Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -"

Transkript

1 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013 Damstahls Report: Bi-Monthly månadsrapport: Briefing No. Nr 33, mars March Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 33, mars 2013 Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget: Viktiga händelser i Tyskland Nederländerna Storbritannien Danmark Sverige Norge Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt stål i korthet Endast en långsam förbättring av marknaden i Europa Efterfrågan: Efterfrågan på rostfritt stål i Europa fortsatte att vara relativt dämpad i början av Specellt efterfrågan från slutförbrukarledet var svag. Stimulus kan bara komma från utlandet då den ekonomiska situationen i södra och västra Europa är fortsatt katastrofal. En begynnande återhämtning i Asien (främst Kina) och kontinuerlig styrka i Nordamerika är det största hoppet för de europeiska tillverkarna. Första kvartalet är vanligtvis en tid av lageruppbyggnad. Den senaste tidens nedgång av Ni-priser var en skarp påminnelse att instabiliteten fortfarande spökar för grossisterna. Stålverken: De finansiella resultaten i Q4/12 var mycket nedslående. Försvagade baspriser i kombination med fallande volymer resulterade i stora förluster för nästan alla europeiska verk (långa och platta produkter). Som ett resultat aviserade Aperam en ökning av baspriset på 50 euro/ton i januari men det återstår att se om marknaden accepterar detta. Priskorrigeringen i februari ledde till ett något högre legeringstillägg i mars. Det europeiska produktionssystemet kommer att vara föremål för stora förändringar då Outokumpu succesivt avvecklar sitt smältverk i Krefeld, Tyskland och ökar produktionen i Torneå, Finland. Aperam steg fram som en utmanare om att förvärva AST i Terni, Italien. Italiensk press rapporterade att två stora italienska kunder till AST, Marcegaglia och Arvedi, är potentiella partners i affären. Denna konsolidering skulle definitivt vara ett steg i rätt riktning för Europa men det återstår att se om klartecken ges från Bryssel. Prognos 2013: SMR räknar med en nedgång i efterfrågan på -1 % i år (alla produkter) innan den europeiska marknaden återhämtar sig under Det finns tecken på att marknadssituationen för Damstahl-länderna kommer att vara bättre än i övriga Europa eftersom den består av mestadels exportinriktade ekonomier som Tyskland, Sverige, Danmark, Nederländerna och Slovenien. Marknader med en negativ tillväxt i år är Italien, Spanien, Portugal, Grekland och kanske också Frankrike. Konsumentsektorn (inkl. automotive) förblir dämpad under hela året medan efterfrågan från bygg- och anläggningssektorn kommer att öka. Den mycket viktiga processutrustningsindustrin startar svagt men väntas återhämta sig kraftigt efter sommaren då antalet projekt inom kemisk och petrokemisk industri som tas i drift är högre 2014 än 2013 (efterfrågan på rostfritt stål ökar minst 6 månader innan driftsättning). Kina och Taiwan: Kinesiska stålverk för plåt och band ökade sina exportinsatser efter en (tillfällig) fas av frånvaro från marknaden. Ändå verkar EU inte vara högsta prioritet för asiaterna just nu. Å andra sidan, taiwanesiska verk och servicecenter är prisaggressiva i Europa just nu. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter Svaga resultat 2012 Situationen för verken förblir utmanande detta år Den europeiska produktionen av rostfritt råstål ökade från 1,6 milj. t (ton) Q3/12 till 1,7 milj. t i Q4/12. Jämfört med Q4/11 var den 6 % lägre. För helåret 2012 sjönk den med cirka 2 % till 7,4 milj. t (2011: 7,6 milj. t). Damstahlländerna Tyskland och Sverige tillhörde de största "förlorarna" med tvåsiffriga minskningar. Produktionen förväntas fortsätta falla i Tyskland på grund av den planerade stängningen av smältverket i Krefeld fram till slutet av För helåret 2012 nådde den rostfria råstålsproduktionen i Damstahl-länderna 1,9 milj. t (2011: 2,2 milj. t). Aperam: Stålleveranserna (inklusive vissa elektriska stål) var t i Q4/12 (Q3/12: t). Under helåret 2012 uppgick leveranserna till milj. t (minus 4 % på årsbasis). Jämfört med Q3/12 ökade försäljningen med 7 % under Q4/12 (till milj. USD efter milj. USD). Under helåret 2012 var omsättningen milj. USD, 17 % minskning jämfört med 6345 milj. USD under Aperam visade ett rörelseresultat på 45 milj. USD i Q4/12 (Q3/12: förlust på 29 milj. USD). Under helåret 2012 uppgick rörelseresultatet till 106 milj. USD efter ett rörelseresultat på 45 milj. USD under Aperam visar en EBITDA på 214 milj. USD i 2012, en minskning med 40 % jämfört med 2011 (356 milj. USD). Företaget räknar med att EBITDA Q1/13 kommer att förbättras jämfört med Q4/12 på grund av högre marknadsaktivitet. Outokumpu Stainless: Resultatet för Outokumpu (exklusive Inoxum) var otillfredsställande under Resultatet före skatt sjönk till minus 523 milj. EUR (efter minus 244 milj. EUR 2011). Omsättningen var 10 % lägre, från milj. EUR år 2011 till milj. EUR år Särskilt den svaga marknaden HY2/12 bidrog till detta resultat. Rörelseresultatet sjönk Q4/12 till minus 200 milj. EUR (efter minus 89 milj. EUR i Q3/12). Dock ökade de totala rostfria leveranserna för helåret 2012 med 2,7 % till t (2011: t). Under Q1/13 förväntas leveranserna av rostfritt stål ligga i intervallet t. Outokumpu förväntar sig inte en väsentlig förbättring av marknadspriset före mars Ledningen betonade att det är nödvändigt att realisera målsättningen på 200 milj. EUR i förväntade synergieffekter av fusionen med Inoxum. Outokumpu söker finna ytterligare besparingsmöjligheter under Fokus kommer att ligga på kassaflöde och minskning av investeringar. Dessutom avser Outokumpu att tillämpa en stram styrning av rörelsekapitalet. Outokumpu/Inoxum: Outokumpu är för närvarande i färd med att avyttra AST i Italien i enlighet med EUkommissionens beslut. Förutom Aperam finns det (obekräftat) fem andra intressenter, inklusive finansiella investerare och industriella investerare (varav ett asiatiskt företag). Det begärda priset är 560 milj. EUR men det anses osannolikt att Outokumpu kommer att få så mycket. Ett beslut ska tas innan mitten av maj. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Var står vi i konjunkturcykeln? PMI Status januari 2013 USA och Kina > 50 Europa förbättrades men läget är fortfarande negativt Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Kinas månadsexport i december 2012 Exporten av platta och långa produkter ökade igen vid årsslutet 2012 Platta produkter ligger dock under sina toppnivåer China monthly Exports* 200, , ,000 Flat Products Long Products 140,000 [ metric tonnes] 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - *excl. internal trade Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Viktiga händelser i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: Efterfrågan på rostfritt stål på den tyska marknaden betraktas som "acceptabel". Orderingången hos grossisterna kan jämföras med Q1/12 och är bättre än Q4/12. Ni-prisets instabilitet har en negativ inverkan på grossisterna. De avbryter lageruppbyggnaden och skiftar till ett "vänta och se"-läge, eftersom lagernivåerna anses tillräckliga. Priskonkurrensen på den europeiska marknaden är stark just nu. Lagernivåerna: Nivåerna för kallvalsade platta produkter föll något från januari 2012 till januari 2013, men lagerbehållningen ökade från 50 till 60 dagar då månatliga försäljningsvolymer minskade från över tpm (plåt och band) i början av 2012 till mindre än tpm Q4/12. För stång var utvecklingen ganska dramatisk. Lagerhållningen ökade med 10 % under Försäljningsvolymerna minskade från över tpm i början av året till mindre än tpm i Q4/12. Som en följd av detta steg lagerbeståndet 2012 från 100 dagar till över 150 dagar. Damstahl: Verksamheten har beslutat att investera cirka 4,5 miljoner EUR i ett helautomatiskt höglager för rördelar och flänsar i Langenfeld. Uppstart för den nya anläggningen är planerad till Q4/13. Indikatorn från ZEW:s (Centrum för Europeisk ekonomisk forskning) på Tysklands ekonomi ökade i januari 2013 med 24,6 punkter, med ytterligare 16,7 punkter i februari och ligger nu på 48,2 punkter. Detta är den tredje höjningen i rad och den högsta nivån sedan maj 2010, vilket visar att denna makroekonomiska think tank förväntar sig en förbättring av det ekonomiska läget under de kommande månaderna. GEA Group: Orderingången för denna stora förbrukare av rostfritt stål ökade med 5,2 % under 2012 till milj. EUR (1 478 milj. EUR Q4/12). Intäkterna för helåret 2012 ökade med 5,6 % till milj. EUR och rörelseresultatet EBIT ökade med 7,1 % till 562 milj. EUR, vilket gav en operativ rörelsemarginal på 9,8 %. WMF: Omsättningen för denna producent av storköksutrustning har 2012 för första gången passerat en miljard euro (1,03 miljarder EUR, 5 % på årsbasis). Internationell försäljning ökade med 6 %. Försäljningen till hushållen av kokkärl och -redskap samt kaffemaskiner steg över genomsnittet medan försäljningen till hotell och av mindre hushållsapparater minskade under Nederländerna: Ingen tillväxt syns på den holländska rostfria marknaden bland ledande grossister men en ökning av förfrågningar visar att mer aktivitet är att vänta. Det är dock stora skillnader mellan branscher. Byggindustrin är svag och förbättras inte under Olje- och gasindustrin samt den viktiga petrokemin visar tecken på tillväxt. Royal DSM, ett bio- och materialvetenskapligt företag baserat i Nederländerna, och stor användare av rostfritt stål för kemisk processutrustning i Nederländerna, har ingått ett avtal om att förvärva Fortitech, en USA-baserad leverantör av blandningar till livsmedelsingredienser för 634 milj. USD. Enligt Statistics Netherlands steg genomsnittsproduktionen inom den nederländska tillverkningsindustrin mer än 1 % i december 2012 (årsbasis). Den starkaste ökningen skedde i sektorerna olja, kemi, gummi- och plastprodukter (+5 %), medan produktionen i sektorn elektronik och maskiner föll med nästan 8 %. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Viktiga händelser i Damstahl-land Danmark, Sverige och Norge Danmark: Den rostfria stålmarknaden går dåligt just nu. Orderingången till grossisterna är lägre än vanligt. Denna svaga marknadsaktivitet på leder till en stark kamp mellan grossisterna. Grundfos: Den danska pumptillverkaren meddelade att de kommer att förvärva deras mångåriga lokala Australiska partner B.K.B. Pumps & Tanks Pty Ltd. Affärsavtalet beräknas vara slutfört i början av april Arla Foods Ingredients: Dotterbolaget till Arla Foods, har slutfört utbyggnaden av sin anläggning för vasslebearbetning (produktion av speciella proteiner och näringsämnen) i Viby, Danmark. Den utbyggda anläggningen invigdes i februari Expansionen kommer nästan att fördubbla Arla Foods Ingredients kapacitet av vasslebearbetning i Danmark. Expansionen krävde en investering på mer än 57 milj. EUR. "Growth Plan DK": I kampen mot en stagnerande ekonomi planerar Danmarks regering att drastiskt skära ner bolagsskatten i faser under de kommande tre åren. 1:a steget är att minska bolagsskatten från 25 % till 22 % vilket gör den till en av de lägsta i regionen. Tillsammans med andra initiativ ska detta skapa nya jobb totalt. Sverige: Den rostfria marknaden i Sverige går fortfarande ganska trögt och osäkerhet råder om hur 2013 kommer att utvecklas. Det finns dock små lovande tecken jämfört med slutet av Alfa Laval: Orderingången ökade med 7 % till milj. kr i Q4/12. Under helåret 2012 ökade orderingången med 5,8 % till milj. kr. Nettoomsättningen Q4/12 ökade med 15 % jämfört med Q3/12. Under helåret 2012 ökade nettoomsättningen med 4 % och EBITA-marginalen uppgick till 16,5%, vilket visar på ett välmående företag. BE-Group: Nettoomsättningen minskade med 22 % (på årsbasis) för helåret 2012 och uppgick till 998 milj. kr (2011: milj. kr). Levererat tonnage minskade med 14 % under samma period. Rörelseresultatet försämrades till minus 42 milj. kr, jämfört med ett positivt rörelseresultat på 1 milj. kr under För helåret 2012 minskade nya industriorder med 6,0 % jämfört med 2011, men december var 7,7 % högre än november. Oljeindustrin hade den svagaste utvecklingen (-6,3 %) medan industrin för metallhalvfabrikat hade den starkaste (19,7 %) var svagt: Även om industriproduktionen ökade med 1,3 % i december 2012 jämfört med föregående månad, var Q4/12 nere på 2,9 % jämfört med Q3/12 och helåret 2012 redovisade en minskning med -4,2 % (på årsbasis). Norge: Tillväxten i totala industriproduktionen visar tecken på att plana ut. En svagare efterfrågan från exportmarknaderna förklarar detta resultat. De kortsiktiga utsikterna för Q1/13 anses vara bättre med utsikterna för en fortsatt tillväxt inom halvfabrikat. Utgången i tillverkningsindustrin minskade med 0,9 % under Q4/12 jämfört med Q3/12. Under helåret 2012 ökade produktionen inom industrin med 2,7 % (på årsbasis). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Viktiga händelser i Damstahl-land Norge och Slovenien Den norska anläggningsindustrin stagnerade (+0,3 %) i Q4/12 jämfört med Q3/12 men har stigit till 3 % (årsbasis). Ingenjörssegmentet minskade med 1,5 % under Q4/12 jämfört med Q3/12 men ökade med 7,9 % (årsbasis). Produktionen i byggbranschen ökade med 1,5 % under Q4/12 jämfört med Q3/12 och 1,5 % (årsbasis). Aker Solutions: Aker Solutions intäkter uppgick till 12,0 miljarder NOK under Q4/12 (qoq: +7 % / årsbasis: 3 %). För helåret 2012 har Aker Solutions nått en omsättning på 44,9 miljarder NOK, efter 36,5 miljarder NOK under 2011 (23 %). EBITDA ökade med 38 % till 4,7 miljarder NOK från till 3,4 miljarder NOK under Orderingången ökade med 47 % till 60,3 miljarder NOK jämfört med 41,3 miljarder NOK under Akers verksamhet är stark i själva Norge (nya oljefynd ger ökade förväntningar)men också i Afrika och Nordamerika (ett ökat antal djuphavsprojekt och ytterligare lyft inom offshore-verksamheten). Bolaget har haft en ökad orderingång i segmenten borrteknik och undervattensutrustning. Statoil: Olja/gas steg med 8 % under 2012 (på årsbasis). Under helåret 2012 uppgick driftnettot 206,6 miljarder NOK jämfört med 211,8 under 2011 (-2 %). Nettoresultatet minskade med 11 %, från 78,4 miljarder NOK under 2011 till 69,5 under Under Q4/12 ökade driftnettot med 12 % till 45,8 miljarder NOK jämfört med 40,9 under Q3/12 (årsbasis 25 %). Statoil håller fast vid sin ambition att producera mer än 2,5 miljoner fat oljeekvivalenter per dag, innan utgången av 2020 och uppskattar att de organiska anläggningsinvesteringarna för 2013 till omkring 19 miljarder USD. Slovenien: Den rostfria marknaden i Slovenien fick en ganska bra start Men efterfrågan bromsade ner något i slutet av januari och de första veckorna i februari. Marknaden är relativt stabil. Februari väntas vara fortsatt lugn och efterfrågan stiger först i mars. Gorenje: Den slovenska vitvarutillverkaren har startat upp massproduktionen i sin nya anläggning i Valjevo, Serbien. Den är Gorenjes andra kyl- och frysanläggning i Valjevo, den första en öppnades Båda anläggningarnas kombinerade produktion för 2013 planeras till ca enheter. Investeringar i den nya fabriken uppgår till 21 milj. EUR. Acroni: Acroni valsade den första plåten i sitt nya plåtvalsverk i januari Det nya plåtvalsverket kommer att öka plåtbredden från till mm samt minska plåttjockleken, beroende på rostfri stålsort, ner till 7 mm. I jämförelse med november 2012 steg värdet av igångsatta anläggningsarbeten i december med 7,2 %. Inom byggsektorn, minskade värdet på konstruktionsarbeten med 19,7%, medan ingenjörsmarknaden ökade med 22,3%. Jämfört med december 2011 minskade byggverksamheten med nästan 14 %. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Damstahls Report: Stainless månadsrapport: Steel in Damstahl-Land, Nr 33, mars 2013 No. 11, March 2012 Damstahl 2012, 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål ruari 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 21, ruari 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska

Läs mer

Årsredovisning 2008. med sikte på hållbar balans

Årsredovisning 2008. med sikte på hållbar balans Årsredovisning 2008 med sikte på hållbar balans VÅRA UTMANINGAR FORTSÄTTA ATT VARA KOSTNADSLEDANDE INOM STANDARDSTÅL Tornio Works är en global ledare i fråga om kostnadseffektiv tillverkning av stora volymer

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Atlas Copco Januari juni, 1999

Atlas Copco Januari juni, 1999 Atlas Copco Januari juni, 1999 2 Atlas Copcos fakturering uppgick till 16 37 MSEK för det första halvåret. Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 1 787 MSEK. Vinst per aktie minskade till 5:9 SEK,

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Stark konjunktur, tecken på avmattning...sid 3 Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4 Mineralmarknaden Mineralmarknaden, Tema: Stål Tema: Stål Per. publ. 2002:4 Omslagsbild: Kylning av valsade kullagerringar vid Ovako Steel, Hofors. Foto: Ovako Steel AB Tryck: Elanders Tofters 2002. FÖRORD

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad 20 14 1 Halvårsrapport 2 Ett gott resultat på en volatil marknad Vi driver vår verksamhet framåt enligt den kurs som vi satt i Strategi 2017. Och vi håller fast vid strategin, även om händelser i omvärlden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015 DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 214 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 215 VINSTTILLVÄXT OCH STARKT KASSAFLÖDE BLANDAD EFTERFRÅGAN VD S KOMMENTAR: För 214 noterar vi goda resultat och en stark

Läs mer

Volvokoncernens bokslut för 1999

Volvokoncernens bokslut för 1999 AB Volvo Volvokoncernens bokslut för 1999 Exklusive Personvagnar 1999 1998 1998 Nettoomsättning, Mkr 125.019 212.936 114.854 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 6.554 9.010 5.202 Jämförelsestörande

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 2 VDs kommentar 4 Volvoaktien 6 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhetsåret 2004 10 Resultatutveckling 12 Finansiell ställning 14 Kassaflödesanalys 16 Finansiella

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer