1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt"

Transkript

1 Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0

2 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter i Sverige och USA Nyligen aviserade strategiska investeringar stärker fokus mot nischprodukter Stark finansiell ställning SSAB är noterat på OMX Nordic Exchange, Stockholm. 1

3 Väsentliga händelser Rörverksamheten i Nordamerika avyttrades under andra kvartalet Fokuseringen mot nischprodukter fortsätter beslut att fördubbla produktionen av kylda stål fram till bl.a. installation av en ny härdlinje i Mobile, Alabama Resultatet för perioden januari-oktober det bästa i företagets historia Marknadsutvecklingen för priser och efterfrågan på stål samt insatsvaror har varit dramatisk under året Stålverket i Mobile, Alabama 2

4 En global spelare Produktion Distribution center Fem produktionsanläggningar Lokal närvaro i 50 länder Försäljning i mer än 50 länder Tunnplåtskunder: > Grovplåtskunder: >

5 Strategi mot nischprodukter Höghållfasta och kylda kvaliteter visar en högre tillväxt och högre stabilitet än volymprodukter Strategi mot att sälja lösningar till slutkunden snarare än att sälja en produkt Andelen nischprodukter i produktmixen fortsätter att öka; Division Grovplåt; 93% (91) januari-oktober 2008 Division i i Tunnplåt; 35% (33) januari-oktober 2008 Ökat miljömedvetande driver efterfrågan på SSAB:s produkter SSAB:s långsiktiga marginaler och lönsamhet högre än för volymproducenterna 4

6 Investeringar stärker nischorientering Strategiskt investeringsprogram om SEK 5,3 mdr för att ytterligare öka produktionen av kyld grovplåt och tunnplåt i Sverige och USA När programmet är fullt genomfört i slutet av 2012 kommer volymen kylda stål att ha fördubblats jämfört med dagens nivå Investeringarna ger utrymme också för en framtida expansion av nischprodukter, efter att den nu beslutade expansionsfasen är färdigställd SSAB:s samlade råstålsproduktion kommer att vara oförändrad investeringsprogrammet g syftar till att uppgradera produktmixen Investeringsprogrammet säkrar och stärker SSAB:s ledande ställning inom sina kärnområden 5

7 Vad driver efterfrågan på höghållfasta & kylda stål Reducerad vikt Högre styrka Längre livslängd Lägre utsläpp Testresultat på fältet AR 400 HARDOX timmar timmar Ungefärlig kostnad AR 400 EUR HARDOX 500 EUR Kostnad per timme AR 400 HARDOX 500 EUR 0,96/timme EUR 0,66/timme Truck i en arktisk koppargruva 6

8 Ökat miljömedvetande SSAB-konstruktion Ökat miljömedvetande och höga priser på olja & gas driver efterfrågan på SSAB:s stål SSAB:s konstruktion är kg lättare än en traditionell konstruktion Traditionell konstruktion Ett fordon som gör 400 tor resor per år, om totalt km, sparar liter diesel per år = kg CO 2 7

9 Marknadspenetration och utveckling Mognadsgrad Europa Nordamerika Substitution driver efterfrågan Sydamerika Asien Mellanöstern Ekonomisk tillväxt driver efterfrågan Tid 8

10 Division Tunnplåt En av världens ledande producenter av avancerade höghållfasta stål Marknadsledare i Norden AHSS-kvaliteter utgör ca 35% av totala volymer om kton Beslut om strategiska investeringar för att öka andelen nischprodukter Initialt väntas produktionen av kyld tunnplåt uppgå till t, med ett långsiktigt mål att växa Produktion; Integrerad stålproduktion (malm, kol) i Luleå. Valsning och bearbetning i Borlänge. 9

11 Division Grovplåt Ledande leverantör av kylda stål globalt Under 2007 uppgick volymen grovplåt till ca ton varav kylda stål svarade för 93% Investeringar för att bygga bort flaskhalsar och förstärka bearbetningsledet kommer att medge en ytterligare ökning av andelen nischprodukter Planerade investeringar väntas medföra en ökning av volymerna kylda stål med t Produktion; Integrerad stålproduktion (malm, kol), kvartovalsverk och bearbetning i Oxelösund 10

12 Division Nordamerika De amerikanska verksamheterna förvärvades 2007 Efter avyttring av perifera verksamheter äger SSAB två stålverk inom grovplåt Drar nytta av know-how och erfarenhet från den svenska grovplåtsverksamheten Arbetet med att realisera årliga synergier om SEK 1 mdr under perioden fortskrider enligt plan St. Paul Toronto Montpelier Lisle Stålverk Bearbetning Operationellt huvudkontor Houston Mobile 11

13 Division Nordamerika Strategiska investeringar Beslut har fattats att installera en ny härdlinje, avancerad efterbehandling, profilstyrning av valstjockleken i valsverket samt en anläggning för vakuumtankavgasning i Mobile, Alabama Det planerade programmet uppgår till USD 460 miljoner och medger en ökning av produktionen kylda stål till t ( t idag) och kommer att öka effektiviteten i stål- och valsverk Produktionsstart 2011 Projektet väntas generera cirka 180 arbetstillfällen Del av det investeringsprogram som aviserades i augusti 2008 Investeringen väntas stärka SSAB:s position som en ledande leverantör av höghållfasta stål 12

14 Resultatutveckling, Q & 2007, MSEK Försäljning Resultat efter finansnetto + 46% + 67% Rörelsens kassaflöde + 80% 13

15 Förändring i rörelseresultat, Q vs. Q MSEK m Priser COGS Nischprodukter NAD Avskrivn. övervärden lager Tibnor Fasta kostnader Övrigt m Exklusive poster av engångskaraktär 14

16 Känslighetsanalys Förändring, % Effekt, resultat före skatt. SEK m Effekt, V/A, SEK Plåtpris- Stålrörelsen ,70 Volym - Stålrörelsen ,65 Malmpriser ,30 Kol- och kokspriser ,30 Skrotpriser* ,30 Räntesats, % 1 %-enhet 35 0,10 Kronindex ,15 *Effekten kan begränsas genom skrottillägg i den nordamerikanska verksamheten Känslighetsanalysen visar den ungefärliga effekten på resultatet före skatt och på vinsten per aktie vid förändringar i olika, för SSAB viktiga, faktorer och gäller för fjärde kvartalet Effekterna på prisförändringar i insatsvaror är beräknade utifrån de senaste avtalen. 15

17 Utveckling - skuldsättningsgrad Försäljningen av rörverksamheten Apprecieringen av USD Skuldsättningsgraden har minskat väsentligt efter försäljningen av rörverksamheten En försvagad SEK mot USD påverkar skuldsättningsgraden negativt Målsättning: Skuldsättningsgrad om 30 procent 16

18 Marknadsutsikter i sammanfattning Utsikterna för stålindustrin har kraftigt försämrats sedan september Turbulensen på de finansiella marknaderna har medfört en ökad osäkerhet World Steel Association har valt att inte göra någon prognos för 2009 Efterfrågan har minskat inom flertalet segment och marknader Större producenter har aviserat produktionsneddragningar för att nå en bättre marknadsbalans Priserna för standardprodukter är vikande Prisutvecklingen på nischprodukter stabil på kort sikt Utvecklingen på marknaderna för insatsvaror osäker Prognoser för priser för malm och kokskol för 2009 fortsatt mycket osäkra 17

19 Stålprisutvecklingen - Standardprodukter Priserna på standardprodukter d d har fallit sedan somras Källa: SBB 18

20 Marknadsutsikter för insatsvaror Fortfarande stor osäkerhet Externa bedömare räknar med fallande priser på järnmalm Prisutveckling på kol mer osäker pga. obalansen mellan utbud och efterfrågan Skrotpriserna har fallit kraftigt i Nordamerika Den svenska kronans försvagning g mot USD påverkar kostnadsbilden Järnmalmspriser, % förändring 2008 Pellets +86,67% Fines, Brasilien % Fines, Australien +85% Premium met. kol USA Australien 2008 FOB priser 300 USD/t 300 USD/t 19

21 Utsikter för Q Lägre volymer Stabila priser på nischprodukter Prisutvecklingen på standardstål vikande 20

22 SSAB - Fortsatt strategiskt fokus Vi är ett globalt stålbolag - utveckla synergier Fortsätta att närma oss kunden Fortsatta produktivitetsförbättringar Växa inom nischprodukter Utvärdera möjligheter i Kina och i övriga Asien SSAB har som mål att skapa ett ökat värde för sina aktieägare och för sina anställda 21

23 22 Stronger than ever

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003 AB Electrolux Postadress 15 45 Stockholm Besöksadress S:t Göransgatan 143, Stockholm Telefon 8-738 6 Telefax 8-656 44 78 Hemsida www.electrolux.com 5991413-73/2 Electrolux Årsredovisning 23 www.electrolux.com/arsredovisning23

Läs mer

Samgående mellan SSAB och Rautaruukki

Samgående mellan SSAB och Rautaruukki Samgående mellan SSAB och Rautaruukki Årsstämma i SSAB den 9 april 2014 Denna informationsbroschyr, framtagen för aktieägarna i SSAB, får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, vare sig

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Pressmeddelande Göteborg 9 april 2008

Pressmeddelande Göteborg 9 april 2008 Pressmeddelande Göteborg 9 april 2008 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller Sydafrika. förvärvar SysTech i USA förvärvar SysTech

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2010

Delårsrapport januari-september 2010 Delårsrapport januari-september 2010 Viktiga händelser under tredje kvartalet Aleris har förvärvats och konsoliderats genom en bruttoinvestering om 2,5 Mdr kronor (1,7 Mdr kronor justerat för den andel

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1 Technology + Innovation = Sustainability Årsredovisning 2013 Innehåll Concentric i korthet utvik Koncernens förändringar i eget kapital 39 Investment case 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer