Catena Årsstämma 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catena Årsstämma 2009"

Transkript

1 Catena Årsstämma 2009

2 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet

3 Lågkonjunkturens påverkan på Catena Långa hyresavtal ger säkra kassaflöden och minskar vakansrisken Återhållsamhet med förvärv Investeringar i det egna beståndet i stort sett färdigställda minskat kapitalbehov Bilia fortsatt viktig hyresgäst, men andelen minskar (86,6 %) Affärsidé och strategier ligger fast

4 Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning Ledande aktör Fokus: Välbelägna handelsfastigheter på strategiska orter

5 Catena i korthet 2008 Catena äger 31 fastigheter I fyra tillväxtregioner i Sverige, Norge och Danmark Marknadsvärde: Mkr (2 479) Handelsfastigheter med rätt läge och bra alternativanvändning Hyresvärde: 205,2 Mkr på årsbasis (190,6) Stabila intäkter, i snitt hyresavtal på 9,3 år (10,3) Hög uthyrningsgrad, 96,3 procent (98,3) 100-procentig indexering i hyresavtalen

6 Catena 2008 Hyresintäkterna uppgick till 189,3 Mkr (179,7) Förvaltningsresultatet uppgick till 89,2 Mkr (73,8) Årets resultat efter skatt uppgick till -131,9 Mkr (216,2) Årets resultat per aktie uppgick till -11,41 kr/aktie (18,70) Orealiserade värdeförändringar ingick i resultatet med -293,7 Mkr (168,4)

7 Värdeförändringar i fastighetsbeståndet 1 januari 31 december 2008 Mkr Vid ingången av perioden Värdeförändringar -244 Investeringar i befintligt bestånd 128 Förvärv 8 Valutaeffekt -17 Bokfört värde vid utgången av perioden 2 354

8 Händelser 2008 Förvärv av mark i Svågertorp, Malmö i januari. Byggnation för Vestas startade i mars. Almedal i Göteborg färdigställdes i juni. Drammen i Norge färdigställdes i december. Försäljning av mark i Norge med reavinst på 4,3 Mkr. Nya hyresavtal tecknade för totalt 87,5 Mkr i hyresvärde.

9 Finansiella mål Nyckeltal Mål Utfall 2008 Avkastning på eget kapital Räntetäckningsgrad Överstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter Minst 1,75 ggr -14,6% 2,5 ggr Soliditet 25-35% 33,3% Utdelning Långsiktigt utgöra 75% av förvaltningsresultatet efter skatt 95%

10 Catena skapar värde genom förädling Drammen, Norge Ny-, till- och ombyggnad färdigställd i december 2008 Investering 72 MNOK Totalt m 2 varav m 2 tillbyggnad Flervarumärkesanläggning för Volvo, BMW, Ford och Renault 15-årigt hyresavtal med Bilia

11 Catena skapar värde genom förädling Svågertorp, Malmö Nybyggnad av m 2 Kontor för Vestas för totalt 150 medarbetare Investering: 72 Mkr Inflyttning i mars 2009

12 Vi har levererat enligt strategin Effektiv förvaltning Förvaltningsresultatet +20,8% Förvärv i strategiska lägen Mark i Svågertorp, Urnes 2 Förädla och utveckla beståndet 128 Mkr 2008 Avyttra fastigheter utanför prioriterade marknader

13 Fokus på strategiska storstadsregioner Osloregionen Stockholmsregionen Göteborgsregionen Öresundsregionen

14 Stockholmsregionen 9 fastigheter 34% av bokfört värde Hyresvärde 69,4 Mkr Genomsnittlig hyrestid 11,0 år Uthyrningsgrad 93,9%

15 Göteborgsregionen 10 fastigheter 24% av bokfört värde Hyresvärde 51,1 Mkr Genomsnittlig hyrestid 9,2 år Uthyrningsgrad 99,4%

16 Öresundsregionen 8 fastigheter 22% av bokfört värde Hyresvärde 42,6 Mkr Genomsnittlig hyrestid 4,8 år i Malmö Genomsnittlig hyrestid 5,5 år i Köpenhamn Uthyrningsgrad 93,0%

17 Osloregionen 4 fastigheter 20% av bokfört värde Hyresvärde 42,1 Mkr Genomsnittlig hyrestid 11,7 år Uthyrningsgrad 100%

18 Byggrätter och exploateringsmöjligheter Haga Norra, Solna Bostäder, kontor, handel Segeltorp, Huddinge Handel

19 Byggrätter och exploateringsmöjligheter Svågertorp, Malmö Handel Gastelyckan, Lund Handel

20 Byggrätter och exploateringsmöjligheter Almedal, Göteborg Kontor, handel Sisjön, Göteborg Handel Kungsbacka Bostäder

21 Catena-aktien

22 Största ägarna per 31 mars 2009 Ägare Antal aktier Röster, % Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc) ,1 Erik Selin gruppen ,4 Catella fonder ,3 Länsförsäkringar fonder ,4 Skandia Liv ,5 Swedbank Robur fonder ,6 CBNY-DFA-INT SML CAP V ,9 Mellon US Tax Exempt Account ,7 Odin Eiendom ,5 CBNY-DFA-CNTL SML CO S ,5 Summa tio största aktieägare ,9 Övriga aktieägare ,1 Totalt ,0

23 Delårsrapport januari mars 2009

24 Händelser första kvartalet 2009 Hyresavtal tecknat med Motor Trend AB i Kungsbacka Investering av 4 Mkr i anläggning i Haninge Inflyttning av Vestas i Svågertorp den 23 mars Försäljning av tomtmark med byggrätt i Lilleström, Norge, med en reavinst på 2,6 Mkr Besparingsplan genomförs under 2009

25 Första kvartalet 2009 finansiellt Mkr Q Q Hyresintäkter 49,6 46,1 Förvaltningsresultat 25,2 20,9 Värdeförändring fastigheter, orealiserad 11,4 5,4 Värdeförändring fastigheter, realiserad 2,6 Periodens resultat 24,2 13,5 Resultat efter skatt per aktie, kr 2,09 1,17

26 Finansiella mål 2009 Nyckeltal Mål Utfall Q Avkastning på eget kapital Överstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter 11,7 % Räntetäckningsgrad Minst 1,75 ggr 2,8 ggr Soliditet 25-35% 33,8 %

27 Första kvartalet 2009 aktuell intjäningsförmåga Mkr 31 mars 31 dec Hyresvärde 214,0 205,0 Vakanser - 10,0-7,0 Hyresintäkter 204,0 198,0 Fastighetskostnader - 27,0-26,0 Driftsöverskott 177,0 172,0 Centraladministration - 18,0-18,0 Finansnetto - 44,0-66,0 Förvaltningsresultat 115,0 88,0

28 Framtiden för Catena Konjunkturutvecklingen avgörande, men Catena har långa hyreskontrakt Catena finns i storstadsregionerna Catena har strategiska lägen med goda möjligheter till alternativanvändning Sänkt ränta har stor resultatpåverkan

29 Catena Årsstämma 2009

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner Årsredovisning 2011 Urban gardening är ett nytt koncept i Sverige. Det kan till exempel innebära att ytor som tidigare inte utnyttjats optimalt, exempelvis tak, används av lokala restauranger för odling

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2006

Delårsrapport Januari juni 2006 Delårsrapport Januari juni 2006 Periodens resultat uppgick till 264 mkr (243), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,87 kr (6,42) Periodens hyresintäkter uppgick till 414 mkr (361) Periodens resultat

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier i Catena AB (publ) Oktober 2013

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier i Catena AB (publ) Oktober 2013 Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier i Catena AB (publ) Oktober 2013 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Catena i enlighet med lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma)

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma) Delårsrapport Januari september 2005 Periodens resultat uppgick till 314 mkr (219 mkr proforma motsvarande period ), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,52 kr (11,71 kr proforma) Periodens hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

delårsrapport jan sept 2008

delårsrapport jan sept 2008 delårsrapport jan sept 2008 Hyresintäkterna var 49,5 (51,8) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -16,8 (87,0) Mkr, vilket motsvarar -1,36 (7,02) kronor per aktie. Resultat före skatt uppgick till -59,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer