Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012"

Transkript

1 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5; 56%

2 Not 1 Verksamhetens intäkter, mnkr Försäljningsmedel 14,1 15,1 Taxor och avgifter 29,8 28,8 Hyror och arrenden 35,9 36,4 Bidrag m m 40,5 27,5 Försäljning av verksamheter och entreprenader 50,1 47,0 Reavinst vid avyttring av tillgångar 0,0 1,1 Summa 170,4 155,9 2

3 3 Not 3 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt 482,3 472,0 Definitiv slutavräkning 2011 (2010) 0,1 2,0 Preliminär slutavräkning 2012 (2011) 6,1 10,0 Summa skatteintäkter 488,5 483,9 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning LSS 37,6 38,6 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 139,0 143,1 Kostnadsutjämning riket 2,2 6,7 Kostnadsutjämning länet 0,4 0,8 Regleringsbidrag/avgift 6,7 14,0 Fastighetsavgift 21,5 19,0 Summa generella statsbidrag och utjämning 207,4 222,2

4 Jämförbara kommuner med Hultsfred Övergripande Förskola/fritids Grundskola Gymnasieskola Heby Torsby Grums Svalöv Hagfors Härjedalen Bengtsfors Hedemora Svenljunga Mellerud Lysekil Åstorp Burlöv Rättvik Hagfors Forshaga Arboga Emmaboda Olofström Torsby Ovanåker Strömsund Båstad Örkelljunga Säffle Hagfors Avesta Tierp Äldreomsorg Funktionshindrade IFO Båstad Kungsör Nora Borgholm Mellerud Örkelljunga Orsa Emmaboda Osby Torsås Lycksele Skara Uppvidinge Dorotea Skurup Gullspång Hedemora Tranås Åmål Bräcke Bromölla

5 Kommunalskatt, procent 5

6 Total kommunal skattesats med kyrkoavgift varav kommunalskatt

7 7

8 Invånarantal i Hultsfreds kommun Prognos

9 Årets resultat , kronor per invånare 9

10 Resultat före extraordinära poster, samtliga kommuner

11 Finansiellt netto Kronor per invånare 94,20-14,15 133,84 357,97-503,16 Tkr Ränteintäkter 582,5 578,2 383,0 534, ,9 Värdeökning pensionsmedel netto 6 302, , , ,8 0,0 Summa finansiella intäkter 6 885, , , , ,9 Räntekostnader 5 325, , , , ,9 Uppräkning pensionsskuld 283,0 416,0 225,0 417,0 645,0 Värdeminskning pensionsmedel netto 2 255,4 Summa finansiella kostnader 5 608, , , , ,3 Finansiellt netto 1 276,4-191, , , ,4

12 Värdeförändring pensionsmedel 12 Värdeförändring pensionsmedel 6 302, , , , ,4 Ränteintäkter 3 938, , , , ,6 Reavinst aktier och optioner 5 156, ,5 464,2 64,8 604,2 Reavinst räntebärande värdepapper 270,2 78,6 74,6 36,0 0,0 Uppskrivning andelsvärde 36,9 335, , ,9 0,0 Summa intäkter 9 402, , , , ,8 Reaförluster aktier, optioner 2 746, ,3 441,3 366,6 39,6 Reaförlust obligationer 352,8 480,9 85,2 136,7 344,0 Nedskrivning andelsvärde 0,0 212,3 30, ,0 0,0 Nedskrivning anskaffningsvärde 5 786,6 Summa kostnader 3 099, ,4 557, , ,2

13 Finansiellt netto 13

14 Eget kapital kommunkoncern, bokförd förmögenhet 14 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner

15 Eget kapital kommunkoncernen inkl pensionsskuld 15 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner

16 Eget kapital kommunkoncernen 2012 minus pensionsskuld inklusive löneskatt utanför balansräkningen 16

17 17 Eget kapital kommunkoncernen 2011 minus pensionsskuld inklusive löneskatt utanför balansräkningen Hultsfreds kommun 51-a plats från lägsta; kr/invånare

18 18 Eget kapital kommunkoncernen 2011 minus pensionsskuld inkl lönesk utanför balansräkn, korr Rips

19 14 Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner

20 Nettokostnad, kronor per invånare 20 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner

21 Kostnadsutjämning bidrag/avgift 2012, kr per invånare 21 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län

22 22 Avvikelse från utjämningssystemets standardkostnader , procent

23 23 Skillnaden mellan standardkostnad och redovisad kostnad 2012 Standardkostnad kr per invånare Redovisad kostnad kr per invånare Skillnad kr per invånare Skillnad mnkr Skillnad procent Förskola ,5 23,1 Grundskola ,7 5,4 Gymnasieskola ,7 9,2 Individ & familjeomsorg ,0-2,8 Äldreomsorg ,3-7,2 LSS ,4-8,3 Totalt ,2 0,4

24 Andel inskrivna barn,1-5 resp 6-12 år 2012, procent 24

25 Kostnad per inskrivet barn 2012, kronor 25

26 Kostnad grundskola hemkommun, kr per elev 26

27 Grundskola, kronor per elev 2012, skolkommunens kostnad 27 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt

28 Öppna jämförelser kommunala + fristående skolor 28 Indikator Värde Ranking Riket A1 Andel som uppnått målen i alla ämnen 77, ,4 Avvikelse från SALSA-värde (procent) A2 Genomsnittligt meritvärde 201, ,6 Avvikelse från SALSA-värde (procent) A3 Andel behöriga till gymnasieskolan 82,9 (88,1) ,4 A7b Andel som uppnått Godkänd i Matematik åk 6 72, ,6 A8b Andel som uppnått Godkänd i Engelska åk 6 77, ,9 A9b Andel som uppnått Godkänd i Svenska åk 6 81, A7 Andel som uppnått Godkänd i Matematik åk 9 76, ,0 A8 Andel som uppnått Godkänd i Engelska åk ,7 A9 Andel som uppnått Godkänd i Svenska åk 9 97, ,4 A11 Sammanvägt värde 132 B1 Nettokostnad per elev, genomsnitt

29 29 Gymnasieskola kronor per elev, hemkommunens kostnad

30 Gymnasieskolan, nettokostnad kr per invånare, hemkommunens kostnad 30

31 Gymnasieskola, kronor per elev 2012, vårt gymnasium, skolkommunens kostnad Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt

32 Öppna jämförelser gymnasieskolan Indikator Värde Ranking Riket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 75, ,0 Avvikelse från modellberäknat värde 1, A3 Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 88, ,8 Avvikelse från modellberäknat värde 1, A5 Genomsnittlig betygspoäng 14, ,0 Avvikelse från modellberäknat värde 0, A9 Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 69, ,9 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt Rankas ej

33 Öppna jämförelser gymnasieskolan Indikator Värde Ranking Riket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 75, ,7 Avvikelse från modellberäknat värde -0, A3 Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 82, ,7 Avvikelse från modellberäknat värde -5, A5 Genomsnittlig betygspoäng 13, ,0 A9 Avvikelse från modellberäknat värde -0, Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 74, ,5 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt Rankas ej

34 Andel vårdtagare 80 år och äldre den 1 oktober 2012 i procent av antalet invånare 80 år och äldre Hultsfred Länet Alla kommuner Totalt Ordinärt Särskilt boende

35 Andel vårdtagare 80 år och äldre 2011 och

36 Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 2012 i tkr 36

37 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år 37

38 Kostnad 2012 för olika insatser för personer med funktionsnedsättning exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Totalt Boende Pers. ass. Dagverksamhet Övrigt

39 Nettokostnader IFO 2012, kronor per invånare Familjerätt Vuxna Barn o unga Ekonomiskt bistånd Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner

40 Barn och ungdomsvård 2012 kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Institutionsvård Familjehemsvård Öppna insatser

41 41 Nettokostnader vissa verksamheter 2012, kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Politik Infrastruktur Fritid Kultur Riktade insatser

42 Infrastruktur, nettokostnader 2012 kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner

43 Affärsverksamhet, nettokostnader 2012, kronor per invånare 43

44 Andel administrativ personal november , procent 44

45 Huvudverksamheter, jämförelser 45 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

46 Politisk verksamhet och särskilt riktade insatser, jämförelser 46 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

47 Infrastruktur och skydd mm, jämförelser 47 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

48 Kultur och fritid, jämförelser 48 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

49 Förskola/skolbarnsomsorg, jämförelser 49 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

50 Utbildning, jämförelser 50 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

51 Äldre och funktionshindrade 51 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

52 Affärsverksamhet 52 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.

53 53

54 54

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer