Allmänheten och klimatförändringen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänheten och klimatförändringen 2009"

Transkript

1 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER

2 Beställningar Ordertel: - Orderfax: - E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box, Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: -, fax: - E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE- Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN -7 Naturvårdsverket Elektronisk publikation Upplaga: ex. Form: Grace Communication Allmänheten och klimatförändringen

3 Undersökningsföretaget ARS Research AB har på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört de olika mätningar som redovisas i denna rapport. Frågorna om allmänhetens kunskap om och inställning till klimatförändringen, inklusive acceptans för åtgärder, ställdes till personer den 7 september. Motsvarande frågor har ställts varje år sedan. Sedan 7 års undersökning har begreppet växthuseffekten ersatts med klimatförändringen. Frågorna om allmänhetens syn på företagens klimatarbete ställdes den 7 september, frågorna om attityder och konsumtionsbeteenden den september. Samtliga dessa frågor ställdes till personer inom ramen för en så kallad omnibus. Datainsamlingen för samtliga frågor skedde med hjälp av telefonintervjuer. Denna sammanfattande skrift samt underlagsrapporterna och tabeller finns att ladda ned på Allmänheten och klimatförändringen

4 Allmänheten och klimatförändringen

5 Förord Naturvårdsverket har sedan år på ett jämförbart sätt undersökt svenska folkets kunskap om och attityd till klimatförändringen. Resultatet av de nya mätningarna år som presenteras i denna rapport kan sammanfattas i följande punkter: Svenskarna anser att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen och allt fler tycker att det vore bra med extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg. Svenskarnas beredskap att minska sina egna utsläpp av växthusgaser ligger kvar på en mycket hög nivå, men allmänheten önskar mer information om hur dessa utsläpp kan reduceras. Svenskarna anser sig vara klimatmedvetna, kan få dåligt samvete när de gör något som kan påverka klimatet negativt och allt fler har gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan. Svenskarnas vilja att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet har ökat, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster. Den generella slutsatsen av mätningarna år är att allmänhetens stora engagemang i klimatfrågan kvarstår och att man är beredd att gå från ord till handling. I arbetet med att ta fram rapporten har Jessica Cederberg Wodmar och Lars Westermark från Naturvårdsverket medverkat. Stockholm november Maria Ågren Generaldirektör Naturvårdsverket Allmänheten och klimatförändringen

6 Innehåll I korthet, visste du att Kunskap om klimatförändringen Kännedom om klimatförändringen Kommer vi i Sverige att påverkas och i så fall när? Åtgärder i klimatfrågan och i andra samhällsfrågor Vad är möjligt och vilka mål och styrmedel krävs? Kan vi i Sverige göra något? Kan du själv göra något? Acceptans för åtgärder som man själv kan tänka sig Statliga styrmedel för att begränsa koldioxidutsläpp Hur vill man få information om minskad klimatpåverkan? 7 Allmänheten och klimatförändringen

7 Företagens klimatarbete Viljan att handla från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen Viljan att betala mer vid köp från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen Vikten av att företag engagerar sig i minskade utsläpp Företagens kostnader för att släppa ut växthusgaser Är företagen bra på att marknadsföra sitt klimatarbete? Miljömärkning vid låga utsläpp av växthusgaser Attityder och konsumtionsbeteenden Är du klimatmedveten? Får du dåligt samvete för din klimatpåverkan? Är det viktigt bland dina vänner att man är klimatmedveten? Hur har du minskat din klimatpåverkan? Hur ofta tänker du på klimatet vid val av produkt eller tjänst? Vad hindrar dig från att leva klimatmedvetet? Allmänheten och klimatförändringen 7

8 I korthet, visste du att procent känner spontant till eller har hört talas om klimatförändringen, en ökning från procent år (då frågan avsåg växthuseffekten ). procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatförändringen, en ökning från procent år. procent av de ovanstående tror att vi redan nu har påverkats, en ökning från procent år. 7 procent tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna, en ökning från 7 procent år och från procent år. procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen, en ökning från procent år och från procent år. 7 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen, en minskning från procent år men en ökning från procent år. procent är den genomsnittliga andelen svenskar som absolut kan tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom av uppräknade områden. procent kan absolut tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (jämfört med procent år ) och 7 procent att åka tåg istället för flyg (jämfört med 7 procent år ). 7 procent anser att det vore bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få hushållen att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid. procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media, medan andra informationskanaler efterfrågas av mellan och procent. procent anser att det vore bra eller ganska bra med extra skatter och avgifter på exempelvis bensin, olja och flyg, en ökning från procent år och från procent år. procent föredrar absolut eller troligen att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringen, en ökning från procent år. procent kan absolut eller troligen tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen, en ökning från 7 procent år. procent tror att det kommer att bli mer viktigt för företagen att engagera sig i minskade utsläpp, en minskning från procent år. procent tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska öka, en minskning från procent år. procent tycker att företagen är dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, oförändrat jämfört med. procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser, en ökning från procent år.... procent ser sig som klimatmedvetna, en minskning från procent år.... procent får ofta eller ibland dåligt samvete av att göra något som kan påverka klimatet negativt procent menar att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om sin klimatpåverkan, en ökning från procent år.... procent har vidtagit minst en åtgärd för att minska sin klimatpåverkan under de senaste två åren, en ökning från år med i genomsnitt, procentenheter för varje delområde. 7 procent anger att de återanvänder saker, en mycket kraftig ökning från procent år procent gör det faktiska valet att ofta eller ibland välja en vara eller en tjänst med mindre klimatpåverkan, en ökning från procent år procent anger priset som det största hindret för att välja miljö- och klimatvänliga alternativ, en minskning från 7 procent år. Allmänheten och klimatförändringen

9 Kunskap om klimatförändringen Allmänheten och klimatförändringen

10 Kännedom om klimatförändringen Har du hört talas om klimatförändringen? Andelen som spontant känner till klimatförändringen uppgår till procent år, en ökning från procent år (då frågan avsåg växthuseffekten ). Inkluderar man också dem som uppger att de har hört talas om klimatförändringen uppgår andelen till procent, en ökning från procent år Känner till spontant Hört talas om Har ej hört talas om Kommer vi i Sverige att påverkas och i så fall när? Tror du att klimatförändringen är något som nu eller i framtiden påverkar oss som bor i Sverige? Andelen som absolut tror att vi i Sverige har påverkats eller kommer att påverkas uppgår till procent år, något högre än de fem föregående åren och väsentligt högre än. Om man inkluderar dem som svarade ja, kanske uppgår andelen år till procent. De som svarade ja på ovanstående fråga ombads att också svara på när de trodde att vi skulle påverkas. procent svarade redan nu, procent om några år, procent om år och procent om år. Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, inte alls 7 Allmänheten och klimatförändringen

11 Åtgärder i klimatfrågan och i andra samhällsfrågor Mycket viktigt Ganska viktigt Vet ej Inte sârskilt Inte alls viktigt Hur viktigt anser du att det är att vi i Sverige sätter in åtgärder på några olika samhällsområden? Hur viktigt är det att vi försöker göra något åt Bas: Samtliga Bristerna i vård och omsorg Brottsligheten Ohälsa och långtidssjukskrivningar Klimatförändringen Bristande integration av invandrare till Sverige Mycket viktigt Ganska viktigt Vet ej Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Andelen som tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna har ökat sedan basåret. Mellan år och ökade andelen från till procent. Under 7 och den kraftiga klimatrapporteringen skedde det en stor uppgång till 7 procent och år var andelen 7 procent. År ansåg 7 procent av kvinnorna och procent av männen att det var mycket viktigt med åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna. Allmänheten och klimatförändringen

12 Vad är möjligt och vilka mål och styrmedel krävs? Allmänheten och klimatförändringen

13 7 Kan vi i Sverige göra något? Tror du att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen? Andelen som absolut tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen uppgår till procent år, en viss minskning jämfört med de senaste tre åren. Sammantaget uppgår andelen som svarar absolut eller ja, kanske till procent. Bland kvinnorna var andelen procent och bland männen 7 procent. Ja, absolut Ja, kanske Nej, knappast Nej, inte alls Vet ej Kan du själv göra något? 7 7 Ja, absolut Nej, knappast Bedömer du att du själv kan göra något för att bromsa klimatförändringen och förändringar på det svenska klimatet? Andelen som absolut bedömer att personen själv kan göra något för att bromsa klimatförändringen och förändringar på det svenska klimatet uppgår till procent år, en minskning från procent år. Sammantaget uppgår andelen som svarar absolut eller ja kanske till 7 procent. Bland kvinnorna var andelen procent och bland männen 7 procent. Ja, kanske Nej, inte alls Vet ej Har redan gjort allt Allmänheten och klimatförändringen

14 Acceptans för åtgärder som man själv kan tänka sig Klimatförändringen uppstår främst genom utsläpp av koldioxid bland annat från hushållen. Vad av följande skulle du själv kunna tänka dig att göra för att minska utsläpp av koldioxid och bromsa klimatförändringen? Köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång jag byter Köra bil mer bränslesnålt, ecodriving Åka tåg istället för flyg om det är möjligt Samåka mer till jobb/ skola eller på fritid Sänka elförbrukningen i hemmet Välja mer miljövänlig produkt även om den är dyrare Välja mer miljövänlig bil nästa gång Åka mer kollektivt Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, inte alls Sammantaget är andelen som svarar absolut på de olika frågorna ungefär lika hög som rekordåret, och väsentligt högre än tidigare år. I genomsnitt procent kan absolut tänka sig att genomföra åtgärder inom av de uppräknade områdena. Mest populärt vore att köpa energisnåla hushållsapparater ( procent), att köra bil mer bränslesnålt ( procent) och att sänka elförbrukningen i hemmet (77 procent), medan det är minst populärt att åka mer kollektivt ( procent) och att äta mindre kött ( procent). Två av de åtgärder där acceptansen minskat under det senaste året är att åka mer kollektivt (från till procent) och att åka tåg istället för flyg (från 7 till 7 procent). Man kan dock no- Allmänheten och klimatförändringen

15 Bas: Hört talas om växthuseffekten Tvätta i istället för Byta till miljövänligare hemuppvärmning Äta mindre kött (Ny fråga) Köra långsammare, t ex istället för km/tim Sänka temperaturen inomhus Köra bil mindre tera en ökad acceptans för att samåka mer (från till procent). De åtgärder där acceptansen ökat mest under hela mätperioden är att sänka temperaturen inomhus (från till procent), köra bil mindre (från till 7 procent), att sänka elförbrukningen i hemmet (från till 77 procent) och att köra bil långsammare (från till procent). De områden där acceptansen har ökat minst avser att åka mer kollektivt (från till procent) och att välja en mer miljövänlig produkt även om det är dyrare (från till 7 procent). Kvinnor är generellt sett mer positiva än män till åtgärder för att minska sina egna utsläpp. Allmänheten och klimatförändringen

16 Statliga styrmedel för att begränsa koldioxidutsläpp Hur ska vi kunna bromsa klimatförändringen? Här följer tre förslag. Information till hushållen Vore det bra eller inte bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få dem att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? Bidrag/sänkta skatter Vore det bra eller inte bra om staten använde skattemedel för att ge bidrag eller sänkta skatter till köp av varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? Extra skatter och avgifter Vore det bra eller inte bra om staten lade på extra skatter och avgifter på varor och tjänster som inte är lika miljövänliga till exempel på bensin, olja och flyg som ger stora koldioxidutsläpp? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? Information till hushållen Bidrag/sänkta skatter Extra skatter och avgifter Bra Ganska bra Vet ej Inte bra Andelen som anser att det vore bra med mer information till hushållen uppgår år till 7 procent, medan andelen som anser att det är bra med bidrag/sänkta skatter uppgår till procent. Andelen som anser att det vore bra om staten lade på extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg uppgår till rekordhöga procent, en ökning från procent år. Inkluderar man också dem som svarar ganska bra blir andelen procent, jämfört med procent år. Allmänheten och klimatförändringen

17 Hur vill man få information om minskad klimatpåverkan? Ökad kunskap kan bidra till att allmänheten minskar sin klimatpåverkan, exempelvis genom att minska sin energianvändning. Hur vill du få information från myndigheter om hur du kan minska din påverkan på klimatet? Hela procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media. Det är en minskning jämfört med 7 men en ökning jämfört med och. Övriga informationskanaler efterfrågas av mellan och procent. 7 %7% 7% % % % % % % % % % % % % % 7% % % % Nyheter i media Annonser, info från myndigheter hem i brevlåda Annonser, reklam i media Annonser på offentliga platser Myndigheternas webbplatser % % % % % % % % Vill inte ha information Vet ej 7 Allmänheten och klimatförändringen 7

18 Allmänheten och klimatförändringen Företagens klimatarbete

19 7 7 Ja, absolut Nej, troligen inte Ja, troligen Nej, absolut inte Vet ej Viljan att handla från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen När du köper varor eller tjänster, föredrar du då att köpa dem från ett företag som du vet arbetar för att begränsa klimatförändringen? Sammantaget anger procent av de tillfrågade att de absolut ( procent) eller troligen ( procent) föredrar att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringen, medan procent anger att de inte föredrar detta. Det är fler kvinnor som svarar absolut ( procent) än män ( procent). 7 Ja, absolut Nej, troligen inte Ja, troligen Nej, absolut inte Vet ej Viljan att betala mer vid köp från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen Skulle du kunna tänka dig att betala något mer, säg cirka procent mer, för en vara eller en tjänst, om du vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen? Sammantaget anger procent att de absolut ( procent) eller troligen ( procent) kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen. Andelen som absolut kan tänka sig betala mer ligger på samma nivå som år, en minskning jämfört med år 7 men ungefär som under de två första åren. Kvinnor är generellt något mer benägna att betala extra för en vara eller tjänst. Allmänheten och klimatförändringen

20 Vikten av att företag engagerar sig i minskade utsläpp Tror du att det, under de närmaste åren, kommer att bli mer viktigt, mindre viktigt eller lika viktigt som idag, för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser? Andelen som tror att det kommer att bli mer viktigt för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser uppgår till procent, medan procent svarar lika viktigt och bara procent mindre viktigt. Andelen som tror att det kommer att bli mer viktigt har minskat något de två senaste åren. 7 Mer viktigt Mindre viktigt Lika viktigt Vet ej Företagens kostnader för att släppa ut växthusgaser Tycker du att kostnaderna för företagen att släppa ut växthusgaser ska ökas, minskas eller vara oförändrade, jämfört med idag? 7 Andelen som tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska ökas uppgick till procent, medan procent tycker att kostnaderna ska vara oförändrade och procent att de ska minskas. Andelen som vill öka kostnaderna minskade något under. Ökas 7 Minskas Vara oförändrade Vet ej Allmänheten och klimatförändringen

21 Är företagen bra på att marknadsföra sitt klimatarbete? Tycker du att företagen i sin marknadsföring av sina varor och tjänster är bra eller dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser? Mycket dåliga Ganska dåliga 7 Vet ej Drygt var fjärde person anser att företagen är mycket bra ( procent) eller ganska bra ( procent) på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, medan drygt två av tre anser att företagen är mycket dåliga ( procent) eller ganska dåliga ( procent) på detta. Andelen som anser att företagen är bra har ökat något jämfört med tidigare år. Ganska bra Mycket bra 7 Miljömärkning vid låga utsläpp av växthusgaser Vore det bra eller inte bra om det fanns en miljömärkning så att du kan se vilka varor och tjänster som är producerade med lågt utsläpp av växthusgaser? Hela procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser. procent svarar mycket bra och procent ganska bra. Bland kvinnorna anser procent att det vore mycket bra, medan motsvarande andel för männen är procent. 7 Mycket bra Vet ej Inte alls bra Ganska bra Inte särskilt bra Allmänheten och klimatförändringen

22 Attityder och konsumtionsbeteenden Allmänheten och klimatförändringen

23 Är du klimatmedveten? Ser du dig själv som en person som är klimatmedveten? Nio av tio ( procent) svarar att de ser sig som klimatmedvetna. En av fyra ( procent) svarar ja, absolut på frågan och två av tre ( procent) svarar ja, i viss mån. En större andel kvinnor ( procent) än män ( procent) anser sig vara klimatmedvetna, en förändring jämfört med då skillnaden var marginell. Får du dåligt samvete för din klimatpåverkan? Händer det att du får dåligt samvete när du gör saker som du tror påverkar klimatet negativt? Hälften svarar att det händer att de får dåligt samvete när de gör saker som de tror är negativt för klimatet. Av dessa svarar procent att de ofta får dåligt samvete på grund av detta och procent svarar att de ibland får det. Betydligt färre män ( procent) än kvinnor ( procent) svarar att de får dåligt samvete, om de gör saker som är negativa för klimatet. Är det viktigt bland dina vänner att man är klimatmedveten? Är det viktigt eller oviktigt bland personer du umgås med, att man är medveten om och tänker på sin påverkan på klimatet? Sju av tio svarar att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan. procent svarar mycket viktigt på frågan och 7 procent svarar viktigt. En större andel kvinnor (7 procent) än män (7 procent) tycker att denna fråga är viktig Ja, absolut Ja, ofta Mycket viktigt Ja, i viss mån Ja, ibland Viktigt Tveksam, vet ej Tveksam, vet ej Tveksam, vet ej Nej, knappast Nej, sällan Oviktigt Nej, absolut inte Nej, aldrig Helt oviktigt Jag gör inte saker som jag tror påverkar klimatet negativt Allmänheten och klimatförändringen

24 Hur har du minskat din klimatpåverkan? Har du gjort något i ditt vardagsliv för att minska din påverkan på klimatet under de senaste två åren, till exempel när det gäller Drygt åtta av tio ( procent) har vidtagit minst en åtgärd för att minska sin påverkan på klimatet under de senaste två åren. För varje delområde är ökningen i genomsnitt, procentenheter, jämfört med svaren år. Den i särklass största förändringen är att så många som 7 procent anger att de återanvänder saker, en ökning från procent år. Hela procent källsorterar mer. procent svarar att de har gjort något åt sin energiförbrukning i hemmet. Två av tre ( procent) har gjort något vad gäller de dagliga transporterna. Mer än fyra av tio ( procent) har förändrat sin köttkonsumtion och en dryg tredjedel ( procent) har förändrat sina semesterresor. En lägre andel av kvinnorna (7 procent) än männen ( procent) svarar ja, absolut på frågan om de gjort något åt sin energiförbrukning i hemmet och fler kvinnor ( procent) än män ( procent) svarar att de minskat sin köttkonsumtion Att källsortera mer Din energiförbrukning i hemmet Att återanvända saker Ditt val av dagliga transporter Din köttkonsumtion Ditt val av semesterresor Ja, absolut Ja, i viss mån Tveksam, vet ej Nej, knappast Nej, inte alls Allmänheten och klimatförändringen

25 Hur ofta tänker du på klimatet vid val av produkt eller tjänst? Hur ofta gör du det faktiska valet att välja en produkt eller tjänst som du tror har en mindre negativ påverkan på klimatet? procent svarar att de ofta ( procent) eller ibland ( procent) gör det faktiska valet att välja en produkt eller tjänst som de tror har en mindre negativ påverkan på klimatet. procent svarar att de sällan gör det och endast 7 procent svarar att de aldrig gör det. Bland kvinnor är det procent som svarar ofta, jämfört med procent bland männen. Även en betydligt större andel kvinnor ( procent) svarar ibland, jämfört med männen ( procent). Ofta Tveksam, vet ej Ibland Sällan Aldrig Allmänheten och klimatförändringen

26 Vad hindrar dig från att leva klimatmedvetet? Du får nu några frågor om vad som kan hindra dig från att leva på ett sätt som minskar din klimatpåverkan? Det största hindret tycks vara att man anser att miljö- och klimatvänliga alternativ oftast är dyrare. 7 procent anger detta som ett hinder. På en andra plats, och kanske delvis kopplat till det första, anges att det finns för få miljö- och klimatvänliga alternativ att välja. procent anger det svaret. Jämfört med är utvecklingen i stort sett positiv. procent svarar att bristande information inte innebär något hinder, jämfört med procent år. procent svarar att det är egna invanda beteenden som hindrar dem från att leva på ett sätt som minskar deras klimatpåverkan, jämfört med procent år Saknar info om hur min påverkan kan minskas Mina invanda beteenden Det finns för få miiljö- och klimatvänliga alternativ Miljö- och klimatvänliga alternativ är oftast dyrare Ja, ett stort hinder Ja, ett litet hinder Tveksam, vet ej Nej, inget hinder alls Allmänheten och klimatförändringen

27

28 Allmänheten och klimatförändringen RAPPORT NATURVÅRDSVERKET ISBN ISSN -7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar Svenskarna anser att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen och allt fler tycker att det vore bra med extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg. Svenskarnas beredskap att minska sina egna utsläpp av växthusgaser ligger kvar på en mycket hög nivå, men allmänheten önskar mer information om hur dessa utsläpp kan reduceras. Svenskarna anser sig vara klimatmedvetna, kan få dåligt samvete när de gör något som kan påverka klimatet negativt och allt fler har gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan. Svenskarnas vilja att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet har ökat, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster. Den generella slutsatsen av mätningarna år är att allmänhetens stora engagemang i klimatfrågan kvarstår och att man är beredd att gå från ord till handling. Naturvårdsverket SE- Stockholm. Besöksadress: Valhallavägen. Tel: + -, fax: + -, e-post: Internet: Beställningar Ordertel: + -, orderfax: + -, e-post: Postadress: CM-Gruppen, Box, Bromma. Internet:

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2015. Rapport. 2015-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin

Allmänheten och klimatförändringen 2015. Rapport. 2015-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin Allmänheten och klimatförändringen 205 Rapport 205-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin KUND Naturvårdsverket KONSULT WSP Sverige AB 2 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET. Uppföljning av Klimatkampanjen

NATURVÅRDSVERKET. Uppföljning av Klimatkampanjen NATURVÅRDSVERKET Allmänhetens kunskaper och attityder till växthuseffekten Uppföljning av Klimatkampanjen September 00 ARS P09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1. Syfte... 3 1.3

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

P1009 NATURVÅRDSVERKET. Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009

P1009 NATURVÅRDSVERKET. Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009 NATURVÅRDSVERKET Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009 Oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 1 Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill - SE2010-0277

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 SE2012-259 Omnibuss Express Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 Stockholm, maj 2012 1 Projektet Klimatcertifiering för mat 2012 YouGov Innehållsförteckning 1. Information

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero Småbarnsföräldrarna och klimatet En jämförande undersökning från Libero Om undersökningen Undersökningen har genomförts med undersökningsföretaget Imperas verktyg Experia via en pop-up på Liberos nordiska

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008 Beteendeförändringar och uppfattningar mellan och Fråga 65.5: Hur troligt är det, anser du, att vi i Sverige kommer att märka av nedanstående förändringar Att havsytan stiger Total Mycket troligt 31% 34%

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Lidköping Värmeverk 2016-06-07 Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Hässleholm Miljö AB 2016-03-28 Hässleholm Miljö Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016 - Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö 2017-04-02 Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november 05 05-11 -21 T- 112183 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, arne.modig@temo.se David Ahlin 073 950 3016, david.ahlin@temo.se

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Undersökning klimaträtt. Marknads- och Konsumentinsikt

Undersökning klimaträtt. Marknads- och Konsumentinsikt Undersökning klimaträtt Marknads- och Konsumentinsikt Metod Insamlingsmetod: Online via Nepas paneler Marknad: Sverige Period: v.45-46 2015 Population: Alla 15-74år Representativitet: Nationellt representativt

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan

Konsumtionens klimatpåverkan Konsumtionens klimatpåverkan Eva Ahlner Naturvårdsverket Klimat och konsumtion i Östergötland Linköping 31 mars 2010 Shopping en (hållbar) livsstil? Svenska miljömål för Svenska miljömål för ett effektivare

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1 MSB-. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap () Delredovisning Opinioner samhällsskydd och beredskap () Inledning Opinioner är en undersökning med lång historik. Frågeställningarna har rört allmänhetens

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Allmänheten om digitala böcker

Allmänheten om digitala böcker Novus Opinion för Svensk Bokhandel Allmänheten om digitala böcker 24 september 2009 Arne Modig Allmänheten om digitala böcker Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svensk Bokhandel

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40 KK-Stiftelsen Användning och attityder till IT Elever, lärare, skolledare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till IT...5 4. Elever och IT...32 5. Rankinglistor...40

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Klimatpåverkan av livsmedel

Klimatpåverkan av livsmedel Klimatpåverkan av livsmedel Olof Blomqvist MSc miljö och hållbar utveckling 2010.04.12 - Malmö - HUT - Matgruppen Hur mycket växthusgaser släpper vi i Sverige ut? Utsläpp av växthusgaser i ton per person

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Handelskammarens rapport nr 2.2010 Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen 2 Handelskammarens rapport nr 2.2010 Innehållsförteckning Analys...................................... 3 Försäljning och

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-23 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) genomför

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012 Vattenfall Vindkraft Norrbäck MarkCheck Juni 2012 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 47% 53% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 34% 34% 33% Kategori Storuman Vilhelmina

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV (ROTERAS)

VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV (ROTERAS) Webb-bussfrågor, 30-4 juni 2012 21 Vägt antal (1023) (251) (59) (47) (55) (256) (61) (47) (48) (43) (411) (364) Fråga1. Vilka av de nedanstående globala problem anser du är mest oroande? VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Detta tycker svenska folket om jordgubbar. - En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2011

Detta tycker svenska folket om jordgubbar. - En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2011 Detta tycker svenska folket om jordgubbar - En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2011 Nästan alla, 96 procent av svenska folket, tycker om jordgubbar Det finns nästan

Läs mer

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Systemet ska 1. låta konsumenterna göra medvetna klimatval, så att 2. de klimatanpassade företagens konkurrenskraft

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Den svenska miljöopinionen - utveckling och läget idag Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Varför studera miljöopinionen? Stöd för miljöpolitik viktig del för framgångsrik

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer