Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014"

Transkript

1 Damstahls rapport om rostfritt stål ruari 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 21, ruari 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget i Damstahl-land Tyskland Nederländerna Danmark Sverige Norge Slovenien Råvaror Månadens fokus Tyskland 2013/14 - Vad är inne och vad är ute? Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt i korthet En bra start för 2014 Efterfrågan: En "dynamisk" start på det nya året gör de europeiska producenterna av rostfritt stål allt mer optimistiska för en (måttlig) återhämtning på marknaden Efter ett dystert HY2/13 räknar branschen med stigande efterfrågan från slutförbrukare under kommande månader. Orderböckerna för februari-mars är välfyllda och produktionsnivåerna ligger ca 10 % högre än för ett år sedan. Fortfarande är lönsamheten otillfredsställande för de flesta verk. Till följd av stigande legeringstillägg och aviserade basprishöjningar har grossisterna återfått förtroendet och bygger återigen upp delar av sina uttömda lager, särskilt inom platta produkter. Outokumpus nya dagliga legeringstillägg har fortsatt många frågetecken kring sig och möter ett visst motstånd på marknaden. Producenter: Omstruktureringen av den rostfria stålindustrin upplevde ett stort bakslag när Outokumpu meddelade att man tvingades återlämna AST till den tidigare ägaren ThyssenKrupp. Europeiska verk kämpar med sina kassaflöden, detta förblir en viktig fråga de kommande månaderna, men pågående omstruktureringsprogram ska bidra till att förbättra vinstsituationen. Outokumpu räknar med besparingar på 300 milj EUR i 2014 och 380 milj EUR Aperam siktar på besparingar på 425 milj USD (~ 320 milj EUR) i 2014, medan Acerinox har för avsikt att spara 60 milj EUR/år. Försök att lyfta baspriserna i Europa har hittills inte varit framgångsrika. Det var möjligt att stoppa erosionen i början av Q4/13, men i december föll baspriserna tillbaka igen. Outokumpu ökade sitt grundpris för coil med 50 EUR fr.o.m. januari, vilket kan bidra till framgång vid stigande efterfrågan. Grossister: För både långa och platta produkter drabbades grossisterna av fallande priser och marginaler under Många minskade både personalstyrka och lagernivåer, särskilt i HY2/13. I Tyskland minskade lagertäckningen till endast ~ 40 dagar i slutet av Q1/14 kommer att medföra en viss lageruppbyggnad i hela Europa. Slutförbrukare: Bygg och anläggning: Efter ett deprimerande 2013 (-2,7 % i Västeuropa och -7.7 % i Östeuropa) förväntas en måttlig tillväxt på +0,9 % 2014 (Euroconstruct). Då rostfritt stål alltmer blir det föredragna materialvalet inom arkitekt- och byggsektorn är en marknadstillväxt på 3-4 % i Europa realistiskt under 2014, och en ännu högre tillväxt förutspås för Konsumtionsvaror: Konsumenternas förtroende i Europa ökar 2014, om än från en blygsam nivå. Automotive: embers siffror visar att den tyska personbilsmarknaden fortsätter stabilt på omkring 3 milj nyregistreringar. Branschen drivs av bilexporten vilken kommer att växa kraftigt även i år enligt det tyska förbundet för bilindustrin (VDA). Processindustri: VDMA förväntar sig en betydande tillväxt (+3 %) för sektorn och en rekordsysselsättning Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Industrinyheter Affärsklimatet PMI Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Europeiska industrinyheter AST och VDM återvänder till ThyssenKrupp Europeiska produktionen av rostfritt råstål minskade med -6 % (på årsbasis) till 6,0 milj ton under de första tio månaderna 2013 (2012: 6,4 milj ton). Produktionen i Damstahl-länderna: Kraftig minskning i Tyskland (-14 %) och Sverige (-5 %) å andra sidan produktionstillväxt i Slovenien (8 %). Outokumpu Stainless: Europeiska kommissionens tillsynsmyndighet (antitrust) beslutar den 12 februari 2014 om att ge "grönt ljus" för att Outokumpu lämnar tillbaka AST och VDM till ThyssenKrupp. Outokumpu kommer att avyttra ASAT och VDM i utbyte mot Outokumpus lån (1,25 miljarder EUR) till ThyssenKrupp på hela beloppet på balansdagen. Avyttringen omfattar Terninox (italiensk distribution), Tubificio di Terni (svetsade rör), Societa delle Fucine (smide) samt Outokumpus servicecenter i Willich (Tyskland), Barcelona (Spanien), Gebze (Turkiet) och Tours (Frankrike). Som ett led i rekapitaliseringsplanen har Outokumpu tecknat en förlängning av ett lån på 900 milj EUR (1,23 miljarder USD) som nu förfaller 2017 (tidigare 2015). Outokumpu har erhållit en order på 700 ton värmebeständigt rostfritt stål för att bygga ett värmekraftverk i Indien. Vidare har företaget utökat sin tillförlitliga reserv av krommalm i Kemi, Finland från 33 till 50,1 milj ton. Gruvan i Kemi har en uppskattad reserv på totalt 97,8 milj ton. Målet är att starta malmbrytningen under Kemi är EUs enda kromgruva och producerar för närvarande 2,4 milj ton/år. Dagligt legeringstillägg: Outokumpu har finjusterat sitt nyligen lanserade dagliga legeringstillägg för platta produkter genom att erbjuda ett nytt alternativ. För tillfället kan distributörskunder låsa legeringstillägget vid datumet för beställning eller vid något datum mellan beställning och leverans. Med det nya alternativet kan kunderna antingen välja att tillämpa ett genomsnitt av de dagliga legeringstilläggen mellan orderdatum och leveransdatum eller medelvärdet för ett valt antal datum någonstans inom denna period. Detta alternativ som träder i kraft Q2/14 är för riskmedvetna europeiska kunder som är obekväma med att välja ett enda dagligt legeringstillägg. I januari har även Aperam börjat ta order från grossister som har valt dagligt legeringstillägg. Aperam erbjuder sina kunder möjligheten att välja mellan det gamla systemet och det nya. Schmolz + Bickenbach: EU-kommissionen har godkänt en ansökan från den ryska investeringsgruppen Renova för hela övertagandet av S + B. Genom dotterbolaget Venetos Holding och i partnerskap med aktieägare S + B KG, har Renova nu 40,5 % av aktierna i S + B-gruppen. S + B har genomfört ett 350 milj EUR kapitaltillskott, som begärts av Renova, och fått sin styrelse utbytt med Renovas egna kandidater. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Var står vi i konjunkturcykeln? Status Januari 2014 Förbättring i Europa, stagnation i Kina och djupdykning i USA 65 EU USA China 60 Index of 50 = Break Even Point Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Marknadsläget i Damstahl-land Sammanfattning: Marknadsläget i Damstahl-land Tyskland Nederländerna Danmark Sverige Norge Slovenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Marknadsläget i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: Starten av 2014 var "ganska bra " och tidiga indikatorer ser lovande ut för Q1/14. Den rostfria marknaden förbättrades märkbart i januari jämfört med Q4/13. Lagernivån anses vara låg, men tillräcklig. Stigande priser från februari förväntas leda till lageruppbyggnad. Automotiv: I december 2013 nyregistrerades totalt personbilar i Tyskland (+5 % på årsbasis). Det totala antalet nyregistrerade fordon under år 2013 uppgick till ( -4 % på årsbasis). Personbilsexporten ökade med 3 % till enheter i december Den totala exporten under 2013 ökade med 2 % till 4,2 milj bilar. embers produktionstrend var också positiv. Med personbilar visade inhemsk produktion en ökning på 6 % (på årsbasis). Under hela år 2013 tillverkades totalt personbilar i Tyskland vilket motsvarar en liten tillväxt på 1 % (på årsbasis). Bygg och anläggning: Orderingången på inhemsk byggnadskonstruktion, ökade 12,3 % i november 2013 (på årsbasis). Efterfrågan växte 14,0 % inom byggkonstruktion och 10,1 % inom civila och underjordssektorn. VDMA rapporterade att inhemska maskin- och verktygsorder ökade 7 % i november 2013 (på årsbasis). Inhemska orderingången sjönk 1 % medan exportorder ökade 12 %. GEA Group: I Q4/13 fick verkstadsgruppen GEA stora order till mejeribranschen värda mer än 120 milj EUR. Höjdpunkten var ordern på drygt 70 milj EUR av FrieslandCampina, ett ledande globalt mejeriföretag, för att leverera en bearbetningsanläggning i Nederländerna. GEA Group uppskattar att den preliminära orderingången för verksamhetsåret 2013 överstiger 6 miljarder EUR. Nederländerna: I Q4/13 ökade efterfrågan på rostfritt stål svagt och i januari 2014 fortsätter den uppåtgående trenden. På grund av stigande prisförväntningar(baspris och nickel) kommer troligen grossisternas efterfrågan att förbättras ytterligare i Nederländerna. Produktionen inom av den holländska tillverkningsindustrin steg med 0,4 % i november 2013 (på årsbasis). Den största produktionsökningen genererades inom transportsektorutrustning (+9 %), livsmedel och tobaksvaror (+2,7 % ), grundläggande metallprodukter (+2,6 %) och maskiner (+2,4 %). Produktionen inom den viktiga sektorn petroleum, kemi- och plastvaror sjönk dock med 0,3 % (på årsbasis). Royal Dutch Shell plc (RDS): Olje-och gasbolaget redovisar intäkter i Q4/13 på 109,2 miljarder USD (-7,5 % på årsbasis). För helåret 2013 uppgick intäkterna till 451,2 miljarder USD (-3,4 % på årsbasis). Företaget uppnådde ett rörelseresultat på 5,960 milj USD i Q4/12 (-52 % på årsbasis). För helåret 2013 uppgick rörelseresultatet till milj USD (-33 % på årsbasis). Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Marknadsläget i Damstahl-land Danmark och Sverige Danmark: En ganska positiv start på marknaden för rostfritt stål, även om året inleddes med sänkt legeringstillägg. Orderhorisonten är fortfarande kort i de flesta segment och konsumtionen av rostfritt stål i Danmark har minskat det senaste året. Marknaden verkar dock växla upp och utsikterna för 2014 är ganska positiva. Den kommande stigningen av legeringstillägget kan vara en nyckelfaktor för att lugna ner den aggressiva priskonkurrensen. Industriproduktionen: Sjönk med 2,4 % i november 2013 för föregående månad och omsättningen med 2,2 %. Byggkonstruktion: Produktionen i Danmark minskade 14,8 % i oktober 2013 (på årsbasis). Automotive: Under 2013 nådde bilförsäljningen en rekordnivå, nybilsregistreringen ökade med 7 % till enheter. Arla Foods: Företaget planerar att investera 2,2 miljarder DKK i 10 av sina mejerianläggningar Den största enskilda investeringen är byggandet av en ny produktionsanläggning för laktos i Danmark (totalt värde: ~ 530 milj DKK). Fokus kommer att ligga på produkter för marknader utanför EU, som Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika. Arla investerar ett totalt belopp på 750 milj DKK i produktionen för dessa strategiska tillväxtmarknader (jämf m 466 milj DKK år 2013). Sverige: De första veckorna av 2014 visar en del lovande tecken för den svenska marknaden för rostfritt stål. Året har börjat "helt okej" med en högre efterfrågan hos slutförbrukare än i Q4/13. Det är för tidigt att säga om marknaden har nått sin vändpunkt men ökande legeringstillägg skulle kunna bidra till att boosta marknaden till en högre nivå. Nybilsregistreringar sjönk med 0,9 % i december 2013 (på årsbasis). För lastbilar ökade registreringarna med 22 % under samma period. Industriproduktionen ökade med 3,5 % i november 2013 (på årsbasis). Orderingången till industrin ökade med 2,9 % i november 2013 jämf m föregående månad. Men när man jämför november 2013 med samma månad förra året var utvecklingen för nya order fortfarande ned med -1,4 %. Alfa Laval: Elva order bokades i december 2013 och januari 2014 med ett totalt ordervärde på över 800 milj SEK. Bland annat; utrustning till ett stort bryggeri i Brasilien (ordervärde: ~ 165 milj SEK, planerad leveransstart 2014 och avslut 2015), en order från koreanska Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) för en sötvattensgeneratormodul till en oljeplattform i Nordsjön (ordervärde: ~ 110 milj SEK, leverans förväntas under 2014), kompakta värmeväxlare till en produktionsanläggning för råolja i Kanada (ordervärde: ~ 100 milj SEK, leverans ), samt utrustning till en rysk bearbetningsanläggning (ordervärde: ~ 100 milj SEK, leverans förväntas 2014). National Electric Vehicle Sweden (NEVS): Det svenska företaget återupptog tillverkningen av Saab-bilar efter produktionsstoppet vid konkursen för två år sedan. Saabfabriken i Trollhättan startade upp i början av december 2013 med att producera Saab 9-3 Aero Sedan med en bensinmotor. En elbil byggd på Saab 9-3 kommer att lanseras under våren 2014 med Kina som första marknad. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Marknadsläget i Damstahl-land Norge och Slovenien Norge: Stålpriserna ökar på grund av växelkursen. Den norska kronan har försvagats mot euron och detta leder till högre stålpriser i Norge just nu. Utvecklingen av växelkursen är bra för exportindustrin i Norge (i synnerhet den som inte gäller off-shore). EUR/NOK växelkurs var ~ 8,5 i mitten av december och i januari 2014 var EUR/NOK ~ 8.4. Produktionen i den norska industrin ökade med 2,1 % i november 2013 (på årsbasis). Maskiner och utrustning bidrog mest till ökningen (12,5 %) följt av båtvarv och oljeplattformar som upplevde en stark produktionstillväxt under denna period (7,3 %). Å andra sidan visade raffinerade petroleumprodukter, baskemikalier samt kemiska och farmaceutiska produkter en betydande nedgång (-11,2 %). Bygg och anläggning: Under januari- november 2013 fick totalt nya bostäder bygglov (-0,6 % på årsbasis). Aker Solutions: Bolaget slutförde försäljningen av ett av sina affärsområden till den svenska kapitalfonden EQT. Enheten såldes till ett värde av 4 miljarder NOK och avtalet innehåller en earn out-bestämmelse där Aker Solutions kommer att få 25 % av all intern avkastning som överstiger 12 % per år på EQTs investering. Aker Solutions kommer att boka en realisationsvinst på NOK 1,8 miljarder NOK i Q1/14 från transaktionen. Vidare har bolaget slutfört försäljningen av sin förtöjnings- och lastningsverksamhet till Cargotec till ett värde på 1,4 miljarder NOK. Enheten tillhandahåller förtöjningsutrustning, lastnings- och lossningssystem, samt maskiner på däck för den globala offshore -och sjöfartsmarknaderna. Aker Solutions kommer att boka ytterliggare ~ 1 miljard NOK i Q1/14 från försäljningen. Statoil: Tillsammans med partners gjorde Statoil en gasfyndighet i Askja West Prospect och ett oljefynd i Askja East Prospect i Nordsjön. Preliminära beräkningar visar att storleken av dessa fynd är 3-7 milj m3 utvinningsbara oljeekvivalenter. Slovenien: Rostfria efterfrågan ökar och denna utveckling väntas fortsätta i februari. Läget är tufft för den slovenska industrin och en betydande återhämtning är inte i sikte. Utsikterna för realekonomin för 2014 är negativ (-0,9 %). Utrikeshandel: Från januari till november 2013 ökade exporten 2,2 % och importen 0,1 % (på årsbasis). Bygg och anläggning: Gynnsamma väderförhållanden i november 2013 bidrog till en hög bygg-aktivitet. Värdet på ingångsatta anläggningsarbeten ökade kraftigt (30,8 % på årsbasis). Den årliga tillväxten för byggnation ökade med 3,5 % och anläggningsarbeten hela 40,5 %. Litostroj Power: Bolaget tecknade ett avtal med Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) ett företag inom förnybar energi i Slovenien, för leverans av mekanisk, hydromekanisk och elektrisk utrustning till ett nytt vattenkraftverk i Brežice, Slovenien (kontraktsvärde: 36,5 milj EUR). Brežice HPP är den femte i serien av sex vattenkraftverk som byggs i Slovenien. Byggstart beräknas under Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

11 Damstahl-land Platta produkter, import 2013 vs Momentum fortsätter Tyskland och Slovenien fortsätter att gå starkt övriga Damstahl-länder rapporterar en avsevärd minskning Imports of Stainless Steel Flat Products Germany 13% Netherlands Denmark -11% -7% Flat Products: Imports - Change in % Ytd 2013 vs Ytd 2012 Sweden Norway -9% -4% Germany: Jan- Netherlands: Jan- Denmark: Jan- Sweden: Jan- Norway: Jan-Nov Slovenia: Jan- Slovenia 14% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

12 Damstahl-land Långa produkter, import 2013 vs Tung (tvåsiffrig) nedgång i de skandinaviska länderna, å andra sidan presterade Nederländerna bra Imports of Stainless Steel Long Products Germany Long Products: Imports - Change in % Ytd 2013 vs Ytd % Netherlands 12% Denmark -11% Sweden Norway -15% -12% Germany: Jan- Netherlands: Jan- Denmark: Jan- Sweden: Jan- Norway: Jan-Nov Slovenia: Jan- Slovenia -2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

13 Tyskland Import per produktgrupp Stabil tillväxt (+10%) till följd av ökning av varmvalsad plåt Imports of Stainless Steel Products into Germany Products Nov Jan Mar May Jul Sep HR Sheet & Plate 16,964 12,407 32,655 16,802 16,170 15,511 16,664 29,780 17,404 45,818 16,273 24,039 CR Sheet 35,840 33,128 53,346 40,264 38,488 42,580 42,006 47,704 50,893 38,285 49,114 54,831 Round Bars 12,869 7,333 15,208 14,950 15,244 14,692 12,724 12,856 14,730 8,266 11,783 13,213 Non-circular Bars 3,047 2,797 3,778 3,436 3,539 3,534 3,424 3,697 4,134 2,573 3,910 4,238 Forged Bars 1, ,412 1,257 1,249 1,212 1, , ,172 1,598 Profiles ,190 1,037 1,163 1, Seamless Tubes 2,863 2,160 3,461 3,069 3,155 2,694 2,627 2,761 2,833 2,126 2,807 3,042 Welded Tubes (Rounds) 11,177 6,971 10,343 10,832 9,524 9,196 8,042 9,705 11,943 7,997 9,951 12,039 Welded Tubes (Square) 4,052 1,882 5,345 3,977 3,068 3,056 1,793 3,800 6,404 3,074 3,242 4,751 All Products 88,947 67, ,738 95,624 91,600 93,495 89, , , ,210 99, ,569 Products Change FY ytd ytd ytd [tonnes] [%] HR Sheet & Plate 204, , ,116 32% CR Sheet 495, , ,511 7% Round Bars 148, , ,666 4% Non-circular Bars 44,880 39,036 36,263-7% Forged Bars 14,300 12,681 11,564-9% Profiles 11,432 9,817 9,418-4% Seamless Tubes 32,624 27,601 28,575 4% Welded Tubes (Rounds) 112,462 94,314 99,572 6% Welded Tubes (Square) 41,237 35,303 38,510 9% All Products 1,105, ,183 1,046,195 10% [tonnes] Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

14 Tyskland Import per land Bellux (+43%) och Finland (+63%) ökade sina leveranser stort, importen från Frankrike minskade (-12%) Imports of Stainless Steel Products* into Germany Country of Origin Change ytd Q1 Q2 Q3 ober Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 Q3 ober ytd [ tonnes ] [ '% ] ITALY 66,165 65,892 55,988 22,989 56, , ,034 76,354 56,800 68,181 26, ,464 8% FRANCE 53,395 51,483 37,013 15,520 39, , ,411 42,430 41,829 35,154 18, ,871-12% SPAIN 39,830 35,489 27,186 12,743 30, , ,248 35,062 31,987 31,080 13, ,116-3% BELLUX 30,892 26,757 28,303 13,399 35, ,094 99,351 38,314 43,988 44,667 15, ,562 43% FINLAND 33,031 23,328 24,922 8,563 22, ,707 89,844 33,340 38,791 58,526 15, ,293 63% SWEDEN 19,643 16,411 15,375 6,000 14,848 66,277 57,429 16,626 14,999 11,708 4,003 47,336-18% NETHERLANDS 10,243 8,032 7,966 4,017 9,050 35,291 30,258 8,628 8,633 10,478 3,399 31,138 3% INDIA 7,245 7,549 7,712 2,112 6,922 29,428 24,618 10,767 9,222 8,835 2,493 31,317 27% SLOVENIA 7,148 6,595 6,300 2,592 5,855 25,898 22,635 6,545 6,649 9,298 3,774 26,266 16% AUSTRIA 6,312 5,860 5,731 2,722 6,238 24,141 20,625 6,861 6,891 6,299 2,382 22,433 9% CZECH REPUBLIC 4,906 5,646 6,403 1,372 4,736 21,691 18,327 6,195 5,522 2,294 1,083 15,094-18% SOUTH AFRICA 4,637 7,578 5, ,427 21,300 18,521 5,954 2,484 4, ,928-30% TAIWAN 6,087 3,610 2,934 1,244 3,590 16,221 13,875 5,579 5,606 6,105 3,095 20,385 47% UKRAINE 3,677 5,342 3, ,841 15,619 13,701 3,380 4,066 2, ,900-20% U S A 4,217 3,270 3,350 1,509 3,663 14,500 12,346 3,282 3,756 3,460 1,418 11,916-3% UNITED KINGDOM 2,000 2,153 2,108 1,034 2,393 8,654 7,295 3,099 2,747 2, ,339 28% POLAND 2,043 2,005 1, ,086 7,949 6,683 1,998 1,877 2, ,847 2% SWITZERLAND 2,386 1,780 1, ,007 7,887 6,657 2,539 2,658 2,987 1,138 9,322 40% CHINA 1,933 2,351 1, ,896 7,578 6,627 2,952 2,423 2,885 1,190 9,450 43% SOUTH KOREA 1,221 1,625 1, ,112 5,145 4, ,245 1, ,324-2% JAPAN 1, , ,929 3, ,545-24% OTHERS 2,630 2,767 2,503 1,054 2,846 10,746 8,954 2,262 2,223 2, ,349-7% TOTAL 310, , , , ,217 1,105, , , , , ,569 1,046,195 10% * HR Sheet/Plate, CR Sheet, Round Bars, Profiles, Welded and Seamless Tubes Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

15 Tyskland Volymindex för marknaden för rostfritt stål Platta produkter konsoliderade på en hög nivå. Stark volatilitet i långa produkter i kombination med en positiv trend 160% 150% 140% 130% Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Ø 2010 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Trend Lines 20% Ø Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

16 Nederländerna Import per produktgrupp Importen har minskat med 5% till följd av fallande volym kallvalsad plåt. Det ser ljusare ut för långa produkter Imports of Stainless Steel Products into Netherlands Products Nov Jan Mar May Jul Sep [tonnes] HR Sheet & Plate 2,462 1,829 2,717 1,842 3,633 3,956 3,753 2,705 3,309 2,927 4,212 2,751 CR Sheet 14,797 11,515 17,046 11,042 11,037 14,987 15,627 13,205 15,712 8,375 10,913 10,955 Round Bars 1, ,083 2,139 1,813 1,797 1,798 1,709 1,344 1,457 1,160 2,236 Non-circular Bars Forged Bars Profiles Seamless Tubes Welded Tubes (Rounds) 2, ,469 3,225 1,982 2,245 1,915 1,582 2,246 1,333 1,412 1,659 Welded Tubes (Square) ,151 1, ,085 1, ,129 All Products 23,262 16,805 26,031 22,068 20,810 26,178 25,719 21,972 24,810 16,127 20,049 20, Change Products FY ytd [tonnes] ytd ytd [%] HR Sheet & Plate 30,743 26,452 31,805 20% CR Sheet 177, , ,899-15% Round Bars 17,895 15,922 16,536 4% Non-circular Bars 4,522 3,871 4,300 11% Forged Bars 3,773 3,250 4,506 39% Profiles 2,684 2,354 2,615 11% Seamless Tubes 7,461 5,863 7,120 21% Welded Tubes (Rounds) 22,394 19,356 20,068 4% Welded Tubes (Square) 9,220 7,869 8,839 12% All Products 275, , ,688-5% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

17 Nederländerna Import per land Leveranserna från Finland föll igen då Outokumpu numera levererar till Tyskland direkt från Torneå (inte via Terneuzen) Imports of Stainless Steel Products* into Netherlands Change ytd Country of Origin Q1 Q2 Q3 ober Q4 TOTAL [ tonnes ] ytd Q1 Q2 Q3 ober ytd [ '% ] FINLAND 131, ,137 96,877 37, , , , ,954 94,587 99,154 29, ,102-9% ITALY 14,961 15,066 13,143 5,921 15,261 58,431 49,091 10,816 16,065 11,495 3,285 41,661-15% BELLUX 6,938 13,923 9,018 4,914 14,672 44,551 34,793 13,038 12,747 7,864 2,910 36,559 5% GERMANY 10,367 9,211 8,853 3,821 11,632 40,063 32,252 13,314 11,731 9,184 3,504 37,733 17% SPAIN 12,914 5,870 6, ,386 26, , ,457-91% FRANCE 3,084 5,078 3,946 2,399 4,732 16,840 14,507 3,968 2,570 2,590 1,198 10,326-29% SOUTH AFRICA 3,277 5,724 3,079 2,718 3,984 16,064 14,798 5,004 6,038 3,852 1,330 16,224 10% TAIWAN 4,223 5,236 3, ,703 15,852 13,948 2,682 3,252 3,196 1,181 10,311-26% SOUTH KOREA 1,842 5,434 4, ,010 14,520 12,375 5,766 7,109 6, ,438 65% SWEDEN 3,376 3,332 2,693 1,247 3,061 12,462 10,648 4,906 2,934 3,085 1,113 12,038 13% CHINA 1,007 3,810 4, ,364 10,491 9,803 1,914 2,277 2,725 1,879 8,795-10% INDIA 2,158 2,611 2, ,979 9,478 8,354 3,407 4,583 6,037 2,553 16,580 98% U S A ,167 1,757 1, , ,111 77% JAPAN ,698 1, % UNITED KINGDOM ,667 1, ,109 51% BRAZIL ,642 1, % UKRAINE % CZECH REPUBLIC % SWITZERLAND % POLAND % SLOVENIA , % OTHERS , , % TOTAL** 67,076 78,286 65,141 25,324 65, , ,827 68,909 73,869 60,986 20, ,688-5% ** excl. Finland *HR Sheet/Plate, CR Sheet, Round Bars, Profiles, Welded and Seamless Tubes Imports to Terneuzen (from Finland) not inlcuded in Total Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

18 Nederländerna Volymindex för marknaden för rostfritt stål Stark tillväxt som går mot trenden för långa produkter, tillbakagång för platta produkter efter ett positivt utfall i september 160% 150% 140% Flat Products Poly. (Flat Products) Long Products Poly. (Long Products) 130% Ø 2010 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Trend Lines 50% 40% Ø Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

19 Danmark Import per produktgrupp Smärtsamma efterdyningar efter svaga sommarmånader Importen avtar för samtliga produkter förutom varmvalsad plåt Imports of Stainless Steel Products into Denmark Products Nov Jan Mar May Jul Sep [tonnes] HR Sheet & Plate ,001 1,156 CR Sheet 3,554 3,677 4,471 3,862 3,660 4,513 3,570 3,129 3,013 4,362 5,140 4,654 Round Bars ,050 1,207 1,191 1, ,224 1,391 Non-circular Bars Forged Bars Profiles Seamless Tubes Welded Tubes (Rounds) , , ,181 1,147 Welded Tubes (Square) , All Products 7,569 6,941 8,104 7,848 7,881 8,699 7,234 6,537 6,531 7,814 10,234 9, Change Products FY ytd [tonnes] ytd ytd [%] HR Sheet & Plate 9,632 8,411 8,978 7% CR Sheet 52,901 45,670 40,374-12% Round Bars 14,329 12,541 10,932-13% Non-circular Bars 1,588 1,354 1,187-12% Forged Bars 1,833 1,604 1,537-4% Profiles 1,655 1,325 1,137-14% Seamless Tubes 2,393 1,929 1,935 0% Welded Tubes (Rounds) 12,521 10,651 9,940-7% Welded Tubes (Square) 7,607 6,464 4,406-32% All Products 104,459 89,949 80,426-11% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

20 Danmark Import per land Europeiska leverantörer minskade sina leveranser medan Taiwan och Kina stärkte sin marknadsposition Imports of Stainless Steel Products* into Denmark Country of Origin Change ytd Q1 Q2 Q3 ober Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 Q3 ober ytd [ tonnes ] [ '% ] GERMANY 5,848 5,883 4,918 1,737 4,663 21,312 18,386 4,515 4,477 5,593 1,883 16,468-10% SWEDEN 5,354 4,926 4,709 1,884 4,714 19,703 16,873 4,205 3,049 3,313 1,461 12,028-29% ITALY 5,480 4,176 4,096 1,879 4,926 18,678 15,631 3,959 4,351 3,776 2,015 14,101-10% FRANCE 4,266 3,950 3,488 1,100 2,900 14,604 12,804 2,599 2,699 2, ,629-33% FINLAND 3,229 2,896 2,540 1,082 2,394 11,059 9,747 2,719 1,978 2, ,201-16% TAIWAN 2,119 2,507 1, ,842 8,416 7,315 3,241 3,061 3,508 1,333 11,143 52% SPAIN 1, ,046 3, ,212-41% INDIA ,744 1, ,035 41% NETHERLANDS ,136 41% U S A % BELLUX % UNITED KINGDOM % POLAND % JAPAN % SLOVENIA % NORWAY % SWITZERLAND % CHINA , % AUSTRIA % OTHERS % TOTAL 29,659 26,685 23,919 9,686 24, ,459 89,949 23,833 22,470 24,579 9,544 80,426-11% * HR Sheet/Plate, CR Sheet, Round Bars, Profiles, Welded and Seamless Tubes Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

21 Danmark Volymindex för marknaden för rostfritt stål Positiv trend för både långa och platta produkter, i synnerhet långa produkter 160% 150% 140% 130% Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trend Lines 120% Ø 2010 = 100% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Trend Lines 50% 40% 30% Ø Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

22 Sverige Import per produkt Rostfri import ligger fortfarande på låg nivå (-9%) i oktober (ytd). Från september till oktober, förbättring endast för runda rör. Imports of Stainless Steel Products into Sweden Products Nov Jan Mar May Jul Sep HR Sheet & Plate CR Sheet 6,210 6,682 10,917 8,914 8,456 11,063 10,430 8,174 5,067 8,061 9,108 6,570 Round Bars 1,252 1, ,229 1,323 1,237 1, , ,354 1,739 Non-circular Bars Forged Bars Profiles Seamless Tubes Welded Tubes (Rounds) 1, , , ,201 1,552 1,219 Welded Tubes (Square) All Products 9,782 9,333 13,858 12,994 12,103 14,696 14,107 11,820 8,211 11,510 13,528 11,128 [tonnes] Change Products FY ytd [tonnes] ytd ytd [%] HR Sheet & Plate 8,549 7,650 7,273-5% CR Sheet 111,020 98,128 86,760-12% Round Bars 16,157 13,841 12,497-10% Non-circular Bars 2,645 2,208 1,704-23% Forged Bars % Profiles 2,981 2,704 2,031-25% Seamless Tubes 1,256 1,117 1,272 14% Welded Tubes (Rounds) 8,874 7,260 9,764 34% Welded Tubes (Square) 3,592 3,124 2,234-28% All Products 155, , ,955-9% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015-1 -

Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015-1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015 Damstahl Stainless Steel Steel Report Report No. 96 No. 96 October October 2015 2015 Damstahl 2015, 2015, Damstahl Damstahl - a member - a member of the

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 39, September 2014 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013 Damstahls Report: Bi-Monthly månadsrapport: Briefing No. Nr 33, mars March 2013 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahl 2015, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Marknadstrender Basmetaller & Skrot Holmenkollen Park Hotell 5:e maj 2011

Marknadstrender Basmetaller & Skrot Holmenkollen Park Hotell 5:e maj 2011 10 May, 2011 Marknadstrender Basmetaller & Skrot Holmenkollen Park Hotell 5:e maj 2011 Pär Melander Phone: + 46 8 463 46 19 Email: pame04@handelsbanken.se 1 Vad gör vi på råvaror? Prissäkring av Råvaror

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06 Boliden Bokslutskommuniké 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 4 2005* - Cu-konsumtion 4,0 % - Cu-produktion 5,1

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Analytikerträff den 2 februari 2007

Analytikerträff den 2 februari 2007 Analytikerträff den 2 februari 2007 Resultat Fjärde kvartalet 2006 Resultat efter finansnetto: 21MSEK Resultatet påverkas av: Rekordproduktion i kvartalet 181 000 ton Höjda elkostnader, 16 MSEK vs Q4 2005

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010 Rottneros AB Presentation 2 februari 2010 Analytikerträff 2 februari 2010 1. Året som gick 2. Marknad 3. Resultat, balansräkning och kassaflöde 4. Amorteringar 5. Aktiviteter 2010 Året som gick Den operativa

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer