Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande..."

Transkript

1 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia www. dackinfo.se

2 Sida 2 av 28

3 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5 Bakgrund...6 Däckrisk...6 Mönsterdjup...6 Lufttryck...6 Finsk förebild...6 Kampanj däckrazzia i Sverige...6 Genomförande...7 Syfte...7 Resultat Förares kön och bilarnas ålder Slitna däck Omedvetna om slitna däck Olagligt mönsterdjup Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket Lågt lufttryck Punktering eller på gränsen till punktering Dålig koll på lufttrycket Var finns de bästa och sämsta däcken i Sverige? Jämförelse med tidigare års kampanjer...23

4 Sida 4 av 28

5 Sida 5 av 28 Sammanfattning 80 däckrazzior genomfördes under perioden 31 augusti till 7 september Totalt kontrollerades 3119 bilar i 12 län. Länen var Västerbotten, Västernorrland, Uppsala, Stockholm, Gotland, Sörmland, Västmanland, Värmland, Västra Götaland, Halland, Jönköping och Kronoberg. Efter Polisens obligatoriska kontroll erbjöds bilisterna en frivillig mätning av däckens mönsterdjup och lufttryck samt att få information om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Bakom kampanjen står Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Vägverket. 32,5% körde på minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup). Om de uppmätta värdena vid däckrazziorna är representativa för hela Sverige skulle det innebära att cirka 1,4 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett slitet däck. Fyra av fem (79,7%) av dem som hade minst ett slitet däck på bilen var inte medvetna om detta. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att var fjärde bil på Sveriges vägar (25,9%) kördes av en förare som hade minst ett slitet däck på bilen utan att vara medveten om detta. Kvinnliga förare var i ännu mindre grad än manliga förare medvetna om när de hade slitna däck på bilen. Andelen som kör på minst ett slitet däck är också något högre bland kvinnliga förare (34,8%) än samma andel för manliga förare (31,3%). Äldre bilar hade generellt mer slitna däck än nyare bilar. 5,3% av alla undersökta bilar hade minst ett olagligt däck (<1,6 mm mönsterdjup). En något större andel kvinnliga förare än manliga förare körde på däck med olagligt mönsterdjup. 7,9% av bilar som var 10 år eller äldre hade minst ett däck med olagligt mönsterdjup. Medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket på undersökta bilar var 4,0 mm. 69,1% av förarna angav att det var längre än en månad sedan de kontrollerade lufttrycket, alternativt inte visste när det kontrollerades senast. 9,6% av alla undersökta bilar hade mycket lågt lufttryck i minst ett däck (0 1,6 bar). 27,1% av alla undersökta bilar hade under 2,0 bar i minst ett däck. Kvinnliga förare hade generellt sämre koll på lufttrycket än manliga förare. Äldre bilar hade generellt sämre lufttryck än nyare bilar. Det genomsnittliga lufttrycket var 2,3 bar. Jönköpings och Uppsala län utmärkte sig som bättre än övriga län där däckrazzior genomfördes. Sämst däck fanns i Gotlands län. Jämfört med resultat från tidigare genomförda däckrazzior går det ännu inte att utläsa någon tydlig trend i förändringen av mönsterdjup och lufttryck.

6 Sida 6 av 28 Bakgrund Däckrisk När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland 1 fanns någon däckrisk med i 15% av alla de 1292 dödsolyckor som inträffade i trafiken under perioden I olycksundersökningen antecknas en med däck relaterad brist som riskfaktor när däcket anses ha inverkat på händelseförloppet. I 44% av fallen har det varit fråga om däck i dåligt skick, i 33% fråga om olämpliga däck och i 15% fråga om däck med felaktigt lufttryck. Övriga däckriskers andel är 8%. Motsvarande undersökningar har inte gjorts i Sverige, men det antas att resultaten i Finland är relevanta även för svenska förhållanden. Mönsterdjup När däcken slits under 3 millimeter ökar, vid vått väglag, bromssträckan och risken för vattenplaning betydligt. Sommardäcken är olagliga när de slits under 1,6 mm. Minsta tillåtna mönsterdjup när krav på vinterdäck gäller är 3 mm. Lufttryck För lågt lufttryck gör att däcken slits ut i förtid och ökar bränsleförbrukningen. Rätt lufttryck är också en fråga om trafiksäkerhet. Med för lite lufttryck kan bilen bli svår att hantera i en kritisk situation. Dåligt pumpade däck kan också bli för varma och då ökar risken för punktering. Finsk förebild I Finland startade en motsvarande kampanj 1997 och genomförs fortfarande årligen. Genomslaget där har varit mycket stort och andelen i Finland som kör med slitna däck har minskat betydligt sedan kampanjen startade. Kampanj däckrazzia i Sverige Däckrazzior har genomförts i Sverige 2004, 2005 och genomfördes 19 däckrazzior i Sörmland, som ett försök utökades antalet razzior till 83, från Malmö i söder till Östersund i norr genomfördes en informationsaktivitet i samband med MHF:s Tylösandsseminarium, men inga däckrazzior genomfördes. Denna rapport redovisar resultaten från de 80 däckrazzior som genomfördes planeras däckrazzior genomföras i en motsvarande omfattning som 2005 och Person- och paketbilars däckrisker på 2000-talet (Bildäcksförbundet rf, )

7 Sida 7 av 28 Genomförande Från den 31 augusti till den 7 september 2007 genomfördes 80 däckrazzior fördelade över tolv län. Efter Polisens ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat fick visa körkort och genomgå nykterhetsprov, erbjöds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen var frivillig. Under tiden som däckspecialister mätte mönsterdjup och lufttryck berättade en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren fick också svara på ett par frågor. När däckkontrollen var klar fick föraren en mönsterdjupsmätare, en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad. Totalt kontrollerades bilar. Den regionala fördelningen var följande: Västerbottens län: bilar Lycksele, Skellefteå, Umeå Västernorrlands län: bilar Sundsvall, Örnsköldsvik Uppsala län: bilar Enköping, Uppsala, Östhammar Stockholms län: bilar Stockholm Värmlands län: bilar Karlstad, Kristinehamn Västmanlands län: bilar Fagersta, Hallstahammar, Köping, Västerås, Sala Södermanlands län: bilar Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs Gotlands län: bilar Visby (kommun) Västra Götalands län: bilar Göteborg, Uddevalla Jönköpings län: bilar Jönköping Kronobergs län: bilar Alvesta, Ljungby, Växjö, Älmhult Hallands län: bilar Halmstad Uppmätta värden på mönsterdjup och lufttryck på bilens däck antecknades tillsammans med uppgifter om bilens årsmodell, förarens bedömning av kvaliteten på däckets mönsterdjup samt svar på frågan när lufttrycket i däcken kontrollerades senast. Syfte Syftet med kampanj Däckrazzia är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Syftet är också att påminna om bilistens ansvar att hålla koll på sina däck. Resultatet av däckundersökningen används som underlag för planering av framtida motsvarande kampanjer. Däckundersökningen görs också för att få underlag för kommunikation till olika målgrupper och för att ha underlag för utvärderingar av effekter av kampanjen.

8 Sida 8 av 28 Resultat 1. Förares kön och bilarnas ålder Av de kontrollerade bilarna kördes 33,5% av kvinnor. Av bilarna som undersöktes var 32,3% 10 år gamla eller äldre, 32,1% var 5 till 9 år gamla och 35,6% var nyare än 5 år. 2. Slitna däck Var tredje kontrollerad bil (32,5%) hade minst ett slitet däck. Däck som har 3 mm mönsterdjup eller mindre bedöms som slitna. Om de uppmätta värdena vid däckrazziorna är representativa för hela Sverige skulle det innebära att cirka 1,4 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett slitet däck. Andelen kvinnliga förare med minst ett slitet däck var något större (34,8%) än andelen manliga (31,3%). Andelen bilar med slitna däck var tydligt större på äldre bilar än nyare bilar. Av de undersökta bilarna som var 10 år gamla eller äldre hade hela 40,7% minst ett däck med 3 mm mönsterdjup eller mindre. 34,6% av bilar 5 till 9 år gamla samt 23,6% av bilar nyare än 5 år hade minst ett slitet däck. Största andel som körde med minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup var det i Västerbottens län (43,8%) och minst andel i Hallands län (20,6%). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Halland:... 20,6% 2. Stockholm:... 23,0% 3. Jönköping:... 25,0% 4. Uppsala:... 25,5% 5. Värmland:... 27,3% 6. Kronoberg:... 30,4% 7. Västra Götaland:... 31,3% 7. Västmanland:... 31,3% 9. Södermanland:... 33,5% 10. Västernorrland:... 38,3% 11. Gotland:... 39,7% 12. Västerbotten:... 43,8% Figur 1: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på kön.

9 Sida 9 av 28 Figur 2: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på ålder på bil. Figur 3: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på län.

10 Sida 10 av Omedvetna om slitna däck Av alla dem som körde på minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup) var det bara en femtedel (20,3%) som var medvetna om detta. Förare som stannades i däckrazziorna fick svara på hur de ansåg att kvaliteten på bilens däck var med avseende på mönsterdjup. Alternativen som föraren fick välja mellan var slitna (3 mm och mindre), tillfredsställande (mellan 3 och 5 mm) samt bra (5 mm och mer). Av de 32,5% som hade minst ett slitet däck svarade 79,7% på frågan att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att var fjärde bil på Sveriges vägar (25,9%) kördes av en förare som hade minst ett slitet däck på bilen utan att vara medveten om detta. En större andel kvinnor kör med minst ett slitet däck utan att vara medvetna om detta (30,0%) jämfört med manliga förare (23,9%). En större andel av förarna av äldre bilar hade minst ett slitet däck utan att vara medveten om detta, jämfört med förare av nyare bilar. 32,6% av förarna av bilar av 10 år eller äldre körde både på minst ett slitet däck och angav att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande. Motsvarande andel för bilar av nyare än 5 år var 19,1%. Denna skillnad beror på att andelen slitna däck faktiskt är mindre på nyare bilar (se figur 2) och inte på en större insikt om hur slitna däcken är hos förare av nyare bilar. Störst andel förare som både körde på minst ett slitet däck och samtidigt ansåg att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande fanns i Gotlands län (33,9%) och minst var denna andel i Hallands län (14,3%). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Halland:... 14,3% 2. Jönköping:... 17,6% 3. Stockholm:... 17,7% 4. Uppsala:... 21,3% 5. Kronoberg:... 22,9% 6. Värmland:... 23,5% 7. Västmanland:... 25,4% 8. Västra Götaland:... 25,7% 9. Södermanland:... 27,9% 10. Västerbotten:... 29,4% 11. Västernorrland:... 31,7% 12. Gotland:... 33,9% Figur 4: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta skillnad med avseende på kön.

11 Sida 11 av 28 Figur 5: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta skillnad med avseende på ålder på bil. Figur 6: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där förare är omedveten om detta skillnad med avseende på län.

12 Sida 12 av Olagligt mönsterdjup Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm mönsterdjup) var 5,3%. Fler kvinnor än män körde på minst ett olagligt däck. På bilar som var 10 år och äldre var det betydligt vanligare med olagligt mönsterdjup (7,9%) än på bilar som var yngre än 5 år (2,7%). Största andel förare som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup fanns i Västerbottens län (8,2%) och minst andel i Värmlands län (2,4%). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Värmland:... 2,4% 2. Uppsala:... 3,5% 3. Halland:... 3,9% 3. Västmanland:... 3,9% 5. Stockholm:... 4,0% 6. Jönköping:... 4,4% 6. Kronoberg:... 4,4% 8. Södermanland:... 4,8% 9. Västra Götaland:... 5,2% 10. Västernorrland:... 6,8% 11. Gotland:... 7,9% 12. Västerbotten:... 8,2% Figur 8: Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på kön.

13 Sida 13 av 28 Figur 9: Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på ålder på bil. Figur 10: Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på län.

14 Sida 14 av Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket Medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket på undersökta bilar var 4,0 mm. Det var ingen tydlig skillnad i medelmönsterdjupet på det mest slitna däcken hos kvinnliga respektive manliga förare. Bilar 10 år gamla och äldre hade ett lägre medelmönsterdjup på det mest slitna däcket (3,6 mm). Motsvarande medelvärde för bilar 5 till 9 år gamla var 3,9 mm och för bilar nyare än 5 år 4,3 mm. De undersökta bilarna har ofta inte samma mönsterdjup på alla fyra däcken. Medelmönsterdjupet på alla undersökta däck låg 0,8 mm över medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket. Mellan olika län skiljde det upp till 0,9 mm i medelmönsterdjup på det mest slitna däcket. Minst medelmönsterdjup på det mest slitna däcket fanns i Västerbottens län (3,7 mm) och störst i Hallands län (4,6 mm). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Halland:... 4,6 mm 2. Jönköping:... 4,2 mm 3. Stockholm:... 4,1 mm 3. Uppsala:... 4,1 mm 5. Kronoberg:... 4,0 mm 5. Södermanland:... 4,0 mm 5. Värmland:... 4,0 mm 8. Västmanland:... 3,9 mm 8. Västra Götaland:... 3,9 mm 10. Gotland:... 3,8 mm 11. Västernorrland:... 3,7 mm 11. Västerbotten:... 3,7 mm Figur 11: Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket skillnad med avseende på kön.

15 Sida 15 av 28 Figur 12: Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket skillnad med avseende på ålder på bil. Figur 13: Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket skillnad med avseende på län.

16 Sida 16 av Lågt lufttryck Det genomsnittliga lufttrycket på alla undersökta däck var 2,3 bar. Drygt var fjärde bil (27,1%) hade minst ett däck med lufttryck under 2,0 bar. Andelen kvinnor som körde med under 2,0 bar i minst ett däck var större (31,1%) än andelen män (25,3%). Andelen bilar med minst ett däck med lufttryck under 2,0 bar var klart högre bland de äldre bilarna. Andelen var 40,7% bland bilar 10 år gamla eller äldre. Motsvarande andel för bilar 5 till 9 år gamla var 26,7% och för bilar nyare än 5 år 14,9%. I Gotlands län var andelen bilar med mindre än 2,0 bar i minst ett däck högst (39,4%). Andelen var lägst i Jönköpings län (14,7%). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Jönköping:... 14,7% 2. Västerbotten:... 19,1% 3. Uppsala:... 22,7% 4. Södermanland:... 22,8% 5. Kronoberg:... 23,5% 6. Värmland:... 24,9% 7. Västernorrland:... 25,1% 8. Västmanland:... 27,2% 9. Halland:... 33,4% 10. Stockholm:... 38,4% 11. Västra Götaland:... 39,2% 12. Gotland:... 39,4% Figur 14: Andel med under 2,0 bar i minst ett däck skillnad med avseende på kön.

17 Sida 17 av 28 Figur 15: Andel med under 2,0 bar i minst ett däck skillnad med avseende på årsmodell. Figur 16.1: Andel med under 2,0 bar i minst ett däck skillnad med avseende på län (se även figur 16.2). Figur 16.2: Andel med under 2,0 bar i minst ett däck skillnad med avseende på län (se även figur 16.1).

18 Sida 18 av Punktering eller på gränsen till punktering Nästan var tionde bil (9,6%) hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre). Andelen kvinnor som körde med 1,6 bar eller mindre i minst ett däck var större (11,8%) än andelen män (8,6%). Andelen bilar med minst ett däck med 1,6 bar eller mindre lufttryck var klart högre bland de äldre bilarna. Andelen var 14,2% bland bilar 10 år gamla eller äldre. Motsvarande andel för bilar 5 till 9 år gamla var 10,3% och för bilar nyare än 5 år 4,5%. I Västra Götalands län var andelen bilar med 1,6 bar eller mindre i minst ett däck högst (17,4%). Andelen var lägst i Jönköpings län (4,4%). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Jönköping:... 4,4% 2. Västerbotten:... 6,6% 3. Uppsala:... 7,4% 4. Kronoberg:... 8,0% 5. Södermanland:... 8,8% 5. Västernorrland:... 8,8% 7. Värmland:... 9,1% 8. Västmanland:... 10,9% 9. Stockholm:... 12,0% 10. Gotland:... 13,0% 11. Halland:... 13,7% 12. Västra Götaland:... 17,4% Figur 14: Andel bilar med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) i minst ett däck skillnad med avseende på kön.

19 Sida 19 av 28 Figur 15: Andel bilar med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) i minst ett däck skillnad med avseende på årsmodell. Figur 16: Andel bilar med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) i minst ett däck skillnad med avseende på län.

20 Sida 20 av Dålig koll på lufttrycket Nästan sju av tio tillfrågade förare (69,1%) hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Kvinnorna var sämre på att ha koll på lyfttrycket i däcken. Av kvinnorna hade 77,4% inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när det skett senast. Motsvarande andel för männen var 64,8%. Andelen förare av äldre bilar som inte har koll på lufttrycket är något mindre än andelen förare av nyare bilar. I Kronobergs län var andelen som inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller inte visste när det skett senast högst (81,2%) och i Uppsala län lägst (59,3%). Resultatet i respektive län, rangordnat med det sämsta resultatet sist, var: 1. Uppsala:... 59,3% 2. Stockholm:... 60,8% 3. Jönköping:... 64,0% 4. Södermanland:... 66,5% 5. Västmanland:... 67,2% 6. Västra Götaland:... 69,3% 7. Gotland:... 69,4% 8. Västernorrland:... 69,6% 9. Halland:... 71,0% 10. Västerbotten:... 74,8% 11. Värmland:... 75,3% 12. Kronoberg:... 81,2% Figur 17: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på kön.

21 Sida 21 av 28 Figur 18: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på årsmodell. Figur 19: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på län.

22 Sida 22 av Var finns de bästa och sämsta däcken i Sverige? När ovan redovisade resultat för respektive län vägs samman framkommer att två län utmärker sig som klart bättre än övriga. Sex län hamnar i mitten och fyra är klart sämre än övriga. Länen tilldelas poäng efter respektive placering, 1 poäng för en bästa placering, 12 poäng för en sämsta placering. Då framkommer följande rangordning (lägst poäng innebär alltså bäst resultat): 1. Jönköping 18 poäng 2. Uppsala 20 poäng 3. Stockholm 34 poäng 4. Halland 35 poäng 5. Värmland 41 poäng 6. Kronoberg 43 poäng 7. Södermanland 44 poäng 8. Västmanland 46 poäng 9. Västerbotten 59 poäng 10. Västra Götaland 61 poäng 11. Västernorrland 62 poäng 12. Gotland 73 poäng

23 Sida 23 av Jämförelse med tidigare års kampanjer 2004 genomfördes kampanj Däckrazzia på prov i Södermanland och 2005 genomfördes däckrazzior på 83 platser i 15 län: Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland genomfördes en informationsaktivitet, men inga däckrazzior kontrollerades bilar i däckrazziorna och 2007 kontrollerades bilar. Medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket var 3,9 mm både 2005 och 4,0 mm Andelen bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) minskade något från 2005 till 2007, från 6,5% till 5,3%. Även andelen bilar med minst ett slitet däck (3 mm mönsterdjup eller mindre) minskade något från 2005 till 2007, från 33,1% till 32,5%. Andelen av alla förare som hade minst ett slitet däck men samtidigt uppgav att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande ökade något från 2005 till 2007, från 25,1% till 25,9%. Andelen bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup respektive minst ett slitet däck i de län där däckrazzior genomfördes både 2005 och 2007 redovisas i figur 21 och 22 nedan. Andelen bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup minskade i 7 av 8 län där razzior genomfördes både 2005 och Andelen bilar med minst ett slitet däck minskade i 4 av länen. Medellufttrycket på alla kontrollerade däck var 2,3 bar både 2005 och Andelen bilar med minst ett däck med lufttryck mindre än 2,0 bar minskade från 2005 till 2007, från 28,9% till 27,1%. Andelen bilar med minst ett däck med lufttryck på 1,6 bar eller mindre var 9,6% både 2005 och Andelen av alla förare som inte hade kontrollerat lufttrycket den senaste månaden eller inte visste när detta skett senast ökade från 2005 till 2007, från 66,7% till 69,1%. Andelen bilar med minst ett däck med lufttryck under 2,0 bar respektive 1,6 bar eller mindre i de län där däckrazzior genomfördes både 2005 och 2007 redovisas i figur 24 och 25 nedan. Andelen bilar med lufttryck under 2,0 bar i minst ett däck minskade i 5 av 8 län där razzior genomfördes både 2005 och Andelen bilar med minst ett däck med lufttryck på 1,6 bar eller mindre minskade i 4 av länen. Det går inte utifrån resultatet av 2005 respektive 2007 års däckrazzior att utläsa någon tydlig trend i förändringen av mönsterdjup och lufttryck. Figur 20: Andel bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) samt minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup) respektive förare som både kör med slitna däck och inte är medvetna om detta. Resultat från 2005 respektive 2007 års däckrazzior.

24 Sida 24 av 28 Figur 21: Andel bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) i de län där däckrazzior genomfördes 2005 och Figur 22: Andel bilar med minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup) i de län där däckrazzior genomfördes 2005 och 2007.

25 Sida 25 av 28 Figur 23: Andel förare som inte kontrollerat lufttrycket den senaste månaden eller inte vet när detta gjordes samt andel bilar med minst ett däck med mindre än 2,0 bar respektive 1,6 bar eller mindre i lufttryck. Resultat från 2005 respektive 2007 års däckrazzior. Figur 24: Andel bilar med minst ett däck med lufttryck mindre än 2,0 bar i de län där däckrazzior genomfördes 2005 och 2007.

26 Sida 26 av 28 Figur 25: Andel bilar med minst ett däck med lufttryck på 1,6 bar eller mindre i de län där däckrazzior genomfördes 2005 och 2007.

27 Sida 27 av 28 För mer information, kontakta: Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, , Inge Carreman, trafikpolischef, Polismyndigheten i Södermanlands län, , Mats Carlsson, utvecklingschef, NTF, , Marit Thorin, informatör, Bilprovningen, , Agneta Hedenblad, projektledare informationsavdelningen, Vägverket ,

28 Sida 28 av 28

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Publiceringsdatum: 140825 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 2% www.polisen.se www.vv.se www.dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se

Läs mer

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004...

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2005 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Finsk förebild...4 Mindre

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Publiceringsdatum: 150831 1 Olagliga däck (

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning: användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer