Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013"

Transkript

1 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar Nämnd Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Summa nämnder Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:s verksamhtens nettokostn Skatter & SB (SKL sep) Budgeterat resultat Tillkommande Behov Förslag Kommentar Justering av VA 85% finansieringsgrad självfinansieringsgraden från dagen orimliga 95% till 85% Hyror Bollegården ( ) Tillkommande hyreshöjning för den ombyggda delen av Bollegården. Osäker nivå beroende på ränteläget. Spec gymnasie Gymnasieplatser till elever med säskilda behov Ca 10% av gymnasieeleverna Fler år gymnasie byter program. Ger ett extra gymnasieår Överförmyndare Ny organisering överförmyndarverksamheten Skogsavverkning Minsking från orealistik nivå, 850 tkr till 150 tkr IFO 500 Avvaktar Utökning p.g.a. fler utredninger Utb förtroendevalda Utbildning ny mandatperiod Utökning av obesatt 50% tjänst Miljöinspektör 50% till 100% enligt behovskartläggning Vägbidrag Morjhult Inkommen ansökan enligt regler om vägbidrag Arkitekt 500 Avvaktar Tillsättning av vakant tjänst som blivit besparing Bidrag till studieförbund 100 Återställning av besparing Musik/Kulturskola 400 Införs hösten 2011 Underhåll Tjänst biblioteket Underhåll fastigheter/gc-vägar och gator Tjänst på biblioteket som togs bort 2010 Fler sommarjobb ungdomar 100 Borttagande av vårdnadsbidrag -500 Summa

2 S, V, Mp förslag: Budgetramar 2011 Förändr Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 10 ansvar beslut förändr index 0,03 index priori. faktor faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Ofördelad budget Skatter & SB Tillskott S, V, Mp Ofördelad budget -11 Personalbefrämjande åtg Skattehöjning 25 öre Räntenetto Ny skatt & SB Summa Antal invånare Ny skatt & SB Ökning 30 S:a intäkter Budgeterat resultat

3 S, V, Mp förslag: Plan budgetramar ,50% Förändrings- Aktuell Ändrat Eff fattade Volym S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 11 ansvar beslut förändr index index priori. faktor 1,70% faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Skatter & SB Tillskott S, V, Mp Ofördelad budget Skattehöjningen 2011 Ny skatt & SB Ofördelad budget -10 Ofördelad budget -11 Personalbefrämjande åtg Räntenetto Summa Ny skatt & SB Antal invånare S:a intäkter Ökning 60 Resultatmål 6 214

4 S, V, Mp förslag: Plan budgetramar ,50% Förändrings- Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 12 ansvar beslut förändr index index priori. faktor 1,40% faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Skatter & SB Tillskott S, V, Mp Ofördelad budget Skattehöjningen 2011 Ny skatt & SB Ofördelad budget -10 Ofördelad budget -11 Ofördelad budget Personalbefrämjande åtg -600 Räntenetto Summa Ny skatt & SB Antal invånare S:a intäkter Ökning 56 Resultatmål 2 741

5 Förändr krav i procent 0,0% 0,0% -2,3% -1,7%

6

7

8 D36: Ökade avskrivningar enligt särskild beräkning

9 feb-10 Åldersklasser feb-09 Åldersklasser Förändring Åldersklasser

10 Befolkningsprognos Bollebygds kommun Befolkning sorterad per brukargrupper Kommunen Snitt Förändring årssnitt Förändring mellan år Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt Tidigare prognos Befolkning sorterad per brukargrupper Kommunen Snitt Förändring årssnitt

11 Förändring mellan år ,8 0,5-4,0-2,3 6-0,7 3,3 4,5-1, ,0 19,1 17,4 13, ,0 13,4-0,3 6, ,1-37,8-19,2 6, ,9-3,2 4,3 2,2 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt Förändring mellan prognoser Kommunen Snitt Förändring årssnitt Förändring mellan år

12 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt

13 Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår Förskola 528,2 537,7 9,5 0,85 8,0 92,4-742 Fskkl 109,4 108,8-0,6 0,95-0,6 24,9 14 Fritids 304,2 307,9 3,7 0,77 2,9 28,4-82 Skola 889,0 895,0 6,0 1,0 6,0 69,2-417 Gymnasie 393,7 399,0 5,3 0,95 5,1 84,5-427 Äldreboende -19,3-2,88 545, Hemtjänst -19,3-3,35 201,0 673 Summa 587 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår Förskola 537,7 551,2 14 0,85 11,5 94, Fskkl 108,8 107,3-1 0,95-1,4 25,4 36 Fritids 307,9 320,9 13 0,77 10,0 29,0-290 Skola 895,0 899,5 4 1,0 4,5 70,6-315 Gymnasie 399,0 368,2-31 0,95-29,3 86, Äldreboende 52 5,7 556, Hemtjänst 52 4,8 205,0-987 Summa Ramkonsekvenser befolkning 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser tkr Förskola 23,0 0,85 19, Fskkl -2,1 0,95-2,0 50 Fritids 16,7 0,77 12,9-372 Skola 10,5 1,0 10,5-732 Gymnasie -25,5 0,95-24, Äldreboende Hemtjänst Summa

14 Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget Beräknat snitt -11 Antagande Beräkn Bu 2011 snitt -11 Diff grad Förskola 531,2 551,2 20 0,85 Fskkl 107,4 107,3 0 0,95 Fritids 317,0 320,9 4 0,77 Skola 893,5 899,5 6 1,0 Gymnasie 364,9 368,2 3 0,95 Äldreboende -22 Hemtjänst -22 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Servicesnitt -11 snitt -12 befolkn grad Förskola 551,2 560,1 9 0,85 Fskkl 107,3 107,9 1 0,95 Fritids 320,9 326,3 5 0,77 Skola 899,5 914,7 15 1,0 Gymnasie 368,2 333,7-35 0,95 Äldreboende 53 Hemtjänst 53 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Servicebefolkn grad Förskola 29 Fskkl 0 Fritids 9 Skola 21 Gymnasie -31 Äldreboende 31 Hemtjänst 31 Summa Förändring platser á

15 Förändring platser á Helår 17,0 94, ,1 25,4 2 3,0 29,0-88 6,0 70, ,1 86, ,6 556, ,8 205, Förändring platser á Helår 7,6 96, ,5 25,9-14 4,1 29, ,3 72, ,9 88, ,7 567, ,7 209, Förändring tkr

16 Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget Beräknat snitt 2012 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2012 snitt -12 Diff grad platser á Helår Förskola ,85 22,7 96, Fskkl ,95-0,7 25,9 18 Fritids ,77 2,4 29,6-70 Skola ,0 5,2 72,0-377 Gymnasie ,95 6,9 88,0-608 Äldreboende -26-4,1 567, Hemtjänst -26-4,5 209,1 933 Summa 52 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -12 snitt -13 befolkn grad platser á Helår Förskola ,85 4,9 98,0-479 Fskkl ,95 3,4 26,4-91 Fritids ,77 3,0 30,1-90 Skola ,0 16,8 73, Gymnasie ,95-23,6 89, Äldreboende 60 3,3 578, Hemtjänst 60 3,0 213,3-643 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Förskola Fskkl Fritids Skola Gymnasie Äldreboende Hemtjänst Summa

17 Ramkonsekvenser 2011 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår ,8 489,3-3,5 0,01 0,0 545, ,7 568,1-4,6 0,01 0,0 545, ,3 312,4-8,9 0,13-1,2 545, ,2 42,7-2,5 0,67-1,6 545,1 896 Summa -19,3-2, ,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår ,3 515,7 26 0,01 0,3 556, ,1 584,1 16 0,01 0,2 556, ,4 314,2 2 0,13 0,2 556, ,7 50,3 8 0,67 5,1 556, Summa 51,6 5, ,0 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr ,88 0, ,42 0, ,12-0, ,09 3, Summa 32,27 2, Hemtjänst Antaganden i budget Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår ,8 489,3-3,5 0,02-0,1 201, ,7 568,1-4,6 0,04-0,2 201, ,3 312,4-8,9 0,23-2,0 201, ,2 42,7-2,5 0,43-1,1 201,0 212 Summa -19,3-3,3 672,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår ,3 515,7 26 0,02 0,5 205, ,1 584,1 16 0,04 0,6 205, ,4 314,2 2 0,23 0,4 205, ,7 50,3 8 0,43 3,2 205,0-665 Summa 51,6 4,8-987,3 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr , , , ,1-453

18 Summa 32 1,

19 Ramkonsekvenser 2012 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget Beräknat snitt Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår ,6 515,7-4,9 0,01 0,0 556, ,8 584,1-4,7 0,01 0,0 556, ,7 314,2-8,5 0,13-1,1 556, ,8 50,3-3,5 0,67-2,3 556, Summa -21,6-3, ,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår ,7 540,7 25 0,01 0,3 567, ,1 614,6 31 0,01 0,3 567, ,2 303,1-11 0,13-1,4 567, ,3 58,6 8 0,67 5,6 567, Summa 52,7 4, Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Summa 31 1,1-681 Hemtjänst Antaganden i budget Beräknat snitt Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår ,6 515,7-4,9 0,02-0,1 205, ,8 584,1-4,7 0,04-0,2 205, ,7 314,2-8,5 0,23-2,0 205, ,8 50,3-3,5 0,43-1,5 205,0 309 Summa -21,6-3,8 769,2 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår ,7 540,7 25 0,02 0,5 209, ,1 614,6 31 0,04 1,2 209, ,2 303,1-11 0,23-2,6 209, ,3 58,6 8 0,43 3,6 209,1-748 Summa 52,7 2,7-573,1 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr

20 Summa 31-1,

21 Ramkonsekvenser 2013 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget Beräknat snitt -12 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2012 snitt -12 Diff grad platser á Helår ,5 540,7-7,8 0,01-0,1 567, ,7 614,6-4,1 0,01 0,0 567, ,8 303,1-10,7 0,13-1,4 567, ,5 58,6-3,9 0,67-2,6 567, Summa -26,5-4, ,4 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -12 snitt -13 befolkn grad platser á Helår ,7 561,9 21 0,01 0,2 578, ,6 653,6 39 0,01 0,4 578, ,1 298,2-5 0,13-0,6 578, ,6 63,6 5 0,67 3,3 578, Summa 60,3 3, ,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Summa 34-0,8 418 Hemtjänst Antaganden i budget Beräknat snitt -11 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår ,5 540,7-7,8 0,02-0,2 205, ,7 614,6-4,1 0,04-0,2 205, ,8 303,1-10,7 0,23-2,5 205, ,5 58,6-3,9 0,43-1,7 205,0 343 Summa -26,5-4,5 914,2 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår ,7 561,9 21 0,02 0,4 223, ,6 653,6 39 0,04 1,6 223, ,1 298,2-5 0,23-1,1 223, ,6 63,6 5 0,43 2,1 223,4-479 Summa 60,3 3,0-673,3 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr

22 Summa 34-1,

23 Förändringskrav alliansen budget 2011 Kommunstyrelsen Tkr Anpassning ek adm Nedsättn i tjänster kommunkansli Skanning av fakturor 60 Fastighet drift 100 Arbetsmarknadsåtgärder 400 Summa kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Helårskonsekvenser av genomförda besparingar Summa barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Sänkta kostnader köpt verksamhet 500 Minskad personaltäthet Bollegården Summa omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Taxeöversyn 55 Summa byggnads- och miljönämnden 55 Summa förändringskrav 5 715

24 Enhetskostnader till avsnitt befolkningsförändringar (enhetskostnader enligt SCB:s räkenskapssammandrag 2008 hemtjänst undantaget) Äldreoms Äldreoms Förskola Skola Gymnasie Förskkl Fritidshem boende hemtjänst Nettokostnad Inkl OH 113,1 87,9 83,2 28,1 30,3 600,0 228,6 OH -6,7-5,5-0,3-1,6-2,1-65,6-31,5 Lokaler -15,8-14,5-2,1-0,4 exkl lok & kap 90,6 67,9 82,9 24,4 27,8 534,4 197, ,6 67,9 82,9 24,4 27,8 534,4 197, ( index 2%) 92,4 69,2 84,5 24,9 28,4 545,1 201, ( index 2%) 94,2 70,6 86,2 25,4 29,0 556,0 205, ( index 2%) 96,1 72,0 88,0 25,9 29,6 567,1 209, ( index 2%) 98,0 73,4 89,7 26,4 30,1 578,4 213,3 Enhetskostnader 2010 är underlag för budget 2011 Enhetskostnader 2011 är underlag för budget 2012 Enhetskostnader 2012 är underlag för budget 2013 De indexeras ytterligare en gång i flik Ramsammanst

Budget 2011-2014 Bollebygds kommun

Budget 2011-2014 Bollebygds kommun Budgetförslag från S, V och Mp Budget 2011-2014 Bollebygds kommun Omvärld, Världen, EU, Sverige Den fleråriga finanskrisen och lågkonjunkturen håller på att bottna och sakta ökar framtidstron. Dock finns

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Budget 2011-2014 Bollebygds kommun

Budget 2011-2014 Bollebygds kommun Budgetförslag från S och Mp Budget 2011-2014 Bollebygds kommun Omvärld, Världen, EU, Sverige Den fleråriga finanskrisen och lågkonjunkturen håller på att bottna och sakta ökar framtidstron. Dock finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk lathund IVE

Ekonomisk lathund IVE Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621

Läs mer

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till nämnder för

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Förslag från. Socialdemokraterna i Bollebygd

Förslag från. Socialdemokraterna i Bollebygd Socialdemokraternas budgetförslag 2015 1 (15) Förslag från Socialdemokraterna i Bollebygd Bollebygds kommun mål och budget 2015-2017 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Rapport Bollebygds kommun mål och budget 2015-2017

Rapport Bollebygds kommun mål och budget 2015-2017 2014-11-20 1 (19) Rapport Bollebygds kommun mål och budget 2015-2017 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget

Bollebygds kommun - mål och budget Rapport 1 (16) Dnr : 65851 Bollebygds kommun - mål och budget 2016-2018 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget Reviderad

Bollebygds kommun - mål och budget Reviderad Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-22 173 Dnr: KS2012/229 Bollebygds kommun - mål och budget 2013-2015 Reviderad 1. Styrmodell och mål 1.1 Styrmodell Kommunens styrmodell som gäller fr o m budget

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Folkpartiet Liberalerna i Falkenberg. Budget 2016

Folkpartiet Liberalerna i Falkenberg. Budget 2016 Folkpartiet Liberalerna i Falkenberg Budget 2016 Budgetramar 2017 Folkpartiets budget ansluter sig i stort till den budget som C, M, Kd och Mp lägger fram. I detta budgetdokument redovisar vi och kommenterar

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND 2016-08-31 Godkänt av Lönenämnden 160923 Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga Nr 12 Reviderade kommunbidrag 2012 26 Januari 2012 handlingar separat bilaga 2012-01-09 2011/KS0875 Kommunfullmäktige 1 (3) Reviderade kommunbidrag 2012 Budgetförutsättningar 2012 Kommunfullmäktiges budget

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

för I(atrineholms kommun

för I(atrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015.

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015. Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1 2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015 En budget för allt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Nämndbudget FG Ekonomi. Fristående verksamhet okt 2014

Nämndbudget FG Ekonomi. Fristående verksamhet okt 2014 Nämndbudget FG 2015 Ekonomi Fristående verksamhet okt 2014 RAMANALYS 2014 2015 Ram enligt planeringsförutsättningarna, tkr 1 480 891 1 547 947 Volymförändringar 27 102 10 219,5 Ökn av intäkter, uppräkn

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer