Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008"

Transkript

1 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

2 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av 25,7 Mdr (23,1) 41% Kommersiella fastigheter 50% Publika fastigheter Sverige 4% Äldreboende Tyskland 5% Nordic Modular Resultat efter skatt Mkr (3 574), utdelningsgrundande resultat Mkr (2 913) 26% (44) avkastning på eget kapital 2007 (mål om minst 15%) Ca aktieägare, varav ca 47% privatpersoner och ca 33% utländska ägare 2

3 Fjärde kvartalet i korthet Slutförd försäljning till Orkla om Mkr Försäljning till Diös & Kuylenstierna om 600 Mkr Förvärv av kommersiella fastigheter om 3,8 Mdr Förvärv och investeringar av äldreboenden Tyskland om ca. 690 Mkr Höjd prognos två ggr, från 1,4 till 2,0 Mdr i utdelningsgrundande resultat Inlösen av aktier om Mkr 3

4 2007 i sammandrag Avyttring av 222 fastigheter för 9,5 Mdr, till i snitt 4,5% direktavkastning Resultat 580 Mkr, påverkan utdelningsgrundande resultat Mkr Förvärv av 213 fastigheter för 9,6 Mdr, till i snitt 7,3% direktavkastning Målmedveten omviktning av fastighetsportföljen Fortsatt stärkt ställning inom publika fastigheter Förvärv av Nordic Modular, kompletterat med Hyrab Fortsatt expansion på äldreboenden i Tyskland Rekrytering av Tysklandschef, HR- & Kommunikationsdirektör samt Miljöchef 4 Överföring av totalt 22,50 kr/aktie till aktieägarna

5 Marknadsläge Hyresmarknad Stark konjunktur, hög sysselsättning God hyresmarknad Finansmarknad Fortsatt osäkerhet Räntetoppen nådd Transaktionsmarknad Bankernas kreditgivning Ökade avkastningskrav Yielder fortsätter isär Portföljpremier tenderar att minska 5

6 Kungsledens marknadsanpassning Omviktning av fastighetsbestånd Förvärv av publika fastigheter 2,6 Mdr (50% andel 07 jämfört 46% 06) Försäljning av traditionella kommersiella portföljer Förvärv av kommersiella fastigheter med långa kontrakt, bl a BYGGmax, ABB, Frigoscandia Längre kontraktslängd Snitt 7 årsavtal publika fastigheter Snitt 4-5 årsavtal kommersiella fastigheter Stabilitet i kassaflöde Genomsnittlig direktavkastning 6,1 % publika fastigheter Genomsnittlig direktavkastning 6,7 % kommersiella fastigheter Omförhandlade lånevillkor Kostnadsfördelning 6

7 Fortsatt omviktning början av 2008 Avsiktsförklaring med Västerås stad om förvärv av publika fastigheter för 1 Mdr Hyresavtal med Försäkringskassan på sex år värt 54 Mkr 7

8 Resultaträkning 2007 Mkr okt-dec okt-dec Helår Helår Hyresintäkter Förvaltningskostnader Bruttoresultat modulproduktion Bruttoresultat Handelsnetto Administration Finansnetto Orealiserad värdeförändringar Resultat före skatt Skatt Årets resultat

9 Balansräkning per 31 dec 2007 Mkr Tillgångar 31 dec 31 dec 31 dec Fastigheter Fordringar och övrigt Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Rörelseskulder och övrigt Summa eget kapital och skulder

10 Beståndsutveckling dec 31 dec Intjäningsförmåga (driftsnetto) Andel storstäder % värde Andel äldreboende % värde Andel kontor/butik % värde Vård/skola/äldreboende % värde Utland % värde 4 6 Antal kommuner

11 Fastighetsbestånd - per kategori Hyresvärde Mkr Hyresvärde Mkr Kontor 12% Moduler 9% Övrigt 1,0% Äldreboende 24% Kontor 30% Övrigt 2% Äldreboende 21% Industri lager/ 21% Affär 7% Skola 13% Vård 13% Industri/lager 20% Affär 7% Skola 9% Vård 11%

12 Modulfastigheter Satsningen inledd med förvärv av Flexihus Rent 2006, följd av Nordic Modular Group i januari 2007 Flyttbara moduler med livslängd på år Utvecklingen hittills väl i linje med förväntningarna, integrationen mellan Flexihus och NMG löper planenligt Direktavkastning under 2007 ca 7,5% 12

13 Underliggande resultat Mkr Bruttoresultat Fastighetshandel 13

14 Väl positionerat Stark balansräkning och stabila kassaflöden Långa kontrakt och låga vakanser Publika fastigheter ger stabilitet Etablerade och goda bankförbindelser God förståelse för transaktionsmarknaden öppnar för intressanta affärsmöjligheter Väl fungerande affärsmodell, även på en mer osäker marknad 14

15 Utblick 2008 Svårbedömd marknad Fokusering på kassaflöde, portföljsammansättning och långa avtal Sannolikt nettoköpare under 2008 (investeringskapacitet 5-15 Mdr) Aktivt söka möjligheter till bra kommersiella affärer Fortsatt expansion inom publika fastigheter (breddat erbjudande) Tillväxt för Nordic Modular i Sverige, Norge och Danmark Fortsatt expansion i Tyskland Styrelsens förslag till utdelning 8 kr/aktie (11) för 2008 Prognos om utdelningsgrundande resultat 2008 om 900 MSEK 15

16 16 Aktien tom 31 december 2007

17 17 Vem har första frågan?

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer