Boliden. Delårsrapport januari-december Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09"

Transkript

1 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar

2 Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion 7 % - Zn-produktion 2 % USA - Cu-konsumtion 8 % - Zn-konsumtion 8 % Europa - Cu-konsumtion 2 % - Zn-konsumtion 3 % Kina - Cu-konsumtion 14 % - Zn-konsumtion 14 % Utsikterna goda för 2005 Industriproduktionen Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 04-Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 USA V Europa Japan Kina

3 Boliden AB 3 Stor obalans för Zn och Cu 2004 och 2005 Tusen ton 500 Zinkbalans utbud efterfrågan Tusen ton 1200 Kopparbalans utbud efterfrågan

4 Boliden AB 4 Zink: Pris och LME-lager USc/lb ton jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05

5 Boliden AB 5 Koppar: Pris och LME-lager USc/lb ton jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05

6 Boliden AB 6 Valutakurser: USD/SEK EUR/USD 9,00 8,75 8,50 8,25 USD/SEK 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 Mar May Jul Sep Nov 04 Mar May Jul Sep Nov 05 1,40 1,35 1,30 EUR/USD 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Mar May Jul Sep Nov 04 Mar May Jul Sep Nov 05

7 Boliden AB 7 Känslighetsanalys 2005 Förändring Effekt på Förändring Effekt på Förändring Effekt på av metallpriser resultatet av USD +10% resultatet av smältlöner resultatet +10% MSEK MSEK +10% MSEK Koppar 208 USD/SEK 447 TC/RC Koppar 56 Zink 304 EUR/USD 263 TC Zink 24 Bly 55 USD/NOK 52 TC Bly -9 Guld 49 Silver 42 Nickel 13

8 Boliden AB 8 Metallpriser och valutakurser Metallpriser Tolv månader Föränd- Kvartal 4 Föränd ring i % ring i % Koppar (USD/lb) 1,30 0, ,40 0,93 51 Zink (USD/lb) 0,48 0, ,51 0,42 21 Bly (USD/lb) 0,40 0, ,43 0,29 48 Guld (USD/oz) Silver (USD/oz) 6,66 4, ,23 5,27 37 Valutakurser USD/SEK 7,32 8, ,93 7,58-9 EUR/USD 1,24 1, ,30 1,19 9 EUR/SEK 9,08 9,14-1 9,01 9,02 0 USD/NOK 6,73 7,07-5 6,33 6,91-8

9 Boliden AB 9 Historiskt starkt helårsresultat 2004 Mkr Tolv månader Kvartal Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat per aktie 4,31 0,12 0,98-2,18 Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,1-12,4 - Nettoskuld/Eget Kapital, % Strukturaffär, högre metallpriser och bra produktion lyfte resultatet Lägre amerikansk dollar och lägre smältlöner påverkade resultatet negativt Förbättrad vinst per aktie Avkastningen på sysselsatt kapital samt skuldsättningsgrad i nivå med finansiella mål Stärkt finansiell ställning

10 Boliden AB 10 Rörelseresultat kvartalsvis , Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q

11 Boliden AB 11 Gruvor: Zink- och kopparproduktion* Zink Koppar Zink Koppar Q4-03 Q månader månader -04 Aitik högre produktion av koppar och guld Bolidenområdet lägre produktion av koppar från Storliden Garpenberg höga halter av zink, silver och bly i malmen från Lappberget lyfter produktionen Tara malmkroppen Nevinstown har förbättrat halterna av såväl zink som bly *2003 proforma. Myra Falls ingår första halvåret 2003 och 2004.

12 Boliden AB 12 Smältverk: Kopparproduktion* Ton Katoder Ton Katoder 400,000 90,000 82,687 91, , , , ,000 65, ,000 40,000 Q4-03 Q , månader månader -04 Ökad produktion av kopparkatoder, bly och guld Produktionsrekord i Rönnskär Fortsatt produktionsoptimering Stabila flöden av externt kopparkoncentrat Tillgången god på externt koncentrat även 2005 *2003 proforma

13 Boliden AB 13 Smältverk: Zinkproduktion* 120,000 Ton Gjuten Zink Ton 450, , , , , , ,000 80, ,000 60,000 Q4-03 Q , månader månader -04 Ökad zinkproduktion med nytt produktionsrekord i Kokkola 2004 Uppstarten av moderniseringen i Odda under fjärde kvartalet 2004 medförde smärre produktionsstörningar under kvartalet *2003 proforma

14 Boliden AB 14 Rörelseresultat per verksamhetsområde Mkr Tolv månader Kvartal Gruvor Koppar Zink Övrigt Totalt

15 Boliden AB 15 Rörelseresultat per produkt * ) Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q4-03 FY 2003 Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 FY 2004 Koppar Zink *) Exkl OH & övrigt

16 Boliden AB 16 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (956) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr Kassaflödet från investeringsverksamheten (-8 031) Mkr Lån amorterades med netto ( ) Nyemissionerna tillförde Mkr Kv1-03 Kv2-03 Kv3-03 Kv4-03 Kv1-04 Kv2-04 Kv3-04 Kv4-04

17 Boliden AB 17 Investeringar Investeringar (611) Mkr Helår 2004 %-fördelning av investeringar 2004 Investeringsprogrammen i Odda och Tara färdiga under fjärde kvartalet % 46% Investeringarna lägre än avskrivningarna % Gruvor Koppar Zink

18 Boliden AB 18 Kapitalstruktur 31 dec 31 dec Balansomslutning, Mdr 20,0 19,9 Sysselsatt kapital, Mdr 15,2 14,8 Eget Kapital, Mdr 9,0 6,1 Nettoskuld, Mdr 6,7 9,0 800% 700% 600% 500% 400% 300% Nettoskuld / Eget Kapital, % 778% Gearing, % Soliditet,% 45,0 30,7 200% 100% 0% 190% 183% 147% 109% 114% 74% 0%

19 Boliden AB 19 Mål med riktad nyemission december 2004 Stärkt finansiell ställning med ökad flexibilitet Breddat internationellt institutionellt ägande Ta bort överhäng av Bolidenaktier från Outokumpu Ökad likviditet i Boliden-aktien

20 Boliden AB 20 Ökad likviditet och internationellt ägande Genomsnittlig dagsomsättning per vecka Genomsnittlig dagsomsättning per vecka Antal aktier ( 000) 21,496 21,496 (inkl. emission) 2,298 1,732 1,757 1,815 Genomsnittsvolym 1, efter emission 1,130 1, ,086 Vecka Ägarfördelning före och efter emission Ägarfördelning före och efter emission Före emissionen Efter emissionen Svenska investerare 36.1% 49.0% Outokumpu Svenska investerare 38.3% 26.5% Outokumpu 14.9% 35.2% Internationella investerare Internationella investerare

21 Boliden AB 21 Projektportföljen 2004 Nyemissionen, som avslutades under andra kvartalet, övertecknades och tillförde bolaget Mkr. Nytt samarbetsavtal ger ökade leveranser av kopparkoncentrat från den portugisiska gruvan Neves Corvo. Den kanadensiska gruvan Myra Falls avyttrades under tredje kvartalet. Boliden erhöll 18 miljoner nyemitterade aktier i Breakwater. Försäljningen gav en reavinst om 19 Mkr. Avyttring av markområde i anslutning till Taragruvan gav en reavinst om 175 Mkr Integrationen av verksamheterna löper bättre än plan. Under 2004 realiserades synergier motsvarande cirka 270 Mkr på helårsbasis. I oktober slutfördes refinansiering av bolagets banklån om MEUR 840. I december genomfördes en riktad nyemission till internationella investerare vilket tillförde bolaget 889 Mkr. I december avyttrade Boliden samtliga aktier i NAN vilket gav en reavinst om 67 Mkr.

22 Boliden AB 22 Utdelningspolicy och mål Bolidens styrelse har fastslagit en utdelningspolicy vilken innebär att cirka 1/3 av resultatet efter skatt ska utdelas över en konjunkturcykel. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets utvecklings- och investeringsbehov. Styrelsens mål är att föreslå bolagsstämman att utdelning ska utgå i enlighet med denna policy från och med verksamhetsåret 2005.

23 Boliden AB 23 Sammanfattning och utsikter 2005 Stark återhämtning i världsekonomin 2004 Högre priser på samtliga Bolidens metaller Full kapacitet inom verksamheterna i nya Boliden Historiskt bra rörelseresultatet (-19) Mkr för helåret 2004 Starkare finansiell ställning Förbättrade underliggande verksamhet 2005 Bra marknadsförhållande 2005 Fortsatt bra resultat efter finansiella poster och kraftigt förbättrat fritt kassaflöde 2005

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06 Boliden Bokslutskommuniké 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 4 2005* - Cu-konsumtion 4,0 % - Cu-produktion 5,1

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik

Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik 3 maj 2011 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik Första

Läs mer

sdelårsrapport Delårsrapport januari juni 2010 Ökad gruvproduktion men högre kostnader Andra kvartalet 2010

sdelårsrapport Delårsrapport januari juni 2010 Ökad gruvproduktion men högre kostnader Andra kvartalet 2010 2010-07-19 sdelårsrapport Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari juni 2010 Ökad gruvproduktion

Läs mer

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Rekordproduktion i Harjavalta och Odda under 2014. Starkare USD kompenserade för lägre metallpriser. Koppargruvan Kylylahti

Läs mer

Hög produktion för Gruvor trots produktionsstörningar. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 257 (374) MSEK.

Hög produktion för Gruvor trots produktionsstörningar. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 257 (374) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 257 (374) MSEK. Fritt kassaflöde var 1 557 (920) MSEK. Hög produktion för Gruvor trots produktionsstörningar i Aitik. Underhållsstopp i Smältverk

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

2 Det här är Boliden 4 VD-ord 6 Affärsidé och affärsmodell 7 Mål och måluppfyllelse 8 Strategier 9 Hållbar utveckling 11 Metallmarknad och omvärld

2 Det här är Boliden 4 VD-ord 6 Affärsidé och affärsmodell 7 Mål och måluppfyllelse 8 Strategier 9 Hållbar utveckling 11 Metallmarknad och omvärld Årsredovisning 2008 2 Det här är Boliden 4 VD-ord 6 Affärsidé och affärsmodell 7 Mål och måluppfyllelse 8 Strategier 9 Hållbar utveckling 11 Metallmarknad och omvärld FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Om verksamheten

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2001 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com (Samtliga ekonomiska uppgifter avseende år 2000 är proforma) 2001 IV Kvartal 2001 III Helår 2000 IV 2001 2000 Nettoomsättning,

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

MSEK 5 124 Nettoomsättning. SEK 460 Rörelseresultat. 9 % Rörelsemarginal BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

MSEK 5 124 Nettoomsättning. SEK 460 Rörelseresultat. 9 % Rörelsemarginal BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 C BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Kv 4 Kv 3, % Kv 4, %, % MSEK 2014 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 5 124 5 191-1% 4 755 8% 20 853 19 689 6% EBITDA 809 792 2% 549 47% 3 279 2 576 27% Justerat

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari-september 2001 DELÅRSRAPPORT Januari-september 2001 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com Genom etablerandet av Billerud, en sammanslagning av AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg med Stora Ensos pappersbruk

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 11% organisk tillväxt i kvartalet Perioden 1 april 30 juni Omsättningen ökade med 27% till 1 245 (978) mkr, den organiska tillväxten uppgick till

Läs mer

BE Group redovisar sitt bästa helår och kvartal någonsin

BE Group redovisar sitt bästa helår och kvartal någonsin BE Group AB (publ.) Bokslutskommuniké BE Group redovisar sitt bästa och kvartal någonsin FJÄRDE KVARTALET BE Groups nettoomsättning ökade med 32,8% till 1 938,0 miljoner kr (: 1 460,2). Den underliggande

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Bästa första kvartalet någonsin. Januari Mars 2003

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Bästa första kvartalet någonsin. Januari Mars 2003 Bästa första kvartalet någonsin Q1 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Januari Mars 2003 Under januari mars 2003 ökade New Waves försäljning med 27 procent till 415,2 (327,6) Mkr. Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké oktober-december JANUArI-deceMber

Bokslutskommuniké oktober-december JANUArI-deceMber 2011 oktober-december» Koncernens omsättning uppgick till 13,9 (19,8) MSEK» Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (0,7) MSEK» Webbtrafiken har minskat med 4,3% JANUARI-december» Koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Helåret 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 3 procent till 313 Mkr (304, exklusive realisationsvinst som uppkom 1997 i samband med noteringen av Svedbergs) Faktureringen

Läs mer