Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014"

Transkript

1 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget: Viktiga händelser i Tyskland Nederländerna Danmark Sverige Norge Slovenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt stål i korthet Vinden har vänt Efterfrågan: Nickel- och Molybdenpriserna har stigit med 40% sedan årsskiftet vilket borde leda till en lageruppbyggnadstrend genom hela försörjningskedjan till slutförbrukaren. Hittills är marknaden förvånansvärt tveksam till detta. Samtidigt visar den reella efterfrågan förbättringstecken i ett flertal segment som förbrukar rostfritt stål. Stålverken: Europiska verk har förlorat marknadsandelar till Asien och Indien de senaste åren. Därför är det viktigt att de europeiska verken stärker sin position på hemmamarknaden. I synnerhet Kina blev en stor leverantör world wide. Ca 12% (2012: 8%) av Kinas totala export av rostfritt stål skeppades till Europa, framför allt till Italien och Tyskland tillverkade Kinas producenter för första gången någonsin mer än 20 milj t rostfritt (+17% jämfört med 2012) och det förväntas att produktionen växer med ytterligare 8% i Detta sätter fortsatt hög press på Europas producenter och begränsar möjligheten för några kraftigare basprishöjningar. Priser: Baspriset sjönk till ~1 000 EUR/t i Q1/14 (lägsta nivå sedan 2010) men det verkar som priseroderingen upphört. Överraskande är priserna på rostfritt råstål lägre i Tyskland och Benelux än i de flesta andra europeiska länder. Lager: En viss lageruppbyggnad förväntas i Q2/14 då verkens ledtider blir längre (över 3 månader) och nickelpriset ökar, drivet av Indonesiens exportförbud på nickelmalm. Ändå verkar grossisterna fortfarande tveksamma till att lägga större order som överskrider deras aktuella behov. Slutförbrukare: Bygg och anläggning: Prognosen för 2014 är ganska positiv. Enligt ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) uppnådde den tyska nybyggnationen +22% i januari 2014 (yoy). ZDB förutspår en byggtillväxt för bostadshus på 5% i 2014 (på årsbasis), medan icke bostadshus kommer att växa med endast 2,5%. Konsumentvaror: ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie), rapporterar om en gynnsam marknadssituation i den tyska vitvarubranschen där omsättningen gick upp 3,8% i jan-feb 2014 (på årsbasis). Automotive: Konsumenterna köper fler bilar, även tyska premiumbilar och varumärken som lidit under en viss tid (t.ex. Peugeot-Citroën). I Q1/14 ökade den tyska personbilsproduktionen med 11% till fordon. För 2014 verkar en tillväxt på 3-4% vara realistiskt. Pga förhöjda lagernivåer, kommer materialanvändning för avgassystem växa under denna nivå. Processindustrin: Tyska VDMA räknar med en produktionstillväxt på minst 3% under 2014, även om orderingången under de två första månaderna 2014 var lägre än tidigare förväntningar. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter Outokumpus planerade nedläggning av smältverk börjar närma sig verkställande. Trots förbättrade resultat i Q1/14 fortsätter verken vara något skeptiska. Europeiska produktionen av rostfritt var t i februari 2014 (+2% på årsbasis) jmf m t Damstahl-länderna Slovenien (+32% på årsbasis) och Sverige (+9% på årsbasis) uppnådde höga tillväxttal medan produktionen i Tyskland (-17 % på årsbasis) har minskat efter stängningen av smältverket i Krefeld. Outokumpu Stainless: Förhandlingarna med fackföreningarna i Tyskland om företagets industriella plan har varit framgångsrika. Nyckelelement i denna plan är nedläggningen av Bochums smältverk 2015, investeringen på 108 milj EUR i Krefelds kallvalverk för en ferritisk produktionsoptimering (NIFO-projektet = Nirosta-Ferri- Optimierung), samt nedläggningen av Benraths kallvalsverk i 2016 efter att produktionsflytten till Krefeld är avslutad. Dessa åtgärder leder till en reducering av jobb i Tyskland och årliga besparingar på 100 milj EUR vilket ska ge övergripande kostnadsbesparingar på 450 milj EUR i slutet av Utöver detta kommer stängningen av Klosters precisionsbands-verksamhet i slutet av 2014 att leda till en årlig besparing på 15 milj EUR. Nettoomsättningen i Q1/14 uppgick till milj EUR (-13 % på årsbasis) jmf m milj EUR föregående kvartal, medan externa leveranser uppnådde t i Q1/14 (Q1/13: t, Q4/13: t). För innevarande kvartal förväntar sig Outokumpu liknande eller något högre leveransvolymer samt en viss förbättring av baspriserna, och är försiktigt optimistisk vad gäller marknadsläget. Acerinox: Resultatet i Q1/14 visar på en klar förbättring, främst på grund av ökningen av försäljningsvolymer och de effektivitetsvinster som uppnåtts genom kostnadsminskningar. Nettoomsättningen som i Q1/14 uppgick till milj EUR (-1 % på årsbasis) avspeglar låga priser då försäljningen i ton ökade med 10 % under samma period. EBITDA i Q1/14 var 89 milj EUR (+30 % på årsbasis). Marginalen på 8,7 % är den högsta sedan Q2/11. Nettoresultatet i Q1/14 var 25 milj EUR (+64 % på årsbasis, och 70% högre än i Q4/13). Acerinox rapporterade att deras orderstock är den högsta på tre år vilket borgar för en bra aktivitet under de kommande månaderna. Men det finns en osäkerhet kring hur snabbt Europa kan ta sig ur krisen samt hur man handskas med överkapaciteten i branschen. Koncernens smältverksproduktion var t i Q1/14 (+5,2 % på årsbasis) och den högsta sedan Q1/08. North American Stainless har uppnått en rekordartad kvartalsproduktion med på t för kallvalsat (+5,2 % på årsbasis) och t varmvalsat (+5,3 % på årsbasis). Schmolz+Bickenbach: Den nya koncernchefen Clemens Iller tillträdde den 1 april. Han har tidigare innehaft flera ledande positioner inom den rostfria stålbranschen. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Var står vi i konjunkturcykeln? PMI Status för mars 2014 Europa och U.S.A befäste sin positiva trend Kina knappt ovanför break even 65 EU USA China 60 Index of 50 = Break Even Point Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Kinas månadsexport i februari 2014 Efter peaken i januari 2014 gick exporten ner radikalt till Q3/13-nivåer och t.o.m. mer än nivån för långa produkter *excl. internal trade Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Viktiga händelser i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: April fick en stabil och tillfredsställande efterfrågan från slutförbrukarna. Grossisterna lade mindre order, trots förväntade prishöjningar i maj och juni. Påskhelgen kan vara en orsak till dämpad efterfrågan. Automotive: I mars 2014 ökade nyregistreringar av personbilar i Tyskland 5 % (på årsbasis) till enheter. Exporten ökade 7 % (på årsbasis) till enheter. Den inhemska produktionen fortsatte också visa vinst med en tillväxt på 10 % (på årsbasis) och personbilar. VDMA rapporterade att orderingången i sektorn för mekanik och systemteknik minskade 4 % i februari 2014 (på årsbasis). Främst till följd av svagare nationella order (-5 %) då internationella beställningar stagnerat. GEA Group: Intäkterna ökade med 3 % (på årsbasis) till 951 milj EUR i Q1/14 (Q1/13: 924 milj EUR). Totalt minskade orderingången med 6 % i Q1/14 (på årsbasis) till milj EUR (Q1/13: milj EUR) orsakat av en minskning på 24% för stora order inom GEA Process Engineering. Segmentet för värmeväxlare (HX) ska avyttras till den tyska investeraren Triton till ett värde på 1,3 miljarder EUR. I och med avyttringen ökar den livsmedelstekniska andelen procentuellt till över 70% av koncernens intäkter. GEA Group avser att använda intäkterna från försäljningen till att ytterligare stärka sin kärnverksamhet genom riktade förvärv. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) ökade de årliga intäkterna till över 10 miljarder EUR för första gången någnsin under 2013 (7 % på årsbasis till 10,5 miljarder EUR). I synnerhet bidrog Kinas och USAs tvåsiffriga tillväxt till rekordintäkterna. EBIT var 500 milj EUR. Schmolz+Bickenbach inledde försäljningsprocessen av distributionsenheterna i Tyskland, Belgien, Österrike och Nederländerna. De säljer främst material från tredje part, medan S+B nu vill fokusera på mer högmarginalsprodukter än standardprodukter. Netherlands: Såväl marknaden som den ekonomiska situationen förbättrades i Q1/14 och företagens omsättning ökar, även om denna trend är inte synlig i alla segment. Ökningen av legeringstillägget och stigande baspriser på rostfritt stål tycks motivera grossisterna att fylla på sina lager. På kort sikt minskar dock lagernivåerna pga längre leveranstider. Tillverkningsindustrins produktion visar en betydande tillväxt på 5,2 % i februari 2014 (årsbasis). Sektorn för elektriska produkter och maskiner ökade 9,3 % och produktionstillväxten inom transportutrustning var med 6,9 % också signifikant högre än i början av DSM (producent av life science- kemikalier): Företaget öppnar tre nya FoU-anläggningar i Nederländerna 2014 (investering ca 100 milj EUR). AkzoNobel: Intäkter -2 % i Q1/14 (på årsbasis). Nettoresultatet ökade 45 % (på årsbasis) till 129 milj EUR Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Viktiga händelser i Damstahl-land Danmark och Sverige Danmark: Marknaden är för närvarande mycket livlig och orderhorisonten har förlängts sedan början av Det danska priset på rostfritt följer den europeiska utvecklingen med stigande baspriser och legeringstillägg. Konkurrensen är dock fortfarande tuff pga ökad import från Asien. De danska grossisternas lager ligger åter på en normal nivå. Danfoss: I Q1/14 avslöjade Danfoss planer på att ingå ett strategiskt partnerskap med SMA Solar Technology, en tysk tillverkare av solväxelriktare. Genom att samarbeta med Danfoss siktar SMA på att återfå sin konkurrenskraft från tidigare år efter en kraftig nedgång av omsättningen till 932 milj EUR (-36 % på årsbasis) under Danfoss meddelade att man från och med juni 2015 börjar flytta rampa upp sin greenfield-tillverkning och FoU-anläggning i Oragadam, Indien, där bolaget också ska inrätta ett solkraftverk på 1 MW. Danish Crown: Företagets nya slakteri i Holsted (Danmark) startade upp produktionen i slutet av Q1/14 och uppnår för närvarande två tredjedelar av sin fulla kapacitet med 172 anställda. Bolaget räknar med att anläggningen ska vara i full drift efter sommaren. Grundfos: Företaget levererar pumpar för HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) till det nya toppmoderna universitetssjukhuset som nu byggs i Århus, Danmark. Efter färdigställandet 2020 kommer sjukhuset att bli den största arbetsgivaren i regionen med cirka anställda. Sverige: Efter att efterfrågan förbättrats mot slutet av Q1/14 befinner sig den svenska marknaden fortfarande i ett tillfrisknande skede. Ökningen av legeringstillägget stödjer fortfarande slutförbrukarnas verksamhet. Det är än så länge oklart om marknaden äntligen har vänt eller om det bara är råvaruprishöjningarna som driver marknaden. Alfa Laval: I Q1/14 var orderingången milj SEK jmf m milj SEK i samma period förra året (+5 % på årsbasis). Den sekventiella nedgången från milj SEK i Q4/13 beror främst på färre stora order. Fyra nya order på stora projekt rapporterades i Q1/14 till ett sammanlagt värde av mer än 280 milj SEK. Nettoomsättningen i Q1/14 uppgick till milj SEK, en ökning med 1% jmf m milj SEK förra året. Alfa Laval meddelade också att man vill förvärva det norska företaget Frank Mohn AS, med produktvarumärket Framo, för totalt ca 13 miljarder NOK, på en skuldfri basis, från familjen Mohn. Frank Mohn tillverkar sänkbara pumpsystem för marin- och offshoremarknader. Med detta strategiska förvärv strävar Alfa Laval efter att stärka sin position inom olje-och gasmarknaden marin- och offshore. BE Group: Q1/14 visar på en förbättring jämfört med föregående år. Trots en lägre omsättning (-3 % jämfört Q1 2013, till 1 miljard SEK), främst på grund av 4 % minskat tonnage i Q1/14, ökade rörelseresultatet till 12 milj SEK ( från en förlust på 17 milj SEK Q1/13). Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter på 4 milj SEK (Q1/13: förlust på 24 milj SEK). Koncernen har tecknat ett nytt kreditavtal på över 1,25 miljarder SEK med en löptid på tre år. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Viktiga händelser i Damstahl-land Norge och Slovenien Norge: 2013 års måttliga tillväxt förväntas fortsätta i år men en tydlig konjunkturuppgång kommer inte synas före Enligt Statistics Norway peakade tillväxten för investeringar inom oljeindustrin förra året (+19 % på årsbasis) och kommer i år att nå en andel på 9 % av Norges BNP. Produktionen inom norska sektorn för maskinutrustning ökade med 10,2 % i februari 2014 (på årsbasis). Aktiviteten inom denna sektor visar på en rekordhög nivå som inte uppnåtts sedan mitten av Produktionsnivåerna inom sektorn fartyg, båtar och plattformar var också betydligt högre i januari 2014 (+5,9 % på årsbasis). Statoil: I april 2014 startade Statoil produktionen i O&G-fältet Gudrun i Nordsjön (konstruktionsstart i 2010). Investeringar i Gudruns verksamheter översteg 12 miljarder NOK. Företaget räknar med en utvinning på 184 milj fat olja och oljeekvivalenter. Statoil upptäckte ytterligare O&G-resurser nära den planerade Valemon-anläggningen och uppskattar utvinningsbara reserver på ca 206 milj fat oljeekvivalenter inom detta projekt. Den fasta plattformen med export på högkvalitetsgas och kondensater förväntas gå online i Q4/14. Aker Solutions: Bolaget vann ett kontrakt värt 14 miljarder NOK från Total på leverans av ett undervattensproduktionssystem för utveckling av Kaombo Block 32 i Angola, en av världens största undervattensanläggningar, beläget 15 mil utanför Angolas kust. Aker Solutions kommer att leverera 20 grenrör och 65 vertikala brunnset för undervattensbruk. I ordern ingår även tillhörande kombinationssystem och styrningar för kontroller och sammankoppling. De första leveranserna är planerade till Q2/15. Aker Solutions och Baker Hughes har kommit överens om en informell allians för att utveckla mer effektiva och integrerade lösningar för brunnar och undervattensproduktion för högre utvinningsgrad. Alliansen kommer att ha sin bas i Houston, Texas. Slovenien: Konsumentförtroende: I april 2014 var konsumenternas förtroendeindikator 1 % lägre än föregående månad, vilket indikerar att de är mer pessimistiska om den ekonomiska situationen under de kommande 12 månaderna. Bygg och anläggning: Liksom i januari 2014 hade den milda vintern en fortsatt positiv inverkan på byggverksamheten i februari. Värdet på ingångsatta anläggningsarbeten gick upp 33,1 % i februari 2014 (på årsbasis). Byggnader gick upp 5,2 % och anläggningsarbeten 47,8 %. Gorenje: Den slovenska vitvarutillverkaren gick med vinst i det första kvartalet. Gorenje Group rapporterade något högre intäkter i Q1/14, 290,7 milj EUR (+0,5 % på årsbasis). EBITDA uppgick till 20,8 milj EUR (+29 % på årsbasis). EBIT visar en stark tillväxt på 79 % ( på årsbasis) till 10,2 milj EUR (Q1/13: 5,7 milj EUR). Periodens resultat i Q1/14 var positivt med 1 milj EUR, en ökning med 5,2 milj EUR efter en förlust på 4,2 milj EUR i Q1/13. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 11, March 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahls Rapport om rostfritt stål Maj 2016

Damstahls Rapport om rostfritt stål Maj 2016 Damstahls Rapport om rostfritt stål Maj 2016 Damstahl 2016. Damstahl Innehåll Rostfritt stål i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Affärsklimatet (PMI) 8 Kinas månatliga export 9 Marknadsläget i Damstahl-land

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 37, mars 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål September 2013

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål September 2013 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål September 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 35, September 2013 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013 Damstahls Report: Bi-Monthly månadsrapport: Briefing No. Nr 33, mars March 2013 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 39, September 2014 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #107 November 2016

Damstahl Rapport om rostfritt stål #107 November 2016 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #107 November 2016 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Affärsklimatet (PMI)

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål April 2012

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål April 2012 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål April 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 29, april 2012 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Rapport om rostfritt stål

Rapport om rostfritt stål Rapport om rostfritt stål Sammanfattning av de viktigaste industrihändelserna Nr 28, februari 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet PMI (Ekonomisk indikator) Kinas export Europeiska industrinyheter Relevanta

Läs mer

Rostfritt stål i -land

Rostfritt stål i -land Rostfritt stål i -land Marknadsnyheter Nr 24, december 2010 Innehåll Rostfritt i korthet PMI (ekonomisk indikator) Kinesisk export Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land Damstahl, Neumo Ehrenberg

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål November 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 40, November 2014 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Juni 2012

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Juni 2012 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Juni 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nummer 30, juni 2012 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahl 2015, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #116 Oktober 2017

Damstahl Rapport om rostfritt stål #116 Oktober 2017 1 Damstahl Rapport om rostfritt stål #116 Oktober 2017 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Var står vi i konjunkturcykeln PMI status 8 Kinas export per månad 9 Marknadsläget i Damstahl-land

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål November 2015 Damstahl Stainless Steel Steel Briefing Briefing No. 97 No. November 97 November 2015 2015 Damstahl 2015, 2015, Damstahl Damstahl - a member - a member

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #112 Maj 2017

Damstahl Rapport om rostfritt stål #112 Maj 2017 1 Damstahl 2017. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #112 Maj 2017 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Var står vi i konjunkturcykeln?

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Januari 2016

Damstahls rapport om rostfritt stål Januari 2016 Damstahls rapport om rostfritt stål Januari 2016 Damstahl Stainless Steel Briefing No. No. 99 99 January January 2016 2016 Damstahl 2016, Damstahl - a - member a member of the of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Juni 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål Juni 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål i 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 23, i 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål September 2015 2015 Damstahl Damstahl 2015, 2015, Damstahl -- a member of of the the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Innehåll Rostfritt

Läs mer

Kvartalsrapport Q2/2009

Kvartalsrapport Q2/2009 Kvartalsrapport Q2/2009 23 juli 2009 Juha Rantanen, vd www.outokumpu.com Q2/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q2/2009 Framtidsutsikter 2

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål April 2013

Damstahl Rapport om rostfritt stål April 2013 Damstahl Rapport om rostfritt stål il 2013 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 16, il 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl 2013, Damstahl - a member

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #111 April 2017

Damstahl Rapport om rostfritt stål #111 April 2017 1 Damstahl 2017. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #111 il 2017 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter - PMI Status 7 Marknadsläget

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål ruari 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 21, ruari 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Årsstämma Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april. Lars Renström VD och koncernchef

Årsstämma Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april. Lars Renström VD och koncernchef Årsstämma 2015 Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef Ett bra år för olja, gas och marin Mycket stark orderingång från varvsindustrin Starkt för olja och gas Vårt största

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Rostfritt stål i Land

Rostfritt stål i Land Rostfritt stål i Land Rapport om marknadens höjdpunkter Nr 10, januari 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet Industrinyheter och affärsklimat Marknadsläget - Tyskland - Storbritannien - Danmark - Sverige

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #105 September 2016

Damstahl Rapport om rostfritt stål #105 September 2016 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #105 September 2016 Innehåll Intro av Thomas Cramer 3 Rostfritt i korthet 4 Europeiska industrinyheter

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stå Maj 2012

Damstahl Rapport om rostfritt stå Maj 2012 Damstahl Rapport om rostfritt stå Maj 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Rapport om de viktigaste industrihändelserna Nr 12, maj 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q4 2016 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 13% drivet av samtliga produktgrupper förutom glasögon. Underkläder växer med 4 procent medan sportkläder och skor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar.

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar. PRESSMEDDELANDE Poznań, den 13 november 2015 EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar. Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades,

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012

Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012 Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Rapport om marknaden för rostfritt stål Nr 14, november 2012 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015-1 -

Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015-1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015 Damstahl Stainless Steel Steel Report Report No. 96 No. 96 October October 2015 2015 Damstahl 2015, 2015, Damstahl Damstahl - a member - a member of the

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Augusti 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål Augusti 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål Augusti 2015 Damstahl Damstahl 2015, 2015, Damstahl -- a member of of the the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Augusti 2015 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #106 Oktober 2016

Damstahl Rapport om rostfritt stål #106 Oktober 2016 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #106 Oktober 2016 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI)

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #100 Februari 2016

Damstahl Rapport om rostfritt stål #100 Februari 2016 Damstahl Rapport om rostfritt stål #100 Februari 2016 Damstahl 2016. Damstahl Innehåll Intro av Mikael Sthaalros 3 Rostfritt i korthet 4 Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) 7 Marknadsläget

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Mekonomen Group. Januari december februari 2017

Mekonomen Group. Januari december februari 2017 Mekonomen Group Januari december 2016 15 februari 2017 Sammanfattning helåret 2016 2 2016 har präglats av svag utveckling i Mekonomen Sweden Stabil utveckling i MECA och Sørensen og Balchen God försäljningsökning

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer