Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -"

Transkript

1 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013 Damstahls Report: Bi-Monthly månadsrapport: Briefing No. Nr 33, mars March Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 33, mars 2013 Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget: Viktiga händelser i Tyskland Nederländerna Storbritannien Danmark Sverige Norge Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt stål i korthet Endast en långsam förbättring av marknaden i Europa Efterfrågan: Efterfrågan på rostfritt stål i Europa fortsatte att vara relativt dämpad i början av Specellt efterfrågan från slutförbrukarledet var svag. Stimulus kan bara komma från utlandet då den ekonomiska situationen i södra och västra Europa är fortsatt katastrofal. En begynnande återhämtning i Asien (främst Kina) och kontinuerlig styrka i Nordamerika är det största hoppet för de europeiska tillverkarna. Första kvartalet är vanligtvis en tid av lageruppbyggnad. Den senaste tidens nedgång av Ni-priser var en skarp påminnelse att instabiliteten fortfarande spökar för grossisterna. Stålverken: De finansiella resultaten i Q4/12 var mycket nedslående. Försvagade baspriser i kombination med fallande volymer resulterade i stora förluster för nästan alla europeiska verk (långa och platta produkter). Som ett resultat aviserade Aperam en ökning av baspriset på 50 euro/ton i januari men det återstår att se om marknaden accepterar detta. Priskorrigeringen i februari ledde till ett något högre legeringstillägg i mars. Det europeiska produktionssystemet kommer att vara föremål för stora förändringar då Outokumpu succesivt avvecklar sitt smältverk i Krefeld, Tyskland och ökar produktionen i Torneå, Finland. Aperam steg fram som en utmanare om att förvärva AST i Terni, Italien. Italiensk press rapporterade att två stora italienska kunder till AST, Marcegaglia och Arvedi, är potentiella partners i affären. Denna konsolidering skulle definitivt vara ett steg i rätt riktning för Europa men det återstår att se om klartecken ges från Bryssel. Prognos 2013: SMR räknar med en nedgång i efterfrågan på -1 % i år (alla produkter) innan den europeiska marknaden återhämtar sig under Det finns tecken på att marknadssituationen för Damstahl-länderna kommer att vara bättre än i övriga Europa eftersom den består av mestadels exportinriktade ekonomier som Tyskland, Sverige, Danmark, Nederländerna och Slovenien. Marknader med en negativ tillväxt i år är Italien, Spanien, Portugal, Grekland och kanske också Frankrike. Konsumentsektorn (inkl. automotive) förblir dämpad under hela året medan efterfrågan från bygg- och anläggningssektorn kommer att öka. Den mycket viktiga processutrustningsindustrin startar svagt men väntas återhämta sig kraftigt efter sommaren då antalet projekt inom kemisk och petrokemisk industri som tas i drift är högre 2014 än 2013 (efterfrågan på rostfritt stål ökar minst 6 månader innan driftsättning). Kina och Taiwan: Kinesiska stålverk för plåt och band ökade sina exportinsatser efter en (tillfällig) fas av frånvaro från marknaden. Ändå verkar EU inte vara högsta prioritet för asiaterna just nu. Å andra sidan, taiwanesiska verk och servicecenter är prisaggressiva i Europa just nu. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter Svaga resultat 2012 Situationen för verken förblir utmanande detta år Den europeiska produktionen av rostfritt råstål ökade från 1,6 milj. t (ton) Q3/12 till 1,7 milj. t i Q4/12. Jämfört med Q4/11 var den 6 % lägre. För helåret 2012 sjönk den med cirka 2 % till 7,4 milj. t (2011: 7,6 milj. t). Damstahlländerna Tyskland och Sverige tillhörde de största "förlorarna" med tvåsiffriga minskningar. Produktionen förväntas fortsätta falla i Tyskland på grund av den planerade stängningen av smältverket i Krefeld fram till slutet av För helåret 2012 nådde den rostfria råstålsproduktionen i Damstahl-länderna 1,9 milj. t (2011: 2,2 milj. t). Aperam: Stålleveranserna (inklusive vissa elektriska stål) var t i Q4/12 (Q3/12: t). Under helåret 2012 uppgick leveranserna till milj. t (minus 4 % på årsbasis). Jämfört med Q3/12 ökade försäljningen med 7 % under Q4/12 (till milj. USD efter milj. USD). Under helåret 2012 var omsättningen milj. USD, 17 % minskning jämfört med 6345 milj. USD under Aperam visade ett rörelseresultat på 45 milj. USD i Q4/12 (Q3/12: förlust på 29 milj. USD). Under helåret 2012 uppgick rörelseresultatet till 106 milj. USD efter ett rörelseresultat på 45 milj. USD under Aperam visar en EBITDA på 214 milj. USD i 2012, en minskning med 40 % jämfört med 2011 (356 milj. USD). Företaget räknar med att EBITDA Q1/13 kommer att förbättras jämfört med Q4/12 på grund av högre marknadsaktivitet. Outokumpu Stainless: Resultatet för Outokumpu (exklusive Inoxum) var otillfredsställande under Resultatet före skatt sjönk till minus 523 milj. EUR (efter minus 244 milj. EUR 2011). Omsättningen var 10 % lägre, från milj. EUR år 2011 till milj. EUR år Särskilt den svaga marknaden HY2/12 bidrog till detta resultat. Rörelseresultatet sjönk Q4/12 till minus 200 milj. EUR (efter minus 89 milj. EUR i Q3/12). Dock ökade de totala rostfria leveranserna för helåret 2012 med 2,7 % till t (2011: t). Under Q1/13 förväntas leveranserna av rostfritt stål ligga i intervallet t. Outokumpu förväntar sig inte en väsentlig förbättring av marknadspriset före mars Ledningen betonade att det är nödvändigt att realisera målsättningen på 200 milj. EUR i förväntade synergieffekter av fusionen med Inoxum. Outokumpu söker finna ytterligare besparingsmöjligheter under Fokus kommer att ligga på kassaflöde och minskning av investeringar. Dessutom avser Outokumpu att tillämpa en stram styrning av rörelsekapitalet. Outokumpu/Inoxum: Outokumpu är för närvarande i färd med att avyttra AST i Italien i enlighet med EUkommissionens beslut. Förutom Aperam finns det (obekräftat) fem andra intressenter, inklusive finansiella investerare och industriella investerare (varav ett asiatiskt företag). Det begärda priset är 560 milj. EUR men det anses osannolikt att Outokumpu kommer att få så mycket. Ett beslut ska tas innan mitten av maj. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Var står vi i konjunkturcykeln? PMI Status januari 2013 USA och Kina > 50 Europa förbättrades men läget är fortfarande negativt Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Kinas månadsexport i december 2012 Exporten av platta och långa produkter ökade igen vid årsslutet 2012 Platta produkter ligger dock under sina toppnivåer China monthly Exports* 200, , ,000 Flat Products Long Products 140,000 [ metric tonnes] 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - *excl. internal trade Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Viktiga händelser i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: Efterfrågan på rostfritt stål på den tyska marknaden betraktas som "acceptabel". Orderingången hos grossisterna kan jämföras med Q1/12 och är bättre än Q4/12. Ni-prisets instabilitet har en negativ inverkan på grossisterna. De avbryter lageruppbyggnaden och skiftar till ett "vänta och se"-läge, eftersom lagernivåerna anses tillräckliga. Priskonkurrensen på den europeiska marknaden är stark just nu. Lagernivåerna: Nivåerna för kallvalsade platta produkter föll något från januari 2012 till januari 2013, men lagerbehållningen ökade från 50 till 60 dagar då månatliga försäljningsvolymer minskade från över tpm (plåt och band) i början av 2012 till mindre än tpm Q4/12. För stång var utvecklingen ganska dramatisk. Lagerhållningen ökade med 10 % under Försäljningsvolymerna minskade från över tpm i början av året till mindre än tpm i Q4/12. Som en följd av detta steg lagerbeståndet 2012 från 100 dagar till över 150 dagar. Damstahl: Verksamheten har beslutat att investera cirka 4,5 miljoner EUR i ett helautomatiskt höglager för rördelar och flänsar i Langenfeld. Uppstart för den nya anläggningen är planerad till Q4/13. Indikatorn från ZEW:s (Centrum för Europeisk ekonomisk forskning) på Tysklands ekonomi ökade i januari 2013 med 24,6 punkter, med ytterligare 16,7 punkter i februari och ligger nu på 48,2 punkter. Detta är den tredje höjningen i rad och den högsta nivån sedan maj 2010, vilket visar att denna makroekonomiska think tank förväntar sig en förbättring av det ekonomiska läget under de kommande månaderna. GEA Group: Orderingången för denna stora förbrukare av rostfritt stål ökade med 5,2 % under 2012 till milj. EUR (1 478 milj. EUR Q4/12). Intäkterna för helåret 2012 ökade med 5,6 % till milj. EUR och rörelseresultatet EBIT ökade med 7,1 % till 562 milj. EUR, vilket gav en operativ rörelsemarginal på 9,8 %. WMF: Omsättningen för denna producent av storköksutrustning har 2012 för första gången passerat en miljard euro (1,03 miljarder EUR, 5 % på årsbasis). Internationell försäljning ökade med 6 %. Försäljningen till hushållen av kokkärl och -redskap samt kaffemaskiner steg över genomsnittet medan försäljningen till hotell och av mindre hushållsapparater minskade under Nederländerna: Ingen tillväxt syns på den holländska rostfria marknaden bland ledande grossister men en ökning av förfrågningar visar att mer aktivitet är att vänta. Det är dock stora skillnader mellan branscher. Byggindustrin är svag och förbättras inte under Olje- och gasindustrin samt den viktiga petrokemin visar tecken på tillväxt. Royal DSM, ett bio- och materialvetenskapligt företag baserat i Nederländerna, och stor användare av rostfritt stål för kemisk processutrustning i Nederländerna, har ingått ett avtal om att förvärva Fortitech, en USA-baserad leverantör av blandningar till livsmedelsingredienser för 634 milj. USD. Enligt Statistics Netherlands steg genomsnittsproduktionen inom den nederländska tillverkningsindustrin mer än 1 % i december 2012 (årsbasis). Den starkaste ökningen skedde i sektorerna olja, kemi, gummi- och plastprodukter (+5 %), medan produktionen i sektorn elektronik och maskiner föll med nästan 8 %. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Viktiga händelser i Damstahl-land Danmark, Sverige och Norge Danmark: Den rostfria stålmarknaden går dåligt just nu. Orderingången till grossisterna är lägre än vanligt. Denna svaga marknadsaktivitet på leder till en stark kamp mellan grossisterna. Grundfos: Den danska pumptillverkaren meddelade att de kommer att förvärva deras mångåriga lokala Australiska partner B.K.B. Pumps & Tanks Pty Ltd. Affärsavtalet beräknas vara slutfört i början av april Arla Foods Ingredients: Dotterbolaget till Arla Foods, har slutfört utbyggnaden av sin anläggning för vasslebearbetning (produktion av speciella proteiner och näringsämnen) i Viby, Danmark. Den utbyggda anläggningen invigdes i februari Expansionen kommer nästan att fördubbla Arla Foods Ingredients kapacitet av vasslebearbetning i Danmark. Expansionen krävde en investering på mer än 57 milj. EUR. "Growth Plan DK": I kampen mot en stagnerande ekonomi planerar Danmarks regering att drastiskt skära ner bolagsskatten i faser under de kommande tre åren. 1:a steget är att minska bolagsskatten från 25 % till 22 % vilket gör den till en av de lägsta i regionen. Tillsammans med andra initiativ ska detta skapa nya jobb totalt. Sverige: Den rostfria marknaden i Sverige går fortfarande ganska trögt och osäkerhet råder om hur 2013 kommer att utvecklas. Det finns dock små lovande tecken jämfört med slutet av Alfa Laval: Orderingången ökade med 7 % till milj. kr i Q4/12. Under helåret 2012 ökade orderingången med 5,8 % till milj. kr. Nettoomsättningen Q4/12 ökade med 15 % jämfört med Q3/12. Under helåret 2012 ökade nettoomsättningen med 4 % och EBITA-marginalen uppgick till 16,5%, vilket visar på ett välmående företag. BE-Group: Nettoomsättningen minskade med 22 % (på årsbasis) för helåret 2012 och uppgick till 998 milj. kr (2011: milj. kr). Levererat tonnage minskade med 14 % under samma period. Rörelseresultatet försämrades till minus 42 milj. kr, jämfört med ett positivt rörelseresultat på 1 milj. kr under För helåret 2012 minskade nya industriorder med 6,0 % jämfört med 2011, men december var 7,7 % högre än november. Oljeindustrin hade den svagaste utvecklingen (-6,3 %) medan industrin för metallhalvfabrikat hade den starkaste (19,7 %) var svagt: Även om industriproduktionen ökade med 1,3 % i december 2012 jämfört med föregående månad, var Q4/12 nere på 2,9 % jämfört med Q3/12 och helåret 2012 redovisade en minskning med -4,2 % (på årsbasis). Norge: Tillväxten i totala industriproduktionen visar tecken på att plana ut. En svagare efterfrågan från exportmarknaderna förklarar detta resultat. De kortsiktiga utsikterna för Q1/13 anses vara bättre med utsikterna för en fortsatt tillväxt inom halvfabrikat. Utgången i tillverkningsindustrin minskade med 0,9 % under Q4/12 jämfört med Q3/12. Under helåret 2012 ökade produktionen inom industrin med 2,7 % (på årsbasis). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Viktiga händelser i Damstahl-land Norge och Slovenien Den norska anläggningsindustrin stagnerade (+0,3 %) i Q4/12 jämfört med Q3/12 men har stigit till 3 % (årsbasis). Ingenjörssegmentet minskade med 1,5 % under Q4/12 jämfört med Q3/12 men ökade med 7,9 % (årsbasis). Produktionen i byggbranschen ökade med 1,5 % under Q4/12 jämfört med Q3/12 och 1,5 % (årsbasis). Aker Solutions: Aker Solutions intäkter uppgick till 12,0 miljarder NOK under Q4/12 (qoq: +7 % / årsbasis: 3 %). För helåret 2012 har Aker Solutions nått en omsättning på 44,9 miljarder NOK, efter 36,5 miljarder NOK under 2011 (23 %). EBITDA ökade med 38 % till 4,7 miljarder NOK från till 3,4 miljarder NOK under Orderingången ökade med 47 % till 60,3 miljarder NOK jämfört med 41,3 miljarder NOK under Akers verksamhet är stark i själva Norge (nya oljefynd ger ökade förväntningar)men också i Afrika och Nordamerika (ett ökat antal djuphavsprojekt och ytterligare lyft inom offshore-verksamheten). Bolaget har haft en ökad orderingång i segmenten borrteknik och undervattensutrustning. Statoil: Olja/gas steg med 8 % under 2012 (på årsbasis). Under helåret 2012 uppgick driftnettot 206,6 miljarder NOK jämfört med 211,8 under 2011 (-2 %). Nettoresultatet minskade med 11 %, från 78,4 miljarder NOK under 2011 till 69,5 under Under Q4/12 ökade driftnettot med 12 % till 45,8 miljarder NOK jämfört med 40,9 under Q3/12 (årsbasis 25 %). Statoil håller fast vid sin ambition att producera mer än 2,5 miljoner fat oljeekvivalenter per dag, innan utgången av 2020 och uppskattar att de organiska anläggningsinvesteringarna för 2013 till omkring 19 miljarder USD. Slovenien: Den rostfria marknaden i Slovenien fick en ganska bra start Men efterfrågan bromsade ner något i slutet av januari och de första veckorna i februari. Marknaden är relativt stabil. Februari väntas vara fortsatt lugn och efterfrågan stiger först i mars. Gorenje: Den slovenska vitvarutillverkaren har startat upp massproduktionen i sin nya anläggning i Valjevo, Serbien. Den är Gorenjes andra kyl- och frysanläggning i Valjevo, den första en öppnades Båda anläggningarnas kombinerade produktion för 2013 planeras till ca enheter. Investeringar i den nya fabriken uppgår till 21 milj. EUR. Acroni: Acroni valsade den första plåten i sitt nya plåtvalsverk i januari Det nya plåtvalsverket kommer att öka plåtbredden från till mm samt minska plåttjockleken, beroende på rostfri stålsort, ner till 7 mm. I jämförelse med november 2012 steg värdet av igångsatta anläggningsarbeten i december med 7,2 %. Inom byggsektorn, minskade värdet på konstruktionsarbeten med 19,7%, medan ingenjörsmarknaden ökade med 22,3%. Jämfört med december 2011 minskade byggverksamheten med nästan 14 %. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Damstahls Report: Stainless månadsrapport: Steel in Damstahl-Land, Nr 33, mars 2013 No. 11, March 2012 Damstahl 2012, 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål April 2012

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål April 2012 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål April 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 29, april 2012 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål September 2013

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål September 2013 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål September 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 35, September 2013 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Rapport om rostfritt stål

Rapport om rostfritt stål Rapport om rostfritt stål Sammanfattning av de viktigaste industrihändelserna Nr 28, februari 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet PMI (Ekonomisk indikator) Kinas export Europeiska industrinyheter Relevanta

Läs mer

Damstahls Rapport om rostfritt stål Maj 2016

Damstahls Rapport om rostfritt stål Maj 2016 Damstahls Rapport om rostfritt stål Maj 2016 Damstahl 2016. Damstahl Innehåll Rostfritt stål i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Affärsklimatet (PMI) 8 Kinas månatliga export 9 Marknadsläget i Damstahl-land

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #107 November 2016

Damstahl Rapport om rostfritt stål #107 November 2016 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #107 November 2016 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Affärsklimatet (PMI)

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 37, mars 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 39, September 2014 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Juni 2012

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Juni 2012 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Juni 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nummer 30, juni 2012 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Rostfritt stål i -land

Rostfritt stål i -land Rostfritt stål i -land Marknadsnyheter Nr 24, december 2010 Innehåll Rostfritt i korthet PMI (ekonomisk indikator) Kinesisk export Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land Damstahl, Neumo Ehrenberg

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål November 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 40, November 2014 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahl 2015, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #116 Oktober 2017

Damstahl Rapport om rostfritt stål #116 Oktober 2017 1 Damstahl Rapport om rostfritt stål #116 Oktober 2017 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Var står vi i konjunkturcykeln PMI status 8 Kinas export per månad 9 Marknadsläget i Damstahl-land

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål November 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål November 2015 Damstahl Stainless Steel Steel Briefing Briefing No. 97 No. November 97 November 2015 2015 Damstahl 2015, 2015, Damstahl Damstahl - a member - a member

Läs mer

Kvartalsrapport Q2/2009

Kvartalsrapport Q2/2009 Kvartalsrapport Q2/2009 23 juli 2009 Juha Rantanen, vd www.outokumpu.com Q2/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q2/2009 Framtidsutsikter 2

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #112 Maj 2017

Damstahl Rapport om rostfritt stål #112 Maj 2017 1 Damstahl 2017. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #112 Maj 2017 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter 6 Var står vi i konjunkturcykeln?

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Juni 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål Juni 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål i 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 23, i 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål April 2013

Damstahl Rapport om rostfritt stål April 2013 Damstahl Rapport om rostfritt stål il 2013 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 16, il 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl 2013, Damstahl - a member

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål September 2015 2015 Damstahl Damstahl 2015, 2015, Damstahl -- a member of of the the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Innehåll Rostfritt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012

Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012 Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Rapport om marknaden för rostfritt stål Nr 14, november 2012 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Rostfritt stål i Land

Rostfritt stål i Land Rostfritt stål i Land Rapport om marknadens höjdpunkter Nr 10, januari 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet Industrinyheter och affärsklimat Marknadsläget - Tyskland - Storbritannien - Danmark - Sverige

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #111 April 2017

Damstahl Rapport om rostfritt stål #111 April 2017 1 Damstahl 2017. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #111 il 2017 Innehåll Rostfritt i korthet 3 Europeiska industrinyheter - PMI Status 7 Marknadsläget

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål ruari 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 21, ruari 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Januari 2016

Damstahls rapport om rostfritt stål Januari 2016 Damstahls rapport om rostfritt stål Januari 2016 Damstahl Stainless Steel Briefing No. No. 99 99 January January 2016 2016 Damstahl 2016, Damstahl - a - member a member of the of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Q Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2011 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2011 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökade med 9 % Nya marknaders andel växer Fortsatt fokus på satsningar för framtida tillväxt Två nya Björn Borg-butiker,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stål #105 September 2016

Damstahl Rapport om rostfritt stål #105 September 2016 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Rapport om rostfritt stål #105 September 2016 Innehåll Intro av Thomas Cramer 3 Rostfritt i korthet 4 Europeiska industrinyheter

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv

Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv Erkki Liikanen, Åland 13.6.211 13.6.211 Erkki Liikanen BNP-tillväxten i världen Totalproduktion Euroområdet USA Japan Kina* 6 Kvartalsförändring i procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Damstahl Rapport om rostfritt stå Maj 2012

Damstahl Rapport om rostfritt stå Maj 2012 Damstahl Rapport om rostfritt stå Maj 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 - Rapport om de viktigaste industrihändelserna Nr 12, maj 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar.

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar. PRESSMEDDELANDE Poznań, den 13 november 2015 EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar. Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades,

Läs mer