Välkommen till Fabeges delårspresentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Fabeges delårspresentation"

Transkript

1 Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum

2 Affärsmodell Förvaltning låg risk med stabilt kassaflöde Förädling skapar värden ökar kvalitén i portföljen Transaktion finansierar projekt ökar potentialen i portföljen. Delarna stödjer varandra

3 Antal Utveckling av antalet kontorsanställda 400, , , , , ,000 Kontorssysselsättning StorStockholm Trendkurva, beräknad tillväxt 1,87% Beräknad tillväxt 1,87 % Motsvarar cirka kvm kontorsyta per år 280, , , , , Källa: SCB, Konjunkturinstitutet, Catella

4 Efterfrågan på Stockholms kontorsmarknad Tre tydliga trender Bra kommunikationslägen Moderna kontor Bra kringservice - Spårbundet ofta krav - Komfort, effektivt, flexibelt, image, hållbart - Restaurang & serviceutbud, kritisk massa

5 Vakans på Stockholms kontorsmarknad Vakans innanför tullarna = 4% utanför tullarna = 15%

6 Vakans på Stockholms kontorsmarknad Vakans innanför tullarna = 4% utanför tullarna = 15% Varav vakans i: Moderna hus = 5-8% Omoderna hus = 30-35%

7 Vårt bestånd 1. Attraktiva lägen

8 Vårt bestånd 1. Attraktiva lägen 2. Samlade bestånd

9 Vårt bestånd 1. Attraktiva lägen 2. Samlade bestånd 3. Moderna fastigheter

10 Vårt bestånd - Sveriges bästa projektportfölj 1. Attraktiva lägen 2. Samlade bestånd 3. Moderna fastigheter 4. Många & attraktiva byggrätter Lagern 2, Råsunda Farao 14, Arenastaden Signalen 3, Arenastaden Pyramiden 4, Arenastaden

11 Fabeges bestånd matchar väl efterfrågan Framgångsfaktor Organisationens förmåga att hitta bästa lösningen till kundens behov.

12 Andra kvartalet 2014 i korthet Rekord i nettouthyrning, 241 Mkr i kvartalet Rekordstark överskottsgrad, 74 % Rekordhög andel Gröna hyresavtal Fortsatt god värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj Omförhandlingar + 7 % Derivatportföljens undervärde ökade ytterligare

13 Resultaträkning i sammandrag Mkr Jan-jun 2014 Jan-jun 2013 Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftöverskott Central administration Finansnetto Resultatandelar intressebolag Förvaltningsresultat Realiserade värdeförändr. fastigheter Orealiserade värdeförändr. Fastigheter Värdeförändringar derivat och aktier Resultat före skatt Skatt Positiv hyrestillväxt i identiskt bestånd knappt 2 % Överskottsgrad 71 % (68) 1,6 % värdetillväxt Avkastning investeringar 27 % Genomsnittligt avkastningskrav 5,5 % Resultat per aktie 3:40 kr (6:25) Årets resultat

14 Nyckeltal Eget kapital, Mkr Eget kapital per aktie, kr Avkastning eget kapital, % 8,9 12,6 Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,3 2,0

15 Finansiering - per 30 juni 2014 Totala lån Mkr Varav obligationer Mkr Varav certifikat Mkr Refinansieringar och nya ramar Ny ram 975 Mkr för finansiering av TeliaSoneras kontor 2,4 Bindande Mdkr lånelöfte med överenskomna villkor för finansiering av SEBs kontor Förfall obligationer 670 Mkr i december Kapitalbindning 4,0 år Räntebindning 2,0 år Outnyttjat 3,0 Mdkr Fortsatt mycket gott klimat på finansmarknaden

16 Pågående skatteärenden Total exponering 2,1 Mdkr fullt ut reserverad Utbetalt per 30 juni 2014 ca 1,9 Mdkr Ärenden motsvarande ca 400 Mkr drivs vidare i förvaltningsrätten och kammarrätten Av dessa är dock 260 Mkr redan utbetalt efter dom i förvaltningsrätten

17 Mål 2014 Positiv nettouthyrning Värdetillväxt genom projekt och bra hus i bra lägen Fortsatt hög takt i utveckling av beståndet Balans i investeringar och försäljningar Nationalarenan 8, Arenastaden Pyramiden 4, Arenastaden Luma 1, Hammarby Sjöstad

18 Övergripande mål: Alla verksamhetens delar ska bidra väsentligt Mkr 2014 ack Q Bidrag Förvaltning Bidrag Förädling Bidrag Transaktion Bidrag från verksamheten Bidrag per aktie 6 kr 9 kr 14 kr 11 kr 11 kr

19 Två strategier för att öka resultatet Investeringar genom förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Nationalarenan 8, Arenastaden Uarda 1, hus C, Arenastaden Nationalarenan 8, Arenastaden

20 Utveckling av befintligt bestånd Förädla befintliga hus - ökar attraktivitet - sänker vakans Skapar värde Förädla området - ökar attraktivitet - ökar hyresnivån Skapar värde Utveckla byggrätter - ökar attraktiviteten - ökar marknadshyran Skapar värde

21 Goda förutsättningar för fortsatt starkt resultat Moderna hus i attraktiva lägen Framtida potential i fastighetsutveckling Stockholm - en marknad i tillväxt Stark drivkraftig organisation Vi skapar förutsättningar för framgång Våra kunders framgång är en förutsättning för vår egen framgång

22 Tack! HAMMARBY SJÖSTAD Vi utvecklar staden för våra kunder CITY

23 Stärkt kassaflöde i förvaltningsbeståndet Intäktstillväxt Inklusive kända inflyttningar och avflyttningar Exklusive uthyrningsmål Mkr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4-2015

24 Förutsättning för hyresökning Hyra kr/kvm Vakansgrad % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Real medelhyra Stockholm, CBD (VS) Vakans CBD (HS) KPI-justerad * Källa: DTZ Sweden

25 Nyckeltal Marknadsvärde, Mkr Soliditet, % Belåningsgrad, % Nettouthyrning, Mkr Räntetäckningsgrad, ggr Uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Resultat per aktie, kr 9:26-0:54 7:01 10:38 2:59-3:07 Eget kapital per aktie, kr

26 Största aktieägarna - per 31 maj 2014 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster,% Brinova Inter AB ,9 14,9 BlackRock Inc ,4 5,4 Länsförsäkringar fondförvaltning ,4 4,4 Öresund Investment AB ,3 3,3 SHB fonder ,9 2,9 Norges Bank Investment Management ,8 2,8 Mats Qviberg med familj ,2 2,2 SEB fonder ,7 1,7 ENA City AB ,6 1,6 Nordea fonder ,5 1,5 Swedbank Robur fonder ,3 1,3 Principal fonder ,2 1,2 Blue Sky Group Stichting ,1 1,1 Fjärde AP-fonden ,0 1,0 Henderson fonder ,9 0,9 Totalt 15 största aktieägare ,2 46,2 Övriga utländska ägare ,5 26,5 Övriga svenska ägare ,3 27,3 Totalt antal utestående aktier ,0 100,0 Innehav av egna aktier 0 0,0 0,0 Totalt antal registrerade aktier ,0 100,0

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2006

Delårsrapport Januari juni 2006 Delårsrapport Januari juni 2006 Periodens resultat uppgick till 264 mkr (243), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,87 kr (6,42) Periodens hyresintäkter uppgick till 414 mkr (361) Periodens resultat

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea BOKSLUTSRAPPORT 2009 Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef Moderator: Jonas Andersson Nordea AGENDA Sammanfattning 2009 Hyres- och fastighetsmarknad Vasakronan

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 3 Styrelseordförande har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma)

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma) Delårsrapport Januari september 2005 Periodens resultat uppgick till 314 mkr (219 mkr proforma motsvarande period ), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,52 kr (11,71 kr proforma) Periodens hyresintäkter

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2005-02-15 Bokslutskommuniké 2004 Resultat efter skatt ökade till 1 413 Mkr (718) och vinst per aktie till 19,51 kr (11,66) Hyresintäkterna ökade till 2

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer