Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014"

Transkript

1 Damstahls rapport om rostfritt stål ruari 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 21, ruari 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget i Damstahl-land Tyskland Nederländerna Danmark Sverige Norge Slovenien Råvaror Månadens fokus Tyskland 2013/14 - Vad är inne och vad är ute? Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt i korthet En bra start för 2014 Efterfrågan: En "dynamisk" start på det nya året gör de europeiska producenterna av rostfritt stål allt mer optimistiska för en (måttlig) återhämtning på marknaden Efter ett dystert HY2/13 räknar branschen med stigande efterfrågan från slutförbrukare under kommande månader. Orderböckerna för februari-mars är välfyllda och produktionsnivåerna ligger ca 10 % högre än för ett år sedan. Fortfarande är lönsamheten otillfredsställande för de flesta verk. Till följd av stigande legeringstillägg och aviserade basprishöjningar har grossisterna återfått förtroendet och bygger återigen upp delar av sina uttömda lager, särskilt inom platta produkter. Outokumpus nya dagliga legeringstillägg har fortsatt många frågetecken kring sig och möter ett visst motstånd på marknaden. Producenter: Omstruktureringen av den rostfria stålindustrin upplevde ett stort bakslag när Outokumpu meddelade att man tvingades återlämna AST till den tidigare ägaren ThyssenKrupp. Europeiska verk kämpar med sina kassaflöden, detta förblir en viktig fråga de kommande månaderna, men pågående omstruktureringsprogram ska bidra till att förbättra vinstsituationen. Outokumpu räknar med besparingar på 300 milj EUR i 2014 och 380 milj EUR Aperam siktar på besparingar på 425 milj USD (~ 320 milj EUR) i 2014, medan Acerinox har för avsikt att spara 60 milj EUR/år. Försök att lyfta baspriserna i Europa har hittills inte varit framgångsrika. Det var möjligt att stoppa erosionen i början av Q4/13, men i december föll baspriserna tillbaka igen. Outokumpu ökade sitt grundpris för coil med 50 EUR fr.o.m. januari, vilket kan bidra till framgång vid stigande efterfrågan. Grossister: För både långa och platta produkter drabbades grossisterna av fallande priser och marginaler under Många minskade både personalstyrka och lagernivåer, särskilt i HY2/13. I Tyskland minskade lagertäckningen till endast ~ 40 dagar i slutet av Q1/14 kommer att medföra en viss lageruppbyggnad i hela Europa. Slutförbrukare: Bygg och anläggning: Efter ett deprimerande 2013 (-2,7 % i Västeuropa och -7.7 % i Östeuropa) förväntas en måttlig tillväxt på +0,9 % 2014 (Euroconstruct). Då rostfritt stål alltmer blir det föredragna materialvalet inom arkitekt- och byggsektorn är en marknadstillväxt på 3-4 % i Europa realistiskt under 2014, och en ännu högre tillväxt förutspås för Konsumtionsvaror: Konsumenternas förtroende i Europa ökar 2014, om än från en blygsam nivå. Automotive: embers siffror visar att den tyska personbilsmarknaden fortsätter stabilt på omkring 3 milj nyregistreringar. Branschen drivs av bilexporten vilken kommer att växa kraftigt även i år enligt det tyska förbundet för bilindustrin (VDA). Processindustri: VDMA förväntar sig en betydande tillväxt (+3 %) för sektorn och en rekordsysselsättning Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Industrinyheter Affärsklimatet PMI Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Europeiska industrinyheter AST och VDM återvänder till ThyssenKrupp Europeiska produktionen av rostfritt råstål minskade med -6 % (på årsbasis) till 6,0 milj ton under de första tio månaderna 2013 (2012: 6,4 milj ton). Produktionen i Damstahl-länderna: Kraftig minskning i Tyskland (-14 %) och Sverige (-5 %) å andra sidan produktionstillväxt i Slovenien (8 %). Outokumpu Stainless: Europeiska kommissionens tillsynsmyndighet (antitrust) beslutar den 12 februari 2014 om att ge "grönt ljus" för att Outokumpu lämnar tillbaka AST och VDM till ThyssenKrupp. Outokumpu kommer att avyttra ASAT och VDM i utbyte mot Outokumpus lån (1,25 miljarder EUR) till ThyssenKrupp på hela beloppet på balansdagen. Avyttringen omfattar Terninox (italiensk distribution), Tubificio di Terni (svetsade rör), Societa delle Fucine (smide) samt Outokumpus servicecenter i Willich (Tyskland), Barcelona (Spanien), Gebze (Turkiet) och Tours (Frankrike). Som ett led i rekapitaliseringsplanen har Outokumpu tecknat en förlängning av ett lån på 900 milj EUR (1,23 miljarder USD) som nu förfaller 2017 (tidigare 2015). Outokumpu har erhållit en order på 700 ton värmebeständigt rostfritt stål för att bygga ett värmekraftverk i Indien. Vidare har företaget utökat sin tillförlitliga reserv av krommalm i Kemi, Finland från 33 till 50,1 milj ton. Gruvan i Kemi har en uppskattad reserv på totalt 97,8 milj ton. Målet är att starta malmbrytningen under Kemi är EUs enda kromgruva och producerar för närvarande 2,4 milj ton/år. Dagligt legeringstillägg: Outokumpu har finjusterat sitt nyligen lanserade dagliga legeringstillägg för platta produkter genom att erbjuda ett nytt alternativ. För tillfället kan distributörskunder låsa legeringstillägget vid datumet för beställning eller vid något datum mellan beställning och leverans. Med det nya alternativet kan kunderna antingen välja att tillämpa ett genomsnitt av de dagliga legeringstilläggen mellan orderdatum och leveransdatum eller medelvärdet för ett valt antal datum någonstans inom denna period. Detta alternativ som träder i kraft Q2/14 är för riskmedvetna europeiska kunder som är obekväma med att välja ett enda dagligt legeringstillägg. I januari har även Aperam börjat ta order från grossister som har valt dagligt legeringstillägg. Aperam erbjuder sina kunder möjligheten att välja mellan det gamla systemet och det nya. Schmolz + Bickenbach: EU-kommissionen har godkänt en ansökan från den ryska investeringsgruppen Renova för hela övertagandet av S + B. Genom dotterbolaget Venetos Holding och i partnerskap med aktieägare S + B KG, har Renova nu 40,5 % av aktierna i S + B-gruppen. S + B har genomfört ett 350 milj EUR kapitaltillskott, som begärts av Renova, och fått sin styrelse utbytt med Renovas egna kandidater. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Var står vi i konjunkturcykeln? Status Januari 2014 Förbättring i Europa, stagnation i Kina och djupdykning i USA 65 EU USA China 60 Index of 50 = Break Even Point Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Marknadsläget i Damstahl-land Sammanfattning: Marknadsläget i Damstahl-land Tyskland Nederländerna Danmark Sverige Norge Slovenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Marknadsläget i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: Starten av 2014 var "ganska bra " och tidiga indikatorer ser lovande ut för Q1/14. Den rostfria marknaden förbättrades märkbart i januari jämfört med Q4/13. Lagernivån anses vara låg, men tillräcklig. Stigande priser från februari förväntas leda till lageruppbyggnad. Automotiv: I december 2013 nyregistrerades totalt personbilar i Tyskland (+5 % på årsbasis). Det totala antalet nyregistrerade fordon under år 2013 uppgick till ( -4 % på årsbasis). Personbilsexporten ökade med 3 % till enheter i december Den totala exporten under 2013 ökade med 2 % till 4,2 milj bilar. embers produktionstrend var också positiv. Med personbilar visade inhemsk produktion en ökning på 6 % (på årsbasis). Under hela år 2013 tillverkades totalt personbilar i Tyskland vilket motsvarar en liten tillväxt på 1 % (på årsbasis). Bygg och anläggning: Orderingången på inhemsk byggnadskonstruktion, ökade 12,3 % i november 2013 (på årsbasis). Efterfrågan växte 14,0 % inom byggkonstruktion och 10,1 % inom civila och underjordssektorn. VDMA rapporterade att inhemska maskin- och verktygsorder ökade 7 % i november 2013 (på årsbasis). Inhemska orderingången sjönk 1 % medan exportorder ökade 12 %. GEA Group: I Q4/13 fick verkstadsgruppen GEA stora order till mejeribranschen värda mer än 120 milj EUR. Höjdpunkten var ordern på drygt 70 milj EUR av FrieslandCampina, ett ledande globalt mejeriföretag, för att leverera en bearbetningsanläggning i Nederländerna. GEA Group uppskattar att den preliminära orderingången för verksamhetsåret 2013 överstiger 6 miljarder EUR. Nederländerna: I Q4/13 ökade efterfrågan på rostfritt stål svagt och i januari 2014 fortsätter den uppåtgående trenden. På grund av stigande prisförväntningar(baspris och nickel) kommer troligen grossisternas efterfrågan att förbättras ytterligare i Nederländerna. Produktionen inom av den holländska tillverkningsindustrin steg med 0,4 % i november 2013 (på årsbasis). Den största produktionsökningen genererades inom transportsektorutrustning (+9 %), livsmedel och tobaksvaror (+2,7 % ), grundläggande metallprodukter (+2,6 %) och maskiner (+2,4 %). Produktionen inom den viktiga sektorn petroleum, kemi- och plastvaror sjönk dock med 0,3 % (på årsbasis). Royal Dutch Shell plc (RDS): Olje-och gasbolaget redovisar intäkter i Q4/13 på 109,2 miljarder USD (-7,5 % på årsbasis). För helåret 2013 uppgick intäkterna till 451,2 miljarder USD (-3,4 % på årsbasis). Företaget uppnådde ett rörelseresultat på 5,960 milj USD i Q4/12 (-52 % på årsbasis). För helåret 2013 uppgick rörelseresultatet till milj USD (-33 % på årsbasis). Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Marknadsläget i Damstahl-land Danmark och Sverige Danmark: En ganska positiv start på marknaden för rostfritt stål, även om året inleddes med sänkt legeringstillägg. Orderhorisonten är fortfarande kort i de flesta segment och konsumtionen av rostfritt stål i Danmark har minskat det senaste året. Marknaden verkar dock växla upp och utsikterna för 2014 är ganska positiva. Den kommande stigningen av legeringstillägget kan vara en nyckelfaktor för att lugna ner den aggressiva priskonkurrensen. Industriproduktionen: Sjönk med 2,4 % i november 2013 för föregående månad och omsättningen med 2,2 %. Byggkonstruktion: Produktionen i Danmark minskade 14,8 % i oktober 2013 (på årsbasis). Automotive: Under 2013 nådde bilförsäljningen en rekordnivå, nybilsregistreringen ökade med 7 % till enheter. Arla Foods: Företaget planerar att investera 2,2 miljarder DKK i 10 av sina mejerianläggningar Den största enskilda investeringen är byggandet av en ny produktionsanläggning för laktos i Danmark (totalt värde: ~ 530 milj DKK). Fokus kommer att ligga på produkter för marknader utanför EU, som Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika. Arla investerar ett totalt belopp på 750 milj DKK i produktionen för dessa strategiska tillväxtmarknader (jämf m 466 milj DKK år 2013). Sverige: De första veckorna av 2014 visar en del lovande tecken för den svenska marknaden för rostfritt stål. Året har börjat "helt okej" med en högre efterfrågan hos slutförbrukare än i Q4/13. Det är för tidigt att säga om marknaden har nått sin vändpunkt men ökande legeringstillägg skulle kunna bidra till att boosta marknaden till en högre nivå. Nybilsregistreringar sjönk med 0,9 % i december 2013 (på årsbasis). För lastbilar ökade registreringarna med 22 % under samma period. Industriproduktionen ökade med 3,5 % i november 2013 (på årsbasis). Orderingången till industrin ökade med 2,9 % i november 2013 jämf m föregående månad. Men när man jämför november 2013 med samma månad förra året var utvecklingen för nya order fortfarande ned med -1,4 %. Alfa Laval: Elva order bokades i december 2013 och januari 2014 med ett totalt ordervärde på över 800 milj SEK. Bland annat; utrustning till ett stort bryggeri i Brasilien (ordervärde: ~ 165 milj SEK, planerad leveransstart 2014 och avslut 2015), en order från koreanska Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) för en sötvattensgeneratormodul till en oljeplattform i Nordsjön (ordervärde: ~ 110 milj SEK, leverans förväntas under 2014), kompakta värmeväxlare till en produktionsanläggning för råolja i Kanada (ordervärde: ~ 100 milj SEK, leverans ), samt utrustning till en rysk bearbetningsanläggning (ordervärde: ~ 100 milj SEK, leverans förväntas 2014). National Electric Vehicle Sweden (NEVS): Det svenska företaget återupptog tillverkningen av Saab-bilar efter produktionsstoppet vid konkursen för två år sedan. Saabfabriken i Trollhättan startade upp i början av december 2013 med att producera Saab 9-3 Aero Sedan med en bensinmotor. En elbil byggd på Saab 9-3 kommer att lanseras under våren 2014 med Kina som första marknad. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Marknadsläget i Damstahl-land Norge och Slovenien Norge: Stålpriserna ökar på grund av växelkursen. Den norska kronan har försvagats mot euron och detta leder till högre stålpriser i Norge just nu. Utvecklingen av växelkursen är bra för exportindustrin i Norge (i synnerhet den som inte gäller off-shore). EUR/NOK växelkurs var ~ 8,5 i mitten av december och i januari 2014 var EUR/NOK ~ 8.4. Produktionen i den norska industrin ökade med 2,1 % i november 2013 (på årsbasis). Maskiner och utrustning bidrog mest till ökningen (12,5 %) följt av båtvarv och oljeplattformar som upplevde en stark produktionstillväxt under denna period (7,3 %). Å andra sidan visade raffinerade petroleumprodukter, baskemikalier samt kemiska och farmaceutiska produkter en betydande nedgång (-11,2 %). Bygg och anläggning: Under januari- november 2013 fick totalt nya bostäder bygglov (-0,6 % på årsbasis). Aker Solutions: Bolaget slutförde försäljningen av ett av sina affärsområden till den svenska kapitalfonden EQT. Enheten såldes till ett värde av 4 miljarder NOK och avtalet innehåller en earn out-bestämmelse där Aker Solutions kommer att få 25 % av all intern avkastning som överstiger 12 % per år på EQTs investering. Aker Solutions kommer att boka en realisationsvinst på NOK 1,8 miljarder NOK i Q1/14 från transaktionen. Vidare har bolaget slutfört försäljningen av sin förtöjnings- och lastningsverksamhet till Cargotec till ett värde på 1,4 miljarder NOK. Enheten tillhandahåller förtöjningsutrustning, lastnings- och lossningssystem, samt maskiner på däck för den globala offshore -och sjöfartsmarknaderna. Aker Solutions kommer att boka ytterliggare ~ 1 miljard NOK i Q1/14 från försäljningen. Statoil: Tillsammans med partners gjorde Statoil en gasfyndighet i Askja West Prospect och ett oljefynd i Askja East Prospect i Nordsjön. Preliminära beräkningar visar att storleken av dessa fynd är 3-7 milj m3 utvinningsbara oljeekvivalenter. Slovenien: Rostfria efterfrågan ökar och denna utveckling väntas fortsätta i februari. Läget är tufft för den slovenska industrin och en betydande återhämtning är inte i sikte. Utsikterna för realekonomin för 2014 är negativ (-0,9 %). Utrikeshandel: Från januari till november 2013 ökade exporten 2,2 % och importen 0,1 % (på årsbasis). Bygg och anläggning: Gynnsamma väderförhållanden i november 2013 bidrog till en hög bygg-aktivitet. Värdet på ingångsatta anläggningsarbeten ökade kraftigt (30,8 % på årsbasis). Den årliga tillväxten för byggnation ökade med 3,5 % och anläggningsarbeten hela 40,5 %. Litostroj Power: Bolaget tecknade ett avtal med Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) ett företag inom förnybar energi i Slovenien, för leverans av mekanisk, hydromekanisk och elektrisk utrustning till ett nytt vattenkraftverk i Brežice, Slovenien (kontraktsvärde: 36,5 milj EUR). Brežice HPP är den femte i serien av sex vattenkraftverk som byggs i Slovenien. Byggstart beräknas under Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

11 Damstahl-land Platta produkter, import 2013 vs Momentum fortsätter Tyskland och Slovenien fortsätter att gå starkt övriga Damstahl-länder rapporterar en avsevärd minskning Imports of Stainless Steel Flat Products Germany 13% Netherlands Denmark -11% -7% Flat Products: Imports - Change in % Ytd 2013 vs Ytd 2012 Sweden Norway -9% -4% Germany: Jan- Netherlands: Jan- Denmark: Jan- Sweden: Jan- Norway: Jan-Nov Slovenia: Jan- Slovenia 14% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

12 Damstahl-land Långa produkter, import 2013 vs Tung (tvåsiffrig) nedgång i de skandinaviska länderna, å andra sidan presterade Nederländerna bra Imports of Stainless Steel Long Products Germany Long Products: Imports - Change in % Ytd 2013 vs Ytd % Netherlands 12% Denmark -11% Sweden Norway -15% -12% Germany: Jan- Netherlands: Jan- Denmark: Jan- Sweden: Jan- Norway: Jan-Nov Slovenia: Jan- Slovenia -2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

13 Tyskland Import per produktgrupp Stabil tillväxt (+10%) till följd av ökning av varmvalsad plåt Imports of Stainless Steel Products into Germany Products Nov Jan Mar May Jul Sep HR Sheet & Plate 16,964 12,407 32,655 16,802 16,170 15,511 16,664 29,780 17,404 45,818 16,273 24,039 CR Sheet 35,840 33,128 53,346 40,264 38,488 42,580 42,006 47,704 50,893 38,285 49,114 54,831 Round Bars 12,869 7,333 15,208 14,950 15,244 14,692 12,724 12,856 14,730 8,266 11,783 13,213 Non-circular Bars 3,047 2,797 3,778 3,436 3,539 3,534 3,424 3,697 4,134 2,573 3,910 4,238 Forged Bars 1, ,412 1,257 1,249 1,212 1, , ,172 1,598 Profiles ,190 1,037 1,163 1, Seamless Tubes 2,863 2,160 3,461 3,069 3,155 2,694 2,627 2,761 2,833 2,126 2,807 3,042 Welded Tubes (Rounds) 11,177 6,971 10,343 10,832 9,524 9,196 8,042 9,705 11,943 7,997 9,951 12,039 Welded Tubes (Square) 4,052 1,882 5,345 3,977 3,068 3,056 1,793 3,800 6,404 3,074 3,242 4,751 All Products 88,947 67, ,738 95,624 91,600 93,495 89, , , ,210 99, ,569 Products Change FY ytd ytd ytd [tonnes] [%] HR Sheet & Plate 204, , ,116 32% CR Sheet 495, , ,511 7% Round Bars 148, , ,666 4% Non-circular Bars 44,880 39,036 36,263-7% Forged Bars 14,300 12,681 11,564-9% Profiles 11,432 9,817 9,418-4% Seamless Tubes 32,624 27,601 28,575 4% Welded Tubes (Rounds) 112,462 94,314 99,572 6% Welded Tubes (Square) 41,237 35,303 38,510 9% All Products 1,105, ,183 1,046,195 10% [tonnes] Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

14 Tyskland Import per land Bellux (+43%) och Finland (+63%) ökade sina leveranser stort, importen från Frankrike minskade (-12%) Imports of Stainless Steel Products* into Germany Country of Origin Change ytd Q1 Q2 Q3 ober Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 Q3 ober ytd [ tonnes ] [ '% ] ITALY 66,165 65,892 55,988 22,989 56, , ,034 76,354 56,800 68,181 26, ,464 8% FRANCE 53,395 51,483 37,013 15,520 39, , ,411 42,430 41,829 35,154 18, ,871-12% SPAIN 39,830 35,489 27,186 12,743 30, , ,248 35,062 31,987 31,080 13, ,116-3% BELLUX 30,892 26,757 28,303 13,399 35, ,094 99,351 38,314 43,988 44,667 15, ,562 43% FINLAND 33,031 23,328 24,922 8,563 22, ,707 89,844 33,340 38,791 58,526 15, ,293 63% SWEDEN 19,643 16,411 15,375 6,000 14,848 66,277 57,429 16,626 14,999 11,708 4,003 47,336-18% NETHERLANDS 10,243 8,032 7,966 4,017 9,050 35,291 30,258 8,628 8,633 10,478 3,399 31,138 3% INDIA 7,245 7,549 7,712 2,112 6,922 29,428 24,618 10,767 9,222 8,835 2,493 31,317 27% SLOVENIA 7,148 6,595 6,300 2,592 5,855 25,898 22,635 6,545 6,649 9,298 3,774 26,266 16% AUSTRIA 6,312 5,860 5,731 2,722 6,238 24,141 20,625 6,861 6,891 6,299 2,382 22,433 9% CZECH REPUBLIC 4,906 5,646 6,403 1,372 4,736 21,691 18,327 6,195 5,522 2,294 1,083 15,094-18% SOUTH AFRICA 4,637 7,578 5, ,427 21,300 18,521 5,954 2,484 4, ,928-30% TAIWAN 6,087 3,610 2,934 1,244 3,590 16,221 13,875 5,579 5,606 6,105 3,095 20,385 47% UKRAINE 3,677 5,342 3, ,841 15,619 13,701 3,380 4,066 2, ,900-20% U S A 4,217 3,270 3,350 1,509 3,663 14,500 12,346 3,282 3,756 3,460 1,418 11,916-3% UNITED KINGDOM 2,000 2,153 2,108 1,034 2,393 8,654 7,295 3,099 2,747 2, ,339 28% POLAND 2,043 2,005 1, ,086 7,949 6,683 1,998 1,877 2, ,847 2% SWITZERLAND 2,386 1,780 1, ,007 7,887 6,657 2,539 2,658 2,987 1,138 9,322 40% CHINA 1,933 2,351 1, ,896 7,578 6,627 2,952 2,423 2,885 1,190 9,450 43% SOUTH KOREA 1,221 1,625 1, ,112 5,145 4, ,245 1, ,324-2% JAPAN 1, , ,929 3, ,545-24% OTHERS 2,630 2,767 2,503 1,054 2,846 10,746 8,954 2,262 2,223 2, ,349-7% TOTAL 310, , , , ,217 1,105, , , , , ,569 1,046,195 10% * HR Sheet/Plate, CR Sheet, Round Bars, Profiles, Welded and Seamless Tubes Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

15 Tyskland Volymindex för marknaden för rostfritt stål Platta produkter konsoliderade på en hög nivå. Stark volatilitet i långa produkter i kombination med en positiv trend 160% 150% 140% 130% Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Ø 2010 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Trend Lines 20% Ø Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

16 Nederländerna Import per produktgrupp Importen har minskat med 5% till följd av fallande volym kallvalsad plåt. Det ser ljusare ut för långa produkter Imports of Stainless Steel Products into Netherlands Products Nov Jan Mar May Jul Sep [tonnes] HR Sheet & Plate 2,462 1,829 2,717 1,842 3,633 3,956 3,753 2,705 3,309 2,927 4,212 2,751 CR Sheet 14,797 11,515 17,046 11,042 11,037 14,987 15,627 13,205 15,712 8,375 10,913 10,955 Round Bars 1, ,083 2,139 1,813 1,797 1,798 1,709 1,344 1,457 1,160 2,236 Non-circular Bars Forged Bars Profiles Seamless Tubes Welded Tubes (Rounds) 2, ,469 3,225 1,982 2,245 1,915 1,582 2,246 1,333 1,412 1,659 Welded Tubes (Square) ,151 1, ,085 1, ,129 All Products 23,262 16,805 26,031 22,068 20,810 26,178 25,719 21,972 24,810 16,127 20,049 20, Change Products FY ytd [tonnes] ytd ytd [%] HR Sheet & Plate 30,743 26,452 31,805 20% CR Sheet 177, , ,899-15% Round Bars 17,895 15,922 16,536 4% Non-circular Bars 4,522 3,871 4,300 11% Forged Bars 3,773 3,250 4,506 39% Profiles 2,684 2,354 2,615 11% Seamless Tubes 7,461 5,863 7,120 21% Welded Tubes (Rounds) 22,394 19,356 20,068 4% Welded Tubes (Square) 9,220 7,869 8,839 12% All Products 275, , ,688-5% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

17 Nederländerna Import per land Leveranserna från Finland föll igen då Outokumpu numera levererar till Tyskland direkt från Torneå (inte via Terneuzen) Imports of Stainless Steel Products* into Netherlands Change ytd Country of Origin Q1 Q2 Q3 ober Q4 TOTAL [ tonnes ] ytd Q1 Q2 Q3 ober ytd [ '% ] FINLAND 131, ,137 96,877 37, , , , ,954 94,587 99,154 29, ,102-9% ITALY 14,961 15,066 13,143 5,921 15,261 58,431 49,091 10,816 16,065 11,495 3,285 41,661-15% BELLUX 6,938 13,923 9,018 4,914 14,672 44,551 34,793 13,038 12,747 7,864 2,910 36,559 5% GERMANY 10,367 9,211 8,853 3,821 11,632 40,063 32,252 13,314 11,731 9,184 3,504 37,733 17% SPAIN 12,914 5,870 6, ,386 26, , ,457-91% FRANCE 3,084 5,078 3,946 2,399 4,732 16,840 14,507 3,968 2,570 2,590 1,198 10,326-29% SOUTH AFRICA 3,277 5,724 3,079 2,718 3,984 16,064 14,798 5,004 6,038 3,852 1,330 16,224 10% TAIWAN 4,223 5,236 3, ,703 15,852 13,948 2,682 3,252 3,196 1,181 10,311-26% SOUTH KOREA 1,842 5,434 4, ,010 14,520 12,375 5,766 7,109 6, ,438 65% SWEDEN 3,376 3,332 2,693 1,247 3,061 12,462 10,648 4,906 2,934 3,085 1,113 12,038 13% CHINA 1,007 3,810 4, ,364 10,491 9,803 1,914 2,277 2,725 1,879 8,795-10% INDIA 2,158 2,611 2, ,979 9,478 8,354 3,407 4,583 6,037 2,553 16,580 98% U S A ,167 1,757 1, , ,111 77% JAPAN ,698 1, % UNITED KINGDOM ,667 1, ,109 51% BRAZIL ,642 1, % UKRAINE % CZECH REPUBLIC % SWITZERLAND % POLAND % SLOVENIA , % OTHERS , , % TOTAL** 67,076 78,286 65,141 25,324 65, , ,827 68,909 73,869 60,986 20, ,688-5% ** excl. Finland *HR Sheet/Plate, CR Sheet, Round Bars, Profiles, Welded and Seamless Tubes Imports to Terneuzen (from Finland) not inlcuded in Total Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

18 Nederländerna Volymindex för marknaden för rostfritt stål Stark tillväxt som går mot trenden för långa produkter, tillbakagång för platta produkter efter ett positivt utfall i september 160% 150% 140% Flat Products Poly. (Flat Products) Long Products Poly. (Long Products) 130% Ø 2010 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Trend Lines 50% 40% Ø Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

19 Danmark Import per produktgrupp Smärtsamma efterdyningar efter svaga sommarmånader Importen avtar för samtliga produkter förutom varmvalsad plåt Imports of Stainless Steel Products into Denmark Products Nov Jan Mar May Jul Sep [tonnes] HR Sheet & Plate ,001 1,156 CR Sheet 3,554 3,677 4,471 3,862 3,660 4,513 3,570 3,129 3,013 4,362 5,140 4,654 Round Bars ,050 1,207 1,191 1, ,224 1,391 Non-circular Bars Forged Bars Profiles Seamless Tubes Welded Tubes (Rounds) , , ,181 1,147 Welded Tubes (Square) , All Products 7,569 6,941 8,104 7,848 7,881 8,699 7,234 6,537 6,531 7,814 10,234 9, Change Products FY ytd [tonnes] ytd ytd [%] HR Sheet & Plate 9,632 8,411 8,978 7% CR Sheet 52,901 45,670 40,374-12% Round Bars 14,329 12,541 10,932-13% Non-circular Bars 1,588 1,354 1,187-12% Forged Bars 1,833 1,604 1,537-4% Profiles 1,655 1,325 1,137-14% Seamless Tubes 2,393 1,929 1,935 0% Welded Tubes (Rounds) 12,521 10,651 9,940-7% Welded Tubes (Square) 7,607 6,464 4,406-32% All Products 104,459 89,949 80,426-11% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

20 Danmark Import per land Europeiska leverantörer minskade sina leveranser medan Taiwan och Kina stärkte sin marknadsposition Imports of Stainless Steel Products* into Denmark Country of Origin Change ytd Q1 Q2 Q3 ober Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 Q3 ober ytd [ tonnes ] [ '% ] GERMANY 5,848 5,883 4,918 1,737 4,663 21,312 18,386 4,515 4,477 5,593 1,883 16,468-10% SWEDEN 5,354 4,926 4,709 1,884 4,714 19,703 16,873 4,205 3,049 3,313 1,461 12,028-29% ITALY 5,480 4,176 4,096 1,879 4,926 18,678 15,631 3,959 4,351 3,776 2,015 14,101-10% FRANCE 4,266 3,950 3,488 1,100 2,900 14,604 12,804 2,599 2,699 2, ,629-33% FINLAND 3,229 2,896 2,540 1,082 2,394 11,059 9,747 2,719 1,978 2, ,201-16% TAIWAN 2,119 2,507 1, ,842 8,416 7,315 3,241 3,061 3,508 1,333 11,143 52% SPAIN 1, ,046 3, ,212-41% INDIA ,744 1, ,035 41% NETHERLANDS ,136 41% U S A % BELLUX % UNITED KINGDOM % POLAND % JAPAN % SLOVENIA % NORWAY % SWITZERLAND % CHINA , % AUSTRIA % OTHERS % TOTAL 29,659 26,685 23,919 9,686 24, ,459 89,949 23,833 22,470 24,579 9,544 80,426-11% * HR Sheet/Plate, CR Sheet, Round Bars, Profiles, Welded and Seamless Tubes Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

21 Danmark Volymindex för marknaden för rostfritt stål Positiv trend för både långa och platta produkter, i synnerhet långa produkter 160% 150% 140% 130% Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trend Lines 120% Ø 2010 = 100% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Trend Lines 50% 40% 30% Ø Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

22 Sverige Import per produkt Rostfri import ligger fortfarande på låg nivå (-9%) i oktober (ytd). Från september till oktober, förbättring endast för runda rör. Imports of Stainless Steel Products into Sweden Products Nov Jan Mar May Jul Sep HR Sheet & Plate CR Sheet 6,210 6,682 10,917 8,914 8,456 11,063 10,430 8,174 5,067 8,061 9,108 6,570 Round Bars 1,252 1, ,229 1,323 1,237 1, , ,354 1,739 Non-circular Bars Forged Bars Profiles Seamless Tubes Welded Tubes (Rounds) 1, , , ,201 1,552 1,219 Welded Tubes (Square) All Products 9,782 9,333 13,858 12,994 12,103 14,696 14,107 11,820 8,211 11,510 13,528 11,128 [tonnes] Change Products FY ytd [tonnes] ytd ytd [%] HR Sheet & Plate 8,549 7,650 7,273-5% CR Sheet 111,020 98,128 86,760-12% Round Bars 16,157 13,841 12,497-10% Non-circular Bars 2,645 2,208 1,704-23% Forged Bars % Profiles 2,981 2,704 2,031-25% Seamless Tubes 1,256 1,117 1,272 14% Welded Tubes (Rounds) 8,874 7,260 9,764 34% Welded Tubes (Square) 3,592 3,124 2,234-28% All Products 155, , ,955-9% Source: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4 Mineralmarknaden Mineralmarknaden, Tema: Stål Tema: Stål Per. publ. 2002:4 Omslagsbild: Kylning av valsade kullagerringar vid Ovako Steel, Hofors. Foto: Ovako Steel AB Tryck: Elanders Tofters 2002. FÖRORD

Läs mer

I detta nummer: Innehåller även:

I detta nummer: Innehåller även: November 2014 I detta nummer: AST Ny producent av rostfritt i ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Mannex ökad kompetens för avancerade lösningar. SAP kraftfullt verktyg för ännu bättre kundservice. Ny säljorganisation

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com Årsredovisning 2009 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2009 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma STÅL & GRUVOR Trögare ute i världen Den globala stålproduktioen ökade globalt med bara 0,8 procent i fjol, men i Sverige ökade produktionen med 3 procent. Tillförsel av handelsfärdigt stål, miljoner ton

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta Årsredovisning 2010 Rundsmörjning för ditt hjärta Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Naturlig process Separering 5 2010 i korthet 6 Koncernchefen har ordet 8 Aktien 10 Artikel Better City,

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer