Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011"

Transkript

1 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011

2 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår opinionsundersökningar för att löpande mäta och följa upp allmänhetens kunskap om och attityder till vindkraft och Vattenfalls projekt. Resultatet ska användas i arbetet med att kommunicera och informera om vindkraftsprojektet till olika intressenter Undersökningsföretag För genomförandet av undersökningarna har Vattenfall valt att anlita undersökningsföretaget Mistat AB. Mistat är ett helt fristående och oberoende företag vars inriktning är marknadsundersökningar. Företaget grundades 1989 och har lång och bred erfarenhet av opinionsundersökningar inom många olika branscher. Företaget har som policy att all verksamhet ska skötas och kontrolleras inom huset för att på så vis ha full kontroll och kunna ansvara för hela processen i en undersökning. Mistat är sedan många år medlem i ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). November 2011 Klicka här för att ta dig tillbaka till innehållsförteckningen 2

3 2. Genomförande 2.1. Metodval Undersökningen är genomförd med hjälp av telefonintervjuer. Telefonintervjuer har valts då metoden ger ett bra grepp om de målgrupper vi vill uttala oss om och för att intervjuer per telefon ger möjlighet till spontana svar Målgrupp Undersökningen riktar sig mot privatpersoner som är boende eller har fritidshus i Gislaved och Tranemo kommun. Totalt har 300 telefonintervjuer genomförts varav 100 i Gislaved kommun, 100 i Tranemo kommun samt 100 med personer som bor eller har fritidshus i närområdet Urvalsbeskrivning Urvalet är framtaget i Vattenfalls regi. Innan en sökning avslutats har kontakten försökts att nå vid fyra tillfällen och vid olika tidpunkter på dygnet ( , , samt ). November

4 3. Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bla på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 100, 200 respektive 300 intervjuer. Det sanna procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 100 intervjuer 200 intervjuer 300 intervjuer Procenttal nära 10 +/- 6 +/- 4 +/- 4 Procenttal nära 20 +/- 8 +/- 6 +/- 5 Procenttal nära 30 +/- 9 +/- 7 +/- 6 Procenttal nära 40 +/- 10 +/- 7 +/- 6 Procenttal nära 50 +/- 10 +/- 7 +/- 6 Procenttal nära 60 +/- 10 +/- 7 +/- 6 Procenttal nära 70 +/- 9 +/- 7 +/- 6 Procenttal nära 80 +/- 8 +/- 6 +/- 5 Procenttal nära 90 +/- 6 +/- 4 +/- 4 November

5 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 52% 48% Ålder Yngre än 45 år år 65 år eller äldre 25% 28% 46% Kategori Tranemo Kommun Gislaved Kommun Närområdet 33% 33% 33% Avstånd till vindkraftsparken Mindre än 5 km 5 km eller mer Vet ej 11% 20% 69% 0% 25% 50% 75% 100% (Bas=300 st) November

6 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närhet av där du bor/har fritidshus? Vilket eller vilka företag? Ja, Vattenfall 14% 48% Om annan, vem? Kraftö vind Eon Hz vind Nexans Vindö Högåsen 3 st 2 st Ja, vet ej vem 40% Ja, annan 3% Nej, känner ej till 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=300 st) Spontant Efter erinran November

7 Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närhet av där du bor/har fritidshus? Vilket eller vilka företag? I dessa kolumner redovisas de som känner till vindkraftsplanerna i Grönhult väl respektive mindre väl/inte alls. Spontant Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Ja, Vattenfall 14% 19% 8% 8% 17% 13% 33% 7% Ja, annan 3% 4% 1% 3% 1% 5% 5% 2% Ja, vet inte vem 40% 37% 44% 37% 43% 38% 40% 40% Nej, känner inte till 44% 41% 47% 52% 39% 45% 22% 52% I dessa kolumner redovisas avståndet från de tillfrågades bostad/fritidshus till Vattenfalls planerade vindkraftpark i Grönhult Spontant Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Ja, Vattenfall 14% 45% 12% 29% 6% 10% 17% 25% Ja, annan 3% 6% 2% 4% 2% 3% 2% 0% Ja, vet inte vem 40% 33% 41% 49% 36% 36% 45% 46% Nej, känner inte till 44% 15% 45% 19% 57% 52% 36% 29% November

8 Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närhet av där du bor/har fritidshus? Vilket eller vilka företag? Efter erinran Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Ja, Vattenfall 48% 54% 42% 40% 49% 53% 65% 42% Efter erinran Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Ja, Vattenfall 48% 82% 51% 55% 45% 53% 41% 63% November

9 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vindkraftsplanerna i projektet Grönhult i Gislaved och Tranemo kommun? Ganska väl 21% Inte särskilt väl 38% Mycket väl 5% Inte alls 36% (Bas=300 st) November

10 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vindkraftsplanerna i projektet Grönhult i Gislaved och Tranemo kommun? Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Mycket väl 5% 8% 1% 3% 7% 2% 18% 0% Ganska väl 21% 28% 15% 16% 21% 27% 82% 0% Inte särskilt väl 38% 33% 44% 37% 39% 38% 0% 51% Inte alls 36% 31% 41% 44% 33% 33% 0% 49% Mycket + ganska väl 26% 36% 16% 19% 28% 29% 100% 0% Inte särskilt väl + inte alls 74% 64% 85% 81% 72% 71% 0% 100% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Mycket väl 5% 33% 1% 8% 3% 6% 2% 8% Ganska väl 21% 27% 25% 31% 17% 20% 23% 25% Inte särskilt väl 38% 36% 41% 47% 34% 36% 39% 50% Inte alls 36% 3% 33% 14% 47% 39% 36% 17% Mycket + ganska väl 26% 60% 26% 39% 20% 26% 25% 33% Inte särskilt väl + inte alls 74% 39% 74% 61% 81% 75% 75% 67% November

11 4.2. Information Hur intresserad skulle du vilja säga att du är av att få information, hålla dig uppdaterad om vad som händer när det gäller utbyggnaden av vindkraft i vindkraftsprojektet Grönhult? Ganska intresserad 36% De som är intresserade av att få information nämner bl a att de vill veta vad som händer i omgivningen, att de är intresserade av just vindkraft etc. Mycket intresserad 16% Ej svar 1% De som inte är intresserade nämner främst att projektet inte berör dem för att de bor för långt ifrån. De som är äldre påtalar ofta att de är för gamla och därav inget intresse. Inte särskilt 28% Inte alls 19% (Bas=300 st) November

12 Hur intresserad skulle du vilja säga att du är av att få information, hålla dig uppdaterad om vad som händer när det gäller utbyggnaden av vindkraft i vindkraftsprojektet Grönhult? Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Mycket intresserad 16% 19% 13% 17% 19% 9% 35% 9% Ganska intresserad 36% 34% 38% 31% 42% 32% 32% 37% Inte särskilt intresserad 28% 29% 27% 28% 26% 32% 27% 28% Inte alls 19% 18% 21% 23% 13% 26% 4% 25% Mycket + ganska intresserad 52% 53% 51% 48% 61% 41% 67% 46% Inte särskilt väl + inte alls 47% 47% 48% 51% 39% 58% 31% 53% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Mycket intresserad 16% 48% 11% 27% 11% 16% 13% 25% Ganska intresserad 36% 45% 35% 41% 34% 35% 37% 38% Inte särskilt intresserad 28% 3% 34% 23% 31% 27% 29% 33% Inte alls 19% 0% 19% 9% 25% 22% 20% 4% Mycket + ganska intresserad 52% 93% 46% 68% 45% 51% 50% 63% Inte särskilt väl + inte alls 47% 3% 53% 32% 56% 49% 49% 37% November

13 Intervjuaren berättar att Vattenfall planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i projektet Grönhult! Har du fått eller uppmärksammat information om just Vattenfall och den planerade utbyggnaden av vindkraft i projektet Grönhult? På vilket sätt har du fått/uppmärksammat information? Läst i tidningen Fått brev Vänner/bekanta har berättat Läst på Internet, kommunens hemsida Sett på TV Hört i radio Läst på Internet, Vattenfalls hemsida Annat 29% 41% 22% 26% 7% 18% 2% 4% 1% 4% 1% 5% 1% 2% 4% Om annat sätt, hur? Möte 2 st Från en förening i kommunen Fått information på jobbet Jobbar inom kommunen Reklamfolder Sett affisch Studiebesök Utskick från kommunen Vattenfall har frågat mig om mark Spontant Efter erinran Nej! Ej uppmärksammat något från/om Vattenfall 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=300 st) November

14 Har du fått eller uppmärksammat information om just Vattenfall och den planerade utbyggnaden av vindkraft i projektet Grönhult? På vilket sätt har du fått/uppmärksammat information? Spontant Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Läst i tidningen 29% 32% 25% 20% 26% 41% 44% 23% Sett på TV 1% 1% 1% 0% 0% 5% 1% 1% Hört i radio 1% 2% 1% 0% 1% 2% 4% 0% Fått brev 22% 24% 19% 9% 28% 24% 42% 15% Läst på Internet, kommunens hemsida 2% 3% 1% 0% 4% 0% 3% 1% Läst på Internet, Vattenfalls hemsida 1% 2% 0% 0% 1% 1% 4% 0% Vänner/bekanta har berättat 7% 8% 5% 12% 5% 5% 8% 6% Ja, annat 4% 7% 1% 4% 4% 4% 12% 1% Nej! Ej uppmärksammat något från eller om Vattenfall 45% 38% 52% 59% 41% 38% 12% 56% November

15 Har du fått eller uppmärksammat information om just Vattenfall och den planerade utbyggnaden av vindkraft i projektet Grönhult? På vilket sätt har du fått/uppmärksammat information? Spontant Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Läst i tidningen 29% 33% 32% 29% 29% 23% 38% 21% Sett på TV 1% 0% 1% 0% 2% 0% 3% 0% Hört i radio 1% 0% 2% 0% 2% 0% 3% 0% Fått brev 22% 55% 21% 53% 7% 25% 13% 50% Läst på Internet, kommunens hemsida 2% 9% 1% 4% 1% 1% 2% 0% Läst på Internet, Vattenfalls hemsida 1% 6% 0% 3% 0% 1% 0% 4% Vänner/bekanta har berättat 7% 6% 8% 4% 8% 7% 7% 4% Ja, annat 4% 15% 3% 5% 4% 3% 5% 8% Nej! Ej uppmärksammat något från eller om Vattenfall 45% 6% 43% 19% 58% 51% 40% 25% November

16 Har du fått eller uppmärksammat information om just Vattenfall och den planerade utbyggnaden av vindkraft i projektet Grönhult? På vilket sätt har du fått/uppmärksammat information? Efter erinran Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Läst i tidningen 41% 46% 37% 33% 38% 54% 56% 36% Sett på TV 4% 4% 3% 1% 3% 8% 8% 3% Hört i radio 5% 7% 2% 1% 5% 7% 10% 3% Fått brev 26% 28% 24% 13% 30% 29% 51% 17% Läst på Internet, kommunens hemsida 4% 5% 2% 1% 5% 4% 8% 2% Läst på Internet, Vattenfalls hemsida 2% 3% 1% 0% 1% 2% 5% 0% Vänner/bekanta har berättat 18% 22% 14% 27% 17% 13% 23% 17% Efter erinran Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Läst i tidningen 41% 48% 44% 45% 40% 37% 49% 38% Sett på TV 4% 3% 4% 4% 4% 3% 6% 0% Hört i radio 5% 3% 6% 4% 5% 3% 7% 0% Fått brev 26% 64% 25% 60% 9% 31% 16% 50% Läst på Internet, kommunens hemsida 4% 15% 3% 6% 3% 5% 3% 0% Läst på Internet, Vattenfalls hemsida 2% 9% 1% 4% 1% 3% 0% 4% Vänner/bekanta har berättat 18% 24% 19% 15% 20% 19% 20% 8% November

17 Tycker du att du har fått tillräckligt med information när det gäller vindkraftsutbyggnaden i din kommun? Rent allmänt: När det gäller just den utbyggnad som Vattenfall planerar i Grönhult: Nej 37% Nej 39% Ja 54% Ja 54% Tveksam 9% Tveksam 7% (Bas=300 st) De tillfrågade önskar bland annat information om var vindkraftverken kommer att ligga, hur stora de blir samt vad det kommer att kosta. (Bas=300 st) November

18 Tycker du att du har fått tillräckligt med information när det gäller vindkraftsutbyggnaden i din kommun? Rent allmänt: Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Ja 54% 62% 47% 57% 54% 53% 74% 47% Tveksam/osäker 9% 7% 11% 4% 9% 13% 6% 10% Nej, inte tillräckligt 37% 31% 42% 39% 37% 34% 19% 43% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Ja 54% 61% 60% 66% 49% 54% 54% 67% Tveksam/osäker 9% 9% 8% 12% 8% 8% 9% 13% Nej, inte tillräckligt 37% 30% 32% 22% 44% 38% 37% 21% November

19 Tycker du att du har fått tillräckligt med information när det gäller vindkraftsutbyggnaden i din kommun? När det gäller just den utbyggnad som Vattenfall planerar i Grönhult: Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Ja 54% 60% 46% 57% 50% 55% 73% 46% Tveksam/osäker 7% 6% 8% 1% 7% 13% 5% 8% Nej, inte tillräckligt 39% 33% 46% 41% 43% 32% 22% 45% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Ja 54% 61% 59% 65% 48% 53% 53% 67% Tveksam/osäker 7% 6% 7% 10% 6% 7% 7% 8% Nej, inte tillräckligt 39% 33% 34% 25% 47% 40% 40% 25% November

20 4.3. Inställning Vilken är din allmänna inställning till Vattenfalls vindkraftsplaner i projektet Grönhult? Mycket positiv 17% Ganska positiv 36% Ej svar 2% Mycket negativ 3% Ganska negativ 5% Bland de positiva kommentarerna märks framförallt att vindkraft är miljövänligt. De som är negativa nämner bl a att vindkraftverken förstör utsikten, för oväsen samt påverkar naturen. Neutral 36% (Bas=300 st) November

21 Vilken är din allmänna inställning till Vattenfalls vindkraftsplaner i projektet Grönhult? Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Mycket positiv 17% 15% 19% 17% 17% 18% 23% 15% Ganska positiv 36% 41% 31% 39% 35% 36% 32% 38% Neutral 36% 35% 38% 32% 38% 36% 35% 36% Ganska negativ 5% 4% 6% 7% 4% 6% 4% 5% Mycket negativ 3% 4% 2% 1% 4% 1% 5% 2% Ej svar 2% 1% 3% 4% 1% 2% 1% 3% Positiv 53% 56% 50% 56% 52% 54% 55% 53% Negativ 8% 8% 8% 8% 8% 7% 9% 7% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Mycket positiv 17% 27% 17% 18% 17% 18% 17% 17% Ganska positiv 36% 18% 41% 31% 39% 32% 43% 33% Neutral 36% 33% 34% 41% 34% 40% 28% 46% Ganska negativ 5% 9% 4% 5% 5% 5% 7% 0% Mycket negativ 3% 9% 2% 3% 3% 3% 3% 0% Ej svar 2% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 4% Positiv 53% 45% 58% 49% 56% 50% 60% 50% Negativ 8% 18% 6% 8% 8% 8% 10% 0% November

22 Vilken är din allmänna inställning till att Vattenfall satsar på vindkraftsutbyggnad? Mycket positiv 30% Mycket negativ 2% Ganska negativ 4% Ganska positiv 39% Neutral 25% (Bas=300 st) November

23 Vilken är din allmänna inställning till att Vattenfall satsar på vindkraftsutbyggnad? Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Mycket positiv 30% 30% 30% 31% 34% 24% 31% 30% Ganska positiv 39% 39% 38% 48% 36% 35% 35% 40% Neutral 25% 22% 28% 16% 22% 36% 27% 25% Ganska negativ 4% 5% 3% 4% 4% 4% 5% 4% Mycket negativ 2% 3% 1% 1% 2% 1% 3% 1% Positiv 69% 69% 68% 79% 70% 59% 66% 70% Negativ 6% 8% 4% 5% 6% 5% 8% 5% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Mycket positiv 30% 33% 33% 25% 33% 30% 29% 33% Ganska positiv 39% 30% 36% 29% 44% 34% 47% 29% Neutral 25% 27% 25% 39% 19% 28% 19% 33% Ganska negativ 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Mycket negativ 2% 6% 1% 2% 2% 3% 1% 0% Positiv 69% 63% 69% 54% 77% 64% 76% 62% Negativ 6% 9% 5% 6% 6% 7% 5% 4% November

24 Vilken är din allmänna inställning till Vattenfall som företag? Ganska positiv 13% Mycket positiv 4% Bland de positiva aspekterna nämns bland annat att det är ett bra företag och att vindkraftverken är ett bra initiativ. Kan ej svara 13% Neutral 51% Mycket negativ 6% Ganska negativ 13% De som är negativa till Vattenfall kommenterar bland annat att de är dyra, kolkraftverken i Tyskland samt chefernas bonusar. (Bas=300 st) November

25 Vilken är din allmänna inställning till Vattenfall som företag? Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Mycket positiv 4% 3% 4% 4% 2% 6% 3% 4% Ganska positiv 13% 15% 10% 20% 8% 14% 15% 12% Neutral 51% 49% 55% 56% 57% 42% 56% 50% Ganska negativ 13% 15% 11% 5% 14% 18% 13% 14% Mycket negativ 6% 8% 3% 4% 4% 9% 8% 5% Kan ej svara 13% 10% 16% 11% 14% 11% 5% 15% Positiv 17% 18% 14% 24% 10% 20% 18% 16% Negativ 19% 23% 14% 9% 18% 27% 21% 19% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Mycket positiv 4% 3% 4% 3% 4% 1% 5% 13% Ganska positiv 13% 3% 15% 6% 16% 9% 19% 4% Neutral 51% 67% 49% 67% 45% 51% 50% 58% Ganska negativ 13% 12% 14% 13% 14% 13% 13% 17% Mycket negativ 6% 9% 4% 6% 6% 9% 3% 0% Kan ej svara 13% 6% 14% 5% 17% 16% 9% 8% Positiv 17% 6% 19% 9% 20% 10% 24% 17% Negativ 19% 21% 18% 19% 20% 22% 16% 17% November

26 Har du på något sätt själv gjort ett aktivt val när det gäller elen till hushållet. Köper du idag el från något speciellt produktionsslag? Totalt Man Kvinna Yngre än 45 år år 65 år eller äldre Känner Känner inte Antal svar Ja, vindkraft 6% 7% 5% 4% 7% 6% 13% 4% Ja, vattenkraftsel 8% 6% 9% 5% 5% 13% 12% 6% Ja, kärnkraftsel 2% 2% 1% 1% 3% 0% 4% 1% Ja, annat 2% 1% 4% 1% 3% 2% 3% 2% Ej svar 5% 3% 8% 7% 4% 7% 9% 4% Nej 79% 83% 74% 81% 80% 74% 65% 83% Totalt Mindre än 5 km 5 km eller mer Närområdet Övriga Permanent Gislaved Permanent Tranemo Fritidshus Antal svar Ja, vindkraft 6% 9% 7% 9% 5% 4% 7% 8% Ja, vattenkraftsel 8% 6% 8% 6% 9% 3% 12% 13% Ja, kärnkraftsel 2% 3% 2% 3% 1% 1% 2% 4% Ja, annat 2% 0% 2% 2% 3% 2% 2% 4% Ej svar 5% 12% 3% 9% 4% 4% 7% 4% Nej 79% 70% 80% 74% 81% 87% 70% 75% November

27 5. Sammanfattning (1/2) 5.1. Kännedom Det är drygt en av tio tillfrågade som spontant känner till att Vattenfall har planer på att bygga vindkraftverk i närheten av där de bor eller har fritidshus. Efter att Vattenfall har nämnts till namnet uppger nästan hälften att de känner till dessa planer. På frågan om hur väl de känner till vindkraftsplanerna i projektet Grönhult så uppger en av fyra att de känner till detta väl. Här utmärker sig män, tillfrågade som är 45 år eller äldre samt inte oväntat de som bor i närområdet Information Hälften av de tillfrågade är intresserade av att få information och att hålla sig underrättad om vad som händer i vindkraftsprojektet. Vidare kan vi se att mer än hälften har fått eller uppmärksammat information om Vattenfall och det planerade projektet och då främst genom att ha läst i tidningen eller genom brev som de fått. Efter hjälpt erinran uppger 41% att de läst i tidningen och 26% att de fått brev. Det kan konstateras att en relativt hög andel av de tillfrågade anser sig ha fått för lite information! Två av fem har fått för lite information rent allmänt om vindkraftsutbyggnad i kommunen och lika många uppger att de fått för lite information om projektet Grönhult. Här utmärker sig i högre grad kvinnor och de som inte bor i närområdet. Bland annat efterfrågas information om var vindkraftverken kommer att ligga, hur stora de bli samt vad det kommer att kosta. November

28 5. Sammanfattning (2/2) 5.3. Inställning Den allmänna inställningen till Vattenfalls vindkraftsplaner i projektet Grönhult är positiva i stor utsträckning (jämför positiva 53% med negativa 8%). Vi noterar inte några större skillnader mellan kön och åldersgrupper. Inställningen till att Vattenfall rent allmänt satsar på vindkraftsutbyggnad är ännu mer positiv (69%). Ser vi istället till inställningen till Vattenfall som företag noteras emellertid ett lägre värde (jämför positiva 17% med negativa 19%). Den allmänna inställningen till Vattenfall har till viss del ändrats i och med vindkraftsplanerna i Grönhult. Nästan var femte har fått en förändrad bild, och då främst i positiv bemärkelse Vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft? I ett val mellan kärn- vind- och vattenkraft väljs vind- och vattenkraft först i lika stor utsträckning (42-41%). Drygt var tionde väljer i första hand kärnkraft. Kvinnor är i större utsträckning positiva till vindkraft medan män föredrar vatten- och kärnkraft i högre grad. Nästan var tionde har aktivt valt att köpa hushållsel från vattenkraft medan en något lägre andel har valt vindkraftsel (8% respektive 6%). November

29 6. Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss? Postadress Box STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9-10 tr. Telefon Fax Kontaktpersoner Anders Örtengren Åsa Nyberg November

Vattenfall Vindkraft Boarp. MarkCheck December 2013

Vattenfall Vindkraft Boarp. MarkCheck December 2013 Vattenfall Vindkraft Boarp MarkCheck December 2013 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 39% 61% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 21% 41% 37% Är du... Permanent boende

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012 Vattenfall Vindkraft Norrbäck MarkCheck Juni 2012 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 47% 53% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 34% 34% 33% Kategori Storuman Vilhelmina

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön 0% Man 59% Kvinna 41% Ålder Yngre än 45 år 24% 45-64 år 65 år eller äldre 37% 38% Permanent boende på orten

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Tritteboda. MarkCheck Maj 2011

Vattenfall Vindkraft Tritteboda. MarkCheck Maj 2011 Vattenfall Vindkraft Tritteboda MarkCheck 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 46% 54% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 35% 33% 32% Är du... Permanent boende på orten

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010 Vattenfall Vindkraft Högabjär MarkCheck September 2010 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närheten

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck Maj 2013

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck Maj 2013 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck Maj 2013 Sammanfattning (1/2) Kännedom Var femte tillfrågade känner spontant till att Vattenfall har planer på att bygga vindkraftverk i närheten där de bor eller

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Att bo i lägenhet kan vara jobbigt om.

Att bo i lägenhet kan vara jobbigt om. Att bo i lägenhet kan vara jobbigt om. MarkCheck Juni 2013 Sammanfattning och analys Stör mig inte när jag sover Det som de boende i lägenhet uppfattar som mest irriterande är att bli störd nattetid. Därefter

Läs mer

IPv6. MarkCheck. Maj 2012

IPv6. MarkCheck. Maj 2012 IPv6 MarkCheck Maj 12 1 Sammanfattning (1/2) Planering av införande samt kännedom om IPv6 Rapporten visar att företag inom såväl den privata som den offentliga nu i högre grad vet vad IPv6 är och har även

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. Går det bra nu? Intervjun tar cirka 5-10 minuter.

Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. Går det bra nu? Intervjun tar cirka 5-10 minuter. PROJEKTNAMN: Inställning till vindkraftpark i Falkenberg PROJEKTNUMMER: 1524610 ANSVARIG: Johan Orbe/Caroline Theorell DATUM: mars-april 2012 Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2011

IPv6. MarkCheck. April 2011 IPv6 MarkCheck April 2011 1 Sammanfattning (1/2) Kännedomen om IPv4/IPv6 relativt hög Tre av fyra av de tillfrågade känner till att de centrala IPv4-adresserna tagit slut. Vidare uppger ungefär hälften

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

MarkCheck E-ID. September 2011

MarkCheck E-ID. September 2011 MarkCheck E-ID September 2011 Sammanfattning Vilka har deltagit i mätningen? Riket.SE Direkt Kvinna 49% 20% Användning av användarkonton med användar-id/lösenord Antal som används idag Antal som startats

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper!

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! ServiceScore 0 -- Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! Syfte & Metod ServiceScore genomförs löpande med syfte att kartlägga hur företag i olika branscher upplevs av sina kunder när det

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Omvärldsanalys Vattenfall AB Vattenfall är ett svenskt bolag som grundades 1909 i Trollhättan.

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

Bakgrundsuppgifter. Du är... Man Kvinna 87% 12% Ålder Yngre än 20 år år år år år år 70 år el. äldre

Bakgrundsuppgifter. Du är... Man Kvinna 87% 12% Ålder Yngre än 20 år år år år år år 70 år el. äldre Bakgrundsuppgifter Du är... Man Kvinna 0% 12% 87% Ålder Yngre än 20 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 el. äldre 6% 12% 19% 24% 20% 16% 3% Användare Har bra datavanor Kan tillräckligt för att klara mig Ett

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning Hushåll och energieffektiva lampor En undersökning om kunskap, attityder och användning Förord Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40 KK-Stiftelsen Användning och attityder till IT Elever, lärare, skolledare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till IT...5 4. Elever och IT...32 5. Rankinglistor...40

Läs mer

Olika kunskapsbudskaps påverkan på inställning till företagande i välfärdssektorn: medelvärden

Olika kunskapsbudskaps påverkan på inställning till företagande i välfärdssektorn: medelvärden Olika kunskapsbudskaps påverkan på inställning till företagande i välfärdssektorn: medelvärden Fråga: Vad är din inställning till företagande inom välfärdssektorn? Argument : personal trivs bättre på jobbet,,

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31 KK-Stiftelsen IT-baserade läromedel Elever, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. IT-baserade läromedel...5 4. Skolbok i tiden.23 5. Kollegiet.com 26 6. ITIS 31 7. Publiceringsregler...35

Läs mer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer Välgörenhetsbarometern är ett samarbete mellan: Är du nyfiken på hur svenskarna ser på välgörenhet? Vi har förstått att många funderar på hur vi svenskar ser

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet Med intresse och engagemang för din verksamhet Svenska Fotbollförbundet MarkCheck Mars 00 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... Syfte... Metod... Vilka är det som har svarat på undersökningen?...

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE Novus Group Frågekonstruktion Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar,

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig TEMO AB Postadress Box 19 S-171 6 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-69 60 00 Fax 08-69 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1521165 Datum: 2011-02-08 1 Om undersökningen

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Marknadsundersökning E-ID

Marknadsundersökning E-ID Marknadsundersökning E-ID Genomförd av Mistat AB på uppdrag av.se mellan 24-26 augusti 2011 Syfte Att kartlägga användandet av användar-id och lösenord på Internet Intresset för en lösning som är standardiserad

Läs mer

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT...

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT... KK-Stiftelsen 2001 med olika familjebakgrunds användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...20

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin 9 februari 2016 TNS Sifo 2016 1533447 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2015 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper!

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! ServiceScore 0 -- Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! Syfte & Metod ServiceScore genomförs löpande med syfte att kartlägga hur företag i olika branscher upplevs av sina kunder när det

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer