Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010"

Transkript

1 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari

2 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala skillnader... 5 Resultat på respektive ort där mätningarna genomfördes... 7 Jämförelse med tidigare mätningar... 8 Sverige... 8 Regionala trender... 8 Bilaga: Blankett Titel: Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 Publikation: 2010:098 Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Denna rapport är framtagen på uppdrag av Trafikverket av: Däckbranschens Informationsråd, Slottsgatan 8, Varberg Kontaktperson: Pontus Grönvall, tel: , fax: , e-post: 2

3 Bakgrund Bra och rätt däck bidrar i hög grad till den aktiva trafiksäkerheten, det vill säga att förhindra att en olycka sker. Däck med bra grepp kan också minska konsekvenserna av en olycka genom att få ner farten innan det smäller. Olika typer av däck skiljer sig också åt när det gäller miljöegenskaper, t ex hur mycket de bullrar och hur mycket partiklar de skapar. Det är också skillnad hur stort rullmotstånd olika däck har och därmed hur mycket koldioxid de bidrar till att fordonet släpper ut. Från och med vintern måste personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton använda vinterdäck vid vinterväglag under perioden 1 december 31 mars. Från och med vintern gäller även krav på minst 3 mm mönsterdjup vid vinterväglag under samma period. Däckbranschens Informationsråd har genomfört ett antal undersökningar av däcktyp och mönsterdjup på personbilar i olika delar av Sverige. Denna undersökning, genomförd i januari och februari 2010, är beställd och finansierad av Trafikverket. Trafikverket (i f.d. Vägverkets regi) var också beställare av liknande undersökningar genomförda 2005 och 2007, 2008 och Delar av resultaten från dessa undersökningar redovisas även i denna rapport. Syftet med undersökningen Ett bra däck är en bra kompromiss. Det går inte att tillverka ett däck som har bäst grepp vid alla sorters väglag. Därför finns det sommardäck respektive vinterdäck. Vinterdäcken kan vara med eller utan dubb. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur många som kör på dubbdäck, dubbfria vinterdäck eller sommardäck vintertid samt att följa trender för personbilsdäcken vintertid. Antal registrerade bilar i Sverige Den 1 januari 2010 fanns i Sverige registrerade personbilar i trafik (källa SIKA). Dessa är fördelade inom Trafikverkets regioner enligt följande * : Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län) 23,8 % Väst (Hallands, Västra Götalands och Värmlands län) 23,2 % Öst (Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län) 16,6 % Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 19,2 % Mitt (Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län) 11,2 % Norr (Norrbottens och Västerbottens län) 5,9 % * Avviker från 100% på grund av avrundningsfel. 3

4 Genomförande Undersökningen genomfördes under januari och februari 2010 som besiktningar av slumpvis utvalda parkerade bilar. Besiktningarna utfördes av representanter för däckleverantörer som är medlemmar i Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF). Man tittade på höger framdäck och antecknade däcktyp (dubbdäck, dubbfritt vinterdäck eller sommardäck). I bilaga visas den förtryckta blankett som användes. Däcktyp undersöktes på bilar och mätningarna genomfördes på 18 orter fördelade över Trafikverkets sex regioner. I respektive Trafikverksregion undersöktes cirka bilar (cirka 600 per ort). Följande orter ingick i undersökningen: Trafikverksregion Syd: Malmö, Växjö och Jönköping Trafikverksregion Väst: Göteborg, Borås och Karlstad Trafikverksregion Öst: Linköping, Västerås och Uppsala Trafikverksregion Stockholm: Stockholm, Södertälje och Visby * Trafikverksregion Mitt: Borlänge, Sundsvall och Östersund Trafikverksregion Norr: Luleå, Piteå och Kiruna Kiruna Luleå Piteå Östersund Sundsvall Borlänge Karlstad Uppsala Västerås Stockholm Södertälje Linköping Göteborg Borås Jönköping Växjö Visby Malmö * Resultat för Visby redovisas i denna rapport separat, eftersom förhållandena på Gotland avviker stort ifrån förhållandena i övriga Trafikverksregion Stockholm. 4

5 Resultat Resultaten i denna rapport redovisas dels för hela riket, dels för respektive Trafikverksregion, med undantag för Gotland. På Gotland saltas inte vägarna och andelen som kör på dubbade däck är mycket högre än i övriga Trafikverksregion Stockholm, samtidigt som antalet bilar på Gotland är relativt få i förhållande till övriga Trafikverksregion Stockholm. För att resultaten från Gotland inte ska ge en snedvridning av fördelningen för hela regionen särredovisas resultaten för mätningarna på Gotland. Sverige Baserat på uppmätta andelar dubbdäck, dubbfria vinterdäck och sommardäck samt på antal registrerade personbilar i respektive Trafikverksregion och på Gotland har en uppskattning gjorts av andelen av respektive däcktyp i Sverige i januari/februari 2010: Andelen som kör på dubbdäck uppskattas vara 68,3 procent. Detta motsvarar cirka bilar. Andelen som kör på dubbfria vinterdäck uppskattas vara 30,7 procent. Detta motsvarar cirka bilar. Andelen som kör på sommardäck uppskattas vara 1,0 procent. Detta motsvarar cirka bilar. Sommardäck 1,0% Dubbfria vinterdäck 30,7% Dubbdäck 68,3% Figur 1: Uppskattning av andel som körde på respektive däcktyp i Sverige i januari/februari Regionala skillnader Det finns en tydlig geografisk trend i val av däcktyp i Sverige. I södra Sverige är andelen dubbfria vinterdäck betydligt större än i norra Sverige, med undantag för Gotland. I Trafikverksregion Stockholm (ej inräknat Gotland) är den uppmätta andelen dubbfria vinterdäck klart större (35,6%) än i både Trafikverksregion Öst ( 24,5%) och Trafikverksregion Väst (29,5%). Störst andel dubbfria vinterdäck finns enligt mätningarna i Trafikverksregion Syd (47,6%), där också den uppmätta andelen som kör på sommardäck på vintern är störst (1,7%). Störst uppmätt andel som kör på dubbdäck var i Trafikverksregion Norr (91,8%). Uppmätt andel som körde på dubbdäck respektive dubbfria vinterdäck i januari/ februari 2010 i olika delar av Sverige redovisas i figur 2 och 3 samt i tabell 1. I tabell 1 redovisas också uppmätt andel som kör på sommardäck. 5

6 Dubbdäck 100% 89,2% 88,1% 91,8% 80% 60% 50,7% 69,1% 74,6% 63,8% 40% 20% 0% Syd Väst Öst Stockholm (ej Gotland) Gotland Mitt Norr Figur 2: Uppmätt andel som körde på dubbdäck i olika delar av Sverige i januari/februari % Dubbfria vinterdäck 80% 60% 47,6% 40% 20% 29,5% 24,5% 35,6% 10,8% 11,8% 8,1% 0% Syd Väst Öst Stockholm (ej Gotland) Gotland Mitt Norr Figur 3: Uppmätt andel som körde på dubbfria vinterdäck i olika delar av Sverige i januari/februari Trafikverksregion Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Sommardäck Syd 50,7 % 47,6 % 1,7 % Väst 69,1 % 29,5 % 1,4 % Öst* 74,6 % 24,5 % 0,8 % Stockholm (ej Gotland)* 63,8 % 35,6 % 0,7 % Gotland 89,2 % 10,8 % 0 % Mitt 88,1 % 11,8 % 0,1 % Norr 91,8 % 8,1 % 0,1 % Tabell 1: Uppmätt andel som körde på dubbdäck, dubbfria vinterdäck respektive sommardäck i olika delar av Sverige i januari/februari * Avviker från 100% på grund av avrundningsfel. 6

7 Resultat på respektive ort där mätningarna genomfördes Den uppmätta fördelningen av dubbdäck, dubbfria vinterdäck och sommardäck i de orter där undersökningarna genomfördes redovisas i figurerna 4, 5 och 6. Generellt gäller att ju längre norrut, desto större var andelen dubbdäck. Men det finns en del undantag, exempelvis hade Stockholm, Karlstad, Linköping och Södertälje en lägre andel dubbdäck än exempelvis Göteborg och Borås. Lägst andel dubbdäck uppmättes i Malmö (31 %), där även andelen sommardäck var störst (4,2 %). Den uppmätta andelen sommardäck var också relativt stor i Karlstad (3,5 %). Kiruna 95 % Luleå 94 % Östersund 92 % Sundsvall 90 % Visby 89 % Piteå 86 % Borlänge 82 % Västerås 80 % Uppsala 78 % Borås 75 % Göteborg 71 % Södertälje 66 % Linköping 66 % Växjö 64 % Karlstad 61 % Dubbdäck Stockholm 61 % Jönköping 58 % Malmö 31 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figur 4: Uppmätt andel som körde på dubbdäck i de orter där undersökningen genomfördes i januari/februari Malmö 65 % Jönköping 42 % Stockholm 39 % Växjö 36 % Karlstad 35 % Linköping 33 % Södertälje 33 % Göteborg 29 % Borås 24 % Uppsala 21 % Västerås 19 % Borlänge 18 % Piteå 14 % Visby 11 % Sundsvall 10 % Dubbfria vinterdäck Östersund 8 % Luleå 6 % Kiruna 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figur 5: Uppmätt andel som körde på dubbfria vinterdäck i de orter där undersökningen genomfördes i januari/februari Malmö 4,2 % Karlstad 3,5 % Uppsala 1,2 % Västerås 1,0 % Södertälje 1,0 % Jönköping 0,7 % Borås 0,5 % Linköping 0,3 % Borlänge 0,3 % Stockholm 0,3 % Luleå 0,3 % Växjö 0,2 % Göteborg 0,2 % Östersund 0,0 % Visby 0,0 % Sommardäck Sundsvall 0,0 % Piteå 0,0 % Kiruna 0,0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figur 6: Uppmätt andel som körde på sommardäck i de orter där undersökningen genomfördes i januari/ februari

8 Jämförelse med tidigare mätningar Resultat från motsvarande undersökningar genomförda 2005, 2007, 2008 och 2009 är inte helt jämförbara med 2010 års resultat, eftersom de tidigare underökningarna var genomförda på färre orter (14 st). Valet av orter var då kopplat till f.d. Vägverkets regionindelning, vilket inte är samma som Trafikverkets. Dessutom var antalet undersökta bilar färre i de tidigare mätningarna (cirka st jämfört med nästan år 2010). Sverige I figur 7 visas en uppskattning av andelen som kör på respektive däcktyp i årets undersökningar tillsammans med resultat från tidigare undersökningar. Trots att metoderna skiljer sig något åt mellan årets och tidigare undersökning anses jämförelsen vara relevant. Kanske hade en trend med ökad andel dubbfria vinterdäck och en motsvarande minskning i andelen dubbdäck blivit tydligare om metoderna hade varit samma. Detta är en trend som stöds av uppgifter från försäljningsstatistiken. Enligt Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF) ökar andelen sålda dubbfria vinterdäck tydligt, jämfört med andelen sålda dubbdäck. Vintern bedöms att 45 procent av alla sålda vinterdäck var dubbfria vinterdäck. Vinter bedöms motsvarande andel ha varit 40 procent. Det finns dock en tröghet när det gäller trender i val av vinterdäck. En uppsättning vinterdäck används i genomsnitt i sex till sju vintrar. Detta innebär att förändringar i försäljningsstatistiken inte får fullt genomslag på vägarna förrän efter sex till sju år. 100% Dubbdäck Dubbfria vinterdäck Sommardäck 80% 72,3% 70,1% 69,3% 67,8% 68,3% 60% 40% 26,7% 27,2% 28,0% 30,5% 30,7% 20% 0% ,0% ,7% ,6% ,7% ,0% OBS! Delvis annan metod. Figur 7: Uppskattning av andel som körde på respektive däcktyp i Sverige jan/feb 2005, 2007, 2008, 2009 och 2010 (resultaten från tidigare undersökningar baseras på färre orter och färre antal bilar). Regionala trender För att se regionala trender har jämförelser mellan 2010 års underökning gjorts med tidigare underökningar på orter där mätningar skett alla åren. Resultaten redovisas för två orter tillsammans fördelat med två orter per tidigare Vägverksregion (exklusive tidigare Vägverksregion Skåne, där underlag för jämförande redovisning saknas). I figur 8, 9 och 10 visas trender för dubbdäck, dubbfria vinterdäck och sommardäck utifrån 2005 års resultat på dessa orter. 8

9 De regionala resultaten visar på en minskande trend från 2005 till 2010 i andel som kör på dubbdäck på vintern och en motsvarande ökning i andelen som kör på dubbfria vinterdäck, med undantag för de sammanlagda resultaten för Sundsvall och Östersund. Särskilt tydlig är trenden mot en ökad andel dubbfria vinterdäck i Stockholm och Södertälje samt Växjö och Jönköping, där sedan 2005 andelen dubbfria vinterdäck ökat med 7 8 procentenheter och andelen dubbdäck minskat i motsvarande grad. Det går inte att se någon trend i de regionala resultaten från 2005 till 2010 i andel som kör på sommardäck på vintern. Möjligen syns en minskande trend från 2007 till Trender dubbdäck 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Göteborg och Borås Växjö och Jönköping Stockholm och Södertälje Västerås och Uppsala Sundsvall och Östersund Luleå och Piteå Figur 8: Förändringar utifrån 2005 års mätning i uppmätt andel som kör på dubbdäck i januari/februari i utvalda grupperingar av orter. Trender dubbfria vinterdäck 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Göteborg och Borås Växjö och Jönköping Stockholm och Södertälje Västerås och Uppsala Sundsvall och Östersund Luleå och Piteå Figur 9: Förändringar utifrån 2005 års mätning i uppmätt andel som kör på dubbfria vinterdäck i januari/februari i utvalda grupperingar av orter. Trender sommardäck 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Göteborg och Borås Växjö och Jönköping Stockholm och Södertälje Västerås och Uppsala Sundsvall och Östersund Luleå och Piteå Figur 10: Förändringar utifrån 2005 års mätning i uppmätt andel som kör på sommardäck i januari/februari i utvalda grupperingar av orter. 9

10 Bilaga: Blankett Däckundersökning 2010 endast däcktyp INSTRUKTION: Välj om möjligt att göra mätningen en dag då det är vinterväglag. Gör ett slumpmässigt urval av bilar. Kolla däcktyp (dubbdäck, dubbfritt vinterdäck eller sommardäck) på höger framdäck, alltså bara ett däck per bil, men alltid samma position. Markera i blanketten med en ring runt däcktypen. Skicka de ifyllda blanketterna (3 blanketter x 200 bilar = 600 bilar) snarast till: Däckbranschens Informationsråd, Slottsgatan 8, Varberg. Har du frågor, ring tel OBS! Glöm inte att fylla i uppgifterna längst ner på sidan. 1. D DF S 41. D DF S 81. D DF S 121. D DF S 161. D DF S 2. D DF S 42. D DF S 82. D DF S 122. D DF S 162. D DF S 3. D DF S 43. D DF S 83. D DF S 123. D DF S 163. D DF S 4. D DF S 44. D DF S 84. D DF S 124. D DF S 164. D DF S 5. D DF S 45. D DF S 85. D DF S 125. D DF S 165. D DF S 6. D DF S 46. D DF S 86. D DF S 126. D DF S 166. D DF S 7. D DF S 47. D DF S 87. D DF S 127. D DF S 167. D DF S 8. D DF S 48. D DF S 88. D DF S 128. D DF S 168. D DF S 9. D DF S 49. D DF S 89. D DF S 129. D DF S 169. D DF S 10. D DF S 50. D DF S 90. D DF S 130. D DF S 170. D DF S 11. D DF S 51. D DF S 91. D DF S 131. D DF S 171. D DF S 12. D DF S 52. D DF S 92. D DF S 132. D DF S 172. D DF S 13. D DF S 53. D DF S 93. D DF S 133. D DF S 173. D DF S 14. D DF S 54. D DF S 94. D DF S 134. D DF S 174. D DF S 15. D DF S 55. D DF S 95. D DF S 135. D DF S 175. D DF S 16. D DF S 56. D DF S 96. D DF S 136. D DF S 176. D DF S 17. D DF S 57. D DF S 97. D DF S 137. D DF S 177. D DF S 18. D DF S 58. D DF S 98. D DF S 138. D DF S 178. D DF S 19. D DF S 59. D DF S 99. D DF S 139. D DF S 179. D DF S 20. D DF S 60. D DF S 100. D DF S 140. D DF S 180. D DF S 21. D DF S 61. D DF S 101. D DF S 141. D DF S 181. D DF S 22. D DF S 62. D DF S 102. D DF S 142. D DF S 182. D DF S 23. D DF S 63. D DF S 103. D DF S 143. D DF S 183. D DF S 24. D DF S 64. D DF S 104. D DF S 144. D DF S 184. D DF S 25. D DF S 65. D DF S 105. D DF S 145. D DF S 185. D DF S 26. D DF S 66. D DF S 106. D DF S 146. D DF S 186. D DF S 27. D DF S 67. D DF S 107. D DF S 147. D DF S 187. D DF S 28. D DF S 68. D DF S 108. D DF S 148. D DF S 188. D DF S 29. D DF S 69. D DF S 109. D DF S 149. D DF S 189. D DF S 30. D DF S 70. D DF S 110. D DF S 150. D DF S 190. D DF S 31. D DF S 71. D DF S 111. D DF S 151. D DF S 191. D DF S 32. D DF S 72. D DF S 112. D DF S 152. D DF S 192. D DF S 33. D DF S 73. D DF S 113. D DF S 153. D DF S 193. D DF S 34. D DF S 74. D DF S 114. D DF S 154. D DF S 194. D DF S 35. D DF S 75. D DF S 115. D DF S 155. D DF S 195. D DF S 36. D DF S 76. D DF S 116. D DF S 156. D DF S 196. D DF S 37. D DF S 77. D DF S 117. D DF S 157. D DF S 197. D DF S 38. D DF S 78. D DF S 118. D DF S 158. D DF S 198. D DF S 39. D DF S 79. D DF S 119. D DF S 159. D DF S 199. D DF S 40. D DF S 80. D DF S 120. D DF S 160. D DF S 200. D DF S Undersökningen utförd den (datum): Väglag: Vinterväglag (snö, is, frost eller modd på någon del av vägbanan/parkeringen eller angränsande vägar) Ej vinterväglag Plats: Utförd av: / / ort namnteckning namnförtydligande företag 10

11 11

12 Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. Oktober PRODUKTION: Stormen kommunikation. Foto: Pontus Grönvall.

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Publiceringsdatum: 140825 Olagliga däck (

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

TILLSTÅNDSMÄTNINGAR VÄGMARKERING Berne Nielsen Christian Nilsson Ramböll RST - RoadMarking

TILLSTÅNDSMÄTNINGAR VÄGMARKERING Berne Nielsen Christian Nilsson Ramböll RST - RoadMarking TILLSTÅNDSMÄTNINGAR VÄGMARKERING 2016 Berne Nielsen Christian Nilsson Ramböll RST - RoadMarking BAKGRUND Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, detta har givit ett ökat fokus

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Influensarapport för vecka 43, 2013

Influensarapport för vecka 43, 2013 Influensarapport för 43, 2013 Denna rapport publicerades den 31 oktober 2013 och redovisar influensaläget 43 (21/10 27/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer