Boliden. Bokslutskommuniké Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06"

Transkript

1 Boliden Bokslutskommuniké 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1

2 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv * - Cu-konsumtion 4,0 % - Cu-produktion 5,1 % - Zn-konsumtion 3,8 % - Zn-produktion 0,1 % Industriproduktion USA - Cu-konsumtion 1,3% - Zn-konsumtion -6,2 % Europa - Cu-konsumtion -1,1% - Zn-konsumtion -4,1% Tillväxt % Kina - Cu-konsumtion 7,2 % - Zn-konsumtion 22,3 % Utsikterna fortsatt goda för USA V Europa Japan Kina Kv jmf. Kv Boliden AB 2

3 Koppar: Pris och LME-lager USc/lb ton jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 Boliden AB 3

4 Zink: Pris och LME-lager USc/lb ton jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 Boliden AB 4

5 Kina stor nettoimportör av såväl zinkkoncentrat som metall tusen ton Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Koncentrat Metall Källa: CHR Metals Boliden AB 5

6 Ökat importbehov av zink i Europa Produktion och konsumtion i tusen ton (60) (86) (143) (208) (248) (100) (300) (500) Balans i tusen ton Bala ns Europa P rodukt ion t ot a lt Europa Konsumt ion t ot alt Europa Källa: CRU Zinc Quarterly, 4th quarter 2005; comparison of forecasted Zn metal production capacity and Zn metal consumption Boliden AB 6

7 Förbättrade zinkpremier USD/t Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sept-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 current Leverat USA (Midwest) Europa fritt smältverk CIF Asien Källa: CRU Monitor Zinc, Jan 2006 Boliden AB 7

8 Underskott av kopparkoncentrat? Koppar: Nuvarande produktion + sannolik expansion + möjlig expansion '000 tonnes of copper Possible expansions Probable expansions Base Case New Projects and planned expansions 1% growth rate 3 % growth rate 5% growth rate Källa: CSFB, Brook Hunt Boliden AB 8

9 Brist på zinkkoncentrat? Zink: Nuvarande produktion + sannolik expansion + möjlig expansion '000 tonnes of Zinc p.a Possible Expansions Probable Expansions Base Case + Highly Probable % Demand Growth 3% Demand Growth % Demand Growth Källa: CSFB, Brook Hunt Boliden AB 9

10 Historiskt starkt resultat Mkr Tolv månader Kvartal Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat per aktie 7,07 4,98 4,11 1,13 Kassaflöde från den löpande verksamheten Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,6 11,9 40,5 13,2 Nettoskuld/Eget Kapital, % Starka metallpriser, högre smältlöner och god produktion. Lägre avräkningskurs mot amerikanska dollarn. Finansnetto påverkades positivt av lägre skuldsättning. Fortsatt låg betald skatt. Avkastningen på sysselsatt kapital väl över finansiellt mål. Boliden AB 10

11 Rörelseresultat kvartalsvis Mkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Boliden AB 11

12 Produktion Koppar Ton Gruvproduktion, metallinnehåll Ton Smältverksproduktion, katoder Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Aitik högre kopparproduktion under 2005 tack vare hög produktion kv. 4. Bolidenområdet ökad kopparproduktion. Kopparsmältverken stabil produktion under andra halvåret 2005 efter planerade underhållsstopp under kv. 2. Boliden AB 12

13 Produktion Zink Ton Gruvproduktion, metallinnehåll Ton Smältverksproduktion, gjuten zink Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Tara svag inledning på året avslutades med god produktion kv. 3 och 4. Bolidenområdet lägre produktion av zink orsakat av annan malmmix. Garpenberg goda produktionsresultat. Boliden Kokkola produktion av zinkmetall på fortsatt hög nivå. Boliden Odda Förbättrad produktion efter införandet av direktlakning. Boliden AB 13

14 Garpenbergsområdet Längssektion Garpenberg Garpenberg N 0Z 400Z Dammsjön Kvarnberget Lappberget 870 Z 800Z Strandmalmen Kanalmalmen Finnhyttan & Tyskgården & Kyrkmalmen Dammsjön 910 Z Kaspersbo N Produktionsnivå Potentiella områden Boliden AB 14

15 Rörelseresultat per segment Mkr Tolv månader Kvartal Koppar Zink Övrigt Totalt Koppar högre metallpriser, smältlöner och lagervinst motverkades främst av lägre avräkningskurs mot den amerikanska dollarn. Zink högre metallpriser och ökad metallproduktion motverkades främst av lägre gruvproduktion och lägre avräkningskurs mot den amerikanska dollarn. Boliden AB 15

16 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (1 552) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr Kassaflödet från investeringsverksamheten -982 (-1 508) Mkr. Fritt kassaflöde (44) Mkr. Lån amorterades med netto 912 (2 799) Mkr Q Q Q Q Q Boliden AB 16

17 Kapitalstruktur 31 dec 31 dec Nettoskuld / Eget kapital, % Balansomslutning, Mdr 22,9 20,2 Sysselsatt kapital, Mdr 15,8 15,4 80% 70% 60% 71% 71% 69% 64% 54% Eget Kapital, Mdr 10,3 9,1 50% Nettoskuld, Mdr 5,5 6,5 40% 30% Gearing, % % Soliditet,% 44,9 45,2 10% 0% Kv Kv Kv Kv Kv Boliden AB 17

18 Finansiella mål Skuldsättningsgrad cirka 40 procent Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) > 10 procent Utdelning cirka 1/3 av nettoresultatet Boliden AB 18

19 Sammanfattning 2005 och utsikter 2006 Fortsatt god och stabil tillväxt i världsekonomin. Högre metallpriser men lägre avräkningskurs mot USD. Bra produktion från samtliga enheter under kv. 4. Resultatet efter finansnetto för helåret (1 365) Mkr och (352) Mkr för kv. 4. Produktionen på planerade nivåer under inledningen av kv. 1, Utdelning föreslås bli 2,00 kr per aktie. Nya finansiella mål. Fortsatt bra marknadsutsikter för Bolidens metaller. Boliden AB 19

20 Mines Smelters Zinc Copper Boliden AB 20

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Rekordproduktion i Harjavalta och Odda under 2014. Starkare USD kompenserade för lägre metallpriser. Koppargruvan Kylylahti

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer