Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet"

Transkript

1 Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad kommunikationer, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad kommersiell verksamhet, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad fjärrvärmeförsörjning, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad energi, vatten och avfall, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad elförsörjning + gasförsörjning, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad buss, bil och spårbunden trafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad bostadsverksamhet, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad avfallshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad affärsverksamhet, kr/inv Allmänt barn och utbildning - särskola Standardkostnad barn och utbildning, kr/inv Allmänt barn och utbildning - särskola Nettokostnad särvux, kr/inv Allmänt barn och utbildning - särskola Nettokostnad gymnasiesärskola, kr/inv Allmänt barn och utbildning - särskola Nettokostnad exkl. statsbidrag obligatorisk särskola, kr/elev Allmänt barn och utbildning - särskola Lärare/ped personal med specialpedagogisk högskoleexamen i särskola, andel (%) Allmänt barn och utbildning - särskola Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn Allmänt barn och utbildning - särskola Kostnad för barn och utbildning, andel (%) av totala driftskostnader Allmänt barn och utbildning - särskola Kostnad barn och utbildning, kr/inv Allmänt barn och utbildning - särskola Elever inskrivna i grundsärskola, andel (%) Bakgrund Arbetslöshet, (%) Bakgrund Förvärvsarbetande i kommun-/landstingssektor, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande i privat sektor, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande i statlig sektor, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande i övriga sektorer, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Bakgrund U. Ohälsotal Befolkning allmänt Utflyttade, antal Befolkning allmänt U. Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%) Befolkning allmänt Invånare totalt, antal Befolkning allmänt Inrikes nettoinflyttning Befolkning allmänt Inflyttade, antal Befolkning allmänt Immigrerade, antal

2 Befolkning allmänt Immigrationsnetto Befolkning allmänt Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%) Befolkning allmänt Födelseöverskott Befolkning allmänt Födda, antal Befolkning allmänt Emigrerade, antal Befolkning allmänt Döda, antal Befolkning invånarandelar Utrikes födda vuxna invånare, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare med högst grundskoleutbildning, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 80+, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 7-15 år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 65+, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 6-15 år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 1-5 år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 1-12 år, andel (%) Befolkning invånarandelar Invånare 0-64 år, andel (%) Finansiella nyckeltal balans Tillgångar totalt kommun, kr/inv Finansiella nyckeltal balans Skulder totalt kommun, kr/inv Finansiella nyckeltal balans Rörelsekapital kommun, kr/inv Finansiella nyckeltal balans Pensionsförpl o löneskatt ej redov i balansräkning kommun, kr/inv Finansiella nyckeltal balans Kassalikviditet kommunen, (%) Finansiella nyckeltal balans Eget kapital kommunen, kr/inv Finansiella nyckeltal resultat Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Finansiella nyckeltal resultat Årets resultat kommun, kr/inv Finansiella nyckeltal resultat Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Finansiella nyckeltal resultat Självfinansieringsgrad för kommunens verksamhet, (%) Finansiella nyckeltal resultat Självfinansieringsgrad för kommunens nettoinvesteringar, (%) Finansiella nyckeltal resultat Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv Finansiella nyckeltal resultat Nettokostnad som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Finansiella nyckeltal resultat Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag Finansiella nyckeltal resultat Finansnetto som andel av skatt & generella statsbidrag kommunen, (%) Finansiella nyckeltal resultat Driftsöverskott som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Fristående skolor Elever/pedagogisk personal grundskola, fristående skolor Fristående skolor Elever/lärare (årsarbetare) i fristående grundskola, antal Fristående skolor Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, fristående skolor, andel (%) Fristående skolor Elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska, fristående skolor, andel (%) Fritid kostnader Årsarbetare, kommunalt anställda fritidsledare, antal Fritid kostnader Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv

3 Fritid kostnader Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv Fritid kostnader Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv Fritid kostnader Månadsavlönad personal, kommunalt anställda fritidsledare, antal Fritid kostnader Kostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Fritid kostnader Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%) Fritid kostnader Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv Fritid kostnader Kostnad fritidsgårdar, kr/inv Fritid kostnader Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv Fritid kostnader Intäkter Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Fritid kostnader Intäkter fritidsverksamhet, kr/inv Fritid kostnader Intäkter fritidsgårdar, kr/inv Fritid kostnader Intäkter allmän fritidsverksamhet, kr/inv Fritid LOK-stöd U. Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel (%) Fritid LOK-stöd U. Idrottsföreningar med LOK-stöd, antal/ inv Fritid LOK-stöd U. Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%) Fritid LOK-stöd U. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Fritid LOK-stöd U. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år Fritid LOK-stöd U. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv år Fritid LOK-stöd U. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv år Förskola Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Förskola Strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnsomsorg, kr/inv Förskola Nettokostnad öppen förskola, kr/inv Förskola Kostnad öppen förskola, kr/inv Förskola Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Förskola Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal Förskola Inskrivna barn/årsarbetare enskild förskola, antal Förskola Förskolebarn i enskild regi i förskola och ped. omsorg, andel (%) Förskola Barn per årsarbetare i förskolan, antal Förskola Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%) Grundskola volymer och kostnader Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, totalt, (%) Grundskola volymer och kostnader Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev Grundskola volymer och kostnader Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev Grundskola volymer och kostnader Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev Grundskola volymer och kostnader Elever/pedagogisk personal grundskola, totalt Grundskola volymer och kostnader Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola totalt, antal Grundskola volymer och kostnader Elever i förskoleklass och grundskola i annans regi, andel (%) Grundskola resultat U. Sammanvägt resultat i grundskolan, ranking Grundskola resultat U. Dagens Nyheters Nutidsorientering för åk. 9, genomsnittligt antal rätt av 35 Grundskola resultat Meritvärde i åk. 9 totalt, genomsnitt Grundskola resultat Meritvärde i åk. 9 hemkommun, genomsnitt Grundskola resultat Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%)

4 Grundskola resultat Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, totalt, andel (%) Grundskola resultat Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), totalt, andel (%) Grundskola resultat Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, totalt, andel (%) Grundskola resultat Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, totalt, andel (%) Grundskola resultat Elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska, totalt, andel (%) Grundskola resultat Elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska, hemkommun, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, totalt, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, kommunala skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, fristående skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), totalt, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kommunala skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), fristående skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, totalt, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, fristående skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, totalt, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, kommunala skolor, andel (%) Grundskola ämnesprov Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, fristående skolor, andel (%) Gymnasie volymer U. Gymnasieelever som går i landstingskommunal gymnasieskola, andel (%) Gymnasie volymer U. Gymnasieelever som går i fristående gymnasieskola i den egna kommunen, andel (%) Gymnasie volymer U. Gymnasieelever som går i fristående gymnasieskola i annan kommun, andel (%) Gymnasie volymer U. Gymnasieelever som går i annan kommuns gymnasieskola, andel (%) Gymnasie volymer U. Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Gymnasie volymer Sökande till gymnasieskolan intagna på 1:a handsval, andel (%) Gymnasie volymer Gymnasiefrekvens, (%) Gymnasie volymer Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Gymnasie volymer Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%) Gymnasie volymer Gymnasieelever i andra kommuners, kommunalförbunds och landstings skolor, andel (%) Gymnasie volymer Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Gymnasiekostnader 1 Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 1 Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 1 Kostnader för läromedel i kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 1 Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 1 Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 1 Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 1 Elevvårdskostnad i kommunal gymnasieskola, kr/elev Gymnasiekostnader 2 Strukturårsjusterad standardkostnad gymnasieskola, kr/inv Gymnasiekostnader 2 Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv Gymnasiekostnader 2 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv år Gymnasiekostnader 2 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv Gymnasiekostnader 2 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad gymnasieskola, andel (%)

5 Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (andel), avvikelse från modellberäknat värde, procentenheter Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola (andel), avvikelse från modellberäknat värde, procentenheter Gymnasieskolan resultat U. Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Gymnasieskolan resultat U. Betygspoäng i gymnasieskolan, avvikelse från modellberäknat värde, procentenheter Gymnasieskolan resultat Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 U. Företagsklimat enkätdel, ranking Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad parker, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad näringslivsfrämjande åtg, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad miljö, hälsa, myndighetsutöv mm, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad konsument och energirådgivning, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 1 Kostnad infrastruktur, skydd mm, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 2 U. Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 2 Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 2 Nettokostnad totalförsvar och samhällsskydd, kr/inv Infrastruktur miljö hälsoskydd 2 Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv IoF barn och unga Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv IoF barn och unga Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt) IoF barn och unga Kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt) IoF barn och unga Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 0-20 år IoF barn och unga Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år IoF barn och unga Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 0-20 år IoF barn och unga Barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser, andel (%) IoF ekonomiskt bistånd etc Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv IoF ekonomiskt bistånd etc Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd (enl Sos), kr/inv IoF ekonomiskt bistånd etc Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv IoF ekonomiskt bistånd etc Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning, andel (%) IoF ekonomiskt bistånd etc Genomsnittlig månadsutbetalning inkl introduktionsersättning till flyktinghushåll, kr IoF ekonomiskt bistånd etc Bidragshushåll ek bistånd, antal/1000 inv IoF missbruk Nettokostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv IoF missbruk Nettokostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv IoF missbruk Nettokostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv

6 IoF missbruk Invånare år med missbruksproblem som är i frivillig institutionsvård, andel (%) Kommunen 1 Kostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv Kommunen 1 Kostnad egentlig verksamhet, kr/inv Kommunen 1 Intäkter kommunen totalt, kr/inv Kommunen 1 Intäkter egentlig verksamhet, kr/inv Kommunen 2 Årsarbetare totalt, antal/1000 inv Kommunen 2 U. Ginikoefficient Kommunen 2 Personalkostnader, kr/inv Kommunen 2 Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader, andel (%) Kommunen 2 Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv Kommunen 2 Köp egentlig verksamhet därav föreningar, andel (%) Kommunen 2 Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) Kommunen 2 Egentlig verksamhet i kommunal regi, andel (%) Kommunens sjukfrånvaro Sjukfrånvaro totalt, (%) Kommunens sjukfrånvaro Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%) Kommunens sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för anställda år, (%) Kommunens sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för anställda > 49 år, (%) Kommunens sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för anställda < 30 år, (%) Kultur 1 Kostnad stöd till studieorganistaioner, kr/inv Kultur 1 Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år Kultur 1 Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv Kultur 1 Kostnad kulturverksamhet, kr/inv Kultur 1 Kostnad för kulturverksamhet, andel (%) av totala driftskostnader Kultur 1 Kostnad bibliotek, kr/inv Kultur 1 Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv Kultur 1 Intäkter musik- och kulturskola, kr/inv Kultur 1 Intäkter kulturverksamhet, kr/inv Kultur 1 Intäkter bibliotek, kr/inv Kultur 1 Intäkter allmän kulturverksamhet, kr/inv Kultur 1 Anställda vid kommunala bibliotek, antal/ inv Kultur 2 Nettokostnad stöd till studieorganisationer, kr/inv Kultur 2 Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv Kultur 2 Nettokostnad bibliotek, kr/inv Kultur 2 Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv Kultur 2 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv Kultur 2 Inköpta böcker till kommunala bibliotek, antal/1000 inv Kultur 2 Böcker och AV-media i kommunala bibliotek, antal/inv Kultur 2 Böcker i kommunala bibliotek, antal/inv Kultur 2 Boklån kommunala bibliotek, antal/inv Politisk verksamhet Kostnad övr politisk verksamhet, kr/inv Politisk verksamhet Kostnad stöd till politiska partier, kr/inv

7 Politisk verksamhet Kostnad revision, kr/inv Politisk verksamhet Kostnad politisk verksamhet, kr/inv Politisk verksamhet Kostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kr/inv Politisk verksamhet Intäkter politisk verksamhet, kr/inv Skatter och utjämning Strukturkostnad kommunen, kr/inv Skatter och utjämning Skattesats, totalt Skatter och utjämning Skattesats till landsting Skatter och utjämning Skattesats till kommun Skatter och utjämning Skattekraft, kr/inv. 1 nov fg år Skatter och utjämning Skattekraft som andel av rikets medelskattekraft kommun, (%) Skatter och utjämning Skattekraft kommun, uppräknad, kr/inv. 1 nov fg år Skatter och utjämning Skattekraft kommun, kr/inv Skatter och utjämning Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, kr/inv Skolbarnomsorg Nettokostnad öppen fritidsverksamhet, kr/inv Skolbarnomsorg Nettokostnad fritidshem, kr/inv Skolbarnomsorg Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal Skolbarnomsorg Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal Skolbarnomsorg Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Skolbarnomsorg Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%) Skolbarnomsorg Barn inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) VoO insatser enligt LSS Personer med daglig verksamhet, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS (%) VoO insatser enligt LSS Personer med boende enligt LSS, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS VoO insatser enligt LSS Personalkostnad insatser enl LSS/LASS, egen regi, kr/årsarbetare VoO insatser enligt LSS Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv VoO insatser enligt LSS Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år VoO insatser enligt LSS Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare VoO insatser enligt LSS Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv 0-64 år VoO insatser enligt LSS Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare VoO insatser enligt LSS Kostnad boende enligt LSS kr/brukare VoO insatser enligt LSS Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) VoO insatser SoL Årsarbetare inom insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL, egen regi, antal/brukare VoO insatser SoL Personalkostnad insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL, egen regi, kr/brukare VoO insatser SoL Kostnad insatser enligt SoL/HSL, andel av kommunens totala kostnad för funktionsnedsatta (%) VoO insatser SoL Kostnad hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsatta, kr/brukare VoO insatser SoL Hemtjänsttimmar per brukare 0-64 år i oktober, antal VoO äldre ordinärt boende Personer 65+ i ordinärt boende med hemtjänst i enskild regi, andel (%) VoO äldre ordinärt boende Personalkostnad ordinärt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare VoO äldre ordinärt boende Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/brukare VoO äldre ordinärt boende Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn VoO äldre ordinärt boende Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare VoO äldre ordinärt boende Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)

8 VoO äldre ordinärt boende Invånare år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%) VoO äldre ordinärt boende Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal VoO äldre särskilt boende Personer 65+ i särskilda boendeformer i enskild regi, andel (%) VoO äldre särskilt boende Personalkostnad särskilt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare VoO äldre särskilt boende Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare VoO äldre särskilt boende Kostnad särskilt boende äldreomsorg inkl lokalintäkter, kr/brukare VoO äldre särskilt boende Invånare år i särskilt boende, andel (%) VoO äldre särskilt boende Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Vuxenutbildning Nettokostnad uppdragsutb., kr/inv Vuxenutbildning Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv Vuxenutbildning Nettokostnad högskoleutbildn., kr/inv Vuxenutbildning Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv Vuxenutbildning Kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning i egen regi, andel (%) Vuxenutbildning Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) Vuxenutbildning Elever i kommunal vuxenutbildning som läser påbyggnadsutbildning, andel (%) Vuxenutbildning Elever i kommunal vuxenutbildning som läser gymnasial vuxenutbildning, andel (%) Vuxenutbildning Elever i kommunal vuxenutbildning som läser grundläggande vuxenutbildning, andel (%) Vuxenutbildning Andel elever i kommunens egen SFI-utbildning, (%)

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kristinehamn

Kristinehamn Kristinehamn 213-1-18 Analysgruppens presentation Christine Feuk Signild Östgren 1 Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Analysgruppens presentation

Analysgruppens presentation 213-1-24 Arvidsjaur Analysgruppens presentation Analysen har gjorts av: Mona Fridell Bengt-Olof Knutsson Innehåll: 1. Jämförbara kommuner 2. Befolkning och bostadsbyggande 3. Finansiering 4. Resultaträkning

Läs mer

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl.

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl. Deloitte. ömradomå 2015-10-15 Dnr. Dpl. Jämförelsetal förår 2014 Timrå kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Iakttagelser... 3 1.inledning...4 Uppdrag

Läs mer

Kaisa Ahola, SCB, tfn 019-17 61 14 - Landsting Ingela Johansson, SCB, tfn 019-17 61 69 - Kommun Offentlig.ekonomi@scb.se

Kaisa Ahola, SCB, tfn 019-17 61 14 - Landsting Ingela Johansson, SCB, tfn 019-17 61 69 - Kommun Offentlig.ekonomi@scb.se OE 30 SM 1201 Kommunernas och landstingens verksamhetsindelade bokslut 2011 Financial statements from local government sector I korta drag Fortsatt kostnadsökning för kommuner och landsting Den sammanlagda

Läs mer

Kommunernas hushållning med resurser Uppgifter från kommunernas och kommunalförbundens bokslut 2005

Kommunernas hushållning med resurser Uppgifter från kommunernas och kommunalförbundens bokslut 2005 OE 25 SM 0601 Kommunernas hushållning med resurser 2005 Uppgifter från kommunernas och kommunalförbundens bokslut 2005 Municipal use of resources, 2005; data from municipal financial statements I korta

Läs mer

Analysgruppens presentation Analysgruppen SKL i Pajala Fredrik Holmström Bengt-Olof Knutsson

Analysgruppens presentation Analysgruppen SKL i Pajala Fredrik Holmström Bengt-Olof Knutsson Analysgruppens presentation 2016-02-01 Analysgruppen SKL i Pajala Fredrik Holmström Bengt-Olof Knutsson Innehåll: 1. Skattesats, befolkning och bostadsbyggande 2. Finansiering 3. Resultaträkning 4. Balansräkning

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program Statistiken utgår från hemkommun och inkluderar både kommunala och fristående skolor. Avser läsåret

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2015-2017 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Januari 2014 2014-01-21 Innehåll Innehåll... 2 Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 4 Sammanfattande kostnadsbild

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Räkenskapssammandrag för Kommunalförbund och samordningsförbund - verksamhetsindelning

Räkenskapssammandrag för Kommunalförbund och samordningsförbund - verksamhetsindelning STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Räkenskapssammandrag för Kommunalförbund och samordningsförbund - verksamhetsindelning Siffran inom parentes är SCB:s numrering. Allmän regionalutveckling Interregional och

Läs mer

LIDKÖPING - i jämförelse med andra

LIDKÖPING - i jämförelse med andra LIDKÖPING - i jämförelse med andra Underlag till inriktningsbeslut 215 SPB 216-218 Version 215-1-2 Sidan 2 av 63 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande bild av Lidköping i jämförelse med andra...

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Analysansvariga: Fredrik Holmström Bengt-Olof Knutsson Signild Östgren. Analysgruppens presentation Överkalix

Analysansvariga: Fredrik Holmström Bengt-Olof Knutsson Signild Östgren. Analysgruppens presentation Överkalix Analysansvariga: Fredrik Holmström Bengt-Olof Knutsson Signild Östgren Analysgruppens presentation 215-6-22 Överkalix Vilka av Sveriges 29 kommuner är mest lika Överkalix Det beror på om man vill göra

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Kommunernas finanser 2012

Kommunernas finanser 2012 Kommunernas finanser 2012 Räkenskapssammandrag för Kommuner Rikstotal Statistiska centralbyrån Avdelningen för nationalräkenskaper och mikrosimuleringar 701 89 Örebro 2013-08-28 Sta Kommunernas finanser

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

92 Bilaga 9. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

92 Bilaga 9. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. 92 Bilaga 9 Kommungemensamma inriktningsmål Stadsbyggnad Utbildning och arbete Vård och omsorg Kultur, idrott och fritid Kommunstyrelsen KOMMUNGEMENSAMMA INRIKTNINGSMÅL Uppsala kommun ger förutsättningar

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal

Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal Indikatorer till Mål och budget 2017-2019 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Indikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Fokus: Län: Västra Götalands län Kommungruppering: Förortsko till storstäderna Nyckeltal för jämställd verksamhet i ko Det är en del av konas uppdrag att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor

Läs mer

NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007

NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007 NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN Basår 2007 Ekonomienheten 2008 2 INNEHÅLL Sid Inledning 1 Ord- och begreppsförklaringar 2 Sammanfattning 3 Verksamhetens nettokostnad 4 Personal 5 Infrastruktur, skydd m.m. 7 Fritid

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker Öppna jämförelser Gymnasieskola 2009 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för andra året publicerat en rapport som jämför olika resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisas

Läs mer

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Kommunernas ekonomi och verksamhet 8 Kommunernas ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och verksamheten i de större verksamhetsområdena som bedrivs

Läs mer

Kostnadsanalys Nybro

Kostnadsanalys Nybro www.pwc.com/se Kostnadsanalys Nybro Innehåll 1. Bakgrund och projektöversikt 2. Allmänt om nyckeltal och resursfördelning 3. Standardkostnad enligt den kommunalekonomiska utjämningen 4. Standardkostnad

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423 Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 130423 Alla kompletta filer per förvaltning finns på budgethemsidan www.varnamo.se/budget2014. I alla filer finns en sammanfattning per förvaltning som visar

Läs mer

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet Handläggare: Telefon nr: Bilaga 7 för pedagogisk verksamhet Skolbarnsomsorg 5 (Nytt). Antal barn per anställd i skolbarnsomsorgen till T1 Antal barn per anställd i fritidshem, kommunalt drivet Antal barn

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Indikatorer budget 2018 med plan för

Indikatorer budget 2018 med plan för Bilaga 2 Indikatorer budget 218 med plan för 219-221 Antal kommuninvånare i åldern 16-18 år. (Kolada N1929) Antalet folkbokförda ungdomar 16-18 år började 216 öka igen efter en lång tid av minskning. Antal

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013

Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013 Bilaga 5 Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013 Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 1: Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola, % Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola, kommunala förskolor 54 70 71 54

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende kommunens kostnadsnivå samt kvalitetsnivå och om den är hög eller låg i en jämförelse med liknande kommuner. Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...9 2 -07-04

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

Redovisning från analysgruppen. Mål- och budgetdag 2/

Redovisning från analysgruppen. Mål- och budgetdag 2/ Redovisning från analysgruppen Mål- och budgetdag 2/12 2015 M KS/Budgetberedningen Nyckeltal Representanter Kvalitets- o utvecklingsgruppen Analysgruppen Representanter Ekonomgruppen Deltagare i analysgruppen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Nyckeltalsanalys Orsa kommun

Nyckeltalsanalys Orsa kommun Nyckeltalsanalys Orsa kommun Februari 2006 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2 Analys...4 2.1 Allmän grunddata...4 2.1.1

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd Data avser år 2015 712 Södermalm Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal

Läs mer

Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget

Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget hos SCB Vad kostar verksamheten i Din kommun? definitioner-vkv-juni-2013.docx 1 (38) Innehållsförteckning Tabell 1 Resultaträkning 3 Definitioner 3

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer