Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012"

Transkript

1 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (<1,6 mm)! 1 8%! 6,5%! 6%! 5,3%! 4,5%! 4,5%! 4,6%! 3,5%! 4%! 3,3%! 2%!

2 Sida 2 av 24 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Däckrisk... 4 Mönsterdjup... 4 Lufttryck... 4 Vinterdäck på sommaren... 4 Finsk förebild... 4 Däckrazzior i Sverige... 4 Genomförande... 5 Syfte... 5 Resultat Förares kön och bilarnas ålder Slitna däck Omedvetna om slitna däck Olagligt mönsterdjup Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket Dålig koll på lufttrycket Punktering eller på gränsen till punktering Stor skillnad i däcktryck på samma axel Vinterdäck på sommaren Skillnader om förare äger bilen eller inte Var finns de bästa och sämsta däcken i Sverige?... 21

3 Sida 3 av 24 Sammanfattning 31,1 procent av de undersökta bilarna hade minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup, vilket är en försämring jämfört med resultaten 2011 och på motsvarande nivå som De uppmätta värdena, om de är representativa för hela Sverige, innebär att cirka 1,4 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup. Av dem som hade minst ett slitet däck bedömde de flesta att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att nästan var fjärde bil på Sveriges vägar (26,2 procent) kördes av en förare som hade minst ett slitet däck på bilen utan att vara medveten om detta. En större andel kvinnor kör med minst ett slitet däck utan att vara medvetna om detta jämfört med manliga förare. Andelen bilar med slitna däck var, liksom vid tidigare undersökningar, tydligt mindre på nyare bilar än på äldre bilar Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm mönsterdjup) var 3,3 procent vilket är den lägsta andelen sedan mätningarna startade. Sedan däckrazzior genomfördes första gången över stora delar av Sverige 2005 har andelen undersökta bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup nästan halverats, men fortfarande kör, om mätningarna är representativa för hela Sverige, nästan bilister med minst ett däck med olagligt mönsterdjup. På bilar 10 år och äldre samt bilar 5 9 år var det betydligt vanligare med olagligt mönsterdjup än på bilar som var yngre än 5 år. Medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket på undersökta bilar var 4,3 mm. Nästan tre av fyra tillfrågade förare (72,1 procent) hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Detta är en större andel än vid tidigare års mätningar och innebär, om resultatet är representativt för hela Sverige, att 3,2 miljoner bilister inte har koll på lufttrycket. Kvinnliga förare hade generellt sämre koll på lufttrycket än manliga förare. Andelen bilar som hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) var 8,7 procent. Av alla undersökta fordon hade 14,0 procent 0,5 bar eller mer i skillnad i trycket i däcken på samma axel. Om den uppmätta andelen är representativ för hela Sverige, innebär detta att bilar kör med stor skillnad i däcktryck på samma axel. 2,6 procent av alla undersökta bilar hade vinterdäck. Om alla län där däckrazzior genomfördes 2012 rangordnas efter resultat i respektive undersökt moment hamnar Blekinge län överst i rangordningen, tätt följt av Kronoberg och Dalarna. I perioden 27 augusti till 7 september 2012 genomfördes 42 razzior fördelade på sex län: Västerbotten, Dalarna, Södermanland, Gotland, Kronoberg och Blekinge. Efter Polisens obligatoriska kontroll erbjöds bilisterna en frivillig mätning av däckens mönsterdjup och lufttryck samt att få information om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Bakom däckrazziorna står Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens informationsråd och Trafikverket.

4 Sida 4 av 24 Bakgrund Däckrisk När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland fanns någon däckrisk med i 15 procent av alla de dödsolyckor som inträffade i trafiken under perioden I olycksundersökningen antecknas en med däck relaterad brist som riskfaktor endast när däcket anses ha inverkat på händelseförloppet. I 47 procent av fallen har det varit fråga om däck i dåligt skick, i 31 procent fråga om olämpliga däck och i 14 procent fråga om däck med felaktigt lufttryck (för lågt lufttryck eller olika tryck i däcken). Övriga däckriskers andel är 9 procent. Motsvarande undersökningar har inte gjorts i Sverige, men det antas att resultaten i Finland är relevanta även för svenska förhållanden. Mönsterdjup När däcken slits under 3 mm ökar både bromssträckan vid vått väglag och risken för vattenplaning betydligt. Sommardäcken är olagliga när de slits under 1,6 mm. Minsta tillåtna mönsterdjup när krav på vinterdäck gäller är 3 mm. Lufttryck Med för lite lufttryck kan bilen bli svår att hantera i en kritisk situation. För lågt lufttryck gör också att däcken slits ut i förtid och ökar bränsleförbrukningen. Dåligt pumpade däck kan också bli för varma och då ökar risken för punktering. Stora skillnader i lufttryck på samma axel (0,5 bar eller mer) kan bidra till att göra bilen instabil och kan försvåra för föraren att klara av en undanmanöver eller häftig inbromsning. Vinterdäck på sommaren Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria vinterdäck sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid en undanmanöver. Finsk förebild I Finland startade en motsvarande satsning 1997 och pågår fortfarande. Genomslaget där har varit mycket stort och andelen i Finland som kör med slitna däck har minskat betydligt. Däckrazzior i Sverige Under 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 har 482 däckrazzior genomförts, under perioden i alla Sveriges län. Totalt har nästan bilar kontrollerats. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 genomfördes även informationsaktiviteter i samband med MHF:s Tylösandsseminarium.

5 Sida 5 av 24 Genomförande I perioden 27 augusti till 7 september 2012 genomfördes 42 razzior fördelade på sex län: Västerbotten, Dalarna, Södermanland, Gotland, Kronoberg och Blekinge. Efter Polisens ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat fick visa körkort och genomgå nykterhetsprov, erbjöds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen var frivillig. Under tiden som däckspecialister och på vissa platser tekniker från Bilprovningen mätte mönsterdjup och lufttryck berättade en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren fick också svara på några frågor. När däckkontrollen var klar fick föraren en nyckelring som man kan använda för att kolla om däcken börjar bli slitna (och använda som femma i kundvagnen), en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad. Totalt kontrollerades bilar. Den regionala fördelningen var följande: Västerbottens län: bilar Skellefteå, Umeå Dalarnas län: bilar Falun, Borlänge, Södermanlands län: bilar Nyköping, Flen, Eskilstuna Gotlands län: bilar Visby (kommun) Kronobergs län: bilar Växjö, Alvesta Blekinge län: bilar Karlskrona, Ronneby Uppmätta värden på mönsterdjup och lufttryck på bilens däck antecknades tillsammans med uppgifter om huruvida bilen hade vinterdäck, bilens årsmodell, förarens bedömning av kvaliteten på däckets mönsterdjup samt svar på frågan när lufttrycket i däcken kontrollerades senast. Denna rapport redovisar resultaten från de däckrazzior som genomfördes 2012 samt även resultat från däckrazziorna 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 (2006 genomfördes inga däckrazzior). Syfte Syftet med däckrazziorna är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Syftet är också att påminna om bilistens ansvar att hålla koll på sina däck. Resultatet av däckundersökningen används som underlag för planering av framtida motsvarande däckrazzior. Däckundersökningen görs också för att få underlag för kommunikation till olika målgrupper och för att ha underlag för utvärderingar av effekter av satsningen.

6 Sida 6 av 24 Resultat 1. Förares kön och bilarnas ålder Av de kontrollerade bilarna kördes 36,4 procent av kvinnor. Av bilarna som undersöktes var 38 procent 10 år eller äldre, 26 procent var 5 till 9 år och 36 procent var nyare än 5 år. 2. Slitna däck Däck med ett mönsterdjup under 3 mm får längre bromssträcka vid vått väglag, dessutom ökar risken för vattenplaning betydligt. 31,1 procent av de undersökta bilarna hade minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup, vilket är en försämring jämfört med resultaten 2011 och på motsvarande nivå som Se även figur 1. De uppmätta värdena, om de är representativa för hela Sverige, innebär att cirka 1,4 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup. 5 Slitna däck alla bilar! ,1%! 32,5%! 28,8%! 32,6%! 31,6%! 30, 31,1%! 2 1 Figur 1: Andel av alla undersökta bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) 2005 till Andelen kvinnliga förare med minst ett slitet däck var högre (34,1 procent) än andelen manliga (29,4 procent). Se även figur 2. De flesta år däckrazzior har genomförts har kvinnliga förare i mätningarna haft slitna däck i högre utsträckning än manliga förare. Slitna däck kvinnar och män! 5 Kvinnor! ,3%! 34,8%! 31,8%! 31,3%! 30,4%! 28,1%! 35,3%! 31,1%! 33,6%! 30,3%! 30,2%! 29,8%! Män! 34,1%! 29,4%! 2 1 Figur 2: Andel bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på kön 2005 till 2012.

7 Sida 7 av 24 Andelen bilar med slitna däck var, liksom vid tidigare undersökningar, tydligt mindre på nyare bilar. Av de undersökta bilarna som var 10 år eller äldre hade 38,9 procent minst ett däck med 3 mm mönsterdjup eller mindre. 34,2 procent av bilar 5 till 9 år samt 21,3 procent av bilar nyare än 5 år hade minst ett slitet däck. Se även figur Bilar 10 år och äldre! Slitna däck ålder på bil! Bilar 5 till 9 år gamla! 41,3%! Bilar nyare än 5 år! 40,7%! 36,9%! 38,4%! 38,7%! 38,9%! 34,4%! 34,7%! 34,6%! 34,2%! 31,1%! 31,5%! 32,6%! 34,1%! 27,3%! 23,3%! 23,6%! 21,3%! 22,1%! 20,3%! 17,9%! 1 Figur 3: Andel bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på ålder på bil 2005 till Största andel som körde med minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup uppmättes i Gotlands län (36 procent) och minst andel i Kronobergs län (28 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 4. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 5 Slitna däck regionala skillnader! %! 28%! 29%! 31,1%! 32%! 33%! 36%! 2 1 Figur 4: Kronoberg! Dalarna! Blekinge! Sverige! Västerbotten! Södermanland! Gotland! Andel 2012 med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) skillnad med avseende på län.

8 Sida 8 av Omedvetna om slitna däck Förare som stannades i däckrazziorna fick svara på hur de ansåg att kvaliteten på bilens däck var med avseende på mönsterdjup. Alternativen som föraren fick välja mellan var slitna (3 mm och mindre), tillfredsställande (mellan 3 och 5 mm) samt bra (5 mm och mer). Av dem som hade minst ett slitet däck bedömde de flesta att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att drygt var fjärde bil på Sveriges vägar (26,2 procent) kördes av en förare som hade minst ett slitet däck på bilen utan att vara medveten om detta. Se även figur 5. 5 Omedveten om slitna däck alla bilar! ,1%! 25,9%! 21,7%! 25,7%! 23,7%! 23,7%! 26,2%! 2 1 Figur 5: Andel av alla undersökta bilar med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta 2005 till En större andel kvinnor kör med minst ett slitet däck utan att vara medvetna om detta (29,2 procent) jämfört med manliga förare (24,5 procent). Sedan 2005 har generellt en högra andel kvinnor än män kört med slitna däck utan att veta om det. Se även figur 6. 5 Omedveten om slitna däck kvinnor och män! ,9%! 30, 23,5%! 23,9%! 23,7%! 20,7%! 28,3%! 27,2%! 25, 24,4%! 21,6%! 23,2%! Kvinnor! Män! 29,2%! 24,5%! 1 Figur 6: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta skillnad med avseende på kön 2005 till 2012.

9 Sida 9 av 24 En mindre andel av förarna av nyare bilar hade minst ett slitet däck utan att vara medveten om detta, jämfört med förare av bilar 5 år eller äldre. 18,5 procent av förarna av bilar nyare än 5 år körde både på minst ett slitet däck och angav att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande. Motsvarande andel för bilar 5 till 9 år var 29,3 procent och för bilar 10 år eller äldre 31,6 procent. Se även figur , 32,2%! 26,8%! 26,8%! 18,1%! 19,1%! Omedveten om slitna däck ålder på bil!! Bilar 10 år och äldre! 26,7%! 23,2%! 16,1%! 29,8%! 29,3%! 26,3%! 21,1%! 23,4%! 26,6%! 26,1%! 16,8%! 17,9%! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! 31,6%! 29,3%! 18,5%! Figur 7: Andel med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där föraren är omedveten om detta skillnad med avseende på ålder på bil 2005 till Störst andel förare som både körde på minst ett slitet däck och samtidigt ansåg att mönsterdjupet var bra eller tillfredsställande fanns i Gotlands län (29 procent) och minst var denna andel i Dalarnas län (23 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 8. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 5 Omedveten om slitna däck regionala skillnader! %! 24%! 24%! 26,2%! 27%! 29%! 29%! 2 1 Figur 8: Dalarna! Blekinge! Västerbotten! Sverige! Kronoberg! Södermanland! Gotland! Andel 2012 med minst ett slitet däck (0 3 mm mönsterdjup) och där förare är omedveten om detta skillnad med avseende på län.

10 Sida 10 av Olagligt mönsterdjup Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm mönsterdjup) var 3,3 procent vilket är den lägsta andelen sedan mätningarna startade. Sedan däckrazzior genomfördes första gången över stora delar av Sverige 2005 har andelen undersökta bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup nästan halverats, men fortfarande kör, om mätningarna är representativa för hela Sverige, nästan bilister med minst ett däck med olagligt mönsterdjup. Se även figur 9. 1 Olagliga mönsterdjup alla bilar! 8%! 6,5%! 6%! 5,3%! 4,5%! 4,5%! 4,6%! 4%! 3,5%! 3,3%! 2%! Figur 9: Andel av alla undersökta bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) 2005 till Den uppmätta andelen kvinnliga förare med minst ett däck med olagligt mönsterdjup var samma som andelen manliga (3,4 procent). Se även figur 10. (Bland de bilar där uppgifter om kön på föraren saknades var andelen olagligt mönsterdjup lägre, vilket förklarar att andelen för alla undersökta var 3,3 procent.) 1 Olagligt mönsterdjup kvinnor och män! 8%! 7,8%! Kvinnor! 6%! 4%! 2%! 5,7%! 5,7%! 5,1%! 5,3%! 5,6%! 4,1%! 3,9%! 5,2%! 3,7%! 3,6%! 3,2%! Män! 3,4%! 3,4%! Figur 10: Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på kön 2005 till 2012.

11 Sida 11 av 24 På bilar 10 år och äldre samt bilar 5 9 år var det betydligt vanligare med olagligt mönsterdjup (4,6 respektive 4,4 procent) än på bilar som var yngre än 5 år (1,4 procent). Sedan däckrazzior genomfördes över stora delar av Sverige fösta gången 2005 bedöms en minskande trend i andel bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup kunna utläsas i alla tre ålderskategorierna. Se även figur ,1%! Olagligt mönsterdjup ålder på bil! Bilar 10 år och äldre! 8%! 6%! 4%! 2%! 5,8%! 4,3%! 7,9%! 5,6%! 2,7%! 6,4%! 5,5%! 2,4%! 6,1%! 3,8%! 3,3%! 6,4%! 4,5%! 2,6%! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! 4,6%! 4,6%! 4,3%! 4,4%! 1,6%! 1,4%! Figur 11: Andel med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på ålder på bil 2005 till Största andel förare som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup fanns i Gotlands län (4,9 procent) och minst andel i Blekinge län (2,4 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 12. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 1 Olagligt mönsterdjup regionala skillnader! 8%! 6%! 4,9%! 4%! 2%! 2,4%! 2,6%! 3,1%! 3,2%! 3,3%! 3,5%! Figur 12: Blekinge! Södermanland! Västerbotten! Kronoberg! Sverige! Dalarna! Gotland! Andel 2012 med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm) skillnad med avseende på län.

12 Sida 12 av Medelmönsterdjup på det mest slitna däcket Sedan däckrazzior genomfördes första gången över stora delar av Sverige 2005 har medelmönsterdjupet på undersökta bilars mest slitna däck ökat i mätningarna, från 3,9 mm 2005 till 4,3 mm Se även figur 13. Undersökta bilar har ofta inte samma mönsterdjup på alla fyra däcken. Medelmönsterdjupet på alla undersökta däck låg 0,7 mm över medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket och var således 5,0 mm. Mönsterdjupet sämsta däcket alla bilar! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! 3,9! 4,0! 4,1! 4,1! 4,1! 4,3! 4,3! Figur 13: Medelmönsterdjup (mm) på det mest slitna däcket på alla undersökta bilar 2005 till Tidigare års mätningarna har visat att manliga förare i genomsnitt har något mer mönsterdjup på det mest slitna däcket jämfört med kvinnliga förare, så var fallet även vid 2012 års däckrazzior, då de kvinnliga förarna hade i genomsnitt 0,2 mm sämre mönsterdjup på det mest slitna däcket. Se även figur 14. 8! Mönsterdjup sämsta däcket kvinnor och män! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 3,9! 4,0! 4,1! 4,2! 3,7! 3,9! 4,0! 3,9! Kvinnor! Män! 4,2! 4,3! 4,3! 4,3! 4,1! 4,0! 0! Figur 14: Medelmönsterdjup (mm) på det mest slitna däcket skillnad med avseende på kön 2005 till 2012.

13 Sida 13 av 24 Äldre bilar hade, liksom vid tidigare mätningar, ett lägre medelmönsterdjup på det mest slitna däcket jämfört med nyare bilar. Mätningarna visar att medelmönsterdjupet på det mest slitna däcket sedan 2005 har blivit bättre i alla tre ålderskategorierna. Se även figur 15. 8! 7! 6! Mönsterdjup sämsta däcket ålder på bil! Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! 5! 4! 3! 4,3! 4,3! 4,4! 4,6! 4,7! 4,3! 4,6! 3,8! 3,9! 3,9! 4,1! 4,1! 4,1! 4,1! 3,9! 3,5! 3,6! 3,8! 3,8! 4,0! 4,0! 2! 1! 0! Figur 15: Medelmönsterdjup (mm) på det mest slitna däcket skillnad med avseende på ålder på bil 2005 till Minst medelmönsterdjup på det mest slitna däcket fanns i Gotlands län (4,0 mm) och störst i Dalarnas län (4,5 mm). Resultatet i respektive län redovisas i figur 16. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 8! Mönsterdjup sämsta däcket regionala skillnader! 7! 6! 5! 4! 4,5! 4,3! 4,3! 4,3! 4,1! 4,1! 4,0! 3! 2! 1! 0! Figur 16: Dalarna! Blekinge! Södermanland! Sverige! Kronoberg! Västerbotten! Gotland! Medelmönsterdjup (mm) 2012 på det mest slitna däcket skillnad med avseende på län.

14 Sida 14 av Dålig koll på lufttrycket Nästan tre av fyra tillfrågade förare (72,1 procent) hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Detta är en större andel än vid tidigare års mätningar och innebär, om resultatet är representativt för hela Sverige, att 3,2 miljoner bilister inte har koll på lufttrycket. Se även figur Ej koll på lufttrycket alla bilar! ,7%! 69,1%! 69, 67,4%! 67,3%! 63,9%! 72,1%! 4 2 Figur 17: Andel förare av alla tillfrågade som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast 2005 till Kvinnorna var sämre på att ha koll på lufttrycket i däcken. Av kvinnorna hade 79,5 procent inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när det skett senast. Motsvarande andel för männen var 68,0 procent. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga förares koll på lufttrycket var motsvarande vid tidigare års däckrazzior. Se även figur Ej koll på lufttrycket kvinnor och män! 8 74,9%! 77,4%! 76,2%! 74,2%! 74,9%! 72,6%! 79,5%! 6 62,7%! 64,8%! 65,2%! 63,9%! 62,9%! 59,7%! 68, 4 Kvinnor! Män! 2 Figur 18: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på kön 2005 till 2012.

15 Sida 15 av 24 Förare av bilar nyare än 5 år är enligt mätningarna generellt något sämre än förare av äldre bilar på att hålla koll på lufttrycket, men det är inga stora skillnader och resultaten har varierat en del sedan Se även figur Ej koll på lufftrycket ålder på bil! ,2%! 70,9%! 69,7%! 66,1%! 70,5%! 68,9%! 63,9%! 65,2%! 67,8%! 69,7%! 68,6%! 62,9%! 69,1%! 67,5%! 67,4%! 64,7%! 63,2%! 61, 73,8%! 73,1%! 68,4%! 4 2 Figur 19: Andel förare som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på årsmodell 2005 till Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! I Västerbottens län var andelen som inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller inte visste när det skett senast högst (77 procent) och i Kronobergs län lägst (66 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 20. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 100% Ej koll på lufttrycket regionala skillnader 80% 66% 68% 71% 72,1% 73% 75% 77% 60% 40% 20% 0% Kronoberg Blekinge Dalarna Sverige Gotland Södermanland Västerbotten Figur 20: Andel förare 2012 som inte har kontrollerat däckens lufttryck den senaste månaden eller inte vet när det skedde senast skillnad med avseende på län.

16 Sida 16 av Punktering eller på gränsen till punktering Andelen bilar som hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) var 8,7 procent. Se även figur 21. Lufttrycksmätningar har genomförts alla år då däckrazzior genomförts, men från 2009 användes lufttrycksmätningsinstrument av högre kvalitet än tidigare. Kvaliteten på mätningarna genomförda 2008 är osäker varför dessa resultat inte redovisas i denna rapport. 5 1,6 bar eller mindre alla bilar! ,6%! 9,6%! 9,4%! 11,3%! 6,6%! 8,7%! Figur 21: 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! 2012! Andel 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 och 2012 av alla undersökta bilar med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck. Andelen kvinnor som körde med 1,6 bar eller mindre i minst ett däck var större (10,3 procent) än andelen män (8,1 procent). Kvinnliga förare har generellt i mätningarna oftare minst ett däck med mycket dåligt lufttryck jämfört med manliga förare. Se även figur ,6 bar eller mindre kvinnor och män! Figur 22: 11,5%! 11,8%! 11,8%! 8,8%! 8,6%! 8,2%! 14,1%! 9,8%! 8,8%! 5,6%! 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! 2012! Andel 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 och 2012 med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck skillnad med avseende på kön. 10,3%! 8,1%! Kvinna! Man!

17 Sida 17 av 24 Andelen bilar som hade minst ett däck med 1,6 bar eller mindre lufttryck har i mätningarna generellt varit klart högre bland de äldre bilarna. Andelen 2012 var 12,7 procent bland bilar 10 år eller äldre. Motsvarande andel för bilar 5 till 9 år gamla var 8,5 procent och för bilar nyare än 5 år 4,1 procent. Se även figur ,6 bar eller mindre ålder på bil! 4 3 Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! 2 1 Figur 23: 16,7%! 14,2%! 16, 16,4%! 10,3%! 6,9%! 7,6%! 4,3%! 4,5%! 4,6%! 10,9%! 4,9%! 10,1%! 6,3%! 2,8%! 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! 2012! Andel 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 och 2012 med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck skillnad med avseende på ålder på bil. 12,7%! 8,5%! 4,1%! Gotlands län hade den högsta andelen bilar med mycket lågt lufttryck i minst ett däck (1,6 bar eller mindre) (18 procent) och i Blekinge län var andelen lägst (5 procent). Resultatet i respektive län redovisas i figur 24. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 50% 1,6 bar eller mindre regionala skillnader 40% 30% 20% 18% 10% 5% 6% 6% 7% 8,7% 10% 0% Blekinge Södermanland Kronoberg Västerbotten Sverige Dalarna Gotland Figur 24: Andel 2012 med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck skillnad med avseende på län.

18 Sida 18 av Stor skillnad i däcktryck på samma axel Av alla undersökta fordon hade 14,0 procent 0,5 bar eller mer i skillnad i trycket i däcken på samma axel. Om den uppmätta andelen är representativ för hela Sverige, innebär detta att bilar kör med stor skillnad i däcktryck på samma axel. Se även figur ,5 bar eller mer i skillnad på samma axel alla bilar! ,7%! 15,1%! 16,7%! 16,1%! 14,1%! 14, Figur 25: 2005! (2006)! 2007! (2008)! 2009! 2010! 2011! 2012! Andel 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 och 2012 av alla undersökta bilar med en skillnad i däcktryck på 0,5 bar eller mer på samma axel.

19 Sida 19 av Vinterdäck på sommaren Andelen som körde med vinterdäck på bilen under mätperioden 2012 var 2,6 procent. Äldre bilar har i klart högre utsträckning vinterdäck på bilen på sommaren jämfört med nyare bilar.. Se även figur Vinterdäck på sommaren alla kategorier! 2009! 8%! 2010! 2011! 6%! 4%! 2%! 3,9%! 3,9%! 2,6%! 2,6%! 4,6%! 3,1%! 2,1%! 1,8%! 4,3%! 3,5%! 3,1%! 2,9%! 5,7%! 5,1%! 4, 3,4%! 4,7%! 3,4%! 2,5%! 2,4%! 2012! 1,8%! 1,9%! 1,6%! 1,4%! Sverige! Kvinnor! Män! Bilar 10 år och äldre! Bilar 5 till 9 år gamla! Bilar nyare än 5 år! Figur 26: Uppmätt andel med vinterdäck under 2009, 2010, 2011 och Södermanlands län hade den högsta andelen bilar med vinterdäck på sommaren (6 procent) medan inga bilar i mätningarna i Kronoberg hade vinterdäck. Resultatet i respektive län redovisas i figur 27. Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor. 50% Vinterdäck på sommaren regionala skillnader 40% 30% 20% 10% 0% 6% 2,6% 3% 4% 0% 1% 1% Kronoberg Dalarna Gotland Sverige Västerbotten Blekinge Södermanland Figur 27: Andel 2012 med vinterdäck på bilen på sommaren skillnad med avseende på län.

20 Sida 20 av Skillnader om förare äger bilen eller inte Föraren fick även svara på om det var han eller hon som äger bilen. Skillnader mellan resultat från förare som äger bilen jämfört med förare som inte äger bilen i de undersökta kategorier som redovisats ovan presenteras i figur 28. Vinterdäck på sommaren! 2,7%! 2,4%! Föraren äger bilen! 0,5 bar eller mer i skillnad på samma axel! 13,9%! 13,7%! Föraren äger inte bilen! 1,6 bar eller mindre i minst ett däck! 9,3%! 7,6%! Ej koll på lufttrycket! 69,3%! 77,7%! Olagligt mönsterdjup (<1,6 mm)! 4,1%! 1,9%! Slitna däck utan att föraren vet om det! Slitna däck (3 mm eller mindre)! 27,3%! 24,3%! 32,7%! 28,6%! Figur 28: Skillnader om föraren äger bilen eller inte.

21 Sida 21 av Var finns de bästa och sämsta däcken i Sverige? När ovan redovisade resultat för respektive län vägs samman hamnar Blekinge överst i rangordningen, tätt följt av Kronoberg och Dalarna, av de län där däckrazzior genomfördes Länen tilldelas poäng efter respektive placering, 1 poäng för en bästa placering, 6 poäng för en sämsta placering (lägst poäng innebär alltså bäst resultat): 1. Blekinge Kronoberg Dalarna Södermanland Västerbotten Gotland 34 Notera att redovisat resultat för respektive län bygger på ett relativt begränsat mätunderlag, varför den statistiska osäkerheten i dessa resultat är stor.

22 Sida 22 av 24 För mer information, kontakta: Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, , Gunnar Österberg, trafikpolischef, Polismyndigheten i Västerbottens län, Mats Carlsson, utvecklingschef, NTF, , Marit Thorin, informatör, Bilprovningen, , Johnny Svedlund, utredare, Trafikverket ,

23 Sida 23 av 24

24 Sida 24 av 24

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Publiceringsdatum: 140825 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Publiceringsdatum: 150831 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 2% www.polisen.se www.vv.se www.dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se

Läs mer

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004...

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2005 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Finsk förebild...4 Mindre

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

DÄCKRATSIA UTGÅNGSPUNKTER:

DÄCKRATSIA UTGÅNGSPUNKTER: DÄCKRATSIA 1997-2015 UTGÅNGSPUNKTER: BAKGRUND Vått väglag och slitna sommardäck är en farlig kombination Nästan hälften av bilisterna är omedvetna om däckens skick MÅLSÄTTNINGAR Att påminna om däckens

Läs mer

Pilotstudie av däckens mönsterdjup och andel vintermönster på tunga fordon i januari februari 2012

Pilotstudie av däckens mönsterdjup och andel vintermönster på tunga fordon i januari februari 2012 Pilotstudie av däckens mönsterdjup och andel vintermönster på tunga fordon i januari februari 2012 Publicerad: 5 april, 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande...

Läs mer

Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ

Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ 1/24 BILDÄCKSFÖRBUNDET TRAFIKSKYDDET POLISEN KAMPANJTEMA 2/24 KOLLA DÄCKEN I TID betonar bilistens eget ansvar KAMPANJENS MÅLSÄTTNINGAR 3/24 Att påminna om däckens säkerhetsbetydelse

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER

PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PÅ 2 0 0 0 -TA L E T Innehåll: Inledning till riskanalys av bildäck...3 Däcken som del av trafiksäkerheten...4 Däckriskerna under kontroll: Dåliga däck...6 Olämpliga

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

I en klass för sig. Trust the Natives.

I en klass för sig. Trust the Natives. I en klass för sig. Trust the Natives. Grattis till ett bra val av däck! Nokian Tyres har tillverkat Hakkapeliitta vinterdäck sedan 1936. Det är alltså inte så konstigt att de är ett begrepp överallt där

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Förord Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken Däckspecialisternas Riksförbund 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@enterprise.ministry.se N2009/104/TR Remiss Däckspecialisternas Riksförbunds synpunkter på förslagen och materialet

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Läs mer på:

Läs mer på: VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Läs mer på: www.volvocars.se/dack VARFÖR ÄR DÄCKEN SÅ VIKTIGA? Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Dubbdäck toppar nytt vinterdäckstest

Dubbdäck toppar nytt vinterdäckstest Dubbdäck toppar nytt vinterdäckstest ConTInEnTALS VInTERDäCk ToPPADE TESTERnA I ALLA ka- TEGoRIER I TEknIkEnS VäRLDS SToRA DäCkTEST I år. MEn DET VAR BARA EnSTAkA PoänG SoM SkILDE TILL DE AnDRA ToPPDäCkEn.

Läs mer

Fyra däckråd på liv och död

Fyra däckråd på liv och död Fyra däckråd på liv och död... sommardäck blir hårda som hockeypuckar i kyla. Bromssträckan kan bli dubbelt så lång på sommardäck jämfört med vinterdäck. NU ÄR DET dags igen. SNART KOMMER VINTERN OCH DET

Läs mer

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m UTSLAGSGiVANdE. Nokians testbana i Finland är det perfekta stället att mäta däckprestanda på. 3 MM MÖNSTERdJUP. Det bega försvinner när vatten träng Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren

Läs mer

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz.

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. Säsongsstart. Äntligen vår Dax att montera sommarhjulen på din Mercedes! Färdas säkert i alla väder under den varma

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafik Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB 2017:4 Användning

Läs mer

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION Däckbarometern 2013 Däckbarometern 2013 Förord Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIK Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall [Skriv här] Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

DET ULTIMATA VINTERDÄCKSTESTET TEST ALLA MOT

DET ULTIMATA VINTERDÄCKSTESTET TEST ALLA MOT TEST DET ULTIMATA VINTERDÄCKSTESTET ALLA MOT Vinterdäck. I tider av dubbdäcksdebatt har vi valt att satsa på ett stort vinterdäckstest där samtliga typer av vinterdäck möter varandra. Inga bortförklaringar

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd system (ESC)

Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd system (ESC) Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd system (ESC) Johan Strandroth Trafikverket Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap Matteo Rizzi Vectura Monash

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Friktionsmätning av vinterväglag MTB 110:2000

Friktionsmätning av vinterväglag MTB 110:2000 Friktionsmätning av vinterväglag VV Publ 2002:149 1 Friktionsmätning av vinterväglag VV Publ 2002:149 2 VV Publ 2002:149 Friktionsmätning av vinterväglag Innehåll 1 Orientering 3 2 Begrepp och definitioner

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter Miljöstyrningsrådet Annie Stålberg Vasagatan 15-17 111 20 Stockholm Stockholm Vår referens 2012-08-17 Rebecca Källström Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra Kompletta originalhjul från BMW Katalog 2010/11 www.bmw.se När du älskar att köra TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. M styling 208. Lättmetallfälg, 7,5J x 18

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Bilprovningens mc-rapport 2012

Bilprovningens mc-rapport 2012 Bilprovningens mc-rapport 2012 Sammanfattning 3 Inledning 4 Åldersfördelning 4 Utfall fördelat på län 5 De vanligaste bristerna 6 Antal besiktade per fabrikat 7 Besiktningsresultat per fabrikat 8 Indelning

Läs mer

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska Trafiksäkerhet på lätt svenska www.ntf.se Gående. Det är viktigt att alltid se sig för och att få ögonkontakt med andra. Gå aldrig över gatan förrän du är säker på att bilen stannar. 2 NTF Trafiksäkerhet

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer