Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -"

Transkript

1 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Mars 2013 Damstahls Report: Bi-Monthly månadsrapport: Briefing No. Nr 33, mars March Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 33, mars 2013 Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet (PMI) Marknadsläget: Viktiga händelser i Tyskland Nederländerna Storbritannien Danmark Sverige Norge Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfritt stål i korthet Endast en långsam förbättring av marknaden i Europa Efterfrågan: Efterfrågan på rostfritt stål i Europa fortsatte att vara relativt dämpad i början av Specellt efterfrågan från slutförbrukarledet var svag. Stimulus kan bara komma från utlandet då den ekonomiska situationen i södra och västra Europa är fortsatt katastrofal. En begynnande återhämtning i Asien (främst Kina) och kontinuerlig styrka i Nordamerika är det största hoppet för de europeiska tillverkarna. Första kvartalet är vanligtvis en tid av lageruppbyggnad. Den senaste tidens nedgång av Ni-priser var en skarp påminnelse att instabiliteten fortfarande spökar för grossisterna. Stålverken: De finansiella resultaten i Q4/12 var mycket nedslående. Försvagade baspriser i kombination med fallande volymer resulterade i stora förluster för nästan alla europeiska verk (långa och platta produkter). Som ett resultat aviserade Aperam en ökning av baspriset på 50 euro/ton i januari men det återstår att se om marknaden accepterar detta. Priskorrigeringen i februari ledde till ett något högre legeringstillägg i mars. Det europeiska produktionssystemet kommer att vara föremål för stora förändringar då Outokumpu succesivt avvecklar sitt smältverk i Krefeld, Tyskland och ökar produktionen i Torneå, Finland. Aperam steg fram som en utmanare om att förvärva AST i Terni, Italien. Italiensk press rapporterade att två stora italienska kunder till AST, Marcegaglia och Arvedi, är potentiella partners i affären. Denna konsolidering skulle definitivt vara ett steg i rätt riktning för Europa men det återstår att se om klartecken ges från Bryssel. Prognos 2013: SMR räknar med en nedgång i efterfrågan på -1 % i år (alla produkter) innan den europeiska marknaden återhämtar sig under Det finns tecken på att marknadssituationen för Damstahl-länderna kommer att vara bättre än i övriga Europa eftersom den består av mestadels exportinriktade ekonomier som Tyskland, Sverige, Danmark, Nederländerna och Slovenien. Marknader med en negativ tillväxt i år är Italien, Spanien, Portugal, Grekland och kanske också Frankrike. Konsumentsektorn (inkl. automotive) förblir dämpad under hela året medan efterfrågan från bygg- och anläggningssektorn kommer att öka. Den mycket viktiga processutrustningsindustrin startar svagt men väntas återhämta sig kraftigt efter sommaren då antalet projekt inom kemisk och petrokemisk industri som tas i drift är högre 2014 än 2013 (efterfrågan på rostfritt stål ökar minst 6 månader innan driftsättning). Kina och Taiwan: Kinesiska stålverk för plåt och band ökade sina exportinsatser efter en (tillfällig) fas av frånvaro från marknaden. Ändå verkar EU inte vara högsta prioritet för asiaterna just nu. Å andra sidan, taiwanesiska verk och servicecenter är prisaggressiva i Europa just nu. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Europeiska industrinyheter Svaga resultat 2012 Situationen för verken förblir utmanande detta år Den europeiska produktionen av rostfritt råstål ökade från 1,6 milj. t (ton) Q3/12 till 1,7 milj. t i Q4/12. Jämfört med Q4/11 var den 6 % lägre. För helåret 2012 sjönk den med cirka 2 % till 7,4 milj. t (2011: 7,6 milj. t). Damstahlländerna Tyskland och Sverige tillhörde de största "förlorarna" med tvåsiffriga minskningar. Produktionen förväntas fortsätta falla i Tyskland på grund av den planerade stängningen av smältverket i Krefeld fram till slutet av För helåret 2012 nådde den rostfria råstålsproduktionen i Damstahl-länderna 1,9 milj. t (2011: 2,2 milj. t). Aperam: Stålleveranserna (inklusive vissa elektriska stål) var t i Q4/12 (Q3/12: t). Under helåret 2012 uppgick leveranserna till milj. t (minus 4 % på årsbasis). Jämfört med Q3/12 ökade försäljningen med 7 % under Q4/12 (till milj. USD efter milj. USD). Under helåret 2012 var omsättningen milj. USD, 17 % minskning jämfört med 6345 milj. USD under Aperam visade ett rörelseresultat på 45 milj. USD i Q4/12 (Q3/12: förlust på 29 milj. USD). Under helåret 2012 uppgick rörelseresultatet till 106 milj. USD efter ett rörelseresultat på 45 milj. USD under Aperam visar en EBITDA på 214 milj. USD i 2012, en minskning med 40 % jämfört med 2011 (356 milj. USD). Företaget räknar med att EBITDA Q1/13 kommer att förbättras jämfört med Q4/12 på grund av högre marknadsaktivitet. Outokumpu Stainless: Resultatet för Outokumpu (exklusive Inoxum) var otillfredsställande under Resultatet före skatt sjönk till minus 523 milj. EUR (efter minus 244 milj. EUR 2011). Omsättningen var 10 % lägre, från milj. EUR år 2011 till milj. EUR år Särskilt den svaga marknaden HY2/12 bidrog till detta resultat. Rörelseresultatet sjönk Q4/12 till minus 200 milj. EUR (efter minus 89 milj. EUR i Q3/12). Dock ökade de totala rostfria leveranserna för helåret 2012 med 2,7 % till t (2011: t). Under Q1/13 förväntas leveranserna av rostfritt stål ligga i intervallet t. Outokumpu förväntar sig inte en väsentlig förbättring av marknadspriset före mars Ledningen betonade att det är nödvändigt att realisera målsättningen på 200 milj. EUR i förväntade synergieffekter av fusionen med Inoxum. Outokumpu söker finna ytterligare besparingsmöjligheter under Fokus kommer att ligga på kassaflöde och minskning av investeringar. Dessutom avser Outokumpu att tillämpa en stram styrning av rörelsekapitalet. Outokumpu/Inoxum: Outokumpu är för närvarande i färd med att avyttra AST i Italien i enlighet med EUkommissionens beslut. Förutom Aperam finns det (obekräftat) fem andra intressenter, inklusive finansiella investerare och industriella investerare (varav ett asiatiskt företag). Det begärda priset är 560 milj. EUR men det anses osannolikt att Outokumpu kommer att få så mycket. Ett beslut ska tas innan mitten av maj. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Var står vi i konjunkturcykeln? PMI Status januari 2013 USA och Kina > 50 Europa förbättrades men läget är fortfarande negativt Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 Kinas månadsexport i december 2012 Exporten av platta och långa produkter ökade igen vid årsslutet 2012 Platta produkter ligger dock under sina toppnivåer China monthly Exports* 200, , ,000 Flat Products Long Products 140,000 [ metric tonnes] 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - *excl. internal trade Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Viktiga händelser i Damstahl-land Tyskland och Nederländerna Tyskland: Efterfrågan på rostfritt stål på den tyska marknaden betraktas som "acceptabel". Orderingången hos grossisterna kan jämföras med Q1/12 och är bättre än Q4/12. Ni-prisets instabilitet har en negativ inverkan på grossisterna. De avbryter lageruppbyggnaden och skiftar till ett "vänta och se"-läge, eftersom lagernivåerna anses tillräckliga. Priskonkurrensen på den europeiska marknaden är stark just nu. Lagernivåerna: Nivåerna för kallvalsade platta produkter föll något från januari 2012 till januari 2013, men lagerbehållningen ökade från 50 till 60 dagar då månatliga försäljningsvolymer minskade från över tpm (plåt och band) i början av 2012 till mindre än tpm Q4/12. För stång var utvecklingen ganska dramatisk. Lagerhållningen ökade med 10 % under Försäljningsvolymerna minskade från över tpm i början av året till mindre än tpm i Q4/12. Som en följd av detta steg lagerbeståndet 2012 från 100 dagar till över 150 dagar. Damstahl: Verksamheten har beslutat att investera cirka 4,5 miljoner EUR i ett helautomatiskt höglager för rördelar och flänsar i Langenfeld. Uppstart för den nya anläggningen är planerad till Q4/13. Indikatorn från ZEW:s (Centrum för Europeisk ekonomisk forskning) på Tysklands ekonomi ökade i januari 2013 med 24,6 punkter, med ytterligare 16,7 punkter i februari och ligger nu på 48,2 punkter. Detta är den tredje höjningen i rad och den högsta nivån sedan maj 2010, vilket visar att denna makroekonomiska think tank förväntar sig en förbättring av det ekonomiska läget under de kommande månaderna. GEA Group: Orderingången för denna stora förbrukare av rostfritt stål ökade med 5,2 % under 2012 till milj. EUR (1 478 milj. EUR Q4/12). Intäkterna för helåret 2012 ökade med 5,6 % till milj. EUR och rörelseresultatet EBIT ökade med 7,1 % till 562 milj. EUR, vilket gav en operativ rörelsemarginal på 9,8 %. WMF: Omsättningen för denna producent av storköksutrustning har 2012 för första gången passerat en miljard euro (1,03 miljarder EUR, 5 % på årsbasis). Internationell försäljning ökade med 6 %. Försäljningen till hushållen av kokkärl och -redskap samt kaffemaskiner steg över genomsnittet medan försäljningen till hotell och av mindre hushållsapparater minskade under Nederländerna: Ingen tillväxt syns på den holländska rostfria marknaden bland ledande grossister men en ökning av förfrågningar visar att mer aktivitet är att vänta. Det är dock stora skillnader mellan branscher. Byggindustrin är svag och förbättras inte under Olje- och gasindustrin samt den viktiga petrokemin visar tecken på tillväxt. Royal DSM, ett bio- och materialvetenskapligt företag baserat i Nederländerna, och stor användare av rostfritt stål för kemisk processutrustning i Nederländerna, har ingått ett avtal om att förvärva Fortitech, en USA-baserad leverantör av blandningar till livsmedelsingredienser för 634 milj. USD. Enligt Statistics Netherlands steg genomsnittsproduktionen inom den nederländska tillverkningsindustrin mer än 1 % i december 2012 (årsbasis). Den starkaste ökningen skedde i sektorerna olja, kemi, gummi- och plastprodukter (+5 %), medan produktionen i sektorn elektronik och maskiner föll med nästan 8 %. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Viktiga händelser i Damstahl-land Danmark, Sverige och Norge Danmark: Den rostfria stålmarknaden går dåligt just nu. Orderingången till grossisterna är lägre än vanligt. Denna svaga marknadsaktivitet på leder till en stark kamp mellan grossisterna. Grundfos: Den danska pumptillverkaren meddelade att de kommer att förvärva deras mångåriga lokala Australiska partner B.K.B. Pumps & Tanks Pty Ltd. Affärsavtalet beräknas vara slutfört i början av april Arla Foods Ingredients: Dotterbolaget till Arla Foods, har slutfört utbyggnaden av sin anläggning för vasslebearbetning (produktion av speciella proteiner och näringsämnen) i Viby, Danmark. Den utbyggda anläggningen invigdes i februari Expansionen kommer nästan att fördubbla Arla Foods Ingredients kapacitet av vasslebearbetning i Danmark. Expansionen krävde en investering på mer än 57 milj. EUR. "Growth Plan DK": I kampen mot en stagnerande ekonomi planerar Danmarks regering att drastiskt skära ner bolagsskatten i faser under de kommande tre åren. 1:a steget är att minska bolagsskatten från 25 % till 22 % vilket gör den till en av de lägsta i regionen. Tillsammans med andra initiativ ska detta skapa nya jobb totalt. Sverige: Den rostfria marknaden i Sverige går fortfarande ganska trögt och osäkerhet råder om hur 2013 kommer att utvecklas. Det finns dock små lovande tecken jämfört med slutet av Alfa Laval: Orderingången ökade med 7 % till milj. kr i Q4/12. Under helåret 2012 ökade orderingången med 5,8 % till milj. kr. Nettoomsättningen Q4/12 ökade med 15 % jämfört med Q3/12. Under helåret 2012 ökade nettoomsättningen med 4 % och EBITA-marginalen uppgick till 16,5%, vilket visar på ett välmående företag. BE-Group: Nettoomsättningen minskade med 22 % (på årsbasis) för helåret 2012 och uppgick till 998 milj. kr (2011: milj. kr). Levererat tonnage minskade med 14 % under samma period. Rörelseresultatet försämrades till minus 42 milj. kr, jämfört med ett positivt rörelseresultat på 1 milj. kr under För helåret 2012 minskade nya industriorder med 6,0 % jämfört med 2011, men december var 7,7 % högre än november. Oljeindustrin hade den svagaste utvecklingen (-6,3 %) medan industrin för metallhalvfabrikat hade den starkaste (19,7 %) var svagt: Även om industriproduktionen ökade med 1,3 % i december 2012 jämfört med föregående månad, var Q4/12 nere på 2,9 % jämfört med Q3/12 och helåret 2012 redovisade en minskning med -4,2 % (på årsbasis). Norge: Tillväxten i totala industriproduktionen visar tecken på att plana ut. En svagare efterfrågan från exportmarknaderna förklarar detta resultat. De kortsiktiga utsikterna för Q1/13 anses vara bättre med utsikterna för en fortsatt tillväxt inom halvfabrikat. Utgången i tillverkningsindustrin minskade med 0,9 % under Q4/12 jämfört med Q3/12. Under helåret 2012 ökade produktionen inom industrin med 2,7 % (på årsbasis). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Viktiga händelser i Damstahl-land Norge och Slovenien Den norska anläggningsindustrin stagnerade (+0,3 %) i Q4/12 jämfört med Q3/12 men har stigit till 3 % (årsbasis). Ingenjörssegmentet minskade med 1,5 % under Q4/12 jämfört med Q3/12 men ökade med 7,9 % (årsbasis). Produktionen i byggbranschen ökade med 1,5 % under Q4/12 jämfört med Q3/12 och 1,5 % (årsbasis). Aker Solutions: Aker Solutions intäkter uppgick till 12,0 miljarder NOK under Q4/12 (qoq: +7 % / årsbasis: 3 %). För helåret 2012 har Aker Solutions nått en omsättning på 44,9 miljarder NOK, efter 36,5 miljarder NOK under 2011 (23 %). EBITDA ökade med 38 % till 4,7 miljarder NOK från till 3,4 miljarder NOK under Orderingången ökade med 47 % till 60,3 miljarder NOK jämfört med 41,3 miljarder NOK under Akers verksamhet är stark i själva Norge (nya oljefynd ger ökade förväntningar)men också i Afrika och Nordamerika (ett ökat antal djuphavsprojekt och ytterligare lyft inom offshore-verksamheten). Bolaget har haft en ökad orderingång i segmenten borrteknik och undervattensutrustning. Statoil: Olja/gas steg med 8 % under 2012 (på årsbasis). Under helåret 2012 uppgick driftnettot 206,6 miljarder NOK jämfört med 211,8 under 2011 (-2 %). Nettoresultatet minskade med 11 %, från 78,4 miljarder NOK under 2011 till 69,5 under Under Q4/12 ökade driftnettot med 12 % till 45,8 miljarder NOK jämfört med 40,9 under Q3/12 (årsbasis 25 %). Statoil håller fast vid sin ambition att producera mer än 2,5 miljoner fat oljeekvivalenter per dag, innan utgången av 2020 och uppskattar att de organiska anläggningsinvesteringarna för 2013 till omkring 19 miljarder USD. Slovenien: Den rostfria marknaden i Slovenien fick en ganska bra start Men efterfrågan bromsade ner något i slutet av januari och de första veckorna i februari. Marknaden är relativt stabil. Februari väntas vara fortsatt lugn och efterfrågan stiger först i mars. Gorenje: Den slovenska vitvarutillverkaren har startat upp massproduktionen i sin nya anläggning i Valjevo, Serbien. Den är Gorenjes andra kyl- och frysanläggning i Valjevo, den första en öppnades Båda anläggningarnas kombinerade produktion för 2013 planeras till ca enheter. Investeringar i den nya fabriken uppgår till 21 milj. EUR. Acroni: Acroni valsade den första plåten i sitt nya plåtvalsverk i januari Det nya plåtvalsverket kommer att öka plåtbredden från till mm samt minska plåttjockleken, beroende på rostfri stålsort, ner till 7 mm. I jämförelse med november 2012 steg värdet av igångsatta anläggningsarbeten i december med 7,2 %. Inom byggsektorn, minskade värdet på konstruktionsarbeten med 19,7%, medan ingenjörsmarknaden ökade med 22,3%. Jämfört med december 2011 minskade byggverksamheten med nästan 14 %. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Damstahls Report: Stainless månadsrapport: Steel in Damstahl-Land, Nr 33, mars 2013 No. 11, March 2012 Damstahl 2012, 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål September 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 39, September 2014 Innehåll Rostfritt

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015

Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahls rapport om rostfritt stål Mars 2015 Damstahl 2015, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska

Läs mer

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014

Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Maj 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls månadsrapport om rostfritt stål Nr 38, Maj 2014 Innehåll Rostfritt stål

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014

Damstahls rapport om rostfritt stål Februari 2014 Damstahls rapport om rostfritt stål ruari 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Nr 21, ruari 2014 Innehåll Rostfritt i korthet Europeiska

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015-1 -

Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015-1 - Damstahls rapport om rostfritt stål Oktober 2015 Damstahl Stainless Steel Steel Report Report No. 96 No. 96 October October 2015 2015 Damstahl 2015, 2015, Damstahl Damstahl - a member - a member of the

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer 1 Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer Av Bo Enegren Maj 2013 Tysk arbetsmarknad tillbaka efter finanskrisen Arbetsmarknaden i Tyskland fortsätter att hålla emot väl och under 2012

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer