som fanns att tillgå var över utländska tunga lastbilar från åren SIKA hade ingen statistik över andelen utländska bussar i trafikarbete och dessa siffror har därför inte kunnat tas fram. För att få tillgång till statistik över antal utfärdade böter till tung trafik kontaktades Polisens verksamhetsstöd. En förfrågan skickades till dem om att ta fram statistik över böter som utfärdats till svenskregistrerade och utlandsregistrerade tunga fordon. Förfrågan om uttag av nyare statistik har även gjorts som komplement till den första. Den nyare versionen visade att andelen som gått till indrivning ökat då en del av de som fått betalningspåminnelser inte betalat sina böter. När denna information inkommit så tog utredaren kontakt med statistikansvarig för att även utöka sökningen till att särskilja hastighetsböter från ATKkameror och böter som utfärdats av Polisens manuella hastighetskontroller. Anledningen till att detta gjordes berodde på att utredaren ansåg att det kan finnas en skillnad mellan dessa som kan vara av intresse (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Statistiken inkom från Polisens verksamhetsstöd den 31 mars 21. Detta kan innebära att ett antal av de som fått betalningspåminnelse efter att statistiken inhämtades betalat sina böter eller att de gått vidare till indrivning. Kontakt har även tagits med Kronofogdemyndigheten med förfrågan om vad som händer med de ärenden som går vidare till dem på grund av att böterna inte betalats (se mer information under rubriken Vad händer med hastighetsböter som inte betalas ). Resultat Resultatet presenteras under följande rubriker; Andel utländska lastbilar av allt tungt trafikarbete, Andel utfärdade böter, Vad händer med hastighetsböter som inte betalas? Andel utländska lastbilar av allt tungt trafikarbete I en sammanställning från SIKA över andelen utländska lastbilar i Sverige för åren utgör de utländska tunga lastbilarnas trafikarbete ungefär procent av allt tungt trafikarbete på svenska vägar (Källa: SIKA). TA på svensk mark med sv. LB Mfkm 2 4 Mfkm 2 4 Mfkm + deras utrikes TA 3 Mfkm 3 Mfkm 3 Mfkm - En tredjedel på -1 Mfkm -1 Mfkm -1 Mfkm 3

5 svensk mark TA på utländsk mark med sv. LB Andel utländskt av sv. LB:s totala TA 2 Mfkm 2 Mfkm 2 Mfkm 2/(3+22)= 8% 2/(3+24)= 7% 2/(3+24)= 7% Utländska LB på svensk mark 461 Mfkm 481 Mfkm 538 Mfkm Inkl. cabotage om 65 Mfkm 76 Mfkm 85 Mfkm Exklusive transit om X körningar Uppskattning: Utländska LB inkl. transit på sv.mark Har då antagit transit är per körning Mfkm 55 Mfkm 6 Mfkm ( )/222 = 41 km ( )/264 = 421 km (6-538 )/174 = 356 km Utländskt i Sv vs. Svenskt i utlandet 55 vs. 2 dvs. 2,75 ggr så mycket 55 vs. 2 dvs. 2,75 ggr så mycket 6 vs. 2 dvs. 3 ggr så mycket Utländska LB:s andel av TA på svensk mark Källa: SIKA 55/( ) = 19% 55/( ) = 18% 6/( ) = 19% Andel utfärdade böter Diagram över andel böter till svensk- och utlandsregistrerad tung trafik Totalt utfärdades hastighetsböter till tung trafik under fortkörningsböter utfärdades till svenskregistrerade lastbilar och bussar (92 procent) och fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar (8 procent). 4

6 Diagram över svenskregistrerade lastbilar och bussar svenskregistrerade lastbilar och bussar fick hastighetsböter under 29. Uppdelningen var enligt följande; Betalt: (94 procent), Ej Betalt: 16 stycken ( procent), Betalningspåminnelse: 16 stycken ( procent) och Indrivning: 1232 stycken (6 procent) Diagram över utlandsregistrerade lastbilar och bussar utlandsregistrerade lastbilar och bussar fick hastighetsböter under 29. Uppdelningen var enligt följande; Betalt: 1362 (69 procent), Ej Betalt: 1 stycken ( procent), Betalningspåminnelse: 37 stycken (2 procent) och Indrivning: 566 stycken (29 procent)

7 Diagram över böter till svenskregistrerade bussar utan släp svenskregistrerade bussar utan släp fick hastighetsböter under 29. Uppdelningen var enligt följande; Betalt: 655 stycken, Ej Betalt: 3 stycken, Betalningspåminnelse: och Indrivning: 39 stycken. Diagram över böter till utlandsregistrerade bussar utan släp utlandsregistrerade bussar utan släp fick hastighetsböter under 29. Uppdelningen var enligt följande; Betalt: 26 stycken, Ej Betalt: 1 stycken, Betalningspåminnelse: stycken och Indrivning: 8 stycken. 6

8 Diagram över böter till svenskregistrerade lastbilar utan släp svenskregistrerade lastbilar utan släp fick hastighetsböter under 29. Uppdelningen var enligt följande; Betalt: stycken, Ej Betalt: 13 stycken, Betalningspåminnelse: 15 stycken och Indrivning: 112 stycken. Diagram över böter till utlandsregistrerade lastbilar utan släp utlandsregistrerade lastbilar utan släp fick hastighetsböter under 29. Uppdelningen var enligt följande; Betalt: 871 stycken, Ej Betalt: stycken, Betalningspåminnelse: 2 stycken och Indrivning: 322 stycken. Det finns även kolumner i statistiken som visar; Bussar med släp och Lastbilar med släp, Lastbilar med släp, släp, och Lastbilar efterf. 7

9 Diagram över svenskregistrerade lastbilar och bussar som gått till indrivning Av de svenskregistrerade lastbilarna och bussarna som gått till indrivning var uppdelningen enligt följande; Buss: 39 stycken, Buss med släp: 2 stycken, Lastbil: 112 stycken, Lastbil efterf: 1, Lastbil med släp: 86 stycken, Lastbil med släp, släp: 2 stycken. Diagram över utlandsregistrerade lastbilar och bussar som gått till indrivning Av de utlandsregistrerade lastbilarna och bussarna som gått till indrivning var uppdelningen enligt följande; Buss: 8 stycken, Buss med släp: 1, Lastbilar: 322 stycken och Lastbil med släp: 235 stycken. Vad händer med hastighetsböter som inte betalas? Hastighetsböter som inte betalas går vidare till Kronofogdemyndigheten. På Kronofogdens hemsida står att läsa följande; 8

10 Om du har skulder hos oss gör vi en utredning för att se om du har tillgångar som kan betala din skuld. Har du sådana tillgångar kan vi utmäta dem, t. ex. genom att sälja något som du äger eller via löneutmätning ( I samtal med Kronofogden har framkommit att man i deras system inte kan söka på information om vad som hänt med de ärenden som handlar om hastighetsböter som utfärdats till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar som inkommit till dem. För att göra detta krävs ett ärendenummer som är sökbart. Därför har utredaren även varit i kontakt med Polisens verksamhetsstöd med förfrågan om de kan delge utredningen ärendenummer för att undersöka om Kronofogden därigenom skulle kunna hitta ärendena i sitt system. I kontakten med Polisens verksamhetsstöd har dock framkommit att sekretessen i dessa ärenden innebär att de inte kan lämna ut ärendenummer på dessa handlingar. Avslutande diskussion Syftet med den här studien var att undersöka hur stor andel tung trafik som fick böter under 29 och hur stor andel som inte betalade sina böter. Resultatet visar att 92 procent av fortkörningsböterna utfärdades till svenskregistrerade lastbilar och bussar och 8 procent av fortkörningsböterna utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar. I sammanställningen från SIKA över andelen utländska lastbilar i Sverige för åren utgör de utländska tunga lastbilarnas trafikarbete ungefär procent av allt tungt trafikarbete. I jämförelsen mellan andelen utlandsregistrerad tung trafik på de svenska vägarna och andelen utfärdade böter får man ha i åtanke att siffrorna från SIKA visar statistik från och andelen böter visar statistik från 29. Dessutom ingår inga utländska bussar i statistiken utan endast utlandsregistrerade lastbilar. Det man ändå kan uttyda är att utländska lastbilar står för en större andel av trafikarbetet men tilldelas en mindre andel av de utfärdade hastighetsböterna. Enligt statistiken från Polisen var det 6 procent av de utfärdade böterna till svenskregistrerade lastbilar och bussar och 29 procent av böterna till utlandsregistrerade lastbilar och bussar som inte hade betalats utan gått vidare till indrivning. Det innebär att det är en större andel av de utlandsregistrerade som inte betalas utan går vidare till 9

11 indrivning. Vad som händer efter att de gått vidare till indrivning har dock inte kunnat belysas då dessa uppgifter inte gått att få fram hos Kronofogdemyndigheten. Som tidigare påvisats är tunga lastbilars inblandning i dödsolyckor stor och en stor andel av lastbilarna och bussarna kör över gällande hastighetsgränser. För att få ner andelen skadade och döda i trafiken är det således viktigt med fortsatt forskning kring tung trafik och hastighetsöverträdelser. 1

12 Litteraturförteckning Dödsolyckor med tunga lastbilar, VTI, 24. Få lastbilar och bussar håller 5-gränsen, Pressmeddelande, 21. Frågor och svar - Indrivning, Statistik från SIKA, inhämtad från SIKA,

13 Bilaga 1. Utfärdade böter med ATK-kameror I ATK-kamerorna utfärdas endast böter till svenska och nordiska fordon. I Stockholms län utfärdades 177 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Uppsala län utfärdades 428 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 4 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

14 I Södermanlands län utfärdades 41 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 15 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Östergötland utfärdades 379 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 13 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Jönköpings län utfärdades 294 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 12 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

15 I Kronobergs län utfärdades 165 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 3 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Kalmar län utfärdades 24 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 4 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst På Gotland utfärdades 9 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. Inga hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

16 I Blekinge län utfärdades 179 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Skåne utfärdades 977 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 24 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Hallands län utfärdades 112 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

17 I Västra Götaland utfärdades 1443 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 6 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Värmland utfärdades 157 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 9 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Örebro län utfärdades 341 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 11 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

18 I Västmanlands län utfärdades 185 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 4 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Dalarnas län utfärdades 211 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Gävleborgs län utfärdades 353 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

19 I Västernorrlands län utfärdades 124 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 4 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Jämtlands län utfärdades 13 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst I Västerbottens län utfärdades 617 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 22 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

20 I Norrbottens län utfärdades 491 hastighetsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade bussar och lastbilar. 31 hastighetsböter utfärdades till tung trafik av nordisk härkomst

21 Bilaga 2. Utfärdade böter med Polisens manuella kontroller I Polisens manuella hastighetskontroller utfärdas böter även till tung trafik av utomnordisk härkomst. I Stockholms län utfärdades 173 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 15 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar I Uppsala län utfärdades 473 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar I Södermanland utfärdades 454 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 32 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar

22 I Östergötland utfärdades 129 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 132 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar I Jönköpings län utfärdades 44 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 57 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar I Kronobergs län utfärdades 147 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 24 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar

23 I Kalmar län utfärdades 163 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 5 hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar På Gotland utfärdades 67 hastighetsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. Inga hastighetsböter utfärdades till utlandsregistrerade bussar och lastbilar I Blekinge utfärdades 258 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 3 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar

24 I Skåne utfärdades 226 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 463 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Halland utfärdades 622 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 155 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Västra Götaland utfärdades 1537 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 13 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar

25 I Värmland utfärdades 371 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 45 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Örebro län utfärdades 189 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 18 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Västmanland utfärdades 616 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 43 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar

26 I Dalarna utfärdades 467 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 12 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Gävleborgs län utfärdades 385 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 7 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Västernorrland utfärdades 384 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 19 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar

27 I Jämtland utfärdades 2 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. Inga fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Västerbottens län utfärdades 35 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 44 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar I Norrbottens län utfärdades 51 fortkörningsböter till svenskregistrerade bussar och lastbilar. 6 fortkörningsböter utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete Revidering av VQsamband för vägar med och km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Disposition Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Åtgärder för bättre hastighetsövervakning

Åtgärder för bättre hastighetsövervakning Skyltfonden EK50 2008: 4697 Åtgärder för bättre hastighetsövervakning Heléne Haglund Sammanfattning Inledningsvis är detta tre delstudier som syftar till att komma med förslag på åtgärder för bättre hastighetsövervakning.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 2015:2 1 (11) Fastighetsregistret

INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 2015:2 1 (11) Fastighetsregistret INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 2015:2 1 (11) Fastighetsregistret Statistik t o m kvartal 1 2015 Fastighetsregistret Allmänna delen Innehåll Levande objekt i allmänna delen Avregistrerade objekt i allmänna

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer