SKL:s Öppna jämförelser 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKL:s Öppna jämförelser 2013"

Transkript

1 1 Bo Gertsson I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som lyckas väl med sitt kunskapsuppdrag I ett omfattande material redovisas ett statistiskt underlag som ska stimulera till diskussion och analys av grundskolans verksamhet. Det övergripande syftet är att stödja det pågående utvecklings- och förbättringsarbetet i landets skolor. Materialet avser huvudsakligen verksamhet Tretton resultat- och tio resursindikatorer I rapporten redovisas totalt tretton resultat- och tio resursindikatorer. De flesta indikatorerna utgår från samtliga skolor som är belägna i kommunen oavsett om de är kommunala eller fristående. Respektive indikator redovisas nedan. Staffanstorps resultat I det bifogade urvalet redovisas Staffanstorps kommuns resultat i jämförelse med Burlöv, Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner. Staffanstorp utvecklas 2012 mycket positivt, både i absoluta tal och i relation till andra kommuner. Staffanstorp visar bättre resultat 2012 i flertalet indikatorer i jämförelse med. Staffanstorpselever som uppnått målen i samtliga ämnen ökar mer än jämförelsekommunerna och kraftigt jämfört med. Staffanstorp har en högre andel än jämförelsekommunerna (utom Lomma). Elevernas genomsnittliga merit höjs kraftigt och ligger nu betydligt högre än Kävlinge, Svedala och Burlövs men lägre än Lomma. Även andelen behöriga till gymnasiet fortsätter att kraftigt öka i Staffanstorp.

2 2 en elever som uppnått minst betyget Godkänt i ämnesproven i åk 9 är hög i engelska och medel i matematik och i svenska. Allt i jämförelse med landets övriga kommuner. I det av SKL sammanvägda resultatet (Hur väl kommunens skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag) rankas Staffanstorp som nr 37 (: nr 77) i landet. Kraftig förbättring! (Lomma rankas som nr 3 (9), Svedala som nr 36 (51), Kävlinge som nr 34 (94) och Burlöv som nr 232 (92). Staffanstorp har i hög grad liksom Kävlinge förbättrat sig medan Lomma och Svedala förbättrat sig i en lägre grad. Burlöv har en sämre rankning än tidigare år. Staffanstorp har den 107:e lägsta genomsnittskostnaden per elev i landet (: 94:e lägsta). Kävlinge har landets näst lägsta genomsnittskostnad. SKL rankar Staffanstorp som den 31:e mest effektiva grundskolekommunen i Sverige ( plats 64). (Lomma plats 3, Kävlinge plats 4, Svedala plats 27 och Burlöv plats 118) Staffanstorp har en genomsnittlig andel högskoleutbildade lärare och en relativt hög genomsnittlig lärartäthet. Sammanställningar bifogas. --- Färgförklaring: Tillhör de 25 procent bästa resultaten Tillhör de 50 procent som ligger i mittfältet Tillhör de 25 procent sämsta resultaten Förteckning: Resultatindikatorer A1 en elever som uppnått målen i alla ämnen (kommunala och fristående skolor) Modellberäknat enligt SALSA för andelen elever som uppnått målen i alla ämnen (kommunala skolor) Avvikelse från modellberäknat enligt SALSA för andelen elever som uppnått målen i alla ämnen (kommunala skolor) A2 Genomsnittligt merit (kommunala och fristående skolor) Modellberäknat enligt SALSA (kommunala skolor) Avvikelse från modellberäknat genomsnittligt enligt SALSA (kommunala skolor) A3 behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram (kommunala och fristående skolor) A4 behöriga till gymnasieskolans ekonomi- humanistiska och samhällsvetarprogram (kommunala och fristående skolor)

3 3 A5 behöriga till gymnasieskolans estetiska program (kommunala och fristående skolor) A6 behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (kommunala och fristående skolor) A7 Ämnesproven i åk 9, en elever som fått minst betyget godkänt, Matematik (kommunala och fristående skolor) A8 Ämnesproven i åk 9, en elever som fått minst betyget godkänt, Engelska (kommunala och fristående skolor) A9 Ämnesproven i åk 9, en elever som fått minst betyget godkänt, Svenska (kommunala och fristående skolor) A10 Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering för åk9 A11 Sammanvägt resultat D1 Beräknat genomsnittligt betyg på ämnesprov i matematik åk 9. Resursindikatorer - ekonomiindikatorer B1 Nettokostnad per elev i hemkommunen (kommunala och fristående skolor) Lokalkostnad per elev (kommunala och fristående skolor) Skolskjutskostnad per elev (kommunala och fristående skolor) B2 Avvikelse från standardkostnad (kommunala och fristående skolor) B3 Effektivitetstal (kommunala och fristående skolor) Resursindikatorer - personalindikatorer C1 lärare med pedagogisk högskoleexamen (kommunala och fristående skolor) C2 Antal elever per lärare (kommunala och fristående skolor) C3 Likvärdig betygsättning matematik (kommunala och fristående skolor) C3 Likvärdig betygsättning engelska (kommunala och fristående skolor) C3 Likvärdig betygsättning svenska (kommunala och fristående skolor)

4 4 Redovisning av tabellmaterialet med kommentarer A1 som uppnått målen i samtliga ämnen Värde Värde Värde Staffanstorp 73,0 80,9 89, Burlöv 73,3 75,0 67, Kävlinge 79,7 80,3 86, Lomma 91,7 90,6 93, Svedala 85,7 84,6 85, A1, forts som uppnått målen i samtliga ämnen SALSA SALSA SALSA 2012 Modellberäknavikel- Av- Modell- Av- Modell- Av- Rankberäknavikel- Rankberäknavikel- Rank- se ning se ning se ning Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala STAFFANSTORP ÖKAR MEST! 1 Staffanstorp fortsätter att kraftigt öka andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen jämfört med tidigare år. Även i kommunrankningen sker en ordentlig förbättring, från plats 89 i riket till plats 16. Jämfört med 4YES-kommunerna är utvecklingen mest positiv i Staffanstorps kommun. 2. SALSA-n Även utvecklingen i jämförelse med SALSA-n är ordentligt positiv i Staffanstorps kommun. Staffanstorp rankas 2012 på plats 55 bland Sveriges kommuner (: plats 264 och : plats136)!

5 5 A2 Genomsnittligt merit Värde Värde Värde Staffanstorp 203,3 212,6 225, Burlöv 209,1 209,8 203, Kävlinge 215,6 212,7 219, Lomma 239,3 243,6 238, Svedala 214,9 213,4 220, A2, forts Genomsnittligt merit SALSA SALSA SALSA 2012 Modellberäknavikel- Av- Modell- Av- Modell- Av- Rankberäknavikel- Rankberäknavikel- Rank- se ning se ning se ning Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala FORTSATT KRAFTIGA HÖJDA MERITVÄRDEN I STAFFANSTORP! 1. Det genomsnittliga meritt för elever i Staffanstorp ökar till 225,6 från 212,6 och Staffanstorp har sjuttonde bästa genomsnitts i landet. Bland Sveriges kommuner förbättras Staffanstorps rankning från () plats 71 till plats 17 (2012). Jämfört med 4-YES-kommunerna är utvecklingen mest positiv i Staffanstorps kommun. 2. SALSA-n Även utvecklingen i jämförelse med SALSA-n fortsätter förbättras kraftigt i Staffanstorps kommun. Fortfarande är dock Staffanstorps genomsnittliga merit i jämförelse med SALSA-t lägre än i jämförelsekommunerna.

6 6 A3 - A6 behöriga till gymnasiet, % Program Naturvet o teknik Ek-, hum o samhällsvet Estetiska Yrkesprogram Staffanstorp , , , , , , ,3 14 Burlöv , , , , , , ,0 248 Kävlinge , , , , , , ,1 27 Lomma ,9 4 94, , , , , ,6 18 Svedala , , , , , ,4 39 ANDELEN BEHÖRIGA TILL GYMNASIET ÖKAR I STAFFANSTORP En omläggning av statistiken gjordes. Nu görs en uppdelning med hänsyn till olika programgrupper. I alla fyra programgrupperna ökar andelen behöriga så att Staffanstorp hör till de allra bästa i riket. en i de olika grupperna ökar från : till 2012: A7 elever som uppnått minst betyget Godkänt i ämnesproven i åk 9- matematik Staffanstorp 86,9 85,3 86, Burlöv 84,2 85,8 80, Kävlinge 82,0 75,6 81, Lomma 95,4 91,2 94, Svedala 88,2 86,7 87,

7 7 A8 elever som uppnått minst betyget Godkänt i ämnesproven i åk 9- engelska Staffanstorp 97,1 97,1 99, Burlöv 96,7 96,7 91, Kävlinge 97,4 97,4 99, Lomma 99,0 99,0 99, Svedala 99,0 99,0 97, A9 elever som uppnått minst betyget Godkänt i ämnesproven i åk 9- svenska Staffanstorp 91,5 95,8 96, Burlöv 93,0 98,8 94, Kävlinge 95,1 96,2 98, Lomma 98,4 99,7 98, Svedala 97,2 99,5 98, STÖRRE ANDEL AV ELEVERNA UPPNÅR GODKÄNT-NIVÅN! en elever som uppnått minst betyget Godkänt i matematik ökar med 1,5 procentenhet, men kommunen har oförändrad ranking. I engelska ökar andelen till 99,6 % och rankningen förbättras kraftigt från plats 126 till plats 20 för I svenska ökar andelen marginellt och rankningen är fortfarande på en låg nivå.

8 8 A10 Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering för åk 9 Rankn Rankn Rankn Staffanstorp 13, ,5 2 16,5 2 Burlöv 13, , ,8 96 Kävlinge 13, , ,6 41 Lomma 16,2 6 14, ,5 16 Svedala 12, , ,9 94 STAFFANSTORPSELEVER NÄSTBÄST I LANDET I NUTIDSORIENTERING! Resultatet som redovisas grundas på samma nutidsorientering som redovisades föregående år. A11 Sammanvägt resultat Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala DET SAMMANVÄGDA RESULTATET FORTSÄTTER FÖRBÄTTRAS I STAFFANSTORP Det sammanvägda resultatet är ett mått på hur väl kommunens skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag. måttet har viktats på följande sätt: Uppnått målen i alla ämnen 0,25 (från tabell A1) Uppnått målen i alla ämnen SALSA-avvikelse 0,15 (från tabell A1) Genomsnittligt merit 0,20 (från tabell A2) Genomsnittligt merit SALSA-avvikelse 0,10 (från tabell A2) Behörighet till gymnasieskolan 0,15 (från tabell A3) Ämnesprov åk 9 (1/3 per ämne) 0,15 (från tabell A7-A9) Staffanstorp har 2012 ett förbättrat sammanvägt resultat, till en nivå som ger plats 37 i landet ( plats 77). Även Kävlinge, Lomma och Svedala förbättrar sina placeringar, medan Burlöv försämrar sin.

9 9 B1 Nettokostnad per elev, genomsnitt för fem år Ranking Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala B1, forts Nettokostnad per elev, genomsnitt för fem år Kostnad per elev Lokalkostnad Skolskjutskostnad Lokalkostnad Skolskjutskostnad Lokalkostnad Skolskjutskostnad Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala FORTSATT HÖG NETTOKOSTNAD PER ELEV I STAFFANSTORP Elevkostnaden i Staffanstorp (genomsnitt för åren 2007-) har ökat med ca kr, något mer än i Svedala. I alla de övriga kommunerna är ökningarna lägre. Staffanstorp har den högsta kostnaden bland jämförelsekommunerna och det beror inte på höga lokalkostnader.

10 10 B2 uell avvikelse från standardkostnad, genomsnitt för fem år Procencencencent Pro- Pro- Pro- Staffanstorp -6,5-5,1-3, Burlöv -2,6-3,8-5, Kävlinge - 15,9-16,2-16, Lomma -8-7,6-8, Svedala -8,4-6,3-4, STAFFANSTORP FORTSÄTTER NÄRMA SIG STANDARDKOSTNADEN Den procentuella avvikelsen från den beräknade standardkostnaden har för Staffanstorps del minskat, dvs den verkliga kostnaden börjar komma i kapp standardkostnaden. Samma är förhållandet i Svedala kommun, medan utvecklingen i övriga kommuner är den motsatta. Av jämförelsekommunerna ligger Staffanstorp närmast standardkostnaden. B3 Effektivitetstal Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala STAFFANSTORP ÄNNU MERA EFFEKTIVT 2012! I effektivitetstalet har det tidigare redovisade sammanvägda resultatet vägts samman med kommunens kostnad i form av avvikelsen från standardkostnaden. Staffanstorp förbättrar ytterligare sitt radikalt. Burlöv försämras, Kävlinge fötbättras något medan Lomma och Svedala är oförändrade.

11 11 C1 lärare med pedagogisk högskoleexamen Staffanstor p 91,0 92,5 90, Burlöv 87,3 87,3 85, Kävlinge 91,6 88,5 87, Lomma 89,5 92,5 92, Svedala 89,9 87,1 87, HÖG ANDEL LÄRARE MED PEDAGOGISK HÖGSKOLEEXAMEN I STAFFANSTORP I Staffanstorp och Lomma har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökat något, medan den minskat i Kävlinge och Svedala kommuner. C2 Antal elever per lärare Staffanstorp 11,7 11,5 12,2 12,0 11,9 Burlöv 11,2 11,2 11,3 11,7 11,5 Kävlinge 12,5 12,6 13,9 12,9 12,5 Lomma 12,2 12,5 12,1 12,2 12,4 Svedala 12,6 12,1 12,5 12,4 11,9 ÖKAD LÄRARTÄTHET I STAFFANSTORP Lärartätheten minskar Lomma medan den ökar i övriga jämförelsekommuner. C3 : 1 Likvärdig betygsättning - matematik elever som fått ett högre eller lägre slutbetyg än betyg på ämnesproven 2012 Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre Staffanstorp 17,4 2,7 21,5 1,2 28,0 0,9 36,4 0,8 Burlöv 12,8 3,7 23,7 3,4 15,3 4,0 22,3.. Kävlinge 18,4 5,1 30,0 2,4 28,9 2,3 32,4 2,3 Lomma 11,6 2,2 9,7 1,1 15,3 1,6 11,1 0,3 Svedala 13,8 2,2 16,9 0,4 19,7 1,1 22,3 0,5

12 12 C3 : 2 Likvärdig betygsättning - engelska elever som fått ett högre eller lägre slutbetyg än betyg på ämnesproven 2012 Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre Staffanstorp 10,9 5,3 17,1 4,0 5,0 9,5 8,0 6,5 Burlöv 2,5 5,5 4,5 11,2 5,0 5,6 6,6 7,9 Kävlinge 9,9 4,5 11,6 4,9 11,6 12,4 13,6 8,1 Lomma 6,7 5,6 4,9 8,8 3,5 12,2 3,5 10,2 Svedala 7,0 3,2 5,6 4,4 6,3 1,0 4,8 4,3 C3 : 3 Likvärdig betygsättning - svenska elever som fått ett högre eller lägre slutbetyg än betyg på ämnesproven 2012 Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre Staffanstorp 20,1 2,0 31,9 0,7 16,4 5,0 17,6 4,6 Burlöv 17,3 7,1 23,5 2,4 10,1 9,5 14,0 7,4 Kävlinge 11,1 4,4 19,7 5,3 16,5 12,8 22,2 5,4 Lomma 9,8 3,0 24,0 1,0 16,1 8,2 11,7 8,8 Svedala 16,4 2,4 21,3 4,7 17,3 4,6 14,8 9,0 STORA SKILLNADER MELLAN SLUTBETYG OCH ÄMNESPROVSBETYG Generellt sett har avvikelserna 2012 mellan ämnesprov och slutbetyg ökat ytterligare jämfört med för samtliga ämnen. Staffanstorp har generellt sett (och speciellt matematik) stora avvikelser (liksom Kävlinge) i förhållande till de andra kommunerna. D1 Beräknat genomsnittligt betyg på ämnesprovet i matematik i åk 9 Poäng Staffanstorp 11,4 34 Burlöv 10,3 133 Kävlinge 10,2 142 Lomma 13,3 3 Svedala 11,4 34 GODA MATEMATIKRESULTAT I STAFFANSTORP Här redovisas genomsnittet av elevernas resultat på det nationella provet i matematik i årskurs 9 omräknat till ett betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG =20). Endast elever som har gjort provet räknas in i indikatorn. Staffanstorps genomsnittliga betyg tillhör de bästa i landet (rankning 34)

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor

öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor BILAGA 1 Öppna jämförelser i kommunens utvecklingsarbete Ett av huvudsyftena med Öppna jämförelser är att den ska stimulera

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola

Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola 4 november 2013 Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola En lokal jämförelse med Sörmlands kommuner, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Sammanfattning Årets Öppna jämförelser - gymnasieskolan visar att Katrineholm

Läs mer

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker Öppna jämförelser Gymnasieskola 2009 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för andra året publicerat en rapport som jämför olika resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisas

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Grundskola. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22

Grundskola. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22 Grundskola En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program Statistiken utgår från hemkommun och inkluderar både kommunala och fristående skolor. Avser läsåret

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV

KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV RAPPORT FRÅN NÄTVERKET 3KV(H) Kalmar Kommun, Karlskrona kommun, Kristianstad kommun och Växjö kommun samt (Halmstad

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Grundskolan. En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa

Grundskolan. En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa Grundskolan En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2009-12-10 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

PM S satsar inte på skolan

PM S satsar inte på skolan PM S satsar inte på skolan Sammanfattning: Lärarlöner: En ny undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att grundskolelärare i socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II 2017-03-14 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Storstadsregionjämförelse 2015 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelse 2015 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Innehållsförteckning Inledning 4 Storstadsområdena och dess indelning 4 GR:s regionalpolitiska utbildningsmål

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Det här är indikatorerna i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Det här är indikatorerna i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016 Det här är indikatorerna i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016 I Öppna jämförelser - Gymnasieskola sammanställer SKL årligen indikatorer som beskriver gymnasieskolans resultat med utgångspunkt i skolans

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Öppna jämförelser 2007. Grundskola

Öppna jämförelser 2007. Grundskola Öppna jämförelser 2007 Grundskola Öppna jämförelser 2007 Grundskola Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Alessandra Cavalieri Persson, tel 08-452 78 73 Hans

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Innehållsförteckning 1. Grundskolans nyckeltal sammanfattning 1 2. Inledning 4 3. Metod 5 4. Resultat 6 4.1 Elevernas behörighet till gymnasieskolan 6 4.2 Elever

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-05 6 Jan Valeskog (S) om Stadsrevisionens omfattande kritik Jan Valeskog (S) har ställt följande frågor till mig: 1. Kommunledningen säger att resurserna

Läs mer

Analyserna syns även i Stratsys.

Analyserna syns även i Stratsys. Materialet redovisar resultaten för vårterminen 2014 gällande betyg - elever i grundskolans åk 6 och 9 samt gymnasieskola och vuxenutbildning nationella prov - åk 3, 6 och 9 Resultaten som presenteras

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Grundskola 2015 TEMA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE MED SKL:S ANALYSHANDBOK

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Grundskola 2015 TEMA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE MED SKL:S ANALYSHANDBOK ÖPPNA JÄMFÖRELSER Grundskola 2015 TEMA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE MED SKL:S ANALYSHANDBOK ÖPPNA JÄMFÖRELSER Grundskola 2015 TEMA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE MED SKL:S ANALYSHANDBOK Upplysningar om

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2015-2017 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Januari 2014 2014-01-21 Innehåll Innehåll... 2 Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 4 Sammanfattande kostnadsbild

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex beskrivning

Kommunalt grundskoleindex beskrivning Kommunalt grundskoleindex 2016 - beskrivning Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Örebro 2016-06-21 Generellt - I betygsstatistiken ingår i de flesta sammanställningar resultat från alla avgångselevers slutbetyg. Det innebär t

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Öppna jämförelser Grundskola 2012 Tabellbilaga. elevernas syn på skolan och undervisningen

Öppna jämförelser Grundskola 2012 Tabellbilaga. elevernas syn på skolan och undervisningen Öppna jämförelser Grundskola 2012 Tabellbilaga elevernas syn på skolan och undervisningen Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län och är

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga MODELLOMRÅDE JÖNKÖPING Psykisk hälsa barn och unga Indikatorer baslinjemätning 2010 Psykisk hälsa barn och unga, Indikatorer baslinjemätning 2010, Jönköping 2 Innehåll Hälsokurvan/psykisk hälsa... 4 Skolfrånvaro...

Läs mer

Öppna jämförelser 2008. Grundskola. Grundskola

Öppna jämförelser 2008. Grundskola. Grundskola Öppna jämförelser 2008 Grundskola Grundskola 2008 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Alessandra Cavalieri Persson (projektledare), tel. 08-452 78 73 Malin

Läs mer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Uppgifter om resultaten i Malmö kommuns skolor... 5 Uppgifter om resultaten i fristående skolor i Malmö kommun...

Läs mer