BUDGETBETÄNKANDE. SD Nordmalings budgetbetänkande (ver 2) över tjänstemannaförslaget till budget för år 2021 i Nordmalings kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETBETÄNKANDE. SD Nordmalings budgetbetänkande (ver 2) över tjänstemannaförslaget till budget för år 2021 i Nordmalings kommun."

Transkript

1 SD Nm Budget och Planer Försättsblad SD Nordmalings budgetbetänkande (ver 2) över tjänstemannaförslaget till budget för år 2021 i Nordmalings kommun. Betänkandet skall ses som ett budgetförslag att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Nordmalings kommun. Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Nordmaling Mikael Larsson Gruppledare SD KF-grupp Nordmaling BUDGETBETÄNKANDE. SD

2 Sida 1 Littera Beskrivna aktivitetsmål Kommunbudget Tjänstemännen Sverigedemokr. SD åtgärd Sverigedemokr. Sverigedemokr. 1,020 1,022 1,022 Verksamheter Kostnadsställen Budget 2020 Budget 2021 SD Budget 2021 Ändringar Not SD plan 2022 SD Plan GEMEN- 01 KOMMUNKANSLI SAMMA 02 EKONOMIKONTOR VERKSAM- 03 PERSONALKONTOR Versamhetsutveckling * * HETER 04 SÄRSKILDA SERVICEENHETER POLITISK 05 FASTIGHETER (Särsk.Servi) 06 FASTIGHETSSKÖTSEL 07 ÖVRIG GEMENS.VERKSAMHET 10 STYRELSE BEREDNINGSVERKS VERKSAMHET 11 STÖD POL.PARTIER 12 REVISION 2 INFRA- STRUKTUR SKYDD M.M ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET * SBK/BYGG/FÖRRÅD/L-BANK NÄRINGSLIVSFRÄMJ.ÅTGÄRDER TURISTVERKSAMHET GATOR OCH VÄGAR PARKER MILJÖ HÄLSA ALKOHOLTILLST RÄDDNINGSTJ. / TOTALFÖRS

3 Sida 2 Littera Beskrivna aktivitetsmål Kommunbudget Tjänstemännen Sverigedemokr. SD åtgärd Sverigedemokr. Sverigedemokr. 1,020 1,022 1,022 Verksamheter Kostnadsställen Budget 2020 Budget 2021 SD Budget 2021 Ändringar SD plan 2022 SD Plan KULTUR 30 KULTUR OCH FRITID * FRITID 31 KULTURVERKS.ÖVR.STÖD.STUD * BIBLIOTEKSVERKSAMHET * MUSIKSKOLA * IDROTTS OCH FRITIDSANLÄG * FRITIDSGÅRDAR * PEDAGOGISK 40 GEMENSAM VERKSAMHET VERKSAMHET 41 PEDAGOGISK OMSORG 42 FRITIDSHEM 43 FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA 45 GY-SKOLA/G-Y-SÄRSKOLA 47 KOMMUNAL VUX-/ÖVR.UTB

4 Sida 3 Littera Beskrivna aktivitetsmål Kommunbudget Tjänstemännen Sverigedemokr. SD åtgärd Sverigedemokr. Sverigedemokr. 1,020 1,022 1,022 Verksamheter Kostnadsställen Budget 2020 Budget 2021 SD Budget 2021 Ändringar SD plan 2022 SD Plan VÅRD 50 GEMENSAM VERKSAMHET OMSORG 51 Vård och omsorg * Färdtjänst IFO/VUXNA MISSBRUK BARN OCH UNGDOMSVÅRD ÖVRIGT VUXNA, IFO 58 FAMILJERÄTT 59 GEMENSAM IFO 6 SÄRSKILT RIKTADE 60 FLYKTINGVERKSAMHET * INSATSER 8 AFFÄRS VERKSAM- 61 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 80 ARB.OMRÅDEN/LOKAL/HAMN 81 KOMMERSIELL VERKS./BOSTAD HET 83 KOMMUNIKATIONER 86 FJÄRRV./VATTEN/AVLOPP 87 AVFALLSHANTERING 88 BREDBAND

5 Sida 4 Littera Beskrivna aktivitetsmål Kommunbudget Tjänstemännen Sverigedemokr. SD åtgärd Sverigedemokr. Sverigedemokr. 1,020 1,022 1,022 Verksamheter Kostnadsställen Budget 2020 Budget 2021 SD Budget 2021 Ändringar SD plan 2022 SD Plan GEMEN- 90 PENSIONERING MM SAMMA 91 SKATT * KOSTN/ 92 KAPITALTJÄNST /INTÄK 93 FIN. INTÄKTER/KOSTNADER 94 EXTRA ORD, INT/KOSTN BOKSLUTSKORRIGERINGAR Summa

6 Sida 5 Not 1. Medel för vidareutbildning. Kurser, material, föreläsningar, symposier, resor med logi och traktamenten för kommunens ekonomiavdelnings anställda, inkl. vikariekostnader för ersättare vid frånvaro enligt ovan. Kostnader för kommungränsöverskridande arbetsgruppers innefattas även här samt ramspecifika kostnader. Not 2. Partistödsersättningens för de politiska partierna skall innefattas i övrig politisk verksamhets kostnader. Not 3 till och med not 7. Utgiftsnivån för Kultur och fritid reduceras och dessa medel lägges till Vård och omsorg till för att denna skall kunna behålla god vårdinsats och funktion. (Se förutom detta not 8). Not 8. Utgiftsnivån för Kultur och fritid vid posten Fritidsgårdar skall utökas. Samtliga byar skall ta del av dessa utökade medel, ej endast centralorten. Not 9. Vård och omsorg erhåller stöd med medel från Kultur och fritid som enligt not 4 till och med 8 ges minskad medeltilldelning. Not 10. Flyktingverksametskostnader inkluderas i utgifterna för Arbetsmarknadsåtgärder. Ev. bidragsmedel skall innefattas i sagda inkludering. Not 11. Förväntade skatteinbetalningar från kommuninnevånarna reduceras med anledning av bl.a. covid19 pandemin inbromsning av ekonomin.

7 Blad2 Sida 6 Investeringsbudget 2021 Nm TJÄNSTEMAN. SD BUDGET 21 SD PLAN 22 SD Plan 23 Typ av investering (tkr) Budget Budget SD Plan 22 SD Plan 23 Skattefinansierade investeringar Inventarier/utrustningar gemensam service Inventarier BU Inventarier Soc Studieindelning utemiljö Fastigheter underhåll Infrastruktur och skydd - gator Ny förskola Taxefinansierade investeringar Affärsverksamhet VA Industrispår / terminal Rundvik N.B! Investeringsbudgeten Tjänsteman är enligt erhållen uppgift upprättad utifrån avskrivningsresultatet. Sida 7

8 Blad3 Sida 7 PROGRAMBUDGET TJÄNSTEMANNA SVERIGEDEMOKRATERNA Budget 21 SD Budget 21 SD 22 SD 23 VERKSAMHETER (tkr) Gemensam verksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Kultur och fritid Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg samt IFO Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensamma kostnader/intäkter Ej spec. besparingskrav *a Verksamhetens nettokostnad Skattemedel Finansnetto RESULTAT *a. Not: Ej spec. besparingskrav kan tillkomma med upp till 2700 för åren Sida 8

Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1568 Bilaga 1. Tabeller RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser är kostnadsmåtten tillförlitliga? RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 1.

Läs mer

Utredning av gemensamma verksamheter

Utredning av gemensamma verksamheter Utkast/Version Sida Rapport 1 (8) 2016-05-11 OE0107_Räkenskapssammandrag för kommuner NR/OEM Anita Brandt Håkan Wilén Elisabeth Siegrist Utredning av gemensamma verksamheter Inledning Driftredovisningens

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och 1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Ekonomisk lathund IVE

Ekonomisk lathund IVE Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab

Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab 1 Innehållsförteckning Sida 2: Allmänt, skattesats, Kommunövergripande stab Sida 3: Skolan Sida 4: Serviceförvaltningen Sida 5: Individ och omsorgsförvaltningen Sida 5: Investeringsbudget Sverigedemokraterna

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Anders Olander (C) Ingrid Landin

Läs mer

Information om kodsträng

Information om kodsträng Information om kodsträng 2015-2014-10-15 Organisation Resurser Verksamhet Kst Konto Verks Fakt Proj Objekt Di Mpart BELOPP OBLIGATORISKA Koddel Anger Kst KOSTNADSSTÄLLE Nämnd, förvaltning, avdelning etc

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Budget Nordmalings kommun

Budget Nordmalings kommun Budget 2017 Plan 2018 2019 1 Innehållsförteckning Budget 2017 2019 Nordmalings kommun Inledning 2 Mål och resultatstyrning 2 Kommunfullmäktiges mål 3 Kommunledningskontorets kommentarer budget 2017-2019

Läs mer

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budgetmotion

Budgetmotion Sida 1 SD MJÖLBY Budgetmotion 2017-2019 ANSVAR TRYGGHET TRADITION Sida 2 Sverigedemokraterna i Mjölby har vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj lagt fram vårt budgetförslag för perioden 2017-2019.

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

EKONOMISKT PERSPEKTIV

EKONOMISKT PERSPEKTIV tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr 2016-2018)

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr 2016-2018) Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett DA Ambitions- och kvalitétsförbättringar (ange verksamhet och behov)* Personalkostnad

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga. ~Tingsryds \:!;)kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Internbudget för kommunstyrelsen

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Kommunala jämförelsetal. Hultsfreds kommun Hultsfred Hultsfred likn. övergr Kalmar län Alla kommuner

Kommunala jämförelsetal. Hultsfreds kommun Hultsfred Hultsfred likn. övergr Kalmar län Alla kommuner Kommunala jämförelsetal s kommun 211 5 45 4 35 3 25 2 15 1 likn. övergr 5 Mats Stenström 212-11-22 Jämförelse av s kommuns verksamhetskostnader Kommunerna lämnar årsvis en mycket omfattande redovisning

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal

Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal Bilaga 1c Basnyckeltal Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. Basnyckeltalen syftar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Dokumenttyp Verksamhetsplan För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med 2018-12-31 Diarienummer 2017-514-041 Uppföljning och tidplan Ekonomichef Fastställt Kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Dokumenttyp Verksamhetsplan För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med 2017-12-31 Diarienummer 2016-577-041 Uppföljning och tidplan Ekonomichef Fastställt Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Sammanfattning Stor splittring om prioriteringar i välfärden mellan Socialdemokraterna

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L Tekniska nämnden 2015-12-17 1 (13) Plats och tid Stadshuset, kl 13:00 16:30 Beslutande Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas

Läs mer