Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014"

Transkript

1 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget: Viktiga händelser i Tyskland Nederländerna Danmark Sverige Norge Slovenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt stål i korthet Vinden har vänt Efterfrågan: Nickel- och Molybdenpriserna har stigit med 40% sedan årsskiftet vilket borde leda till en lageruppbyggnadstrend genom hela försörjningskedjan till slutförbrukaren. Hittills är marknaden förvånansvärt tveksam till detta. Samtidigt visar den reella efterfrågan förbättringstecken i ett flertal segment som förbrukar rostfritt stål. Stålverken: Europiska verk har förlorat marknadsandelar till Asien och Indien de senaste åren. Därför är det viktigt att de europeiska verken stärker sin position på hemmamarknaden. I synnerhet Kina blev en stor leverantör world wide. Ca 12% (2012: 8%) av Kinas totala export av rostfritt stål skeppades till Europa, framför allt till Italien och Tyskland tillverkade Kinas producenter för första gången någonsin mer än 20 milj t rostfritt (+17% jämfört med 2012) och det förväntas att produktionen växer med ytterligare 8% i Detta sätter fortsatt hög press på Europas producenter och begränsar möjligheten för några kraftigare basprishöjningar. Priser: Baspriset sjönk till ~1 000 EUR/t i Q1/14 (lägsta nivå sedan 2010) men det verkar som priseroderingen upphört. Överraskande är priserna på rostfritt råstål lägre i Tyskland och Benelux än i de flesta andra europeiska länder. Lager: En viss lageruppbyggnad förväntas i Q2/14 då verkens ledtider blir längre (över 3 månader) och nickelpriset ökar, drivet av Indonesiens exportförbud på nickelmalm. Ändå verkar grossisterna fortfarande tveksamma till att lägga större order som överskrider deras aktuella behov. Slutförbrukare: Bygg och anläggning: Prognosen för 2014 är ganska positiv. Enligt ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) uppnådde den tyska nybyggnationen +22% i januari 2014 (yoy). ZDB förutspår en byggtillväxt för bostadshus på 5% i 2014 (på årsbasis), medan icke bostadshus kommer att växa med endast 2,5%. Konsumentvaror: ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie), rapporterar om en gynnsam marknadssituation i den tyska vitvarubranschen där omsättningen gick upp 3,8% i jan-feb 2014 (på årsbasis). Automotive: Konsumenterna köper fler bilar, även tyska premiumbilar och varumärken som lidit under en viss tid (t.ex. Peugeot-Citroën). I Q1/14 ökade den tyska personbilsproduktionen med 11% till fordon. För 2014 verkar en tillväxt på 3-4% vara realistiskt. Pga förhöjda lagernivåer, kommer materialanvändning för avgassystem växa under denna nivå. Processindustrin: Tyska VDMA räknar med en produktionstillväxt på minst 3% under 2014, även om orderingången under de två första månaderna 2014 var lägre än tidigare förväntningar. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter Outokumpus planerade nedläggning av smältverk börjar närma sig verkställande. Trots förbättrade resultat i Q1/14 fortsätter verken vara något skeptiska. Europeiska produktionen av rostfritt var t i februari 2014 (+2% på årsbasis) jmf m t Damstahl-länderna Slovenien (+32% på årsbasis) och Sverige (+9% på årsbasis) uppnådde höga tillväxttal medan produktionen i Tyskland (-17 % på årsbasis) har minskat efter stängningen av smältverket i Krefeld. Outokumpu Stainless: Förhandlingarna med fackföreningarna i Tyskland om företagets industriella plan har varit framgångsrika. Nyckelelement i denna plan är nedläggningen av Bochums smältverk 2015, investeringen på 108 milj EUR i Krefelds kallvalverk för en ferritisk produktionsoptimering (NIFO-projektet = Nirosta-Ferri- Optimierung), samt nedläggningen av Benraths kallvalsverk i 2016 efter att produktionsflytten till Krefeld är avslutad. Dessa åtgärder leder till en reducering av jobb i Tyskland och årliga besparingar på 100 milj EUR vilket ska ge övergripande kostnadsbesparingar på 450 milj EUR i slutet av Utöver detta kommer stängningen av Klosters precisionsbands-verksamhet i slutet av 2014 att leda till en årlig besparing på 15 milj EUR. Nettoomsättningen i Q1/14 uppgick till milj EUR (-13 % på årsbasis) jmf m milj EUR föregående kvartal, medan externa leveranser uppnådde t i Q1/14 (Q1/13: t, Q4/13: t). För innevarande kvartal förväntar sig Outokumpu liknande eller något högre leveransvolymer samt en viss förbättring av baspriserna, och är försiktigt optimistisk vad gäller marknadsläget. Acerinox: Resultatet i Q1/14 visar på en klar förbättring, främst på grund av ökningen av försäljningsvolymer och de effektivitetsvinster som uppnåtts genom kostnadsminskningar. Nettoomsättningen som i Q1/14 uppgick till milj EUR (-1 % på årsbasis) avspeglar låga priser då försäljningen i ton ökade med 10 % under samma period. EBITDA i Q1/14 var 89 milj EUR (+30 % på årsbasis). Marginalen på 8,7 % är den högsta sedan Q2/11. Nettoresultatet i Q1/14 var 25 milj EUR (+64 % på årsbasis, och 70% högre än i Q4/13). Acerinox rapporterade att deras orderstock är den högsta på tre år vilket borgar för en bra aktivitet under de kommande månaderna. Men det finns en osäkerhet kring hur snabbt Europa kan ta sig ur krisen samt hur man handskas med överkapaciteten i branschen. Koncernens smältverksproduktion var t i Q1/14 (+5,2 % på årsbasis) och den högsta sedan Q1/08. North American Stainless har uppnått en rekordartad kvartalsproduktion med på t för kallvalsat (+5,2 % på årsbasis) och t varmvalsat (+5,3 % på årsbasis). Schmolz+Bickenbach: Den nya koncernchefen Clemens Iller tillträdde den 1 april. Han har tidigare innehaft flera ledande positioner inom den rostfria stålbranschen. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Var står vi i konjunkturcykeln? PMI Status för mars 2014 Europa och U.S.A befäste sin positiva trend Kina knappt ovanför break even 65 EU USA China 60 Index of 50 = Break Even Point Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Kinas månadsexport i februari 2014 Efter peaken i januari 2014 gick exporten ner radikalt till Q3/13-nivåer och t.o.m. mer än nivån för långa produkter *excl. internal trade Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Viktiga händelser i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: April fick en stabil och tillfredsställande efterfrågan från slutförbrukarna. Grossisterna lade mindre order, trots förväntade prishöjningar i maj och juni. Påskhelgen kan vara en orsak till dämpad efterfrågan. Automotive: I mars 2014 ökade nyregistreringar av personbilar i Tyskland 5 % (på årsbasis) till enheter. Exporten ökade 7 % (på årsbasis) till enheter. Den inhemska produktionen fortsatte också visa vinst med en tillväxt på 10 % (på årsbasis) och personbilar. VDMA rapporterade att orderingången i sektorn för mekanik och systemteknik minskade 4 % i februari 2014 (på årsbasis). Främst till följd av svagare nationella order (-5 %) då internationella beställningar stagnerat. GEA Group: Intäkterna ökade med 3 % (på årsbasis) till 951 milj EUR i Q1/14 (Q1/13: 924 milj EUR). Totalt minskade orderingången med 6 % i Q1/14 (på årsbasis) till milj EUR (Q1/13: milj EUR) orsakat av en minskning på 24% för stora order inom GEA Process Engineering. Segmentet för värmeväxlare (HX) ska avyttras till den tyska investeraren Triton till ett värde på 1,3 miljarder EUR. I och med avyttringen ökar den livsmedelstekniska andelen procentuellt till över 70% av koncernens intäkter. GEA Group avser att använda intäkterna från försäljningen till att ytterligare stärka sin kärnverksamhet genom riktade förvärv. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) ökade de årliga intäkterna till över 10 miljarder EUR för första gången någnsin under 2013 (7 % på årsbasis till 10,5 miljarder EUR). I synnerhet bidrog Kinas och USAs tvåsiffriga tillväxt till rekordintäkterna. EBIT var 500 milj EUR. Schmolz+Bickenbach inledde försäljningsprocessen av distributionsenheterna i Tyskland, Belgien, Österrike och Nederländerna. De säljer främst material från tredje part, medan S+B nu vill fokusera på mer högmarginalsprodukter än standardprodukter. Netherlands: Såväl marknaden som den ekonomiska situationen förbättrades i Q1/14 och företagens omsättning ökar, även om denna trend är inte synlig i alla segment. Ökningen av legeringstillägget och stigande baspriser på rostfritt stål tycks motivera grossisterna att fylla på sina lager. På kort sikt minskar dock lagernivåerna pga längre leveranstider. Tillverkningsindustrins produktion visar en betydande tillväxt på 5,2 % i februari 2014 (årsbasis). Sektorn för elektriska produkter och maskiner ökade 9,3 % och produktionstillväxten inom transportutrustning var med 6,9 % också signifikant högre än i början av DSM (producent av life science- kemikalier): Företaget öppnar tre nya FoU-anläggningar i Nederländerna 2014 (investering ca 100 milj EUR). AkzoNobel: Intäkter -2 % i Q1/14 (på årsbasis). Nettoresultatet ökade 45 % (på årsbasis) till 129 milj EUR Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Viktiga händelser i Damstahl-land Danmark och Sverige Danmark: Marknaden är för närvarande mycket livlig och orderhorisonten har förlängts sedan början av Det danska priset på rostfritt följer den europeiska utvecklingen med stigande baspriser och legeringstillägg. Konkurrensen är dock fortfarande tuff pga ökad import från Asien. De danska grossisternas lager ligger åter på en normal nivå. Danfoss: I Q1/14 avslöjade Danfoss planer på att ingå ett strategiskt partnerskap med SMA Solar Technology, en tysk tillverkare av solväxelriktare. Genom att samarbeta med Danfoss siktar SMA på att återfå sin konkurrenskraft från tidigare år efter en kraftig nedgång av omsättningen till 932 milj EUR (-36 % på årsbasis) under Danfoss meddelade att man från och med juni 2015 börjar flytta rampa upp sin greenfield-tillverkning och FoU-anläggning i Oragadam, Indien, där bolaget också ska inrätta ett solkraftverk på 1 MW. Danish Crown: Företagets nya slakteri i Holsted (Danmark) startade upp produktionen i slutet av Q1/14 och uppnår för närvarande två tredjedelar av sin fulla kapacitet med 172 anställda. Bolaget räknar med att anläggningen ska vara i full drift efter sommaren. Grundfos: Företaget levererar pumpar för HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) till det nya toppmoderna universitetssjukhuset som nu byggs i Århus, Danmark. Efter färdigställandet 2020 kommer sjukhuset att bli den största arbetsgivaren i regionen med cirka anställda. Sverige: Efter att efterfrågan förbättrats mot slutet av Q1/14 befinner sig den svenska marknaden fortfarande i ett tillfrisknande skede. Ökningen av legeringstillägget stödjer fortfarande slutförbrukarnas verksamhet. Det är än så länge oklart om marknaden äntligen har vänt eller om det bara är råvaruprishöjningarna som driver marknaden. Alfa Laval: I Q1/14 var orderingången milj SEK jmf m milj SEK i samma period förra året (+5 % på årsbasis). Den sekventiella nedgången från milj SEK i Q4/13 beror främst på färre stora order. Fyra nya order på stora projekt rapporterades i Q1/14 till ett sammanlagt värde av mer än 280 milj SEK. Nettoomsättningen i Q1/14 uppgick till milj SEK, en ökning med 1% jmf m milj SEK förra året. Alfa Laval meddelade också att man vill förvärva det norska företaget Frank Mohn AS, med produktvarumärket Framo, för totalt ca 13 miljarder NOK, på en skuldfri basis, från familjen Mohn. Frank Mohn tillverkar sänkbara pumpsystem för marin- och offshoremarknader. Med detta strategiska förvärv strävar Alfa Laval efter att stärka sin position inom olje-och gasmarknaden marin- och offshore. BE Group: Q1/14 visar på en förbättring jämfört med föregående år. Trots en lägre omsättning (-3 % jämfört Q1 2013, till 1 miljard SEK), främst på grund av 4 % minskat tonnage i Q1/14, ökade rörelseresultatet till 12 milj SEK ( från en förlust på 17 milj SEK Q1/13). Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter på 4 milj SEK (Q1/13: förlust på 24 milj SEK). Koncernen har tecknat ett nytt kreditavtal på över 1,25 miljarder SEK med en löptid på tre år. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Viktiga händelser i Damstahl-land Norge och Slovenien Norge: 2013 års måttliga tillväxt förväntas fortsätta i år men en tydlig konjunkturuppgång kommer inte synas före Enligt Statistics Norway peakade tillväxten för investeringar inom oljeindustrin förra året (+19 % på årsbasis) och kommer i år att nå en andel på 9 % av Norges BNP. Produktionen inom norska sektorn för maskinutrustning ökade med 10,2 % i februari 2014 (på årsbasis). Aktiviteten inom denna sektor visar på en rekordhög nivå som inte uppnåtts sedan mitten av Produktionsnivåerna inom sektorn fartyg, båtar och plattformar var också betydligt högre i januari 2014 (+5,9 % på årsbasis). Statoil: I april 2014 startade Statoil produktionen i O&G-fältet Gudrun i Nordsjön (konstruktionsstart i 2010). Investeringar i Gudruns verksamheter översteg 12 miljarder NOK. Företaget räknar med en utvinning på 184 milj fat olja och oljeekvivalenter. Statoil upptäckte ytterligare O&G-resurser nära den planerade Valemon-anläggningen och uppskattar utvinningsbara reserver på ca 206 milj fat oljeekvivalenter inom detta projekt. Den fasta plattformen med export på högkvalitetsgas och kondensater förväntas gå online i Q4/14. Aker Solutions: Bolaget vann ett kontrakt värt 14 miljarder NOK från Total på leverans av ett undervattensproduktionssystem för utveckling av Kaombo Block 32 i Angola, en av världens största undervattensanläggningar, beläget 15 mil utanför Angolas kust. Aker Solutions kommer att leverera 20 grenrör och 65 vertikala brunnset för undervattensbruk. I ordern ingår även tillhörande kombinationssystem och styrningar för kontroller och sammankoppling. De första leveranserna är planerade till Q2/15. Aker Solutions och Baker Hughes har kommit överens om en informell allians för att utveckla mer effektiva och integrerade lösningar för brunnar och undervattensproduktion för högre utvinningsgrad. Alliansen kommer att ha sin bas i Houston, Texas. Slovenien: Konsumentförtroende: I april 2014 var konsumenternas förtroendeindikator 1 % lägre än föregående månad, vilket indikerar att de är mer pessimistiska om den ekonomiska situationen under de kommande 12 månaderna. Bygg och anläggning: Liksom i januari 2014 hade den milda vintern en fortsatt positiv inverkan på byggverksamheten i februari. Värdet på ingångsatta anläggningsarbeten gick upp 33,1 % i februari 2014 (på årsbasis). Byggnader gick upp 5,2 % och anläggningsarbeten 47,8 %. Gorenje: Den slovenska vitvarutillverkaren gick med vinst i det första kvartalet. Gorenje Group rapporterade något högre intäkter i Q1/14, 290,7 milj EUR (+0,5 % på årsbasis). EBITDA uppgick till 20,8 milj EUR (+29 % på årsbasis). EBIT visar en stark tillväxt på 79 % ( på årsbasis) till 10,2 milj EUR (Q1/13: 5,7 milj EUR). Periodens resultat i Q1/14 var positivt med 1 milj EUR, en ökning med 5,2 milj EUR efter en förlust på 4,2 milj EUR i Q1/13. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 11, March 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Global Presence Local Knowledge

Global Presence Local Knowledge Global Presence Local Knowledge ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Gunnebo-koncernen Viktiga händelser 2012 2 Vd har ordet 4 Vision, mission, mål och strategi 6 Affärsmodell 8 Verksamhet Dynamiska marknader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer